You are on page 1of 5

Ating

mahalin
sarili nating
bansa
Halinat
tayoy
maglakbay at
magtungo sa
tahimik at
napakaganda
ng Vigan sa
Ilocos.