You are on page 1of 5

MODUL KECEMERLANGAN PERCUBAAN PT3

MATEMATIK TINGKATAN 3
2017

Panduan Penskoran

No Penyelesaian dan Jawapan Sub Jumlah


Soalan Markah
1(a) 6 N1 3
16 N1
25 N1

1(b) Tinggi piramid = 9 cm P1 4

K1

K1
Isipadu = 196 N1
1(c) 3/5 x 40 atau 24 atau x16 atau 10 K1 3
40 28 atau setara K1
6 N1

10 markah
2(a 12 K1 2
8
N1
3
2 atau 1.5

2(b) K1 4
(i)

N1

(ii) K1

N1
2(c) (i) 2p + 3q r P1 4
(ii) 9m 2 P1
(iii) 3x + 6 x + 1 K1
2x + 7 N1
Nota : 3x atau 6 dilihat K1

10 markah

1
3(a) (i) PQ N1 2
(ii) No N1

3(b) Pembinaan 60 K1 4
Pembinaan 30 K1
Sambungan lengkap PQR K1
MH = 3.6 0.1 N1

3(c) (i) 25 @ 35 dilihat K1 4


Z = 300 N1

K1
(ii) 70 @ 35 dilihat N1
X = 15

10 markah
4(a) 16 N1 3
5

1 N1
2

4
N1
5

4(b) Pizza B N1 4

22 2 22
LuasA 7 LuasB 10 2 K1
7 atau 7
22 2 22
7 10 2
7 K1
NilaiA NilaiB 7
RM 30 atau RM 40

A = 5.13 atau B = 7.86 N1

4(c) D = 8L atau 9L = 180 atau L = 20 atau bil sisi = 360/20 atau K1 3


18

20
x 20 K1
100 atau 4 atau L = 24 atau bil sisi = 360/24 atau 15

Menurun N1
10 markah
2
5(a) 6+10+13+x+7 = x atau 36 + x = 5x atau setara K1 2
5
9 N1
5(b) (i) 8k = 4 x 24 atau setara K1 4
12 N1

(ii) 2k + 2k + 4y + 1 + 4y + 1 K1
4k + 8y + 2 N1

5(c) (i) EB = 7cm atau FB = 24cm P1 4


tan y = 7/24 N1

(ii) DE = 39cm atau DA = 36cm atau 36 24 P1


12 N1

10 markah
6(a) 50 + 10 h = 170 atau setara K1 2
12 N1
6(b) P1 4
P1
P1
P1

P Q

T S

6(c) (i) 5y + 2x = 101 P1 4

(ii) x y = 12 P1
x = 23 N1
y = 11 N1

10 markah
3
7(a)
(i) B (4,6) P1 3
K1
(ii)
N1

7(b)
(i) A = 67.5 P1 4

(ii) x = 15 K1
K1
y=9
N1
x + y = 24

7(c)
RM 5 x 4 K1 3

RM 8 + RM20 K1
N1
RM28

10 markah

8(a) K1
3
K1

N1

8(b)
(i) AC P1 4

(ii)
K1
Y ditanda betul
K1
Z ditanda betul
(iii) Persilangan ditanda betul N1

4
8(c) Bilangan pekerja 2015 = 1050 K1

K1
3
Bilangan pekerja 2016 = 966 orang N1

10 markah
9(a) 360-(130+60+115) P1
360-305 K1
3
55 N1

9(b) (i) A
(ii) Jarak = 490 km dilihat N1
4
490 P1
Laju kereta B = km/j
5
= 98 km/j K1
N1
9(c) 3x 2 y 1
y 1 3
x2 P1
3
y 1 K1
x
3
N1

10 markah
10(a) x> 1
Nota : x 2 @ x 1 dilihat ;beri P1 2
N2

10(b) 14.25m atau 4.74m atau 1.9m dilihat


Panjang wayar yang tidak guna=4.75m + 1.9m P1 3
= 6.65m K1
N1
10(c) (i) ayah= 48 atau adik = 12 tahun tahun dilihat
Adik : Rosnah = 3 : 4 P1 5
(ii) 200km atau 1.5 jam dilihat N1
350 km P1
Purata laju= 4 j K1
87.5km / j
N1
10 markah
Skema Pemarkahan Tamat