You are on page 1of 31

THIT K H THNG TI - TIU NC

CHO
CNH NG TRNG LA X
HA KHNH NAM HUYN C HA
TNH LONG AN
QUY M 575 HA
SVTH: L Thnh Pht 91201277
Hunh Thanh V 91201382
Trn M Duyn 91201160
L Phng Loan 91201401
GVHD: TS. Trng Vn Hiu
NI DUNG
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
II. THIT K H THNG TI
III. THIT K H THNG TIU
BN V.
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
Ha Khnh Nam l mt x thuc
huyn c Ha, tnh Long An, Vit Nam.
a gii ca x Ha Khnh Nam:
Pha bc v ng bc gip x Ha Khnh
ng;
Pha ty v ty bc gip x Ha Khnh
Ty;
Pha ng gip x Hu Thnh;
Pha nam gip sng Vm C ng.
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
1.1. a hnh
Bng phng nhng c xu th thp dn t
pha Bc - ng Bc xung Nam - Ty
Nam.
Khu vc tng i cao nm pha Bc v
ng Bc (c Hu, c Ha).
Cao trnh a hnh trn cnh ng Ha
Khnh Nam t 3 3,2m.
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
1.2. Kh hu
Nhit bnh qun cao u quanh nm (26,90C - 27,20C), nng nhiu (bnh qun 2.664 -
2.888 gi/nm).
m khng kh bnh qun nm kh n nh: 77,5% - 84,5%,
Lng ma trung bnh.
C 2 ma r rt: ma kh - ma ma. Thi gian chuyn t ma ma sang ma kh v
ma kh sang ma ma ko di 20 - 40 ngy
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
1.3. a cht
Ch c nhm t xm (ph sa c) thuc trm tch Pleistocene, phn cn li c ngun gc
t lng t ca ph sa tr, trm tch Holocene.
Phn ln t ai Long An c to thnh dng ph sa bi lng ln nhiu tp cht hu
c nn t c dng cu to bi ri, tnh cht c l rt km, cc vng thp, trng tch t
nhiu c t lm cho t tr nn chua phn
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
1.4. Thy vn
Ch thy vn ca hai lu vc sng Si Gn v Vm C ng din bin kh phc tp.
Thng lu hai sng mang c trng ch thy vn vng i ni vi ma kh cc sng
sui cn kit, dng chy nh, ma l mc nc sng sui ln nhanh khi c ma tp trung
v xung nhanh khi ht ma. Ch thy vn h lu sng Si Gn - Vm C ng ph
thuc vo ch triu bin ng. Ma kit lu lng thng lu v t, triu nh hng
mnh, ma l lu lng thng ngun v mnh lm nc h lu ln nhanh.
Ngp l v ng cc b: Xy ra khi ma cng ln, nc t thng lu v mnh
Trm G Du: Mc nc triu cao nht (cm) -H cao Quc Gia (thi k 1990-2011)

Thng Hmax(cm) Hmin(cm)


1990 83 -112
1991 103 -90
1992 88 -94
1993 100 -92
1994 107 -88
1995 111 -87
1996 153 -72
1997 105 -91
1998 102 -76
1999 99 -72
2000 180 -73
2001 133 -90
2002 114 -87
2003 102 -68
2004 93 -91
2005 102 -93
2006 96 -77
2007 108 -74
2008 112 -74
2009 94 -75
2010 106 -54
2011 125 -78
TB 109.8 -82.2
Max 180.0 -54.0
Min 83.0 -112.0
Cv 0.199 -0.149
I. TNG QUAN V KHU VC THIT K
1.5. Tng quan v cy trng
Ty theo tng giai on pht trin ca La c nhng nhu cu s dng nc khc nhau
Gieo trng pht trin trng thnh thu hoch .
Cc v ma trong nm:
V ng Xun t thng 12 n thng 3 .
V H Thu t thng 4 n thng 7.
V Ma t thng 8 n thng 11
II. THIT K H THNG TI

2.1. Tnh ton lng nc ti


Theo GS.TS. L Vn Sm th lng nc cn cp cho la trong cc ma v c s thay i theo
tng thi v ty thuc vo s pht trin.
V ma ng Xun, lng nc ti cho la = 8079 (m3/ha).
V ma H Thu, lng nc cn ti cho la = 2850 (m3/ha)
V Ma, lng nc cn ti cho la = 967 (m3/ha)
Vy m bo nhu cu nc ti cho cy la ta chn v ma ng Xun

Nh vy tng lng nc ti cho khu vc cnh ng la x Ha Khnh Nam (575 ha) bng:
Q= 8079 575= 4645425 (m3)
Da vo bng Bng kt qu ch ti ca GS.TS. L Vn Sm, ta xc nh c h s lu
lng ca 3 ma v: qmax = 1,1 (l/s/ha)
Qtt = qmaxA (l/s) = 1,1 575 = 632,5 (l/s) = 0,633 (m3/s).
Trong A: din tch khu vc cn ti.
II. THIT K H THNG TI

2.2. Thit k knh


Da vo Qtt, ta bt u tnh ton thit k knh dn nc.
C 3 cp lu lng xc nh mt ct knh ti:
Lu lng nh nht (Qmin): Lu lng nh nht dng kim tra kh nng bi lng
trong knh, kh nng bo m ti t chy. Trn c s nghin cu, thit k cng trnh
iu tit trn knh: Qmin 0,4 Qtt (m3/s);

Qmin 0,40,633 0,253 (m3/s)

Lu lng ln nht (Qmax): Lu lng ln nht dung kim tra kh nng xi l v xc


nh cao an ton ca nh b knh: Qmax = KQtt (m3/s)
Vi K: H s iu chnh lu lng
II. THIT K H THNG TI

2.2. Thit k knh

Vi Qtt = 0,633 (m3/s) chn h s K = 1,2

Qmax = 1,2 x 0,633 = 0,76(m3/s)


Lu lng ton b cn c chuyn vo knh m bo lu lng tnh ton c
xc nh: Qtk = Qtt/n
Vi n: H s s dng knh mng cp th i

Qtt (m3/s) <1 1 10 >10

K 1,2 1,3 1,15 1,2 1,1 1,15


II. THIT K H THNG TI

2.2. Thit k knh

Vi din tch cnh ng ti A= 575 ha


Ta chn h s n= 0,7
Nh vy lng nc cn vn chuyn vo knh
Qtk= Qtt/n = 0,633 / 0,7 = 0,97(m3/s)
Ta thit k knh dn hnh thang

Dintchticaht >50 <2


hng (103 ha)
N 0,5 0,7
II. THIT K H THNG TI

2.2. Thit k knh


Kch thc knh:
II. THIT K H THNG TI

II. THIT K H THNG TI

II. THIT K H THNG TI

2.3. Cao trnh thit k


Ta bit cao trnh bt li nht trong cnh ng l 3 m
Da vo yu t kinh nghim c nc vn chuyn trong knh c 1 km hoc nc t
ng chnh chy qua ng nhnh th tn tht l 1 tt tc l 0,1 m
Cao trnh mc nc ti u knh dn nc chnh
Tng chiu di cc knh nhnh dn nc cho cc cnh ng B,F,I,C :
0,6 + 0,5 + 0,92 = 2,02 km Tn tht gy ra : 0,2 m
Vy cao trnh mc nc thc t ti u knh chnh l H = 4,66 + 0,2 = 4,86 (m)
Cao Cao Cao Cc tn Cao trnh
Din tch trnh trnh trnh tht cc mc
Cnh Chiu di Cy
ti trn cui u b (qua nc
ng (km) ng knh trng
(ha) knh cng) thit k
(m) (m) (m) (m) (m)

A 48 0,9 3 3,2 3,3 0,1 3,4 La


B 56 0,94 3 3,2 3,3 0,2 3,5 La
C 53 0,86 3 3 3,29 0,2 3,49 La
D 65 0,98 3 3,2 3,3 0,1 3,4 La
E 26 0,64 3 3,1 3,27 0,1 3,37 La
F 37 0,96 3 3,2 3,3 0,2 3,5 La
G 34 0,66 3 3 3,27 0,2 3,47 La
H 35 0,84 3 3,2 3,29 0,1 3,39 La
I 72 0,92 3 3 3,3 0,2 3,5 La
K 31 0,85 3 3 3,29 0,1 3,39 La
L 32 0,78 3 3,2 3,28 0,1 3,38 La
M 62 0,68 3 3,1 3,27 0,1 3,38 La
N 24 0,44 3 3,2 3,25 0,1 3,35 La
Din
Cnh Chiu di Cy H s ti Qtb H s tn Qtk
tch ti
ng (km) trng (l/s/ha) (m3/s) tht (m3/s)
(ha)
A 48 0,9 La 1.1 0,053 0.7 0,076
B 56 0,94 La 1.1 0,062 0.7 0,089
C 53 0,86 La 1.1 0,058 0.7 0,083
D 65 0,98 La 1.1 0,072 0.7 0,100
E 26 0,64 La 1.1 0,029 0.7 0,042
F 37 0,96 La 1.1 0,041 0.7 0,059
G 34 0,66 La 1.1 0,037 0.7 0,053
H 35 0,84 La 1.1 0,039 0.7 0,056
I 72 0,92 La 1.1 0,079 0.7 0,113
K 31 0,85 La 1.1 0,034 0.7 0,049
L 32 0,78 La 1.1 0,035 0.7 0,050
M 62 0,68 La 1.1 0,068 0.7 0,097
N 24 0,44 La 1.1 0,026 0.7 0,037
Cao
Din trnh
Chiu
Tn tch Qtk b W V mc
di h (m) m i%
knh ti (m3/s) (m) (m2) (m/s) nc
(km) thit k
(ha)
(m)
A 48 0,9 0,076 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.54 3,4
B 56 0,94 0,089 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.63 3,5
C 53 0,86 0,083 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.59 3,49
D 65 0,98 0,100 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.71 3,4
E 26 0,64 0,042 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.30 3,37
F 37 0,96 0,059 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.42 3,5
G 34 0,66 0,053 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.38 3,47
H 35 0,84 0,056 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.40 3,39
I 72 0,92 0,113 0,42 0,26 1 1.5 0.1768 0.64 3,5
K 31 0,85 0,049 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.35 3,39
L 32 0,78 0,050 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.36 3,38
M 62 0,68 0,097 0,38 0,23 1 1.5 0.1403 0.69 3,38
II. THIT K H THNG TI

III. THIT K H THNG TIU

3.1. Thi gian tiu nc


Vi cp thit k l cp III v a hnh cnh ng trng la cao 3m nn h thng tiu
khng b nh hng bi triu, tra bng ta c, tn sut thit k l 1%.
Do la l cy chu ngp vi mc no vi thi gian 1-5 ngy nn tiu chun tnh
ton thng l nhm ngy ma lin tc theo tn sut thit k: ma 3 ngy tiu 5 ngy
hay ma 5 ngy tiu 7 ngy.
Chn nhm ngy ma lin tc theo tn sut thit k: ma 3 ngy tiu 5 ngy.
Thi gian tiu cho php ca cy la:
T = t + 2 (ngy)
t: thi gian ma theo m hnh tnh ton t = 3 ngy. Vy T = 3 + 2 (ngy)
III. THIT K H THNG TIU

3.1. H s tiu nc
Cng thc thit k mng dn nc tiu :
Q = KqA (m3/s)
Trong :
K: h s thi gian t chy ca vng triu.
q: h s tiu (l/s-ha)
A: din tch
H s tiu nc cho cy la theo kinh nghim l 4 l/s-ha.
Tn knh Din Chiu di H s t H s Qtieu=KqA(m3/s)
tch (km) chy ca tiu(q)(l/s-
(A) triu (K) ha)

T(AH) 83 1,86 1,01 4 0,34

T(BFI) 165 2,16 1,01 4 0,67

T(K) 31 0,86 1,01 4 0,13

T(CGL) 119 2,06 1,01 4 0,48

T(DMEN) 177 1,46 1,01 4 0,72


1,01 4 2,4
T chung 575 4,08
Cao
Cao trnh
Cao trnh trnh Tn
Din Cao trnh mc
Chiu tht Cy
Tn knh tch trn ng cui u knh nc
di(km) cc b trng
(ha) knh (m) thit
(m) (m) k
(m)
(m)

T(AH) 83 1,86 3 2,7 3,1 0,1 2,8 La


T(BFI) 165 2,16 3 2,7 3,1 0,1 2,8 La
T(K) 31 0,86 3 2,7 3,1 0,1 2,8 La
T(CGL) 119 2,06 3 2,7 3,1 0,1 2,8 La
T(DMEN) 177 1,46 3 2,7 3,1 0,1 2,8 La
3,1
0.1 La
T chung 575 4,08 3 2,5 2.6
Bng tnh ton cao trnh mc nc thit k knh ti tiu kt hp
Cao
Chiu trnh
Din Qtk h B
di mc
Tn knh tch m i% W(m2) V(m/s)
(m3/s) (m) (m) nc
(ha) (km) thit k
TB (m)
T(AH) 200 4.5 0,34 0,45 0.27 1 1.5 0.33 1.05 2,8
T(BFI) 180 4 0,67 0,59 0.36 1 1.5 0.56 1.20 2,8
T(K) 80 3 0,13 0,38 0.23 1 1.5 0.23 0.56 2,8
T(CGL) 190 4 0,48 0,57 0.34 1 1.5 0.52 0.92 2,8
T(DMEN) 140 4 0,72 0,61 0.37 1 1.5 0.60 1.21 2,8
T chung 75 3 2,4 1,21 0.73 1 1.5 2.35 1.02 2.6

Do cao trnh ca knh tiu chung khi x ra sng Vm C ng cao hn nhiu so vi mc


nc cao nht khi triu dng nn ta khng cn xy dng cng x ngn mn ti im giao
nhau gia knh tiu v sng.
BN V THIT K

Vch tuyn mng li ti - tiu


BN V THIT K


BN V THIT K