You are on page 1of 3

Obliczenia dla kota na biomas

Zapotrzebowanie na moc grzewcza dla budynku mieszkalnego


Dom jednorodzinny o powierzchni 240 m2 posiada jednostkowe zapotrzebowanie na
moc grzewcz qv = 110 [W/m2].
Qco= qv*A
qv zapotrzebowanie na moc grzewcz [W/m2]
A powierzchnia uytkowa budynku [m2]
Zapotrzebowanie na moc grzewcza wynosi: Qco= 110 * 240 = 26,4 [kW]

Zapotrzebowanie mocy grzewczej na ciep wod uytkow Qcwu

Qcwu = m * cw * T [W]

cw- ciepo waciwe wody= 4190 J/kg*K


m strumie masy wody [kg/s]
T rnica midzy temperatur zasilajc z kota i na powrocie do kota
tk=55 oC
t0=5 oC
m j * j kg
m=
* 3600 s
, gdzie

ilo godzin pracy instalacji ciepej wody na dobe, np. dla domu jednorodzinnego
16 godzin, dla szkoy 12 (przy pracy na dwie zmiany), itd.
j ilo osb = 4
mj ilo wody zuywana przez 1 osob/dzie
mj = 50 kg/osob
50 * 4
m= = 0,003472 [kg/s]
16 * 3600
Qcwu = 0,003472 * 4190 * 50 = 0,73 [kW]

Cakowite zapotrzebowanie na moc grzewcz


Qtot = Qco + Qcwu [W], [kW]
Qtot = 26,4 + 0,73 = 27,13 [kW]

Cakowite zapotrzebowanie na moc grzewcz wynosi 27,13 [kW].


Dobr kota
1. Kocio na drewno z zaadunkiem rcznym o mocy 28 kW
2. moc cieplna = 9-28 kW
3. Sprawno = 82%
4. paliwo podstawowe: drewno
5. paliwo zastpcze: paliwa stae typu wgiel, koks
6. objto komory spalania = 63 l

Obliczenie energii zawartej w jednym zaadunku kota


Qjz= 70% * k * X * W 0 [kWh]
Qjz- energia jednego zaadunku [kWh],
70%- wypenienie komory zaadowczej,
k- sprawno kota,
X- ciar jednego zaadunku [kg],
W0- warto opaowa paliwa [kWh/kg],
X= Vk * n [kg]
Vk- objto komory spalania [m3],
n gsto nasypowa [kg/mp],

Kocio na drewno o Wu = 17 MJ/kg, = 82 %


X= 0,063 * 500 = 31,5 [kg] Wo = 17/3,6 = 4,72 [kWh/kg]
Qjz= 0,7 * 0,82 * 31,5 * 4,72 = 85,3 [kWh]

Na ile godzin ogrzewania wystarczy jednorazowy zaadunek kota?


ts = Qjz / Qk = 85,3 / 28 = 3,04 [h] (przy maksymalnym obcieniu kota)
Dobr akumulatora energii cieplnej
Dobr akumulatora energii cieplnej przyjto na podstawie zalenoci, e:
dla kotw o mocy do 50 kW przyjmujemy pojemno zbiornika akumulacyjnego z
zakresu 50 100 L na 1 kW mocy
Kocio na drewno rczny dobieramy akumulator energii cieplnej
28kW * 50l = 1400 l (zasobnik energii cieplnej)

Cakowite zapotrzebowanie na ciepo na cele co i cwu dla budynku


to: 70 661 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na paliwo
B= Qht/Wu , gdzie
B- Roczne zapotrzebowanie na paliwo,
Wu- warto opaowa paliwa [kWh/kg, kWh/m3 lub kWh/mp]
Qht=Qh/t , gdzie
Qht- roczne zapotrzebowanie na ciepo po uwzgldnieniu sprawnoci ukadu
[kWh/rok],
Qh- roczne zapotrzebowanie na ciepo = 70661 [kWh/rok]
t- sprawno cakowita ukadu (warto od 0,6 do 0,85)
Kocio na drewno Wu = 17 MJ/kg , = 82 %
t- sprawno cakowita ukadu = 0,65 - zaadunek rczny
Qht = Qh/t = 70661 / 0,65 = 108709 [kWh/rok] Wo = 17/3,6 = 4,72 [kWh/kg]
B = Qht/Wu = 100944 / 4,72 = 23031 [kg/rok]
Roczne zapotrzebowanie na paliwo = 23,03 [t/rok]
Paliwem bdzie drewno typu buk, db, olcha o redniej wartoci opaowej Wu = 17
MJ/kg w cenie 170z /mp oraz gstoci 510 kg/mp i wilgotnoci 15-20%.
Koszt drewna za ton: 170/0,510 = 333 [z/t]
Koszt paliwa na sezon grzewczy: 23,03 * 333 = 7669 [z]