You are on page 1of 2

SMK TENGKU MAHMUD ISKAMDAR

SUNGAI MATI, TANGKAK , JOHOR

SUKATAN PELAJARAN
BAHASA MELAYU

NAMA : PN NOREZA BINTI JUMADI


MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

Disahkan oleh,

Tarikh :.

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


1 Mac 2012 Keluaran 02 Pindaan 00