You are on page 1of 5

Talumpati Tungkol Sa Teknolohiya

Sino sa atin ang makapagsasabi na ang mga bagay na nakakamangha na sa pelikula lang
natin nakikita ay magkakaroon pala ng ganap na katuparan sa ating makabagong panahon?
Mga bagong teknolohiya na tunay na nakakalula at kamangha-mangha.

Saan mang sulok ng daigdig, mayaman o mahirap mang bansa, lahat ay gumagamit na ng
makabagong pamamaraan ng teknolohiya sa ibat-ibang uri ng larangang pangkabuhayan

Kasabay ng bilis ng paglipas ng panahon ay ang walang humpay na pag-usbong ng mga


sari-saring imbensyon sa siyensiya at teknolohiya.

Mga bagay na kadalasan ay nakikita nating gamit sa opisina, tahanan, industriya,


agrikultura, transportasyon at higit sa lahat ay sa larangan ng komunikasyon.

Ang bawat pagbabago sa uri ng ating pamumuhay ay may kaakibat na kagandahan at hindi
kagandahan na naidudulot sa atin.

Maganda ang pagkakaroon ng modernong teknolohiya dahil lahat halos ng ating mga
gawain ay napapabilis. Ang mga dati na manu-mano kung gawin ay isang pindot na lang
katapat ngayon.

Maging sa ating uri ng komunikasyon, ang paghahatid at pagkalat ng mga balita ay real-
time na kung tawagin. Oras mismo, kung saan at kailan ito nangyari ay puwede na itong
malaman ng buong sambayanan.

Sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya marami sa sangay ng mga pagawaan at mga


opisina ay unti-unti ng nagbabawas ng mga trabahante upang makatipid. Ang computer
nga naman ay hindi nagkakamali kahit tumatakbo ng 24-oras.
halimbawa ng mahabang talumpati tungkol sa teknolohiyaAng resulta ay marami ang
nawawalan ng mga trabaho. Sa pagkalat ng mga balita marami ang mga walang
katotohanan at sadyang mga gawa-gawa lamang. Sa mga batang mag-aaral, minsan
nagiging hadlang ang internet sa kanilang pag-aaral.

Ngunit talagang hindi maitatanggi na ang direksyon ng ating mundo ay sa pag-gamit na ng


teknolohiya, tulad ng GPS na napakalaking tulong sa mga piloto ng eroplano.

Mga modernong instrumento ng medisina kung saan mas tumaas na ang porsyento ng mga
naliligtas na buhay simula ng pag-usbong ng teknolohiya.

Maganda man kung ating iisipin ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya ngunit sana
ay maging responsable tayong lahat sa paggamit ng mga ito. Huwag sana nating abusuhin
ang kapakinabangan na dulot nito sa ating pamumuhay.
Talumpati Tungkol Sa Edukasyon

Mahal ang edukasyon pero mas mahal ang maging mangmang. Ang pagkakaroon natin ng
sapat na edukasyon ay gabay ng sinuman sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Sa
uri ng lipunan na ating ginagalawan ngayon, talo at dehado ang mga taong walang pinag-
aralan.

Hindi sapat ang makatungtong lamang sa paaralan at matuto ng simpleng pagbasa at


pagsulat. Ang uri ng edukasyon sa bagong milenya ay ang pagkakaroon ng natapos na
kurso para tayo ay makasabay sa progresibong teknolohiya na ginagamit sa ating mga
modernong pangkabuhayan.

Edukasyon ang natatanging gamot sa kamangmangan. Ang pagkakaroon ng salat at kulang


na kaalaman sa maraming bagay ang siyang nagiging balakid upang hindi natin makamtan
ang ating mga gustong makamit at marating sa buhay.

Sa pakikipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho, ang unang tinatanong ay ang antas ng


ating pinag-aralan. Mahirap ang walang natapos na kurso dahil palagi tayong napag-
iiwanan sa anumang larangan. Dahil dito mga mababang uri at pasahod na trabaho ang
karaniwang ibinibigay sa atin.

Dito na tayo nasasadlak at mahirap na ang pag-angat sa mas mataas pa na posisyon. Wala
tayong magagawa dahil ito ang reyalidad at tunay na kalakaran sa mga taong kulang ang
pinag-aralan.
Ang kawalan ng edukasyon ng isang indibidwal ay mistulang isang kapansanan ng
kaniyang pagkatao. Mayroon tayong mga naririnig pero hindi natin lubos na naiintindihan,
mayroon tayong nakikita ngunit hindi natin sadyang maintindihan.

Ganito ang ating kahihinatnan, animoy mga bulag at bingi sa may malinaw na mata at
taynga. Ito po ay patunay lamang na talagang napakahirap ng maging isang mangmang sa
lipunan. Ikaw nanaisin mo bang mapabilang sa mga ganitong uri ng mamamayan ng ating
lipunan? Sana ang inyong kasagutan ay hindi.

Katulad ng isang buto ng anumang uri ng halaman, ang taong may pinag-aralan saan man
itapon ay kusang mabubuhay. Maging sa mga banyagang lupain man, kaya nating tumayo at
makipagsabayan sa anumang uri ng buhay.

Malayo sa takot at pang-aapi. Kapag ikaw ay may pinag-aralan kaya mong lumaban ng
patas at malayo sa panlalamang ng kapwa mo.

Ang edukasyon ay para sa lahat, ito ang programa ng ating pamahalaan ngayon. Ang
natatangi na lang nating obligasyon ay ang tulungan ang ating mga sarili. Maging mapursigi
sana tayo para lubusan nating mawakasan ang hirap ng kamangmangan, hindi lamang para
sa ating kinabukasan bagkus ay para sa ating inang bayan.

Walang pinipiling edad ang edukasyon. Hanggang mayroon tayong pagkakataon at oras
para makapag-aral ay samantalahin natin ito. Huwag natin itong ipagwalang-bahala.
Masarap ang tumunganga at tumambay sa buhay pero wala ng sasaklap at hihirap pa sa
kalagayan ng taong walang natapos sa buhay.

Tanggalin po natin sa ating mga kaisipan na ang edukasyon ay para sa mga mayayaman
lamang. Sa ating mga ordinaryo at mahihirap na tao mas higit nating kailangan ang
edukasyon sa ating buhay. Hindi lamang ito mag-aahon sa atin sa kahirapan, bagkus ay ito
rin ang natatanging pamana sa atin ng ating mga magulang na kailanman ay hindi
mananakaw ninuman.

maikling talumpati tungkol sa edukasyonSa pagkakaroon ng sapat na edukasyon sana ay


gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Maging responsable sana tayong mamamayan at
huwag lamang ipagyabang ang natutunang aral.

Maging mabuti tayong ehemplo lalo na sa mga kabataan. Ibahagi ang inyong mga dunong at
huwag itong ipagkait lalo na sa mga nangangailangan.

Sana ay nabigyan ko kayo ng mga butil ng kaalaman na magsisilbing gabay at inspirasyon


niyo sa buhay. Sana sa pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan ay baunin ninyo ang mga aral
ng buhay na magbibigay sa inyo ng pagkakataon upang higit pang pag-isipan ang
kahalagahan ng aral at edukasyon sa buhay ng isang tao.