You are on page 1of 15

Europisches Magazin SOWA 1.

Oktober 2017

to Arkadiusz Robaczewski PDO523 FO von Stefan Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et Khazarica ZECh
20170928 ME SOWA Napisa sowa () 28. 9. w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 49

radio: https://gloria.tv/audio/aDHq4XLZufwU469MfkeZ47PQw

Sep
30

PDO523 Z powodu
szerzenia herezji i ze wzgldu na inne sowa
dziaania i zaniechania PDO204

Correctio Filialis

523 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego


Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto Studia Slavica et Khazarica Z powodu
szerzenia herezji i ze wzgldu na inne sowa dziaania i zaniechania Pord nazwisk odwanych katolikw,
ktrzy wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji, przeczytaem: Arkadiusz Robaczewski, Former
Professor Zarys Estetyki Chazarw https://www.pinterest.de/pin/452752568781924036/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Stefan Kosiewski

POLEN
Sep 26, 2017
http://www.correctiofilialis.org/de/
ZUSAMMENFASSUNG DER CORRECTIO FILIALIS
Stefan Kosiewski

26 wrzenia o 13:50
Blox.pl

Z powodu szerzenia herezji przez


adhortacj apostolsk Amoris
laetitia oraz inne sowa, dziaania i
zaniechania Waszej Switobliwoci
https://lnkd.in/e7-TEHM
Stefan Kosiewski hat das geteilt

https://twitter.com/sowa/status/912643411500584960
Katholisch bleiben https://lnkd.in/e_49VvE Correctio filialis de haeresibus propagatis https://lnkd.in/e29w3cQ
https://plus.google.com/11674884616518426/posts/8XVKHG7Lte

Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia


oraz inne ...
Jorge Maria kardyna Bergoglio SI
franciscus.blox.pl

Modlitwa za Ojca w.
"Przyczcie si do naszej modlitwy i naszej mioci
do Kocioa. Do tego, ktry si kocha i za ktry si
modli. Wszyscy musimy modli si w mioci do
naszego, witego Kocioa Boego.
Obecnie prawie wszyscy patrz na Koci, ale nie
wszyscy z mioci. Spoglda si na ze star,
antyklerykaln wrogoci, z gry podjt
nieufnoci, eby tylko krytykowa, albo eby
konkretn, ludzk rzeczywisto Kocioa w.
zastpi dowoln form podug wasnego gustu",
powiedzia swego czasu papie Pawe VI na
audiencji generalnej.

Natomiast w maju br. Franciszek na spotkaniu z


uczestnikami pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu
ds. Komunikacji oznajmi: "Reforma to nie jakie
tam pobielenie. Reforma to nadanie nowej formy,
zorganizowanie w nowy sposb. Trzeba to robi
inteligentnie, agodnie, ale i z odrobin, wybaczcie
mi to sowo, z odrobin przemocy, dobrej
przemocy, aby przeprowadzi reform.

Papie Bergoglio "przemoc, dobr przemoc", jak


moe i mniema, zreformowa m.in. opactwo na
Monte Cassino. Odebra zakonowi przemoc,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

inteligentn, urzdu Biskupa Rzymu (jakim to tytuem skromnie nazywa si zaraz po wyborze na papiea)
okoliczne parafie, w liczbie 53, historycznie powizane przez pokolenia konkretnych ludzi darowiznami ich
wasnoci prywatnej, przekazywanej przez wieki na rzecz kulturo twrczo czynnego w skali caej Europy
zakonu zaoonego w VI w. przez w. Benedykta. Dzisiaj na skutek tej "dobrej przemocy" papiea Franciszka,
opat klasztoru (u ktrego czerwone maki piy polsk krew, z woli "odrobiny dobrego kamstwa"
amerykaskiego prezydenta Roosevelta, w sprawie koniecznoci zrwnania z ziemi bombami rzekomo
umocnionego przez Niemcw klasztoru, moe odczuwa braki pewnych sum pienidzy przekazywanych na
pokrycie dotychczasowych potrzeb klasztoru, okrelonych nazywajc rzecz sowami Pawa VI: "dowoln form
podug wasnego gustu", czyli miar widzimisi jezuity agodnego nota bene nie tylko dla homoseksualistw
takich, jak bp. Wesoowski i abp. Paetz, na grzesznej i haniebnej konferencji prasowej papiea jezuity w biaej
sutannie w samolocie, Bergoglio agodnego serca dla dyktatora Videli, ktry moe i stosowa "przemoc, dobr
przemoc" przy wyrzucaniu ze samolotw do Oceanu Atlantyckiego tysicy ludzi uznanych przez tego
terroryst wojskowego za swoich przeciwnikw politycznych. Nie zosta przy tym nigdy ten diabe wcielony,
ani jednego razu na pimie, upomniany przez Przewodniczcego Episkopatu Argentyny, jezuit Bergoglio,
obecnego rezydenta Domu w. Marty, dobrego dla rozwodnikw, rnych takich, swoich i pedaw.

Lat uns beten fr unseren Papst Franziskus. Der Herr erhalte ihn und strke ihn und mache ihn glcklich auf
Erden und bergebe ihn nicht in die Hnde seiner Feinde! Vater unser Gegrest seist du, Maria
https://katholisch-bleiben.de/gebet-fuer-den-heiligen-vater/

Mdlmy si za naszego papiea Franciszka. Niechaj go Bg zachowa, umacnia i czyni szczliwym na Ziemi i
nie przekazuje go w rce jego wrogw! Ojcze nasz... Zdrowa Maryja...

Panie, Boe Nasz! Pocz modlitw nasz z modami Ojca w. i przyjmij j askawie. Wszystko, czego on
dzisiaj od Ciebie uprosi, upraszamy z nim. Jeeli on odda si na ofiar mioci do swojego ludu, wtedy my
chcemy poczy si z nim i uprosi o ofiarn moc pokuty dla niego i Kocioa w. Amen.

Herr, unser Gott! Vereinige unser Gebet mit dem Gebet des Heiligen Vaters und nimm es gndig an! Alles, was er
heute von Dir erbittet, das erbitten wir mit ihm. Wenn er sich als Opfer der Liebe anbietet fr sein Volk, dann
wollen wir uns mit ihm vereinigen und opfernde Shnekraft fr ihn und die heilige Kirche Gottes erbitten. Amen."
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1520539941335853

mysowa
319 3. Okt. 2015 Magazyn Europejski SOWA

09:30 radio:
https://gloria.tv/audio/6SL4DGbwy6bs3sbKsfYfKjaBE/postings/

PDO204 ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa


FO von Stefan Kosiewski ZR604 w dzien

204 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa


Konecznego Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski
Zniweczona Rzeczywisto 604 ktorzy pochodza z zydostwa 1,10
List Pawa do Tytusa w dzien swietych Aniolow Strozow AD 2015
ME SOWA 1.7.2010 Bialorus abo prolegomena do krytyki
Kaczynskiego SS. Angelorum Custodum

Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Pastwo, Drodzy Przyjaciele, Bracia i Siostry,

tradycyjnym Szcz Boe pozdrawiamy Polki, Polakw i Katolikw oraz Osoby okrelajce tosamo swoj
sposobem jasnym i prostym, uczciwymi sowy: wierz w Boga, ale nie wierz w ksiy, albowiem nie
przychodz do mnie z w cichoci serca, z pokor i skruch do szczerej spowiedzi. Nie znam zoczycw inaczej,
jak tylko po czynach zych i obudzie faryzejskiej.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

A widziaem i dane mi byo pozna nie mao i wielu kapusiw Suby


Bezpieczestwa w Kociele w., w kuszcym obudnie zaciszu konfesjonau
budzcym zaufanie maluczkich. W paacach, Kuriach Biskupich, Biurach
Parafialnych, Redakcjach Katolickich, Szkoach i Organizacjach
Chrzecijaskich, na Soborach i Synodach. W drodze czowieka, na
pielgrzymkach, z wiatykiem, po koldzie, w yciu, na uroczystociach
powszechnych. Tajnych wsppracownikw Za w nieczystej postaci
bezbonika, szatana ydomasonerii, Lucyfera symbolicznie
przedstawiajcego si ludziom prostym gwiazd picioramienn w
signum biskupim, podmienion dla tzw. przyzwoitoci na soneczko w
herbie faszywego dziewictwa antychrysta, tajnymi znakami
palcw rozwartych, niczym nogi ladacznicy w pozdrowieniu
wolnomularskim V

9 On musi by mczyzn, ktry trzyma si sowa prawdziwej nauki; wtedy moe on t zdrow
nauk wsplnot upomnie i przeciwnikw pokona.

10 Poniewa wielu jest nieposusznych, obgadujcych i szubrawcw, szczeglnie pomidzy tymi,


ktrzy pochodz z ydostwa.

11 Tych ludzi naley doprowadzi do milczenia, albowiem faszywymi naukami rozbij cae rodziny
wiedzeni obydliwym naogiem szukania dla siebie korzyci.
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/tit1.html

Written by sowa () 23. 8. in category Church - religion, ...Niezwoczne podanie si przez Was do dymisji z
Urzedu Dziekana byoby podane - Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz, PDF: de.scribd.com//Tit-1-10-
List-P Mehr plus.google.com//8HyMgAAW92X

Wierz w Boga Ojca wszechmogcego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, ktry si pocz z Ducha w., narodzi si z Maryi Panny, umczon pod Ponckim Piatem,
ukrzyowan, umar i pogrzebion, zstpi do piekie, trzeciego dnia zmartwychwsta, wstpi na niebiosa, siedzi
po prawicy Boga Ojca Wszechmogcego, stamtd przyjdzie sdzi ywych i umarych. Wierz w Ducha w.,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

w. Koci powszechny, witych obcowanie, grzechw odpuszczenie, ciaa zmartwychwstanie, ywot


wieczny. Amen.
Frankfurt nad Menem w dzie witych Aniow Strw, 2 padziernika AD 2015

Na drodze do niebiaskiej Ojczyzny zagraa nam wiele niebezpieczestw. Jak wdrowcowi na niepewnych
drogach jego potrzebny jest przewodnik, tak czowiekowi kademu w jego pielgrzymowaniu, ktre Poeta
Polski, ks. Mikoaj Sp Szarzyski w Sonecie IV, zatytuowanym O wojnie naszej, ktr wiedziemy z szatanem,
wiatem i ciaem nazwa bojowaniem, bytem podniebnym, zosta przydzielony Anio.

Anio Str rozjania nasze Zrozumienie swoj Wskazwk i Podpowiedzi. Pomaga znale Wol potrzebn
do odcignicia od miowania ziemskich rzeczy i rozpala pragnienie Wiecznoci. On przypomina Polakowi i
Katolikowi: masz obowizki polskie do wypenienia!

Wzmacnia siy potrzebne we walce ze zymi duchami, wiatem i ciaem, jak mwi Poeta.

On wzywa nas do opamitania, sakramentu pokuty, po czym zanosi nasze modlitwy do Boga
Wszechmocnego, ktry jest Sdzi. Jako wierny rzecznik osiga dla nas askawo. Nasz Anio Str.

Koci powszechny gosi, e Anioowie strowie stworzeni s na Chwa i Sub Bogu jako dla ochrony i
prowadzenia dobrego ludzi.

Stworzeniami s Anioowie! Jak czowiek jest stworzeniem Boym, a tylko s niewidzialni dla oczu, jak fale
radiowe, promieniowanie, emanacja, ktre poznajemy po czynach, oddziaywaniu na nasze receptory
otrzymane od Stwrcy w genach odziedziczonych po rodzicach.

Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris:largire supplicibus
tuis; et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaudere. Per Dominum nostrum.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski
radio: https://gloria.tv/audio/6SL4DGbwy6bs3sbKsfYfKjaBE

Pord nazwisk odwanych katolikw, ktrzy wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji,
przeczytaem: Arkadiusz Robaczewski, Former Professor

Bydko zabawiacie si, ydowiny: dla was chucpa, to zabawka, nam


Polakom i Katolikom idzie za o win, grzech i ycie wieczne, amen.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

to Arkadiusz Robaczewski PDO523 FO von Stefan


Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et
Khazarica ZECh 20170928 ME SOWA

sowa () | 28. 9. w kategorii Studia Slavica et


Khazarica, czytaj: 49

Pord nazwisk odwanych katolikw, ktrzy


wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego
herezji, przeczytaem: Arkadiusz Robaczewski,
Former Professor czytaj dalej

Correctio Filialis de haeresibus propagatis

Wojciech Stanislawski
19 wrzenia o 14:41
Napisaem wany dla mnie (cho chyba niepotrzebnie pszemonday) tekst o ludzie PiSowskim. Ludzie, ktrego
wikszo obaw, oburze i nadziei nadal podzielam ale ktrego mciwo i naiwna nadzieja, e bardzo
skomplikowane sprawy mona zaatwi w bardzo prosty sposb jest dla mnie nieraz nie do przyjcia. Zapraszam
do lektury i uwag.
Millenaryci z Miska Mazowieckiego Nowa Konfederacja
Wojciech Stanisawski Millenaryci z Miska Mazowieckiego Nadzieje i fantazje ludu PiS-owskiego wydaj si
chwilami niepokojco bliskie chiliastycznych marze o kocu historii Ten artyku bdzie dostpny
nowakonfederacja.pl
43 Stefan Kosiewski, Krzysztof Kizierowski i 41 innych uytkownikw

Stefan Kosiewski Komentarze


Stefan Kosiewski @Arkadiusz Robaczewski Wojciech Stanislawski, sam smak, cymes, kryptosyjonista
bydko o drog pyta: A Polacy, co z Polakami? I odnosi si do tekstw ydostwa w czasie, kiedy wikipedia
podaje prawdziwe nazwiska ukrytych ydw Polsce (vide: Wayk, Rymkowski, nadworne piro Kalksztajna);

A Polacy, co z Polakami? W herezjach nie jestemy zbyt mocni, ale w piknym wieku XIX dorobilimy si kilku
marze o kocu historii i przemienieniu wiata, poczwszy od opisanego przez Martina Bubera cadyka z
Przysuchy, Hoene-Wroskiego, Andrzeja Towiaskiego, Adama Wayka, Andrzej Szczypiorski,
Andrzejewski,
https://sowafrankfurt.wordpress.com//szurkow-ustawka/
Wojciech Stanisawski
dr historii, publicysta, byy redaktor magazynu Plus Minus

przypis:
o wierszach Tuwima prof. Elzenberg jednym sowem: bombelki, Stanisawski tak samo; za duo bdw
rzeczowych w tekcie, eby da si na lep jzyka samoprzylepnego, z przestrog przed zotoustymi
ydowinami, mionikami Normana Cohna, Raymond Arona, Miosza i Koakowskiego z KOR-u.
Przed chwil
https://www.facebook.com/wojciech.stanislawski.92/posts/10209326428029458?comment_id=10209376421
079253&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Wojciech Stanislawski Drogi Panie: dalece nie wszystko rozumiem, bbelki wolabym przez , do admiracji dla
Miosza, a wielkiego uznania dla Leszka Koakowskiego i Raymonda Arona przyznaj si samemu, nie trzeba mnie
demaskowa .43 min

Stefan Kosiewski @Wojciech Stanislawski chyba niepotrzebnie pszemonday


http://przekapane.blox.pl/2017/09/wikipedia-podaje-prawdziwe-nazwiska-ukrytych.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

wikipedia podaje
prawdziwe nazwiska
ukrytych ydw
Polsce magazyn
europejski sowa
przekapane.blox.pl
Przed chwil

15:58 to: Arkadiusz


Robaczewski

Aktywny(a)
przez Massenger

co to?

biegunka?
dopiero, co
potwierrdzi pan, e
nie jest prof., ale jest
moim znajomym na
fb, a wysraczy jeden
ydek Stanisawski i
ucieka mi znajomy do
ydoskiego
towarzystwa?

Pord nazwisk
odwanych katolikw,
ktrzy wskazali
Bergoglio na szerzenie
przez niego herezji
przeczytaem:
Prof. Arkadiusz
Robaczewski
Former Professor at
the Catholic University of Lublin
http://www.correctiofilialis.org/de/signatories/

Przeczytaem na fejsbuku, e nie jest prof. i nie uywa nigdy tego tytuu, zatem zaprosiem uczciwego do
znajomych na fejsbuku a ten zaakceptowa. Potem zobaczyem na tym samym profilu @Arkadiusz
Robaczewski
wpis polecajcy tekst autora Wojciech Stanislawski na Nowa Konfederacja, przeczytaem ydomasoskiego
gniota, ktrego egoman robicy za autora opatrzy niby skromnym wprowadzeniem: chyba niepotrzebnie
pszemonday na co wpisaem ydowinowi Stanislawskiemu, reformujcemu mylenie katolikw w Polsce
jw.:
Stefan Kosiewski @Arkadiusz Robaczewski Wojciech Stanislawski, sam smak, cymes, kryptosyjonista
bydko o drog pyta: A Polacy, co z Polakami? I odnosi si do tekstw ydostwa w czasie, kiedy wikipedia
podaje prawdziwe nazwiska ukrytych ydw Polsce (vide: Wayk, Rymkowski, nadworne piro Kalksztajna);

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

"A Polacy, co z Polakami? W herezjach nie jestemy zbyt mocni, ale w piknym wieku XIX dorobilimy si kilku
marze o kocu historii i przemienieniu wiata, poczwszy od opisanego przez Martina Bubera cadyka z
Przysuchy, Hoene-Wroskiego, Andrzeja Towiaskiego, Adama Wayka, Andrzej Szczypiorski,
Andrzejewski", https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-mazowieckiego/

przypis, ktry mia prof. Arkadiuszowi Robaczewskiemu wyjani co nieco z Estetyki Chazarw: o wierszach
Tuwima prof. Elzenberg jednym sowem: bombelki, Stanisawski tak samo; za duo bdw rzeczowych w
tekcie, eby da si na lep jzyka samoprzylepnego, z przestrog przed zotoustymi ydowinami, mionikami
Normana Cohna, Raymond Arona, Miosza i Koakowskiego z KOR-u.

A potem ydowin obnaony, ktry cnoty si boi w popiechu, ktrym ydostwo na Wgrodzie w Czeladzi
reagowao na biegunk i stosowao ten popiech skutecznie przy apaniu pche; ten to faryzeusz wypisa mi si
z fejsbuka; Matko Boska, nie pytaj mnie: ktry? Oba ydowiny day ze strachu po gaciach: skrytykowany dr,
popisujcy si przepisanym z wikipedii spisem lektur ydomasoskich zablokowa i nie mam dostpu do tego,
com sam napisa by. Za to jest moja niewtpliwa wasno intelektualna, chocia tylko prawda w jednym
zdaniu prostym, jak plunicie przed stopy antypolskiemu i antykatolickiemu chucpiarzowi prawd w oczy:
bydko si bawi!

Ten, co go ten drugi poleci jako mdrego, dra. Ten mnie zablokowa. Za ten drugi tchrzliwie wypisa si ze
znajomych, ktrego ydomasoneria midzynarodowa w Kociele uznaa za odwanego Profesora tylko po to,
eby dowartociowa brak odwagi tchrza Robaczewskiego, ktry wyzna na fejsbuku, e nie jest profesor,
natomiast chyba robi ewidentnie za sczek w Kociele w., ktrego zadaniem jest skupienie wok siebie
przeciwnikw rozwalania Kocioa przez Bergoglio, Dziwisza, p. ks. Jankoskiego od w. Brygidy w Gdasku.
Sczka zakadanego do ropiejcych ran przez ydomasoneri posoborow w Kociele, ktrego hierarchia
wymusia dymisj Papiea Benedykta, Zastpcy Jezusa Chrystusa na Ziemi, aeby zrobi skok ostateczny na
kas Watykanu, zabra m.in. ziemi z kocioami parafialnymi klasztorowi na Monte Cassino i skasowa to
wszystko, czego Pan Bg udaje chyba, e nie widzi Skaranie Boskie z tymi ydowinami, moja Droga.

https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-mazowieckiego/ Skomentuj artyku

(1) skomentowaem i nie zamiecili, pewnie kontroluje ten sam Stanisawski, ktremu poniej tchrz
bydko z oczu pa3

Wojciech Stanisawski Dr historii, o XX-wiecznych Bakanach, Polsce i emigracji rosyjskiej


pisuje od Aspen Review po Teologi Polityczn. Do stycznia 2017 r. redaktor
magazynu Plus Minus. Lubi sielanki.https://nowakonfederacja.pl/author/wojciech-
stanislawski/

Beata Chrzaszcz Jeeli kto ze wieckich chce podpisa t sam petycj to prosz tutaj:
https://www.change.org//petition-support-by-the Sign the Petition
Petition: Support by the Catholic Laity for the Filial Correction of Pope Francis
change.org
Wrr

Stefan Kosiewski To jest faszywy adres, dezorientujcy Polakw i Katolikw; tu jest adres do
correctiofilialis.org Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia oraz inne sowa, dziaania i
zaniechania Waszej Switobliwoci http://franciscus.blox.pl//Z-powodu-
szerzenia-herezji

sowa kilka sekund temu Pord nazwisk odwanych katolikw, ktrzy


wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji, przeczytaem: Arkadiusz
Robaczewski, Former Professor
Correctio Filialis de haeresibus propagatis

Zdziwi mnie polski sygnatariusz tego listu. Niejaki prof. Arkadiusz


Rybaczewski, byy prof. Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Tak sam
si podpisa pod listem. I to znowu nie jest art. Arkadiusz Robaczewski

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

nigdy profesorem KUL nie by, o ile mnie wiedza nie myli jest posiadaczem stopnia magistra. Dzi mocno
zwizany ze rodowiskiem Radia Maryja, gdzie zajmuje nawet jakie kierownicze stanowiska w rnych
instytutach, czy fundacjach, w ktrych tylko ojciec Tadeusz Rydzyk si dobrze orientuje. Moe i wykada
w profesor w Szkole w Toruniu, ale tu pojawia si ju problem, ktry od dzi jest aktualny. Czy to jest
w porzdku, e kto kto publicznie zarzuca papieowi herezj moe wykada na katolickiej skdind
uczelni? I ju rwnie dzi usyszaem pytanie, czy kto podwaajcy papiesk prawowierno publicznie,
moe tak sobie przystpowa do komunii w czasie mszy? I moe nie usyszabym tego pytania tak szybko,
gdyby nie to, e ten polski sygnatariusz przychodzi rwnie do naszego lubelskiego kocioa. A i sam bym
nie zabiera gosu, gdybym nie pamitam jak sam ojciec dyrektor rozdawa razy nie tak dawno, kto moe
a kto nie moe do komunii przystpowa. Dlatego teraz ciekawi mnie owa kwestia zatrudniania na
uczelni katolickiej, po zarzutach stawianych papieowi o herezj i kwestia jednoci w komunii z caym
Kocioem Katolickim. I znowu myl, e to nie jest art.

Tomasz Dostatni OP

Urodzony w 1964 roku. W przeszoci dyrektor wydawnictwa W drodze. Obecnie prezes


dominikaskiej Fundacji Ponad Granicami w Lublinie. Znawca Kocioa w Czechach, publicysta.
[fot. Tomek Sikora]

Modalit Manutenzione
Correctio Filialis de haeresibus propagatis www.correctiofilialis.org
correctiofilialis.org Przed chwil
https://blog.dominikanie.pl/tomasz-dostatni/2017/09/25/papiez-franciszek-mheretyk/#comment-3539889088

Adam Wielomski Bartpszewszczyzns 25 wrzenia o 08:26


https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faneta.milena.1
%2Fposts%2F669722986567402&width=500

mysowa
1 1,3 Tsd. 10. Aug.LUKRECJA BERGOGLIO abo
LUKRATYWNE REFORMY PIEKIELNIKA
LUCYFERA PDO507 SONET XIX FO z

12:25

PDF: www.scribd.com//Lukrecja-Bergog
LUKRECJA BERGOGLIO abo LUKRATYWNE
REFORMY PIEKIELNIKA LUCYFERA PDO507
sowa.quicksnake.cz/ART/LUKRECJA-BERGOG
53-letni Toni Reis i 59-letni Mehr
radio:

https://gloria.tv/audio/np2RNtbCtQVy1My3Rd8yDajrk

mysowa
1 3,6 Tsd. 30. Juli Bracia Kaczyscy w Testamencie braci Switkowskich
PDO503 Dziedziczna wadza antypolskich stalinist

01:04:52

PDF: www.scribd.com//Bracia-Kaczynsc Bracia Kaczyscy w Testamencie


braci Switkowskich PDO503 sowa-magazyn.blogspot.ro//jarosaw-kaczyns
Dziedziczna wadza antypolskich stalinistw nad Polaka Mehr

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Radio: https://gloria.tv/audio/LwNKcXWEBEfG2aCpfU7JMMgmg
wtorek, 26 wrzenia 2017
Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia oraz inne sowa, dziaania i
zaniechania Waszej Switobliwoci

https://twitter.com/sowa/status/912643411500584960
Stefan Kosiewski POLEN

26 wrz, 12:56
http://www.correctiofilialis.org/de/

SEHEN SIE DAS DOKUMENT HIER: http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/09/Correctio-


filialis_Deutsch_1.pdf

https://ligon.wordpress.com/2017/09/27/posrod-nazwisk-odwaznych-katolikow-ktorzy-wskazali-bergoglio-na-
szerzenie-przez-niego-herezji-przeczytalem-arkadiusz-robaczewski-former-professor/

Kaczyski zadymia odpowiedzialno Sitwy za zbrodnie Mafii

Stefan Kosiewski auf LinkedIn


8 weitere Artikel anzeigen

Katholisch bleiben https://lnkd.in/e_49VvE Correctio filialis de haeresibus propagatis


https://lnkd.in/e29w3cQ Z powodu szerzenia herezji przez adhortacj apostolsk Amoris laetitia oraz
inne sowa, dziaania i zaniechania Waszej Switobliwoci https://lnkd.in/e7-TEHMStefan Kosiewski
hat das geteilt

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8XVKHG7Lte7
wtorek, 26 wrzenia 2017 13:38
http://franciscus.blox.pl/2017/09/Z-powodu-szerzenia-herezji-przez-Amoris-laetitia.html

Do Apelu Smoleskiego Krakowskiego Oddziau ZLP


Sprawdzona i uzupeniona, pierwszy raz dana do wiadomoci publicznej pena lista imion i nazwisk uywanych
przez 53 zebranych 8 lutego 1953 r. sygnatariuszy rezolucji wyraajcej bezwzgldne potpienie dla zdrajcw

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Ojczyzny, ktrzy wykorzystujc swe duchowe stanowiska i wpyw na cz modziey skupionej w KSM dziaali
wrogo wobec narodu i pastwa ludowego, uprawiali za amerykaskie pienidze szpiegostwo i dywersj:
Kazimierz Barna, Wadysaw Bachut, Jan Boski,
Jerzy Bober, Wadysaw Bodnicki, Antoni Brosz,
Bogdan Brzeziski, Karol Bunsch, Bronisaw Mrz-
Dugoszewski, Wadysaw Dobrowolski, Kornel
Filipowicz, Ludwik Flaszen, Jzef Andrzej Frasik,
Zygmunt Gre, Leszek Herdegen, Roman Husarski,
Jarosaw Janowski, Jan Jawiec, Andrzej Kijowski,
Ryszard Ky, Wadysaw Krzemiski, Jan Kurczab,
Jalu Kurek, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Lovell, Jzef
abuz, Wadysaw Machejek, Wodzimierz Macig,
Henryk Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna
Mortkowicz-Olczakowa, Sawomir Mroek, Tadeusz
Nowak, Stefan Otwinowski, Adam Polewka, Marian
Promiski, Julian Przybo, Edward Rczkowski,
Edyta Siciska, Stanisaw Skoneczny, Maciej
Somczyski, (Joe Alex) Karol Szpalski, Wisawa
Szymborska, Tadeusz liwiak, Anna wirszczyska,
Olgierd Terlecki, Henryk Vogler, Jan Wiktor, Adam
Wodek, Jerzy Zagrski, Marian Zaucki, Witold
Zechenter, Alfred Znamierowski.

W 1992 roku sd Warszawskiego Okrgu


Wojskowego uzna orzeczenia wydane w sprawie
oskaronych w tzw. procesie kurii krakowskiej za
niewane.

Czas goi rany, jak w rodzinie zamordowanego


ostatnio we Wrocawiu Igora Stachowiaka i w
rodzinie sprzedanej do kliniki w Egipcie na organy
Magdaleny Zuk; przyscho na ministrach:
Baszczaku i Ziobro, przyschno na pani premier
Szydo, zatem podniosa ju z wicepremierem
Morawieckim pensje dla sub mundurowych za to,
eby nie trzeba byo szuka winnego, min. Macierewicz nie musia za duo broni posa Jarosawa
Kaczyskiego za przesdzenie modego czowieka, o winie modego czowieka, Bogu ducha winnego
Sebastiana K. Za winnego tego, e pani premier nic nie spamitaa z wypadku, jak ten drugi pod Toruniem z
wypadku, z ktrego uciek. Aeby nie trzeba byo wszczyna namitnego sporu prezydenta Dudy z
kryptopremierem Kaczyskim o Wymiar Sprawiedliwoci. Prezydent wczoraj wyzna: jestemy zgodni, co do
Jednego: Nie ma o czym mwi, kanalie, zabilicie Jarosawowi Kaczyskiemu brata!

Zatem jest potrzeba chociaby powrotu do bolesnych spraw, nie by rozdrapywa nie zagojone, ropiejce rany.
Jest potrzeba powrotu do .:Sprawy oszukania wiernych rzymskokatolickich przez bpa Kaczmarka ale i
bdziemy wraca do .:Sprawy Nieodwracalnych Szkd, wyrzdzonych przez tego hierarch w wiadomoci
bezbonych obserwatorw rozprawy: Tadeusza Mazowieckiego i Jacka Kuronia, albowiem nieroztropnym
przyznaniem si do zbrodni zdrady Narodu Polskiego i pastwa ludowego bp. Kaczmarek utwierdzi nie jedn
Wisaw Szymborsk, z d. Rottermund, ale 53 pisarzy zbkanych 53 roku, w ktrym dopiero we Wigili, w
Czeladzi miaa rozbysn nad porodwk w szpitalu gwiazda Poety Polski, od stanu wojennego na wygnaniu,
35 lat ju.

Kanalie, mordy spasione sitwy, zdradzieckie, zabilicie brata Jarosawowi Kaczyskiemu. Cztery dni po
skazaniu na 12 lat bpa Kaczmarka 25 wrzenia 1953 za kolaboracj z Niemcami, szpiegostwo na rzecz Stanw
Zjednoczonych i Watykanu oraz prb obalenia ludowych wadz, do czego sam si przyzna na procesie
pokazowym idc na wspprac z ubowcami tak samo jak Szymborska z d. Rottermund, ktra wsplnie z
innymi, wymienionymi powyej, podjudzaa prozaicznie wadze do wymordowania hierarchii Kocioa
Rzymskokatolickiego w Polsce; ubowcy zatrzymali na Miodowej prymasa Wyszyskiego, imiennika mego,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Stefana, za biskupi z Episkopatu Polski przyjli do wiadomoci aresztowanie prymasa, niczym Protok z
Magdalenki wyniesiony przez Lecha Kaczyskiego w teczce, dyplomatce. I przez trzech ksiy take w trzech
ksiowskich teczkach dyplomatkach, w kopiach dla Prymasa i Watykanu.

Potpili przestpcze dziaania bpa Kaczmarka, biskupi Episkopatu Polski, do ktrych to czynw
przestpczych zaliczy naley w pierwszym rzdzie: grzeszne wyraenie zgody na udzia w chucpie
procesowej, ktra miaa przynie ydokomunie pokazowe zwycistwo nad Panem Bogiem w Trjcy
Przenajwitszej Jedynym, dziki naruszeniu przez biskupa K. przykazania Boego: Nie mw faszywego
wiadectwa! Nie kr.

https://ligon.wordpress.com/2017/09/27/posrod-nazwisk-odwaznych-katolikow-ktorzy-wskazali-bergoglio-na-
szerzenie-przez-niego-herezji-przeczytalem-arkadiusz-robaczewski-former-professor/

http://przekapane.blox.pl/2017/09/wikipedia-podaje-prawdziwe-nazwiska-ukrytych.html

Przekazuj, jak jest: jak mona si byo spodziewa Correctio filialis zostao przemilczane, lub
zmarginalizowane, pisz mi dzisiaj w mailu z grupy sygnatariuszy; w Polsce, na marginesie: Arkadiusz
Robaczewski, chazarskiej postury nieszcznik (mgr) z kiepem w ustach naogowca nakrytego kiepe ksztatu
ogromnego beretu na uszach wilka, nie do ukrycia pod parasolem nawet, zaszkodzi nie tyle sobie, czy
korekcie Bergoglio, co purimowemu wesokowi Wojciech Stanislawski, ktry to ko ydomarksistowski jest,
kaden widzi po lekturze tekstu: https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-
mazowieckiego/ Skomentuj artyku, ktrego g(.)wnem, ani herezj nazywa nie trzeba, za modli si za za
perfidnych nie wolno, papie zabroni.

Mona mie oczy i uszy ku Boemu Przeznaczeniu tych organw ciaa czowieka poczciwego; mona czyta,
sucha i patrze im na palce. Ale nie wolno milcze widzc grzeszcego w biay dzie i na oczach caego
wiata, albowiem Katechizm Kocioa w. wylicza nam 9 Grzechw Cudzych:

1. Do grzechu radzi.
2. Innym grzeszy kaza.
3. Na grzechy cudze zezwala.
4. Innych do grzechu pobudza.
5. Grzechy innych chwali.
6. Na grzechy cudze milcze.
7. Mogc, nie kara grzechw.
8. Pomaga do grzechu.
9. Grzechu cudzego broni.

KOREKTA BERGOGLIO PDO523 jest z punktu widzenia Katechizmu Kocioa w. niewtpliwie Uczynkiem
Miosiernym co do duszy innego, albowiem zawiera i grzesznych upomnienie i nieumiejcych nauczanie i
smutnych pociesza i nawouje do modlitwy.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

radio: https://gloria.tv/audio/aDHq4XLZufwU469MfkeZ47PQw

to Arkadiusz
KATHOLISCH BLEIBEN: AKTUELLES Robaczewski
Wie leider zu erwarten war, wird die Zurechtweisung (Correctio filialis) wegen der Verbreitung von PDO523 FO
Hresien verschwiegen, allenfalls marginalisiert, und die Unterzeichner werden diskreditiert. Selbst die von Stefan
deutschen Distriktseiten der Priesterbruderschaften St. Pius X. und St. Petrus schweigen wie auch die Kosiewski ZR
Internetauftritte des Instituts Philipp Neri, des Opus Dei usw., die das Dokument weder verffentlichen Pidgin_Art
noch eine Link setzen. Was verursacht diese Schockstarre, die im deutschen Sprachraum selbst Studia Slavica
traditionelle Katholiken erfat? et Khazarica
Wie ist dem Schweigen zu begegnen? ZECh
Um die Texte besser studieren zu knnen, haben wir die bersetzungen der Dubia und die 20170928 ME
Zurechtweisung in ein leserfreundlicheres Format bertragen, https://katholisch-bleiben.de/dokumente/.
Mit einer Briefaktion mchten wir nicht nur dem deutschsprachigen Klerus die Texte der Dubia und der
Correctio filialis mit der Bitte vorlegen, diese Dokumente einem eingehenden Studium zu unterziehen.
Dafr sind nur zwei kleine Schritte notwendig:

Ich habe ein Formular eingerichtet in dem Adressaten eingetragen werden knnen.
Fr den Versand werden Briefmarken bentigt, 1.45 pro Brief. Der Versand in die
deutschsprachigen Nachbarlnder kostet 3,70 . Bitte kein Geld senden! Das einfachste ist, Sie
untersttzen die Aktion mit kleinen Briefmarkenspenden, weiteres hier.

Helfen Sie bitte mit den katholischen Glauben zu bewahren.


Im gemeinsamen Gebet fr Kirche und Papst verbunden
Jens Falk
https://katholisch-bleiben.de/

SOWA http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/to-Arkadiusz-Robaczewski-PDO523-FO-
von-Stefan-Kosiewski-ZR-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-20170928-ME-SOWA

Opublikowano 19 hours ago, autor: sowa


http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/09/pdo204-ktorzy-pochodza-z-zydostwa-110.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Moses Mendelssohn und Lessings Kiste

Lesung/Vortrag mit Prof. Dr. Manfred Kappeler, Berlin

Im Mittelpunkt des Buches steht die Freundschaft von Moses Mendelssohn, Gotthold
Ephraim Lessing und Friedrich Nicolai.

Gotthold Ephraim Lessing Friedrich Nicolai Moses Mendelsohn (Fotos: Wikipedia)


Die drei lernten sich als junge Mnner in der Zeit Friedrichs II. in Berlin kennen. Von ihrer
philosophischen und literarischen Zusammenarbeit gingen starke Impulse fr die Aufklrung
in Deutschland aus, die ihnen in der Nachwelt den Ehrentitel Dreigestirn der Berliner
Aufklrung eintrugen. Friedrich Nicolai, der bedeutende Verleger und Begrnder der
Literaturkritik in Deutschland, schrieb in seinen Erinnerungen: Wir waren damals alle drei in
der Blte unserer Jahre, alle drei voll Wahrheitsliebe und Eifer, alle drei von unbefangenem
Geiste.

In der Lesung aus seinem Buch wird der Autor sich auf die Bildungsgeschichte Moses
Mendelssohns und dessen Anteil an dieser noch heute faszinierenden Freundschaft dreier
junger Mnner aus sehr unterschiedlichen sozial-kulturellen Milieus konzentrieren. Manfred
Kappeler beendete sein Buch mit folgenden Stzen: Die Bewahrung der historisch immer
wieder bedrohten Freiheit des Denkens, Sprechens und Schreibens, fr die sie sich eingesetzt
haben, ist auch in unsere Hnde gelegt. Die Aufklrung, schrieb Mendelssohn, ist kein
einmal erreichet und dann fr alle Zeiten gesicherter Zustand, sondern eine von Menschen
immer wieder neu herzustellende Praxis, die die Keime ihres Scheiterns allemal in sich trgt.

Freitag, 6. Oktober 2017, 19.30 Uhr


Ev. Limesgemeinde, Ostring 15, 65824 Schwalbach a. Ts.
Veranstalter:
Gesellschaft fr Christlich-Jdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis
Kulturkreis Schwalbach GmbH und Ev. Limesgemeinde Schwalbach

Gnter Pabst, Schwalbach, 30. September 2017/pabst@gmx.eu


_________________________________________________________________________________________________
Kontakt: cjz.mtk@gmx.de Webseite: www. cjz-maintaunus.de

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Politik, Polen, Piano am 5. Oktober 2017 Vortrag mit Jan Opielka Freundeskreis Frankfurt/
Krakau DPG e.V. Ikonenmuseum 18:30

http://oswiata.weebly.com/blog/politik-polen-piano-am-5-oktober-2017-
vortrag-mit-jan-opielka-freundeskreis-frankfurt-krakau-dpg-ev-ikonenmuseum-1830

https://issuu.com/kulturzentrum