You are on page 1of 6

SPRAWDZIAN SEMESTRALNY KLASY II

IMI I NAZWISKO ................................................................ GRUPA A

1. Przeczytaj cicho i uwanie tekst, a nastpnie wykonaj polecenia zwizane z jego treci.
Ania, Magda i Arek jad pierwszy raz w gry na zimowisko do Zakopanego.
Zabrali ze sob narty. Bd si uczy na nich jedzi. Podr pocigiem trwaa
dziewi godzin i na miejscu byli wczesnym rankiem. Gdy wysiedli z pocigu,
posmutnieli, gdy nie byo niegu. W pierwszym tygodniu spacerowali po miecie,
wjechali kolejk na Gubawk, zwiedzili muzeum regionalne.
W drugim tygodniu spad upragniony nieg. Zaczli si uczy jedzi na
nartach pod czujnym okiem instruktora Piotra. Najlepiej jedzia Magda. Arek mia
problemy ze skrcaniem, a Ania nie moga prawidowo wyhamowa.
Szybko min czas na zimowisku. Dzieci musiay wrci do domu, do
swojego Kalisza.

Odpowiedz na kade pytanie penym zdaniem.

Czym dzieci jechay na zimowisko?


___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dlaczego dzieci posmutniay po przyjedzie do Zakopanego?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

W ktrym tygodniu spad nieg?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6pt

2. Dokocz zdanie.
Podr dzieci do Zakopanego trwaa ___________________________
1pt
3. Podkrel zakoczenie zdania, ktre jest zgodne z treci tekstu.

1). Dzieci na stae mieszkay w: 2). Dzieci w grach byy:


a) Zakopanem, a) na zimowisku,
b) Kaliszu, b) na obozie,
c) Krakowie. c) u znajomych.

3).Dzieci w Zakopanem nie byy: . 4). Arek mia problemy:


a) w muzeum regionalnym, a) z wyhamowaniem na nartach,
b) na Kasprowym Wierchu, b) z wchodzeniem na nartach pod grk,
c) na Gubawce. c) ze skrcaniem na nartach.
2pt

4. Uzupenij brakujce litery w wyrazach.


Zim jest ostry mr...z. Godne wr...ble siedz na k.....ewach. Na d..... ewach
powiesimy karmniki z ziarnem. W pobliskim lesie le....niczy woy siano do
panik.....w.
Wypisz z tekstu po 2 rzeczowniki i wpisz pod waciw liczb.
liczba pojedyncza liczba mnoga
_________________________ _____________________________________
______________________________ ________________________________________
_____________________________ _________________________________________
______________________________ _________________________________________
______________________________ _________________________________________
______________________________ _________________________________________
______________________________ ________________________________________
Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7pt
5. Okrel rodzaj rzeczownikw i wpisz we waciwym miejscu.
aba, drzewo, kogut, mydo, awka, owek

RODZAJ MSKI RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI


______________________ ___________________________ ____________________
_____________________ ____________________________ ___________________
_____________________ _____________________________ ____________________
_____________________ _____________________________ ____________________
_____________________ _____________________________ ____________________
_____________________ ____________________________ ___________________
_____________________ _____________________________ ____________________

3pt
6. Napisz na kopercie swoje imi i nazwisko oraz swj adres.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

2pt

7. U zdania z rozsypanek, a nastpnie napisz je, stosujc znaki: . ?!


na lizgaj chodniku si Nie

moemy na sankach i nartach Gdzie jedzi

fe Ju du rie b nie go d
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3pt
8. Rozwi zdanie, dodajc przynajmniej dwa wyrazy.
Milenka lepi.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1pt

9. Napisz zdrobnienia od podanych wyrazw.


aba - ___________________ ryba - _________________________
but - ____________________ ksika - ___________________________
2pt
10. Pokoloruj na czerwono zdania prawdziwe, a na niebiesko zdania z faszyw informacj.

Obecna pora roku to zima. Po lecie jest jesie.

Niedwiedzie i zajce zapadaj w sen zimowy. Nasz ojczyzn jest Polska.

Sarny, lisy i zajce s mieszkacami lasw. Najkrtszym miesicem roku jest marzec.
3pt
11. Dopisz wyrazy o przeciwnym znaczeniu.

wesoy - _______________ brzydki - ________________


krtki - ________________ may - __________________
krzywy - _______________ zy - ____________________
3pt

12. U imiona w kolejnoci alfabetycznej.

Krzy, Ewa, Zosia, Agata, Cela, Tomek, Marek, Jarek


_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1pt
13. Dopisz wyrazy wymienne.

ogrd bo _______________ drka bo _______________


sj bo _________________ drzewo bo _______________
drukarz bo _________________ wietrzyk bo _______________
3pt
14. Uzupenij tabelk.

Wyraz Podzia na sylaby Liczba gosek Liczba liter

wiewirka

czapka

wieczr

4,5pt

15. Oblicz i zapisz wyniki.


7+8= 33 + 6 = 68 + 5 =

6+9= 42 + 5 = 56 + 9 =

12 - 8 = 59 - 5 = 73 - 6 =

11 - 3 = 70 - 8 = 92 - 4 =
6pt

16. Juliusz przed wyjazdem na narty kupi gogle. Kasjerce da 50 z. Otrzyma 8 z


reszty. Ile zapaci za gogle?

Obliczenie:__________________________________________

Odp.: Juliusz zapaci za gogle...... ..z.


2pt

17. Nocleg w schronisku kosztuje 24 z. W pensjonacie jest o 9 z droszy. Ile


kosztuje nocleg w pensjonacie?

O b l i c z e n i e : _________________________________________

Odp.: Nocleg w pensjonacie kosztuje......... z.


2pt

18. Marcinway 26 kg. Jego brat way o 7 kg wicej. Ile kilogramw way brat
Marina?

Obliczenie:__________________________________________

Odp.: Brat Marcina way ...... ..kg.


2pt

19.Oblicz iloczyny i ilorazy.

3*5 = 9*3 = 16: 4 =


2*8 = 3*6 = 21 : 3 =
4*7 = 5*5 = 20 : 4 =
6*4 = 3*8 = 30 : 5 =
6pt
20. Na kulig przygotowano 7 sanek. Na kadych sankach usidzie 3 dzieci. Ile
dzieci moe wzi udzia w kuligu?

O b l i c z e n i e : _________________________________________
Odp. W kuligu moe wzi udzia ............ dzieci.
2pt

21. Ile monet dwuzotowych potrzeba, aby zapaci:


20z ___________________________________
16z _______________________________________
12z ______________________________________
3pt

22. Zaznacz godziny na zegarach.

2.00 4.30 11.45 10.00


2pt

23. U we waciwej kolejnoci.


stycze, grudzie, marzec, luty, padziernik, maj, czerwiec,
listopad, lipiec, sierpie, kwiecie, wrzesie
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2pt

RAZEM 68,5pt