You are on page 1of 4

40-2017(10) 09-06-17 02:16 Page 1

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 1 \ 2017 API. Y. 40 (3357)


, , q , -
, ,
\, -
, . \, ,
, -
, , r
.

^ \
, r ,
, r .
, ,
, -
, r ,
, , -
. ,
,
.
, ,
, r

.
, ,
-
( . 3,16),
40-2017(10) 09-06-17 02:16 Page 2

O AOTOO TH KYPIAKH (B K. 16-1)


^H
\A, e , g r e
d , d , d d .
e d , K, d c ,
g , d , f d -
, K . T s a , , -
f e e e d , -
.

(. 29,45). -
, -
, , -
, ,
, , , ,
,
(. 6,24).

-
, , -
, , , .
,
, r , ,
, -
.
\,
, : , -
. ,
, r ,
. r , -
, .
\ , -
, -
. -
, ,
\ -
, .

158
40-2017(10) 09-06-17 02:16 Page 3

M \A
\A, r , r ,
r r -
. \ , K, -
, r r
, K . \E
, ,
, .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

,
, . ^
, -
-
, ,
,
, , ^, ,
. ,
. ,
,
(. 2,20).
^
^ r , -
.
, . ^ -
, r .
, -
,
, , , , -
. , -

, -
. ^
, (. . 8,22 \. 16,21),

, .
\. \..

159
40-2017(10) 09-06-17 02:16 Page 4

1 \O 2017: KYPIAKH
\ . ( .) .
\ . ^ .
oH: . ^E: \A: . 16- 1 E: . 31-36.
H EOMENH KYPIAKH: 8 \, .
\A: . 6-11 E: . 11-16.

Y K
, -
, ^ -
\
, -

,
.
^ r . -
4:00 6:30 .., 7:00
9:30 ..
 :
, 18 - 40 ,
: . \ ( \ ),
. .
 :
23 , ^
.
 : .
\ , . 210
7272347-348 ( 8 ..-2 .. ) . -
: katixisi@apostoliki-diakonia.gr . -
\, www.apostoliki-diakonia.gr -
\ ,
-
.

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

160

You might also like