You are on page 1of 61

T.C.

lme, Seme ve Yerletirme Merkezi

AKADEMK PERSONEL VE LSANSST


ETM GR SINAVI
(ALES)
(lkbahar Dnemi)
12 MAYIS 2013 PAZAR

Bu testlerin her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Merkezimizin yazl izni olmadan kopya edilmesi,
fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve
testlerin hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr.
AIKLAMA

1. Bu soru kitap, Akademik Personel ve Lisansst 5. Bu testler puanlanrken her blmde doru cevap-
Eitimi Giri Snavnn Saysal Blmne ait Say- larnzn saysndan yanl cevaplarnzn saysnn
sal-1 ve Saysal-2 Testleri ile Szel Blmne ait S- drtte biri dlecek ve kalan say o blmle ilgili
zel-1 ve Szel-2 Testlerini iermektedir. ham puannz olacaktr.
2. Bu testler iin verilen toplam cevaplama sresi
180 dakikadr (3 saat). 6. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz. Bir
3. Bu kitapktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir soru ile ilgili cevabnz, cevap kdnda o soru iin ay-
doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri rlm olan yere iaretlemeyi unutmaynz.
iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr.

4. aretlediiniz bir cevab deitirmek istediinizde, sil- 7. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka ka-
me ilemini ok iyi yapmanz gerektiini unutmaynz. panda belirtilmitir.
2013-ALES-LKBAHAR SAYISAL-1 TEST

Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY)
hesaplanmasnda 0,35; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,4; Szel Arlkl ALES
Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,2 katsaysyla arplacaktr.

BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.

1. 3.

eitliini salayan x gerel says katr?

ileminin sonucu katr? A) B) C)

A) B) C) D) E)

D) E)

4.

2.
ileminin sonucu katr?

A) B) C)
ileminin sonucu katr?

D) E)
A) B) C)

D) 0,1 E) 0,2

1 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

5. basamakl 2AB doal saysnn iki basamakl AB 7. Birinci terimi 2 olan aadaki say dizisinin dier
doal saysna blmnden elde edilen blm 15, kalan terimleri, verilen kurala gre belirlenmektedir.
ise Bdir.

Buna gre, toplam katr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Bu say dizisinin 21. terimi katr?

A) 62 B) 65 C) 69 D) 72 E) 76

6.

eitsizliini salayan a pozitif tam saylarnn


toplam katr? 8. a, b ve c gerel saylar iin

A) 10 B) 11 C) 13 D) 15 E) 18

olduuna gre, a, b ve cnin iaretleri srasyla


aadakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

2 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

9. Tam saylar kmesi zerinde bir ilemi, her x ve y 11. x gerel says iin
tam says iin

olduuna gre, xin alabilecei deerlerin toplam


biiminde tanmlanyor. katr?

A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 E) 10
Buna gre, ileminin sonucu katr?

A) 900 B) 990 C) 1000

D) 1090 E) 1100

12.

10. a, b ve c gerel saylar iin

olduuna gre, toplam katr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

olduuna gre, arpm katr?

A) B) C) D) 2 E) 6

3 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

13. Ardk 3 pozitif tek say ile ardk 3 pozitif ift saynn 15. Sekiz raftan oluan bir kitapln raflarna 1den 8e
toplam 75tir. kadar numara verilmitir. Bu kitapln t numaral
rafndaki kitaplarn saysn gsteren f fonksiyonu,
Buna gre, tek saylarn en by en fazla ka
olabilir?
t + 1, 1 t 4 ise
f(t) =
A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25
2t 1, 5 t 8 ise

biiminde veriliyor.

Buna gre, raflarda toplam ka kitap vardr?

A) 54 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62

14. a ve b birer tam say olmak zere

I. tek ise ifttir.


II. ift ise ifttir.
III. tek ise tektir.

ifadelerinden hangileri dorudur?


16. a, b ve c pozitif tam saylarnn en byk ortak blenleri
A) Yalnz II B) Yalnz III C) I ve II (EBOB) ile ilgili olarak aadakiler veriliyor.

D) I ve III E) I, II ve III

Buna gre, toplamnn alabilecei en kk


deer katr?

A) 59 B) 64 C) 68 D) 73 E) 81

4 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

17. a, b ve c gerel saylar ile ilgili aadakiler 19. Bir ifti, her gn ayn sayda fidan dikerek bahesini
bilinmektedir. aalandrmtr. Bu iftinin bahesine; ilk 3 gnde
diktii fidanlarn says, diktii tm fidanlarn saysnn
a ile cnin aritmetik ortalamas bye eittir. te biridir. lk 7 gnde diktii fidanlarn says ise diktii
tm fidanlarn saysnn 80 eksiidir.
b ile cnin aritmetik ortalamas, a ile bnin aritmetik
ortalamasndan 6 fazladr.
Buna gre, bu ifti bahesine toplam ka fidan
a, b ve c saylarnn toplam 42dir. dikmitir?

Buna gre, a katr? A) 270 B) 360 C) 480 D) 540 E) 720

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

20. Bir miktar para, bankaya yllk % A faiz oran ile


yatrlrsa bir yl sonunda 200 TL, yllk % faiz
18. eker oran % 12 olan 10 kg un-eker karmna 1 kg oran ile yatrlrsa bir yl sonunda 100 TL faiz getiriyor.
eker ekleniyor.
Buna gre, A katr?
Son durumda karmn eker oran yzde katr?
A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 25

5 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

21. Can ve Dilek, bilyelerinin beer tanesini bir 23. Sabit hzlarla ilerleyen uzaktan kumandal A ve B
arkadalarna veriyor. Daha sonra Can ve Dilek, kalan aralar 120 metrelik bir parkurda dzenlenen yara
bilyelerini aralarnda eit olarak paylayor. ayn anda balyor. A arac 45 metre ilerlediinde
B arac, A aracnn 1 saniye nce bulunduu noktada
Cann balangta 42, son durumda ise 25 bilyesi oluyor.
olduuna gre, Dilekin balangta ka bilyesi
vardr? A arac yar 8 saniyede bitirdiine gre, B arac
yar ka saniyede bitirir?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20
A) 10 B) 10,5 C) 12 D) 12,5 E) 15

22. Be kiinin boylar ile ilgili aadakiler bilinmektedir.


24. Her biri farkl renkte olan 11 iein 2si zambak, 4
lale ve 5i karanfildir. Bir buket iin bu iekler arasndan
Ali, Blentten 5 cm uzundur.
1i zambak, 1i lale ve 2si karanfil olmak zere 4 iek
Blent, Cemilden 6 cm ksadr. seilecektir.
Deniz, Aliden 3 cm uzundur.
Bu seim ka farkl ekilde yaplabilir?
Emel, Cemilden 2 cm ksadr.
A) 36 B) 45 C) 60 D) 72 E) 80
Buna gre, en ksa boylu olan kimdir?

A) Ali B) Blent C) Cemil

D) Deniz E) Emel

6 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

27. - 28. sorular aadaki bilgilere gre


25. Bir spor kulbnn dzenlemi olduu yaz okuluna kayt birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
yaptran renci saylarndan bazlar aadaki tabloda
verilmitir.
3x3lk bir tablo, her satrda bulunan saylarn toplam
o satrn sanda, her stunda bulunan saylarn
Erkek Kz
toplam ise o stunun altnda yazl olarak veriliyor.
Atletizm 9 Bu toplamlara uygun olacak ekilde 1den 9a kadar
Voleybol 5 15 olan tam saylarn tamam tabloya yerletiriliyor.
Jimnastik 10 5 rnek: Baz hcrelerindeki saylar verilmi olan soldaki
Basketbol 18 tablonun doldurulmu hli sadaki tabloda gsterilmitir.
Toplam

Bu spor kulbnde basketbola kaytl kz rencilerin


says, atletizme kaytl erkek rencilerin saysnn
2 katdr. Ayrca, kurslara kaytl olan toplam kz ve
erkek renci saylar eittir.

Buna gre, basketbola kaytl olan ka kz renci


vardr?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

27.

Buna gre, soru iaretinin yerine hangi say


yazlmaldr?
26. Bir geziye katlan 60 renciden 35i anne veya
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
babasndan en az biri ile birlikte gelmi, kalan renciler
ise geziye tek balarna katlmtr. Bu geziye 30 renci
yannda babas olmadan, 32 renci ise yannda annesi
olmadan katlmtr.

Bu geziye hem annesi hem de babasyla birlikte


katlan ka renci vardr? 28.

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

Buna gre, soru iaretinin yerine hangi say


yazlmaldr?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

7 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

29. - 30. sorular aadaki bilgilere gre 31. - 32. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.

Ayn niversitede okuyan iki arkada arasnda yle bir A, B, C ve D sfrdan farkl birer rakam ve ABCD drt
konuma gemitir: basamakl bir doal say olmak zere;
sembolleri kullanlarak
Bora: renci pasosu aldn m?
Elif: Almadm. Otobse ok fazla binmediim iin
paso almak benim iin krl deil. Ya sen?
Bora: Benim iin avantajl oluyor. Ben aldm.

Yllk renci pasosunun 60 TLye satld bu kentteki


belediye otobslerinde uygulanan bilet tarifesi aadaki
tabloda verilmitir.
eitlikleri tanmlanyor.

Pasolu
renci Tam

Tekli bilet fiyat 1,25 TL 1,75 TL


10lu bilet fiyat 10 TL 16 TL
31.

olduuna gre, toplam katr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

29. Bora, pasosunun geerli olduu 1 yl boyunca otobse


toplam 304 defa binmitir.

Bora, bu sre boyunca otobsle ulam iin paso


creti dhil en az ka TL demitir? 32.

A) 355 B) 360 C) 365 D) 370 E) 375


olduuna gre, KLMN saysna sembol
uygulanrsa hangi say elde edilir?

A) 1347 B) 1473 C) 3741

30. Elif, 8 tane tekli ve 7 tane 10lu tam bilet almtr.


D) 4713 E) 7134
Elif, paso satn alp renci tarifesiyle yine ayn
sayda tekli ve 10lu bilet alsayd ka TL zarar
ederdi?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

8 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

33. - 34. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.

Aada, bir bilgisayar algoritmasnn ileyii verilmitir.


Bu algoritmaya eitli a ve b saylar giriliyor ve
algoritma sonu olarak bir c deeri retiyor.

1. adm: a ve b saylarn oku.

2. adm: olarak al.

3. adm: ise 4. adma, aksi takdirde 5. adma


git.
4. adm: ann deerini 4 artr, bnin deerini 5 artr ve
2. adma dn.
5. adm: c deerini yaz.

33. Algoritmann okuduu a ve b saylar srasyla 1 ve 2


ise yazd c deeri katr?

A) 101 B) 102 C) 103 D) 104 E) 105

34. Algoritma, okuduu a ve b saylar iin 107 deerini


yazmtr.

Buna gre, a ve b saylar aadakilerden hangisi


olamaz?

A) B)

C) D)

E)

9 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

35. - 37. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 36. Hangi lkeden, dier drt lkeye giden toplam yolcu
says en fazladr?
Aadaki tabloda, bir yl iinde be lke arasnda A) K B) L C) M D) N E) P
uakla yolculuk yapan kiilerin saylar verilmitir.

Yllk yolcu saylar (1000 kii)


Var
Kalk K L M N P
K 10 15 30 15
L 25 30 15 20
M 10 25 20 10
N 5 20 20 10
P 10 30 20 25

rnein; K lkesinden L lkesine giden yolcu says


10 000, K lkesine L lkesinden gelen yolcu says ise
25 000dir.

37. Hangi lkeye, dier drt lkeden gelen toplam yolcu


says en azdr?

A) K B) L C) M D) N E) P

35. Hangi iki lke arasnda, giden ve gelen yolcu saylar


eittir?

A) K M B) K P C) L P

D) M N E) M P

10 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

38. - 40. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 39. K ve L saylar iin oluturulan kodlar srasyla 1b2 ve
3b1dir.
Verilen bir A pozitif tam says
Buna gre, oran katr?

biiminde, kkten bye doru sralanm olarak A) B) C)


asal arpanlarna ayrlyor. Sonra, asal arpanlarnn
sleri srayla yazlarak bu saynn kodu oluturuluyor.
D) E)
rnein, 45 says biiminde asal
arpanlarna ayrldnda bu saynn kodu 021dir.

40. M ve N saylar iin oluturulan kodlar srasyla 412


38. Buna gre, hangi say iin oluturulan kod 3021dir? ve 1204tr.
A) 1400 B) 1500 C) 1800 D) 2000 E) 2100
Buna gre, arpm iin oluturulan kod
aadakilerden hangisidir?

A) 1616 B) 1564 C) 4224 D) 5226 E) 5324

11 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

41. - 43. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 42.

basamakl doal saylarn rakamlar karlatrlyor


ve bu saylarn her birine aadaki biimde tanmlanan olacak ekilde ka tane basamakl A5C says
yzler-onlar puan (YOp), onlar-birler puan (OBp) ve vardr?
yzler-birler puan (YBp) ile bu puann toplam olan
genel puan (GNp) veriliyor. A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 20

YOp: Yzler basamandaki rakam, onlar


basamandaki rakamdan byk ise (+1), kk
ise (-1), eit ise (0) puandr.

OBp: Onlar basamandaki rakam, birler


basamandaki rakamdan byk ise (+1), kk
ise (-1), eit ise (0) puandr.

YBp: Yzler basamandaki rakam, birler


basamandaki rakamdan byk ise (+1), kk
ise (-1), eit ise (0) puandr.

GNp: YOp, OBp ve YBp puanlarnn toplamna 43.


eittir.

RNEK:

252 saysna verilen puanlar u ekildedir. olacak ekilde ka tane basamakl ABC says
vardr?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

41.
YOp(543) OBp(229) YBp(877)

toplamnn deeri katr?

A) B) C) 0 D) 1 E) 2

12 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

44. 46. Bir karnca, ekildeki A noktasnda bulunduunda


ykseklii 12 metre olan O noktasndaki bir elektrik
direinin T tepe noktasna 60 lik bir ayla bakmaktadr.
Daha sonra AOB dorusal yolunu yryp B noktasna
geldiinde ise direin T tepe noktasna 30 lik bir ayla
bakmaktadr.

Yukardaki verilere gre, x ka derecedir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

Buna gre, karncann yrd AB yolunun


uzunluu ka metredir?

A) B) C)

D) E)

45. ABC bir gen

Yukardaki verilere gre, ABC geninin evresi ka


cmdir?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

13 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

47. Aadaki ABCD karesinin AB ve DC kenarlar 4 eit 48. Aada verilen ABCD dikdrtgeninin A kesi sabit
paraya blnm ve doru paralaryla ekildeki boyal kalmak artyla AD kenar 3 cm uzatlp AB kenar ise
blge oluturulmutur. 2 cm ksaltlarak ekildeki AEFG karesi elde edilmitir.

ABCD karesinin alan 60 birim kare olduuna gre,


boyal blgenin alan ka birim karedir? Oluan DHFG ve EBCH dikdrtgenlerinin alanlar
srasyla ve dir.
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

olduuna gre, ABCD

dikdrtgeninin alan ka dir?

A) 26 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

14 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

49. Birbirine teet olarak verilen aadaki emberin


merkezleri birletirilerek ABC geni oluturuluyor.

B merkezli emberin yarap 2 cm, C merkezli


emberin yarap ise 1 cmdir.

ABC geninin evresi 12 cm olduuna gre,


A merkezli emberin yarap ka cmdir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

50. Dik koordinat dzleminde; ke noktalar ,

ve olan ABC geninin alan ka


birim karedir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

15 SAYISAL-1 TEST BTT.


2013-ALES-LKBAHAR SAYISAL-2 TEST

Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY)
hesaplanmasnda 0,35; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,2 katsaysyla arplacaktr.

BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.

1. 3. n bir pozitif tam say olmak zere

ileminin sonucu katr?


eitliini salayan n says katr?
A) B) C) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

D) 3 E) 4

2. 4.

ileminin sonucu katr? olduuna gre, a katr?


A) 1 B) 1,3 C) 1,5 D) 1,7 E) 2
A) B) C)

D) E)

16 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

5. 7. a, b ve c gerel saylar olmak zere

koulunu salayan x tam saylarnn toplam katr?

A) 27 B) 30 C) 33 D) 36 E) 39 eitlikleri veriliyor.

Buna gre, katr?

A) B) C)

D) E)

6.

8.
olduuna gre, b katr?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

olduuna gre, toplam katr?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24

17 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

9. x ve y gerel saylar iin 11. Gerel saylar kmesi zerinde bir f fonksiyonu

olduuna gre, ifadesinin deeri katr?


biiminde tanmlanyor.

A) B) C) olduuna gre, a katr?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
D) E)

10. a, b, c ve k gerel saylar iin

12.

olduuna gre; a, b ve c saylarnn iaretleri


srasyla aadakilerin hangisinde doru olarak
verilmitir? ifadesini tam blen en byk asal say katr?

A) B) C) A) 37 B) 41 C) 43 D) 47 E) 53

D) E)

18 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

13. 15. AB ve BA iki basamakl doal saylar olmak zere AB


saysnn 5 ile blmnden kalan say, BA saysnn 5 ile
blmnden kalan saydan 1 fazladr.
kmesinin elemanl alt kmelerinin ka tanesinde
Bu koulu salayan en byk AB saysnn rakamlar
en az 2 tane ift say bulunur? toplam katr?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

14. AB iki basamakl bir doal say olmak zere


16. etin, her sal ve cuma gnleri tenis ma yapmaktadr.

etin ilk man 2 Mays Cuma gn yaptna gre,


16. man hangi tarihte yapar?
eitliini salayan en kk AB saysnn rakamlar (Mays ay 31 gndr.)
toplam katr?
A) 13 Haziran B) 17 Haziran
A) 7 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13
C) 20 Haziran D) 24 Haziran

E) 27 Haziran

19 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

17. Say dorusu zerine iaretlenen farkl a, b ve c gerel 19. Bir ustann i bana ald cret, ran i bana ald
saylar ile ilgili aadakiler bilinmektedir. cretin iki katndan 50 TL fazladr. Gelen 20 iin 14n
rak, kalann ise usta yapm ve bu ilerden toplam
En kk say a, en byk say ise cdir. 2900 TL gelir elde etmilerdir.
c saysnn dier iki sayya olan uzaklklar toplam
Buna gre, usta i bana ka TL cret almaktadr?
24tr.
b saysnn dier iki sayya olan uzaklklar toplam A) 150 B) 180 C) 200 D) 220 E) 250
15tir.

Buna gre, fark katr?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

20. Asl, Burcu ve Cengizin birbirleriyle yapm olduklar


satran malaryla ilgili aadakiler bilinmektedir.

En az ma yapan Asldr ve 9 ma yapmtr.

18. Bir otelde 10u tek kiilik, 15i ift kiilik, 20si 3 kiilik En ok ma yapan Burcudur ve 12 ma yapmtr.
toplam 45 oda bulunmaktadr. Tam kapasite dolu olan
bu otelle ilgili olarak aadakiler bilinmektedir. Buna gre, Asl ve Cengiz kendi aralarnda ka ma
yapmtr?
Yerli mteriler ya tek kiilik ya da 3 kiilik
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
odalarda kalmaktadr.
Yabanc mteriler ya tek kiilik ya da ift kiilik
odalarda kalmaktadr.
Otelin 21 odasnda yabanc mteri kalmaktadr.

Buna gre, otelde ka yerli mteri kalmaktadr?

A) 62 B) 64 C) 65 D) 67 E) 68

20 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

21. Bir fabrikadaki A ve B makinelerinin rettii vidalarn 23. Serdar Beyin maana 2012 ylnn 2. ve 8. aylarnda
srasyla % 2si ve % 3 bozuktur. srasyla 100 ve 200 TL zam yaplmtr. Ayn yln ilk
9 aynda ald toplam maa, ilk 6 aynda ald toplam
Bu makinelerin rettii toplam 3000 vidann 80i maatan 6400 TL fazladr.
bozuk olduuna gre, bu bozuk vidalarn ka
A makinesinde retilmitir? Buna gre, Serdar Beyin 2012 Ocak maa ka
TLdir?
A) 32 B) 30 C) 26 D) 24 E) 20
A) 1500 B) 1600 C) 1700

D) 1800 E) 1900

22. Bir toptanc, satt bir rn iin aadaki gibi iki farkl
kampanya dzenlemitir. 24. 2 evli ift ile 2 bekrdan oluan 6 kiilik arkada grubu
bir kanepeye aadaki koullara uygun olarak
1. kampanya: 100 adet ve zeri alverite; 10 tanesi oturacaktr.
bedava, geri kalanlar % 20 indirimli
iftlerin her biri eleriyle yan yana olacaktr.
2. kampanya: 150 adet ve zeri alverite; tm
rnler % 25 indirimli Bekrlar yan yana olmayacaktr.

Bir mteri bu toptancdan 150den fazla rn almtr. Bu kiiler kanepeye ka farkl biimde oturabilir?
Mterinin deyecei cret her iki kampanyaya gre
hesaplanm ve hesaplanan deerlerin eit olduu A) 30 B) 36 C) 40 D) 42 E) 48
grlmtr.

Buna gre, mteri ka adet rn almtr?

A) 160 B) 168 C) 170 D) 172 E) 180

21 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

27. - 28. sorular aadaki bilgilere gre


25. Bir perdeci, kolay bir ekilde l almak iin randan birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
50 cm uzunluunda bir tahta paras yaptrmasn
istiyor. Fakat rak yanllkla 40 cm uzunluunda bir
tahta paras yaptryor.

Bu perdeci, boyutlar gerekte 2 metreye 8 metre olan 4


perdeyi rann yaptrd tahta paras ile lyor ve
yapt bu lme gre fiyatn hesaplayp mterisine 3 10
satyor.
12
Perdenin metrekare fiyat 5 TL olduuna gre,
perdeci mterisinden fazladan ka TL almtr?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 Yukarda verilen 4x4lk tablodaki hcrelerin iine 1den


16ya kadar olan doal saylarn tamam aadaki
kurallara gre yazlacaktr.

Koyu ereveli drt kegen hcresinde yalnzca


tek saylar yer alacaktr.
Satrlarda bulunan saylar soldan saa doru
artan srada olacaktr.
Stunlarda bulunan saylar yukardan aaya
doru artan srada olacaktr.

(3, 4, 10 ve 12 saylar tabloda verilmitir.)

26.

Yukardaki rntde 60 siyah daire olduuna gre,


ka beyaz daire vardr?
A) 90 B) 96 C) 100 D) 108 E) 120 27. Tablo doldurulduunda aadakilerden hangisi,
koyu ereveli kegen hcrelerinde yer almaz?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

28. Tablo doldurulduunda 3. stunda bulunan saylarn


toplam katr?

A) 37 B) 38 C) 39 D) 41 E) 42

22 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

29. - 30. sorular aadaki bilgilere gre 31. - 32. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.

Bir uak firmas; A, B, C ve D ehirleri arasndaki Aada bir zar oyununun kurallar verilmitir.
uularn bilet fiyatlarn aadaki gibi, A ile B ehirleri
arasndaki uuun bilet fiyatna gre belirlemektedir. Oyun tek bir zar ile oynanmaktadr.
Zar iki kere atldnda gelen saylarn toplam 10
ise oyun kazanlmakta, 10dan fazla ise oyun
kaybedilmektedir.
Zar iki kere atldnda gelen saylarn toplam
10dan az ise zar nc ve son kez atlmaktadr.
Bu saynn toplam 10 ise oyun kazanlmakta,
10dan farkl ise oyun kaybedilmektedir.

rnein, A ile B arasndaki uuun fiyat 70 TL ise B ile


D arasndaki uuun fiyat 90 TLdir.

31. Birinci atnda 3 gelen bir oyuncunun oyunu


kazanma olasl katr?

A) B) C)
29. Ahmet Bey; nce A ehrinden C ehrine, oradan da
D ehrine umutur.
D) E)
Ahmet Bey bu uular iin toplam 190 TL dediine
gre, B ile C arasndaki uuun fiyat ka TLdir?

A) 75 B) 90 C) 95 D) 100 E) 110

32. Birinci ve ikinci atlarnda ayn say gelen bir


30. Ahmet Bey; nce C ehrinden Bye, sonra Bden Dye oyuncunun oyunu kazanma olasl katr?
oradan da A ehrine umutur.
A) B) C)
A ile B arasndaki uuun fiyat 75 TL olduuna
gre, Ahmet Bey bu uular iin toplam ka TL
demitir? D) E)

A) 260 B) 265 C) 270 D) 275 E) 280

23 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

33. - 35. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 34.

Rakamlar birbirinden farkl drt basamakl ABCD doal


saylar iin bir f fonksiyonu eitliini salayan en byk say ile en kk say
arasndaki fark katr?

A) 8072 B) 8262 C) 8371


biiminde tanmlanyor.
D) 8568 E) 8675
rnek:

35.

33.
eitliini salayan ka tane ABCD says vardr?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28
olduuna gre, toplam katr?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

24 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

36. - 38. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 37. 42ye tam blnebilen ve asal blenleri toplam 23
olan bir say, aadakilerden hangisiyle arplrsa
sonu bir toplamasal say olur?
Hasan retmen, matematik dersinde tahtaya yle bir
yaz yazmtr: A) 52 B) 55 C) 65 D) 69 E) 76
Asal blenlerinin toplam asal olan pozitif tam saylara
toplamasal say denir. rnein, 44 says bir
toplamasal saydr. nk asal blenleri 2 ve 11dir ve
bu saylarnn toplam olan 13 asaldr.

36. Aadakilerden hangisi bir toplamasal saydr?


38. A ve B toplamasal saylarnn asal arpanlarna ayrlm
A) 40 B) 63 C) 75 D) 84 E) 98 hli aada verilmitir.

Buna gre, aadakilerden hangisi yine bir


toplamasal saydr?

A) B)

C) D)

E)

25 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

39. - 41. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 40. Aadaki ekilde, A noktasnn konumu sabitlenmitir.

Drt birim kareden oluan bir kareli kt zerine,


verilen uzaklk koullarna uygun olan A, B ve C ke
noktalar iaretleniyor.

rnek:

kouluna uygun iaretlemelerden ikisi


aada verilmitir. Buna gre,

kouluna uygun ka farkl iaretleme yaplabilir?


A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

41. Aadaki ekilde, A noktasnn konumu sabitlenmitir.

39. Aadakilerin hangisi, kouluna


uygun bir iaretlemedir?

A) B B) A B
Buna gre,

A C
koullarna uygun ka farkl iaretleme yaplabilir?

C) D) A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9
B A

C
B C

E) B

26 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

42. ABC ve DCF dik gen 44. ABCD bir dikdrtgen

BDEH bir dikdrtgen

ekildeki F ve G noktalar, ABCD dikdrtgeninde


bulunduklar kenarlarn orta noktalardr.
Yukardaki verilere gre, x ka cmdir?
Buna gre, ABCD dikdrtgeninin alan ka dir?
A) 7,5 B) 8 C) 8,5 D) 9 E) 10
A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 E) 40

43. ABCD bir kare


O merkezli yarm 45. Bir kenar uzunluu 1 birim olan bir ekenar genin
ember kenarlar, ke noktalarndan ikier birim uzatlarak
ekildeki altgen elde ediliyor.

ekildeki ABCD karesinin C ke noktas yarm ember


zerindedir.

Buna gre, emberin yarap ka cmdir?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

Buna gre, altgenin alan ka birim karedir?

A) B) C)

D) E)

27 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

46. 48.
O merkezli ember ABCD bir
paralelkenar
ABCD bir yamuk

ekildeki O merkezli emberin yarap 2 cmdir. ABCD


yamuunun ke noktalar ember zerindedir. Yukardaki ABCD paralelkenar biimindeki bir karton,
A kesinden DE dorusu boyunca, AD kenar
DC kenar zerine gelecek ekilde katlanyor.
Buna gre, ABCD yamuunun alan ka dir?
Katlama sonunda oluan BCDE yamuunun
alannn, ABCD paralelkenarnn alanna oran
A) B)
katr?
C) D)
A) B) C)
E)
D) E)

47. Alan 8 birim kare olan bir dikdrtgenin kegeni k birim


ve evresi birimdir.
49.
Buna gre, knin trnden eiti aadakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D) Dik koordinat dzleminde verilen ABC dik geninin B


ve C keleri x ekseni zerindedir.

Buna gre, C noktasnn apsisi katr?


E)
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

28 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

50. Aada; her bir yz yeil, sar, mavi, krmz, mor ve


turuncuya boyanm olan bir kpn farkl grnm
verilmitir.

Buna gre, turuncu yzn karsndaki yz hangi


renktedir?

A) Yeil B) Sar C) Mavi

D) Krmz E) Mor

29 SAYISAL-2 TEST BTT.


2013-ALES-LKBAHAR SZEL-1 TEST

Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda
0,4; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,4; Saysal Arlkl ALES Puannzn
(ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,3 katsaysyla arplacaktr.

BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.

1. - 6. sorularda, paradaki boluu anlam


3. Ilml ve dengeli bilgeliiyle Montaigne, drt yz yllk
bakmndan en uygun biimde tamamlayan
koca bir zaman dilimini am ve gnmze
seenei bulunuz.
ulamtr; adamzdr o, bugnn ve gelecein
1. Geen hafta znikteydim. zniki; Gney Marmarada, insandr. nk btn denemelerinde, baklarn i
gl kysnda, kk ve sevimli bir kasaba diye dnyasna evirerek aslnda insan denen varln her
anlatrsam ona hakszlk etmi olurum. Bu hakszlk, eye ramen deimeyen ve deimeyecek olan
kullandm szcklerden kaynaklanmaz, onlarda bir yapsna k tutmutur. ----.
yanllk yoktur. Gl kysndadr, sevimlidir,
kktr. ---- znik byle anlatlamaz. Bu yazmda A) Rnesans kltrnn zirvede olduu ancak insan
gemiiyle byk zniki anlatmaya balaynca ilikilerinin belli standartlar aamad bir dnemin
hakl olduumu greceksiniz. penceresinden bakmtr olaylara

A) Bunlar da nemlidir. B) Yani evrensel bir insan portresi izmi; onu her
ynyle irdeleyerek, tutkular, eilimleri, zaaflar,
B) Doal gzelliklerini gz ard etmemem gerekir. yanl ve dorularyla yanstmtr

C) Peki inileriyle nl deil midir? C) Yzyllara direnmesini salayan en nemli zellii,


iten ve kusursuz anlatmdr hi kukusuz
D) Hepsi dorudur ama ok eksiktir.

E) Ama bir gezgin iin bunlar yeterli midir? D) Aslnda onun zgr dnceli bir insan olmas btn
nyarglardan uzak durmasndan kaynaklanr

E) Hmanizmi temel alan eitimine ek olarak o, kendini


yetitirmi, zgr iradesini oluturup glendirmitir
2. ans Melei adl roman okuduumuzda gryoruz
ki bir ironi yatyor bu baln altnda. anstan ve
kazanmaktan ok, ---- vurgu yapan bir roman bu.

A) yaama ve olaylara

B) gereklere ve duygulara 4. Tarihten bu yana oluturulan btn deerlerin


kltr adn alabilmesi iin bunlarn, toplumun
C) mcadeleye ve baarmaya yeleri tarafndan ---- gerekir. Bu ise, iletiim
kurmann ve toplumsal btnlemenin ----.
D) korkuya ve heyecana
A) benimsenmesi gstergesidir
E) acya ve kaybetmeye
B) deitirilmesi temel amacdr

C) anlalmas karldr

D) nerilmesi bir yoludur

E) ekillendirilmesi younlamasdr

30 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

5. William Faulknera, o nl Emily in Bir Gl 7. - 10. sorularda, bata verilen cmleden kesin
yksn yazmasna neden olan etken olarak karlabilecek yargy bulunuz.
sorulduunda u cevab veriyor: Bir hayalet
hikyesiydi bu. nsanlarn girmesine izin verilmeyen 7. Televizyonun yaygnlamasyla sinema endstrisi
bir evde, yastn zerinde grdm sa telinin byk bir sarsnt geirmitir.
bende brakt izlenim sadece. ----. Gerisi, baarl
A) Sinema teknik bakmdan kendini gelitirememitir.
kurgudan ibaret edeb bir sonu. Eer o gn
Faulkner, o sa telini yastn zerinde grmeseydi
belki de bugn Emily in Bir Gl gibi gzel bir yk B) Televizyonun yaygnlamas nedeniyle sinema
olmayacakt. zerine ayrntl incelemeler yaplmaldr.

A) Yani yazara dokunan bir insanlk hli, bir rperti C) Televizyonun hem gze hem kulaa seslenmesi, n
ksaca plana kmasn salamtr.

B) Yazarn yazmaya dkn olmasyla ilikilendirilebilir D) Televizyona gsterilen ilgi, sinema sektrn zor
mi bu, bilemiyorum duruma sokmutur.
E) Sinema, toplumda yeterince yaygnlaamayan bir
C) Deimeyen tek ey, insanolunun olgular
elence aracdr.
karsndaki duruu
D) Sanatn batan karcln tartmaya gerek var m
yok mu, tartlr
E) Bir yazar, zlemlerini de yazma zgrlne sahiptir
sonuta 8. Tracy Lettsin kendi oyunundan senaryolatrd
Katil Joe adl film, hem Amerikan tarasnda geen
kanl bir aile komedyas hem de alabildiine absrt
bir gerilim filmi olarak keyifle izleniyor.

A) Yazan ve yneten ayn kiidir.


6. Trk edebiyatnda olduu gibi dnya edebiyatnda
da denize ieriden bakan yazar azdr. Bu yzden
Conradn yeri bakadr benim iin. Onun Karanln B) Dnemin tarihsel olaylar yanstlmtr.
Yrei adl eserini rpererek okumutum. ylesine
canl sahneler iziyordu ki yazar, ----. Gen yalarda
C) Teknolojinin imknlarndan olabildiince
karalardan sklarak yaamn gizemini sularda yararlanlmtr.
arayan, buna otuz yln adayan bir servenciyi
tanmak, neler yaayabileceini renmek ok D) Birden fazla tre ait zellik tamaktadr.
heyecan vericiydi. Tayfalktan kamarotlua, kaptan
yardmclndan kaptanla uzanan bir gemi adam
E) Sanatlarn performans, olaylarn farkl
deneyimi olumutu bende.
anlalmasn salamtr.

A) okuduklarm bir filmin karelerine dnyordu deta

B) bu yeteneini kolay kazanmadn anlyordum

C) d dnyama dalp olaylar karyordum

D) zaman ve mekndan kopuyor, snacak bir liman


aryordum
E) bildiklerimin yanl olduu dncesine kaplyordum

31 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

9. Mart 2013te kmaya balayan bu arkeoloji dergisi, 11.


I. ama ustasndan farkl bir yaklamla
yine usta sanatlarn fotoraflaryla ve uzmanlarn
kaleme ald zel yazlarla Anadolunun uzak II. Borges gibi metinler aras balar kuruyor
tarihine k tutuyor.
III. Alberto Manguel eserinde
A) Her ay farkl bir konu zel dosya olarak ele IV. yani gizli veya ak gndermeler yapyor
alnmaktadr.
V. anlatsn somut yerler ve zamanlar zerine
B) Sanat, tarih ve arkeoloji i ie yanstlmaktadr. kuruyor

C) Dnya tarihinin bilinmeyen gerekleri aydnlatlmaya Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
allmaktadr. oluturacak biimde sralandnda hangisi batan
drdnc olur?
D) Arkeoloji bilimindeki gelimeler sca scana
okurla paylalmaktadr. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
E) Alannda yetkin kiiler tarafndan hazrlanmaktadr.

10. Uak yolculuu srasnda en ok karlalan salk


12.
sorunu kulak problemleridir. I. lisansst almalar yapabilmeleri iin burs
verildi
A) Kulak rahatszl, sadece uak yolculuu yapan
insanlarda grlmektedir. II. yz akn yetenekli gen sanatya

B) Uak yolculuklarnda eitli salk sorunlar ortaya III. dnyaca tannm eitim kurumlarnda
kmaktadr. IV.lkemizin nemli besteci ve icraclar olan
C) Gnmzde kulak rahatszlklar, dier hastalklara V. bugn byk ounluu
nazaran daha sk grlr.
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
D) Uak yolcuu, dier yolculuklara gre daha oluturacak biimde sralandnda hangisi batan
skntldr.
drdnc olur?
E) Kulak rahatszl bulunanlarn uaa binmesi
sakncaldr. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

32 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

13. Baz eserler tanklklara dayanr. Bu yazarmz da nl 15. Akll uslu insanlarn oturmu dnyalarnda, gerein
bir airin einin anlattklarn temel alm. O airi, einin tek bir tanm zerinde anlama salanamamas belki
szlerine dayanarak okurlara tantyor. Ei, aralarndaki de, hakikatin yalnzca akln kar kysna gemi
sevgiyi, ball yle cokulu anlatm ki yazar, bundan insanlarn kavrayaca trden bir gereklik olmasndan
ok etkilenmi ve dinlediklerini dupduru yreiyle kaynaklanyordur, kim bilir?
okurlarna aktarm. Bu kitapta da olduu gibi bazen
lmlerden sonra sevgiler, anlarda zlemle birleerek Bu cmlede geen akln kar kysna gemi insan
byyor ve bambaka klklara giriveriyor. szyle anlatlmak istenen aadakilerden
hangisidir?
Bu paradaki alt izili cmleyle, airin einin
anlattklarnda aadakilerden hangisinin varl A) Elindeki imknlar gerei gibi kullanmay bilen
sezdirilmek istenmitir?
B) stekli olmann, baarnn anahtar olduuna inanan
A) Abartnn
C) Bakalaryla ortak noktalarda bulumay amalayan
B) Alak gnllln
D) Gerektii zaman duygularna hkim olabilen
C) Gemie snmann
E) Dncenin snrlarn zorlayan
D) Gerekiliin

E) Deneyimin neminin

16. Warren Buffett yle diyor: nsanlarda zellik ararm:


drstlk, akl, enerji. Birincisi yoksa dier ikisi sizi
mahveder.
14. Her edeb dnem, kendisinden sonraki dnem iin bir
basamak oluturur. Divan iirinin en bykleri arasnda Bu szlerden aadakilerin hangisi karlamaz?
yer alan Fuzuli, Baki gibi airler, isimlerini ok da
anmadmz Hoca Dehhani, Ahmedi gibi airlerin A) Bazen akl ve enerji insana zarar verebilir.
glgesinde yazmasalard gnmze kalabilirler miydi?

Bu parada geen glgesinde yazmak szyle B) Akl ve enerji drste kullanlmaldr.


anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?
C) Akl ve enerjiyi ktye kullanmay drstlk nler.
A) Birikimlerinden yararlanmak

B) Unutulmalarn engellemek D) Drstln olmad yerde akl ve enerji etkisiz


kalr.
C) Deerli olduklarn kabullenmi grnmek
E) Ancak drste ynetilen akl ve enerji yararldr.
D) Bugnk kuaklara rnek gstermek

E) Dnya grlerini yanstmak

33 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

17. (I) Yazar, son yllarda sklkla ele alnan konulara farkl 19. (I) Strasbourgun en grkemli eserlerinden biri Notre
bir adan yaklam, mzik bilgisiyle zenginletirmi Dame Katedrali. (II) kinci Dnya Savanda nemli
eseri. (II) nceliklerle dolu bu romann sonu biraz lde hasar gren bu muhteem yap, sonraki yllarda
heyecan verici olabilirdi. (III) Ayrca baz karakterler yeniden restore edilmi. (III) Krmz kum tandan
kurguya katkda bulunmadklar hlde yer tutuyorlar. yaplm olan ve eitli mimari sluplar barndran
(IV) Natalienin daha nemli bir rol oynayacan sanyor katedralin 139 metre yksekliindeki kulesi restore
okur ama o, ilenmemi bir karakter olarak kalyor. edilmek zere koruma altna alnm. (IV) Eski
(V) Mzede birisiyle karlamas, sonradan Melaninin Strasbourgdaki bir baka nemli yap ise Fransz mimar
hikyesinin anlalmas iin kullanlacak sanyoruz; bu Robert de Cottenin bir eseri. (V) 18. yzylda saray
balant kurulmuyor. (VI) Ama bunlar nemli bir sorun olarak kullanlan bu olaanst yapnn iinde, zengin
oluturmuyor romanda; zevkle okunan baarl bir ilk koleksiyonlara sahip mze bulunuyor.
roman.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangisi
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde znellik iermemektedir?
sz edilen esere ynelik hem olumlu hem de
olumsuz bir eletiri sz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

20. Sanatla ilgili metinleri inceleyen kiilerin dizgini elden


brakmamas, hele apkadan tavan karmamas en
18. (I) Onun iirlerini okurken ardnda duran koca bir mr temel prensiplerdendir.
de okumak gerekir. (II) nk onlarca eser yaymlam
bir air ve yazardan sz edildiinde bu gereklilik Bu cmleye gre sanatsal metin incelemelerinde
kendiliinden ortaya kar. (III) O, bir airin zellikle yaplmas beklenen aadakilerden hangisidir?
insan ilikileri, estetik, politika, ekonomi konularnda belli
bir dnceye sahip olmas ve o dncenin iirini A) Yorumda arya kamama
yazmas gerektiine inanr. (IV) Bunu, yazlarnda ve
syleilerinde de dile getirir. (V) Aksi hlde yazlan iirin B) Farkl kaynaklardan yararlanma
tarih, kltrel, insani derinlii olmayacandan yazld
anda leceini syler. (VI) Onun iir, deneme ve poetik C) Szckleri, ilk anlamlaryla kullanma
kitaplar e zamanl okunduunda iirleriyle grleri
arasndaki tutarllk hemen gze arpar. D) zgnlkten dn vermeme

Bu parada sz edilen airin iirlerinde, III. E) Ayrntlara gereinden fazla yer vermeme
cmlede belirtilen tutumu benimsediini kantlayan
en gl yarg numaralanm cmlelerin hangisinde
belirtilmitir?

A) I. B) II. C) IV. D) V. E) VI.

34 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

21. Yakn zaman nce len bilim kurgu trnn byk 23. (I) Zamana Kar Orhan Kemal kitabnda yer alan sert
ustas Ray Bradburynin Yazma Sanatnda Zen adl eletirileri gz ard etmedim. (II) Sadece stad ycelten
kitabnda yle bir sz vardr: Her zaman uurumdan bir alma olsun istemedim. (III) Tercihimi kullanabilir,
atlamalsn, kanatlarn sonradan kar. bunlardan bazlarn kitaba almayabilirdim. (IV) Byle
yapsaydm kitabn ruhu da yanstlmam olurdu.
Yazar bu szyle aadakilerden hangisini (V) Zaten bu yazlarn hepsi arivde var, iyi bir
anlatmak istemitir? aratrmac bunlarn hepsine kolayca ulaabilir.
(VI) Aslnda byle bir yol semesi yazarn deeriyle ilgili.
A) Tehlikenin, bazlarna ekici geleceini
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinden
B) Beklenmedik skntlarla karlalabileceini sonra dncenin akna gre Bu, bana
yakmazd. cmlesi getirilemez?
C) Olaylar akna brakmak gerektiini

D) Bir ama uruna her eyin gze alnabileceini A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Cesaretin, baarya ulatrabileceini

22. (I) Yol zerinde grdmz flamingolar, biz yaklatka


kanatlarn iki yana ayor, boyunlarn ne doru 24. Edeb deer tayan romanlar, ykler, iirler, tiyatro
uzatyor, suyun zerinde birka adm atp uzun oyunlar vb. didaktik ilkelere bal kalnarak ocua t
bacaklarn geriye doru ekerek bolukta ykseliyorlar. vermek iin kullanlmamal. ocuklar, t ieren
(II) Bir sonraki duramza geldiimizde teleskobumuzu kitaplardan kayor. Oysa bir romann kurgusuna
tekrar kuruyoruz. (III) Heyecanla teleskobun bana yedirilmi, yaamla ilgili ipular, deneyimler, znel
geiyoruz; Anadolu'da ok nadir grlen bir kartal tr olmayan grler, ocuun kimliini gelitirir, ufkunu ve
olan tavancln, karmzdaki tepeye doru zihnini aar. z gveninin olumasn salar. ocukta
szldn gryoruz. (IV) Onu br kartal trlerinden yaamn trl hllerine kar baklk oluturur.
ayran, srtndaki beyaz lekeyi hepimiz rahatlkla
seebiliyoruz. (V) Biraz sonra, btn heybetiyle tepenin Bu parada ocuk kitaplarnn tamas gereken
arkasna doru szlerek gzden kayboluyor. (VI) Bu zellikler arasnda aadakilerin hangisine yer
srada arkadam yaklak 15 m ileride duran kk verilmemitir?
kuu gsteriyor, Kzl gerdan, yavaa yaklarsan
fotorafn ekebilirsin. diyor. A) Gelecekle ilgili ayrntlar tayan
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinden B) Bak asn gelitiren
sonra dncenin akna gre Tam beklemeye
baladmz anda gnn en gzel srprizlerinden biriyle C) Yaanacaklara kar diren kazandran
karlayoruz. cmlesi getirilmelidir? D) Kiilii glendiren
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) Kendine olan inancn artran

35 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

25. lk Tamerin, edeb akmlarn iinde yaad hlde 27. Eskiler Oku, zihnin alr. derlerdi. Bence haklydlar.
hibirinden tam olarak etkilenmediini, bieminde titiz ve Okuduka i dnyam zenginleti. z gvenim artt.
srarc olduunu, syleyite zgnln koruduunu dnyasnda bu nedenle daha baarl oldum. Kitaplara
syleyebiliriz. iire balad dnemlerde; airlerin fazla zaman ayrabileyim diye elli drt yamda emekli
birbirini kyasya eletirdikleri, dergilerde baz airlerle oldum. Kitaplar bana resmi, klasik mzii sevdirdi. Bu
birok polemiin yaand, gruplamalarn younlat arada biraz da asosyal oldum. slubumda zaman
gnlerde, airin bu gl akntya kaplmadan yalnzca zaman bir kibir dokusu seziliyorsa kitaplar yzndendir.
iirini yazm olmas, tek bana iirini yrtmesi ilgintir.
stelik dardaki grlty duymuyormuasna yaln, Bu parada okumann, insan zerindeki etkileri
sohbet eder gibi rahat, yer yer glmseten, kimi zaman arasnda aadakilerden hangisine yer
zdeyie benzer dizelerle dndren, sesini verilmemitir?
ykseltmeyen iirlerdir bunlar.
A) evresinden uzaklamasna yol ama
Bu parada sz edilen air ve iirleriyle ilgili olarak
aadakilerden hangisine deinilmemitir?
B) Baz hedeflerine kolayca ulamasn salama
A) Ana temasnn, i dnyasndan beslendiine

B) slup kaygsn n planda tuttuuna C) Kendine olan inancn glendirme

C) Syleyiinde doallk sz konusu olduuna


D) Daha nce hayal etmedii bir yaam biimine
D) Hibir sanatsal hareketin iinde yer almadna yneltme
E) Gzel sanatlara kar ilgi uyandrma
E) Edebiyat dnyasnda olup bitenlerle ilgilenmediine

26. Onunla tanklmz ne zaman ve nerede balad?


Anmsayamyorum. Nasl biriydi? Sahiciydi, aklndaki
neyse onu sylerdi. fkeliydi; kt, stnkr yaplm
ilere kzard en ok, hele de byle kitaplara
Kollaycyd, iinde iyi niyet grd her giriimi
desteklediinin bilinmesini isterdi. akacyd; taklmay,
artmay ne kadar da severdi! Masalcyd; bir yeni
zaman masalnn glen deviydi sanki, bir yanyla
masals ama bir yanyla da sahici. Szn ksas benim
iin ans gzel bir insand o.

Bu parada sz edilen kiiyle ilgili olarak


aadakilerden hangisine deinilmemitir?

A) tenlikli, grnd gibi biri olan

B) almalarda titizlii nemseyen

C) Gldrmekten, elendirmekten holanan

D) Kt dnce beslemeyenin yannda olan

E) evresindekilerce sevgi duyulan

36 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

28. Eitimcileri kayglandran nemli bir gerek var. 29. Varlklar ve zellikle insan olduka farkl biimlerde
Gnmz genleri, daha ocukken teknolojiye yorumlayan ve ele alan pek ok dnr, sanat ve
ynelerek sanal oyunlara ve hazr bilginin kolayclna uzman bulunmasna ramen bu konuda, ounluun
snyor. Kitaptan uzaklaan bu genlerin byk bir zerinde uzlat grler de mevcuttur. Bunlardan
blm, sorumluluklardan kaarak yaam bir elence birisi, insann dier tm nesnelerden ve canllardan
gibi gryor veya asosyal bir yaam iinde bunalmlara farkl bir varlk olduu dncesidir. Pek ok kiiye gre
srkleniyor. Bu tehlikenin herkes farknda ama insan; bir nesneden, bir hayvandan daha fazla ve daha
suluyu belirleme, zarar en aza indirme konusunda farkl bir canldr. Bu yzden de insan; bir nesneyi ve
grler farkl. Yasak bir anlayla sorunun daha da hayvan inceler gibi laboratuvar ortamnda
byyeceine kuku yok. Birleilen tek gerek ise incelenmemeli, o, bir fiziksel veya biyolojik yap olarak
ocuklar iin kitabn nemi, yararlar. ele alnmamaldr. Dolaysyla insann ne olduunu
deil, kim olduunu ve neler hissettiini aratrmak
Bu parada genlerle ilgili olarak yaknlanlar gerekir. nk insan her an deien, yaratld gibi
arasnda aadakilerden hangisi yoktur? kalmayan, zgr seimiyle varln ekillendirebilen bir
varlktr.
A) Yaam karsnda gereki bir yaklamdan uzak
durma Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?

B) zerine denleri yerine getirmeme A) nsanolunun duygusal ve dnsel ynne

B) Varlklar inceleyenlerin kimi ortak dncelerine


C) Bilmediklerini okuyarak iselletirmek yerine,
elektronik ortamdan elde edileni olduu gibi alp
kullanma C) nsana ilikin aratrmalarda dikkat edilecek noktaya

D) inde bulunduklar sorunun zmne ilikin k


D) Varlk kavramn oluturan gelerin neler olduuna
yollar bulmada i birliinden uzak durma

E) nsann, kendini deitiren ve gelitiren bir canl


E) nsan ilikileri zayfladndan ruhsal sorunlarla kar olduuna
karya kalma

37 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

30. 90 Kuann en belirgin zellii, farkllklaryla ne 31. ocuklar zerinde toplumun etkisinin ne kadar byk
kmasdr. ok nemlidir bu, nk yk, 90lara kadar olduu herkese kabul edilen bir gerektir. zellikle
hep tek sesli yapsyla var oldu. rnein, 50 Kuann ocuklarn rnek almaya ne kadar yatkn olduklar bilinir.
ykleri hep birbirine benzer. Toplumcu yk deta Burada anne ve babalara bir eyi anmsatmak isterim.
kendi kopyalarn retip dururken, ilk defa 90larda yk ocuun kendilerine sayg duymas ve szlerine
farkl bir yapya kavumutur. Postmodernizmi farkl inanmasn isteyen anne ve babalar, nce o saygy
klan da budur. yk, ok sesli bir orkestraya ocua kendileri gstermelidirler. ocuklarnn nnde,
dnmtr artk. Gereklik algs altst olmutur. Bir onlarn renmesini ve rnek almasn istemedikleri
ynyle yerliliin, yerli duru denilen zc yaklamn hibir davranta bulunmamaldrlar.
yerine evrensel bir ereveye yerlemitir yk. Bunu
yaparken de farkl gereklikler retmitir. Aadakilerden hangisi, bu parada deinilen
durumlardan biri deildir?
Bu parada 90 Kua ykcleriyle ilgili olarak
A) Bireylerin geliiminde evrenin byk lde etkili
I. btn insanla seslenme, olduu

II. d dnyaya baka bir adan bakma,


B) ocuklarn, bakalarnn tutum ve hareketlerini
III. bireysel konular ileme
benimseme eiliminde olduu
zelliklerinden hangilerine deinilmemitir?
C) Anne ve babalarn, ocuklarnn kendilerine gven
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III duymasn, onlara gvenerek salayabilecei

D) I ve II E) II ve III
D) Anne ve babalarn, ocuklarnn eitimine
bakalarnn karmasna izin vermemesi gerektii

E) Anne ve babalarn, ocuklarnda grmekten


holanmayacaklar bir tutumu sergilememesi
gerektii

32. Duygusuz ve renksiz Kendine iyi bak. sznn, belki


de syleyenin hi dnmedii gizli bir anlam var ki,
tam da bu an bireysel yaamna denk dyor. Bir
uuralt olarak onu seslendiriyor: Kendine iyi bak. nk
sen yalnzsn ve tek banasn. Benim sana bir yararm
olmaz. Sana bir ey olursa benden yardm bekleme,
elimden bir ey gelmez. stesem de yapamam. yleyse
kendi kendine bakmay, yetmeyi ren. Kendine iyi
bak Bann aresine bak!

Aadakilerden hangisi, yazarn Kendine iyi bak.


szn eletirme nedenidir?

A) Kalplam bir sz olmas

B) Bencillii yanstmas

C) Belirgin bir anlamnn bulunmamas

D) Toplumca ho karlanmamas

E) Yerli yersiz kullanlmas

38 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

33. Bir yolculua kmalyz. Bu yolculuk, baka iklimlere 35. nsanlara kar tutumumuz onlar anlamamza baldr.
doru deil, yaadmz toplumun gemiine doru Bu, toplumsal ilikinin temel talarndan biridir. Eer
olmaldr. nk edebiyat, nce kendisini yaatan ve insan doasna ilikin bilgiler daha tatmin edici olsayd
sonsuza kadar var edecek olan kltr tanmaldr. Bu, insanlar birlikte daha kolay yaarlard. O zaman baz
onun zgn sanat eseri ortaya koyabilmesinin en nemli toplumsal sorunlarn nne geilebilirdi. nk bunlar,
yoludur. Zira bir sanat eserinin kkleri, onu ortaya koyan genellikle birbirimizi anlamadmzdan ve yzeyselliin
yazarn ruhsal ve zihinsel yapsndan olduu kadar, yanltclndan ortaya kar. Bunun en somut rneini,
iinden kt toplumun kltrnden de beslenir, geliir. ebeveynlerin ocuklarn anlayamamasnda, ocuklarn
da ebeveynleri tarafndan yanl anlalmasnda
Bu szler, aadaki sorulardan hangisine karlk grrz.
olarak sylenmi olabilir?
Bu paraya gre, insanlar arasndaki iletiimsizliin
A) Geleneksel sanat rnlerinin en belirgin zellikleri nedeni aadakilerden hangisidir?
nelerdir?
A) Bireylerin yanl anlalmaktan korkmalar
B) Sanat eseri, yazarn duygu ve dnce dnyasn ne
lde yanstmaldr?
B) Kiilerin bakalar hakknda olumsuz dnceler
C) Yerellii esas alan bir yazarn gelecee yn vermesi beslemesi
mmkn mdr?
C) nsan gerekliinin yeterince kavranamam olmas
D) Nitelikli bir edebiyat eseri ortaya koymann temel
art nedir?
D) Kiisel karlarn n planda tutulmas
E) Yazar, yetitii topluma yol gstermede nasl bir rol
stlenmelidir?
E) Aile ii eitime gereken nemin verilmemesi

34. 1951den bu yana her yl yaplan ve dnyann en prestijli


sinema festivallerinden biri olan Berlin Uluslararas Film
Festivali (Berlinale) 7 ubat 2012de sinemaseverlere 36. Bir arada yaamak zorunda olan insanolu,
62. kez merhaba dedi. Sinema dnyasnn en nemli yaratldndan bugne, duygu ve dncelerini
dllerinden biri saylan Altn Ay dllerinin datld paylama ihtiyac duymutur. Tarihin ilk alarnda
ve bu yl 400den fazla filme ev sahiplii yapan Berlinale, snrl iaretlerle anlamak mmknken deiip gelien
Trk sinema tutkunlar iin byk nem tayor. Nuri hayat artlar nedeniyle insanlarn birbiriyle anlamas
Bilge Ceylnn Kasaba adl filmiyle 1998 ylnda Altn glemi, daha salam, yeterli bir anlama sistemi
Ay dllerinden biri olan Caligari dln kazanarak zorunlu hle gelmitir. Bylece, bir gizli anlamalar ve
dnya apnda adn duyurduu festivalde, 2004 ylnda fark edilmeyen ittifaklar sistemi olarak dil ortaya
da Fatih Akn, Duvara Kar adl filmle en byk dl kmtr. Bu yap, her topluluk tarafndan ayr ayr
olan Altn Aynn sahibi olmutu. kurulmu ve bylece her toplumda kendine zg bir dil
olumutur.
Bu parada sz edilen festivalle ilgili olarak
aadakilerden hangisine ulalamaz? Bu parada aadaki sorulardan hangisinin cevab
yoktur?
A) lkemizle olan ilgisine
A) Zaman iinde insanlar arasnda iletiim neden
B) Yeni sanatlarn yetimesindeki rolne zorlamtr?

B) Bir arada yaama zorunluluunun insanoluna


C) Sinema dnyasndaki saygnlna
yarar ne olmutur?
D) Farkl kategorilerde dller datldna C) nsanln en eski dnemlerdeki anlama
aralarndan sz eder misiniz?
E) Dzenli olarak gerekletirildiine
D) Bir iletiim arac olan dilin geliim srecini anlatr
msnz?
E) Dillerin birbirinden etkilenmesi hangi nedenlere
balanabilir?

39 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

39. - 40. sorular aadaki paraya gre


37. Sanatta baary srdrmek, ou zaman kazanmaktan cevaplaynz.
daha zordur. Ben, byk bir baarya ulamann parlak
ekiciliinde, aslnda lm gibi bir sonun sakl olduunu
dnrm. nk o en st noktann arkas; gizemli ve (I) Alpin tundralarndaki bitkilerin dayanmak zorunda
karanlktr, bitiin ilandr bence. olduu fiziksel koullarn banda dk scaklklar,
gl rzgrlar ve dk nem oran gelmektedir.
(II) Rzgrlar andrc etki yaparken buharlama,
Bu szleri syleyen bir yazar aadakilerden
terleme yoluyla su kaybn artrr. (III) Su kayb ise
hangisiyle nitelendirilebilir?
topran donmu hlde olduu zamanlarda sorun
A) Kimi sanatlarn baarlarn nemsiz gstermek oluturur. (IV) te bu artlar altnda bitkiler, kar biriken
isteyen, hrsl kuytu yerlerde yetiir; bu artlar bulamadklarnda ise
ksa boylu olurlar. (V) Baz bitkiler fiziksel yaplaryla
B) Baka sanatlarla yarmann zorluunu bilen, soua kar diren gelitirir. (VI) Bunu, byk ve
gvensiz tylerle kapl yns yapraklarn ieriye doru bkerek
gerekletiriler; bylece bitkilerin, byme konisinin ucu
C) Belli bir dzeyin stnde baary korumann zor rtlerek souktan korunduu grlr. (VII) Donmaya
olduunu dnen, ktmser kar korunmalarn salayan baka bir zellik ise
yaplarnda bol miktarda bulunan doymam ya
D) Baarlarn insan mutsuz edebileceine inanan,
asitleridir. (VIII) Bitkilerin zar yalar bu ya asitleri
isteksiz
sayesinde sv olarak kalr ve bylelikle bitki yaayabilir.
E) Bakalarnn baarl olmasna katlanamayan,
kskan

38. Dergilerimizde, yk yazmann inceliklerinden sz 39. Bu para iki paragrafa ayrlmak istense ikinci
edilmiyor. Edilse bile bu yazlar, yabanc yazarlardan paragraf hangi cmleyle balar?
eviri yoluyla elde ediliyor. Bizim ykclerimiz, kendi
yk anlaylarnn ne olduunu aklayp bunlar A) II. B) IV. C) V. D) VI. E) VIII.
savunmuyorlar. Bir ykc bunu yapmak zorunda
mdr? Hayr. sterse yazar, istemezse yazmaz. Ama
edebiyatla uraanlarn; yknn ne olduu, nasl
yazlmas gerektii konusunu kendisine dert edinmi
olmalar gerekmez mi? Her yl en az on tane yk kitab
yaymlanyor. Bunlar zerine doru drst bir eletiri 40. Bu paraya gre tundra bitkilerinin yaamn
yazs okuyabildik mi? Kimisi yazarn anlatmndan sz
eder, yanl cmleler bulmusa onlar syler. Yahut da I. kuvvetli hava akmlar,
Yazar, edebiyata yeni bir hava, deyi ve syleyi
getirmitir. gibi beylik laflar edilir. II. havadaki su buhar miktar,
III. topran yaps
Bu parada eletirilenler arasnda aadakilerden
hangisine yer verilmitir? etkenlerinden hangileri zorlatrr?

A) Edebiyat dergilerinde ykyle ilgili yazlara ncelik A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
verilmemesi

B) Yazarlarn, bu tre ilikin grlerini aklamamalar D) I ve II E) I, II ve III

C) Kiisel ekimelerin, trn geliimini engellemesi

D) yk kitaplaryla ilgili eletiri yazlarnn, okurlarn


ilgisini ekmemesi
E) yk eletirmenlerinin, eserin yapsndan ok
ieriiyle ilgilenmeleri

40 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

41. - 42. sorular aadaki paraya gre 43. - 44. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz. cevaplaynz.

Kafka, Sinemay seviyor musunuz? sorusuna, Filmler (I) Kresel snmann neden olduu kurakln, havadaki
demirden panjurlar gibidir. diye cevap verir. Roman ve karbondioksit younluuyla ilikili olduu biliniyor.
hikyelerinde grsellii n planda tutan yazar, bu (II) Bilim insanlar, karbondioksit gaznn atmosferin
szn yle aklar: Bir gz insanym ben. Sinema yapsn etkileyerek yalarda hzl deiikliklere yol
ise grme eylemini kstlyor. Hareketlerdeki abukluk ve atn; kresel snmayla kuru blgelerin daha kuru,
grntlerin hzla deimesi, insann, grdklerini yarm nemli blgelerin daha da nemli hle geldiini
yamalak alglamasna neden oluyor. Baklarmz belirtiyorlar. (III) Bu sorun her geen gn daha da
grntlere deil, grntler bakmza hkim oluyor. nemli bir hl alyor. (IV) Bilim insanlarna gre
Bylece bu grntler, roman ve yklerdeki grselliin havadaki karbondioksit younluunun artmas ya
aksine bir takn gibi bilincimizin zerine oturuyor. basklyor. (V) Bunun tersi olarak karbondioksit
younluunun azalmas da ya artryor. (VI) nk
havadaki karbondioksit gaz, sy atmosferin ortasna
hapsetmekte ve snan havann atmosferde
ykselmesini engelleyerek yamur ve frtna
olumasn salayan hava hareketlerini nlemektedir.

41. Bu parann anlatmnda aadakilerden hangisine


bavurulmamtr?

A) Benzetmeye B) Deerlendirmeye

C) Tanmlamaya D) Karlatrmaya

E) Aklamaya 43. Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde


neden-sonu ilikisi yoktur?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


42. Bu parada geen bilincin zerine oturmak szyle
anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?

A) armlar oluturmak

B) Kart dncelere ynlendirmek

C) levsiz hle getirmek


44. Bu parada aadakilerden hangisine
D) Snrlar zorlamak deinilmemitir?

E) Hayal gcn harekete geirmek A) Ya miktarlarnn, atmosferdeki karbondioksit


oranna bal olarak deiebildiine

B) Havada karbondioksit gaznn youn olmasnn,


kurak blgelerde kurakl artrdna

C) Kresel snma sonucunda baz blgelerde


yalarn arttna

D) Atmosferde karbondioksit orannn fazla olmasnn


kresel snma zerinde etkili olduuna

E) ok ya alan blgelerde yalar dengelemek iin


havadaki karbondioksit gaznn younluunu
azaltmak gerektiine

41 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

45. - 46. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.

Youn i hayatndan, sorumluluklardan, ehir hayatnn


kargaasndan kamak isteyenlerin giderek daha ok
ilgi gsterdii bir doa sporu var: Oryantiring! Bu sporu
yaparken her eyden nce doayla ba baasnz; hem
bedeniniz hem de zihniniz zerinde etkili bir spor. Toplu
olarak yaplyor ve bir altyap gerektirmiyor. Bir takma
katlmak zorunda deilsiniz. sterseniz ailenizle birlikte
de yapabilirsiniz. Bu sporun temelini; sporcularn, hem
kendilerinin hem dier sporcularn hem de iinde
bulunduklar arazinin zelliklerini dikkate alarak en
doru karar en ksa srede verebilmeleri oluturuyor.
Bedensel ve zihinsel performansnz birlikte sz konusu
olduundan bu spor dalnda yarmaclarn anslar eit
saylyor. Bir lidere ve belirlenmi bir parkura gerek
grlmyor bu sporda. Yarmaclardan beklenen;
koarak, yryerek, bisikletle, kayakla veya engelli
aralaryla, zel hazrlanm haritann ve pusulann
yardmyla, verilen hedefe en ksa srede ulamak.
Koarak oynanan satran diye anlan oryantiringde ya
snr da yok.

45. Oryantiring sporuna ilikin olarak bu paradan


aadaki yarglarn hangisi karlamaz?

A) Tek bana yaplmamaktadr.

B) Doal bir ortamda gerekletirilmektedir.

C) Seilen rota nem tamamaktadr.

D) Oyuncular varacaklar noktay kendileri


belirlemektedir.
E) Kiinin anlay ve kavray gcnn gelimilii
nem tamaktadr.

46.
I. Her yataki insan tarafndan yaplabilir.
II. Yardmc ara gere kullanlmaktadr.
III. Yaplan ortamn artlar nemlidir.
IV. Uzmanlk gerektirir.

Bu paradan, oryantiring sporuyla ilgili olarak


yukarda verilenlerden hangilerine ulalamaz?

A) Yalnz II B) Yalnz IV C) I ve III

D) II ve IV E) I, III ve IV

42 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

47. - 50. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 48. Malatyada aktarma yapt bilinen Asiyenin nihai
var noktas aadakilerden hangisi olamaz?
Aadaki haritada, hava alan bulunan baz iller ile bu A) Mu B) Kars C) Sivas
iller arasnda bulunan deniz ve demir yolu hatlar
gsterilmitir.
D) Trabzon E) Erzurum
stanbul Samsun
Trabzo n
Kars
Sivas 49. Cenkin nihai var noktas
Erzurum
Ankara
Mu I. Mu,
zmir Kayseri
Malatya
II. Kars,
Antalya Adana III. Kayseri,
K
Deniz yolu IV. Erzurum
Demir yolu B D

G illerinden hangileri olabilir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) III. ve IV.


Hava yolu tamacl; stanbul, Ankara ve zmirden
dier illere ift ynl (gidi-geli), dier illerden ise yalnz
o ilin dousunda bulunan illere tek ynl (gidi) olarak D) I., II. ve III. E) II., III. ve IV.
yaplmaktadr.
Deniz ve demir yolu tamacl, haritada gsterilen
hatlarda ift ynl olarak yaplmaktadr.
50. Davutun aktarma ve nihai var noktalar ile ilgili
Yolcular haritada gsterilen illerde hava, deniz ve demir aadakilerden hangisi kesin olarak yanltr?
yollar arasnda aktarmalar yapabilmektedir.
Aktarma noktas Nihai var noktas
Deniz ve demir yolunu kullanan yolcular, nihai var
noktalarna ulamak iin haritada gsterilen illerde A) Kayseri Malatya
aktarma yapmak zorundadr.
B) Trabzon Samsun
Asiye, Bura, Cenk ve Davut adl kiilerin yapt
yolculuklarla ilgili unlar bilinmektedir: C) Kars Erzurum
Davut yolculuuna stanbuldan, dierleri ise
Ankaradan balamtr. D) Mu Sivas
Tm yolcular yalnzca bir kez aktarma yapmtr. E) Adana Kars
Cenk, Sivasta demir yoluna aktarma yapmtr.
Asiye nihai var noktasna uakla ulamtr.

47. Burann yapt yolculukla ilgili aadaki


ifadelerden hangisi kesin olarak yanltr?

A) zmir zerinden Antalyaya deniz yoluyla gitmitir.

B) zmir zerinden Antalyaya hava yoluyla gitmitir.

C) zmir zerinden stanbula deniz yoluyla gitmitir.

D) Antalya zerinden zmire deniz yoluyla gitmitir.

E) Antalya zerinden zmire hava yoluyla gitmitir.

43 SZEL-1 TEST BTT.


2013-ALES-LKBAHAR SZEL-2 TEST

Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ)
hesaplanmasnda 0,4 katsaysyla arplacaktr.

BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.

1. - 4. sorularda, numaralanm cmlelerden


3. (I) Bilimin, hayatn iinde olduu dncesini
hangisinin parann anlam btnln
yaygnlatrmay amalayan bilim merkezlerinin
bozduunu bulunuz.
hepsinde farkl konular zerine hazrlanm sergiler
1. (I) Bir bilgisayar tarama sisteminde gelitirilen n plana kyor. (II) Bir bilim merkezinde robotlara,
yntemle, haritada setiiniz bir noktann zerine dierinde hayatn kayna suya, bir dierinde ses ve
geldiinizde, o blgenin gz hizasndan alnm iitme konusuna geni bir sergi alan ayrlabiliyor.
panoramik manzarasn ekranda (III) Her bir serginin, tasarmcsndan mimarna,
grntleyebiliyorsunuz. (II) Bunlar, konuya ilgi mhendisinden teknisyenine birok kiinin ortak
duyanlarn merakn gidermesine ek olarak eitim almasnn rn olduunu tahmin etmek zor
amacyla kullanlabilecek nitelikte. (III) Bu ii deildir. (IV) Robotlara ayrlan alanda ziyaretiler,
yapanlar; grntleri, 360 derece ekim yapabilen Mars yzeyinin modellendii engebeli bir platform
zel bir kamera setini, bir otomobilin stne veya bir zerine yerletirilen yzey aracn uzaktan kumanda
srt antasna yerletirip dolaarak ekiyor ve etme ansn yakalyor. (V) Hayatmzn kayna suya
birletiriyorlard. (IV) Ama bu kez kentin sokak ve ayrlm sergi alannn bir kesinde suyun
caddelerinde dolamaktan biraz daha farkl bir yol tasarruflu kullanm zerine hazrlanm bir video
semiler. (V) Kameralar drt kiilik bir trmanma oyunu, dier bir kesinde su ve canllk arasndaki
ekibinin srt antasna yerletirmiler. (VI) Ekibi; ilikiyi ve suyun kimyasn ileyen bir dzenek
Yedi Zirveler olarak bilinen, yedi ktann en yksek bulabiliyor.
yedi dana keif gezisine gndermiler.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4. (I) Bir fotoraf zerinde deiiklik yapmak artk ok


2. (I) Kars deyince akla kar, kar deyince Sarkam kolay. (II) Bunu ocuklar bile baarabiliyor ve ok
gelir. (II) Konuklarn Baltk mimarisiyle artan yaratc sonular elde edebiliyorlar. (III) zellikle
Kars; zarif binalar, tarih mabetleri ve Ani akll telefonlarda ve tabletlerde bulunan
Harabeleriyle Anadolunun bol srprizli kentlerinden uygulamalardan yararlanarak. (IV) Bu rn piyasada
biri. (III) zellikle bembeyaz bir rtyle sarmaland yerini aldnda fotorafl ilgilendiren pek ok
karl gnlerde (IV) ehri beyaza boyamak iin sorun da zlm olacak. (V) Video zerinde byle
kouturan kar; bir o yana, bir bu yana savrularak bir deiiklik yapmak ise biraz daha fazla beceri
uzun caddelerin zerine ty ty yaar. (V) Bir k gerektiriyor. (VI) nk hareket eden bir nesneyi
gn Karsta olmak, bu manzarann tadn karmak grntden kaldrdnzda arka plandaki grnt de
gerekir. bundan etkileniyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

44 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

5. - 10. sorularda, numaralanm cmlelerin


7.
anlaml bir btn oluturmas iin hangilerinin I. stanbul, Osmanl kltr ve mimarisi iinde nemli
birbiriyle yer deitirmesi gerektiini bulunuz. yer tutan birok eme ve sebille doludur.
5. II. Bir ykntnn altnda kalm, iki irkin duvar
I. Zaman kavram, insan zihnini en fazla megul arasna skm pek ok eme ve sebil...
etmi kavramlardan biri, belki de en nemlisidir.
III. rnein herkesin hayranlkla szd III. Ahmet
II. Zaman, daima dnyann bir numaral harikasyd emesi bunlardan biridir.
ve hep yle kalacak. sz, bu hayranln veciz
bir ifadesidir. IV. Ama ou kimsenin bilmedii eme ve sebiller
de bulunmaktadr.
III. Ancak, btn izah ve yorum abalarna ramen
zaman kavram, tanmlanmas en zor kavram V. Bunlarn hemen hepsi birer sanat eseri olarak
olarak kabul edilmitir. deerlendirilebilir.

IV. Byle bir nitelie sahip olan zaman kavram, A) I. ile II. B) II. ile III. C) II. ile V.
teden beri gizemli bir deer olarak grlm ve
hayranlk uyandrmtr.
D) III. ile IV. E) IV. ile V.
V. Bu kavram sadece felsefenin deil, ayn zamanda
matematik ile fiziin, hatta bilimsel gelimelere
paralel olarak dier birok disiplinin gndeminde
yer alm, her disiplinin kendi bak asndan
deerlendirilmitir.
A) I. ile II. B) II. ile III. C) II. ile IV. 8.
I. Hangi amala olursa olsun insanlarn
gerekletirdii etkinlikler sonucunda ortaya kan,
D) II. ile V. E) III. ile V. sala veya evreye zarar verme potansiyeli
bulunan sv, kat veya sv kat birleimi olan
atklara tehlikeli atk denilmektedir.
II. Tehlikeli atklar, uygun biimde ilenip zararsz
hle getirilmedii veya yok edilmedii srece,
evre ve insan sal asndan byk sorunlara
6. neden olabilmektedir.
I. Byk ehirlerde yaz aylarnda scak, puslu ve
III. Bylece, belediyelerin kaplardan p diye
tozlu hava yakn bir gelecekte olaan hle toplad bu atklar, doru bir ekilde ilenerek
gelecek.
hem kazanlm bir deer olarak ekonomide yer
II. Bu bilgi Max Planck Enstits Kimya Blmnden almakta hem de insan ve evre iin tehlike
Dr. Andrea Pozzer ve Anne Reuter'in yapt olmaktan kmaktadr.
aratrmaya dayanlarak veriliyor. IV. zellikle yerel ynetimler kendi bnyelerinde; bu
III. Aratrmaya gre insan kaynakl gaz salmlar atklarn toplanmas, tanmas, ilenmesi ve geri
havann kalitesini sanldndan daha hzl kazanlmas gibi ilemleri yneten birimler
bozacak. oluturmaktadr.
IV. Dou Asya'da ise azot oksit, kkrt dioksit ve ince V. Gelimi lkelerde bu atklarn ekonomiye
toz younlamas 2050'de gnmzdekinden kazandrlmas iin gerekli yasalar, ynetmelikler
kat daha fazla olacak. hazrlanmakta ve byk yatrmlar yaplmaktadr.
V. Bunun sonucu olarak da zellikle in, Hindistan,
Orta Dou ve Kuzey Afrika'da hava kirliliinde A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile IV.
nemli bir art grlecek.
D) III. ile V. E) IV. ile V.
A) I. ile III. B) II. ile III. C) II. ile IV.

D) III. ile V. E) IV. ile V.

45 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

9. 11. Gl betimlemeleri ve stanbulun ok kltrl yapsn


I. Ciddi ve serinkanl bir tartma geleneinden I II
yoksun olduumuzu sylemek gerekir. yanstan ayrntl aktarmyla romann, zellikle tarihe
III
II. En arbal konularda bile tartmalar, sonunda merakl okurlar iin karlmayacak bir ierie sahip
ya bilgilik taslamaya ya da seyirlik bir zek IV
gsterisine dnmektedir. olduunu vurgulamakta yarar var.
III. Oysa atmada, sz ve deyi inceliinde baskn V
kmann belli kurallar vardr; kimin kime baskn
kaca, oyunun kurallarna baklarak Bu cmledeki numaralanm szcklerden hangisini
kestirilebilir. niteleyen bir sz kullanlmamtr?
IV. Bu da tartmann, genellikle bir okul mnazaras
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
veya bir atma olarak alglanmasndan
kaynaklanr.
V. Tartmada ise zt dnceleri karlkl savunarak
doruya ulamak esastr.

A) I. ile III. B) II. ile IV. C) III. ile IV.

D) III. ile V. E) IV. ile V. 12. nanlmaz lde bir yalnzlk iindeyim. demiti. Evet,
bu, yazarlardan beklenen bir yaknma. Yalnzlkla yaz
kol kola gezer nk.

Bu paradaki alt izili szle anlatlmak istenen


aadakilerden hangisidir?
10.
I. Bunun sonucu olarak da, okuyucu asndan d A) Sanatlar yalnz insanlardr.
politikayla ilgili kitaplar okurken ortaya kan
sklma hli, yerini istee ve renme hevesine B) Yaanlanlar yazlanlara yansr.
brakyor.
II. Aksine; iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe gibi C) Yazma istei yalnzlktan doar.
teki disiplinlerden gerektii lde yararlanp
okuyucunun d politikay bir btn olarak D) Yazarlar, duygularn kolayca da vururlar.
kavramas salanmaya allyor.
E) Yalnzlk, ok ilenen bir konudur.
III. Bu aba, yazarn kvrak zeks, dinamik ve ritmik
slubuyla birleiyor.
IV. Kitapta, sosyal bilimlerin bir disiplini olan
uluslararas ilikilerin dar patikalarnda hapsolma
sz konusu deil.
V. nk okuduka tek tek olaylar birbiriyle
ilikileniyor ve okurun zihninde anlam kazanyor.

A) I. ile III. B) I. ile IV. C) II. ile III.

D) II. ile V. E) III. ile V.

46 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

13. Metin incelerken o konuda deneyimli olan kiileri izleyin, 15. (I) ocuklar, okuduklar romandaki olay, kahraman veya
onlarn bilgilerinden yararlann. Ancak bunu, kendi meknla aralarnda ba kurabildiklerinde mutlu
bilgileriniz yetersiz kaldnda yapn. nk onlarn oluyorlar. (II) O kahramann yerine gemek, iinde
aklamalar, bilgileri hibir zaman sizin deildir, kolayca bulunduklar zamandan ve gereklikten biraz
aklnzdan kabilir. Buna karlk, sizin grleriniz uzaklamak holarna gidiyor. (III) Ancak zellikle son
kendi zihninizden domutur, o nedenle de unutulmaz. yllarda, ocuklar psikoloji-finans-teknoloji-g
Onlar; konuurken, tartrken kendi eteinizde savalar zerine kurulu yetikinler dnyasna
bulursunuz. gereinden fazla ortak ettiimizi dnyorum. (IV) Bu
yzden de Harry Potter gibi hayal bir dnya sunan
Bu parada geen kendi eteinde bulmak szyle kitaplarn kahramanlarna benzemeye almalarna
anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir? armyorum. (V) Bamsz, kendine ait bir dnyada,
kendi isteklerini gerekletirmeyi baarm roman
A) nsann, kendi abasyla rettii dncelerin kalc kahramanlarnn popler olma nedeni de yine bu.
olduu
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak
B) Bir yazy btn ynleriyle anlamak iin nce konusu aada verilenlerden hangisi yanltr?
hakknda bilgi edinmek gerektii
A) I. cmlede, anlatlan kiiler ve yerleri kendileriyle
C) Dncelerin kalclnn, bakalar tarafndan
ilikilendirebilmelerinin ocuklarda doyum
benimsenmesine bal olduu
saladna deinilmitir.
D) Birikimli kii iin kendi tecrbelerinin yeterli olduu
B) II. cmlede, ocuklarn kendilerini kiilerle
zdeletirip farkl bir dnyadaymasna
E) Bir konuda varlan sonular, eitli bilgilerle yaamaktan tat aldklar belirtilmitir.
desteklemek gerektii
C) III. cmlede, ocuklara ynelik olarak sergilenen
yanl bir tutum dile getirilmitir.

D) IV. cmlede, ocuklarn kitap seerken neyi lt


14. O; hayatn iinden bakan, en keskin kenarnda duran; aldklar aklanmtr.
bara bara derdini anlatan bir yazar.

Aadakilerden hangisi, bu szlerle anlatlan E) V. cmlede, kimi roman kiilerinin zellikleri zerinde
yazarn bir zellii deildir? durulmutur.

A) Yaanmlklar yanstan

B) Yetkinliini kantlam olan

C) Dncelerini saklama gerei duymayan 16. Eserlerini kaleme alrken onlarn estetik yapsna dikkat
etmi; ssl syleyiten ve uzun tiratlardan uzak
D) Syleyecek sz olan
durmu; akl verici bir tutumdan kanm; sorunun
E) Sorunlara yabanc olmayan temeline, sabrla, anlalr cmlelerle inmitir.

Kendisinden byle sz edilen bir sanatnn eserleri


aadakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Yol gsterme abas iinde olmayan

B) Sanatsal deer tayan

C) Problemleri kaynanda inceleyen

D) Sade bir dille yazlm olan

E) Belirli konular zerinde younlaan

47 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

17. (I) Gnmzde birok yntemi bulunan metin ve 19. (I) En kk mamutun kalntlarna Girit Adasnda
resimleri basma ve oaltma tekniini II. yzyln rastland. (II) Bebek bir filin boyutlarnda olduu sanlan
sonlarnda inliler gelitirdi. (II) Birka yzyldan beri mamutun, gnmzden 3,5 milyon yl nce yaad
kt yapmcln, II. yzyldan beri mrekkebin belirlendi. (III) Aratrmac Victoria Herridge, yapt
formln ve ok eski alardan beri oymaclk sanatn aklamada, ada ortamnda yiyeceklerin kstl
bilen inliler, basm iinin yapln eitli deneyler olmasndan dolay ccelemenin sz konusu olacan
sonucunda bulmulardr. (III) Klasik Budac metinler; belirtti. (IV) Yapt aratrmann sonular makale
nce kile, daha sonra dayankl ta levhaya oyuluyor, olarak yaymland. (V) Daha nce D. Bate tarafndan
sonra bunlarn zerine slak kt baslyor, kt 1904 ylnda yine Giritte bulunan di fosilinin fillerin
zerine aktarlan kabartma yaz da mrekkepleniyordu. atasna ait olduu sanlyordu.
(IV) VI. yzylda ta levhalarn yerini aa bask bloklar
ald. (V) nce metin, mrekkeple iyi cins bir kda Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri
yazlyor, sonra da kdn yazl yzeyi, bir aa blokun hem tahmin hem de kesinlik iermektedir?
dzgn yzeyine uygulanyordu.
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak
aada verilenlerden hangisi yanltr?
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
A) I. cmlede, basmn dn ve bugnne ilikin bilgi
veriliyor.

B) II. cmlede, basmn ne trden almalarla ortaya


kt belirtiliyor.
C) III. cmlede, metinlerin basmnda gsterilen titizlik 20. Montaignein zeki saylamayacan ve belleinin ok
zerinde duruluyor. zayf olduunu sylemesi, kendi kendinin retmeni ve
rencisi olarak kalma gibi bir kararllk yanstmas,
D) IV. cmlede, bask ileminde yeni bir gelimenin ekinmeden dile getirdii zellikleridir. Onun en sevdii
olduu dnemden sz ediliyor. ey, insanlarla bir arada olmaktr. Bylece kendi i
dnyasnda bulduu deerlerle baka insanlarda tespit
E) V. cmlede, aa bask ileminin ayrntlarna yer ettii deerlerin rttne tank olur. Kendine, bir
veriliyor. bakasna bakar gibi bakmaya alr. Kendini byte
altna aldnda kendinde bakalarn grmesi de
bundandr. Her insanda hem ortak hem de biricik
olan bir yann bulunduunu o ortaya koymutur.

18. (I) Bosna Irmann Miljecka Nehri ile birletii yerde, Aadakilerden hangisi, Montaignein bu parada
Trebevi ile Zuc ve Hum tepeleri arasndaki vadide sz edilen zelliklerinden biri deildir?
kurulmu Sarayova, Saraybosna veya Bosnasaray.
(II) Osmanllarla birlikte gerek kimliine kavumu A) evresindekilerde ilgi uyandrma
ehir. (III) nceleri Bosnavar adnda bir kasabayken
zaman ierisinde bir kent hline gelmi. B) Kendisiyle bakalar arasnda zdelik kurma
(IV) Osmanllarn buray almasyla birlikte Anadoludan
C) Srekli renme abas iinde olma
buralara Trkler getirilip yerletirilmi. (V) zellikle
Kanuni dneminde en parlak yllarn yaayan D) Gzlemleyerek sonu karma
Saraybosna, ksa srede dnyann kskand bir ehir
hline gelmi. E) z eletiri yapmaktan kanmama

Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri,


yazarn kiisel dncelerini iermektedir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.

D) III. ve IV. E) IV. ve V.

48 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

21. Bugnk Yakut Trklerinin yaad yerleri, bir dnemde 23. Yaam kitaplarn, kitaplar da yaamn izdmdr.
harita mhendisleri incelemiler. ekirdei buz ktlesi Bundan tr de okuduklarmz bize bizi anlatmakta,
olan ok sayda tepe varm burada. Mhendisler kim olduumuzu gstermektedir. Yaammzn nelerle,
hepsine ayn ad vermiler: Bulgunyak. Sonra haritalar kimlerle, nasl sarmalandn ancak edebiyatn iinde
Bilim Akademisinde incelenirken bu ad dikkat ekmi. kalarak renebiliriz.
Aratrmaclar, Neden bu tepeler ayn ad tayor? diye
sormular haritalar izen mhendislere. Onlar da Bu parada anlatlmak istenen aadakilerden
cevaplam: Hangi tepenin adn sorduysak Yakut halk hangisidir?
hep Bulgunyak. diye cevaplad, o yzden Bir sre
sonra Yakut Trkesi-Rusa szl hazrlanrken A) Edebiyat eseri, gereklerden yola kmaldr.
anlalm ki Yakutada bulgunyak Bilmiyorum.
demekmi. B) Okumak, zor kazanlan bir alkanlktr.

Bu parada aadakilerden hangisi anlatlmaktadr? C) Kurmaca eser, dlerden beslenir.

D) Edebiyatla hayat i iedir.


A) Dildeki adlandrmalarn trleri
E) Okuma, insann dnce dnyasn gelitirir.
B) Dillerin geirdii aamalar

C) letiimde dilin nemi

D) Dil renmenin zorluu

E) Bilim insanlarnn zverisi 24. (I) znikin Osmanl tarihinde nemli bir yeri var; Osman
Beyin olu Orhan Bey, 1331de Bizansllardan ald
zniki Osmanl Beyliinin merkezi yapt. (II) Yani bu ile
Osmanl mparatorluunun kurulu planlarnn yapld
bir bakent oldu. (III) Burada 16. yzyln ortalarnda
balayan inicilik ise kentin nne n katt. (IV) nk
22. Son zamanlarda yeniden okuduum romanlardan biri de cek, Hyk, Karacakaya, Abdlvehap Tepesi ve
Gonarovun (1812-1891) Oblomov adl eseri. O Mkle Ky kazlarndaki buluntular, burada ilk
dnemin nl bir eletirmeni bu eser iin yle demi: seramiklerin M 7000lerde yapldn gsteriyor.
Bu kitapta nemli olan, romann bakiisi Oblomov (V) Roma Dneminde yaplanlar yeil srl seramiklerdi,
deil, Oblomovluktur. daha sonra mavi beyaz iniler yaplmaya baland ve
znik krmzs ile nnn doruuna ulat. (VI) yle bir
Bu parada eletirmenin roman karakteriyle ilgili zaman geldi ki znik atlyeleri Osmanl sarayndan gelen
olarak belirtmek istedii aadakilerden hangisidir? istekleri karlayamaz oldu.

A) Gerek yaamdaki bir karakter zelliine adn Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinden
verdii sonra dncenin akna gre Eer znik
iniciliinin Osmanlda baladn sanyorsanz,
B) Konumalarndan ok, davranlaryla belirginlik yanlyorsunuz. cmlesi getirilmelidir?
kazand
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
C) Oluturmann, romann btnn yazmaktan daha
zor olduu
D) br kiilerle olan ilikileri erevesinde yanstld

E) Anlalabilmesi iin karlatrmal olarak


incelenmesi gerektii

49 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

25. Ona gre byk eser demek, syleyecek sz ok 27. Bu eser, mzik-edebiyat birlikteliinin yeni bir rnei
olandr; bu durumda da birtakm oyunlara zaman olarak kukusuz benzerlerinden bir adm nde. Arka
kalmaz. Eserlerinde dilin sadelii nceliklidir. nemli planda ele ald dnemi, stanbullu orta snftan bir
olan, ana dncenin bir estetik duyarlkla verilmesidir. gencin yaadklar balamnda, ayrntlardan yola
Abartl betimlemeler, uzun mekn anlatmlar yoktur. karak anlatm. Trke popun kendine zg
Dili berraktr fakat olay rgsne gre kahramanlar, arklarnn yankland bir mzik tarihiyle, romann
dncelerini ait olduklar yrenin ivesiyle veya farkllatrmay baarm. Rahat anlatmyla hzl ve
szckleri yanl vurgularla dile getirirler. zevkli bir okuma vadediyor eser.

Aadakilerden hangisi, bu parada sz edilen Bu parada, sz edilen yazarla ilgili olarak


romancnn eserlerinde grlen bir zellik deildir? aadakilerden hangisine deinilmemitir?

A) Sssz bir anlatma sahip olma A) Eserini olutururken iki ayr sanat dalndan
yararlandna
B) erik ynnden gl olma
B) Eserini okunmas kolay bir dille yazdna
C) Sanatsal deer tama

D) Konumalarda hatal kullanmlar ierme C) Bir zaman aralnda olanlar, bir karakterden
hareketle anlattna
E) Bazlarnca yadrganan bir anlatm olma
D) Mziin belli bir trnn gemiteki rneklerine
bavurduuna
E) Belli bir yataki okur kitlesinin ilgisini ekmeyi
amaladna
26. Eserde anlatlanlar, ok gelimi bir uygarlkta geiyor.
Alt metne baktmzda kitabn, amz uygarlna bir
eletiri nitelii tad sylenebilir. Ama yazar, genellikle
dorudan yermek yerine gzel olanlar, deer
verdiklerini anlatmay semi. 28. Bu kitaptaki ykler belli bir btnlk oluturmuyor.
Zaman geldi, yaymlayaym, denmi gibi bir havas var.
Bu parada sz edilen yazarn tutumu Anlatmda birlik sz konusu deil. erik bakmndan
aadakilerden hangisiyle ifade edilebilir? toplumsal eletiri de var, fantastik zellikler de...
Klielerden, bilindik konulardan kanlmam. Btn
A) Anlatmak istediklerini aka sylemekten ekinen olarak okunduklarnda bir yazarn ykclnden sz
etmemiz mmkn olmuyor maalesef.
B) Dorular ne kararak yanllar zerine
Aadakilerden hangisi, bu parada sz edilen
dndrmeye alan
yklerin bir zellii deildir?
C) Karlatrma yoluyla bir sonuca varmay amalayan
A) Yazarn iinde bulunduu artlara gre deien
duygular yanstmas
D) Anlatmda nktelere yer veren
B) Olay ve durumlarn yazya dklnde birbirinden
farkl yollar izlenmesi
E) Kiisel tercihlerinin bilinmesinden yana olan
C) Kimilerinin kurgusunda hayal unsurlara yer verilmesi

D) Anlatlanlar arasnda sradan eyler de olmas

E) Aralarndaki ilikilerin zayf olmas

50 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

29. Biz Trkenin, metaforlar ynnden zengin, derinlikli bir 30. Sanat, iinde doduu, kendisinden bamsz olarak
dil olduunu, Trke yazan yazarlar olarak biliyorduk. gelien gereklik karsnda nasl bir tutum iinde olabilir
Ama Bat iin durum farklyd. Batllar hl ki? Btn kurallar ve ynelimleriyle, gelenekleri ve
kullandmz alfabenin ne olduundan haberdar bile dn biimleriyle her eyin inceden inceye
deildiler. Katldm bir uluslararas sanat ve edebiyat belirlendii ve ounluk tarafndan kabul edildii bir
etkinliinde bana Kiril mi yoksa Arap alfabesiyle mi ortamda, sanatnn seimlerinin bakalarnnkinden
yazyorsunuz? diye sormulard. Sk sk yabanc yazar farkl olma ihtimali var mdr sizce?
ve yaynclarla karlama imkn bulan bir yazar olarak
bu dl, edebiyatmzn daha yakndan tannmasn Bu szleri syleyen birinin sanatyla ilgili olarak
salamtr, diyebilirim. vurgulamak istedii temel dnce aadakilerden
hangisidir?
Bu szler, aadaki sorulardan hangisine karlk
olarak sylenmi olabilir? A) Kendi dnda gelien bir durum karsnda nasl bir
tavr sergileyeceinin belirsiz olduu
A) Bu dln niin Trke bir esere verildiini
aklayabilir misiniz?
B) rf, gelenek ve dnce tarz belli olan bir evrede
B) Dilimizin zenginliinin, yeni dllerin kazanlmasn
kendini gelitirebilecei
salayacan dnyor musunuz?
C) dl, teki yazarlarmz zerinde zendirici rol
oynayacak mdr? C) Yaad toplumdan etkilenmesinin doal olduu

D) Bu dl bir Trk yazarn almasnn, edebiyatmz


zerindeki etkisi ne olmutur?
D) Baarl olmasnn, toplumsal kurallarn iledii bir
E) Bu dl, gen yazarlarmz asndan ynlendirici ortamda bulunmasna bal olduu
olabilir mi?

E) Yalnzca, yetimesinde etkili olan artlarn


bulunduu ortamlarda nitelikli rnler ortaya
koyabilecei

51 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

31. On dokuzuncu asrda, romantizmin dou yllarnda halk 33. Bir gazete yazarnn, toplumsal konularla ilgilenmesi,
kltrne ve tarihe byk bir ilgi uyanmt Batda. birtakm grler ileri srmesi ok doal karlanyor da
Bunun sonucunda mzikte, resimde, romanda ve iirde bu konularda sanatlarn dncelerine dudak
Avrupada nceki dnemlerden fakl olarak pek ok bklyor, kk bir ocuk gibi azarlanyorlar: Senin
byk eser ortaya kmt. Ancak, bizde halk iin deil bu. deniyor. Aslnda bu, herkesin iidir, yle
kltrnden yola km gibi grnen airlerimiz, ne olmas da gerekir. Eskiler, hele Antik Yunanda yazarlar,
yazk ki halkn hafzas olan tarihle, tarih iinde oluan airler toplumsal hayatla ilgilenmi, yol gsterici olarak
kltrmzle hemen hemen hi ilgilenmeyerek yzeysel grevlerini kusursuz bir biimde yerine getirmilerdir. En
bir edebiyat ortaya koydular. byk savalar da, nemsiz saylabilecek toplumsal
konular da eserlerinde yer almtr. ou, insanlarn
Aadakilerden hangisi, bu parada deinilen nasl daha iyi yaayabileceini, mutlulua nasl
durumlardan biri deildir? ulaabileceklerini aratrm, grlerini belirtmilerdir.

A) Romantik dnemde gemie merakn artmas Bu parada aadakilerin hangisi eletirilmektedir?

A) Sanatlarn toplumsal konular zerine eilmelerine


B) Romantizm akmnn bir sonucu olarak nitelikli sanat kar klmas
rnlerinde art grlmesi
B) Sanatlarn sanat alannda baary ikinci plana
C) Batda, gemile ba kuran sanatlarn eserlerinin atmalar
derinlikli olmas
C) Gnmzde sanata eskisi kadar nem verilmemesi
D) lkemizde airlerin, iirlerini retirken baka
milletlerin birikimlerinden yararlanmas
D) Yazarlarn gemite toplumsal konularla gereinden
E) Kltr ve tarihe ilgi konusunda lkemizle Bat fazla ilgilenmeleri
arasnda farkllklar olmas
E) Gnmzde sanatlarn toplumsal konulara kar
duyarsz kalmalar

32. Toplumun nnde giden sanatlar, topluma yeni bir


dnya gr getirir. Bunu baarmak zordur ancak
srekli kendilerini gelitirmeye alan, sorunlar
zerinde dnen ve zmler sunan sanatlar bunu
gerekletirebilir. Baz sanatlar ise yalnzca olup biteni
saptarlar. Toplumun nasl bir gidii, ne tr bir yaants
olduunu gsterirler. Tarihe de o toplumla ilgili
gzlemlerini brakrlar.

Bu paraya dayanarak aadaki yarglardan


hangisine varlamaz?

A) Baz sanatlar, eserleriyle topluma nderlik ederler.

B) z eletiri yapmayan sanatlar kendini gelitiremez.

C) Toplumdaki aksaklklar grebilen sanatlar, onlar


zerinde dnce retirler.
D) Baz sanat eserleri bir toplumun dnce tarihine
katkda bulunabilir.
E) Bir topluma k tutan sanat kendi grlerini, ayna
tutan sanat ise yaananlar ve grlenleri anlatr.

52 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

34. - 35. sorular aadaki paraya gre 36. - 37. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz. cevaplaynz.

(I) klim bilimciler, meteorolojik artlar, karaya gelen (I) lk kez otuz iki yandayken izlediim Nostalgia adl
gne nlaryla karadan uzaya doru yaylarak giden filmi imdi altmma geldiimde yeniden izledim.
enerji arasndaki kararlla balamaktadrlar. (II) Bu (II) Nostalgiann otuz iki yandaki izleyicisi ile
nedenle iklim aratrmalarnda sera gaz salm altmndaki izleyicisi arasndaki fark yalnzca, yllar
miktarlar; okyanus yzey scaklklar ve toprak lmleri iinde olumu birikime, grgye, artan deneyimlere
yaplmadan hesaplanamyor. (III) Kresel snmann balamamak gerek. (III) Bu fark, ayn zamanda kiide
balamasndan bu yana yaanan deiikliklerin ortaya kan deiiklikler, gelimeler ve llerinde,
belirlenmesi, gnmzdeki durumun ve gelecekte llendiriinde kulland merceklerin farkll
olabilecek deiikliklerin hesaplanmas da bu tr nedeniyle ortaya kmaktadr. (IV) Bir eserin daha nce
almalarla yaplabilmektedir. (IV) klim sizi sarsm baz zelliklerini artk fazla bulabilirsiniz.
aratrmalarnda, iklim deiiminin olumsuz etkilerinin (V) Buna karlk bir eserde daha nce ilginizi hi
en dk dzeye ekilmesi hedeflenmektedir. (V) Bu ekmeyen bir boyutun bugn farkna varmanz da
nedenle, tarih ncesi dnemde yaanan doal mmkndr. (VI) te yandan insan anlatan bir film,
srelerle tarih sonras yaanan srelerin ve insan deerini her zaman korur.
etkeninin devreye girdii srelerin kyaslanmasyla
hem blgesel hem de kresel veriler elde edilmektedir.
(VI) Bu konuda dnyada pek ok proje yrtlmekte ve
ok sayda bilim insan aratrmalarn srdrmektedir.

36. Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangisi,


kendisinden nceki cmlede belirtilenlerle ilgili bir
aklama iermektedir?
34. Bu para iki paragrafa ayrlmak istense ikinci A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
paragraf hangi cmleyle balar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

37. Bu parada anlatlmak istenen aadakilerden


hangisidir?
35. Bu parada aadakilerden hangisine A) Bir eserle ilgili beenme dzeyi, izleyenin o andaki
deinilmemitir? ruhsal durumuyla ilikilidir.
A) Meteorolojik artlarn hangi etmenlere gre
biimlendiine B) Bir film, yaanlan dneme deil de ileride
yaanacaklara k tuttuu iin baarl bulunabilir.
B) klimle ilgili yaplan almalarda neyin
amalandna
C) Bir eseri deerlendirmede zaman iinde
C) Baz doa olaylarnn belirlenmesinde gerekli olan
bakalarnca belirlenen yeni ltler, kiilerin
ltlere
dncelerini etkiler.
D) Ani iklim deiimlerinin nasl en aza indirileceine
D) Eski bir film, ilk izlendii zamandaki duygular
yeniden yaatr.
E) Baz bilgilerin karlatrma yntemi ile elde
edildiine
E) nsanlarn bir sanat eseriyle ilgili dnceleri zaman
iinde deiebilir.

53 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

38. - 39. sorular aadaki paraya gre 40. - 41. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz. cevaplaynz.

Btn kulara ku, btn balklara balk, btn Ne zaman duygularm inciten bir haber okusam veya
aalara aa diyen insanlarz artk. Daha da kts, izlesem bunun iime adn, yayldn hissediyorum.
o adlarla birlikte renkleri ve tatlar da yitiriyoruz. Daha az Unutamyorum, aklma geliyor durup dururken.
szck, daha az eit ve daha az tat Bilinsiz Unutamyorum, bir yargevine dnyor yreim.
kentlemenin kanlmaz sonucu bu olsa gerek. yle ya, Balyorum, haberde anlatlan olayn znelerini
kentlerde kular, balklar, aalar gittike azalyor. sorgulayp yarglamaya. Bunlar uykularma, dlerime
Olanlar da hayatn dnda kalyorlar. Soframza tadm da oluyor.
geldiklerinde gryoruz onlar. Hangi meyve hangi
aata yetiir, hangi balk hangi denizlerden gelir, hangi
ku hangi mevsimlerde uar, bunlar bilmiyoruz. Burada
Sait Faikin bir cmlesini sylemeden gemek olmaz.
Usta ykc iini beenmedii birinden sz ederken
yle diyordu: yle ykc m olur, daha balk adlarn
bile bilmiyor!
40. Bu parann anlatmyla ilgili olarak aadakilerden
hangisi sylenemez?

A) art cmlesi kullanlmtr.

B) Birleik kelime kullanlmtr.

C) Devrik cmlelere bavurulmutur.


38. Bu parann anlatmyla ilgili olarak aadakilerden
hangisi sylenemez? D) Kantlayc verilere yer verilmitir.
A) Alntdan yararlanlmtr. E) Yinelemeye yer verilmitir.
B) znellik ar basmaktadr.

C) Farkl cmle trleri kullanlmtr. 41.


I. Duyarl
D) Tahmin sz konusudur.
II. Alngan
E) Farkl dnceler karlatrlmtr.
III. Hayalperest
IV. Ktmser
39. Bu parada aadaki dncelerden hangisi
Bu paraya dayanarak, kendisinden byle sz eden
vurgulanmaktadr?
bir kiiyle ilgili olarak yukarda verilenlerden
A) evre bilincinin olumamas, baz toplumlarda, hangileri sylenebilir?
yaam tekdze hle getirir.
A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve III
B) Dile nem verilmemesi, onun yanl kullanlmasna
yol aar.
D) II ve IV E) III ve IV
C) D dnyadaki ayrntlar nemsememek, insann
dnce evrenini ve yaam yoksullatrr.
D) Doada grlen deiiklikler, kentte yaayan
insanlar etkilemektedir.
E) Sz daarcn gelitirmek iin ayrntlara inmek
gerekir.

54 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

42. - 43. sorular aadaki paraya gre


cevaplaynz.

Koca bir imparatorluun, Osmanlnn XIX. yzylda


yaplm saraylarndan sadece biridir Dolmabahe.
Sultan Abdlmecitin mimarlarndan Karabet Balyann
eseri olarak bilinen bu muhteem yap, Osmanl
saraylar iinde en by ve en gzelidir. Boazn
kysnda, byk bir bahenin evreledii bu sahil
saray; mimari grnm, i ve d dekorasyon
zenginlii ile de gz kamatrr. Dolmabahe Saraynn
bulunduu alan, bundan drt yzyl ncesine kadar
Osmanl kaptanderyasnn gemileri demirledii byk
bir koydu. Geleneksel denizcilik trenlerinin yapld bu
koy, zamanla bir bataklk hline gelmi; XVII. yzylda
doldurularak padiahlarn dinlenme ve elencelerinin
dzenlendii has bahe olarak kullanlmtr. Farkl
dnemlerde bu baheye ina edilen kkler ve kasrlar
topluluu, uzunca bir sre Beikta Sahilsaray adyla
anld. Sultan Abdlmecit, burada bir sre oturduktan
sonra, o ana kadar tercih edilen klasik saray yaps
yerine; ikamet, sayfiye, misafir kabul ve arlama, devlet
ilerini yrtme amacyla Avrupai plan ve slupta bir
sarayn inasna karar vermi ve Dolmabahe Sarayn
yaptrmt.

42.
I. Konumunun zelliklerine
II. Mimarnn sanat anlayndaki deiime
III. Bulunduu blgenin ok nceleri ne durumda
olduuna
IV. Allm Osmanl mimarisinden farkl zellik
tadna
Bu paradan Dolmabahe Sarayyla ilgili olarak
yukarda verilenlerin hangilerine ulalamaz?
A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

D) II ve III E) III ve IV

43.
I. teki saraylardan stnlklerine
II. Gnmzde hangi ilevde kullanldna
III. Ka padiaha ev sahiplii yaptna
Bu parada Dolmabahe Sarayyla ilgili olarak
yukarda verilenlerden hangilerine deinilmitir?

A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

D) I ve II E) II ve III

55 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

44. - 46. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 45. oktan semeli snavda baarsz olan kiinin Eda
olduu biliniyorsa
Bir kamu kuruluu tarafndan yaplan ie giri
I. Ali,
snavlarna bavuran Ali, Burak, Cemil, Defne, Eda,
Ferhat, Gazi, Hasan ve Irmak adl adaylara ilk olarak II. Ferhat,
oktan semeli snav, bunda baarl olanlara ak ulu
snav uygulanm, bunda da baarl olan adaylar III. Irmak
mlakat snavna alnmlardr. Mlakat sonunda
baarl olanlar ie yerletirilmilerdir. adl adaylardan hangileri mlakat snavna girmeye
hak kazanm olabilir?
Adaylar ve snav sonularyla ilgili olarak unlar
bilinmektedir: A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III

Ak ulu snava 8, mlakat snavna ise 4 kii


girmeye hak kazanmtr. D) I ve II E) I, II ve III

Ali ve Ferhat, ie alm srecinin ayn aamasnda


elenmitir.
Cemil ve Hasan mlakat snavna girmeye hak 46. Edann mlakat snavnda baarsz olduu
kazanmtr. biliniyorsa aadaki ifadelerden hangisi kesin
olarak yanltr?
Defne ve Gazi, mlakat snavna girmeye hak
kazanamamtr. A) e yerletirilenlerden biri Cemildir.
e yerletirilen 3 kiiden biri Buraktr.
B) e yerletirilenlerden biri Hasandr.

C) Ali, ak ulu snav aamasnda elenmitir.

D) Ferhat, ak ulu snav aamasnda elenmitir.

E) Irmak, mlakat snav aamasnda elenmitir.

44.
I. oktan semeli snav
II. Ak ulu snav
III. Mlakat snav

Bu bilgilere gre Ferhatn elendii aama


yukardakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnz II B) Yalnz III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

56 Dier sayfaya geiniz.


2013-ALES-LKBAHAR

47. - 50. sorular aadaki bilgilere gre


birbirinden bamsz olarak cevaplaynz. 49. brahimin yalnzca iki kouya katld biliniyorsa
aadaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanltr?
Bir atletizm turnuvas kapsamnda farkl gnlerde A) Harun, 100 metre kousuna katlmtr.
yaplan 100, 200 ve 400 metre koularna katlan Harun,
brahim, Kemal, Levent, Metin ve Nejat adl sporcularla B) Harun, 200 metre kousuna katlmtr.
ilgili unlar bilinmektedir:
C) brahim, 100 metre kousuna katlmtr.
Her kouya drder sporcu katlmtr.
D) Nejat, yalnz iki kouya katlmtr.
Btn koulara katlan yalnzca bir sporcu vardr.
brahim 400 metre kousuna katlmtr. E) Nejat, btn koulara katlmtr.

Levent yalnzca 200 metre kousuna katlmtr.


Kemal ve Metin, yalnzca 100 ve 400 metre
koularna katlmlardr.
50. Btn koulara katlan sporcunun Harun olduu
biliniyorsa aadaki ifadelerden hangisi kesin
olarak yanltr?

A) brahim, 200 metre kousuna katlmtr.

B) Nejat, 100 metre kousuna katlmtr.

C) Nejat, 200 metre kousuna katlmtr.


47. Bu bilgilere gre, aadaki ifadelerden hangisi
kesin olarak dorudur? D) brahim ve Nejat, iki kouya birlikte katlmlardr.
A) Drt sporcu, ikier kouya katlmtr. E) Harun ve Nejat, iki kouya birlikte katlmlardr.
B) Btn koulara katlan sporcu Nejattr.

C) brahim, yalnzca bir kouya katlmtr.

D) Nejat, toplam iki kouya katlmtr.

E) Harun, toplam kouya katlmtr.

48. Bu bilgilere gre, aadaki ifadelerden hangisi


kesin olarak yanltr?

A) Nejat, 100 metre kousuna katlmtr.

B) brahim, 100 metre kousuna katlmtr.

C) brahim, 200 metre kousuna katlmtr.

D) brahim, yalnzca 100 ve 400 metre koularna


katlmtr.
E) Nejat, yalnzca 100 ve 200 metre koularna
katlmtr.

57 SZEL-2 TEST BTT.


SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Snav salonlar kamera ile kayt altna alnacaktr. Kamera kaytlarnn incelenmesinden sonra snav kuralla-
rna uymad tespit edilen adaylarn snavlar SYM Ynetim Kurulunca geersiz saylacaktr.
2. Cep telefonu ile snava girmek kesinlikle yasaktr. ar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. aralarla; cep bilgi-
sayar, kol ya da cep saati gibi her trl bilgisayar zellii bulunan cihazlarla; silah ve benzeri tehizatla; msved-
de kd, defter, kitap, szlk, szlk ilevi olan elektronik aygt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, aler,
cetvel vb. aralarla snava girmek kesinlikle yasaktr. Bu aralarla snava girmi adaylarn ad mutlaka Salon Snav
Tutanana yazlacak, bu adaylarn snav geersiz saylacaktr. Snava kalem, silgi, kalemtra, saat vb. arala
ve kulaklk, kpe, bro vb. tak, herhangi bir metal eya ile girmek de kesinlikle yasaktr. Yiyecek, iecek vb.
tketim malzemeleri de snava getirilemez. Adaylar snava effaf ie ierisinde su getirebilecektir.
3. Bu snav iin verilen toplam cevaplama sresi 180 dakikadr. Snav baladktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika iinde
adayn snavdan kmasna kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu sreler dnda, cevaplamay snav bitmeden ta-
mamlarsanz cevap kdnz ve soru kitapnz salon grevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen srelere aykr davranlardan adayn kendisi sorumludur.
4. Snav salonundan ayrlan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar snava alnmayacaktr.
5. Snav sresince grevlilerle konumak, grevlilere soru sormak yasaktr. Ayn ekilde grevlilerin de adaylarla ya-
kndan ve alak sesle konumalar ayrca adaylarn birbirinden kalem, silgi vb. eyleri istemeleri kesinlikle yasaktr.
6. Snav srasnda, grevlilerin her trl uyarsna uymak zorundasnz. Snavnzn geerli saylmas, her eyden nce,
snav kurallarna uymanza baldr. Kurallara aykr davranta bulunanlarn ve yaplacak uyarlara uymayanlarn
kimlik bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve snavlar geersiz saylacaktr.
7. Snav srasnda kopya eken, ekmeye kalkan, kopya veren, kopya ekilmesine yardm edenlerin kimlik bilgileri
Salon Snav Tutanana yazlacak ve bu adaylarn snavlar geersiz saylacaktr.
Adaylarn test sorularna verdikleri cevaplarn dalmlar bilgi ilem yntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya ekildiini gsterirse kopya eylemine katlan adayn/adaylarn snav
geersiz saylacak ayrca 2 yl boyunca SYM tarafndan dzenlenen tm snavlara bavurusu yasaklanabilecektir.
Snav grevlileri bir salondaki snavn, kurallara uygun biimde yaplmadn, toplu kopya giriiminde bulunulduu-
nu raporlarnda bildirdii takdirde, SYM bu salonda snava giren tm adaylarn snavn geersiz sayabilir.

8. Cevap kdnda doldurmanz gereken alanlar bulunmaktadr. Bu alanlar doldurunuz. Cevap kdnz bakalar
tarafndan grlmeyecek ekilde tutmanz gerekmektedir. Cevap kdna yazlacak her trl yazda ve yaplacak
btn iaretlemelerde kurun kalem kullanlacaktr. Snav sresi bittiinde cevaplarn cevap kdna iaretlenmi
olmas gerekir. Soru kitapna iaretlenen cevaplar geerli deildir.
9. Soru kitapnz alr almaz kapanda bulunan ilgili alanlar doldurunuz. Size sylendii zaman, sayfalarn eksik
olup olmadn, kitapkta basm hatalarnn bulunup bulunmadn ve soru kitapnn her sayfasnda basl bulu-
nan soru kitapk numarasnn, kitapn n kapanda basl soru kitapk numarasyla ayn olup olmadn kontrol
ediniz. Soru kitapnzn sayfas eksik ya da basm hatalysa deitirilmesi iin salon bakanna bavurunuz.
Size verilen soru kitapnn numarasn cevap kdnzdaki Soru Kitapk Numaras alanna yaznz ve
kodlaynz. Cevap kdnzdaki Soru kitapk numaram doru kodladm. kutucuunu iaretleyiniz.
Soru kitap zerinde yer alan Soru Kitapk Numarasn doru kodladnz beyan eden alan imzalaynz.
10. Snav sonunda soru kitapklar toplanacak ve SYMde incelenecektir. Soru kitapnzn sayfalarn koparmay-
nz. Soru kitapnn bir sayfas bile eksik karsa snavnz geersiz saylacaktr.
11. Cevap kdna ve soru kitapna yazlmas ve iaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanllk ol-
mas hlinde snavnzn deerlendirilmesi mmkn olamamaktadr, bu husustaki zen ykmll ve sorumluluk
size aittir.
12. Soru kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.
13. Sorular ve/veya bu sorulara verdiiniz cevaplar ayr bir kda yazp bu kd dar karmanz kesinlikle yasaktr.
14. Her blmn cevaplarn cevap kdndaki ilgili alana iaretlemeye dikkat ediniz.
15. Snav salonundan ayrlmadan nce, soru kitapnz ve cevap kdnz salon grevlilerine eksiksiz olarak teslim
etmeyi unutmaynz.

Bu testlerin her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Merkezimizin yazl izni olmadan kopya edilmesi,
fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve
doacak tm mali klfeti peinen kabullenmi saylr.
AKADEMK PERSONEL VE LSANSST ETM GR SINAVI
(ALES)
LKBAHAR DNEM
(12 MAYIS 2013)

SAYISAL-1 TEST SAYISAL-2 TEST SZEL-1 TEST SZEL-2 TEST

1. D 26. E 1. B 26. C 1. D 26. E 1. A 26. B


2. B 27. D 2. D 27. D 2. E 27. D 2. A 27. E
3. A 28. A 3. B 28. A 3. B 28. D 3. C 28. A
4. E 29. C 4. C 29. C 4. A 29. D 4. C 29. D
5. A 30. C 5. A 30. E 5. A 30. C 5. D 30. C

6. C 31. E 6. B 31. B 6. A 31. D 6. E 31. D


7. D 32. C 7. A 32. C 7. D 32. B 7. C 32. B
8. D 33. B 8. D 33. A 8. D 33. D 8. D 33. A
9. E 34. B 9. D 34. D 9. E 34. B 9. C 34. C
10. A 35. D 10. A 35. E 10. B 35. C 10. B 35. D

11. A 36. B 11. B 36. A 11. A 36. E 11. E 36. B


12. A 37. A 12. C 37. C 12. C 37. C 12. C 37. E
13. D 38. A 13. C 38. D 13. A 38. B 13. A 38. E
14. C 39. D 14. D 39. A 14. A 39. C 14. B 39. C
15. E 40. E 15. E 40. B 15. E 40. D 15. D 40. D

16. D 41. D 16. D 41. C 16. D 41. C 16. E 41. A


17. B 42. E 17. A 42. E 17. A 42. C 17. C 42. B
18. B 43. C 18. B 43. B 18. E 43. B 18. C 43. A
19. B 44. B 19. E 44. E 19. C 44. E 19. C 44. A
20. A 45. B 20. C 45. D 20. A 45. D 20. A 45. C

21. C 46. C 21. E 46. C 21. E 46. B 21. C 46. E


22. B 47. B 22. A 47. A 22. B 47. E 22. A 47. A
23. C 48. D 23. E 48. C 23. E 48. C 23. D 48. D
24. E 49. B 24. E 49. B 24. A 49. C 24. C 49. C
25. D 50. E 25. B 50. C 25. A 50. D 25. E 50. D