You are on page 1of 1

UPANIJSKO LOVITE

VII/108 Trojstvo - Dobrovita

1 : 25.000
Besselov elipsoid, Gauss-Krugerova projekcija

Granica lovita

Minski sumnjiva podruja

Dravna granica

upanije

OpineMPVG, Uprava za lovstvo


Izvornik podataka o lovitu:
Izvornik podataka o lovitu: MPVG, Uprava za lovstvo
Podaci o miniranosti: Hrvatski centar za razminiranje (HCR)
Podaci o podataka
Izvornik miniranosti:o lovitu:
Hrvatski
MPVG,centarUprava
za razminiranje (HCR)
za lovstvo
Kartu izradio: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju,
Podaci o miniranosti:
Kartu izradio: Hrvatski
Oikon
oujak 2006 centar
d.o.o. za primijenjenu
Institut za razminiranjeekologiju,
(HCR)
oujak 2006
Kartu izradio: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju,
oujak 2006

VI/2

VII/108 Trojstvo - Dobrovita

VII/110 Bjelovacka

VII/2 BJELOVARSKA BILOGORA


UPOZORENJE:
Crvenom bojom su prikazana poznata
podruja visokog rizika od mina
i neeksplodiranog ratnog materijala.
Oprez je nuan i u ostalim podrujima.
Simboli upotrebljeni na karti prikazuju
pribline poloaje registriranih minskih polja
i koriste se samo u svrhu prezentacije.

Detaljnije informacije mogu se dobiti


u uredu Hrvatskog centra za razminiranje
(tel. 044/554-151).