You are on page 1of 15

Europäisches Magazin SOWA 1.

Oktober 2017

to Arkadiusz Robaczewski PDO523 FO von Stefan Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et Khazarica ZECh
20170928 ME SOWA Napisał sowa (») 28. 9. w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 49×

radio: https://gloria.tv/audio/aDHq4XLZufwU469MfkeZ47PQw

Sep
30

PDO523 Z powodu
szerzenia herezji i ze względu na inne słowa
działania i zaniechania PDO204

Correctio Filialis

523 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość Studia Slavica et Khazarica Z powodu
szerzenia herezji i ze względu na inne słowa działania i zaniechania Pośród nazwisk odważnych katolików,
którzy wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji, przeczytałem: Arkadiusz Robaczewski, Former
Professor Zarys Estetyki Chazarów https://www.pinterest.de/pin/452752568781924036/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Stefan Kosiewski

POLEN
Sep 26, 2017
http://www.correctiofilialis.org/de/
ZUSAMMENFASSUNG DER CORRECTIO FILIALIS
Stefan Kosiewski

26 września o 13:50 ·
Blox.pl

Z powodu szerzenia herezji przez
adhortację apostolską Amoris
laetitia oraz inne słowa, działania i
zaniechania Waszej Swiętobliwości
https://lnkd.in/e7-TEHM
Stefan Kosiewski hat das geteilt

https://twitter.com/sowa/status/912643411500584960
Katholisch bleiben https://lnkd.in/e_49VvE Correctio filialis de haeresibus propagatis https://lnkd.in/e29w3cQ
https://plus.google.com/11674884616518426…/posts/8XVKHG7Lte

Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia
oraz inne ...
Jorge Maria kardynał Bergoglio SI
franciscus.blox.pl

Modlitwa za Ojca św.
"Przyłączcie się do naszej modlitwy i naszej miłości
do Kościoła. Do tego, który się kocha i za który się
modli. Wszyscy musimy modlić się w miłości do
naszego, świętego Kościoła Bożego.
Obecnie prawie wszyscy patrzą na Kościół, ale nie
wszyscy z miłością. Spogląda się nań ze starą,
antyklerykalną wrogością, z góry podjętą
nieufnością, żeby tylko krytykować, albo żeby
konkretną, ludzką rzeczywistość Kościoła św.
zastąpić dowolną formą podług własnego gustu",
powiedział swego czasu papież Paweł VI na
audiencji generalnej.

Natomiast w maju br. Franciszek na spotkaniu z
uczestnikami pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu
ds. Komunikacji oznajmił: "Reforma to nie jakieś
tam pobielenie. Reforma to nadanie nowej formy,
zorganizowanie w nowy sposób. Trzeba to robić
inteligentnie, łagodnie, ale i z odrobiną, wybaczcie
mi to słowo, z odrobiną przemocy, dobrej
przemocy, aby przeprowadzić reformę”.

Papież Bergoglio "przemocą, dobrą przemocą", jak
może i mniema, zreformował m.in. opactwo na
Monte Cassino. Odebrał zakonowi przemocą,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

inteligentną, urzędu Biskupa Rzymu (jakim to tytułem skromnie nazywał się zaraz po wyborze na papieża)
okoliczne parafie, w liczbie 53, historycznie powiązane przez pokolenia konkretnych ludzi darowiznami ich
własności prywatnej, przekazywanej przez wieki na rzecz kulturo twórczo czynnego w skali całej Europy
zakonu założonego w VI w. przez św. Benedykta. Dzisiaj na skutek tej "dobrej przemocy" papieża Franciszka,
opat klasztoru (u którego czerwone maki piły polską krew, z woli "odrobiny dobrego kłamstwa"
amerykańskiego prezydenta Roosevelta, w sprawie konieczności zrównania z ziemią bombami rzekomo
umocnionego przez Niemców klasztoru, może odczuwać braki pewnych sum pieniędzy przekazywanych na
pokrycie dotychczasowych potrzeb klasztoru, określonych nazywając rzecz słowami Pawła VI: "dowolną formą
podług własnego gustu", czyli miarą widzimisię jezuity łagodnego nota bene nie tylko dla homoseksualistów
takich, jak bp. Wesołowski i abp. Paetz, na grzesznej i haniebnej konferencji prasowej papieża jezuity w białej
sutannie w samolocie, Bergoglio łagodnego serca dla dyktatora Videli, który może i stosował "przemoc, dobrą
przemoc" przy wyrzucaniu ze samolotów do Oceanu Atlantyckiego tysięcy ludzi uznanych przez tego
terrorystę wojskowego za swoich przeciwników politycznych. Nie został przy tym nigdy ten diabeł wcielony,
ani jednego razu na piśmie, upomniany przez Przewodniczącego Episkopatu Argentyny, jezuitę Bergoglio,
obecnego rezydenta Domu św. Marty, dobrego dla rozwodników, różnych takich, swoich i pedałów.

Laßt uns beten für unseren Papst Franziskus. Der Herr erhalte ihn und stärke ihn und mache ihn glücklich auf
Erden und übergebe ihn nicht in die Hände seiner Feinde! Vater unser… Gegrüßest seist du, Maria…
https://katholisch-bleiben.de/gebet-fuer-den-heiligen-vater/

Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niechaj go Bóg zachowa, umacnia i czyni szczęśliwym na Ziemi i
nie przekazuje go w ręce jego wrogów! Ojcze nasz... Zdrowaś Maryja...

Panie, Boże Nasz! Połącz modlitwę naszą z modłami Ojca św. i przyjmij ją łaskawie. Wszystko, czego on
dzisiaj od Ciebie uprosi, upraszamy z nim. Jeżeli on odda się na ofiarę miłości do swojego ludu, wtedy my
chcemy połączyć się z nim i uprosić o ofiarną moc pokuty dla niego i Kościoła św. Amen.

Herr, unser Gott! Vereinige unser Gebet mit dem Gebet des Heiligen Vaters und nimm es gnädig an! Alles, was er
heute von Dir erbittet, das erbitten wir mit ihm. Wenn er sich als Opfer der Liebe anbietet für sein Volk, dann
wollen wir uns mit ihm vereinigen und opfernde Sühnekraft für ihn und die heilige Kirche Gottes erbitten. Amen."
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1520539941335853

mysowa
319 3. Okt. 2015 Magazyn Europejski SOWA

09:30 radio:
https://gloria.tv/audio/6SL4DGbwy6bs3sbKsfYfKjaBE/postings/

PDO204 ktorzy pochodza z zydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa
FO von Stefan Kosiewski ZR604 w dzien …

204 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski
Zniweczona Rzeczywistość 604 ktorzy pochodza z zydostwa 1,10
List Pawła do Tytusa w dzien swietych Aniolow Strozow AD 2015
ME SOWA 1.7.2010 Bialorus abo prolegomena do krytyki
Kaczynskiego … SS. Angelorum Custodum

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Bracia i Siostry,

tradycyjnym Szczęść Boże pozdrawiamy Polki, Polaków i Katolików oraz Osoby określające tożsamość swoją
sposobem jasnym i prostym, uczciwymi słowy: wierzę w Boga, ale nie wierzę w księży, albowiem nie
przychodzą do mnie z w cichości serca, z pokorą i skruchą do szczerej spowiedzi. Nie znam złoczyńców inaczej,
jak tylko po czynach złych i obłudzie faryzejskiej.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

A widziałem i dane mi było poznać nie mało i wielu kapusiów Służby
Bezpieczeństwa w Kościele św., w kuszącym obłudnie zaciszu konfesjonału
budzącym zaufanie maluczkich. W pałacach, Kuriach Biskupich, Biurach
Parafialnych, Redakcjach Katolickich, Szkołach i Organizacjach
Chrześcijańskich, na Soborach i Synodach. W drodze człowieka, na
pielgrzymkach, z wiatykiem, po kolędzie, w życiu, na uroczystościach
powszechnych. Tajnych współpracowników Zła w nieczystej postaci
bezbożnika, szatana żydomasonerii, Lucyfera symbolicznie
przedstawiającego się ludziom prostym gwiazdą pięcioramienną w
signum biskupim, podmienioną dla tzw. przyzwoitości na słoneczko w
herbie fałszywego dziewictwa antychrysta, tajnymi znakami
palców rozwartych, niczym nogi ladacznicy w pozdrowieniu
wolnomularskim V

9 On musi być mężczyzną, który trzyma się słowa prawdziwej nauki; wtedy może on tą zdrową
nauką wspólnotę upomnieć i przeciwników pokonać.

10 Ponieważ wielu jest nieposłusznych, obgadujących i szubrawców, szczególnie pomiędzy tymi,
którzy pochodzą z żydostwa.

11 Tych ludzi należy doprowadzić do milczenia, albowiem fałszywymi naukami rozbiją całe rodziny
wiedzeni obżydliwym nałogiem szukania dla siebie korzyści.
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/tit1.html

Written by sowa (») 23. 8. in category Church - religion, ...Niezwłoczne podanie się przez Was do dymisji z
Urzedu Dziekana byłoby pożądane - Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz, PDF: de.scribd.com/…/Tit-1-10-
List-P… Mehr plus.google.com/…/8HyMgAAW92X

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha św., narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi
po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha św.,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

św. Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot
wieczny. Amen.
Frankfurt nad Menem w dzień świętych Aniołów Stróżów, 2 października AD 2015

Na drodze do niebiańskiej Ojczyzny zagraża nam wiele niebezpieczeństw. Jak wędrowcowi na niepewnych
drogach jego potrzebny jest przewodnik, tak człowiekowi każdemu w jego pielgrzymowaniu, które Poeta
Polski, ks. Mikołaj Sęp Szarzyński w Sonecie IV, zatytułowanym O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem,
światem i ciałem nazwał bojowaniem, bytem podniebnym, został przydzielony Anioł.

Anioł Stróż rozjaśnia nasze Zrozumienie swoją Wskazówką i Podpowiedzią. Pomaga znaleźć Wolę potrzebną
do odciągnięcia od miłowania ziemskich rzeczy i rozpala pragnienie Wieczności. On przypomina Polakowi i
Katolikowi: masz obowiązki polskie do wypełnienia!

Wzmacnia siły potrzebne we walce ze złymi duchami, światem i ciałem, jak mówi Poeta.

On wzywa nas do opamiętania, sakramentu pokuty, po czym zanosi nasze modlitwy do Boga
Wszechmocnego, który jest Sędzią. Jako wierny rzecznik osiąga dla nas Łaskawość. Nasz Anioł Stróż.

Kościół powszechny głosi, że Aniołowie stróżowie stworzeni są na Chwałę i Służbę Bogu jako dla ochrony i
prowadzenia dobrego ludzi.

Stworzeniami są Aniołowie! Jak człowiek jest stworzeniem Bożym, a tylko są niewidzialni dla oczu, jak fale
radiowe, promieniowanie, emanacja, które poznajemy po czynach, oddziaływaniu na nasze receptory
otrzymane od Stwórcy w genach odziedziczonych po rodzicach.

Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris:largire supplicibus
tuis; et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaudere. Per Dominum nostrum.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
radio: https://gloria.tv/audio/6SL4DGbwy6bs3sbKsfYfKjaBE

Pośród nazwisk odważnych katolików, którzy wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji,
przeczytałem: Arkadiusz Robaczewski, Former Professor

Bżydko zabawiacie się, żydowiny: dla was chucpa, to zabawka, nam
Polakom i Katolikom idzie zaś o winę, grzech i życie wieczne, amen.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

to Arkadiusz Robaczewski PDO523 FO von Stefan
Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et
Khazarica ZECh 20170928 ME SOWA

sowa (») | 28. 9. w kategorii Studia Slavica et
Khazarica, czytaj: 49×

Pośród nazwisk odważnych katolików, którzy
wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego
herezji, przeczytałem: Arkadiusz Robaczewski,
Former Professor czytaj dalej

Correctio Filialis de haeresibus propagatis

Wojciech Stanislawski
19 września o 14:41 ·
Napisałem ważny dla mnie (choć chyba niepotrzebnie pszemondżały) tekst o „ludzie PiSowskim”. Ludzie, którego
większość obaw, oburzeń i nadziei nadal podzielam – ale którego mściwość i naiwna nadzieja, że bardzo
skomplikowane sprawy można załatwić w bardzo prosty sposób jest dla mnie nieraz nie do przyjęcia. Zapraszam
do lektury i uwag.
Millenaryści z Mińska Mazowieckiego – Nowa Konfederacja
Wojciech Stanisławski Millenaryści z Mińska Mazowieckiego Nadzieje i fantazje „ludu PiS-owskiego” wydają się
chwilami niepokojąco bliskie chiliastycznych marzeń o końcu historii Ten artykuł będzie dostępny…
nowakonfederacja.pl
43 Stefan Kosiewski, Krzysztof Kizierowski i 41 innych użytkowników

Stefan Kosiewski Komentarze
Stefan Kosiewski @Arkadiusz Robaczewski – Wojciech Stanislawski, sam smak, cymes, kryptosyjonista
bżydko o drogę pyta: A Polacy, co z Polakami? I odnosi się do tekstów żydostwa w czasie, kiedy wikipedia
podaje prawdziwe nazwiska ukrytych żydów Polsce (vide: Ważyk, Rymkowski, nadworne pióro Kalksztajna);

A Polacy, co z Polakami? W herezjach nie jesteśmy zbyt mocni, ale w pięknym wieku XIX dorobiliśmy się kilku
marzeń o końcu historii i przemienieniu świata, począwszy od opisanego przez Martina Bubera cadyka z
Przysuchy, …Hoene-Wrońskiego, …Andrzeja Towiańskiego, … Adama Ważyka, …Andrzej Szczypiorski, …
Andrzejewski, …
https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/szurkow-ustawka…/
Wojciech Stanisławski
dr historii, publicysta, były redaktor magazynu „Plus Minus”

przypis:
o wierszach Tuwima prof. Elzenberg jednym słowem: bombelki, Stanisławski tak samo; za dużo błędów
rzeczowych w tekście, żeby dać się na lep języka samoprzylepnego, z przestrogą przed złotoustymi
żydowinami, miłośnikami Normana Cohna, Raymond Arona, Miłosza i Kołakowskiego z KOR-u.
Przed chwilą
https://www.facebook.com/wojciech.stanislawski.92/posts/10209326428029458?comment_id=10209376421
079253&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Wojciech Stanislawski Drogi Panie: dalece nie wszystko rozumiem, „bąbelki” wolałbym przez „ą”, do admiracji dla
Miłosza, a wielkiego uznania dla Leszka Kołakowskiego i Raymonda Arona przyznaję się samemu, nie trzeba mnie
demaskować .43 min

Stefan Kosiewski @Wojciech Stanislawski – „chyba niepotrzebnie pszemondżały”
http://przekapane.blox.pl/2017/09/wikipedia-podaje-prawdziwe-nazwiska-ukrytych.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

wikipedia podaje
prawdziwe nazwiska
ukrytych żydów
Polsce …magazyn
europejski sowa
przekapane.blox.pl
Przed chwilą

15:58 to: Arkadiusz
Robaczewski

Aktywny(a)
przez Massenger

co to?

biegunka?
dopiero, co
potwierrdził pan, że
nie jest prof., ale jest
moim znajomym na
fb, a wysraczył jeden
żydek Stanisławski i
ucieka mi znajomy do
żydoskiego
towarzystwa?

Pośród nazwisk
odważnych katolików,
którzy wskazali
Bergoglio na szerzenie
przez niego herezji
przeczytałem:
Prof. Arkadiusz
Robaczewski
Former Professor at
the Catholic University of Lublin
http://www.correctiofilialis.org/de/signatories/

Przeczytałem na fejsbuku, że nie jest prof. i nie używał nigdy tego tytułu, zatem zaprosiłem uczciwego do
znajomych na fejsbuku a ten zaakceptował. Potem zobaczyłem na tym samym profilu @Arkadiusz
Robaczewski
wpis polecający tekst autora Wojciech Stanislawski na Nowa Konfederacja, przeczytałem żydomasońskiego
gniota, którego egoman robiący za autora opatrzył niby skromnym wprowadzeniem: „chyba niepotrzebnie
pszemondżały” na co wpisałem żydowinowi Stanislawskiemu, reformującemu myślenie katolików w Polsce
jw.:
Stefan Kosiewski @Arkadiusz Robaczewski – Wojciech Stanislawski, sam smak, cymes, kryptosyjonista
bżydko o drogę pyta: A Polacy, co z Polakami? I odnosi się do tekstów żydostwa w czasie, kiedy wikipedia
podaje prawdziwe nazwiska ukrytych żydów Polsce (vide: Ważyk, Rymkowski, nadworne pióro Kalksztajna);

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

"A Polacy, co z Polakami? W herezjach nie jesteśmy zbyt mocni, ale w pięknym wieku XIX dorobiliśmy się kilku
marzeń o końcu historii i przemienieniu świata, począwszy od opisanego przez Martina Bubera cadyka z
Przysuchy, …Hoene-Wrońskiego, …Andrzeja Towiańskiego, … Adama Ważyka, …Andrzej Szczypiorski, …
Andrzejewski", https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-mazowieckiego/

…przypis, który miał prof. Arkadiuszowi Robaczewskiemu wyjaśnić co nieco z Estetyki Chazarów: o wierszach
Tuwima prof. Elzenberg jednym słowem: bombelki, Stanisławski tak samo; za dużo błędów rzeczowych w
tekście, żeby dać się na lep języka samoprzylepnego, z przestrogą przed złotoustymi żydowinami, miłośnikami
Normana Cohna, Raymond Arona, Miłosza i Kołakowskiego z KOR-u.

A potem żydowin obnażony, który cnoty się boi w pośpiechu, którym żydostwo na Węgrodzie w Czeladzi
reagowało na biegunkę i stosowało ten pośpiech skutecznie przy łapaniu pcheł; ten to faryzeusz wypisał mi się
z fejsbuka; Matko Boska, nie pytaj mnie: który? Oba żydowiny dały ze strachu po gaciach: skrytykowany dr,
popisujący się przepisanym z wikipedii spisem lektur żydomasońskich zablokował i nie mam dostępu do tego,
com sam napisał był. Zaś to jest moja niewątpliwa własność intelektualna, chociaż tylko prawda w jednym
zdaniu prostym, jak plunięcie przed stopy antypolskiemu i antykatolickiemu chucpiarzowi prawdą w oczy:
bżydko się bawi!

Ten, co go ten drugi polecił jako mądrego, dra. Ten mnie zablokował. Zaś ten drugi tchórzliwie wypisał się ze
znajomych, którego żydomasoneria międzynarodowa w Kościele uznała za odważnego Profesora tylko po to,
żeby dowartościować brak odwagi tchórza Robaczewskiego, który wyznał na fejsbuku, że nie jest profesor,
natomiast chyba robi ewidentnie za sączek w Kościele św., którego zadaniem jest skupienie wokół siebie
przeciwników rozwalania Kościoła przez Bergoglio, Dziwisza, śp. ks. Jankoskiego od św. Brygidy w Gdańsku.
Sączka zakładanego do ropiejących ran przez żydomasonerię posoborową w Kościele, którego hierarchia
wymusiła dymisję Papieża Benedykta, Zastępcy Jezusa Chrystusa na Ziemi, ażeby zrobić skok ostateczny na
kasę Watykanu, zabrać m.in. ziemię z kościołami parafialnymi klasztorowi na Monte Cassino i skasować to
wszystko, czego Pan Bóg udaje chyba, że nie widzi… Skaranie Boskie z tymi żydowinami, moja Droga.

https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-mazowieckiego/ Skomentuj artykuł

(1) skomentowałem i nie zamieścili, pewnie kontroluje ten sam Stanisławski, któremu poniżej tchórz
bżydko z oczu pa3

Wojciech Stanisławski Dr historii, o XX-wiecznych Bałkanach, Polsce i emigracji rosyjskiej
pisuje od „Aspen Review” po „Teologię Polityczną”. Do stycznia 2017 r. redaktor
magazynu „Plus Minus”. Lubi sielanki.https://nowakonfederacja.pl/author/wojciech-
stanislawski/

Beata Chrzaszcz Jeżeli ktoś ze świeckich chce podpisać tę samą petycję to proszę tutaj:
https://www.change.org/…/petition-support-by-the… Sign the Petition
Petition: Support by the Catholic Laity for the Filial Correction of Pope Francis
change.org
Wrr

Stefan Kosiewski To jest fałszywy adres, dezorientujący Polaków i Katolików; tu jest adres do
correctiofilialis.org Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia oraz inne słowa, działania i
zaniechania Waszej Swiątobliwości http://franciscus.blox.pl/…/Z-powodu-
szerzenia-herezji…

sowa • kilka sekund temu Pośród nazwisk odważnych katolików, którzy
wskazali Bergoglio na szerzenie przez niego herezji, przeczytałem: Arkadiusz
Robaczewski, Former Professor
Correctio Filialis de haeresibus propagatis

„…Zdziwił mnie polski sygnatariusz tego listu. Niejaki prof. Arkadiusz
Rybaczewski, były prof. Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Tak sam
się podpisał pod listem. I to znowu nie jest żart. Arkadiusz Robaczewski

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

nigdy profesorem KUL nie był, o ile mnie wiedza nie myli jest posiadaczem stopnia magistra. Dziś mocno
związany ze środowiskiem Radia Maryja, gdzie zajmuje nawet jakieś kierownicze stanowiska w różnych
instytutach, czy fundacjach, w których tylko ojciec Tadeusz Rydzyk się dobrze orientuje. Może i wykłada
ów „profesor” w Szkole w Toruniu, ale tu pojawia się już problem, który od dziś jest aktualny. Czy to jest
w porządku, że ktoś kto publicznie zarzuca papieżowi herezję może wykładać na katolickiej skądinąd
uczelni? I już również dziś usłyszałem pytanie, czy ktoś podważający papieską prawowierność publicznie,
może tak sobie przystępować do komunii w czasie mszy? I może nie usłyszałbym tego pytania tak szybko,
gdyby nie to, że ten polski sygnatariusz przychodzi również do naszego lubelskiego kościoła. A i sam bym
nie zabierał głosu, gdybym nie pamiętam jak sam ojciec dyrektor rozdawał razy nie tak dawno, kto może
a kto nie może do komunii przystępować. Dlatego teraz ciekawi mnie owa kwestia zatrudniania na
uczelni katolickiej, po zarzutach stawianych papieżowi o herezję i kwestia jedności w komunii z całym
Kościołem Katolickim. I znowu myślę, że to nie jest żart.”

Tomasz Dostatni OP

Urodzony w 1964 roku. W przeszłości dyrektor wydawnictwa „W drodze”. Obecnie prezes
dominikańskiej Fundacji „Ponad Granicami” w Lublinie. Znawca Kościoła w Czechach, publicysta.
[fot. Tomek Sikora]

Modalità Manutenzione
Correctio Filialis de haeresibus propagatis – www.correctiofilialis.org
correctiofilialis.org Przed chwilą
https://blog.dominikanie.pl/tomasz-dostatni/2017/09/25/papiez-franciszek-mheretyk/#comment-3539889088

Adam Wielomski Bartpszewszczyzns 25 września o 08:26
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faneta.milena.1
%2Fposts%2F669722986567402&width=500

mysowa
1 1,3 Tsd. 10. Aug.LUKRECJA BERGOGLIO abo
LUKRATYWNE REFORMY PIEKIELNIKA
LUCYFERA PDO507 SONET XIX FO z …

12:25

PDF: www.scribd.com/…/Lukrecja-Bergog…
LUKRECJA BERGOGLIO abo LUKRATYWNE
REFORMY PIEKIELNIKA LUCYFERA PDO507
sowa.quicksnake.cz/ART/LUKRECJA-BERGOG…
53-letni Toni Reis i 59-letni … Mehr
radio:

https://gloria.tv/audio/np2RNtbCtQVy1My3Rd8yDajrk

mysowa
1 3,6 Tsd. 30. Juli Bracia Kaczyńscy w Testamencie braci Swiątkowskich
PDO503 Dziedziczna władza antypolskich stalinist…

01:04:52

PDF: www.scribd.com/…/Bracia-Kaczynsc… Bracia Kaczyńscy w Testamencie
braci Swiątkowskich PDO503 sowa-magazyn.blogspot.ro/…/jarosaw-kaczyns…
Dziedziczna władza antypolskich stalinistów nad Polaka… Mehr

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Radio: https://gloria.tv/audio/LwNKcXWEBEfG2aCpfU7JMMgmg
wtorek, 26 września 2017
Z powodu szerzenia herezji przez Amoris laetitia oraz inne słowa, działania i
zaniechania Waszej Swiątobliwości

https://twitter.com/sowa/status/912643411500584960
Stefan Kosiewski POLEN

26 wrz, 12:56
http://www.correctiofilialis.org/de/

SEHEN SIE DAS DOKUMENT HIER: http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/09/Correctio-
filialis_Deutsch_1.pdf

https://ligon.wordpress.com/2017/09/27/posrod-nazwisk-odwaznych-katolikow-ktorzy-wskazali-bergoglio-na-
szerzenie-przez-niego-herezji-przeczytalem-arkadiusz-robaczewski-former-professor/

Kaczyński zadymia odpowiedzialność Sitwy za zbrodnie Mafii

Stefan Kosiewski auf LinkedIn
8 weitere Artikel anzeigen

• Katholisch bleiben https://lnkd.in/e_49VvE Correctio filialis de haeresibus propagatis
https://lnkd.in/e29w3cQ Z powodu szerzenia herezji przez adhortację apostolską Amoris laetitia oraz
inne słowa, działania i zaniechania Waszej Swiętobliwości https://lnkd.in/e7-TEHMStefan Kosiewski
hat das geteilt

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8XVKHG7Lte7
wtorek, 26 września 2017 13:38
http://franciscus.blox.pl/2017/09/Z-powodu-szerzenia-herezji-przez-Amoris-laetitia.html

Do Apelu Smoleńskiego Krakowskiego Oddziału ZLP
Sprawdzona i uzupełniona, pierwszy raz dana do wiadomości publicznej pełna lista imion i nazwisk używanych
przez 53 zebranych 8 lutego 1953 r. sygnatariuszy rezolucji wyrażającej „bezwzględne potępienie dla zdrajców

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali
wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję”:
Kazimierz Barnaś, Władysław Błachut, Jan Błoński,
Jerzy Bober, Władysław Bodnicki, Antoni Brosz,
Bogdan Brzeziński, Karol Bunsch, Bronisław Mróz-
Długoszewski, Władysław Dobrowolski, Kornel
Filipowicz, Ludwik Flaszen, Józef Andrzej Frasik,
Zygmunt Greń, Leszek Herdegen, Roman Husarski,
Jarosław Janowski, Jan Jaźwiec, Andrzej Kijowski,
Ryszard Kłyś, Władysław Krzemiński, Jan Kurczab,
Jalu Kurek, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Lovell, Józef
Łabuz, Władysław Machejek, Włodzimierz Maciąg,
Henryk Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna
Mortkowicz-Olczakowa, Sławomir Mrożek, Tadeusz
Nowak, Stefan Otwinowski, Adam Polewka, Marian
Promiński, Julian Przyboś, Edward Rączkowski,
Edyta Sicińska, Stanisław Skoneczny, Maciej
Słomczyński, (Joe Alex) Karol Szpalski, Wisława
Szymborska, Tadeusz Śliwiak, Anna Świrszczyńska,
Olgierd Terlecki, Henryk Vogler, Jan Wiktor, Adam
Włodek, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold
Zechenter, Alfred Znamierowski.

W 1992 roku sąd Warszawskiego Okręgu
Wojskowego uznał orzeczenia wydane w sprawie
oskarżonych w tzw. procesie kurii krakowskiej za
nieważne.

Czas goi rany, jak w rodzinie zamordowanego
ostatnio we Wrocławiu Igora Stachowiaka i w
rodzinie sprzedanej do kliniki w Egipcie na organy
Magdaleny Zuk; przyschło na ministrach:
Błaszczaku i Ziobro, przyschnęło na pani premier
Szydło, zatem podniosła już z wicepremierem
Morawieckim pensje dla służb mundurowych za to,
żeby nie trzeba było szukać winnego, min. Macierewicz nie musiał za dużo bronić posła Jarosława
Kaczyńskiego za przesądzenie młodego człowieka, o winie młodego człowieka, Bogu ducha winnego
Sebastiana K. Za winnego tego, że pani premier nic nie spamiętała z wypadku, jak ten drugi pod Toruniem z
wypadku, z którego uciekł. Ażeby nie trzeba było wszczynać namiętnego sporu prezydenta Dudy z
kryptopremierem Kaczyńskim o Wymiar Sprawiedliwości. Prezydent wczoraj wyznał: jesteśmy zgodni, co do
Jednego: Nie ma o czym mówić, kanalie, zabiliście Jarosławowi Kaczyńskiemu brata!

Zatem jest potrzeba chociażby powrotu do bolesnych spraw, nie by rozdrapywać nie zagojone, ropiejące rany.
Jest potrzeba powrotu do .:Sprawy oszukania wiernych rzymskokatolickich przez bpa Kaczmarka ale i
będziemy wracać do .:Sprawy Nieodwracalnych Szkód, wyrządzonych przez tego hierarchę w świadomości
bezbożnych obserwatorów rozprawy: Tadeusza Mazowieckiego i Jacka Kuronia, albowiem nieroztropnym
przyznaniem się do zbrodni zdrady Narodu Polskiego i państwa ludowego bp. Kaczmarek utwierdził nie jedną
Wisławę Szymborską, z d. Rottermund, ale 53 pisarzy zbłąkanych 53′ roku, w którym dopiero we Wigilię, w
Czeladzi miała rozbłysnąć nad porodówką w szpitalu gwiazda Poety Polski, od stanu wojennego na wygnaniu,
35 lat już.

Kanalie, mordy spasione sitwy, zdradzieckie, zabiliście brata Jarosławowi Kaczyńskiemu. Cztery dni po
skazaniu na 12 lat bpa Kaczmarka 25 września 1953 za „kolaborację z Niemcami, szpiegostwo na rzecz Stanów
Zjednoczonych i Watykanu oraz próbę obalenia ludowych władz”, do czego sam się przyznał na procesie
pokazowym idąc na współpracę z ubowcami tak samo jak Szymborska z d. Rottermund, która wspólnie z
innymi, wymienionymi powyżej, podjudzała prozaicznie władze do wymordowania hierarchii Kościoła
Rzymskokatolickiego w Polsce; ubowcy zatrzymali na Miodowej prymasa Wyszyńskiego, imiennika mego,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Stefana, zaś biskupi z Episkopatu Polski przyjęli do wiadomości aresztowanie prymasa, niczym Protokół z
Magdalenki wyniesiony przez Lecha Kaczyńskiego w teczce, dyplomatce. I przez trzech księży także w trzech
księżowskich teczkach dyplomatkach, w kopiach dla Prymasa i Watykanu.

Potępili „przestępcze działania” bpa Kaczmarka, biskupi Episkopatu Polski, do których to czynów
przestępczych zaliczyć należy w pierwszym rzędzie: grzeszne wyrażenie zgody na udział w chucpie
procesowej, która miała przynieść żydokomunie pokazowe zwycięstwo nad Panem Bogiem w Trójcy
Przenajświętszej Jedynym, dzięki naruszeniu przez biskupa K. przykazania Bożego: Nie mów fałszywego
świadectwa! Nie kręć.

https://ligon.wordpress.com/2017/09/27/posrod-nazwisk-odwaznych-katolikow-ktorzy-wskazali-bergoglio-na-
szerzenie-przez-niego-herezji-przeczytalem-arkadiusz-robaczewski-former-professor/

http://przekapane.blox.pl/2017/09/wikipedia-podaje-prawdziwe-nazwiska-ukrytych.html

Przekazuję, jak jest: jak można się było spodziewać Correctio filialis zostało przemilczane, lub
zmarginalizowane, piszą mi dzisiaj w mailu z grupy sygnatariuszy; w Polsce, na marginesie: Arkadiusz
Robaczewski, chazarskiej postury nieszczęśnik (mgr) z kiepem w ustach nałogowca nakrytego kiepe kształtu
ogromnego beretu na uszach wilka, nie do ukrycia pod parasolem nawet, zaszkodził nie tyle sobie, czy
korekcie Bergoglio, co purimowemu wesołkowi Wojciech Stanislawski, który to koń żydomarksistowski jest,
każden widzi po lekturze tekstu: https://nowakonfederacja.pl/millenarysci-z-minska-
mazowieckiego/ Skomentuj artykuł, którego g(.)wnem, ani herezją nazywać nie trzeba, zaś modlić się za za
perfidnych nie wolno, papież zabronił.

Można mieć oczy i uszy ku Bożemu Przeznaczeniu tych organów ciała człowieka poczciwego; można czytać,
słuchać i patrzeć im na palce. Ale nie wolno milczeć widząc grzeszącego w biały dzień i na oczach całego
świata, albowiem Katechizm Kościoła św. wylicza nam 9 Grzechów Cudzych:

1. Do grzechu radzić.
2. Innym grzeszyć kazać.
3. Na grzechy cudze zezwalać.
4. Innych do grzechu pobudzać.
5. Grzechy innych chwalić.
6. Na grzechy cudze milczeć.
7. Mogąc, nie karać grzechów.
8. Pomagać do grzechu.
9. Grzechu cudzego bronić.

KOREKTA BERGOGLIO PDO523 jest z punktu widzenia Katechizmu Kościoła św. niewątpliwie Uczynkiem
Miłosiernym co do duszy innego, albowiem zawiera i grzesznych upomnienie i nieumiejących nauczanie i
smutnych pociesza i nawołuje do modlitwy.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

radio: https://gloria.tv/audio/aDHq4XLZufwU469MfkeZ47PQw

to Arkadiusz
KATHOLISCH BLEIBEN: AKTUELLES Robaczewski
Wie leider zu erwarten war, wird die Zurechtweisung (Correctio filialis) wegen der Verbreitung von PDO523 FO
Häresien verschwiegen, allenfalls marginalisiert, und die Unterzeichner werden diskreditiert. Selbst die von Stefan
deutschen Distriktseiten der Priesterbruderschaften St. Pius X. und St. Petrus schweigen wie auch die Kosiewski ZR
Internetauftritte des Instituts Philipp Neri, des Opus Dei usw., die das Dokument weder veröffentlichen Pidgin_Art
noch eine Link setzen. Was verursacht diese Schockstarre, die im deutschen Sprachraum selbst Studia Slavica
traditionelle Katholiken erfaßt? et Khazarica
Wie ist dem Schweigen zu begegnen? ZECh
Um die Texte besser studieren zu können, haben wir die Übersetzungen der Dubia und die 20170928 ME
Zurechtweisung in ein leserfreundlicheres Format übertragen, https://katholisch-bleiben.de/dokumente/.
Mit einer Briefaktion möchten wir nicht nur dem deutschsprachigen Klerus die Texte der Dubia und der
Correctio filialis mit der Bitte vorlegen, diese Dokumente einem eingehenden Studium zu unterziehen.
Dafür sind nur zwei kleine Schritte notwendig:

• Ich habe ein Formular eingerichtet in dem Adressaten eingetragen werden können.
• Für den Versand werden Briefmarken benötigt, 1.45 € pro Brief. Der Versand in die
deutschsprachigen Nachbarländer kostet 3,70 €. Bitte kein Geld senden! Das einfachste ist, Sie
unterstützen die Aktion mit kleinen Briefmarkenspenden, weiteres hier.

Helfen Sie bitte mit den katholischen Glauben zu bewahren.
Im gemeinsamen Gebet für Kirche und Papst verbunden
Jens Falk
https://katholisch-bleiben.de/

SOWA http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/to-Arkadiusz-Robaczewski-PDO523-FO-
von-Stefan-Kosiewski-ZR-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-20170928-ME-SOWA

Opublikowano 19 hours ago, autor: sowa
http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/09/pdo204-ktorzy-pochodza-z-zydostwa-110.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Moses Mendelssohn und Lessings Kiste

Lesung/Vortrag mit Prof. Dr. Manfred Kappeler, Berlin

Im Mittelpunkt des Buches steht die Freundschaft von Moses Mendelssohn, Gotthold
Ephraim Lessing und Friedrich Nicolai.

Gotthold Ephraim Lessing Friedrich Nicolai Moses Mendelsohn (Fotos: Wikipedia)
Die drei lernten sich als junge Männer in der Zeit Friedrichs II. in Berlin kennen. Von ihrer
philosophischen und literarischen Zusammenarbeit gingen starke Impulse für die Aufklärung
in Deutschland aus, die ihnen in der Nachwelt den Ehrentitel „Dreigestirn der Berliner
Aufklärung“ eintrugen. Friedrich Nicolai, der bedeutende Verleger und Begründer der
Literaturkritik in Deutschland, schrieb in seinen Erinnerungen: „Wir waren damals alle drei in
der Blüte unserer Jahre, alle drei voll Wahrheitsliebe und Eifer, alle drei von unbefangenem
Geiste.“

In der Lesung aus seinem Buch wird der Autor sich auf die Bildungsgeschichte Moses
Mendelssohns und dessen Anteil an dieser noch heute faszinierenden Freundschaft dreier
junger Männer aus sehr unterschiedlichen sozial-kulturellen Milieus konzentrieren. Manfred
Kappeler beendete sein Buch mit folgenden Sätzen: „Die Bewahrung der historisch immer
wieder bedrohten Freiheit des Denkens, Sprechens und Schreibens, für die sie sich eingesetzt
haben, ist auch in unsere Hände gelegt. „Die Aufklärung“, schrieb Mendelssohn, „ist kein
einmal erreichet und dann für alle Zeiten gesicherter Zustand, sondern eine von Menschen
immer wieder neu herzustellende Praxis, die die Keime ihres Scheiterns allemal in sich trägt.“

Freitag, 6. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Ev. Limesgemeinde, Ostring 15, 65824 Schwalbach a. Ts.
Veranstalter:
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis
Kulturkreis Schwalbach GmbH und Ev. Limesgemeinde Schwalbach

Günter Pabst, Schwalbach, 30. September 2017/pabst@gmx.eu
_________________________________________________________________________________________________
Kontakt: cjz.mtk@gmx.de ● Webseite: www. cjz-maintaunus.de

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 1. Oktober 2017

Politik, Polen, Piano am 5. Oktober 2017 Vortrag mit Jan Opielka Freundeskreis Frankfurt/
Krakau DPG e.V. Ikonenmuseum 18:30

http://oswiata.weebly.com/blog/politik-polen-piano-am-5-oktober-2017-
vortrag-mit-jan-opielka-freundeskreis-frankfurt-krakau-dpg-ev-ikonenmuseum-1830

https://issuu.com/kulturzentrum