You are on page 1of 2

POTVERTOEREN

Gebruik deze kaart als routekaart voor de TOUR DE FRANCE 1965 n als
speelveld voor de TOUR DE CHANCE, een opwindend kansspel tussen keulen en
parijs. Data, afstanden en nummers van de etappes zijn aangegeven bij de
startplaatsen.

ALGEMENE SPELREGELS

Er zijn twee tot zes spelers. Gegooid wordt met n dobbelsteen, In de pot gaan 180 knikkers
(fiches, knopen, bonen, lucifers of centen). Verder krijgt iedere speler vijftien knikkers startgeld.
De uitgeknipte stukken (zie onderaan) zijn: 1 De bergen, die op of bij de bergen met hetzelfde
aantal spitsen op het speelveld gelegd worden. 2 De Tour-karavaan (K). Dit is het enige stuk, dat
over het bord schuift. 3 De gele en de groene trui. Wie een n gooit in zijn beurt, ontvangt de
gele trui en legt die vr zich op tafel. Wie een zes goOit ontvangt de groene trui en legt. die voor
zich neer. Gooit daarna een ander n van deze nummers, dan neemt die het bezit van de gele,
respectievelijk groene trui over. Deze truien ver wisselen dus steeds van eigenaar. Deze regel gel-
dt in alle etappes, dus ook in de tijdritten.
Wie het hoogste aantal ogen gooit mag beginnen. De karavaan K wordt op de eerste startplaats
(Keulen) geplaatst. Er wordt gespeeld per etappe. Wie het ogental van een klein wit
dobbelsteentje gooit, dat op de komen de etappe is getekend, betaalt evenveel knikkers aan de pot
als het geworpen aantal ogen wanneer er een min (-) bij het witte dobbelsteentje staat. Hij
ontvangt echter evenveel knikkers als het geworpen aantal ogen wanneer er een plus ( + ) staat.
Ook de volgende spelers, die in die etappe dat aantal gooien, betalen of ontvangen het geworpen
aantal . Gooit iemand het aantal ogen van de volgende finishplaats (de grote gele dobbelsteen),
dan heeft hij de etappe gewonnen. De karavaan K wordt op de volgende startplaats geplaatst en
de dagpremies worden uit de pot betaald. Dat zijn: drie knikkers voor de etappewinnaar,' twee
knikkers voor de bezitter van de gele trui en n knikker voor de bezitter van de groene trui. In de
volgende,etappe gooit de bezitter van de gele trui het eerst, daarna de andere spelers in de
richting van de wijzers van de klok. Gooit iemand als eerste het aantal ogen van een berg (een
groen dobbelsteentje) dan ontvangt hij geen knikkers, maar het losse bergje. Aan het eind van het
spel ontvangt de speler met de meeste bergpunten (toppen) de bergprijs.

Het is mogelijk dat n speler twee dagpremies wint Zo wordt bijvoorbeeld de eerste etappe
gewonnen door de speler die het eerst n n gooit en daardoor zowel de gele trui (2 knikkers) als
de dagprijs (3 knikkers) krijgt ,Gele n groene trui kunnen in het bezit zijn van n speler. Gooit
de bezitter van de gele trui 'n n, dan mag hij overgooien. Gooit de bezitter van de groene trui 'n
zes, dan mag ook hij overgooien. Aan het eind van het spel ontvangt de bezitter van de gele trui
twintig knikkers extra. De bezitter van de groene trui krijgt er tien extra. De rest van de pot is voor
de winnaar van het bergklassement Hebben meer spelers evenveel punten (aan n berg zitten
n, twee of drie spitsen en elke spits is n punt) dan wordt de bergprijs gedeeld
De knikkers worden geteld en wie er de meeste heeft, is winnaar. Wanneer ergens een
uitroepteken (!) staat gelden er bijzondere bepalingen.
Lees daarvoor de bijzondere spelregels

BIJZONDERE SPELREGELS

LUIK: Ploegentijdrit. Alle spelers gooien nmaal en krijgen het geworpen aantal ogen uitbetaald.
Verder geen dagpremies.
CAEN, QUIMPER, DAX en CARPENTRAS zijn startplaatsen. De etappes van de vorige dag zijn in een
andere plaats geindigd.
CHATEAULlN: tijdrit. Alle spelers gooien nmaal. Wie het laagste werpt krijgt acht knikkers.
Verder geen dagpremies.
BARCELONA: De etappewinnaar zet op de rustdag de bloemetjes buiten. Dat kost hem tien
knikkers.
MONT REVARD: tijdrit. Alle spelers gooien nmaal. Wie het hoogste aantal ogen gooit krijgt het
dubbele aantal knikkers uit de pot. Verder zijn er geen dagpremies. De etappewinnaars op de Mont
Ventoux en Mont Revard krijgen ook de bergpunten.
SENS: Wie hier terecht komt valt uit en speelt niet meer verder. De verzamelde bergen blijven
echter geldig.