You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 10-01-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Ewangelia dzisiejsza KSIA CHRYSTUSOWCY


rozpoczyna si od ks. Andrzej Malejak
prowokujcego pytania, jakie proboszcz
zada Jezus swoim Ks. Robert Wojsaw
przeciwnikom Co mylicie? wikariusz
by skoni ich do odpowiedzi, Ks. Sergiusz Angur
ktra by ich owiecia odnonie wikariusz
do wasnego postpowania.
Pytanie jest proste. Ojciec
posa dwch synw do pracy
w winnicy; pierwszy odpowiada SIOSTRY MISJONARKI
tak, lecz nie idzie, drugi CHRYSTUSA KRLA DLA
mwi: Nie chc, lecz potem, POLONII ZAGRANICZNEJ
zdjty alem, zaczyna s. Aleksandra Antonik
pracowa. Ktry z tych dwch pyta Pan speni wol ojca?. Trudno przeoona
pomin to pytanie, wiec musz odpowiedzie: Ten drugi. Tak oto sami si s. Anna Wszoek
potpiaj, Jezus za jasno powiada: Celnicy i nierzdnice wchodz przed NIEDZIELNE MSZE W.
wami do krlestwa niebieskiego. Lecz dlaczego? Poniewa przeciwnicy Pana sobota - 4:00pm
nalecy do narodu wybranego, a co gorsza, jego najwysi kapani i starsi Saturday - 5:30pm
ludu zostali pierwsi wezwani do zbawienia, lecz na to wezwanie in English
odpowiedzieli tylko pozornie, bo s tymi wanie, o ktrych Jezus powiedzia: niedziela - 8:00, 9:30,
Mwi, ale nie czyni (Mt 23, 3). Syszeli Chrzciciela nauczajcego, ale nie 11:15 (z udziaem dzieci),
uwierzyli mu, zbyt pewni wasnej wiedzy, nie odczuwali te potrzeby poucze, 1:00, 7:00
pewni wasnej sprawiedliwoci. Dlatego te nie czuli potrzeby nawrcenia: (z udziaem modziey)
Wycie mu nie uwierzyli (Mt 21, 32); nie przyjli nauki Chrzciciela ani nawet
nauki samego Jezusa. A wic znaleli si wrd ludzi le postpujcych, jakimi
byli celnicy i nierzdnice; jednak ci ostatni aujc porzucili bezbono,
ktrej si oddawali, uwierzyli i penili sprawiedliwo (Ez 18, 27) i dlatego Codzienne Msze W.
Bg przyj ich do swego krlestwa. Mimo woli przychodzi na myl Lewi, od poniedziaku do soboty
Zacheusz, niewiasta cudzoona, jawnogrzesznica, ktra w domu Szymona o 9:00am;
rzuca si do ng Pana, cala zbolaa i przepeniona mioci. od poniedziaku do pitku
Jeli przeciwnicy Jezusa nie uwierzyli Jego sowu i nie nawrcili si, to przede o 7:00pm
wszystkim wskutek pychy, tego robaka zerajcego wszelkie dobro, tej
najwikszej przeszkody na drodze do zbawienia. Dlatego tak wag ma Biuro Parafialne czynne:
wezwanie w. Pawa do pokory: To denie niech was oywia; ono te byo od poniedziaku do pitku
w Chrystusie Jezusie: On, istniejc w postaci Boej... ogooci samego siebie, 10:00am -12:00pm
przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi, Jeli Syn Boy 1:00pm - 5:00pm
upokorzy si do tego stopnia, e wzi na siebie grzechy ludzi, czy za wiele w soboty
bdzie da od nich, by uznali wasn 10:00am - 2:00pm
pych i grzechy? Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 7 PADZIERNIKA 2017


9:00 - Dzikczynna i o Boe b. dla Danuty i Tadeusza w
45. rocz. lubu
SOBOTA - 30 WRZENIA 2017 4: 00 +Jadwiga apiska
5:30 - wolna intencja
9:00 +Zofia Hyjek (30)
XXVII NIEDZIELA ZWYKA - 8 PADZIERNIKA 2017
4:00 +Gertruda - 1 rocznica mierci
5:30 + 8:00 - Dzikczynna i o Boe bogosawiestwo dla
XXVI NIEDZIELA ZWYKA - 1 PADZIERNIKA2017
rodziny Gos i Zawadzkich
9:30 +Stanisaw Rumin
8:00 +Janina Karst 11:15 +Zofia Hyjek
9:30 - Za cierpicych i konajcych oraz za czonkw 1:00 - O potrzebne aski dla ukasza z okazji urodzin
Arcybractwa 1:00 - O bogosawiestwo Boe dla Prezydenta Trump
1:00 +Michael Pietraszko
11:15 - O Boe b. dla Prezydenta Donalda Trump
1:00 +Marian, Jadwiga Jasiski
11:15 +Eugeniusz, Franciszka Furlepa 1:00 +Anna Flak
1:00 - O Boe b. i opiek MB dla czonkw ywego 1:00 +John Rozkowski - od Krystyny Ostenda
Raca 1:00 +za polegych w walkach Powstania Warszawskiego
1:00 - O Boe b. i opiek MB dla Janusza i Haliny 1944r. onierzy AK i ludno cywiln miasta, ktre
Dbrowskich z okazji 50. rocz. lubu gino wraz z powstacami - od weteranw
1:00 - O Boe b. dla Wiktorii w 18 rocz. urodzin oraz dla 1:00 +Micha Grabas - od Eli i Janka
Kamila w 16 urodziny 1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki, SChr - od Elbiety z
1:00 - O Boe b. dla pielgrzymw do Ziemii witej rodzin
1:00 +Monika i Tomasz Pelak 7:00 ++Anna, Franciszek Gomka
1:00 +Roman Chowaniec(6 msc. po mierci )crka z rodz.
1:00 +Kathryn Dmuchowski - Bulman
1:00 +John Rozkowski - od Krystyny Ostenda
1:00 +Michael Pietraszko
1:00 +Aleksader Krzymowski LEKTORZY
1:00 +Stanisaw Kwiatkowski - 1 rocz. mierci Sobota/Niedziela 10-08-2017
1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki, SChr - od Marka z rodzin 4:00 - B. Tyra
7:00 - Za konajcych i cierpicych od Arcybractwa 5:30 - J. Lewczuk
1:00 +Bogdan Bielonko 8:00 - A. Szklarska, I. Jdrzejczak
9:30 - A. Karlic, B. Dulemba, A. Marchel
PONIEDZIAEK - 2 PADZIERNIKA 2017 11:15 - Dzieci kl. V
9:00 +Ryszard Topr - 12 rocz. mierci - rodzice 1:00 - K. Grzesiak, J. Gmurowski, M. Grot
9:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki, SChr - Zofia i Zbigniew 7:00 - P. Skwarek
Lewandowscy
7:00 +Genowefa Basiaga
KOLEKTORZY
WTOREK - 3 PADZIERNIKA 2017 Sobota/Niedziela 10-08-2017
9:00 +Jan Wojna 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 +Stanisaw Kwiatkowski - 1 rocz. mierci 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
7:00 +Tadeusz Sznitka 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner
11:15 - Z. Wolan, J. Sokoowski, J. Rakowiecki, M.
RODA - 4 PADZIERNIKA 2017 Przydzia
9:00 - Za parafian 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Bronisaw Kupa 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZWARTEK - 5 PADZIERNIKA 2017
9:00 - O Boe b. dla ukasza w dniu urodzin
7:00 +Helena Kisaa CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 1 pADZIERNIKA 2017
PITEK - 6 PADZIERNIKA 2017
9:00 - Za konajcych i cierpicych - od Arcybractwa PONIEDZIAEK - Za 8,1-8 Ps 102 k 9,46-50
7:00 - O Boe b. i rozwj duchowy dla gr. modlitewnej WTOREK - Za 8,20-23 Ps 87 k 9,51-56
7:00 +za wszystkich cierpicych w czycu
7:00 +Eukle Stamps RODA - Ne 2,1-8 Ps 137 k 9,57-62
7:00 +Renata Hamlin CZWARTEK - Ne 8, l-4a.5-6.7b-12 Ps 19 k 10,1-12
7:00 ++Katarzyna i Wadysaw Kulik PITEK - Ba 1,15-22 Ps 79 k 10,13-16
7:00 +Krystyna Kwiatosz SOBOTA - Ba 4, 5-12. 27-29 Ps 69 k 10,17-24
NIEDZIELA - Iz 5,1-7 Ps 80 Flp 4,6-9 Mt 21,33-43
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby nasze parafie, oywiane duchem


W kadej chwili ycia jestemy zaproszeni, by pogbia nasz wiar, misyjnym, byy miejscami, gdzie przekazuje
nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostoowie z dzisiejszej si wiar i daje wiadectwo mioci.
Ewangelii woamy: Panie, przymn nam wiary!.
Rozpoczlimy padziernik miesic modlitwy racowej, o ktrej
wity Jan Pawe II mwi, e zajmowaa ona wane miejsce w jego I CZWARTEK MIESICA
yciu duchowym, towarzyszya mu w chwilach radoci W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
i dowiadczenia. Papie Franciszek podkrela, e otwiera ona nas na miesica dzie, w ktrym modlimy si o
powoania kapaskie i zakonne. Zapraszamy
Pana Boga, pomaga przezwyciy egoizm i wnosi pokj w serca,
na Msz w. o godz. 7:00pm i adoracj
w rodziny, w spoeczestwo i w wiat, e to modlitwa, ktra wspiera Najwitszego Sakramentu.
nas w zmaganiach ze zem. Zachceni tymi wiadectwami wemy do
rk raniec i mdlmy si, powierzajc Panu Bogu nasz codzienno
oraz rozwaajmy tajemnice z ycia Chrystusa i Jego Matki. I PITEK MIESICA
W sobot take przypada wspomnienie NMP Racowej, W tym tygodniu 1 wrzenia przypada I pitek
ustanowione na pamitk wyproszonego przez modlitw racow miesica.
zwycistwa floty chrzecijaskiej pod Lepanto w 1571 roku. - Caodobowa Adoracja Najwitszego
Uwiadamia to nam po raz kolejny wielk moc tej modlitwy, zatem nie Sakramentu
zaniedbujmy jej. - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
- Okazja do spowiedzi witej
pierwszopitkowej rano od godz. 8:30am i
wieczorem od godz. 6:00pm
- Odwiedziny chorych z posug sakramentaln

I SOBOTA MIESICA
7 wrzenia z okazji pierwszej soboty miesica
powiconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na
piewanie godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej na
raniec.

KOO GRALI
Zaprasza na Zabaw Gralska Jesie, ktra odbdzie
si w sobot 14 padziernika 2017 w sali w. Jana Pawa
II. Bilety mona zakupi w niedziel 1 i 8 padziernika w
zakrystii. Informacje: 248-652-8424

W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM: KAWIARENKA


Dochd z kawiarenki zorganizowanej przez Grup
4 X w. Franciszek z Asyu, ktry po burzliwej Modlitewn ostatniej niedzieli wynosi $800.00.
modoci nawrci si i wyrzekszy si wszelkich Bg zapa wszystkim wolontariuszom za pomoc.
dbr, postanowi naladowa Chrystusa w
cakowitym ubstwie; radykalizm jego ycia do
BOGOSAWIESTWO ZWIERZT
dzi znajduje wielu naladowcw;
Z okazji wita w. Franciszka z Asyu,
5 X w. Faustyna Kowalska, apostoka, zapraszamy we wtorek 4 padziernika o godz.
sekretarka Boego Miosierdzia.; jej Dzienniczek 6:30pm przy bacwce, ze swoimi
jest zaliczany do najwybitniejszych dzie czworononymi przyjacimi do
mistycznych. bogosawiestwa.

Spotkania z Markiem Popieuszko, SKADKA CSA NA DZIE 24 WRZENIA 2017


bratankiem bogosawionego
Ks. Jerzego Popieuszki DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
Spotkania odbd si w sali parafialnej
CSA $52,534.00 $26,401.00 $26,133.00
w sobot, 7 padziernika po Mszy o
4:00pm i w niedziel po Mszy o
1:00pm. W czasie spotka zostanie
wywietlony film o bogosawionym Serdeczne Bg zapa
Ksiedzu Jerzym Popieluszce. za trosk o Koci
Serdecznie zapraszamy.
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


REKOLEKCJE ZE SOWEM BOYM CHORYCH I CIERPICYCH
DOM NA SKALE Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
/O budowaniu domu ycia w wietle Boego Sowa/ Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
5 8 padziernika 2017 Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
prowadzi ks. Joachim Stencel SDS, salwatorianin Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
z orodka rekolekcyjnego Ojcw Salwatorianw Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
w Krakowie Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
CZWARTEK /I czwartek miesica/ Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
7:00pm - EUCHARYSTIA z homili Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
7:45pm - Konferencja I Sowo fundamentem domu Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
ycia (Mt 7,21-29) Izabella, Pawe Kuniec, ks. Sawek, ks. Jzef, Maria,
Elbieta, Urszula Derecka, Sawomir
Wystawienie Najwitszego Sakramentu i okazja do Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
modlitwy (do godz. 9:30pm) i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Czas modlitwy osobistej w ciszy, okazja do spowiedzi w. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
PITEK /I pitek miesica
6:00pm Okazja do spowiedz INSTALACJA NOWEGO KANCLERZA
ZAKADW NAUKOWYCH ORCHARD LAKE
7:00pm EUCHARYSTIA z homili
We wtorek 3 padziernika o godzinie 4:30 pm w Orchard
8:00pm - Konferencja II - Dom - miejsce
Lake odbdzie si uroczysta Msza w. Instalacyjna
spotkania (k 1, 39-45;)
nowego Kanclerza Zakadw Naukowych Orchard Lake,
Caonocna Adoracja Najwitszego Sakramentu i okazja Ks. Praata Mirosawa Krla. Mszy w. instalacyjnej
do modlitwy i spowiedzi w. przewodniczy bdzie Ks. Arcybiskup Allen Vigneron.
SOBOTA /I sobota miesica/ Konferencj Episkopatu Polski na uroczystoci bdzie
9:00am - EUCHARYSTIA z homili reprezentowa Prymas Polski Ksidz Arcybiskup Wojciech
10:00 - Raniec Fatimski Polak. Organizatorzy serdecznie zapraszaj Poloni do
wzicia udziau w tej Mszy w. Informacje: 248-683-0507
11:00 - Konferencja III Dom miejsce przyjcia
ycia (Mt 1, 18-25)
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Czas modlitwy osobistej w ciszy, okazja do
indywidualnych rozmw z kapanem oraz moliwo Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
skorzystania z sakramentu pojednania. witego do wsplnoty Kocioa zosta
wczony: Kamil Leon Olszewski.
12:30 - Konferencja IV Dom miejsce yczymy Boego bogosawiestwa oraz
uzdrowienia ( Mk 1, 21 - 34) opieki Pani Jasnogrskiej, patronki naszej
1:00pm - POSIEK - kanapki przywozimy we wasnym parafii!
zakresie. Na miejscu jest moliwo skorzystania z
herbaty i kawy.
2:00pm Konferencja V Dom miejsce ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
zbawienia ( k 19, 1 10 ) W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
Wystawienie Najwitszego Sakramentu maeski zawrze maj:
Agnieszka Woek i Andrew Grismer
3:00pm - Koronka do Miosierdzia Boego Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
Czas modlitwy osobistej, okazja do rozmw w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie
indywidualnych oraz moliwo skorzystania z w biurze parafialnym.
sakramentu pojednania.
4:00pm - EUCHARYSTIA z homili
5:00pm - Film o Bogosawionym Ksidzu Jerzym KONKURS RACOWY DLA DZIECI
Popieuszcze i spotkanie z jego bratankiem Markiem Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
Popieuszko udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane
UWAGA! Czas rekolekcji w sobot przeywamy w ciszy prace prosimy przypina na tablicy w holu
i skupieniu. Kocioa.
NIEDZIELA - Sowo zwornikiem pknitej
wsplnoty Homilie na kadej EUCHARYSTII
UWAGA MODZIEY!!!
2:30 - Film o Bogosawionym Ksidzu Jerzym
Popieuszcze i spotkanie z jego bratankiem Markiem MODZIE STARSZA. Zapraszamy modzie
Popieuszko. studiujc i pracujc na spotkania co drug niedziel
Na spotkania przynosimy Pismo w. i notatnik.Podczas miesica po modzieowej Mszy w. wieczornej. Opiek
spotkania istnieje moliwo skorzystania ze spowiedzi i duchow sprawuje Ks. Sergiusz. Pierwsze spotkanie w
rozmowy z kierownikiem duchowym niedziel 8 padziernika po Mszy w. o godz. 7:00 w
sali pod plebani.
6 6 PARAFIA
PARAFIA
PARAFIA MATKI
PARAFIA
MATKI
MATKI BOEJ
MATKI
BOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
STERLING
STERLING HEIGHTS
HEIGHTS
HEIGHTS
HEIGHTS 5 5
66 PARAFIA
PARAFIA MATKI
MATKI BOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING
STERLING HEIGHTS
HEIGHTS

MERCY IN ACTION GRUPY PARAFIALNE


DAY OF SERVICE
14 Pazdziernik 2017 Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Drodzy bracia w wierze!!! Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Zapraszamy was do wzicia
Udziau w naszej wsplnej Ministranci - ks. Sergiusz Angur
Akcji: Dzie Pomocy. Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
W sobot, 14 padziernika zapraszamy wszystkich do Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
adoracji Pana Jezusa w kociele w godzinach od 9:00
rano do 11:00 rano. Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zachcamy do wczenia si w zbirk produktw
toaletowych (rczniki papierowe, papier toaletowy oraz Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
giftcards) dla Domu Modej Matki, ktra bdzie w dniach Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
od 1-9 padziernika.
BDMY MIOSIERNI, Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM!!!
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski

Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek GRUPY NIE PARAFIALNE
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778 Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
LIDERZY Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
6002 Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Siarhei Anhur
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - ks. Siarhei Anhur
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
RADA DUSZPASTERSKA:
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, Katarzyna Berry, Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Nina Orlik, Pawe Rakowiecki, Marcin Zajc Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
RADA FINANSOWA: Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Przewodniczca: Alicja Karlic Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
(313) 365 - 1990 Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Zastpca: Tadeusz Rusin (248) 842-7347 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Boena Dulemba, Frank Dmuchowski, Tadeusz Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Rusin, Wojciech Urban, Wadysaw Szaflarski Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
od wrzenia do maja: lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
W rod o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W I pitek miesica od godz. 6:00pm
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
i przygotowa potrzebne papiery.
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.