You are on page 1of 1

DRAVNO LOVITE

VII/2 - BJELOVARSKA BILOGORA


1 : 25.000
Besselov elipsoid, Gauss-Krugerova projekcija

Granica lovita

Minski sumnjiva podruja

Dravna granica

upanijska granica

Autoceste - izgraene

Autoceste - planirane
Izvornik podataka o lovitu: MPVG, Uprava za lovstvo
Podaci o miniranosti: Hrvatski centar za razminiranje (HCR)
Kartu izradio: Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu
ekologiju; oujak 2006.

VII/2 - BJELOVARSKA BILOGORA VII/112 - Ravneka Kosa

VII/111 - Ciglenska

UPOZORENJE:
Crvenom bojom su prikazana poznata
podruja visokog rizika od mina
i neeksplodiranog ratnog materijala.
Oprez je nuan i u ostalim podrujima.
Simboli upotrebljeni na karti prikazuju
pribline poloaje registriranih minskih polja
i koriste se samo u svrhu prezentacije.

Detaljnije informacije mogu se dobiti


u uredu Hrvatskog centra za razminiranje
(tel. 044/554-151).