You are on page 1of 2

Thng ip Ngy Du lch th gii 2017: Du lch

bn vng Cch thc pht trin


Du lch ngy nay l ngnh xut khu ln th 3 trn th gii sau ngnh ha
cht v nhin liu. Ngnh du lch em li nim hi vng, s thnh vng, s
hiu bit v sinh k cho nhiu ngi trn Tri t.
Nm 2016 c 1,235 t lt ngi i du lch quc t. D bo n nm 2030,
con s ny s l 1,8 t lt khch du lch quc t.
Khi chng ta k nim Ngy Du lch Th gii nm 2017, cu hi l liu chng
ta c th a lc lng c sc mnh chuyn i ton cu - 1,8 t c hi ny -
ng gp cho th gii tr thnh mt ni tt p hn v thc y s pht trin
bn vng trn c 5 tr ct:
1. Kinh t: to ra s tng trng bao trm;
2. X hi: mang li c hi vic lm bn vng v trao quyn cho cc cng ng;
3. Mi trng: bo tn, lm giu mi trng v ng ph vi bin i kh hu;
4. Vn ha: tn vinh v bo tn tnh a dng, bn sc, vn ha vt th v phi
vt th, v
5. Ha bnh: iu kin tin quyt c bn i vi s pht trin v tin b.
i hi ng Lin hp quc tuyn b nm 2017 l Nm quc t v Du lch
bn vng v s pht trin. y l c hi c bit cho tt c chng ta cng nhau
thc y ngnh du lch v l hnh vi vai tr l hot ng v i ca con ngi
trong th k 21, nhm xy dng mt tng lai tt p hn cho loi ngi, hnh
tinh, ha bnh v thnh vng.
Nhn dp Ngy Du lch th gii 2017, bt k khi no, bt k ni u khi cc
bn i du lch, xin hy nh:
TN TRNG T NHIN,
TN TRNG NN VN HA,
TN TRNG CNG NG N KHCH.
Cc bn c th thay i cch cc bn mun nhn nhn th gii.
Cc bn c th l i s cho mt tng lai tt p hn.
I DU LCH, TN HNG V TN TRNG.

Xin chc mng Ngy Du lch Th gii!

Taleb Rifai
Tng th k T chc Du lch th gii (UNWTO)