LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN GPK PETANG Bil 1 Aktiviti / Projek PENTADBIRAN - Membantu pengetua menjalankan urusan-urusan

pentadbiran. Petunjuk Prestasi Sepanjang tahun. Sasaran Kerja Memastikan urusan pentadbiran disempurnakan apabila ketiadaan pengetua. Menyempurnakan kerja jika diarahkan.. Pencapaian Sebenar Telah disempurnakan Ulasan

-

Membantu pengetua Mengikut arahan pengetua menyiapkan tugas-tugas dibawah bidang PK Petang seperti menyiapkan jadual guru.

Telah disempurnakan.

-

2

KURIKULUM - Membantu Pengetua/PK Pentadbiran menjalankan mesyuarat j/kuasa kurikulum sekolah - Mengenal pasti masalah serta menyelesaikan masalah Menyediakan Rancangan Pelajaran tahunan/harian dan melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual T2

Masa: Tujuh kali mesyuarat setahun. Kualiti: Pekeliling Iktisas dan Rancangan PKKP sekolah

Mengadakan mesyuarat selepas peperiksaan.

5 Kali Mesyuarat

Sesuai 5 kali sahaja untuk tahun 2010.

Masa: 10 waktu seminggu Kualiti: Mengikut sukatan mata pelajaran yang dietapkan.

Mengajar mengikut sukatan

Sukatan telah dihabiskan

Objektif tercapai

. Takwim siap disediakan dan diselia untuk dilaksanakan. Menyelia guru mengajar dalam kelas. 2 PENGURUSAN HEM . Program HEM berjalan lancar. Dilaksana mengikut takwim. Guru telah dipantau 2 kali setahun - - - - Menjalankan peperiksaan dan ujian dalaman dan peperiksaan awam serta menyemak kertas jawapan pelajar. Menyiapkan takwim dan memantau.Membantu GPK HEM menyelia pelaksanaan dan penilaian keberkesanan program HEM Memupuk budaya sekolah Kuantiti: 4 kali setahun dan selepas setiap aktiviti Kualiti : Perancangan sekolah dan Program PKKP Masa: Sepanjang tahun Kualiti: Folio B PKKP Bina Insan Membantu bidang HEM. Menyediakan kertas soalan dan peperiksaan dilaksanakan.- Membantu Pengetua/PK Pentadbiran merancang dan menyelia program peningkatan akademik sekolah Membantu Pengetua Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Masa: 8 bulan Kualiti: Takwim sekolah dan program PKKP Masa: Jan hingga Nov 2010 Kualiti: Instrumen penyeliaan JPNP Kuantiti: Satu kali bagi seorang Kuantiti: 3 kali ujian bulanan dan 2 kali peperiksaan bersama.

.Membantu PK Kokurikulum merancang. melaksana dan memantau perlaksanaan Sukan dan Permainan peringkat sekolah dan MSSD .Membantu PK Kokurikulum merancang.Membantu PK Kokurikulum merancang. melaksana dan memantau perlaksanaan Program Merentas Desa . melaksana dan memantau Karnival Sukan Permainan Sekolah . - Masa: Februari – September Masa: Februari – September . Program Kokurikulum berjalan lancar.Membantu PK Kokurikulum menyelia dan menilai keberkesanan aktiviti Kuantiti: 4 kali setahun Kualiti : Pekeliling PKM dan arahan Pengetua Masa: Januari – Mei Kuantiti : 1 kali setahun dan selepas setiap aktiviti Masa: Januari – Februari Masa: Mac Kuantiti: 1 kali setahun Masa: Mac Kuantiti : 1 kali setahun Masa: Februari – September Membantu bidang Kokurikulum.Membantu PK Kokurikulum merancang aktiviti kokurikulum Membantu PK Kokurikulum merancang. melaksana dan memantau pergerakan Persatuan/Kelab dan Unit Beruniform sekolah. melaksana dan memantau perlaksanaan Sukan Tahunan Sekolah .3 KOKURIKULUM .Membantu PK Kokurikulum merancang.

Membantu Pengetua merancang. _______________________________ Tanda tangan PPP Tarikh: …………………… . menyelia dan menilai program bagi meningkatkan kesejahteraan perhubungan dalaman dan luaran Bertindak sebagai pegawai protokol Masa: Sepanjang tahun Kualiti: Pekeliling dan Perintah AM Membantu jika ketiadaan pengetua.4 PERHUBUNGAN . Berjalan lancar - _______________________________ Tanda tangan PYD Tarikh: …………………………. Berjalan lancar - Masa: Sepanjang tahun dan bila Membantu jika diarah ketiadaan pengetua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful