You are on page 1of 1

YZME HAVUZU ISI KAYBI HESABI

Havuz yzeyinden buharlama ile oluan toplam nem miktar hesab :

Havuz suyu scaklndaki havann zgl nemi ( 28 C ) Xs = 24.2 gr/kg


Salon havasnn zgl nemi ( 30 C KT ; % 55 ir ) Xr = 13.4 gr/kg
Buharlama katsays J= 30 kg/m.h
Havuz Yzeyi F= 1300 m
Havuz yzeyinden buharlama ile oluan toplam nem miktar W = J * F * ( Xs - Xr )
W= 421.2 kg/h

Buharlaan suyun, su ktlesinde meydana getirdii souma miktar ( s kayb ) :

0 C scaklndaki suyun buharlama gizli ss ro = 597 kcal/kg


Buharlaan suyun scakl Ts = 28 C
Su buharnn ortalama snma ss cb = 0.46 kcal/kg.C
Suyun snma ss cs = 1 kcal/kg.C
Ts scaklndaki suyun buharlama gizli ss r = ( ro + cb * Ts ) - ( cs * Ts )
r= 581.88 kcal/kg
Buharlaan suyun, su ktlesinde meydana getirdii s kayb Q1 = W*r
Q1 = 245,087.9 kcal/h

Srayan ve insanlarla tanan suyun telafisi iin takviye edilen suyun s ihtiyac :
Qtakviye = 10 kcal/h.m
Q2 = Qtakviye * F
Q2 = 13,000.0 kcal/h

ihmal
Havuz duvarndan transmisyonla olan s kayb Q3 = 0.0 kcal/h

Srekli Rejim Halinde Toplam Is Kayb : QT = Q1 + Q2 + Q3


QT = 258,087.9 kcal/h

Havuzun lk Doldurma Anndaki Is htiyac :

Giri Suyu Scakl ( ebeke Suyu ) Tg = 10 C


Havuz Suyunun Istlaca Scaklk ( deal Havuz Suyu Scakl) Ts = 28 C
Scaklk Fark dT = 18 C
Havuzun Isnma sresi (rejime girme sresi) t= 72 saat
Havuz hacmi V= 2860 m
lk stmadaki Is ihtiyac Qilk = V * cs * dT / t kcal/h
Qilk = 715,000.0 kcal/h

QT = Qilk + Q1
QT = 960,087.9 kcal/h