You are on page 1of 4

UVODNI RAZGOVOR O HIPNOZI - 20170929 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

UVODNI RAZGOVOR O HIPNOZI


Prva stvar koju treba uiniti je pitati pacijenta:
Trebate li ii na zahod, prije nego ponemo seansu hipnoze?

Hipnoza je znanstvena pojava koja moe pomoi ovjeku odstraniti razliite tegobe.

Hipnoza je potpuno normalna pojava i moe se hipnotizirati vie od 90% ljudi.

Hipnoza nije mogua ako joj se osoba ne prepusti.

Osoba u hipnozi nee uiniti nita to bi joj moglo tetiti.

Osoba u hipnozi moe odbiti bilo koju sugestiju koja joj se ne svia.

Sjeat ete se svega to e se dogaati tijekom hipnoze.

Svakog se moe hipnotizirati ako je oputen i ako se ne odupire.


Zato budite potpuno pasivni i prijemivi za sve, tako da bi moje rijei mogle uzrokovati u
vaem umu potrebne slikovne predodbe.
Tijekom hipnoze, ne odupirite se mojim sugestijama, ve im se prepustite lako i bez napora.
Dok sluate moje sugestije, nemojte se naprezati.

Sigurno vas moe umiriti ako vam kaem da je struno provedena hipnoza potpuno
bezopasna. Ne trebate se bojati bilo kakvih nuspojava hipnoze.

Sve to emo u poetku uiniti je smirenje tijela i uma i poetno oputanje.

Mnoge zbunjuje odnos hipnoze i spavanja. To su dva razliita stanja.


Netko se moe hipnotizirati, ali ostane isto tako budan kao to ste budni i vi sada.
Hipnoza je samo poveana i poboljana sposobnost reagiranja na poeljne sugestije.
Sugeriramo li nekome da e zaspati, on moe postati pospan i zaspe, kao to smo i oekivali.
Ukoliko mu nakon toga sugeriramo da je potpuno budan, on moe otvoriti oi, ali i dalje je u
hipnozi.
Ako netko zaspe nakon odgovarajuih sugestija, moemo ga opet probuditi novim
sugestijama.
Prvi put hipnoza nee biti takva kao drugi put, trei ili etvrti put.
Hipnoza nije kao spavanje kod kue.
To je stanje kao kad ste vrlo umorni, ugodno umorni i pokuavate spavati, ali ujete sve to
se dogaa oko vas.
Ne smijete se previe truditi tijekom hipnoze.
Ukoliko ovaj put hipnoza ne uspije u cijelosti, bit e bolje sljedei put.
Moe vam se dogoditi da najedanput postanete svjesni da mislite na neto sasvim drugo, a
ne na ono to vam ja govorim. To nije nita loe.

1
UVODNI RAZGOVOR O HIPNOZI - 20170929 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

Samo nastavite sa sluanjem mojih sugestija i u umu si slikovito zamislite sve ono to vam ja
govorim.
Vano je samo to da potpuno pasivno dopustite da moje rijei djeluju na vas, i da njihov
sadraj sebi slikovito predoite duevnim oima - kao film.
Slika je govor podsvijesti.
Naa podsvijest, naime, govori u slikama.

to sebi preciznije predoite eljeni krajnji cilj, to bre e hipnoza djelovati na vas.
Poeljno je da se pri tome drite potpuno pasivno, mirno i smireno.
Tijekom hipnoze, nepotrebno je naprezati svoj um, jer svako svjesno razmiljanje blokira put
u podsvijest, dok se svaka slikovna predodba koja vas ispunjava, nastoji ostvariti.

U hipnozi je vano izbjei svaki napor, jer emo inae izazvati suprotno djelovanje.

elio bih vam objasniti to se dogaa u hipnozi.


Primijetit ete da ete se opustiti i vjerojatno ete postati malo pospani.
Budite pasivni i mirni i smireni.

Opazit ete odreene pojave, stanja i zbivanja kada se budete opustili, a ja bih vam htio
panju jo vie usmjeriti na njih.
Moda neete doivjeti sve pojave na koje u vas upozoriti. To je potpuno normalno!.
Hipnoza je normalan doivljaj i svatko prolazi kroz stanje slino hipnozi svaku no prije nego
to se potpuno probudi.

Ne elim da zaspete, htio bih da ste budni za sve to vam kaem i da su budne takoer i vae
misli.
Ukoliko ipak osjetite pospanost, ugodno se prepustite tom stanju i samo sluajte moje
upute.
Htio bih da se opustite i da vam je ugodno i zato ne postavljajte pitanja tijekom hipnoze.
Budite pasivni, mirni, smireni i prijemivi za sve.
Tijekom hipnoze, nepotrebno je analizirati svoje misli, osjeaje i tjelesne osjete, kao ni moje
sugestije.

U hipnozi ste oputeni, potpuno oputeni i ugodno umorni, kao nakon dobrog ruka i
postajete sve vie i vie oputeni.

Hipnoterapeut vas u hipnozi ne moe natjerati da uinite ono to ne elite uiniti.


Hipnoterapeut to nikako ne moe uiniti.

Dok ste u hipnozi, vi moete uti sve to se dogaa oko vas.


I ako u bilo kojem trenutku vi elite prekinuti hipnozu, moete jednostavno otvoriti oi i vie
neete biti hipnotizirani.
Ali, slijedite li moje upute, obavit emo posao i postii emo va eljeni cilj.
Da bi hipnoza bila uspjena, dopustite si da zauzmete sljedei mentalni stav, a to je: "Sviaju
mi se ove sugestije i znam da su one uspjene i povoljne za mene!"

2
UVODNI RAZGOVOR O HIPNOZI - 20170929 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

U hipnozi, kada hipnoterapeut govori pacijentu o oputanju i koristi rije: 'Spavajte!',


hipnoterapeut ne misli na prirodno spavanje u krevetu, ve na trenutno duboko oputanje
uma i tijela.

Dok vam dajem upute, vrlo je vano da ne analizirate i da ne razmiljate o tome to sam
rekao, jer ako to inite, onda koristite svoj svjesni um. Da bi sugestije koje dajem vaoj
podsvijesti mogle biti uinkovite, moramo iskljuiti va svjesni um. Tako moemo doprijeti
do vae podsvijesti i unijeti u nju sugestije koje vi elite.

Dopustite si, da vam um bude apsolutno bistar, kao voda. Nemojte razmiljati o mojim
sugestijama niti ih analizirati. Samo drite svoj um potpuno bistrim, bez misli i samo slijedite
moje upute.

Oslobaanje pacijenta od grubih pogrenih predodbi o hipnozi moe biti korisno.

Slijedi popis tipinih zabluda i pogrenih shvaanja o hipnozi:

1. Hipnotizer je sposoban sugerirati da uinim neto ega se kasnije neu sjeati.


2. U hipnozi se osobu moe prisiliti da uini nemoralna djela koja inae ne bi inila.
3. Hipnoza znai izgubiti kontrolu nad svojim ponaanjem.
4. Hipnoza je oblik ispiranja mozga ili rendgen uma.
5. Ja u rei terapeutu tajne o sebi, bez da ja to elim.
6. Ja u biti pasivan i pod potpunom kontrolom hipnotizera.
7. Terapeut e me hipnotizirati, a kada hipnoza bude gotova, moj e problem biti rijeen.

Naravno, sve su to zablude i pogrena shvaanja o hipnozi, koje hipnoterapija svakodnevno


uspjeno opovrgava.

Moemo ponoviti osnovne injenice o hipnozi i hipnoterapiji:

1. Postavljanje temelja za prvu hipnotsku seansu


Kada se budemo susreli sljedei put, radit emo hipnotski postupak koji e trajati oko 90-120
minuta. To nee imati nikakve veze s vaim problemom, ve jednostavno elim da upoznate
hipnozu i elim bolje razumjeti kako ste je doivjeli. Ne trebate biti izvanredan hipnotski
subjekt da biste imali koristi od hipnoze. U stvari, ak i kod ljudi koji u poetku ne doivljavaju
hipnozu u cijelosti, ona im ipak moe pomoi. Gotovo svatko moe u odreenoj mjeri
doivjeti hipnozu. Ja samo elim znati to hipnoza znai za vas i kako je vi doivljavate, te
elim da se i vi bolje upoznate s njom.

2. Osoba ne gubi svijest kada je hipnotizirana.


U hipnozi znat ete sve to se dogaa oko vas, bit ete pozorni i sjeat ete se svega to smo
uinili tijekom hipnoze ba kao to biste to uinili i da niste bili hipnotizirani. Zapravo, to je
posebno vano u naem radu, zato jer elim da mi kaete sve to doivljavate, kako bih ja
znao to vam najbolje odgovara. Imajte na umu da su vai odgovori potpuno pod vaom
kontrolom.

3
UVODNI RAZGOVOR O HIPNOZI - 20170929 - BORIS RADOLOVI, DR. MED. SPEC.

3. Hipnoza se razlikuje od spavanja.


Moda ete u hipnozi biti malo pospani i dremljivi i vaa pozornost se moe usmjeriti na
neto odreeno, dok sve drugo nestaje u pozadini. Vjerojatno ete ustanoviti da u hipnozi
moete lake postati zadubljeni i usredotoeni na zanimljive dogaaje.

4. Odvraanje od prekomjernog samoopaanja.


Bilo bi vam najkorisnije da ne pokuavate naporom doi do hipnotskih doivljaja, ve da
umjesto toga dopustite da vam se stvari dogaaju same po sebi. Ustanovite li da se pitate
jeste li hipnotizirani ili ne, zapamtite da ono to nas najvie zanima jest kako vi doivljavate
ono to radimo, a ne doivljavate li jednu ili drugu hipnotsku pojavu.

5. Utvrivanje uzajamnosti.
Hipnoza nije neto to ja inim vama. Niti je to neto to vi radite sami, iako to moe doi
kasnije u naem radu, kada budete vjebali samohipnozu. Ali za sada, hipnoza je neto to
radimo zajedno. I moemo biti znatieljni kako ete vi doivjeti hipnozu.

6. Naglasak na prirodi hipnotskog iskustva.


Ljudi se razlikuju po nainu na koji reagiraju na hipnozu. Nije neophodno da iskusite sve to
vam ja sugeriram da bismo mogli zajedniki uinkovito raditi. Nitko ne doivljava sve mogue
pojave u hipnozi.

7. Objanjenje hipnotskog iskustva.


Reagiranje na hipnozu savreno je prirodna sposobnost bilo koje osobe. U hipnozi emo
zajednikim radom jednostavno koristiti tu vau prirodnu sposobnost na sustavniji i
uinkovitiji nain kako bismo vam pomogli pri rjeavanju vaeg problema.

U svakom zanimanju, radnik ima skup alata koje koristi u svojem poslu. Tako ih imam i ja,
kao to je lagani pritisak na vae rame, kako bih vam pomogao tijekom sugestija. Mogu vas
dotaknuti s mojim prstom na vae elo, aku, ruku ili koljeno, kako bih takoer pomogao
tijekom sugestija.

Takoer mogu podignuti vau ruku za zapee i ispustiti je na vae bedro ili leaj, kako bih
pomogao da tijekom sugestija one uu u vau podsvijest.

Dozvoljavate li mi da koristim te svoje specifine alate za pomo sa sugestijama?


Smeta li vam puckanje prstima?
Imate li kakve zdravstvene probleme s vratnom kraljenicom?
Odgovara li vam vie izraz 'vjee' ili 'oni kapci'?

Legnite ili sjednite udobno i opruite se, s neprekrienim rukama i nogama, a ake poloite
na bedra ili sa strane.
Imate li kakva pitanja o hipnozi?