You are on page 1of 138

HTC Desire 310/

HTC Desire 310 dual sim


Uputstvo cija
ibu
Sigurnosni i propisni prirucnikd istr
ja jn
dal
j e na
ran
- zab
ns.hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre

HR
HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim
ja
Uputstvo trib
uci
is
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns.hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre
1 Oznake koje se koriste u ovim uputama

Oznake koje se koriste u ovim


uputama
U ovim uputama za uporabu koristimo slijedee simbole radi oznaavanja
korisnih i vanih informacija:

Ovo je napomena. Napomena esto prua dodatne informacije,


primjerice to e se dogoditi ako odluite poduzeti odreenu
radnju ili odustati od iste. Napomena takoer prua informacije
koje se mogu odnositi samo na odreene situacije.

Ovo je savjet. Savjet Vam prua alternativne mogunosti kako


provesti odreeni korak ili proceduru, ili Vas obavjetava o
mogunosti koja se moe pokazati korisna.
cija
ibu
d istr
jnja radi
Ovo pokazuje vane informacije koje su Vam potrebne
provoenja odreene zadae ili osposobljavanja
a dalodreene
en
anj
znaajke.

- z abr
Ovo prikazuje sigurnosnor upozorenje, tj. informaciju koja Vam je
h
ns. potencijalnih problema.
tcfa
potrebna radi izbjegavanja

w . h
ww
to sa
uze
Pre
2Upoznavanje 3

Upoznavanje St

HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim Sk


1.

2.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns .hr
. htcfa 3.

w w
aw
os Vr
uzet
Pre

1. NAPAJANJE 1.
2. GLASNOA
2.
3. Prednji fotoaparat
4. Slualica
5. Prikljuak slualica s mikrofonom 3,5 mm
6. USB prikljuak
Ako elite koristiti zatitu zaslona, ne pokrivajte i ne blokirajte
senzor pribliavanja. Za ureaj HTC Desire 310/HTC Desire 310
dual sim moe se kupiti specijalna zatita zaslona, koja ve ima
mali otvor za senzor.
3Upoznavanje

Stranji poklopac

Skidanje stranjeg poklopca


1. Uhvatite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim vrsto prednjom
stranom prema dolje.
2. Prstom otvorite stranji poklopac pomou malog otvora u donjem
dijelu ureaja HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns .hr
3.
tcfa
Polako odvojite poklopac od telefona i skinite ga.
. h
w
ww
sastranjeg poklopca
Vraanje
to
uze
Pre Kako ne bi dolo do oteenja tipki GLASNOA, ne pritiskajte te
tipke prilikom vraanja stranjeg poklopca.

1. Poravnajte stranji poklopac u gornjem dijelu ureaja HTC Desire 310/


HTC Desire 310 dual sim.
2. Pritisnite bone strane i donji dio stranjeg poklopca uz HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim, kako bi se poklopac zakljuao na svom mjestu.

m
4Upoznavanje 5

Poklopac e glasno kljocnuti kada se zakljua.


ci ja 3.
ibu
SIM kartica d istr
jnja sadri Va Va
d l kontakata iz
Ureaj HTC Desire 310 koristi microSIM karticu. MicroSIM a
kartica
a
broj telefona, informacije o uslugama i memoriju zanuvanje
nje
bra
telefonskog imenika i tekstualnih poruka.
HTC Desire 310 dual sim ima dva utora z
- aSIM-kartice.
za
Utor 1 podrava WCDMA i GSM.sUtor .hr 2 podrava GSM.
t c fan
.h 1.
ww
Umetanje SIM-kartice
aw
2.
s
eto
3.

euz
Upotrebljavajte samo standardnu microSIM. Umetanje malih SIM kartica
Pr(primjerice nanoSIM s adapterom ili preureenih SIM-kartica) moe
M
prouzroiti neispravno umetanje kartice ili oteenje utora za karticu.
1. Skinite stranji poklopac. Me
2. Prije umetanja micro SIM kartice prvo izvadite bateriju. / Umetnite SIM- i gl
karticu u bilo koji utor za SIM-karticu, kako pokazuje slika. Ako imate jo
jednu SIM-karticu, umetnite je u drugi utor.
Um
Prilikom umetanja pazite da SIM-kartica bude okrenuta pozlaenim
kontaktima prema dolje. 1.
2.
3.
5Upoznavanje

ja
uci
3. Pritisnite SIM-karticu dok ne kljocne na svom mjestu.

is trib
Vaenje SIM-kartice ja d
a
d aljn
ena
r anj iskljuiti ureaj
Prije vaenja SIM-kartice ne zaboravite
b
zadual sim.
hr -
HTC Desire 310/HTC Desire 310

fa ns.
.htc
1. Skinite stranji poklopac.

w ww
2. Izvadite bateriju.
a
to s SIM-karticu iz utora za SIM-karticu.
3. Izvucite

r e uze
P Memorijska kartica
Memorijsku karticu upotrebljavajte za spremanje fotografija, video snimki
M- i glazbe.
jo
Umetanje memorijske kartice
1. Skinite stranji poklopac.
2. Prije umetanja microSD kartice ne zaboravite izvaditi bateriju.
3. Umetnite microSD karticu u utor za memorijsku karticu pozlaenim
kontaktima prema dolje, te je ugurajte unutra.
6Upoznavanje 7

Um
Kor
rez
1.
2.

ucija
Vaenje memorijske kartice trib
j a dis
jn 310/HTC
dal karticu,
Ako elite izvaditi memorijsku karticu dok je ureaj HTC Desire

e na
Desire 310 dual sim ukljuen, morate prvo iskljuiti memorijsku
j
kako
biste sprijeili unitenje ili oteenje datotekara n se nalaze na memorijskoj
koje
za b
hr - Memorija.
kartici.
1. Idite na Postavke i dodirnite .stavku Pu
fa ns
.htc SD karticu.
2. Dodirnite stavku Iskljui Pre

w ww HTC
a
Vaenje to smemorijske kartice
r e uze
P 1. Skinite stranji poklopac.
2. Prije vaenja microSD kartice ne zaboravite izvaditi bateriju.
3. Pritisnite memorijsku karticu kako bi iskoila iz utora.

Baterija

Vaenje baterije 1.

1. Skinite stranji poklopac.


2. Prstom podignite bateriju iz prostora za bateriju.
7Upoznavanje

Umetanje baterije
Koristite samo originalne baterije koje su isporuene uz ureaj ili kao
rezervni dijelovi koje preporuujemo.
1. Skinite stranji poklopac.
2. Umetnite bateriju (mjedenim kontaktima naprijed) u prostor za bateriju.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ko
ena
oj
br anj
za
Punjenje baterijes.hr -
an f
.htc
Preporuujemo da napunite bateriju prije nego to ukljuite HTC Desire 310/
ww
aw
HTC Desire 310 dual sim i ponete ga koristiti.

o s Za punjenje telefona koristite iskljuivo isporueni punja i


u zet
Pre USB kabel. Za punjenje baterije koristite samo punja i USB
kabel koji su isporueni uz ureaj HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim. Ako je baterija preslaba, punite je pomou
punjaa, a ne pomou kabelske veze s raunalom putem USB
kabela.
Ne vadite bateriju iz ureaja HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim tijekom punjenja pomou mrenog punjaa ili
punjaa za vozilo.

1. Prikljuite manji kraj USB kabla u USB konektor.


8Upoznavanje 9

2.
3.

e
sv

Up
du
Min
dob
J
ci ja
ribu
m

ist
2. Prikljuite drugi kraj USB kabla u punja. i
3.
ja d
Prikljuite punja u elektrinu utinicu, ime e poeti punjenje baterije.
l j n
S
a
ad
s

a njen
Iz sigurnosnih razloga baterija zbog pregrijevanja moe
prekinuti punjenje.
br

- za bateriju, HTC Desire 310/HTC


n
Ako koristite Internet i rpunite
.hmoe zagrijevati. To je normalno.
nsse
Desire 310 dual sim
i
fa
.htc napuni, iskljuite punja iz utinice radi utede Nak
ww
Kada se ureaj
sta
w
energije.
sa Ako
eto
euz
ras
PrUkljuivanje i iskljuivanje pre

Ukljuivanje ureaja
Pritisnite tipku NAPAJANJE.

Kada prvi put ukljuite ureaj HTC Desire 310/HTC Desire 310
Pr
dual sim, morat ete zadati postavke. 1.
2.

Iskljuivanje ureaja
1. Ako je zaslon iskljuen, pritisnite tipku NAPAJANJE i ponovno ga
ukljuite.
Ako je va displej zatien zaslonom zakljuavanja, morate ga
otkljuati.
9Upoznavanje

2. Pritisnite i drite nekoliko sekundi tipku NAPAJANJE.


3. U ponudi mogunosti dodirnite Iskljui.

elite li neke brze upute za koritenje


svog telefona?

Upoznavanje telefona HTC Desire 310/HTC Desire 310


dual sim
Miniaplikacija Savjeti i pomo e Vam pomoi da tijekom nekoliko sekundi
dobijete to vie od svog ureaja HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
Je li Vam se nekada inilo da ne koristite svoj telefon maksimalno? U
ci ja
ibu
miniaplikaciji Savjeti i pomo moete iskoristiti korisniki prijatne upute

istr
i doznati to trebate. Teme variraju od osnovnih do naprednih, a izvor
d
jnja
Savjeti i pomo na Poetnom zaslonu ak preporuuje teme koje bi Vam
se mogle dopasti.
a dal
elite li odmah utvrditi kako se togod moen jen
ra uraditi? Jednostavno
zab jasne i aurne odgovore
napiite nekoliko kljunih rijei i pogledajte
-
.hr Desire 310 dual sim.
izravno u ureaju HTC Desire 310/HTC

t c ans i pomo sa Poetnog zaslona, dodirnite


fSavjeti
.h
Nakon otvaranja aplikacije
wi pomo.
ww
stavku > Savjeti
Ako sadrajsa miniaplikacije Saveti i pomo jo niste preuzeli ili ako je na
eto auriran sadraj, jednostavno dodirnite link za preuzimanje i
euz ga.
raspolaganju
Prpreuzmite
Ako elite promijeniti postavke miniaplikacije Saveti i pomo,
dodirnite stavku > Auriraj postavke.

Pretraga u slubi Savjeti i pomo


1. U slubi Savjeti i pomo dodirnite , te unesite rijei koje elite traiti.
2. Dodirnite rezultat pretrage, ako elite skoiti izravno na tu stavku.
10Postavke telefona 11

Postavke telefona Pr
A
Prve postavke Vaeg novog telefona Us
prij
Kada prvi put ukljuite telefon HTC Desire 310, bit ete pozvani da zadate
lok
postavke.
ubr
Pogledajte postavke ureaja i odaberite svoju vezu na Internet, prijavite se fot
na svoj Google raun, itd.

Instalacija auriranja

Kada je ukljuena veza na Internet i na raspolaganju je novo auriranje


softvera, primit ete obavijest.
uc ija
trib
1. Otvorite panel Obavijesti i dodirnite obavijest o auriranju sustava. 1.

2. Ako ne elite preuzeti auriranje putem podatkovne veze, a


j dis
odaberite A
jn
mogunost Auriraj samo putem Wi-Fi-ja.
dal p

j e na z
ran
3. Dodirnite stavku Preuzmi.

- zab mogunost Instaliraj sada, te


4. Nakon zavretka preuzimanja odaberite I
hr
ns.
dodirnite U redu.
2.

.
Nakon auriranja, ureajh cfa Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e se
tHTC
ww
aw
ponovno pokrenuti. 3.

e t os 4.
uz Ako elite saznati vie o HTC Get Started i HTC raunu,
Pre pogledajte Pomo i FAQ na stranicama HTC Get Started
(www.htcsense.com/help/).
5.
Ako ste sa svoga starog telefona prenijeli sadraj, kao to
su pozadine i tonovi zvona, uporabom HTC Get Started za
osobnu prilagodbu i preuzimanje sadraja iste vrste sa web
lokacije promijeniti e se postavke na Vaem novom telefonu.
Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao to su slube
prema mjestu gdje se nalazite ili automatsko sinkroniziranje
on-line rauna, mogu prouzroiti dodatne naknade za
podatkovni prijenos. Meutim, to Vas ne mora brinuti. Iste
stavke se mogu ukljuiti ili iskljuiti i kasnije u postavkama.
6.

7.
8.
11Postavke telefona

Prijenos sadraja iz telefona sa sustavom


Android
U svom starom telefonu sa sustavom Android preuzmite HTC Alat za
prijenos i upotrijebite ga za prijenos sadraja u nov telefon HTC. U vrste
lokalno spremljenog sadraja u starom telefonu, koje alat moe prenijeti,
ubrajaju se kontakti, poruke, dogaaji kalendara, knjine oznake, glazba,
fotografije i videa. Mogu se prenijeti i neke postavke.

Trebate Android inaice 2.3 ili novije, kako biste na Vaem


starom telefonu mogli upotrebljavati HTC alat za prijenos.
Ako Va stari telefon ima Android inaice 2.2 ili ranije, morate
uspostaviti prijenos putem Bluetooth veze. Za vie pojedinosti
pogledajte Prijenos sadraja iz starog telefona putem Bluetootha.
i ja
1. Postupajte na neki od slijedeih naina:
buc
d i stri
jnja
Ako prvi put provodite postavljanje novog telefona HTC, odaberite
dal telefona na
prijenos sadraja, te odaberite mogunost Prijenos iz starog
a
zaslonu Postavke telefona.
jen
ran
zab sadraj.
Idite na Postavke i dodirnite stavku Prenesi
-
2. Odaberite elite li provesti s .hr iz starog telefona HTC Android ili
fan Android.
prijenos

.ht c
drugog telefona sa sustavom
wwKompletan prijenos.
aw
3. Dodirnite stavku
s
eto
4. Postupajte
uzpreuzimanje,
prema koracima koji su prikazani u novom telefonu za

Pre Play u stari telefon.


instalaciju i otvaranje HTC Alata za prijenos sa Google

5. Kada se u starom telefonu prikae PIN kod, uvjerite se da se isti PIN


kod pokazao i u novom telefonu, te nakon toga nastavite.

Ako se PIN kod ne pokae, mogue je da se Va stari telefon ne


moe povezati s novim telefonom. Ako doe do toga, u novom
telefonu dodirnite stavku Ne moe se uspostaviti veza, kako
biste iskoristili Bluetooth za prijenos kontakata iz svog starog
telefona.
6. U svom starom telefonu odaberite vrste sadraja koje elite prenijeti, te
dodirnite Poni.
7. Priekajte dok se prijenos zavri.
8. U oba telefona dodirnite Gotovo.
12Postavke telefona 13

Nemate Internet vezu na starom telefonu? Pr


Ne brinite.
pu
Na starom telefonu ukljuite Wi-Fi, te se poveite s hotspotom koji vidite Upo
na novom HTC telefonu. Nakon toga ete trebati preuzeti HTC alat za And
prijenos sa HTC stranica putem svog web preglednika. sta
1. Nakon ukljuivanja Wi-Fi veze poveite svoj stari telefon s hotspotom i dr
koji je prikazan na Vaem novom telefonu (primjerice HTC alat za
prijenos 1234).
2. Idite na Postavke > Sigurnost, te odaberite opciju Nepoznati izvori, kako
biste omoguili preuzimanje i instalaciju alatke putem web preglednika.
1.
3. Pristupite stranicama HTC pomou svog web preglednika. Ovisno o
vrsti Android telefona koji imate: A

ci ja p

ribu
Web preglednik e automatski otvoriti HTC web stranice ako koristite
s
telefon HTC.
ist
l j nja d P
a
ad
Ako koristite drugi Android telefon, morate pomjeriti i otvoriti Panel s

jen
obavijestima, te dodirnuti Prijavi se na Wi-Fi mreu. 2.

r a n
zabpreuzimanje.
3.
4. Na HTC stranicama dodirnite tipku za
hr - s obavijestima, te priekajte dok se
5. Ponovo pomjerite i otvorites.Panel
4.
n
tcfsea Transfer_tool.apk preuzima.
ne pojavi obavijest da

w w.hTransfer_tool.apk za instalaciju HTC alata za prijenos. 5.


w
6. Dodirnite obavijest
sainstalacija zavri, otvorite HTC alat za prijenos. 6.
eto
7. Kada se
u z
e Odaberite vrste sadraja koje elite prenijeti, te dodirnite Zaponi.
Pr8. Ka
9. Priekajte dok se prijenos ne zavri.
HT
Prijenos sadraja sa iPhone-a Osi
kon
Ako imate iPhone, moete brzo i jednostavno prenijeti svoje kontakte,
poruke i drugi sadraj pomou HTC Sync Managera. Si
Za vie pojedinosti pogledajte Prijenos sadraja iz iPhone-a u Va telefon sr
HTC.
Ako elite prenijeti samo kontakte, moete takoer upotrijebiti Bluetooth
vezu. Za vie pojedinosti pogledajte Transferring content from your old
phone through Bluetooth.
13Postavke telefona

Prijenos sadraja iz starog telefona


putem Bluetootha
Upotrijebite Bluetooth za prijenos kontakata iz iPhone-a, telefona s inaicom
Android sustava 2.2 (ili ranijom), ili drugih vrsta telefona. Ovisno o modelu Vaeg
starog telefona, u Va novi HTC telefon ete moi prenijeti ne samo kontakte, ve
m i druge vrste podataka, kao to su dogaaji u kalendaru i tekstualne poruke.

Za prijenos drugih vrsta sadraja iz iPhone-a upotrijebite HTC


ko Sync Manager.
a.
1. Provedite jednu od slijedeih radnji:

Ako prvi put zadajete postavke na svom novom HTC telefonu, odaberite

cija
prijenos sadraja, te na zaslonu telefona s postavkama odaberite Prenesi
ibu
istr
sa starog telefona.

a d
Prijeite na Postavke, te dodirnite Prenesi sadraj.
ljnj
dasvog
en a
2. Dodirnite iPhone ili dodirnite Drugo, te odaberite naziv i model starog telefona.

b anj
3. Ukljuite Bluetooth na starom telefonu irpostavite ga u vidljiv reim.
za
hr - Vaeg starog i novog telefonu
4. Pratite upute prikazane na zaslonima
e
kako biste ih uparili.
f a ns.
.htc koje elite prenijeti.
5. Odaberite vrstewsadraja
os.
w w
sa
6. Priekajte dok se prijenos ne zavri.

u z eto
Pre
Kako prenijeti kontakte u HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim
Osim uporabe HTC alata za prijenos, postoje i drugi naini kako dodati
kontakte i drugi sadraj u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.

Sinkroniziranje Upotrijebite HTC Sync Manager za sinkroniziranje


s raunalom kontakata, dokumenata, popisa za reprodukciju i
drugih stavki izmeu HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim i Vaim Windows ili Mac raunalom.
Takoer ga moete upotrijebiti za prijenos kon-
takata, poruka ili drugog sadraja iz iPhone-a u
svoje raunalo, te iz raunala u Va HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim.
14Postavke telefona 15

Gmail Google kontakti se u HTC Desire 310/HTC Desire


poh
310 dual sim preuzimaju nakon to se prijavite uz
svoj Google raun. Isto tako moete kreirati Google
kontakte izravno iz HTC Desire 310/HTC Desire 310 Po
dual sim.
Po
Rauni drutvenih Prijavite se uz svoje omiljene drutvene mree radi
mrea sinkroniziranja kontaktnih informacija. pos
Microsoft HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim moe sink- K
Exchange ronizirati Vae radne kontakte s Microsoft Exchange k
ActiveSync ActiveSync posluiteljem Vaeg radnog mjesta. p
Kontakti u telefonu Kontakte moete kreirati i izravno u HTC Desire i
310/HTC Desire 310 dual sim, ako ih ne elite spre- d
mati na svoje online raune.
ja
uci
M
SIM kartica
ib
Kopirajte sve kontakte sa SIM kartice u HTC Desire
istr
z

ja d
310/HTC Desire 310 dual sim.

aljn
K
d z
ena
Prijenos fotografija, videa anij glazbe
d
b r
za
m
izmeu telefona i raunala
hr -
fa ns.medije sa ili na Vae raunalo.
.htc
Postoje dva naina kako prenijeti

ww 310/HTC Desire 310 dual sim sa svojim raunalom.


Poveite HTC Desire
w
a
to s kopirati medije.
Vae raunalo e prepoznati telefon kao bilo koju USB memoriju, te izmeu
njihemoete Po
u z
Pre Preuzmite i upotrijebite HTC Sync Manager softver na svom raunalu. el
sig
Moete ga jednostavno postaviti tako, da automatski prenosi glazbu,
stv
fotografije i videa iz HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim u Vae
raunalo. Isto tako moete sinkronizirati popise za reprodukciju izmeu Pom
raunala i HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim. su
Ako imate iPhone, moete ga povezati i prenijeti stavke fotoaparata D
(fotografije i video snimke) na svoje raunalo. Nakon toga ponovo is
poveite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim i kopirajte ih.
D
Dosta Vam je uvanja kopija svojih medija na nekoliko mjesta? Upotrijebite
u
online priuvne servise za spremanje svojih medija na jedno mjesto, kako
biste im mogli pristupati bilo gdje sa svoga raunala, sa HTC Desire 310/ D
HTC Desire 310 dual sim i sa drugih mobilnih ureaja. z
Prvo provjerite koji online rauni za pohranu su dostupni na HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim, te se prijavite uz taj koji elite upotrebljavati. Za D
prijavu uz neki raun pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite 3
15Postavke telefona

> Rauni i sinkronizacija > . Za pristup medijima u Vaoj online


pohrani upotrijebite aplikaciju Galerija.

Poetni zaslon
Poetni zaslon je mjesto, gdje HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim

postaje zbilja Va.


k- Kada ukljuite i postavite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim,
ge kao glavni Poetni zaslon e se prikazati Pregled dogaaja. Moete ga
prilagoditi za prikazivanje objava na Vaim drutvenim mreama, naslova
iz Vaih omiljenih novina i drugih stavki. Za vie detalja pogledajte Pregled
dogaaja na Poetnom zaslonu.

Moete takoer promijeniti aplikacije na traci preaca u dnu Poetnog


ci ja
ibu
istr
zaslona. Pogledajte Prilagoavanje trake preaca.

Klizite prstom lijevo po zaslonu i prikazat e Vam se drugi n


d
ja zaslon
za dodavanje Vaih omiljenih aplikacija, miniaplikacijadi a
lj poetni
drugih stavki, tako
da Vam budu uvijek pri ruci. A ako trebate vieje
a
n poetnog zaslona,
n panelaprilagodba.
raOsobna
zab
moete ih dodati. Za vie detalja pogledajte

hr -
ns. na glavni Poetni zaslon.
fapovrata
Dodirnite
.ht c
radi

ww
u
s aw
Pogledajte
eto svoje postavke
euz promijeniti ton zvona, postaviti Wi-Fi povezivanje ili poboljati
Prelite
sigurnost HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim? Ovo i mnoge druge
stvari moete uiniti u Postavkama.
Pomjerite Panel s obavijestima radi njegova otvaranja, te dodirnite . Ovo
su neke od osnovnih postavki koje moete promijeniti:
Dodirnite prekida Uklj./Isklj. pored stavki kao to je Wi-Fi za ukljuivanje ili
iskljuivanje iste stavke. Dodirnite samu stavku ako elite urediti njezine postavke.

Dodirnite Zvuk ako elite postaviti ton zvona, odabrati zvuni profil ili
e
urediti zvune postavke za dolazne pozive.

/ Dodirnite Osobna prilagodba ako elite promijeniti pozadinu Poetnog


zaslona, stil zakljuanog zaslona i drugo.
10/
Dodirnite Sigurnost za sigurnosne postavke HTC Desire 310/HTC Desire
e 310 dual sim, primjerice zakljuavanje zaslona.
16Postavke telefona 17

Auriranje softvera na HTC Desire 310/ P


HTC Desire 310 dual sim te
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim moe provjeriti ima li novih auriranja
softvera, te Vas o tome izvijestiti. Takoer moete runo provjeriti nema li
dostupnih auriranja softvera. O

Instaliranje auriranja softvera Na


Ako je ukljuena veza na Internet i ima auriranja softvera na raspolaganju, u Ure
statusnoj traci e se prikazati ikona obavijesti o auriranju . nav
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite obavijest o auriranju.
2. Ako ne elite preuzimati auriranja putem Vae podatkovne veze,
odaberite Auriraj samo putem Wi-Fi.
cija
ibu
3. Dodirnite Preuzmi.
d istr
4. Nakon zavretka preuzimanja dodirnite Instaliraj odmah, tejnja
dal
dodirnite U redu.

Nakon auriranja, HTC Desire 310/HTC Desire 310 e n a


j dual sim e se iskljuiti i
ran
zab
ponovo ukljuiti.

hr - Pov

ns. pre

. htcfa
ww
aw Fu
e t os
uz HT
Pre
HTC
jed
prim
De
Ov
pril

Je

P
H
p
P

J
i
17Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Prvi tjedan s Vaim novim


telefonom
ja

Osnovne informacije

Navigacijske tipke na zaslonu


u, u Ureaj HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim u donjem dijelu zaslona ima
navigacijske tipke koje e se okrenuti kada promijenite orijentaciju telefona.
u.

ja
uci
Prijelaz na prethodni zaslon.

istrib
ad
Prijelaz na poetni zaslon.
du.
d a ljnj
ena
Pokazat e se minijature zadnjih koritenih aplikacija.

b r anj
za tipke za pristup Google
hr -
Povucite prst nagore s bilo koje navigacijske
pretraivanju.
fa ns.
.htc
w ww
Funkcijesa koje ete voljeti na HTC Desire 310/
to
HTC
r e uzeDesire 310 dual sim
P
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim Vam prua mogunost brzog i
jednostavnog unoenja postavki. Prijenos sadraja iz Vaeg starog telefona,
primjerice kontakata, poruka i medija, moete provesti izravno na HTC
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
Ovim telefonom moete kreirati snimke pomou fotoaparata, provjeriti
prilagoeni sadraj pomou HTC BlinkFeed i drugo.

Jednostavno postavljanje telefona i prijenos sadraja

Pomou naeg servisa HTC Get Started moete postaviti i prilagoditi


HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaeg raunala, ili jednostavno
preuzeti postavke za HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim. Pogledajte
Prve postavke Vaeg novog telefona.

Jednostavno prenesite svoje kontakte, poruke, glazbu, fotografije, videa


i drugo iz Android telefona u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
18Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 19

Pogledajte Prijenos sadraja sa Android telefona.


Pomou HTC Sync Managera moete ak prenijeti sadraj i iz iPhone-a. Fa
Pogledajte Prijenos sadraja iz iPhone-a u Va telefon HTC.
S
Sigurnosno kopirajte HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim u oblak, S
kako biste idui put mnogo jednostavnije vratili svoj sadraj na novi
telefon. Pogledajte Uporaba HTC sigurnosnog kopiranja. P
s

iv Poetni zaslon K
f
Pomou HTC BlinkFeed moete prilagoditi Poetni zaslon tako to ete
dodati informacije i auriranja do kojih Vam je najvie stalo. Pogledajte J
raznovrsni sadraj novosti i Vaih interesa, auriranja drutvenih mrea, e
savjeta za HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim i drugo. Dok ste f
ja
uci
povezani na Internet, sadraj e se neprekidno obnavljati. Pogledajte f
ib
istr
Pregled dogaaja na Poetnom zaslonu. P

ja d
a

a l j n P
HTC Zoe
ad
a n jen P
r
zab
Isprobajte potpuno nov nain izrade i retuiranja fotografija. s

hr - i zvukom, te ih ponovno oivite


P
n s .
Zabiljeite cijele trenutke sa slikama

tcfa
pomou HTC Zoe.

w w.h HTC Zoe ili serije snimki pomou mogunosti


Retuirajte fotografije Ur
w
saobjekta, Uvijek nasmijani i Sekvenca snimki.
Uklanjanje

u z eto Un

Pre
viz
Nov nain dijeljenja uspomena na

Nainite videa sa zanimljivim elementima bez ureivanja ili brzo podijelite


Za
svoje fotografije s prijateljima i obitelji.
Ponovite uzbudljivost Vae akcije. Aplikacija Videa sa zanimljivim Pom
elementima e odabrati zanimljivosti iz odreene akcije s Vaih fotografija iz u
i nainiti prezentaciju od pola minute s glazbenom temom.

HTC Share automatski e spojiti Vae najbolje fotografije, standardne


Po
fotografije i video sa zanimljivim stvarima, tako da moete lako podijeliti
Uvi
svoje uspomene s prijateljima i obitelji.
spr
De
slo
pog
19Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Fantastine znaajke fotoaparata

S Video Pic moete napraviti fotografiju dok snimate video. Pogledajte


Slikanje fotografije dok snimate video (VideoPic) .

Prijeite na nain rada Panoramsko snimanje i okreite fotoaparat za


snimanje irokokutne scene. Pogledajte Slikanje panoramske fotografije.

Koristite nain rada Stalno snimanje za pravljenje 20 (ili vie) uzastopnih


fotografija objekta u pokretu. Pogledajte Slikanje uzastopnih fotografija.

Jedinim pritiskom okidaa snimite tri slike objekta sa razliitim


ekspozicijama, te ih kombinirajte u lijepu, ravnomjerno razvijenu
fotografiju. Upotrijebite ili glavnu ili prednju kameru za snimanje HDR

cija
fotografija.
u
trib
Pomou glavne kamere moete takoer snimati HDR video snimke s
autentinom kvalitetom zvuka.
j a dis
jn
dal
Pogledajte Uporaba HDR.

j e na svojoj video
ran odreene scene.
Pomou znaajke Promjena brzine reprodukcije moete

zabvideo snimke.
snimci dodati kino doivljaj tako, to ete usporiti
r -
Pogledajte Promjena brzine reprodukcije
h
ns.
. htcfa
Uronite u glazbu ww
aw
o s HTC Glazba prilikom reprodukcije pjesme ete vidjeti
U naojtaplikaciji
e
euz animaciju. A ako je na raspolaganju i tekst pjesme, prikazat e se
Prna
vizualnu
zaslonu.

Zabava HD na putu
Pomou ureaja HTC Media Link HD moete beino podijeliti svoje medije
ija iz ureaja HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim na HD televizoru.

Povezivanje Dropbox-a sa HTC Sense


i
Uvijek imajte pristup svojim fotografijama, video snimkama i dokumentima,
spremajui ih na Dropbox. Ako se na svoj Dropbox raun prijavite iz HTC
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, moete ak dobiti dodatnih 23 GB
slobodnog Dropbox prostora na dvije godine. Ako elite saznati kako,
pogledajte Uporaba Dropbox-a na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
20Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 21

Ponuda dodatnih 23 GB vai samo ako je Dropbox Do


prethodno instaliran. Ako nije instaliran, moete ga preuzeti
sa Google Play, te i tako koristiti integraciju Dropbox-a s
aplikacijama kao to su Galerija i Pota.
Nakon zavretka probnog perioda od dvije godine mogu
se primijeniti dodatni uvjeti i zahtjevi (ukljuivo naknadu za
pretplatu).

Osnovne informacije

Pokreti prstiju
ja
uci
Upotrebljavajte pokrete prstiju za kretanje po Poetnom zaslonu, otvorenim

trib
aplikacijama, skrolanje kroz liste i drugo.
is
ja d
daljn
ena
Dodir
anj
Ako

br kon
- za
ns .hr
. htcfa Po
w w
aw
os
uzet
Pre

Ako elite birati stavke na zaslonu, kao to su ikone aplikacija i postavki, ili
pritiskati tipke na zaslonu, samo ih kratko dodirnite prstom.

Nakon skrolanja dolje po dugoj listi na zaslonu (primjerice u aplikaciji Brz


Pota ili Kontakti), dodirnite statusnu traku za izravan skok na vrh zaslona. Po
21Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Dodir i dranje

cija
im
ibu
d istr
a
ljnj
da(primjerice
Ako elite otvoriti dostupne mogunosti odreene n
e a
anj i drite stavku.
stavke nekog
r
kontakta ili poveznice web strane), samo pritisnite
b
za
r-
a n s.h
f
.htc
Pomicanje ili klizanje
w ww
a
to s
r e uze
P

, ili

Brzo kliznite prstom okomito ili vodoravno po zaslonu za prijelaz na druge


na. Poetne zaslone, skrolanje dokumentom i drugo.
22Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 23

Povlaenje Do

u cija
trib
j a dis
jn
dal Na
j e na jed
an pritisnut uz zaslon.
abrne doete na ciljni poloaj.
Prije povlaenja dodirnite stavku, te ostavite prst
Prilikom povlaenja ne podiite prst svezdok
h r - Prit

ns.
pom

Micaj
. htcfa
ww t
aw
e t os
uz
Pre

Micaj po zaslonu slian je pomicanju, meutim neophodno je pomjerati prste


pomou lakih i brih pokreta. Koristi se primjerice kada se kreete desno ili
lijevo po Poetnom zaslonu ili prilikom razgledanja adresara ili liste poruka.
Un
mo
23Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Dodir i micaj

ucija
trib
j a dis
jn
Na Poetnom zaslonu moete lako pomjerati miniaplikacije dalili ikonice s
jednog zaslona na drugi. j e na
n
bra prstom, te drugi prst
zajednim
hr -
Pritisnite i drite miniaplikaciju ili ikonicu

ns.
pomjerite po zaslonu na novu lokaciju.

. htcfa
ww
tipanje i razvlaenje
aw
e t os
uz
Pre

te
i

U nekim aplikacijama, kao to su Galerija, Poruke, Pota ili web preglednik,


moete razvui prste od sebe po zaslonu kako biste poveali sliku ili tekst.
24Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 25

Po

ja
uci
is trib
ja d
Utinite zaslon za smanjenje slike ili teksta.

daljn
Skrolanje sa dva prsta ena
br anj
- za
ns .hr
. htcfa P
w w s
aw
os
V

uzet
Pre
D
z

Ne
Ne

Raz
pok
U odreenim aplikacijama koje koriste sortiranje, kao to je Pota ili Kontakti, Ne
moete koristiti dva prsta za skrolanje zaslona dolje ili gore. Zaslon e prikazati vie
redoslijed sortiranja, te moete lako skrolati na informaciju koju elite.
Za
inst
25Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Pokret sa tri prsta

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
za
hr -
fa ns.
.htcpo zaslonu kako biste podijelili sadraj kao to
Pomjerite tri prsta gore
ww i glazba u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s
su fotografije, video
w
a ili zvunicima.
os
Vaim TV-om

eu
zet
P r Dok upotrebljavate aplikaciju HTC Car, dodirnite zaslon pomou tri prsta
za aktivaciju naina rada s glasovnim naredbama.

HTC pokreti su standardno omogueni, to znai da e pokret sa tri


prsta raditi samo ako dijelite sadraj pomou HTC aplikacija.
Morate prikljuiti HTC Media Link HD (prodaje se zasebno) u
svoj HDMI TV kako biste mogli dijeliti sadraj.

Ne moete upotrebljavati pokrete vie prstiju u svojim aplikacijama?


Ne moete upotrebljavati pokrete vie prstiju u svojim aplikacijama?

Razlog je to, to su HTC pokreti standardno omogueni. To znai da e


pokret sa tri prsta raditi jedino ako dijelite sadraj pomou HTC aplikacija.
Neete moi upotrebljavati pokrete vie prstiju (tj. pokrete koji koriste tri ili
ati vie prsta) u druge svrhe.

Za upotrebljavanje pokreta vie prstiju u igrama ili aplikacijama glazbenih


instrumenata, ponitite opciju HTC pokreti u Postavke > Zaslon, pokreti i
26Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 27

tipke (ili Zaslon i tipke).


Po

Pokreti telefonom

Upotrebljavajte pokretanje telefonom za iskljuenje ili utiavanje tona zvona i drugo.

Okrenite za iskljuenje tona zvona

ja
uci
is trib
ja d Ako

daljn 310

ena zvo

br anj
- za Po
ns .hr je
. htcfa
w
ww
t o sa
e
AkozHTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim zvoni, moete ga okrenuti za
eu
Priskljuenje tona zvona.

Na
zvo

Mo
da
bu
27Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Podignite za utiavanje tona zvona

go.

ja
uci
i s trib
d
jnja
Ako ste na poslovnom sastanku ili u restoranu i HTC Desire 310/HTC Desire

dal glasnoa tona


310 dual sim pone zvoniti, podignite ga kako bi se smanjila
a
zvona.
en
anj
Postavite ton zvona tako dazse
- abrautomatski podie ako
r
je telefon u depu ili torbi s.h
t c fan
.h
ww
s aw
to
a
uze
Pre

Na bunoj ste ulici i ne ujete da HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
zvoni u Vaoj torbi?

Moete postaviti HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim tako da prepozna
da je u torbi ili depu i podigne glasnou tona zvona kako biste ga uli u
bunom okruenju.
28Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 29

Ako
Okrenite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim za prit
bolji pregled

Ot

Mo

cija
ibu
d istr
jnja
Kod mnogih zaslona automatski se moe promijeniti a dal sa
jen HTC Desire 310/HTC
orijentacija

ran
okomitog na vodoravan prikaz, tako to ete okrenuti
Desire 310 dual sim na stranu.
- zab
hr
s.okrenuti
fan veu tipkovnicu.
Prilikom unoenja teksta moete HTC Desire 310/HTC Desire 310

. h c
dual sim na stranu i takotdobiti
w
ww K

t sa
omirovanja
Stanje e
euz
Ako
PrStanje mirovanja tedi energiju baterije tako, to prebacuje HTC Desire 310/
sim

HTC Desire 310 dual sim na nisku potronju uz iskljuen displej. Istovremeno
sprjeava sluajno pritiskanje tipki kada imate HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim u svojoj torbi.

Ukljuivanje stanja mirovanja


Kratko pritisnite tipku NAPAJANJE radi iskljuivanja displeja i prebacivanja Ot
telefona u stanje mirovanja. Takoer, HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
sim e automatski prijei u stanje mirovanja ako ga odreeno vrijeme ne D
koristite.
A
Vrijeme, za koje e HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim prijei u stanje a
mirovanja, moete postaviti u postavkama Zaslon, pokreti i tipke (ili Zaslon
i tipke). Ot

Buenje iz stanja mirovanja A


29Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Ako elite runo probuditi HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim,
a pritisnite tipku NAPAJANJE. Nakon toga treba otkljuati zaslon.

HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e se automatski


probuditi u sluaju da Vas netko zove. .

Otkljuavanje zaslona

Moete:

Povui sat ili ikonu lokota prema gore.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
C
br anj
- za
ns .hr
. htcfa
w
ww
Kliziti prstom gore po praznom prostoru na zakljuanom zaslonu.

to sa
uze
Ako ste postavili zakljuavanje zaslona, HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual

0/ Pre
sim e zatraiti da se prijavite prije nego to se otkljua.

no
Ako ste postavili podsjetnik dogaaja ili alarm, moete izravno
na zakljuanom zaslonu povui odnosno u krug radi
odlaganja odnosno iskljuenja dogaaja ili alarma.

a Otvaranje aplikacije

Dodirnite aplikaciju na traci preaca u dnu Poetnog zaslona.

Ako elite pogledati vie aplikacija, dodirnite . Nakon toga dodirnite


e aplikaciju koji elite upotrijebiti.
on
Otvaranje aplikacije ili direktorija na zakljuanom zaslonu

Ako je zaslon zakljuan, povucite ikonu aplikacije ili direktorija prema gore,
30Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 31

nakon ega e se otkljuati zaslon i izravno otvoriti aplikacija ili direktorij. 1.

Preaci na zakljuanom zaslonu iste su aplikacije kao na traci 2.


preaca Poetnog zaslona. Ako elite izmijeniti preace zakljuanog
zaslona, zamijenite aplikacije ili direktorije na traci preaca.
Sn
Ako na zakljuanom zaslonu ima prikazanih obavijesti ili informacija,
kao to je proputen poziv ili nova poruka, moete ih povui u krug radi
du
izravnog prikaza u odgovarajuoj aplikaciji.
el
Ako ste postavili zakljuavanje zaslona, HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual 310
sim e zatraiti da se prijavite prije nego to otvori aplikaciju ili direktorij. upr
Ga
Prit
Prijelaz izmeu nedavno otvorenih aplikacija
spr
ja
Ako na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim radite vie stvari
i b uci
istr
najedanput i upotrebljavate razne aplikacije, lako moete prelaziti izmeu H
aplikacija koje ste nedavno otvarali.
l j nja d
a
Dvaput dodirnite
a d aplikacija.
radi razgledanja nedavno pokrenutih
Va
a njen
r
zab Bud

s . hr - inte
n
tcfa
dru

w.h D
a ww o
to s
uze
Pre
I

N
p
Ako elite pokrenuti aplikaciju, samo je dodirnite. O
o
Ako elite ukloniti aplikaciju sa liste, povucite je gore.

Osvjeavanje sadraja
U odreenim aplikacijama moete lako osvjeiti sadraj koji ste sinkronizirali
ili preuzeli sa web stranica pomou jednostavnog pokreta prstom.
31Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

1. Dok razgledate sadraj kao to je prognoza vremena, dionice ili


primljena pota, skrolajte na vrh zaslona.
2. Povucite prstom zaslon prema dolje, te ga pustite radi osvjeavanja.
og

Snimanje zaslona HTC Desire 310/HTC Desire 310


i
dual sim
elite zabiljeiti rezultat svoje igre, napisati blog o znaajkama HTC Desire
ual 310/HTC Desire 310 dual sim, ili objaviti auriranje statusa o pjesmi koju
upravo sluate? Jednostavno moete slikati svoj zaslon i podijeliti ga putem
Galerije.
Pritisnite i drite tipku NAPAJANJE, te pritisnite . Snimka zaslona e se
spremiti u aplikaciji Galerija u album Slike zaslona.
cija
ibu
HTC BlinkFeed d istr
jnja
Va dinamian Poetni zaslon a dal
en
anj
z abr informacije o svojim
Budite u vezi s prijateljima ili prihvatite najnovije
-
r
interesima izravno na zaslonu HTChBlinkFeed.
s.
Postavite koje e se prikazati
drutvene mree, izvori novosti
t c fan i slino.
Dodirnite ploicu w .h
w za prikazivanje sadraja ili ako elite komentirati neiju
a w statusa.
objavu ili auriranje
s
to
zegore
u
Pre
Idite i preuzmite na zaslonu za runo osvjeavanje podatkovnog toka.

Na zaslonu HTC BlinkFeed moete pritisnuti tipku ili za


prijelaz gore.

Na zaslonu HTC BlinkFeed povucite prst udesno za otvaranje klizne


ponude i odabir vrsta izvora koje elite prikazati.
Odaberite mogunost Zanimljivosti za prikazivanje mjeavine lanaka iz
odabranih izvora i Vaih omiljenih izvora vijesti.

rali
32Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 33

Od
Do
zas
Mo
kat
dru
1.

2.

ci ja
ribu
ist
l j nja d Mo
Vae drutvene mree a
ad
jeni autorizirate HTC Sense
Sad
a n
abr
Kada se prijavite uz svoje raune drutvenih mrea zas
za uspostavljanje veze s istim mreama,zmoete: pop

Objavljivati auriranja statusa sa s . hr - zaslona kada ste u Pregledu dogaaja.


n Poetnog
tcfa
1.

w.h i njihova auriranja statusa u aplikaciji Kontakti.


Vidjeti sve svoje kontakte
w
w
safotografije u aplikaciji Galerija ili na Poetnom zaslonu.
eto
Pogledati
u z
Pre Vidjeti auriranja statusa i objave svojih prijatelja na Poetnom zaslonu
2.

kada ste u Pregledu dogaaja. 3.


4.
Pogledati svoje dogaaje i podsjetnike u aplikaciji Kalendar.

Objava auriranja na drutvenoj mrei Ra


Moete jednostavno objaviti auriranje statusa sa Poetnog zaslona.

1. U Pregledu dogaaja dodirnite , te odaberite drutvenu mreu. Od


Ua
Ako se ikona ne pojavi, skrolajte do vrha, te povucite zaslon
tek
prema dolje.
1.

2. Napiite svoje auriranje statusa i objavite ga na drutvenoj mrei. 2.


33Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Odabir izvora
Dohvatite najnovija auriranja sadraja i objava jedinim pomakom prsta po
zaslonu. Odaberite koji izvori se trebaju prikazivati na Poetnom zaslonu,
Moete odabrati popularne kanale i stranice s novostima ili odabrati
kategorije kao to je Zabava. Moete takoer prikazati objave prijatelja na
drutvenim mreama ili informacije iz aplikacija kao to je Kalendar.
1. U Pregledu dogaaja dodirnite > Teme i servisi.

Ako se ikona ne pojavi, skrolajte do vrha, te povucite zaslon


prema dolje.

2. Odaberite izvore meu aplikacijama, vrstama sadraja i drutvenim


mreama, koji e se prikazivati na Poetnom zaslonu. Klizite prstom
uc ija
trib
lijevo ili desno za vie mogunosti.

Mogu li pretplatiti drugi izvor ili kanal novosti? jnja


dis
dal
j e na na Poetnom
Sadraj iz kanala i stranica s novostima, koji je prikazan
an Ako elite vidjeti drugi
abr
se zaslonu, postavljen je vodiem lokalnog sadraja.
popis izvora novosti, promijenite lokalnizsadraj.
r -
h > Postavke.
ja.
ns.
tcfa
1. U Pregledu dogaaja dodirnite

ti. w . h
sew
Ako w ikona ne pojavi, skrolajte do vrha, te povucite zaslon

t sa dolje.
o prema
z e
2. u Dodirnite Lokalni sadraj.
Pre
3. Odaberite lokalni sadraj koji elite upotrebljavati, te dodirnite Dalje.
4. Odaberite izvore i kategorije novosti koje elite.

Rad s tekstom

Odabir, kopiranje i lijepljenje teksta


U aplikacijama kao to su web preglednik i E-mail moete odabrati i kopirati
tekst, te ga nakon toga zalijepiti ili podijeliti.

1. Pritisnite i drite rije.


2. Povucite markere poetka i kraja teksta radi oznaavanja okolnog
teksta koji elite odabrati.
34Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 35

T
k
b
P

S
Dok birate tekst, moete upotrijebiti povealo za pribliavanje
o
teksta. Za ukljuivanje poveala pomjerite i otvorite Zaslon s
obavijestima, dodirnite > Dostupnost, te odaberite opciju Ap
Prikai povealo. Povealo e se prikazati kada dodirnite jedan tipk
od markera za odabir teksta.

3.  akon izbora teksta koji elite kopirati dodirnite Kopiraj.


N Un
ja
Odabrani tekst e se nakon toga kopirati u meuspremnik.
ci
ribu
Kad
4. U polje za unos teksta (primjerice prilikom kreiranja email-a), pritisnite i
ist tipk
ja d
drite toku gdje elite zalijepiti tekst.

a l j n Do
ad
5. Dodirnite Zalijepi.

jen
inte
a n
Za kopiranje adrese poveznice webbr stranice pritisnite i drite
zaURL
D

hr -
poveznicu, te dodirnite Kopiraj poveznicu. u
n s .
fa
Dijeljenje teksta .htc P

ww n
a w teksta koji elite podijeliti dodirnite Podijeli.
1. Nakon odabira

e t o s gdje elite zalijepiti i podijeliti odabrani tekst, kao to je email K


uz
2. Odaberite

Pre poruka ili auriranje statusa drutvene mree.


p

HTC Sense tipkovnica


S tipkovnicom HTC Sense pisanje je brzo i precizno.
Ukljuite Trace tipkovnicu kako biste mogli unositi rijei samo klizanjem
prstom s jednog slova na drugo. Pogledajte Uporaba Trace tipkovnice.
Do
Moete unositi rijei i glasom. Pogledajte Unos teksta glasom.
Do
Predvianje rijei takoer e Vam utedjeti vrijeme pisanja. Dok piete, pre
vidjeti ete prijedloge od kojih moete birati. Moete ak i dodati rijei, Pi
reenice i preace u rjenik predvianja rijei. Pogledajte Unos teksta uno
predvianjem rijei. pre
raz
Jednostavno klizite prstom desno za pristup tipkovnici s brojkama i
1.
simbolima. Ili klizite lijevo za promjenu jezika.
35Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Tipke imaju sekundarne brojke, znakove interpunkcije i druge znakove


koje moete brzo ubaciti bez potrebe prebacivanja na tipkovnicu s
brojkama i simbolima.
Primjerice samo pritisnite i drite tipku na prvom retku za umetanje brojke.

Odaberite jedan od smjeaka, te ga ubacite izravno sa tipkovnice.

Sakrijte ili prikaite tipke strelica na tipkovnici. Ako u Postavkama


omoguite tipke strelica, iste e se pojaviti na okomitoj tipkovnici.
A poto svatko ima svoj vlastiti stil pisanja, u Postavkama moete kalibrirati
tipkovnicu kako bi uila kako Vi piete.

Unos teksta
Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski e se prikazati ucija
ei
trib
dis
tipkovnica na zaslonu.

n i
Dodirnite tipke na tipkovnici na zaslonu za unos slova i brojki,ljkao
j a
da
interpunkcijskih znakova i simbola.
j e na
za umetanje velikog slova. b ran tu tipku dvaput za
za
Dodirnite Dodirnite
ukljuivanje Caps Lock. r -
s.h
fan znakovima pri vrhu za unos brojki, simbola ili
Pritisnite i drite tipke satcsivim
naglaenih slova. Sw .h tipkama povezano je vie znakova ili naglasaka.
ww
nekim

t sa desno za prikazivanje tipki s brojkama i simbolima. Za


oprstom
mail e
Klizite
z na glavnu tipkovnicu klizite prstom lijevo.
upovrat
Pre
Pritisnite za zatvaranje tipkovnice na zaslonu.

Za prikazivanje postavki tipkovnice pritisnite i drite tipku


zareza. Ili pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite
> Jezik i tipkovnica > HTC Sense Input.

Dodavanje rijei i reenica u rjenik predvianja rijei


Dodajte esto koritena imena, akronime ili ak i reenice u rjenik
predvianja rijei, kako biste ih mogli lako nai u popisu prijedloga.
Piite jo bre kreirajui tekstualne preace rijei i reenica. Umjesto
unoenja Javit u ti se kasnije moete utedjeti nekoliko otkucaja kreiranjem
preaca jtk. U svojoj poruci ili email-u moete unijeti samo jtk i dodirnuti
razmaknicu za unos cijele reenice.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Jezik i
36Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 37

tipkovnica.
Un
2. Tap HTC Sense Input > Keyboard selection.
Ne
3. Dodirnite HTC Sense Input.
4. 3. Dodirnite Osobni rjenik. Pok

5. Unesite rije ili reenicu, te zadajte njezin preac. Dobro upamtite isti 1.
preac, ukljuivo velika i mala slova koja ste upotrijebili.
2.
6. Dodirnite U redu.
3.

Ureivanje ili brisanje rijei i reenica u rjeniku predvianja rijei


1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Jezik i
tipkovnica.
2. Dodirnite HTC Sense Input.
cija
3. Dodirnite Osobni rjenik.
ibu
istr
4.
Za ureivanje rijei, reenice ili preaca dodirnite odgovarajuud
j a stavku
aljn
ad
u popisu. 5.

j e n
Za brisanje stavki iz rjenika dodirnite Izbrii.nOdaberite rijei koje elite
ra
ukloniti, te dodirnite Izbrii.
- zab
h r Ba
ns.
Uporaba Trace tipkovnice . htcfa
ww Ko
a wtipki na tipkovnici na zaslonu moete kliziti za unos rijei.
os
Umjesto dodira
e t
uz Pog
Pre Trebat ete ukljuiti Trace tipkovnicu u Postavke > Jezik i Isto
tipkovnica > HTC Sense Input. upo
1.
1. Klizite prstom s jednog slova na drugo kako biste unijeli rije.
2.
2. Kada je rije kompletna, podignite prst. Popis prijedloga e prikazati
odgovarajue mogunosti. 3.

3. Moete:
Dodirnuti razmaknicu za umetanje naglaene rijei.

Dodirnuti rije u popisu prijedloga.

Dodirnuti strelicu pored popisa prijedloga za prikazivanje vie


mogunosti.
37Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Unos teksta govorom


Nemate vremena za tipkanje?

Pokuajte izgovoriti rijei koje elite unijeti.

1. Dodirnite oblast u koju elite unijeti tekst.


2. Na tipkovnici na zaslonu pritisnite i drite .
3. Kada se pojavi slika mikrofona, izgovorite rijei koje elite napisati.

i
Za postavljanje jezika glasovnog unosa dodirnite traku jezika
iznad slike mikrofona. Moete odabrati jedan ili vie jezika.
Dostupni jezici ovise o jezicima glasovnog unosa koje podrava

ija
Google.
uc
trib
4. Ako rije ne odgovara tome to ste izgovorili i podcrtana je, dodirnite

j a dis
podcrtanu rije kako biste je izbrisali ili pogledali druge opcije.
jn
dal njihov naziv
5. 5. Unesite znakove interpunkcije tako, to ete izgovoriti
(primjerice, recite zarez).
j e na
e
ran
- zab
Baterija h r
ns.
. htcfa
Kontrola uporabe ww baterije
aw
o srang listu aplikacija koje upotrebljavaju bateriju.
i.
e t
euztako moete pogledati koliko i kako dugo je svaka aplikacija
Pogledajte
PrIsto
upotrebljavala bateriju.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
2. Dodirnite Napajanje > Uporaba.
3. Dodirnite aplikaciju kako biste pogledali kako upotrebljava bateriju.
Vidjet ete koju koliinu energije baterije za aplikaciju upotrebljavaju
izvori kao to je CPU, te duge pojedinosti uporabe.

Ako prilikom razgledanja pojedinosti uporabe baterije od strane


aplikacije vidite tipke, moete ih dodirnuti za prilagoavanje postavki
koje utjeu na uporabu baterije, zaustaviti aplikaciju i drugo.
38Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 39

Kontrola povijesti baterije Pr


Provjerite kako dugo ste upotrebljavali HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual Pra
sim od zadnjeg punjenja. Moete takoer pogledati grafikon koji pokazuje naj
kako dugo je bio ukljuen zaslon i kako dugo ste koristili veze kao to je poj
mobilna mrea ili Wi-Fi.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
Up
2. Dodirnite Napajanje > Povijest.
3. Ako ste nakon zadnjeg punjenja dugo vrijeme upotrebljavali HTC Desire I
310/HTC Desire 310 dual sim, klizite prstom lijevo ili desno za zumiranje Z
grafikona koji prikazuje pojedinosti uporabe baterije kroz vrijeme. P

Moete takoer rairiti prste ili utinuti grafikon. U

ja I
uci
trib
u
Optimiziranje trajanja baterije pomou tednje energije
is lo
ja d
aljn
P
Ukljuivanje tednje energije pomae s produavanjem trajanja baterije.
d
ena
Time se ograniava uporaba znaajki telefona koje iscrpljuju bateriju, kao
to je CPU i ekran.
br anj Up
za
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima.
r-
n s.h telefona treba tedjeti energiju, prvo
Ako elite odabrati za koje znaajke
a
Sm
f
.htc
dodirnite obavijest tednja energije, prije ukljuivanja naina rada utede upo

ww
energije. bat
w
sa je odabrana Podatkovna veza, HTC Desire 310/HTC Desire
to Ako
K

r e uze 310 dual sim e automatski iskljuiti mobilnu mreu nakon 15 S


P minuta od iskljuivanja zaslona i mirovanja podatkovne veze (bez
preuzimanja, streaminga ili podatkovnih prijenosa). Periodino e N
se ponovno povezivati i iskljuivati kada podatkovna veza miruje s
radi utede energije baterije. P

2. Dodirnite polje za oznaavanje pored obavijesti tednja energije za
ukljuivanje ili iskljuivanje tednje energije. P
s
P
Kako produiti trajanje baterije
Za
Vrijeme do ponovnog punjenja baterije ovisi o tome kako koristite svoj HTC
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim. Pomou HTC Desire 310/HTC Desire Up
310 dual sim menadmenta napajanja moete produiti trajanje baterije.
U sluajevima kada elite jo vie produiti trajanje baterije, isprobajte neke I
od slijedeih savjeta: o
39Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Provjerite uporabu baterije


al Praenje uporabe baterije Vam moe pomoi u utvrivanju znaajki koje
e najvie troe energiju, te moete odabrati to s time elite uiniti. Za vie
pojedinosti pogledajte Kontrola uporabe baterije.

Upravljajte povezivanjem

sire Iskljuite beine veze koje ne upotrebljavate.


nje Za iskljuivanje veza kao to su mobilni podaci, Wi-Fi ili Bluetooth idite na
Postavke, te dodirnite odgovarajui prekida Uklj./Isklj.

Ukljuite GPS samo kada se trai precizna lokacija.


Iskljuite postavku GPS sateliti za sprjeavanje nekih aplikacija da
ja
uci
trib
upotrebljavaju GPS u pozadini. Ukljuite je samo ako trebate preciznu
ije
is
lokaciju prilikom uporabe navigacije ili aplikacija koje ovise o lokaciji. Idite na
ja d
aljn
Postavke i dodirnite Lokacija za ukljuivanje ili iskljuivanje iste postavke.
d
ena
Upravljajte zaslonom br anj
- za
ns .hr
Smanjenje svjetline zaslona, uporaba stanja mirovanja kada ga ne

. htcfa
upotrebljavate i jednostavna pozadina takoer pomau s utedom energije
baterije. w
ww
sa
Koristite automatsku svjetlinu (zadanu) ili runo smanjite svjetlinu.
to
uze
Pre
Skratite vrijeme za automatsko gaenje zaslona.

Ne upotrebljavajte ive pozadine na Poetnom zaslonu. Animirani efekti


su dodue lijepi za pokazivanje drugim ljudima, ali jako iscrpljuju bateriju.
Promjena pozadine na jednostavnu crnu boju takoer moe malo pomoi.
to manje boje se prikazuje, to manje baterije se troi.

Postavite web preglednik da automatski smanji svjetlinu zaslona dok


se uitava web stranica. Otvorite aplikaciju Internet, te dodirnite >
Postavke > Dostupnost > Pri uit. str. zatamni zaslon.

Za vie pojedinosti pogledajte Postavke i sigurnost i Osobna prilagodba.


TC
Upravljajte aplikacijama
ke Instalirajte najnovija auriranja softvera i aplikacija. Auriranja ponekad
obuhvaaju i poboljanje uporabe baterije.
40Prvi tjedan s Vaim novim telefonom 41

Deinstalirajte ili onemoguite aplikacije koje nikada ne upotrebljavate. S

Mnoge aplikacije pokreu procese ili sinkroniziraju podatke u pozadini M


ak i kada ih ne upotrebljavate. Ako imate aplikacije koje vie ne trebate, d
deinstalirajte ih.
Ako je aplikacija unaprijed instalirana i ne moe se deinstalirati, jo uvijek P
moete sprijeiti njezin neprekidan rad ili sinkroniziranje podataka tako, to o
ete je onemoguiti. U Postavke > Aplikacije klizite prstom na karticu Sve,
dodirnite aplikaciju, te dodirnite Onemogui.

Ograniite podatke i sinkroniziranje u pozadini


Podaci i sinkroniziranje u pozadini mogu troiti puno energije baterije, ako
imate puno aplikacija koje sinkroniziraju podatke u pozadini. Preporuuje

cija
se da ne dozvoljavate aplikacijama suvie esto sinkroniziranje podataka.
Odredite kojim aplikacijama se moe postaviti manja uestalost
ibu
sinkronizacije ili runa sinkronizacija.
d istr
a
jnjvrste
podataka koje treba sinkronizirati s Vaim online n
dal Ako
U Postavkama dodirnite Rauni i sinkronizacija, te oznaite
a
raunima. je baterija
e
r anj odreenih podataka
slabija, privremeno onemoguite sinkroniziranje
b
za
hr - smanjiti uestalost sinkroniziranja
ns.
Ako imate puno email rauna, pokuajte
nekih od njih.
fa
.htc raun, dodirnite > Postavke > Sinkronizacija,
ww
U aplikaciji Pota odaberite
w
sa
slanje i primanje,
toputujete
te prilagodite postavke u Planu sinkroniziranja.

u z
Ako ene iz jednog mjesta u drugo, sinkronizirajte prognozu
Prevremena samo za svoju trenutnu lokaciju, a ne za sve gradove koje ste
dodali u popis. Otvorite aplikaciju Vrijeme, te dodirnite > Uredi kako
biste uklonili nepotrebne gradove.

Dobro birajte miniaplikacije.

Neke miniaplikacije neprekidno sinkroniziraju podatke. Razmislite ne bi li bilo


bolje ukloniti one koje su nevane s Poetnog zaslona.
U Play Store dodirnite > Postavke, te uklonite kvaicu pored stavke
Automatsko dodavanje miniaplikacija za sprjeavanje automatskog
dodavanja miniaplikacija na Poetni zaslon kadgod instalirate nove
aplikacije. Takoer moete odznaiti stavku Automatsko auriranje
aplikacija ako preferirate runo auriranje aplikacija u Play Store.

Ostali savjeti
Kako biste utedjeli jo malo vie energije, pokuajte sljedee:
41Prvi tjedan s Vaim novim telefonom

Smanjite glasnou tona zvona i medija.

Minimizirajte uporabu povratnih vibracija i zvukova. U Postavkama


dodirnite Zvuk, te odaberite one koje ne trebate i moete ih onemoguiti.

Provjerite postavke aplikacija, poto i tu moete nai vie mogunosti za


optimiziranje rada baterije.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
rija
ena
br anj
- za
nja
ns .hr
. htcfa
w
ww
a,

to sa
uze
Pre

bilo
42Fotoaparat i galerija 43

Fotoaparat i galerija Po
3.

Fotoaparat 4.

Od
Osnovne informacije o fotoaparatu
Do
Snimajte fantastine fotografije i video snimke pomou fotoaparata, te ih
Kad
uinite nezaboravnim uporabom raznih efekata i scena.
inte
Fotoaparat je uvijek spreman zabiljeiti Va savren trenutak. Dok ekate na
slikanje naredne fotografije, prebacite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
sim u Stanje mirovanja. Kada budete spremni snimiti vie fotografija i video Fo
snimki, samo ponovo pritisnite tipku NAPAJANJE i upotrijebite fotoaparat.
1.
ja
Na zaslonu traila moete nai kontrole za dodavanje efekata, zumiranje i
ib uci
istr
2.
druge stavke.

ja d
Zumiranje d aljn 3.
na za pribliavanje ili
ezum-a
anj
Prije kreiranja slike ili videa klizite prstom u traci
b r
za
udaljavanje objekata.

hr -
Kada snimate video, traka zum-a
fa ns. uvijek je prikazana na zaslonu. Moete
c
slobodno pribliavati itudaljavati
w.h
sliku u toku snimanja.

w wprednjeg Sn
sa
Prijelaz izmeu i stranjeg fotoaparata
z eto traila provedite jednu od slijedeih radnji:
Nauzaslonu
1.

Pre
Ako ste u horizontalnom prikazu, povucite prst od gornje ili donje ivice.
2.
3.
Ako ste u vertikalnom prikazu, povucite prst od lijeve ili desne ivice.
S
Dodirnite , te dodirnite prekida Prednji/Glavni.
M
t
Kada koristite prednji fotoaparat, odreene funkcije fotoaparata
nisu na raspolaganju, primjerice zumiranje. D

Odabir efekta 4.

Upotrijebite dostupne efekte fotoaparata kako bi Vae fotografije izgledale


kao da su kreirane pomou specijalnih lea ili filtara. Isto tako moete dodati Sc
odreene efekte u videa.
1. Dodirnite . Sce
No
2. Skrolajte kroz dostupne efekte, te dodirnite taj koji Vam se svia.
vrij
43Fotoaparat i galerija

Postavljanje razluivosti video snimke


3. Na zaslonu traila dodirnite .
4. U Postavkama dodirnite Kvaliteta videa, te odaberite razluivost za
video snimke.

Odabir naina rada bljeskalice


Dodirnite tipku bljeskalice radi izbora naina rada bljeskalice.
Kada koristite nain rada Bljeskalica ili Automatska bljeskalica, fotoaparat e
inteligentno postaviti najbolje svjetlo bljeskalice za Vau fotografiju.
na
al
eo Fotografiranje
t.
1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
ci ja
ibu
istr
2. Usmjerite fotoaparat na to, to elite slikati. Fotoaparat e automatski
fokusirati dok ga budete pomjerali. d
jnja
3. Ako ste spremni napraviti fotografiju, dodirnite
a d. al
jen
ran
ili

zab ukljuili Dodirnite za


Ako ste u > Mogunosti okidaa
-
r takoer bilo gdje dodirnuti zaslon.
s.h
snimanje, za slikanje moete
fan
e

.h t c
Snimanje videa ww
s aw
eto aplikaciju Fotoaparat.
euzAko ste spremni pokrenuti snimanje, dodirnit .
1. Otvorite

Pr2.
3. Tijekom snimanja moete:
Slobodno pribliavati i udaljavati sliku.

Mijenjati fokus na drugi objekt ili oblast jednostavnim dodirom na Zaslonu


traila.
a
Dodirnuti tipku bljeskalice radi paljenja ili gaenja svjetla kamere.

4. Radi zaustavljanja snimanja dodirnite .

e
dati Scene fotoaparata
Scena je skup postavki koja odgovara uvjetima svjetla i okruenja. Koristite
Normalno za preputanje fotoaparatu da automatski postavi optimalne
vrijednosti, ili birajte iz irokog izbora scena prije poetka fotografiranja.
44Fotoaparat i galerija 45

Unaprjeenje portreta Up
Ako elite da Vaa obitelj ili prijatelji izgledaju najbolje na Vaim Ako
fotografijama, koristite scenu Portret. Ista scena e izgladiti kou osoba na Ran
Vaim fotografijama. kak
1. Na Zaslonu traila dodirnite . kon
1.
2. U Izboru naina slikanja dodirnite Scena > Portret.
2.
3. Ako ste spremni napraviti fotografiju, dodirnite .

Slikanje autoportreta
Nema nikoga u blizini, tko bi Vas mogao slikati?
1. Idite na prednji fotoaparat tako, to ete povui gornju ili donju ivicu
cija
Zaslona traila u horizontalnom pogledu.
ibu
d istr
jnja moete
d l
Za prijelaz na prednji fotoaparat u vertikalnom a pogledu 3.
povui lijevu ili desnu ivicu.
en a
anj
2. Dodirnite zaslon bilo gdje za pokretanje
- z abrtajmera. Nakon zavretka
r Sn
s.h
odbrojavanja, fotoaparat e napraviti sliku.

t c fan
.h
Pro
Slikanje panoramskeww fotografije nei
s aw
e t o radi o Golden Gate mostu ili Eiffelovom tornju, jedinom 1.
euz
Bilo da se

Prfotografijom moete zabiljeiti sve to je iroko ili visoko. 2.


3.
Kada koristite ovaj nain rada, odreene funkcije fotoaparata
nisu na raspolaganju, primjerice zumiranje. 4.

1. Na Zaslonu traila dodirnite .


2. U Izboru naina slikanja dodirnite Panoramsko snimanje. G
3. Ako ste spremni napraviti fotografiju, dodirnite . Pojavit e
se strelice koje e Vas uputiti da okreete telefon lijevo ili desno u
Ra
vodoravnom pogledu (ili gore ili dolje u okomitom pogledu).
4. Pomjerajte HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim to finije moete Pod
radi automatskog snimanja slika. UG
310
Takoer moete bilo kada dodirnuti za zaustavljanje snimanja.
dog
Fotoaparat e spojiti slike u jednu fotografiju. okv
1.
45Fotoaparat i galerija

Uporaba HDR-a
Ako slikate portrete na svijetloj pozadini, koristite scenu HDR (High Dynamic
a Range) za izradu jasnijih fotografija objekta. HDR naglaava pojedinosti
kako na osvijetljenim mjestima, tako i u sjenama, ak i u sluaju visokog
kontrasta svjetla.
1. Na Zaslonu traila dodirnite .
2. Ako elite napraviti HDR fotografiju, u Izboru naina slikanja dodirnite
HDR, te dodirnite .

HDR je dostupno i kada upotrebljavate prednji fotoaparat.

HDR najbolje radi kada slikani objekt miruje. Fotoaparat e


ci ja
ibu
snimiti nekoliko slika s raznim razinama ekspozicije, te e ih
skombinirati u jednu unaprijeenu fotografiju.
d istr
jnja Scene
3. Ako elite snimiti HDR video, u Nainu snimanja videa ldodirnite
da
e
> Video HDR (Full HD), te dodirnite .
ena
anj
- z abr
Snimanje usporenog videa r
s.h
t c fani dodajte svojim video snimkama malo
.h
Proivite brzu akciju usporeno
neizvjesnosti. ww
s aw
eo
1. NatZaslonu traila dodirnite .
euzU Nainu snimanja videa dodirnite Scene > Usporeni video.
Pr2.
3. Uokvirite objekt na Zaslonu traila.
4. Dodirnite za pokretanje snimanja.

Galerija

Razgledanje fotografija i videa u Galeriji


Podsjetnik na dobra vremena.
U Galeriji moete pogledati fotografije i videa iz HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim ili sa Vaih online albuma. Moete razgledati fotografije prema
dogaajima ili lokacijama, isijecati video snimke, dodavati fotografijama
okvire i specijalne efekte i drugo.
1. Otvorite aplikaciju Galerija. Vidjet ete ploice s fotografijama s Vaeg
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, online fotografije prijatelja,
46Fotoaparat i galerija 47

zadnje slike iz fotoaparata i drugo. Pregled e se osvjeiti svaki put 1.


kada snimite novu fotografiju ili video ili ako se pojavi nova slika.
2. Dodirnite ploicu za razgledanje fotografija koje su unutra. Ako 2.
elite pogledati fotografije koje su spremljene u HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim, dodirnite Moje fotografije. Dodirnite Prijatelji za
razgledanje online fotografija Vaih prijatelja na drutvenim mreama.
3. Idite na album ili grupu fotografija.
4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko cijelog zaslona. Prilikom
razgledanja u Galeriji ili preko cijelog zaslona, fotografije e se prikazati 3.
kao pokretne slike.
4.
Razgledanje fotografija i videa prema dogaaju
5.
Pogledajte fotografije i video snimke ovisno o vremenu kada su snimljeni.
ja
uci
6.
1. U Galeriji dodirnite Moje fotografije.
ib
istr
7.

jaedse prema
2. Dodirnite > Dogaaji. Fotografije i video snimke koje ste snimili
pomou HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim grupirat
a l j n Izre
datumu kreiranja.
ad ost

a n jen i video snimki koje su


r
3. Dodirnite ploicu za razgledanje svih fotografija
zab Po
hr -
kreirane odreenog dana.

n s .
tcfa
Razgledanje fotografija prema lokaciji Up

Koristei Pregled w w.hmoete pogledati fotografije prema lokaciji.


karte
dru
w
sa
u z eto Na karti e se pojaviti samo fotografije s geografskom oznakom.
Pre
1. U Galeriji dodirnite Moje fotografije.
2. Dodirnite > Lokacije.
1.
3. Udaljite prikaz ili klizite po karti dok se ne pojavi brojana oznaka lokacije.
Brojka u oznaci lokacije pokazuje koliko fotografija je slikano u istoj oblasti. 2.
4. Dodirnite oznaku lokacije. Prikazat e se fotografije koje ste slikali u
toj oblasti. 3.

elite saznati gdje ste slikali odreenu fotografiju? Razgledajui 4.


fotografiju preko cijelog zaslona, dodirnite bilo gdje zaslon, te dodirnite
5.
> Prikai na karti. (Prikai na karti je dostupno samo ako ste
omoguili Geografsko oznaivanje fotografija u aplikaciji Fotoaparat.)

Gledanje i izrezivanje videa Mo


Gledajui video, moete slikati prikazanu scenu, izrezati video kako biste
uklonili scene koje Vam se ne sviaju i drugo.
47Fotoaparat i galerija

1. Na zaslonu sa albumima ili dogaajima aplikacije Galerija idite na video


koji elite gledati.
2. Dodirnite kontrolne tipke na zaslonu za zaustavljanje i putanje videa,
podeavanje zvuka i dr.

a.
Dodirnite > Odaberi ureaj za reprodukciju kako biste
podijelili video u svojoj kunoj mrei.
m
ati 3. Dodirnite za slikanje i spremanje slike na zaslonu aktualne video
snimke.
4. Ako elite izrezati video, dodirnite > Uredi.
5. Povucite dva klizaa za izrezivanje i oznaite eljeni poetak i kraj videa.
6. Dodirnite za putanje izrezanog videa.
uc ija
trib
dis
7. Dodirnite Spremi.

j a
jn snimka
dal
ma Izrezana video snimka e se spremiti kao nova datoteka. Originalna

na
ostaje bez promjena.
j e
u
ran
Podjela fotografija na drutvenim - zab mreama
hr
s.podjelu
nza
tcfa
Upotrijebite aplikaciju Galerija medija izravno na svojim
drutvenim mreama. .h
w w
aw
s Prijavite se uz svoj raun drutvene mree prije objave
m.
u z eto fotografija ili videa.
Pre Odreene drutvene mree dozvoljavaju samo objavu
fotografija.
1. Otvorite aplikaciju Galerija.
e.
sti. 2. Dodirnite Moje fotografije, te idite na album ili grupu fotografija koje
elite podijeliti.
3. Dodirnite Podijeli i odaberite na kojim drutvenim mreama elite
provesti objavu.
4. Odaberite stavke koje elite podijeliti i dodirnite Dalje.
te
5. Pratite upute na zaslonu radi objave svojih fotografija i videa. Moda
ete moi zadati naslov, odabrati online album u kojem elite provesti
)
objavu, odabrati postavke privatnosti i drugo.

Moete takoer podijeliti fotografiju ili video odmah nakon njihova snimanja.

Videa moete objaviti na YouTube-u.


48Osobna prilagodb 49

Osobna prilagodba
4.
Kako da HTC Desire 310/HTC Desire 310
dual sim postane samo Va Tak
Neka HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim izgleda i zvui kako Vi elite. ili is
Prilagodite ga pomou pozadinske slike i tona zvona, a isto tako moete
odabrati i zvukove upozorenja na dogaaje kao to su primljena poruka, D
email i podsjetnik kalendara.
Do

Promjena pozadinske slike koj


1.
Postavite svoju omiljenu fotografiju kao pozadinu Poetnog zaslona. 2.
ja
Odaberite neku od dostupnih pozadinskih slika ili upotrijebite bilo koju
ib uci
istr
3.
fotografiju koju ste snimili fotoaparatom.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite
ja d
> Osobna
prilagodba.
d aljn Ako
ena
anj
2. Dodirnite Pozadina.
br Pr
za
3. Dodirnite jednu od slijedeih mogunosti:
hr -
ns.
1.
fa
tc prethodno postavljenu pozadinsku sliku i
w.h Pretpregled.
Odaberite
HTC pozadine
w wdodirnite 2.
a
to s Idit
uzepozadine pozadina, te dodirnite Pretpregled. Ako se animirana
Odaberite neku od prethodno postavljenih animiranih

P r e
ive
nov
pozadina moe prilagoditi, dodirnite Postavke.
Galerija Odaberite postojeu fotografiju i odsijecite suvine krajeve.

4. Dodirnite Gotovo ili Primijeni.

Pr
Dodavanje miniaplikacije na Poetni zaslon
Uo
Miniaplikacije prikazuju kratak pregled vanih informacija i medijskog ras
sadraja. Birajte meu dostupnim miniaplikacijama, te dodajte najkorisnije 1.
na Poetni zaslon.
2.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Osobna prilagodba.
3.
2. Osobna prilagodba Osobna prilagodba.
O
3. Dodirnite > Miniaplikacije. Moete:
P
Kliziti prstom radi listanja kroz miniaplikacije. p
Dodirnuti za traenje odreenih miniaplikacija.
49Osobna prilagodba

Neke miniaplikacije su dostupne u razliitim stilovima i


veliinama.
4. Pritisnite i drite miniaplikaciju, te je povucite na minijaturni prikaz
poetnog zaslona na koji je elite dodati.

Takoer moete dodati miniaplikacije koje Vam omoguuju da brzo ukljuite


e. ili iskljuite neke postavke, kao to su Wi-Fi ili Bluetooth.

Dodavanje panela Poetnog zaslona


Dodajte nov Poetni zaslon ako imate vie miniaplikacija, aplikacija i preaca
kojima elite brzo pristupati.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Osobna prilagodba.
2. Dodirnite Prilagodi poetni zaslon.
cija
ibu
istr
3. Dodirnite Dodaj panel. Pojavit e se novi Poetni zaslon. Moete poeti
s dodavanjem miniaplikacija, aplikacija i preaca. d
jnja
dal na .
Ako elite ukloniti panel, pritisnite ga i drite, te ga povucite
a
n
nje
Promjena tona zvona,zaobavijesti bra i zvukova
hr -
s .
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Osobna
prilagodba.
t c fan
2. U odjelu Zvuk w.h
wpromijenite ton zvona, tonove obavijesti i alarma.
s a wPoruke, Pota i Kalendar i posebno odaberite zvukove za
t o
Idite u aplikacije
e
uzporuke, potu i podsjetnike kalendara.
Pre
nove

elite da alarmi zvone glasnije, ali da obavijesti budu diskretnije?


e. U Postavkama dodirnite Zvuk > Glasnoa, te postavite glasnou
za svaku vrstu zvuka.

Promjena rasporeda kartica aplikacija


n
U odreenim aplikacijama moete dodati kartice ili promijeniti njihov
raspored, kako biste dali prioritet informacijama koje esto koristite.
e 1. Otvorite aplikaciju koja sadri kartice.
2. Pritisnite i drite karticu dok se ne prikae zaslon promjene rasporeda kartica.
ba.
3. Moete:
Odabrati karticu koju elite dodati..
Promijeniti redoslijed kartica. Pritisnite i drite pored kartice, te je
povucite na novo mjesto.
50Osobna prilagodba 51

4. Dodirnite Gotovo.

Prilagoavanje stila zakljuanog zaslona


Odaberite neki od zakljuanih zaslona.
Odreeni zakljuani zasloni se mogu prilagoditi. Sva
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Osobna prilagodba. odr
Za
2. Dodirnite Stil zakljuanog zaslona.
Sig
3. Klizite prstom radi izbora stila zakljuanog zaslona.
4. Dodirnite stil zakljuanog zaslona da biste vidjeli prikaz. Ako ga elite
jo prilagoditi, dodirnite Postavke.
5. Dodirnite Primijeni.

c ija
Skrivanje proputenih poziva i porukatrna ibu
zakljuanom zaslonu j a dis
jn
dal
ena
Na zakljuanom zaslonu se pojavljuju proputeni pozivi i poruke.
Radije biste ih sakrili?
br anj
- za
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Sigurnost.
2. ns .hr
Uklonite kvaice pored opcija Pregled obavijesti telefona i Pregled

. h
obavijesti o poruci.tcfa
w w
aw
to s
Osiguranje HTC Desire 310/HTC Desire
r e
310 uze dual sim osobnim dodirom
P
Neka je otkljuavanje Vaeg telefona isto tako lako kao gledanje. Zatitite
svoje osobne informacije i sprijeite druge u uporabi HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim bez Vae dozvole tako, to ete postaviti otkljuavanje
licem.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Sigurnost.
2. Dodirnite Zakljuavanje zaslona > Otkljuavanje licem.
3. Dodirnite Postavi i pratite upute na zaslonu.
4. Odaberite rezervno otkljuavanje za sluaj da Vas telefon ne prepozna.
5. Dodirnite Zakljuaj telefon nakon, te odaberite vrijeme mirovanja nakon
kojeg treba zakljuati zaslon.
51Osobna prilagodba

Moete takoer dodirnuti Poboljanje podudaranja lica na zaslonu


Sigurnost, kako bi HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim nauio
a prepoznavati Vae lice u raznim situacijama, primjerice ako nosite
naoale ili putate bradu.

Svaki put kada se HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ukljui ili ako
ba. odreeno vrijeme miruje, pojavit e se poziv da otkljuate zaslon.
Za dalje poboljanje sigurnosti odaberite Provjera ivosti na zaslonu
Sigurnost. Za otkljuavanje zaslona e biti traeno da trepnete.

ja
a uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns .hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre

na.
kon
52Telefonski pozivi 53

Telefonski pozivi 1.
2.

Upuivanje poziva pomou Pametnog pozivanja Ako


Moete ili izravno unijeti broj ili upotrijebiti znaajku Pametno pozivanje poz
za brzo upuivanje poziva. Pametno pozivanje trai i poziva kontakt koji je
spremljen/sinkroniziran ili se nalazi u listi poziva. Up
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim je dostupan ili u 3G ili Up
LTE inaici, ovisno o Vaoj regiji i pruatelju mobilnih usluga. ako
Trebat ete LTE pretplatu za koritenje 4G/LTE mree Vaeg je p
pruatelja usluga za glasovne pozive i podatkovne usluge.
Provjerite pojedinosti kod svoga pruatelja mobilnih usluga.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
ci ja
ibu
2. Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta za prikaz
d istr
kontakta koji najvie odgovara pretrazi.
jnja
a dal Do
en e se broj rezultata.
jpokazat
ran
Ako ima vie od jednog rezultata pretrage, 1.
zabza prikaz svih 8 rezultata.
Primjerice, dodirnite 8 REZULTATA
-
r 2.
sh
3. Dodirnite kontakt koji elite .pozvati.

t c fan
Ako w w.hpogledati druge brojeve telefona koji su zabiljeeni
elite
s auzwkontakt, dodirnite pored imena kontakta.
to Ako broj telefona ima dodatni broj, nakon povezivanja s
uze glavnom 3.
Pre linijom dodirnite i okrenite dodatni broj.
4.
4. Radi zavravanja govora dodirnite Zavri poziv.

5.
Promjena rasporeda tipkovnice telefona
Prelazite izmeu tipkovnice za Pametno pozivanje, pomou koje moete Po
s nekoliko dodira nai kontakte, i tipkovnice preko cijelog zaslona, koja e 1.
Vam pruiti vie prostora za unos telefonskih brojeva.
2.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Dodirnite > Tipkovnica na cijelom zaslonu ili Tipkovnica za domiljato biranje.

Odgovor na proputen poziv


Ako imate proputen poziv, u statusnoj traci e se pojaviti ikona
proputenog poziva .
53Telefonski pozivi

1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima i pogledajte tko Vas je zvao.


2. Ako ga elite pozvati, razvucite dva prsta po obavijesti o proputenom
pozivu, kako bi se ista otvorila, te dodirnite Pozovi pozivatelja.
ja Ako imate vie proputenih poziva, dodirnite obavijest o proputenom
pozivu za otvaranje kartice Povijesti poziva.

Uporaba brzog biranja


Upotrebljavajte Brzo biranje za upuivanje poziva na jedan dodir. Primjerice,
ako telefonskom broju odreenog kontakta dodijelite tipku broja 2, dovoljno
je pritisnuti i drati broj 2 na tipkovnici za upuivanje poziva.

Tipka broja 1 openito je rezervirana za govornu potu.

cija
Pritisnite i drite istu tipku za upuivanje poziva govornoj poti i
u
trib
presluavanje glasovnih poruka.

j a dis
jn
Dodjela tipke za brzo biranje dal
j e na
ta.
an
abr
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
.- z
2. Dodirnite > Brzo biranje >
.h r
ans
tcfna
. h
ww te dodirnuti Da.
ni Takoer moete brojaniku pritisnuti i drati tipku koja jo

aw
nije dodijeljena,
s
eto te odaberite kontakt u listi.
3. uzDodirnite
Pre
4. Na zaslonu Brzo biranje odaberite telefonski broj kontakta koji elite
koristiti, te tipku brzog biranja koju mu elite dodijeliti.
5. Dodirnite Spremi.

Pozivanje telefonskog broja iz tekstualne poruke


1. Dodirnite telefonski broj u poruci.
2. Dodirnite Poziv.

Ako elite pozvati osobu koja Vam je poslala poruku, dodirnite


e.
primljenu poruku, te dodirnite Poziv u izborniku.
54Telefonski pozivi 55

Pozivanje telefonskog broja iz email-a O

1. Dodirnite telefonski broj u tijelu poruke. A


p
2. Dodirnite Poziv.

Nak
Pozivanje telefonskog broja u dogaaju kre

kalendara
1. Otvorite dogaaj u Kalendaru.
2. Na zaslonu Pojedinosti dogaaja dodirnite telefonski broj.
3. Dodirnite Poziv. t
Ut
Upuivanje hitnog poziva cija
istribu Za
ja d
U nekim regijama moete sa HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim

aljn
upuivati hitne pozive iako nemate umetnutu SIM-karticu ili Vam je SIM-
Rad
d
ena
kartica blokirana.
prik

br anj Rad
za
r-
s.h
Ako ne hvatate signal mree, neete moi uputiti hitni poziv.
n Pr
tcfa
w.h
1. Otvorite aplikaciju Telefon.

ww
Ako
sa
2. Pozovite broj za hitne pozive koji vai u Vaoj mrei, te dodirnite Poziv.
poz
to
uze
1.

Pre Ako ste omoguili, te zaboravili lozinku ili uzorak za


otkljuavanje, i tako moete uputiti hitni poziv tako, to ete
2.
dodirnuti Hitni poziv na zaslonu.

Dolazni pozivi Uk
Prilikom dolaznog poziva e se pojaviti zaslon Dolazni poziv. po
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e automatski
prilagoditi glasnou tona zvona ako upotrebljavate znaajke
mirno zvono ili telefon u depu.

N
Prihvaanje ili odbijanje poziva
g
Provedite jednu od slijedeih radnji:
Z
Ako je prilikom dolaznog poziva otkljuan zaslon, dodirnite Odgovori ili
55Telefonski pozivi

Odbij.

Ako je prilikom dolaznog poziva zaslon zakljuan, povucite ili


prema gore.

Nakon odbijanja poziva, pozivatelju moete poslati tekstualnu poruku ili


kreirati dogaaj koji e Vas podsjetiti da trebate uzvratiti poziv.

Takoer moete dvaput pritisnuti tipku NAPAJANJE za


odbijanje poziva.

to mogu raditi u toku poziva?


U toku govora moete ukljuiti ili iskljuiti glasni govor, zadrati govor i drugo.

ci ja
ibu
Zadravanje poziva
d istr
jnja
dal e nakon toga
Radi zadravanja poziva dodirnite > Zadri. Statusna traka
a
jen
prikazati ikonu zadranog poziva .

ran
zab
Radi nastavka poziva dodirnite > Poniti zadravanje.

r -
s.h
Prebacivanje s jednog
t c fan poziva na drugi
Ako ve govorite w w.h drugi poziv, moete prebacivati s jednog
i prihvatite
iv.
s aw
poziva na drugi.
to prihvatite drugi poziv, dodirnite Odgovori radi prihvaanja drugog
uze
1. Kada

Pre poziva i zadravanja prvog poziva.


2. Radi prebacivanja s jednog poziva na drugi dodirnite na zaslonu osobu
s kojom elite govoriti.

Ukljuivanje i iskljuivanje glasnog govora u toku


poziva

Radi smanjenja potencijalnog rizika oteenja sluha ne drite


HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim uz uho ako je ukljuen
glasni govor.

Na zaslonu govora dodirnite . U statusnoj traci e se pojaviti ikona


glasnog govora .

Za iskljuivanje glasnog govora dodirnite .


56Telefonski pozivi 57

Iskljuivanje mikrofona u toku poziva Pr


Na zaslonu poziva dodirnite za prebacivanje izmeu reima ukljuenog
i iskljuenog mikrofona. Kada je mikrofon iskljuen, u statusnoj traci e se Pr
pojaviti ikona iskljuenog mikrofona . na
Pro
Zavravanje poziva Z
g
Radi zavravanja poziva provedite jednu od slijedeih radnji:
Na zaslonu poziva dodirnite Zavri poziv.
Z
t
Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
P
Ako telefonski broj osobe s kojom ste razgovarali nije u Vaoj listi kontakata,
ci ja p

ribu
nakon zavretka govora moete odabrati da se broj spremi u listu kontakata.

ist
ad
ljnj
Uspostavljanje konferencijske veze
a Au
ad
a njen
Konferencijski poziv s prijateljima, obitelji ili suradnicima veoma je HTC
r
zab
jednostavan. Uputite prvi poziv (ili prihvatite poziv), te jednostavno aut

hr -
uspostavite svaki sljedei poziv i dodajte ga u konferenciju.

ns. 1.
tcfa
Uvjerite se da Vaa SIM-kartica omoguava usluge konferencijske
w.h
2.
w
veze. Za vie detalja kontaktirajte svog mobilnog operatora.
aw
s poziv prvom sudioniku konferencije.
3.

eto
1. Uputite

r e
2. uzNakon uspostavljanja veze dodirnite > Dodaj poziv, te uputite poziv
P drugom sudioniku. U meuvremenu e prvi sudionik biti na ekanju. Ja
3. Kada uspostavite vezu s drugim sudionikom, dodirnite .
310
4. Radi dodavanja novog sudionika dodirnite , te pozovite broj kontakta. Kak
310
5. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite za dodavanje sudionika u
zvo
konferencijsku vezu.
1.
6. Ako elite privatno razgovarati s osobom koja sudjeluje u
konferencijskoj vezi, dodirnite , te dodirnite Zavri ovaj poziv. 2.

Radi zavravanja govora sa sudionikom dodirnite and then tap Finish this call. 3.
Radi zavravanja konferencijske veze dodirnite Zavri poziv.
Po
Kad
i ob
Me
57Telefonski pozivi

Promjena postavki tona zvona


og
Prebacivanje izmeu tihog, vibracijskog i normalnog
naina rada
Provedite jednu od slijedeih radnji:
Za promjenu sa tihog na normalni nain rada pritisnite tipku Podizanje
glasnoe.

Za promjenu sa vibracijskog na normalni nain rada dvaput pritisnite


tipku Podizanje glasnoe.

Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Zvuk > Zvuni


ta,
profil.
ci ja
ibu
ata.

d istr
jnja
dal
Automatsko utiavanje tona zvona
a
en mirno zvono, koja e
anj
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ima znaajku
rtelefon.
zab
automatski utiati ton zvona kada pomjerite
-
.hr
1. Pomjerite i otvorite Panel ssobavijestima,
fan
te dodirnite .
2. Dodirnite Zvuk. .htc
e

3. Odaberite w ww
a opciju Utiaj melodiju zvona nakon podizanja telefona.
e t os
v euz tona zvona kada je HTC Desire 310/HTC Desire
PrJai
310 dual sim u depu ili torbi
ta. Kako ne biste propustili dolazne pozive kada je HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim u depu ili torbi, znaajka Rad u depu e postupno podii ton
zvona i vibrirati kada imate dolazni poziv.

1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .


2. Dodirnite Zvuk.

all. 3. Odaberite opciju Rad u depu.

Pozivi u moju dravu


Kada ste na putovanju u inozemstvu, jednostavno moete pozivati prijatelje
i obitelj doma.
Meunarodni pozivni broj Vae drave automatski e se dodavati uz brojeve
58Telefonski pozivi 59

kontakata dok ste u roamingu. Meutim, ako runo unosite broj telefona koji
elite nazvati, morate dodati znak plus (+) i pozivni broj drave ispred broja. P
Promjena zadanog pozivnog broja drave Sl
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Poziv. 1.

2. Dodirnite Postavke poziva u matinu mreu. 2.

3. Odaberite zemlju, te dodirnite U redu. 3.


4.
5.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za Sl
ns .hr
tcfa
1.

w . h 2.
w
aw
to s
3.

u ze
Pre
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kr
1.
59Poruke

koji
oja. Poruke
Slanje tekstualne poruke (SMS)
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
2. Dodirnite .
3. Unesite ime kontakta ili broj mobitela u polje Za.
4. Dodirnite polje u kojem pie Dodaj tekst, te zadajte svoju poruku.
5. Dodirnite ili pritisnite za spremanje poruke kao skice.

Broj znakova jedne tekstualne poruke je ogranien (prikazan je iznad

ja
). Ako prekoraite isti broj, tekstualna poruka e biti dostavljena
kao jedna, meutim, bit e Vam naplaena kao vie od jedne poruke. uci
is trib
ja d
Tekstualna poruka e automatski postati multimedijalna poruka

aljn
ako unesete email adresu primatelja, ako zadate predmet
d
ena
poruke, prikljuite prilog ili napiete veoma dugu poruku.

br anj
Slanje multimedijalne za
r - poruke (MMS) h
ns.
tcfa
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
2. Dodirnite
w . w.h
aw
os
3. Unesite ime kontakta, broj mobitela ili email adresu u polje Za.
e t
4. uzAko elite unijeti predmet poruke, dodirnite
Pre
> Dodaj naslov.
5. Dodirnite polje u kojem pie Dodaj tekst, te zadajte svoju poruku.
6. Dodirnite i odaberite tip priloga.
7. Odaberite ili traite stavku koju elite priloiti.
8. Kada dodate prilog, dodirnite za pregled mogunosti zamjene,
razgledanja ili uklanjanja priloga.
9. Dodirnite ili pritisnite za spremanje poruke kao skice.

Ovisno o razluivosti fotografije ili videa u privitku, u Vaoj


multimedijalnoj poruci e se moda prikazati kao izrezane minijature.

Kreiranje dijaprojekcije
1. Nakon dodavanja slike, video ili audio zapisa u multimedijalnu poruku
koju sastavljate, dodirnite > Slajd.
60Poruke 61

2. Odaberite gdje elite ubaciti naredni slajd.


3. Odmah nakon dodavanja slajda provedite jednu od slijedeih radnji:
Gr
Dodirnite , te odaberite fotografiju ili video koji elite dodati.
M
Dodirnite > Audio za dodavanje glazbe ili zvune snimke u slajd. po

Dodirnite Dodaj tekst i unesite naslov.

Dodirnite za pregled mogunosti zamjene, razgledanja ili uklanjanja priloga.


5.
4. Dodirnite > Pretpregled. Jedanput dodirnite zaslon prikaza za
prikazivanje kontrolnih tipki. 6.

5. Kada zavrite, dodirnite ili pritisnite za spremanje poruke kao skice.


Na
Ne moete nai email adrese kontakata u Porukama?ucija
i b Za
istr
ja d gr
1. Ako se prilikom unosa imena kontakta pokazuju samo telefonski
brojevi, dodirnite .
a l j n
ad Pro
2. Dodirnite > Pokai e-potu.
a njen mo
r
zab dodirnite na zaslonu
Ako elite da se email adrese prikazuju stalno, pod
Poruke, te odaberite Postavke > Ope
s . hr - > Pokai adrese e-pote.
n
tcfa Ka
Slanje grupne w w.h poruke
w
sa omoguavaju jednostavno slanje poruke veem broju
Up

eto najedanput.
Grupne poruke
iskl
u z
kontakata
e
PrMoete odabrati elite li poslati grupnu SMS ili MMS poruku.
Ko
Grupna MMS poruka moe obuhvaati dodatne trokove za
Na
prijenos podataka.
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite , te odaberite primatelje.
4. Ako elite poslati grupnu SMS poruku, uvjerite se da je oznaena opcija O
Poalji kao pojedinane poruke. Prilikom slanja grupne MMS poruke istu
opciju odznaite. 1.

Vaa poruka e se poslati primateljima kao tekstualna 2.


Grupna
poruka, a Va pruatelj mobilnih usluga e Vam naplatiti 3.
SMS
svaku poslanu poruku. Odgovori Vaih primatelja e se
poruka
sortirati odvojeno.
61Poruke

Slino kao kod grupnog avrljanja, slanje grupne MMS poruke


omoguava primateljima da pristupe konverzaciji koju ste
Grupna pokrenuli.
MMS HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e odgovore na
poruka poruku organizirati u jednu konverzaciju. Ako je ovo prvi put
kako aljete grupnu MMS poruku, moda ete trebati zadati
svoj broj mobilnog telefona.
a.
5. Dodirnite polje u kojem pie Dodaj tekst, te zadajte svoju poruku.
6. Dodirnite .

ce.
Najea pitanja glede grupnih MMS poruka
? c ija
Zato moji primatelji ne mogu vidjeti ili se pridruitiibu
istr
grupnim MMS porukama koje im aljem? ja d jn
dal
na
Provjerite imaju li Vai primatelji omoguene grupne poruke u svojim
j e
ran
mobilnim ureajima. Neki ureaji ili pruatelji mobilnih usluga na moraju
podravati ovu znaajku.
zab
hr -
f a ns.
Kako mogu primati .htc ili blokirati grupne MMS poruke?
U postavkama w
ww
sa Grupne poruke.
poruka dodirnite Multimedijske poruke (MMS), te ukljuite ili
toopciju
uze
iskljuite

P r e
Koritenje skice poruke
Na zaslonu Poruke otvorite skicu poruke, uredite poruku, te dodirnite .

Ako elite prikazati sve skice poruka na jednom mjestu, dodirnite


na zaslonu Poruke, te dodirnite Skice.

cija Odgovor na poruku


stu
1. Na zaslonu Poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi prikazivanja
razmjena poruka s kontaktom.
2. Dodirnite polje koje prikazuje Dodaj tekst, te zadajte svoju poruku.
3. Dodirnite .
62Poruke 63

Odgovor na drugi broj telefona osobe Br


Na
Kada osoba ima vie brojeva telefona spremljenih u HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim, moete odabrati na koji broj telefona elite odgovoriti.
Imajte na umu da e se odgovor poslati na broj telefona s kojeg je pristigla Br
zadnja poruka od istog kontakta. po
1. Na zaslonu Poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi prikazivanja
razmjena poruka s kontaktom.
2. Dodirnite > Otvori kontakt. Br
te
3. Na kartici Pojedinosti dodirnite pored broja telefona na koji elite odgovoriti.
cj
4. Dodirnite polje koje prikazuje Dodaj tekst, te zadajte svoj odgovor na poruku.
5. Dodirnite .

cija
ibu
WAP gurnute poruke d istr
a
WAP gurnute poruke sadre web poveznicu. Poveznicad se ljnj tie
aesto
a
jen
preuzimanja datoteke koju ste zahtijevali od pruatelja usluga.
raense pojaviti ikona obavijesti .
zab
Kada primite WAP gurnutu poruku, u statusnoj traci
r -
s.h
Otvaranje i itanje nove
t c fan WAP gurnute poruke
w.h
ww s obavijestima i dodirnite obavijest o gurnutoj poruci.
1. Otvorite Panel
a Posjeti
to s
2. Dodirnite web stranicu.

r e uze
P
Pregled svih Vaih WAP gurnutih poruka
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
2. Dodirnite > Gurnute poruke.

Ovu opciju moete vidjeti samo ako ste prethodno primili WAP
gurnute poruke.

Kopiranje tekstualne poruke na SIM-karticu


1. Na zaslonu Poruke dodirnite kontakt (ili broj telefona) radi prikazivanja
razmjena poruka s kontaktom.
2. Dodirnite poruku, te dodirnite Kopiraj na SIM. Prikazat e se ikona SIM-kartice .
63Poruke

Brisanje poruka i tematskih cjelina


Na zaslonu Poruke moete provesti slijedee radnje:

i.
Otvorite konverzaciju s kontaktom, dodirnite poruku,
a Brisanje te dodirnite Izbrii poruku. Za uklanjanje vie poruka u
poruke tematskoj cjelini dodirnite > Izbrii poruke > Obrii
ja prema odabiru, te odaberite poruke koje treba izbrisati.
Pritisnite i drite kontakt (ili broj telefona), te dodirnite
Brisanje
Izbrii. Za uklanjanje vie tematskih cjelina, na zaslonu
tematske
oriti. Poruke dodirnite > Izbrii tematske cjeline, te
cjeline
odaberite konverzacije koje treba izbrisati.
ku.

U postavkama poruka dodirnite Ope > Izbrii stare poruke za


ja
automatsko brisanje starih poruka. uci
is trib
ja d
daljn
ena
. br anj
- za
ns .hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre

cu
ja

.
64Trailica i web preglednik 65

Trailica i web preglednik Po


1.
Pretraivanje HTC Desire 310/HTC Desire 2.
310 dual sim i Interneta
G
Moete traiti informacije u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim i na
Internetu pomou Google Search. Pokrenite pretragu tako to ete unijeti P
kljunu rije ili upotrijebite Google Voice Search. 3

Odreene aplikacije, kao to su Kontakti ili Pota, imaju svoje vlastite P


znaajke pretrage, koje moete koristiti samo unutar istih aplikacija. n

Pretraga na Internetu i u HTC Desire 310/HTC Desire cija Pr


ibu
310 dual sim istr G
ja d
1. Otvorite aplikaciju Google. Ili pritisnite i drite .
d aljn
ena U toku unosa,
el

anjDesire 310 dual sim i


2. U polje za pretragu unesite rijei koje elite traiti. e
odgovarajue stavke iz HTC Desire 310/HTC
b r
zseaprikazati u listi. Ov
hr -
prijedlozi Google web pretrage e

ns.
No

fa
tc informacije samo u HTC Desire 310/HTC Desire P
w.hklizite prstom gore po zaslonu, te dodirnite Pretrai
Ako elite traiti

w wsim,
310 dual S
sa
telefon.
eto
K
3. uzAko se to to traite nalazi u listi prijedloga, dodirnite istu stavku za
r e
P otvaranje u odgovarajuoj aplikaciji. S
S

Pretraga Interneta pomou glasa Po


Upotrebljavajte Google glasovnu pretragu kako biste nali informacije na
Internetu jednostavno govorei prema HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
sim.
1. Otvorite aplikaciju Google. Ili pritisnite i drite .
2. Recite Google, te izgovorite to elite traiti. Nakon unosa e se 1.
prikazati rezultati Google web pretrage.
2.
3. Ako se to to traite nalazi u listi prijedloga, dodirnite istu stavku za
otvaranje u odgovarajuoj aplikaciji. U obratnom sluaju dodirnite za
ponovnu pretragu. 3.

4.
65Trailica i web preglednik

Postavljanje mogunosti pretrage


1. Otvorite aplikaciju Google. Ili pritisnite i drite .
e 2. Skrolajte na dno zaslona, te dodirnite > Postavke, kako biste postavili
slijedee opcije:
Glas. Postavite jezik za Google Voice Search, izlaz govora i drugo.

Pretraga telefona. Odaberite koje aplikacije u HTC Desire 310/HTC Desire


310 dual sim elite obuhvatiti u pretragu.

e Privatnost i rauni. Upravljajte povijest lokacija, omoguite prikaz


nedavnih web pretraga ili izbriite povijest pretraivanja.

ja
uci
e Preuzimanje aurnih informacija s
i s trib
Google Now a d
ljnj a
ad
elite znati prognozu vremena prije jutarnjeg odlaska na posao? Google Now
njen
e Vam pruiti brze i aurne informacije koje najvie trebate i to bez pretrage.
a
r
zab Google pretragama, Google
Ovisno o Vaoj lokaciji, dobi dana i prethodnim

.
Now e prikazati kartice s informacijama
s hr - koje obuhvaaju:
fan i naredne dane.
.htc putu na posao i prilikom povrata kui.
Prognozu vremena za dananji
e
Stanje prometaw wVaem
i
w na
sana Va slijedei sastanak i vrijeme koje trebate za put.
eto
Kako doi
u z
Pre Slijedei vlak ili autobus koji stie u stanicu.
Stanje igre i izglede Vae omiljene momadi dok uivate u igri.

Postavke Google Now

al Uvjerite se da ste prijavljeni uz svoj Google raun.


Ukljuite lokacijske usluge i uvjerite se da ste povezani na
Internet.
1. Otvorite aplikaciju Google. Ili pritisnite i drite .
2. Slijedni zasloni e prikazati primjere informativnih kartica Google Now.
Dodirujte Dalje sve dok ne doete na zaslon Dohvati Google Now!
za
3. Dodirnite Da, to elim. Na zaslonu Google Search e se poeti
prikazivati informativne kartice Google Now.
4. Ako elite pogledati sve dostupne informativne kartice, dodirnite
66Trailica i web preglednik 67

Pokai primjere kartica. Na

Na zaslonu Google Search e se prikazivati vie informativnih kartica kada


budete upotrebljavali HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim za pretragu D
Interneta, kreiranje sastanaka i drugo.
Do
mo
Promjena postavki kartica
Postavke Google Now kartica moete lako prilagoditi tako da odgovaraju
Vaim potrebama za informacijama. Primjerice, na kartici Promet moete
1.
promijeniti svoju adresu stanovanja i posla ili odabrati u koje doba dana
se treba pojavljivati kartica Vrijeme. Takoer moete sprijeit da se kartica 2.
pojavljuje na zaslonu Google search.
1. Otvorite aplikaciju Google. Ili pritisnite i drite .

ja
uci
2. Skrolajte na dno zaslona, te dodirnite > Postavke > Google Now. 3.
ib
3. Dodirnite informativnu karticu koju elite prilagoditi
istr Ako
ja d Idit
d aljn
Spremanje web sadraja za kasnije ena
j
ran
zab i bez povezivanja na Internet.
Spremite web stranice za kasnije pregledanje
-
hr mogu se takoer dodati u Popis za
ns. nai i gledati kadgod elite.
Neki video klipovi na web stranicama

c
gledanje, kako biste ih mogli
t fabrzo
w w.h
a wi slike web stranice. Za otvaranje stranica i putanje video
U HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e se spremiti samo

to s
tekst
uze klipova putem poveznica, morate biti povezani na Internet.
Pre
4. Razgledajui web stranicu, dodirnite > .
5. Dodirnite Popis za itanje ili Popis za gledanje.

Ako web stranica koju dodajete u Popis za gledanje sadri vie


video snimki, pojavit e se poziv da odaberete koje video snimke
elite dodati.

Ako elite pogledati spremljenu web stranicu ili video, dodirnite >
Spremljeno. Klizite prstom na Popis za itanje ili Popis za gledanje, te
dodirnite web stranicu ili video snimku koju elite pogledati.

Postavke preglednika
Prilagodite web preglednik tako, da odgovara Vaem stilu pregledanja
Interneta. Postavite opcije prikazivanja, privatnosti i sigurnosti prilikom
uporabe web preglednika.
67Trailica i web preglednik

Na zaslonu preglednika dodirnite > Postavke.

a
u Dodavanje knjine oznake web stranici
Dodajte knjine oznake svojim omiljenim web stranicama, kako biste im
mogli brzo pristupati.

Dodajte knjinu oznaku web stranici na normalnom zaslonu


preglednika (a ne kada upotrebljavate inkognito pregledanje).
1. Razgledajui web stranicu, dodirnite > > Knjine oznake.

a 2. Na zaslonu Dodaj stranicu u knjine oznake moete urediti naziv


knjine oznake, sinkronizirati knjinu oznaku s online raunom ili
spremiti knjinu oznaku u mapu nove kategorije.

cija
3. Dodirnite Gotovo.
u
trib
dis
Ako elite pogledati i otvoriti Knjinu oznaku, dodirnite > Knjine oznake.
Idite na knjinu oznaku koju elite otvoriti, te je dodirnite.
jn j a
dal
e
Knjinu oznaku moete dodati i izravno na
j naPoetni zaslon.
ran > > Poetni zaslon.
Razgledajui web stranicu, dodirnite
t.
- zab
hr
ns.
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre

ke
68Zabava 69

Zabava
Glazba
Sluanje glazbe
Uivajte u svojim omiljenim pjesmama na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
Ka
sim koristei aplikaciju Glazba.
Ukl
zvu
Kada prvi put otvorite aplikaciju Glazba, pojavit e se upit elite
dru
li u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim automatski preuzeti
odgovarajui sadraj, kao to su omoti albuma i fotografije Ako
oba
izvoaa.
ja
ibuci
istr
1. Otvorite aplikaciju Glazba.

ja d
Kr
2. Dodirnite
n
, te odaberite elite li pregledati pjesme prema izvoaima,
a l j
ad
albumima ili drugim kategorijama. Pril
3. Dodirnite pjesmu koju elite pustiti.
a n jen Nap

4. Dodirnite ikone na zaslonu za kontrolu z abr ili k

hr -
reprodukcije, ponavljanje pjesama i drugo.
el
n s .
fa 1.

.htc
ww
2.

a w
to s
3.

r e uze 4.
P
Pon
5.

Pr
pj

Iz

Pr
Pritisnite i povucite prst po traci progresa za prelazak na isa
bilo koji dio pjesme.

Ukljuite ili iskljuite nasuminu reprodukciju. (Nasumina 6.


reprodukcija je iskljuena kada je tipka siva.)
Za
zas
69Zabava

Mijenjajte reime ponavljanja: ponavljaj sve pjesme, ponovi


trenutnu pjesmu, ne ponavljaj.

Ako sluate glazbu i zaslon se ugasi, pritisnite tipku NAPAJANJE


za ukljuivanje zaslona i upravljanje reprodukcijom izravno na
zakljuanom zaslonu.

ual
Kako poboljati zvuk Vae glazbe
Ukljuite Beats Audio za bolji doivljaj zvuka. Pjesme i video snimke e
zvuati bolje i autentinije, posebice ako se putaju u Glazbi, Galeriji ili
e
drugim aplikacijama.
ti
Ako elite ukljuiti ili iskljuiti Beats Audio profil, pomjerite i otvorite Panel s
obavijestima, dodirnite , te dodirnite prekida Beats Audio Uklj./Isklj.
cija
t ribu
dis
Kreiranje i upravljanje popisima za reprodukciju
jnja
ma,

a dal
Prilagodite svoj doivljaj glazbe kreiranjem popisa pjesama za reprodukciju.
jen
ran
Napravite popis za reprodukciju, koji e sadrati samo Vae omiljene pjesme

zab
ili koji odgovara Vaem trenutnom raspoloenju. Moete napraviti kolikogod

hr -
go.
elite popisa za reprodukciju.

a ns.
1. Otvorite aplikaciju Glazba.
f
.htc Popisi za reprodukciju.
ww
2. Dodirnite , te odaberite

a w
os
3. Dodirnite , te unesite naziv popisa za reprodukciju.

u etdodavanje
4. zZa pjesme dodirnite pored polja s naslovom, listajte kroz
Pre svoju zbirku glazbe, te dodirnite pjesmu koju elite dodati.
Ponovite ovaj korak za dodavanje vie pjesama.
5. Moete takoer:

Promijeniti redoslijed Pritisnite i drite pored naziva pjesme koju


pjesama elite pomjeriti, te je povucite na nov poloaj.
Odaberite pjesme koje elite ukloniti iz popisa za
Izbrisati pjesme
reprodukciju.
Promijeniti naziv pop- U polje naslova unesite nov naziv popisa za
isa za reprodukciju reprodukciju.

6. Dodirnite Spremi.

Za ureivanje popisa za reprodukciju koji ste kreirali dodirnite na glavnom


zaslonu aplikacije Glazba, te odaberite Popisi za reprodukciju. Otvorite popis
70Zabava 71

za reprodukciju, te dodirnite > Uredi popis za reprodukciju.


M
Beini displej
M
Dijeljenje na velikom zaslonu
Vr
Podijelite to to gledate na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s
velikim zaslonom TV ureaja. el
pod
Ako imate sustav kunog kina koji je kompatibilan s DLNA, moete
HTC
podijeliti svoje fotografije, videa, filmove i glazbu iz HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim s Vaim TV ureajem putem domae Wi-Fi mree.

Nemate kui DLNA postavke? Ne brinite. Samo kupite HTC Media Link
ja
uci
HD i poveite se sa svojim HDMI TV ureajem. S TV ureajem ete moi M

is trib
beino podijeliti to, to gledate ili sluate na HTC Desire 310/HTC Desire te

ja d
310 dual sim.

daljn
ena
O HTC Media Link HD
br anj
- za
.hr
HTC Media Link HD moete povezati s bilo kojim TV ureajem s HDMI
ns
prikljukom, te ga upotrebljavati za beini prikaz sadraja na svojem TV ureaju.

. htcfa
w
ww
US
HTC Media Link HD se prodaje zasebno.
a
to s
m
e
euz
PrJednostavna postavka i uporaba
Poveite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s HTC Media Link HD i
dijelite na velikom zaslonu jednostavno klizanjem tri prsta po zaslonu.
O
m
Paralelno provoenje vie akcija na displeju s dualnim
zaslonom
HTC Media Link HD e Vam omoguiti dualni zaslon u sluaju da: Ko
Gledate video u Galeriji 310
Putate glazbu u aplikaciji HTC Glazba UH
fot
Putajui medije na velikom zaslonu moete najedanput provoditi vie akcija
i raditi druge stvari, kao to je pozivanje, pregledanje Interneta ili slanje 1.
email-a na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
71Memorija

Memorija
Memorija telefona
Vrste memorije
elite znati koje vrste memorije moete upotrebljavati za svoje aplikacije,
podatke i datoteke?
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ima slijedee vrste memorije:
C

Ova memorija kombinira internu memoriju, gdje se uvaju


aplikacije, e-pota, podaci i tekstualne poruke, i memoriju

ija
za datoteke, gdje se uvaju fotografije, video i glazba.
uc
i Memorija
trib
re Ako Vam nedostaje memorije telefona, moete osloboditi
telefona

j a dis
prostor deinstaliranjem aplikacija, promjenom postavki

aljn
preuzimanja ili premjetanjem datoteka na svoje raunalo
ili u online memoriju.
e nad
n j
bra moete pregledati
Kada prikljuite eksternu USB memoriju (kao to je USB
flash jedinica ili ita SD a
z kartica),
- se
r
fotografije i videahkoja
ns. pjesme sa ovog ureaja u Glazbi.
nalaze na istom ureaju izravno
aju. iz Galerije iliaputati
Moete. htcf otvoriti PDF datoteke ili ureivati Office
takoer
USB
ww
aw
dokumente.
os
memorija

zet
Za povezivanje HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
u s USB memorijom trebat ete USB On-The-Go micro
Pre kablovski adapter. HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
podrava USB memorije (osim prijenosnih tvrdih diskova)
do 64 GB.
Ako upotrebljavate online raun za pohranu koji je dostu-
Online
pan sa HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, moete
memorija
m spremiti svoje datoteke u online memoriju.

Kopiranje datoteka u ili iz HTC Desire 310/HTC Desire


310 dual sim
U HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim Moete kopirati svoju glazbu,
fotografije i druge datoteke.
cija
1. Poveite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s raunalom
pomou isporuenog USB kabla. Na zaslonu raunala e se prikazati
72Memorija 73

mogunosti prikaza ili prijenosa datoteka. U


r
2. Odaberite prikaz datoteka.
3. Kopirajte datoteke s raunala u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
sim ili obratno. Sig
4. Nakon kopiranja datoteka odspojite HTC Desire 310/HTC Desire 310
UH
dual sim iz raunala.
apl
eks
Oslobaanje mjesta u memoriji
On
Dok upotrebljavate HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, tijekom
vremena e se kumulirati podaci i popunjavati memoriju. Ovdje je nekoliko ak
savjeta kako osloboditi prostor u memoriji. pod

cija je o
Pokrenite arobnjaka za memoriju ibu apl
d istr
ja izbrisati
jnete In
dalpostavke tako,
Jednostavno oslobodite prostor u memoriji telefona tako, to

na
predmemoriju aplikacija, deinstalirati aplikacije i promijeniti
jedodirnite
ran
da se uvaju samo najnoviji podaci. U Postavkama Memorija >
Naini vie prostora.
- zab Up
r
s.h du
Spremajte datoteke t c faun Dropbox
w w.h Ako

aimwpristupati
Svoje fotografije, priloge e-pote i druge dokumente moete spremati u Vam

to
Dropbox, s
te bilo gdje da se nalazite. Moete postaviti aplikaciju dru

e uze da automatski alje fotografije u Dropbox.


Fotoaparat
r Prij
P ra

Upravljajte fotografijama i video snimkama K


g
Postavite aplikaciju Fotoaparat da automatski alje sadraj na posluitelje
za podjelu fotografija ili u online memoriju. Kada se memorija popuni, I
obriite sve fotografije. Ako ih budete ponovo trebali, preuzmite ih sa i
posluitelja za podjelu fotografija ili u online memorije.
N
Nakon kreiranja serije snimki fotoaparata, zadrite samo najbolju sliku, te p
izbriite ostale.
P
Nakon ureivanja fotografije ili izrezivanja videa, originalna datoteka
P
ostaje spremljena. Moete izbrisati originalne datoteke ili ih premjestiti u
online memoriju ili u svoje raunalo. S

Ako aljete video snimke putem MMS poruka, upotrijebite manju B


razluivost. Video snimke visoke razluivosti zauzimaju vie mjesta.
73Memorija

U Postavkama fotoaparata dodirnite Kvaliteta videa za promjenu


razluivosti.

Sigurnosno kopirajte podatke


U HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim uvajte samo najnovije podatke
aplikacija. Moete sigurnosno kopirati kalendare, kontakte i knjine oznake ili
eksportirati tekstualne poruke i osobne rjenike.

Onemoguite neke aplikacije


o ak i ako ih ne upotrebljavate, aplikacije mogu raditi u pozadini i preuzimati
podatke u memoriju telefona. Ako se aplikacija ne moe ukloniti, moete

cija
je onemoguiti. U Postavkama dodirnite Aplikacije > Sve, te odaberite
aplikaciju koju elite onemoguiti. Dodirnite Onemogui.
ibu
d istr
Integracija Dropbox-a jnja
dal
ti
a
jen
,

ran
Uporaba Dropbox-a u HTC Desire
- zab 310/HTC Desire 310
r
dual sim s.h
t c fan
Vam biti pri ruciw-w
w.h
Ako upotrebljavate Dropbox, Vae fotografije, videa i dokumenti uvijek e
u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, u raunalu ili u
s a ureajima koji mogu pristupiti Dropbox-u.
eto
ciju drugim mobilnim

euz se na HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim uz svoj Dropbox
Prraun,
Prijavite
kako biste mogli:
Koristiti dodatnih 23 GB Dropbox pohrane besplatno tijekom dvije
godine.
lje
Imati pristup fotografijama i video snimkama pohranjenim u Dropbox-u
izravno iz aplikacije Galerija.

Nema vie velikih priloga prilikom podjele emailom. Jednostavno poaljite


e poveznicu svojih datoteka u Dropbox-u.

Prikazivati i ureivati Office dokumente koji su pohranjeni u Dropbox-u.

Prikazivati PDF datoteke koje su pohranjene u Dropbox-u.


u
Spremati dokumente, primjerice email priloge, izravno u Dropbox.

Bilo kada provjeriti koliko Vam ostaje prostora u Dropbox-u.


74Memorija 75

1.
Ako aplikacija Dropbox nije prethodno instalirana, moete je
2.
preuzeti i instalirati pomou servisa Google Play.
3.
Informacije o ponudi dodatne besplatne Dropbox pohrane 4.
Dodatna Dropbox pohrana veliine 23 GB specijalna je ponuda koja je na
raspolaganju u HTC ureajima koji imaju sustav Android s HTC Sense 4.0 ili 5.
noviji, te imaju unaprijed instaliran Dropbox. Ova ponuda je na raspolaganju
kako za nove, tako i za postojee Dropbox korisnike. Po
Pod
Nakon zavretka probnog perioda od dvije godine mogu
kak
se primijeniti dodatni uvjeti i zahtjevi (ukljuivo naknadu za
pretplatu). 1.

ja 2.
uci
Ako elite dobiti dodatnu Dropbox pohranu veliine 23 GB besplatno na
ib
istr
dvije godine, prijavite se uz svoj Dropbox raun sa ureaja HTC Desire D

ja d
310/HTC Desire 310 dual sim (ne sa raunala ili drugih ureaja koji nisu

aljn
marke HTC) i pratite upute Get Started na web strani Dropbox (www. A
d
ena
dropbox.com/gs). p

Ako jo nemate Dropbox raun, moete b r anj nov raun sa ureaja


a ili sa raunala na adresi www.
zsim
kreirati 3.

hr -
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
dropbox.com.
fa ns.
tc
w.h pohrana je samo jednokratna ponuda. Ovu
wkoristiti
Ova dodatna besplatna
w
sa
ponudu moete samo na jednom HTC ureaju.

z etocijelih uvjeta i zahtjeva posjetite web strane Dropbox


Zauprikaz
e
Pr(http://www.dropbox.com/help/249).
Automatsko slanje snimki iz fotoaparata
Vae nove snimke iz fotoaparata automatski e se poslati ako ste prilikom
postavljanja svog Dropbox rauna u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
sim ukljuili funkciju Slanje iz fotoaparata. Ako istu funkciju jo niste ukljuili,
moete je omoguiti u postavkama servisa Dropbox.
1. Otvorite aplikaciju Dropbox.
2. Dodirnite > Postavke > Ukljui slanje iz fotoaparata.
3. Odaberite tip povezivanja na Internet koji elite koristiti za slanje
snimljenih fotografija i videa u Dropbox.
4. Dodirnite Ukljui.

Prikaz pohranjenih fotografija i videa u Galeriji


Mapi i podmapama Poslano iz fotoaparata (u mapi Fotografije Vaeg
Dropbox-a) moe se pristupiti iz Galerije. Pojavit e se kao albumi.
75Memorija

1. Otvorite aplikaciju Dropbox.


2. Dodirnite Moje fotografije.
3. Dodirnite > Albumi > Dropbox.
4. Kada se pojavi poruka da HTC Sense eli pristupiti Dropbox-u, dodirnite
Dozvoli.
ili 5. Dodirnite album u kojem elite pogledati fotografije i video snimke.
nju
Podjela poveznica Dropbox-a
Podijelite poveznicu cijelog albuma fotografija ili videa u Vaem Dropbox-u,
kako bi mu mogli pristupiti i drugi ljudi.

1. Na zaslonu Albumi aplikacije Galerija dodirnite Dropbox.

cija
a 2. Provedite jednu od slijedeih radnji:

ibu
istr
Dodirnite album koji elite podijeliti, te dodirnite Podijeli.
d
jnjabi se
dal
Ako elite podijeliti samo jednu fotografiju, dodirnite je kako
prikazala, te je ponovo dodirnite i dodirnite Podijeli.
n a
nje
bratog albuma ili fotografije, kao
zana
3. Odaberite kako elite podijeliti poveznicu

hr -
to je slanje email-om ili objavljivanje drutvenim mreama.

fa ns.
.htc
w ww ili upotrijebiti
Moete takoer aplikaciju Dropbox. Dodirnite
a
pored
s albuma datoteke, te dodirnite Podijeli.
to
uze
Pre

ili,
76Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset 77

Sinkronizacija, sigurnosno 1.

kopiranje i reset 2.
3.
Online sinkronizacija
4.

Dodavanje rauna drutvene mree, email-a i dr. 5.

Moete sinkronizirati kontakte, kalendare i druge informacije s Vaih


drutvenih mrea, email rauna i online servisa na HTC Desire 310/HTC Sin
Desire 310 dual sim. Ovisno o vrsti rauna, prijavljivanje uz online raune e
6.
Vam omoguiti sinkroniziranje auriranja izmeu HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim i Interneta.
ja
uci
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Rauni i 7.
ib
istr
sinkroniziranje. D
2. Dodirnite .
ja d i

daljn
3. Dodirnite vrstu rauna koji elite dodati.
a
jen informacija o
R
4. Postupajte prema uputama na zaslonu radi
b r anunoenja E
raunu. za z
r-
a n s.h
f
.htc
U Postavke > Rauni i sinkroniziranje, dodirnite prekida

w ww sinkroniziranje
Automatsko Uklj./Isklj. za ukljuivanje automatske

s a
sinkronizacije svih Vaih rauna.
to
uze Si
Pre
Dodavanje jednog ili vie Google rauna
Prijavite se uz Va Google raun za pristup Gmail-u, adresaru i kalendaru, te
za uporabu Google aplikacija u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim. Ako
dodate vie od jednog Google rauna, aplikacije kao to je Gmail e Vam
Ka
omoguiti prijelaz izmeu rauna i odabir na koji raun elite sigurnosno
Zab
kopirati postavke.
De
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Rauni i
310
sinkroniziranje.
ili n
2. Dodirnite .
3. Dodirnite Google. HT
4. Postupajte prema uputama na zaslonu radi prijavljivanja uz raun ili
Up
kreiranje novog rauna.
apl
Zaboravili ste lozinku svog Google rauna? uH
Ako ste zaboravili lozinku Google rauna, moete pokuati da je obnovite pos
putem web stranica Google servisa. sig
77Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset

1. U HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ili u Vaem raunalu
pokrenite web preglednik.
2. Idite na www.google.com/accounts/recovery.
3. Odaberite nain preuzimanja Vae lozinke, te unesite email adresu ili
korisniko ime koje koristite za prijavu uz Va Google raun.
4. Kliknite na Nastavi.
5. Pratite upute na zaslonu za resetiranje Vae lozinke.

Sinkroniziranje Vaih rauna


e
6. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite > Rauni i
sire
sinkroniziranje.
7. Moete:
ci ja
ibu
istr
Dodirnuti prekida Automatska sinkronizacija Uklj./Isklj. za ukljuivanje ili
iskljuivanje automatskog sinkroniziranja svih Vaih rauna.
ja d
aljn (primjerice
drauna
a
jen sinkronizirati. Na
Runo sinkronizirati pojedine raune. Dodirnite vrstu
nelite
bra sinkroniziraj.
Exchange ActiveSync), te dodirnite raun koji
zaslonu Postavke rauna dodirnite >a
- z Odmah
r
s.h
t c fan rauna moete takoer promijeniti
.h
Na zaslonu Postavke
ke
wwsinkroniziranja rauna.
aw
postavke

to s
uze
Sigurnosno kopiranje
Pre
te
Ako
Kako sigurnosno kopirati datoteke, podatke i postavke
Zabrinuti ste to biste mogli izgubiti vane podatke u HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim? Nainite sigurnosnu kopiju HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim prije brisanja memorije, provoenja obnove tvornikih postavi
ili nadogradnje na nov telefon.

HTC Sigurnosno kopiranje


Upotrijebite ugraeno HTC Sigurnosno kopiranje za pohranu svojih rauna,
aplikacija, postavki i drugih stavki u oblak, kako biste ih mogli lake obnoviti
u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim (nakon obnove tvornikih
postavki) ili u novijem telefonu. Za vie pojedinosti pogledajte Uporaba HTC
sigurnosnog kopiranja .
78Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset 79

HTC Sync Manager Up


Upotrijebite HTC Sync Manager za importiranje glazbe, fotografija i videa u Ut
svoje raunalo. Moete s raunalom takoer sinkronizirati lokalno spremljene pos
kontakte, dogaaje kalendara, knjine oznake, dokumente i popise za Des
reprodukciju. Za vie pojedinosti pogledajte Sinkronizacija medija i podataka sta
pomou HTC Sync Managera. vra
HTC
Druge mogunosti sigurnosnog kopiranja Vrs

Zasebno sigurnosno kopirajte druge podatke i druge vrste datoteka ako ih Po


ne podravaju HTC Sigurnosno kopiranje niti HTC Sync Manager. za

U nekim aplikacijama moete sigurnosno kopirati podatke u memoriju telefona,


kako biste ih mogli jednostavno vratiti nakon obnove tvornikih postavki.
cija
ibu Ra
d istr
Ako sigurnosno kopirate podatke u memoriju telefona, ne briite
jnja
dal
memoriju prilikom obnove tvornikih postavki.

n a
nje
a
Sigurnosno kopirajte tekstualne
z bra poruke u memoriju telefona Ap
Poruke
-
.hr
ili ih spremite kao prilog email poruke.

Spremitet c ans i druge osobne podatke na svoje


fkontakte
w w.hraune, kako biste ih mogli sinkronizirati ako
online Sig
Kontakti sa w prelazite na drugi telefon.
to
uze
Ukl
Ako u aplikaciji Ljudi imate lokalno spremljene kontakte,
Pre
kop
eksportirajte ih u memoriju telefona.
oda
Runo kopirajte i zalijepite datoteke tako, to ete pos
povezati HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaim
Datoteke raunalom kao disk jedinicu.
Poaljite datoteke u online memorije i servise.
1.
Ako ste na tipkovnici na zaslonu dodali nove rijei u svoj
osobni rjenik, sigurnosno kopirajte rjenik u memoriju ili 2.
Drugi ga spremite kao prilog email poruke.
podaci 3.
Provjerite podravaju li druge aplikacije eksportiranje
4.
podataka u memoriju.
79Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset

Uporaba HTC Sigurnosnog kopiranja


u Utedite vrijeme i frustraciju obnavljajui svoj sadraj nakon obnove tvornikih
ene postavki ili gubitka, oteenja ili kupnje drugog telefona. U HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim upotrebljavajte HTC Sigurnosno kopiranje za provoenje
aka standardnog sigurnosnog kopiranja u oblak, kako biste idui put mogli lako
vratiti svoj sadraj.
HTC Sigurnosno kopiranje za uvanje Vaeg sadraja upotrebljava Dropbox.
Vrste sadraja koji se tu mogu sigurnosno kopirati i vratiti obuhvaaju slijedee:

h Postavke poetnog Ovo obuhvaa postavke izvora Poetnog zaslona,


zaslona miniaplikacije i raspored Poetnog zaslona

na, HTC Sigurnosno kopiranje moe spremiti


podatke za prijavu uz email raune i raune
ci ja
Rauni i lozinke drutvenih mrea koje ste postavili u telefonu,
ibu
e d
osim odreenih rauna (kao to je Facebook i istr
ja
aljn
Google).

a dosobni
en
Ovo obuhvaa knjine oznake, rjenik

r anj postavke TV aplikacije


(tipkovnice), Wi-Fi mree,
b
za
na Aplikacije i postavke
(kao to su omiljeni i podsjetnik), aplikacije koje
. hr - te preko 150 drugih postavki.
ste instalirali,
s
n
tcfa
w
Sigurnosno kopiranje w.h HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
w
saSigurnosno kopiranje za svakodnevno pravljenje sigurnosne
toHTC
u z esadraja
Ukljuite
e
Prodabrati
kopije putem Wi-Fi veze. Ukljuiti ga moete tako, to ete
opciju Sigurnosno kopiraj telefon svakoga dana prilikom prvog
postavljanja telefona, ili ga moete omoguiti u Postavkama.
m
Ukljuivanje HTC Sigurnosnog kopiranja e onemoguiti
sigurnosno kopiranje na Google posluitelje.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
i 2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i reset.
3. Dodirnite prekida Sigurnosno kopiranje Uklj./Isklj.
4. Odaberite HTC raun za spremanje sigurnosne kopije, te se prijavite
uz svoj raun.

Moete se prijaviti pomou svog HTC ili Facebook rauna.


Ako ste se ve prijavili uz svoj Google raun, dodirnite ga za
promjenu rauna za sigurnosne kopija na Va HTC raun.
80Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset 81

5. Prijavite se u Dropbox ako to jo niste uinili.


H
Kada Va telefon zavri sigurnosno kopiranje, u Povijesti sigurnosnog
kopiranja e se prikazati datum i vrijeme zadnje sigurnosne kopije.
Za runo pokretanje sigurnosnog kopiranja dodirnite Odmah sigurnosno
Sin
kopiraj u Povijesti sigurnosnog kopiranja.
SH
ra
kon
De
HTC
I
S

I
cija r

istribu
ja d
P

daljn z

ena
anj
K
br
za
hr -
S

ns . k

. htcfa
w J

a ww n

to s
uze
P
Pre
Ko
Jed
rep
1.

2.
3.
81Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset

HTC Sync Manager

Sinkronizacija medija i podataka pomou HTC Sync Managera


S HTC Sync Managerom moete uivati u istim medijima bilo da ste pored
raunala ili u pokretu. Upotrebljavajte ga i za istovremeno spremanje istih
kontakata, vanih dokumenata i drugih podataka u HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim i svoje raunalo.
HTC Sync Manager podrava i Windows i Mac sustav. Moete:
Importirati glazbu, fotografije i videa iz raunala i upravljati njima u HTC
Sync Manageru.

Importirati iTunes i Windows Media Player popise za reprodukciju iz


raunala i u HTC Sync Manager.
u cija
trib
j a dis
Putati glazbu, videa i popise za reprodukciju pomou ugraenog ureaja
jn
dal
za reprodukciju.

Kopirati glazbu, fotografije i videa iz telefona uje na


an
raunalo.

Sinkronizirati popise za reprodukciju z


- abr
i informacije kao to su kontakti,
r
h oznake izmeu telefona i raunala.
ns.
kalendar, dokumenti i web knjine
c fa
.htiPhone
ww
Jednostavno prenositi fotografije, videa, poruke, kontakte i drugo
w
na svoj HTC telefon.
a
s
to i upravljati datotekama u svojem telefonu (samo Mac).
uze
Pregledati
Pre
Kopiranje ili uklanjanje medija iz Vaeg telefona
Jednostavno kopirajte glazbu, fotografije, videa, cijele albume ili popise za
reprodukciju iz raunala u telefon.
1. Poveite telefon s raunalom. Mediji koji su ve kopirani u telefon imat
e ikonu pored svoje minijature.
2. Dodirnite minijaturu kako biste je odabrali. Ili odaberite nekoliko medija za prijenos.
3. Kliknite na jednu od slijedeih ikona:

Kopirajte odabrane medije u svoj telefon.

Uklonite odabrane medije iz svog telefona.


82Sinkronizacija, sigurnosno kopiranje i reset 83

Sinkroniziranje podataka izmeu telefona i raunala 1.

Postavite HTC Sync Manager za sinkronizaciju kontakata, dogaaja 2.


kalendara i web knjinih oznaka izmeu telefona i Vaeg Windows ili Mac
3.
raunala.
Telefon moete sinkronizirati sa slijedeim aplikacijama Vaeg raunala: 4.

(U Windowsima) Outlook 2003, Outlook 2007 ili Outlook 2010. HT


(U Macu) Apple Contacts, Apple Address Book, Apple Calendar, Apple Ako
iCal ili Outlook 2011 za Mac prit
Prit
Web preglednik kao to je Internet Explorer, Firefox ili Google Chrome.
De
1. Poveite telefon s raunalom.
2. U HTC Sync Manageru kliknite na Vie.
ci ja Re
ibu
istr
3. Oznaite polja pored vrsta podataka koje elite sinkronizirati. (H
d
jnja
dal
4. Kliknite na Postavke pored raznih vrsta podataka za prilagodbu
Ako
postavki sinkroniziranja. Moete:
a
jen
ili im

ran svoj telefon. tvo


zab
Odabrati aplikacije s kojima elite sinkronizirati

r -
s.h poeti sa sinkroniziranjem dogaaja.
Za kalendar odabrati od kada elite

t c fan
w.h podatke Vaeg telefona ili Vaeg raunala u
Odabrati elite li sauvati
wpodataka.
aw
sluaju razliitih

to s
uze Ako postoji razlika izmeu knjinih oznaka u telefonu i u
Tvo
Pre raunalu, HTC Sync Manager e uvijek sauvati knjine oznake
1.

iz raunala. 2.

5. Kliknite na ako je ovo prvi put kako sinkronizirate. Ako elite 3.


dozvoliti da HTC Sync Manager idui put automatski sinkronizira
4.
Vae podatke i datoteke (kao to su dokumenti i mediji), odaberite
Automatski sinkroniziraj kadgod se prikljui telefon.
5.

Reset Re
Ako
pos
Restartiranje HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim HTC
1.
(Soft reset)
Ako HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim radi sporije nego to je
2.
normalno, ne reagira na komande ili neka od aplikacija ne radi pravilno,
pokuajte restartirati, poto to moe rijeiti problem.
83Ljudi

1. Ako je displej iskljuen, pritisnite tipku NAPAJANJE radi njegovog


paljenja.
2. Otkljuajte zaslon.
3. Pritisnite i drite tipku NAPAJANJE, te dodirnite Ponovno pokreni.
4. Nakon pojave upita za potvrdu, dodirnite Ponovno pokreni.

HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ne reagira?


e Ako HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ne reagira na dodir zaslona ili
pritiska tipki, i tako ga moete restartirati.
Pritisnite i drite tipku NAPAJANJE minimalno 10 sekundi, te je pustite. HTC
e.
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e se restartirati.

Resetiranje HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ija


uc
(Hard reset) trib is
ja d
aljn
Ako elite predati HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim nekom drugom
d
ena
ili ima nekih problema koji se nikako ne mogu rijeiti, moete obnoviti

r anj
tvornike postavke telefona (tzv. hard reset ili master reset).
b
- za
a.
ns .hr
Obnovom tvornikih postavki ete ukloniti sve aplikacije koje ste

tcfa
preuzeli ili instalirali, svoje raune, kao i podatke i postavke sustava
. h
i aplikacija. Uvjerite se da ste prije obnove tvornikih postavki
w
ww
sigurnosno kopirali sve podatke i datoteke koje elite sauvati.
sa
eto resetiranje telefona posredstvom postavki
Tvorniko
uz
Pr1. e Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i reset.
3. Dodirnite Poniti postavke telefona.
4. Ako elite takoer trajno izbrisati medije i ostale podatke iz HTC Desire
310/HTC Desire 310 dual sim, odaberite Obrii sve podatke.
5. Dodirnite U redu.

Resetiranje telefona pomou tipki na telefonu


Ako ne moete ukljuiti HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim ili pristupiti
postavkama, jo uvijek moete provesti resetiranje pomou tipki na telefonu
m HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
1. Pritisnite i drite tipku SMANJENJE JAINE ZVUKA, te pritisnite i drite
tipku NAPAJANJE.
2. Priekajte da zaslon prikae tri slike Androida, te oslobodite tipke
NAPAJANJE i SMANJENJE JAINE ZVUKA.
84Ljudi 85

3. Pritisnite tipku SMANJENJE JAINE ZVUKA i izaberite TVORNIKI


RESET, te pritisnite tipku NAPAJANJE. Lj
Va
Ap
310
Up
ljud
1.
2.
O
K

ja
uci
V

istrib D
ja d s

daljn
ena
V

br anj P
za p
r-
n s.h
fa
.htc
ww
aw
os
u zet
Pre Fil
Ako
treb
1.
2.
3.

Tra
Tra
ua
mre

1.
2.
85Ljudi

Ljudi
Vaa lista kontakata
Aplikacija Ljudi prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze u HTC Desire
310/HTC Desire 310 dual sim i na online raunima uz koje ste prijavljeni.
Upotrebljavajte aplikaciju Ljudi za jednostavno upravljanje komunikacijom s
ljudima do kojih Vam je stalo.
1. Otvorite aplikaciju Ljudi.
2. U listi kontakata moete:
Otvoriti svoj profil i ureivati vlastite kontaktne informacije.
Kreirati, ureivati, traiti i slati kontakte.
Vidjeti auriranja statusa.
cija
ibu
istr
Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogunosti brzog povezivanja
d
a
ljnj
s kontaktom.

a
Vidjeti obavijesnu ikonu ako Vam kontakt poalje novu daporuku.
jen
r n prijavljeni uz Google Talk,
Provjeriti tko je online na Google Talk. Akoaste
prikazat e se ikona online statusa. zab
r -
s.h
t c fan prema imenu ili prezimenu dodirnite >
.h
Za sortiranje kontakata
Postavke w>wPoredaj popis kontakata.
s aw
eto
euz
PrFiltriranje Vae liste kontakata
Ako je lista kontakata postala predugaka, moete odabrati s kojih rauna
treba prikazivati kontakte.
1. Na kartici Ljudi dodirnite .
2. Odaberite online raune koji sadre kontakte koje elite prikazati.
3. Pritisnite .

Traenje ljudi
Traite kontakte koji su spremljeni u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim,
u adresaru Vae tvrtke, ako imate raun Exchange ActiveSync, ili u drutvenim
mreama uz koje ste prijavljeni.

1. Otvorite aplikaciju Ljudi.


2. Na kartici Ljudi moete:
86Ljudi 87

Traiti ljude u svojoj listi kontakata. Dodirnite polje Trai ljude, te unesite 3.
prvih nekoliko slova imena kontakta.

Traiti ljude u adresaru Vae tvrtke. Dodirnite polje Trai ljude, te unesite
prvih nekoliko slova imena kontakta, te dodirnite Pretrai kontakte u
imeniku tvrtke.
4.
Traiti ljude koje poznajete na drutvenim mreama. Dodirnite >
5.
Postavke > Nai ljude koje znam na, te odaberite drutvene mree uz
koje ste prijavljeni. Aplikacija Ljudi e nakon toga poslati kontakte na Kad
odabrane drutvene mree kako bi Vam pomogla u pronalaenju Vaih o is
prijatelja. dod
dru

Osim pretrage adresara prema imenu, moete traiti i prema


ja Ko
uci
email adresi ili nazivu tvrtke. Na kartici Ljudi dodirnite >
ib
istr
Postavke > Trai kontakte prema, te odaberite kriterije za 1.

ja d
pretragu.

aljn
2.
d
Postavljanje Vaeg profila ena
b r anj
za kako biste ih lako mogli poslati Im
hr -
Spremite Vae osobne kontaktne informacije

ns.
drugim ljudima.
fa
.htc Moj profil.
1. Na kartici Ljudi dodirnite Im
w wwmoju posjetnicu.
2. Dodirnitea Uredi
to s ili uredite svoje ime i kontaktne podatke.
1.

r e u e
3. zUnesite
2.
P 4. Dodirnite (ili aktualnu fotografiju) za promjenu fotografije svog 3.
profila.
5. Dodirnite Spremi.
4.
Osim Vaih kontaktnih pojedinosti, Va profil prikazuje i auriranja koja ste 5.
objavili u drutvenim mreama i svojim online albumima fotografija.

Dodavanje novog kontakta Im


1. Na kartici Ljudi dodirnite . 1.
2. Dodirnite polje Ime, te unesite ime kontakta. 2.
3.
Dodirnite ako elite posebno unijeti ime, srednje ime i
prezime kontakta. Ovisno o vrsti kontakta moe biti omoguen i 4.
unos drugih informacija, kao to je dodatak (primjerice ml.).
87Ljudi

e 3. Odaberite vrstu kontakta. Time se odreuje s kojim raunom e se


kontakt sinkronizirati.

e
Odreena polja ne moraju biti dostupna ako dodajete kontakte
na SIM-karticu.
4. U odgovarajua polja unesite kontaktne informacije.
5. Dodirnite Spremi.

Kada dodirnete dodani kontakt u svojoj listi kontakata, vidjet ete informacije
o istom kontaktu i razmjenu poruka i poziva. Ovisno o informacijama koje ste
dodali uz kontakt (primjerice email adresa), moi ete vidjeti i auriranja na
drutvenim mreama, dogaaje i fotografije kontakta.

Kontaktiranje osobe ja
uci
1. Otvorite aplikaciju Ljudi.
is trib
ad
jelite
aljn
2. Dodirnite fotografiju kontakta (ne ime), te odaberite kako
komunicirati s istom osobom. d
ena
br anj
Import ili kopiranje rkontakata za
h -
lati

fa ns.
Import kontakata .htcsa SIM-kartice
w ww
sa Ljudi dodirnite > Upravljaj kontaktima.
eto Uvoz/Izvoz kontakata > Uvezi sa SIM-kartice.
1. Na kartici

r e
2. uzDodirnite
P 3. Ako imate Google ili Exchange ActiveSync raun, dodirnite vrstu
rauna za uvoz kontakata.
4. Odaberite kontakte koje elite unijeti.
e 5. Dodirnite Spremi.

Import kontakta sa rauna Exchange ActiveSync


1. Na kartici Ljudi u polje za pretragu unesite ime ili email adresu kontakta.
2. Dodirnite Pretrai kontakte u imeniku tvrtke.
3. Dodirnite ime kontakta koji elite kopirati u HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim.
i 4. Dodirnite za uvoz kontakta.
88Ljudi 89

Grupe kontakata E
Razvrstajte svoje prijatelje, obitelj i kolege u grupe, kako biste mogli brzo
poslati poruku ili email cijeloj grupi. Dodali smo i estu grupu, gdje se G
automatski spremaju kontakti koje najee zovete ili koji zovu Vas.
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim se takoer sinkronizira sa grupama koje
ste kreirali u svom Google raunu. Ra
Sve
Kreiranje grupe kontakata Otv
1. Na kartici Grupe dodirnite .
2. Unesite naziv grupe, te dodirnite > Kontakt dodaj u grupu.
3. Odaberite kontakte koje elite dodati, te dodirnite Spremi.
4. Kada zavrite kreiranje grupe, dodirnite Spremi. cija
ibu
d istr
Slanje poruke ili email-a grupi kontakata aljnj
a
a d
en
anj
- z abr tekstualna poruka koju
Bit e Vam naplaena svaka pojedina
poaljete. Primjerice, ako rpoaljete poruku grupi od pet ljudi, bit
e Vam naplaeno n
h
s.poruka.
tcfa grupu kojoj elite poslati poruku ili email.
pet

. h
ww
1. Na kartici Grupe dodirnite
2. Prijeiteanawkarticu Akcija grupe.
t o s
e
3. zOdaberite da li elite poslati tekstualnu ili email poruku.
u
Pre
Pr
po
dr
Ureivanje grupe kontakata
Id
1. Na kartici Grupe pritisnite i drite grupu, te dodirnite Uredi grupu. ra
2. Moete:
Ar
Promijeniti naziv grupe. Moete mijenjati samo nazive grupa koje ste
oz
kreirali.
ko
Dodati vie kontakata u grupu. Dodirnite > Kontakt dodaj u grupu.
Promijeniti redoslijed lanova grupe. Pritisnite i drite iza imena Pr
kontakta, te ga povucite na nov poloaj.
Odabrati kontakte koje elite ukloniti iz grupe.
3. Dodirnite Spremi. Sla
1.
89Email

Email
Gmail

Razgledanje primljenih poruka Gmail-a


Sve vae primljene email poruke se dostavljaju u direktorij Primljeno.
Otvorite aplikaciju Gmail.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
.hr
t
ns
. htcfa
w w
aw
e t os
uz skice,
Pre
Prikai Dodirnite Primljeno u gornjoj traci, te dodirnite dru-
poslane poruke i gi direktorij (kao to je Poslano, Skice ili Va vlastiti
druge direktorije direktorij) radi razgledanja poruka i konverzacija.
Idi na drugi Gmail Dodirnite Primljeno u gornjoj traci, te dodirnite
raun drugi raun na koji elite prijei.
Dodirnite polje za oznaavanje ispred email-a ili
Arhiviraj, obrii ili
konverzacije. Nakon toga dodirnite tipke u donjem
oznai viestruke
dijelu zaslona radi provoenja radnji s odabranim
konverzacije
porukama ili konverzacijama.

Prikai pomo U direktoriju Primljeno Gmail-a dodirnite >


Pomo.

Slanje email poruke u Gmail-u


1. U direktoriju Primljeno Gmail rauna koji elite koristiti dodirnite .
90Email 91

2. Zadajte jednog ili vie primatelja. e

Z
elite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) email poruke
d
drugim primateljima? Dodirnite > Dodaj Cc/Bcc.
3. Unesite predmet email-a, te napiite poruku. Z
t
4. Ako elite priloiti fotografiju ili video, dodirnite , te dodirnite vrstu
priloga.
5. Za slanje dodirnite .

Odgovor ili prosljeivanje email poruke u Gmail-u


1. U direktoriju Primljeno Gmail-a, dodirnite email poruku ili konverzaciju.
2. Ako elite odgovoriti poiljatelju, dodirnite . Ili dodirnite
i ci ja
ibu
istr
odaberite Odgovori svima ili Proslijedi.
d
3. Provedite jednu od slijedeih radnji:
jnja
a dal napiite Va
en
Ako odgovarate poiljatelju ili ste odabrali Odgovori svima,
odgovor.
anj
- z abr
r primatelje poruke.
s.h
Ako ste odabrali Proslijedi, odredite

t c fan
Dodirnitew
.h Z
w Odgovori u poruci, ako elite spojiti Vau poruku
aw
P
s
s primljenim email-om. Meutim, to e ukloniti sve priloge i

u z eto formatiranja originalne poruke. Or


e Za slanje dodirnite .
Pr4. Ima
por
Pota 1.
2.

Razgledanje primljenih poruka u poti 3.


4.
Aplikacija Pota je mjesto gdje moete itati, slati i organizirati email poruke
s jednog ili vie email rauna koje ste postavili u HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim. Sla
1. Otvorite aplikaciju Pota. Prikazat e se primljene email poruke jednog
od Vaih email rauna. 1.

2. Provedite bilo koju od slijedeih radnji: 2.

Dodirnite poruku koju elite proitati. 3.


4.
Za prijelaz izmeu email rauna dodirnite redak koji prikazuje trenutni
91Email

email raun, te dodirnite drugi raun.

Za prikaz email poruka iz drugog direktorija pote dodirnite > Mapa, te


dodirnite direktorij koji elite pogledati.

Za prikaz email poruka sa svih Vaih rauna dodirnite redak koji prikazuje
trenutni email raun, te dodirnite Svi rauni.

u.
ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena

br anj
za
hr -
fa ns.
Za promjenu postavki c rauna odaberite raun, te dodirnite
.htemail >
Postavke.
www
a
to s primljenih poruka
r e uze
Organiziranje
P Imate previe email poruka u direktoriju Primljeno? Organizirajte svoje email
poruke u kartice, tako da moete brzo nai poruke koje traite.
1. Idite na email raun koji elite koristiti.
2. U direktoriju Primljeno dodirnite > Filtri.
3. Odaberite kartice koje elite dodati u Primljeno, te dodirnite Gotovo.
4. Klizite prstom na dodanu karticu za pregledanje email poruka.
ke
re
Slanje email poruke
og
1. Otvorite aplikaciju Pota.
2. Prijeite na email raun koji elite upotrijebiti.
3. Dodirnite .
4. Unesite jednog ili vie primatelja.
92Email 93

elite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) email poruke Ra
drugim primateljima email poruke? Dodirnite > Pokai Cc/Bcc.
5. Unesite predmet email-a, te napiite poruku. Ui
izra
6. Moete provesti slijedee radnje: va
Dodati prilog. Dodirnite i odaberite to elite priloiti. Va
Oz
Postaviti prioritet za vanu poruku. Dodirnite > Postavi prioritet.
1.
7. Dodirnite .
2.

Za spremanje email-a kao skice i njegovo kasnije slanje dodirnite


> Spremi. Ili pritisnite .

Nastavljanje skice email poruke


cija
ibu
1. U direktoriju Primljeno email rauna dodirnite istr
> Mapa > Skice.
d
jnja
da. l
2. Dodirnite poruku. Po
3. Kada zavrite sa ureivanjem poruke, dodirnitena
je
1.
ran
zab
2.
r -
itanje i odgovaranje na s.hemail poruku
3.

t c fan
1. Otvorite aplikacijuhPota.
4.
.
ww raun koji elite upotrijebiti.
2. Prijeite nawemail
5.
s a
to
3. Uedirektoriju
6.
uz
Primljeno email rauna dodirnite email ili konverzaciju koju

Pre elite proitati.


7.
Ako elite itati odreenu poruku u email konverzaciji, dodirnite
za prikaz konverzacije, te dodirnite odabranu email poruku.
Sla
4. Dodirnite Odgovori ili Odgovori svima.
1.
2.
Dodirnite za prikaz vie akcija za email. 3.

Spremanje email-a u aplikaciju Zadaci 4.

Spremite email u listu zadataka, tako da Vas podsjeti da trebate odgovoriti.


1. U direktoriju Primljeno email rauna pritisnite i drite email, te dodirnite Do
Spremi kao zadatak.
Pos
2. Unesite pojedinosti zadatka, te dodirnite Spremi.
Act
93Email

Rad sa email-om Exchange ActiveSync


c.
Uivajte u monim email znaajkama Microsoft Exchange ActiveSync-a
izravno u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim. Oznaite zastavicom
vane email poruke, postavite odgovor Izvan ureda ili aljite pozivnice za
Va idui sastanak ekipe dok ste u pokretu.
Oznaavanje email-a zastavicom
1. Prijeite na svoj raun Exchange ActiveSync.
2. 2. Razgledajui direktorij Primljeno, dodirnite ikonu bijele zastavice koja
se pojavljuje pored email poruke ili konverzacije.
te

Za oznaavanje email poruke unutar konverzacije, dodirnite


za pregled konverzacije, te dodirnite ikonu zastavice pored
ci ja
ibu
istr
email poruke.
d
jnja
dal
Postavljanje statusa Izvan ureda
1. Prijeite na svoj raun Exchange ActiveSync. na
je
ran
zab
2. Dodirnite > Izvan ureda.
r -
s.h
3. Dodirnite polje sa trenutnim statusom ureda, te odaberite Izvan ureda.
4. 4. Postavite datumetc fan
i vremena.
.h
ww odgovor.
aw
5. Unesite automatski
s
oju
6. Ako
etotvrtke, dodirnite opciju
uzVae
elite slati drukije automatske odgovore primateljima izvan

r e alji odgovore vanjskim poiljateljima, te


P unesite poruku automatskog odgovora u odgovarajue polje.
7. Dodirnite Spremi.
e
Slanje zahtjeva za sastanak
1. Prijeite na svoj raun Exchange ActiveSync.
2. Dodirnite > Novi poziv na sastanak.
3. Unesite pojedinosti sastanka.
4. Dodirnite Spremi. Ili dodirnite Poalji, ako ste pozvali ljude na sastanak.

ti.
ite Dodavanje email rauna
Postavite dodatne email raune, kao to je drugi Microsoft Exchange
ActiveSync raun ili raun sa web email servisa ili pruatelja email-a.
94Email 95

Ako dodajete Microsoft Exchange ActiveSync ili POP3/IMAP P


email raun, zamolite svog administratora mree ili pruatelja
email servisa za dodatne postavke email-a, koje moete trebati.
Po
1. Otvorite aplikaciju Pota.
2. Dodirnite > Dodaj raun.
Uk
3. Odaberite vrstu email rauna iz liste pruatelja email-a. Ili dodirnite
Drugo (POP3/IMAP). Da
pol
4. Unesite email adresu i lozinku svog email rauna, te dodirnite Dalje.
1.

Odreeni email rauni e Vam omoguiti postavljanje plana 2.


sinkronizacije. HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim

cija
standardno upotrebljava Pametnu sinkronizaciju za utedu
u G
trib
energije baterije. Pogledajte to je Pametna sinkronizacija?
5. dis
Unesite naziv za Va email raun, te dodirnite Zavri postavljanje.
j a
aljn
ad
O
to je Pametna sinkronizacija? njen
ra
zab period sinkroniziranja to
Go
Pametna sinkronizacija automatski r
h -
produava akt

ns. Ako ne trebate esto sinkroniziranje


je due neaktivna aplikacija Pota. odr

. htcfa raun na Pametnu sinkronizaciju. Pametna


email rauna, postavite email Tak
w pomoi s utedom energije baterije.
ww
sinkronizacija e Vam adr

t o sa email poruke odmah nakon to pristignu, odaberite


Ako elite primati
e
euz
drugi plan sinkroniziranja za vrijeme najveeg optereenja i vrijeme manjeg
Proptereenja u postavkama Sinkronizacija, slanje i primanje email rauna.

Up
Kad
pog

1.
2.
95Putovanja i karte

Putovanja i karte
.
Postavke lokacije

Ukljuivanje i iskljuivanje usluga lokacije


Da biste u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim mogli utvrditi svoj
poloaj, potrebno je omoguiti izvore lokacije.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te izaberite Postavke >
Lokacija.
2. Odaberite ili ponitite izvore lokacije koje elite ukljuiti ili iskljuiti.

Google Maps ci ja
ibu
d istr
jnja
O Google kartama
a dal
jen
rantrenutni poloaj, pogledati
zab upute kako stii do
Google karte e Vam omoguiti da utvrdite svoj
aktualno stanje u prometu, te preuzeti- detaljne
r
odredita. s.h
c fan gdje moete pronai zanimljiva mjesta ili
Takoer prua alatku za tpretragu,
.h mjesta sa razine ulice.
ww
adresu na karti, ili pogledati

s aw
to
eg
uze Ako elite utvrditi svoju lokaciju pomou Google Maps, trebat
Pre ete omoguiti izvore lokacije.
Aplikacija Google Maps ne podrava svaku zemlju i grad.

Uporaba karte
Kada otvorite Google karte, moete lako nai svoju lokaciju na karti ili
pogledati oblinja mjesta pomicanjem ili zumiranjem na karti.

Ako elite utvrditi svoju lokaciju pomou Google Maps, trebat


ete omoguiti izvore lokacije.
1. Otvorite aplikaciju Karte.
2. Dodirnite za prikazivanje Vaeg trenutnog poloaja. Plava toka
ili prikazuje Va trenutni poloaj na karti.
96Putovanja i karte 97

3. Dodirnite za ukljuivanje ili iskljuivanje Kompasa. Ako je Kompas


Up
ukljuen, karta e prijei na prikaz pod kutom, te e se automatski
orijentirati ovisno o smjeru u kojem ste okrenuti. 1.

Traenje Vaih prijatelja pomou Google Latitude


(dostupno prema zemlji) 2.

Google Latitude usluga lokacije omoguuje da podijelite lokaciju i statusne


poruke sa svojim prijateljima. Takoer Vam omoguuje da pribavite upute Na
kako doi na lokaciju Vaih prijatelja, slanje pojedinosti o Vaoj lokaciji
putem email poruke i drugo.
Pu
Va poloaj se ne dijeli automatski. Morate se prijaviti u Latitude, te pozvati
svoje prijatelje da pogledaju Vau lokaciju ili prihvatiti njihove pozivnice.
Samo prijatelji koje ste izriito pozvali ili prihvatili mogu vidjeti Va poloaj.
u cija Pu

trib
Pokretanje i prijava u Latitude
j a dis Tr
jn
dal
1. Otvorite aplikaciju Karte. u
2. Razgledajui kartu dodirnite
j e na
> Prijavi u Latitude.
ran
> Latitude. hr -
zab ste povezani na Internet. U
U Latitude moete iz Karti pristupiti kadgod Pu
ns.
Kartama dodirnite

cfa
1.

HTC Car ww.ht 2.


w
sa D

Na u z eto s HTC Car


putu
Pre
D

Sada moete prilikom vonje jednostavno koristiti HTC Desire 310/HTC 3.


Desire 310 dual sim za navigaciju prema cilju, za zabavu i za kontaktiranje
ljudi do kojih Vam je stalo. Zahvaljujui HTC Car moete lako pristupiti
glazbi, kartama, navigaciji i telefonskim govorima.
1. HTC Car e se odmah pokrenuti kada prikljuite HTC Desire 310/HTC
Desire 310 dual sim u HTC set za vozilo.
2. Klizite prstom gore ili dolje za prikaz toga, to moete raditi u HTC Car.
Slu
Prilikom uporabe aplikacije HTC Car se moete vratiti na glavni
Izra
zaslon sa bilo kojeg zaslona tako to ete pritisnuti .
apl
Kada uklonite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim iz HTC seta za vozilo, HTC 1.
Car e se automatski zatvoriti.
2.
Aplikaciju HTC Car moete zatvoriti i runo tako, to ete pritisnuti na
P
glavnom zaslonu.
97Putovanja i karte

s
Uporaba glasovnih naredbi u HTC Car
1. U HTC Car dodirnite zaslon s tri prsta za aktiviranje glasovnih naredbi.

Moete takoer dodirnuti Govor na glavnom zaslonu HTC Car.

2. Provedite jednu od slijedeih radnji:

ne
Nazovite nekoga Recite Zovi [ime osobe u adresaru]

Recite Pusti [naziv pjesme, album, ime izvoaa


Pustite glazbu
ti ili anr]

j. Pustite radio Recite Sluaj [naziv pjesme, ime izvoaa ili anr]
u cija
trib
Traite togod
Recite Nai [naziv mjesta, adresa, vrstaja dis
jn mjesta]
dal
u karti

j e na
ran
Putanje glazbe u HTC Car- zab
hr
ns.
tcfa radnji:
1. U HTC Car dodirnite Glazba.
.hslijedeih
2. Provedite jednuwod
ww
Dodirnitesa za pregledanje po kategorijama.
e t o
u
z
Pre
Dodirnite za pretragu Vae zbirke.

3. Dodirnite album, pjesmu ili popis za reprodukciju koji elite sluati.

Moete takoer pustiti glazbu tako, to ete dodirnuti Govor na


glavnom zaslonu, te izgovoriti to elite uti. Primjerice, recite
Pusti Beethovenovu 5..

ar.
Sluanje Internet radija u aplikaciji TuneIn
Izravno u HTC Car moete uivati u sluanju Internet radio stanica pomou
aplikacije TuneIn.
HTC 1. U HTC Car dodirnite Internet radio.
2. Provedite jednu od slijedeih radnji:
a
Pregledajte dostupne stanice po kategorijama.
98Putovanja i karte 99

Dodirnite za unos i pretragu stanica prema kljunim rijeima kao to


Po
su ime izvoaa ili tema.
tra
3. Dodirnite stanicu koju elite sluati. Do
pu
do
Moete takoer nai Internet radio stanice tako, to ete
Ka
dodirnuti Govor na glavnom zaslonu, te izgovoriti to elite
sluati. Primjerice, recite Sluaj komediju.
3.
Radi osiguranja glatke reprodukcije, TuneIn e unaprijed
4.
uitavati audio podatke (meuspremati) u HTC Desire
310/HTC Desire 310 dual sim prije putanja stanice koju
ste odabrali. Za odreivanje koliine audio podataka za
prethodno uitavanje dodirnite i odaberite vrijeme
Ka
meuspremanja.
ja
uci
To
ib
istr
svij

Naite put pomou HTC Car ja d Pri


daljn
naTraite oblinje
Do
njee Vam pruiti informacije
HTC Car e vam pomoi nai put do Vaeg odredita.
restorane i druge stvari tijekom vikenda. HTC a
br Car A
koje trebate, tako da se neete izgubiti.za
r-
p
Pretraite to je oko Vasns.h
fa D
.htc
wwdodira da brzo naete zanimljiva mjesta u okolici.
Spremni ste za doivljaj
Up
w
sa
Dovoljno je nekoliko

eto Car dodirnite Navigacija.


1. U HTC
uzProvedite
D

P r e
2. jednu od slijedeih radnji:
D
Dodirnite kategoriju.
D
Dodirnite i unesite vlastite kljune rijei za pretragu. J

Moete takoer traiti mjesta tako, to ete dodirnuti Govor Pr


na glavnom zaslonu, te izgovoriti to traite. Primjerice, recite
Nai parking. Z

Traenje mjesta u HTC Car Z


1. U HTC Car dodirnite Navigacija. a

2. Provedite jednu od slijedeih radnji:

Traite novo mjesto Dodirnite . Unesite to traite, te dodirnite .


99Putovanja i karte

o
Potraite prethodno
Dodirnite Prethodno.
traeno mjesto
Dobijte upute za
Dodirnite Sastanci.
put iz nadolazeeg
Dodirnite nadolazei sastanak u listi.
dogaaja u
Kalendaru

3. Dodirnite stavku za prikaz mjesta na karti.


4. Dodirnite Pokreni kako biste dobili upute.

Kako ostati u vezi sa svojim kontaktima

cija
To to upravljate vozilo jo ne znai da morate biti izolirani od ostatka
u
trib
svijeta. S HTC Car moete primati i upuivati pozive i primati obavijesti.
Prihvaanje dolaznog poziva u HTC Car
j a dis
jn
dal ili dodirom.
na
Dolazni poziv moete jednostavno primiti ili odbiti govorom
ije j e
zanprihvaanje ili odbijanje
Ako ujete glasovni upit, recite da ili nera
poziva.
- zab
hr
ns.
tcfa
Dodirnite Prihvati ili Odbij.
. h
Upuivanje poziva ww u HTC Car
aw
e t o sAutomat za biranje za otvaranje tipkovnice za pozivanje.
uz
Dodirnite

Pre
Dodirnite Ljudi te pregledajte kategorije ili unesite i traite ime.

Dodirnite Govor i recite Zovi i ime osobe. Primjerice, recite Zovi


Jennifer Singer.

Prilagodba HTC Car

Za promjenu zadanog ponaanja HTC Car dodirnite Postavke.

Za dodavanje vie aplikacija u HTC Car dodirnite , te odaberite


aplikaciju.

.
100Google Play i druge aplikacije 101

Google Play i druge aplikacije Za


apl
Ob
Preuzimanje aplikacija
Pre
pos
Preuzimanje aplikacija sa Google Play 1.
2.
Google Play je mjesto gdje moete nai nove aplikacije za HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim. Birajte iz iroke ponude besplatnih i plaenih 3.
aplikacija, od aplikacija za poboljanje produktivnosti do aplikacija za
4.
zabavu i igara.
Za
Za kupnju plaenih aplikacija potreban je Google Wallet
servis za plaanje. Prilikom kupnje aplikacije ete biti pozvani
uc ija Pr
trib
da potvrdite metodu plaanja.

a dis
Naziv aplikacije Play Store moe biti drukiji ovisno o Vaoj regiji.
j
Mo
jn
dalovisno o regiji.
Mogunosti kupnje aplikacija mogu se razlikovati
j e na
Traenje i instaliranje aplikacije ran
- zaihbu HTC Desire 310/HTC Desire
r
s.h
Ako instalirate aplikacije i upotrebljavate

fan pristup
310 dual sim, iste mogu zahtijevati
ticpostavkama.
Vaim osobnim podacima
1.
.
ili odreenim funkcijama h
w povjerenja.
Preuzimajte i instalirajte samo

w w
aplikacije u koje imate
sa 2.

u z eto Budite oprezni prilikom preuzimanja aplikacija koje imaju pristup


Pre
Prij
funkcijama ili znaajnoj koliini podataka u HTC Desire 310/HTC 310
Desire 310 dual sim. Vi ste odgovorni za posljedice uporabe uP
preuzetih aplikacija.
1. Otvorite aplikaciju Play Store. Va
2. Pregledajte aplikacije ili traite aplikaciju.
3. Kada naete aplikaciju koja Vam se svia, dodirnite je i proitajte njezin
Up
opis i komentare korisnika.
4. Za preuzimanje ili kupnju aplikacije dodirnite Preuzmi (za besplatne Izv
aplikacije) ili tipku s cijenom (za plaene aplikacije). HTC
prik
5. Dodirnite Prihvati i preuzmi ili Prihvati i kupi.
pos

Za aplikacije se ponekad objavljuju auriranja s poboljanjima Pr


ili ispravkom pogreaka. Za automatsko preuzimanje auriranja
aplikacija dodirnite Dozvoli automatsko auriranje. Up
tren
101Google Play i druge aplikacije

Za otvaranje aplikacije idite na zaslon Sve aplikacije i dodirnite odgovarajuu


aplikaciju.
Obnavljanje aplikacija sa Google Play
Preli ste na novi telefon, zamijenili izgubljen ili ste proveli tvorniku obnovu
postavki? Obnovite aplikacije koje ste ve ranije preuzeli.
1. Otvorite aplikaciju Play Store.
2. Dodirnite > Moje aplikacije.
/
3. Klizite prstom na karticu Sve, te dodirnite aplikaciju koju elite obnoviti.
4. Instalirajte aplikaciju.

Za vie pojedinosti obratite se potpori servisa Google Play.

i Preuzimanje aplikacija sa Interneta


uc ija
trib
Moete preuzimati aplikacije izravno sa web stranica.
j a dis
jn
Aplikacije koje ste preuzeli sa web stranicaamogudal biti iz
j e n
ran jako310/HTC
nepoznatih izvora. Radi zatite HTC Desire Desire

- zab
310 dual sim i Vaih osobnih podataka, preporuujemo da
h r
ns.
preuzimate samo sa web stranica u koje imate povjerenja.
1. Otvorite web preglednik
. htcfa i idite na web stranicu gdje moete preuzeti
ww
eljenu aplikaciju.
a w na web stranici za preuzimanje aplikacije.
2. Pratitesupute
e t o
C
p
euzinstalacije preuzete aplikacije uvjerite se da ste postavili HTC Desire
Pr310/HTC
Prije
Desire 310 dual sim da dozvoljava instalaciju aplikacija treih strana
u Postavke > Sigurnost > Nepoznati izvori.

Vane aplikacije
zin
Uporaba sata
Izvucite iz aplikacije Sat vie nego samo datum i vrijeme. HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim moete upotrebljavati i kao svjetski sat, koji e
prikazivati datum i vrijeme u gradovima irom svijeta. Moete takoer
postaviti alarme ili pratiti vrijeme pomou toperice ili tajmera.

Prognoza vremena
Upotrebljavajte aplikaciju i miniaplikaciju Prognoza vremena za kontrolu
trenutnog vremena i prognoze vremena za nekoliko narednih dana.
102Google Play i druge aplikacije 103

Dodatno uz svoj trenutni poloaj moete prikazivati i prognozu vremena za You


druge gradove irom svijeta. 1.
2.
Pregledanje kalendara
Vid
Upotrebljavajte aplikaciju Kalendar za podsjeanje na dogaaje, sastanke i kan
susrete. Ako ste prijavljeni uz svoje raune drutvenih mrea, odgovarajui gle
dogaaji e se pojaviti u Kalendaru. Bri
1.
Aplikacije za zabavu 2.

Gledanje videa na YouTube-u Slu


Pomou aplikacije YouTube moete provjeriti to je popularno na ovim
cija
ribu
online stranicama za podjelu videa. Apl
ist
1. Otvorite aplikaciju YouTube.
l j nja d
2. Pregledajte listu video snimki ili traite video. na
da
a nje
r
zab
3. Kada naete video koji Vam se svia, dodirnite ga.

s . h -
4. Prilikom gledanja video snimkermoete: 1.
fan Desire 310 dual sim na stranu kako biste
htc zaslona.
Okrenuti HTC Desire 310/HTC
w.cijelog
gledali video preko
w
a w sa videom za pauzu ili nastavak gledanja, ili moete
szaslon 2.
etokliza radi prelaska na drugi dio videa.
Dodirnuti
u z D
Pre
povui

Skrolati dolje po obavijesnom panelu videa ako elite pogledati opis, P


povezane video snimke ili proitati miljenja drugih gledatelja. z

D
s
Radije biste pogledali video kasnije? Dodirnite > Dodaj u >
Gledaj kasnije. Videu moete ponovo pristupiti s popisa Gledaj 3.
kasnije u profilu Vaeg rauna.

Dodirnite ikonu YouTube za povratak na glavni zaslon. Pr

Prethodno uitavanje videa Brin


Va
Postavite aplikaciju YouTube tako da unaprijed uitava videa, tako da ih dat
moete gledati bez prekidanja. Videa se prethodno uitavaju kada se HTC
Up
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim puni i povezan je s Wi-Fi mreom.
i ig
Za vie informacija o prethodnom uitavanju videa se obratite potpori pod
103Google Play i druge aplikacije

YouTube-a.
1. U aplikaciji YouTube dodirnite > Postavke > Prethodno uitav.
2. Odaberite vrste videa koje elite unaprijed uitavati.

Videa se unaprijed uitavaju ako je na zaslonu Popisa za gledanje ili


kanala koji pretplaujete prikazana ikona . Kada videa budu spremna za
gledanje, ikona e se promijeniti na .
Brisanje povijesti pretrage
1. U aplikaciji YouTube dodirnite > Postavke.
2. Dodirnite Trai > Izbrii povijest pretrage.

Sluanje FM radija
ci ja
ibu
Aplikacija FM Radio e Vam omoguiti da pronaete i sluate omiljene radio stanice.

d istr
jnja
Ako elite upotrebljavati FM Radio, morate prvo lprikljuiti
slualice u zvuni konektor telefona HTC Desirea da310/HTC Desire
310 dual sim. FM Radio koristi stereon jen kao antenu za FM
slualice
ra
radio valove.
- zab
1. Otvorite aplikaciju FM Radio..hr
ns FM Radio, pokrenut e traenje
. htc amoete sluati.
Kada prvi put otvorite faplikaciju
w
lokalnih FM stanica koje

aFMww
os
2. Sluajui stanicu moete:
e t
uz
Dodirnuti ili za prelazak na slijedeu ili prethodnu stanicu.
Pre
Povui kliza za odreivanje frekvencije u FM pojasu. Dodirnite ili
za fino podeavanje radio frekvencije.

Dodirnuti za oznaavanje omiljenih radio stanica. Ako elite pogledati


svoje ostale omiljene i zadane stranice, dodirnite .

3. Za iskljuivanje FM radija dodirnite .

Prijelaz na Nain rada za djecu


Brine Vas to bi upotrebljavajui HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim,
Vaa djeca mogla posjetiti neprigodne web stranice ili izmijeniti vane radne
datoteke?
Upotrebljavajte Nain rada za djecu, kako bi se Vaa djeca mogla zabavljati
i igrati igre koje odgovaraju njihovoj dobi, uz istovremenu zatitu vanih
podataka od sluajnog brisanja.
104Google Play i druge aplikacije 105

Za vie informacija o Nainu rada za djecu posjetite www.zoodles.com.


1. Otvorite aplikaciju Nain rada za djecu.
A

Kada prvi put upotrijebite Nain rada za djecu, trebate nainiti ili Pr
se prijaviti uz svoj Zoodles raun.
Up
2. Na glavnom zaslonu Zoodles dodirnite profil koji ste kreirali za svoje Kre
dijete. Mic
Kal
3. Dodirnite ikone za pristup igrama i aplikacijama, putanje snimljenih
itanja knjiga i drugo.
Kre
Kako mogu omoguiti djetetu pristup aplikacijama u Nainu 1.
rada za djecu?
2.
Moete odabrati kojim aplikacijama u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
ja
uci
sim e Vae dijete moi pristupati u Nainu rada za djecu. 3.
ib
istr
ja d
1. Na glavnom zaslonu Zoodles dodirnite Upravljaka ploa za roditelje.
a l j n
Na roditeljsku kontrolu moete prijei ije
ad
iznPostavke > Sigurnost >
a n
br
4.

- za djejeg kljua (crtanjem slova


Nain rada za djecu.
2. Potvrdite akciju pomou svoje
s . hrpostavke Up
n
tcfa
Z na zaslonu ili unosom godine roenja djeteta). 1.

w
3. U odjelu Osnovne w.hznaajke dodirnite Aplikacije. Prikazat e se popis 2.
w
sa koje su instalirane u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.
aplikacija
eto polje za oznaavanje pored aplikacije koju elite uiniti
4. zDodirnite
u
Pre dostupnom za dijete u Zoodles. O
rij

elite primati ili blokirati dolazne pozive dok je telefon u Nainu


So
rada za djecu? U odjelu Osnovne znaajke dodirnite Postavke, te
za
oznaite ili odznaite opciju Dozvoli dolazne pozive.

Ur
Zatvaranje Naina rada za djecu
Iz
Na glavnom zaslonu Zoodles dodirnite , te potvrdite akciju pomou
za
svoje postavke djejeg kljua (crtanjem slova Z na zaslonu ili unosom
godine roenja djeteta). O
za

Pr
za
po
105Google Play i druge aplikacije

Aplikacije za produktivnost

ili Praenje zadataka


Upotrebljavajte aplikaciju Zadaci za organiziranje i praenje liste zadataka.
Kreirajte zadatke u svom telefonu, te ih sinkronizirajte sa svojim Google i
Microsoft Exchange ActiveSync raunima. Svoje zadatke moete vidjeti i u
Kalendaru.

Kreiranje zadatka
1. Otvorite aplikaciju Zadaci.
2. Za izbor rauna u kojem elite kreirati zadatak dodirnite .
l
ja
uci
3. Dodirnite , te unesite pojedinosti zadatka.
ib
istr
ja d s
e.
l j
Zadaci koji su kreirani pod Moji zadaci, mogu se povezati
a ). n
kontaktom (dodirnite
ad
) ili lokacijom (dodirnite
>
a njen
4. Dodirnite Spremi.
r
zab
va Upravljanje zadacima
s . hr -
n
tcfazadatak.
1. Idite na popis koji sadri

w w.hmoete:
2. U popisu zadataka
w
m.
sa
u z eto
PreOznaiti
Dodirnite tipku za oznaavanje pored zadatka. Za
pregled rijeenih zadataka dodirnite > Pogledaj
rijeene zadatke
zavreno.

Sortirati Dodirnite > Sortiraj. Odaberite kako elite sortirati


e
zadatke zadatke.
Dodirnite zadatak koji elite urediti, te dodirnite Uredi.
Urediti zadatak
Uredite pojedinosti zadatka, te dodirnite Spremi.
Izbrisati Pritisnite i drite zadatak koji elite izbrisati, te dodir-
zadatak nite Izbrii.
Odgoditi Pritisnite i drite zadatak s isteklim rokom, te dodirnite
zadatak Odgodi. Odaberite kako dugo elite odgoditi zadatak.
Zadatak moete prebaciti samo u drugi popis istog
Prebaciti
rauna. Pritisnite i drite zadatak koji elite prebaciti, te
zadatak u drugi
dodirnite Premjesti u. Dodirnite popis zadataka u koji
popis
elite premjestiti zadatak.
106Povezivanje na Internet 107

Povezivanje na Internet 4.
5.
6.
Podatkovna veza
Kada prvi put ukljuite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, trebao bi se
automatski postaviti za koritenje podatkovne veze operatora mobilne mree
Up
(ako je umetnuta SIM-kartica). Ako
koje
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim je dostupan ili u 3G ili sink
LTE inaici, ovisno o Vaoj regiji i pruatelju mobilnih usluga. Ovd
Trebat ete LTE pretplatu za koritenje 4G/LTE mree Vaeg
S
pruatelja usluga za glasovne pozive i podatkovne usluge.
Provjerite pojedinosti kod svoga pruatelja mobilnih usluga. S
cija
t
Ukljuivanje i iskljuivanje podatkovnedisveze ribu Ig

jnja
dal
Iskljuenjem podatkovne veze moete produiti trajanje baterije, te utedjeti P
a
jen
novac za podatkovne prijenose.

ran
O

zab te dodirnite .
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima,
-
r S
s.h Uklj./Isklj. radi ukljuivanja ili
2. Dodirnite prekida Mobilne mree

t c
iskljuivanja podatkovnihfanprijenosa. U
.h
ww
a w nemate ukljuene podatkovne prijenose a niste povezani ni
D

to s
Ukoliko
uze u Wi-Fi mreu, ne moete primati automatska auriranja email-a,
Ako

Pre rauna drutvenih mrea i druge informacije koje se sinkroniziraju. mre


ra

Dodavanje nove pristupne toke W


Moete dodati nov Naziv pristupne toke (APN) u roamingu ili ako imate Ako
potekoe s uspostavljanjem podatkovne veze. APN toke povezuju HTC ho
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s podatkovnim mreama za uporabu
usluga kao to je mobilno pregledanje Interneta.

Prije dodavanja nove podatkovne veze, pribavite od svog


mobilnog operatora naziv i postavke pristupne toke (ukljuivo
korisniko ime i lozinku, ako je potrebno).
Uk
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
mr
2. Dodirnite Mobilna mrea > Nazivi pristupnih toaka.
1.
3. Na zaslonu APN toke dodirnite > Novi APN.
107Povezivanje na Internet

4. Unesite postavke APN-a.


5. Dodirnite > Spremi.
6. Odaberite novi APN na zaslonu APN toke.

e
Upravljanje koritenjem podataka
Ako imate ogranien plan prijenosa podataka, vano je pratiti aktivnosti i aplikacije
koje uobiajeno alju i primaju podatke, kao to je pretraivanje Interneta,
sinkroniziranje online rauna i slanje email poruka ili dijeljenja auriranja statusa.
Ovdje je nekoliko primjera:
Streaming web videa i glazbe

Sluanje Internet radija

uc ija
ze Igranje online igara
trib
j a dis
jn
dal
eti Preuzimanje aplikacija, karti i datoteka

j e nianovosti
ran
Osvjeavanje aplikacija radi auriranja informacija

zab u online raun za pohranu


Slanje i sigurnosno kopiranja Vaih -datoteka
hr
ns.
. htcfa Desire 310 dual sim kao Wi-Fi hotspota
Uporaba HTC Desire 310/HTC

ww podatkovne veze putem USB tetheringa


wmobilne
Dijeljenje Vae
ni
t sa
o smanjiti
e
euz kadgod je mogue i smanjite uestalost sinkroniziranja online
Ako elite uporabu podatkovnih prijenosa, poveite se s Wi-Fi

Prmreom
rauna i email-a.

WiFi
Ako elite koristiti Wi-Fi, morate imati pristup beinoj pristupnoj toki ili
hotspot-u.

Dostupnost i jaina Wi-Fi signala e varirati ovisno o objektima (kao to


su zgrade ili zid izmeu prostorija) kroz koje mora Wi-Fi signal proi.

Ukljuivanje Wi-Fi veze i povezivanje s beinom


mreom
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
108Povezivanje na Internet 109

2. Dodirnite prekida Wi-Fi Uklj./Isklj. radi ukljuivanja ili iskljuivanja 2.


Wi-Fi veze.
3.
4.
Iskljuivanje obavijesti od nezatienih Wi-Fi mrea 5.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite . 6.
2. Dodirnite prekida Wi-Fi Uklj./Isklj. radi ukljuivanja Wi-Fi.
3. Dodirnite Wi-Fi. 7.

4. Prikazat e se lista pronaenih Wi-Fi mrea. 8.


Pritisnite i drite nezatienu Wi-Fi mreu ije obavijesti elite
zaustaviti, te dodirnite Zabrani obavijest o mrei.
5. Ako elite deblokirati nezatienu mreu, pritisnite i drite naziv mree,
te dodirnite Dozvoli obavijest o mrei.
ci ja
ibu
d istr
Povezivanje s Wi-Fi mreom putem WPS-a jnja
a dal
Ako upotrebljavate Wi-Fi router sa Wi-Fi zatitom n
jepostavki (WPS), moete Po
jednostavno povezati HTC Desire 310/HTCb ran 310 dual sim.
Desire
- za te dodirnite . (V
r
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima,
s.h
2. Dodirnite prekida Wi-Fi
t c fanUklj./Isklj. radi ukljuivanja Wi-Fi. Do
.h pris
ww
3. Dodirnite Wi-Fi.
a w> WPS Push, te pritisnite WPS gumb Vaeg Wi-Fi routera.
tvr

to s
4. Dodirnite
Prij
uze
Pre Ako elite upotrebljavati PIN metodu Wi-Fi zatienog
I

povezivanja (WPS), dodirnite > Unos WPS PIN-a. U

P
Automatsko prijavljivanje u javnu Wi-Fi mreu D
(WISPr) Ob
HTC
Moete postaviti HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim da se automatski
vez
prijavi u javnu Wi-Fi mreu koju redovno upotrebljavate. Time ete izbjei
dosadno posjeivanje web ovjere identiteta pruatelja Wi-Fi veze svaki put
kada se povezujete s njegovom Wi-Fi mreom. Samo dodajte svoje podatke
za prijavu u postavke WISPr (roaming pruatelja usluge beinog Interneta).

Pristupna toka Wi-Fi mree treba potporu WISPr web portala.


Obratite se pruatelju Wi-Fi veze za pojedinosti.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
109Povezivanje na Internet

2. Dodirnite Wi-Fi.
3. Dodirnite > Napredno.
4. U postavkama WISPr odaberite opciju Automatska prijava.
5. Dodirnite Postavke WISPr rauna > Dodaj nov raun.
6. Dodirnite svaku stavku na zaslonu za unos naziva pruatelja usluge,
svog korisnikog imena (s cijelim nazivom domene) i lozinke.
7. Dodirnite > Spremi.
8. Ukljuite Wi-Fi i poveite se s javnom Wi-Fi mreom.

Ako imate pristup na nekoliko javnih Wi-Fi mrea, moete


e, dodati maksimalno pet setova podataka za prijavu u listu
WISPr rauna.
ci ja
ibu
istr
U listi WISPr rauna pritisnite i drite raun koji elite ukloniti
d
jnja
ili urediti.

a dal
te Povezivanje u virtual private jen network
ran
(VPN) - zab
r
s.h
t c fan (VPN), tako da se moete povezivati i
Dodajte virtualne privatne mree
.h zatienih lokalnih mrea, kao to je mrea Vae
pristupati izvorima unutar
ww
a w u lokalnu mreu Vae tvrtke moda ete biti upitani za:
tvrtke.
a.
to s
Prije povezivanja
uze
Pre Instaliranje sigurnosnih certifikata
Unos podataka za prijavu

Preuzimanje i instaliranje odreene VPN aplikacije u HTC Desire 310/HTC


Desire 310 dual sim

Obratite se Vaem administratoru mree za pojedinosti. HTC Desire 310/


HTC Desire 310 dual sim mora takoer prvo uspostaviti Wi-Fi ili podatkovnu
ki
vezu prije nego to budete mogli pokrenuti VPN vezu.

ut
ke
ta).
110Povezivanje na Internet 111

Uporaba HTC Desire 310/HTC Desire 310


dual sim kao beinog routera
Podijelite svoju podatkovnu vezu s drugim ureajima tako, to ete
pretvoriti HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim u beini router.

Uvjerite se da je podatkovna veza ukljuena.


Za uporabu ove usluge morate imati odobren podatkovni plan
koji je od strane pruatelja mobilnih usluga povezan s Vaim
1.
raunom.
2.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
3.
2. Pod Beine opcije i mree dodirnite Vie.

ja
4.
uci
3. Dodirnite Dijeljenje mobilne mree > Postavke prijenosnog Wi-Fi
ib
istr
hotspota.

ad
ljnj
4. Unesite naziv routera ili upotrijebite zadani naziv routera.
d a
5. Odaberite vrstu zatite i postavite lozinku (klju)aza beini router. Ako
u postavkama Sigurnosti odaberete Nema,nne jenmorate unositi lozinku.
ra
- zab
r 5.
s.h trebaju unijeti u svoje ureaje kako bi
fai nkoristiti HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual
Lozinka je klju koji drugi
t
se mogli povezati
.h c
ww router.
sim kao beini

s aw Po
eto
6. Odaberite opciju Prijenosni Wi-Fi hotspot kako biste ukljuili beini

uzrouter.
Pre
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim je spreman za uporabu kao beini
ra
router kada se u statusnoj traci pojavi . Ako
dua

Dijeljenje Internet veze Vaeg telefon


putem USB tetheringa
Nemate vezu na Internet u svom raunalu? Nema problema. Upotrijebite
podatkovnu vezu HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim za povezivanje
na Internet.

1.
2.
3.
111Povezivanje na Internet

0 Instalirajte najnoviju inaicu HTC Sync Managera u svoje


raunalo kako biste se uvjerili da u HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim imate aurne USB upravljake programe.
Uvjerite se da je u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
umetnuta SIM-kartica.
Mogue je da ete trebati dodati USB tethering u svoj
podatkovni plan, to moe predstavljati dodatne trokove.
an Obratite se svom pruatelju mobilnih usluga za pojedinosti.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
2. Uvjerite se da su ukljueni mobilni podaci.
3. Pod Beine opcije i mree dodirnite Vie.
4. Dodirnite Dijeljenje mobilne mree > Postavke USB mree > USB tethering.
ja
uci
is trib
ja d
Ako esto prelazite izmeu USB tetheringa i Prosljeivanja
aljn
Interneta, odaberite Domiljato dijeljenje mree za automatsko
d
ena
ko ukljuivanje vrste povezivanja koju trebate kadgod poveete

r anj
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaim raunalom.
b
- za
.hr
5. Poveite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaim raunalom

ns
pomou isporuenog USB kabla. Kada se HTC Desire 310/HTC Desire
l
. htcfa
310 dual sim slijedei put povee s raunalom, pamtit e Vae postavke.
w
a ww
to s
Povezivanje na Internet posredstvom
e uze
raunala
r
ni P
Ako trenutno nemate pristup na Internet u HTC Desire 310/HTC Desire 310
dual sim, i tako moete ii online putem Internet veze Vaeg raunala.

Instalirajte najnoviju inaicu HTC Sync Managera u svoje


raunalo kako biste se uvjerili da u HTC Desire 310/HTC Desire
310 dual sim imate aurne USB upravljake programe.
Mogue je da ete trebati iskljuiti firewall lokalne mree.
Takoer, ako se raunalo povezuje na Internet putem PPP
(primjerice Dial UP, xDSL ili VPN), Prosljeivanje Interneta e
podravati samo TCP protokol.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
2. Pod Beine opcije i mree dodirnite Vie.
3. Dodirnite Dijeljenje mobilne mree > Postavke USB mree >
Prosljeivanje Interneta.
112Povezivanje na Internet 113

Ako esto prelazite izmeu USB tetheringa i Prosljeivanja B


Interneta, odaberite Domiljato dijeljenje mree za automatsko
ukljuivanje vrste povezivanja koju trebate kadgod poveete
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaim raunalom. Po
4. Poveite HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim s Vaim raunalom Mo
pomou isporuenog USB kabla. Kada se HTC Desire 310/HTC Desire upu
310 dual sim slijedei put povee s raunalom, pamtit e Vae postavke.

ja
uci
trib
1.
is
ja d 2.

daljn
ena
anj
3.
br
za 4.
hr -
ns.
. htcfa 5.

w w
aw
os
u zet
Pre

Kad
dua

Po
Sta
ukl
nag
Me
me
113Beino dijeljenje

Beino dijeljenje
Povezivanje Bluetooth naglavnog seta
Moete sluati glazbu pomou Bluetooth stereo naglavnog seta ili moete
upuivati beine pozive pomou kompatibilnog Bluetooth naglavnog seta.

Ako elite sluati glazbu pomou naglavnog seta, isti mora


podravati A2DP Bluetooth profil.
Prije povezivanja naglavnog seta morate isti postaviti u vidljiv
reim, kako bi ga HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim
mogao pronai. Pogledajte upute za uporabu naglavnog seta
za pojedinosti.
cija
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
ibu
d istr
jnja
2. Ako je Bluetooth iskljuen, dodirnite prekida Uklj./Isklj. radi

dal
ukljuivanja Bluetooth-a.

en a
anj
3. Dodirnite Bluetooth. Otvorit e se zaslon Bluetooth.

z abr seta, dodirnite , te


4. Ako u prikazanoj listi nema Vaeg naglavnog
-
r liste.
s.h seta pojavi u odjelu Dostupni ureaji,
dodirnite Skeniraj za osvjeavanje

t c fan
5. Kada se naziv Vaeg naglavnog
w.hDesire 310/HTC Desire 310 dual sim e se automatski
dodirnite ga. HTC

a ww setom i status veze naglavnog seta e se prikazati u


upariti s naglavnim
s
to Upareni ureaji.
odjelu
uze
Pre
Ako automatsko uparivanje ne uspije, unesite ifru koja je
isporuena uz naglavni set.

Kada je Bluetooth naglavni set povezan sa HTC Desire 310/HTC Desire 310
dual sim, ikona Bluetooth-a e se pojaviti u statusnoj traci.

Ponovno povezivanje Bluetooth naglavnog seta


Standardno moete lako ponovno povezati svoj naglavni set tako, to ete
ukljuiti Bluetooth u HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim, te ukljuiti
naglavni set.
Meutim, moda ete trebati runo uspostaviti vezu ako je naglavni set u
meuvremenu koriten s drugim Bluetooth ureajem.
114Beino dijeljenje 115

Uvjerite se da je naglavni set u dostupnom nainu rada.


Pogledajte upute za uporabu naglavnog seta za pojedinosti. 6.

1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .


2. Ako je Bluetooth iskljuen, dodirnite prekida Uklj./Isklj. radi
ukljuivanja Bluetooth-a.
3. Dodirnite Bluetooth. Otvorit e se zaslon Bluetooth. 7.
4. Dodirnite naziv Vaeg naglavnog seta u odjelu Upareni ureaji. 8.
5. Ako se pojavi poziv da unesete ifru, pokuajte 0000 ili 1234, ili
pogledajte je li ifra navedena u dokumentaciji naglavnog seta.
9.

Raskid uparivanja
cija
to
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
u
trib
dis
M
2. Ako je Bluetooth iskljuen, dodirnite prekida Uklj./Isklj. radi
jn j a a

dal
ukljuivanja Bluetooth-a.

na
3. Dodirnite Bluetooth. Otvorit e se zaslon Bluetooth.
j e
Z
n
raureaja d
zab
4. Za raskid uparivanja dodirnite pored u odjelu Upareni
ureaji.
hr - Z
ns.
tcfa
5. Dodirnite Raskini uparivanje. il

w . h
Prijemsadatotekaww putem Bluetooth-a
e t o
e u z
Prraznovrsnih
HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim e Vam omoguiti prijem
datoteka putem Bluetooth-a, ukljuivo fotografije, pjesme,
kontaktne informacije, dogaaje kalendara i dokumente kao to su PDF
datoteke.

Pogledajte dokumentaciju ureaja za informacije o slanju putem


Bluetooth-a.
1. Pomjerite i otvorite Panel s obavijestima, te dodirnite .
2. Ako je Bluetooth iskljuen, dodirnite prekida Uklj./Isklj. radi
ukljuivanja Bluetooth-a.
3. Dodirnite Bluetooth. Otvorit e se zaslon Bluetooth.
4. Dodirnite Bluetooth naziv Vaeg ureaj pri vrhu zaslona kako bi HTC
Desire 310/HTC Desire 310 dual sim postao vidljiv za okolne Bluetooth
ureaje.
5. Na ureaju sa kojeg aljete datoteke poaljite jednu ili vie datoteka u
115Beino dijeljenje

HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim.


6. Ako se pojavi poziv, prihvatite zahtjev za uparivanje u HTC Desire 310/
HTC Desire 310 dual sim i u ureaju sa kojeg aljete datoteke. Moda
e se pojaviti i poziv da unesete istu ifru, ili da potvrdite automatski
generiranu ifru u oba ureaja.
Nakon toga ete primiti Bluetooth zahtjev za ovjeru identiteta.
7. Dodirnite Upari.
8. Kada HTC Desire 310/HTC Desire 310 dual sim primi obavijest o
zahtjevu za prijenos datoteke, pomjerite Panel s obavijestima dolje,
dodirnite obavijest o dolaznoj datoteci, te dodirnite Prihvati.
9. Kada se datoteka prenese, prikazat e se obavijest. Pomjerite Panel s
obavijestima dolje i dodirnite odgovarajuu obavijest.

to e se dogoditi kada otvorite primljenu datoteku ovisi o vrsti datoteke:


ci ja
ibu
istr
Medijske datoteke i dokumenti obino se otvaraju izravno u kompatibilnoj
d
ja
aplikaciji. Primjerice, ako otvorite pjesmu, pustit e se u aplikaciji Glazba.
aljn
dspremiti
ena
Za datoteku vCalendar odaberite kalendar u koji elite dogaaj i

r anj Kalendara.
dodirnite Uvezi. vCalendar e se dodati u dogaaje
b
za
hr - elite li importirati jedan, nekoliko
Za datoteku vCard kontakta odaberite

fa ns.
ili sve kontakte u svoj adresar.
.htc
w ww
a
to s
r e uze
P
116 117

igovi i autorska prava bilo


kor
2013 HTC Corporation. Sva prava pridrana.
Prik
HTC, HTC logo, HTC quietly brilliant logo, HTC BlinkFeed, HTC Sense su teh
robni ili usluni igovi HTC Corporation. ili p
se p
Google, Google logo, Android, Android logo, Android Market, Google Apps, pre
Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google sad
Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa i YouTube su
igovi Google Inc. Nit
obl
Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows snim
Media i Windows Vista su ili registrirani igovi ili igovi Microsoft koj
Corporation u Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili u drugim zemljama.
ja
ibuci
istr
Bluetooth zatitna rije i logotipi su registrirani igovi Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrirani ig Wireless Fidelity Alliance, Inc.


l j nja d
a
ad
LTE je ig European Telecommunications Standards
a n jenInstitute (ETSI).
r
zabElectronics, LLC.
hr -
Beats, BeatsAudio i b logo su igovi Beats
s .
Facebook je ig Facebook,fInc. an
.htc
wInc.
w w
Twitter je ig Twitter, i koristi se pod licencom.

t sa
oFLICKR
uz
FLICKRe i Dots logo su igovi i/ili registrirani igovi Yahoo! Inc.
Pre
DLNA i DLNA disc logo su igovi ili registrirani igovi Digital Living Network
Alliance. Sva prava pridrana. Neovlateno koritenje je strogo zabranjeno.

iPhone, iTunes i Mac su igovi Apple Computer, Inc.

Polaris Office je ig Infraware, Inc.

Svi drugi gore navedeni nazivi tvrtki, proizvoda i servisa su robni igovi,
registrirani robni igovi ili usluni igovi njihovih vlasnika.

Softver HTC Sync Manager se moe upotrebljavati s materijalima koji su


zatieni igovima, koji materijali su Vae vlasnitvo ili imate ovlatenje
za njihovo koritenje i/ili kopiranje. Neovlateno koritenje i/ili kopiranje
zatienog materijala moe biti povreda autorskih zakona u Sjedinjenim
Amerikim Dravama i/ili drugim dravama/regijama. Povredom amerikih
i meunarodnih autorskih prava se moete izloiti tekoj kazni u civilnom i/
ili kaznenom postupku. HTC Corporation ne snosi nikakvu odgovornost za
117

bilo kakve tete ili gubitke (izravne ili neizravne) koji mogu nastati uslijed
koritenja ovog softvera.

Prikazi zaslona, koji su ovdje sadrani, su simulirani. HTC ne odgovara za


tehnike niti izdavake greke ili propuste koji su ovdje sadrani, niti sluajne
ili posljedine tete koje proizlaze iz otpremanja ovog materijala. Informacije
se pruaju kako jesu, bez jamstva bilo koje vrste, i mogu se promijeniti bez
prethodnog upozorenja. HTC takoer zadrava pravo bilo kada izmijeniti
sadraj ovog dokumenta bez prethodnog upozorenja.

Niti jedan dio ovog dokumenta ne moe se kopirati ili prenositi u bilo kojem
obliku ili na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuivo fotokopiranje,
snimanje i spremanje u arhivski sustav, ili prijevod na bilo koji jezik u bilo
kojem obliku bez prethodne pisane suglasnosti od strane HTC-a.

ja
uci
is trib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns .hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre
118 PP

ja
uci
istrib
ja d
daljn
ena
br anj
- za
ns.hr
. htcfa
w
ww
to sa
uze
Pre
Sigurnosni
i propisni prirucnik

ja
uci
istrib
ad
a ljnj
ad
njen
bra
hr - za
s.
fan
.htc
ww
saw
eto
Preuz
2 Sigurnosni i propisni prirucnik

Proitajte prije uporabe ureaja


BATERIJA NAKON RASPAKIRANJA NEE BITI POTPUNO
NAPUNJENA.
Zatita privatnosti
Neke zemlje zahtijevaju da se omogui potpun pristup
zabiljeenim telefonskim govorima.
Vane informacije o zatiti zdravlja i sigurnosne
informacije
Prilikom koritenja ovog proizvoda treba potovati dolje navedene
mjere opreza, da biste izbjegli eventualnu zakonsku odgovornost
za nanesenu tetu.
Sauvajte i potujte sve sigurnosne i radne upute proizvoda.
Potujte sva upozorenja u uputama za uporabu proizvoda. ija
buc
d i stri
Radi smanjenja opasnosti od oteenja zdravlja, udara elektrinom
jnja
strujom, poara ili oteenja ureaja, potujte slijedee mjere
opreza. dal
na
nje
Elektrina sigurnost bra
- za
r samo sa napajanjem iz njemu
s.h
Ovaj proizvod se moe koristiti
t c fan napajanja. Drugi nain koritenja
namijenjene baterije ili izvora
moe biti opasan i w .h
ponitava bilo koje uvjerenje koje je prueno za
ww
sa
ovaj proizvod.
eto
uzopreza
Pre
Mjere radi ispravne instalacije uzemljenja
UPOZORENJE: Povezivanje sa neispravno uzemljenim ureajem
moe telefonu prouzrokovati udar elektrinom strujom.
Ovaj proizvod se isporuuje sa USB kablom za povezivanje sa
stolnim ili prijenosnim raunalom. Prije povezivanja proizvoda s
raunalom provjerite da li je raunalo uredno uzemljeno. Napojni
kabel stolnog ili prijenosnog raunala opremljen je vodiem
uzemljenja i utikaem sa uzemljenjem. Utika mora biti prikljuen u
odgovarajuu utinicu koja je ispravno ugraena i uzemljena
sukladno svim lokalnim zakonima i drugim propisima.
Mjere opreza za izvor napajanja
Koristite ispravan eksterni izvor napajanja
Proizvod treba napajati samo iz odgovarajueg tipa izvora
napajanja koji je naveden na natpisnoj tabli sa nominalnom
elektrinom snagom. Ako niste sigurni koji izvor napajanja se
zahtijeva, obratite se ovlatenom pruatelju usluga ili lokalnom
Sigurnosni i propisni prirucnik 3

energetskom drutvu. Kod proizvoda koji se napaja pomou


baterije ili drugog izvora, potrebne informacije ete nai u
priloenim uputama za uporabu.
Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo sa slijedeim njemu
namijenjenim izvorima napajanja.
Punja:
HTC, model TC U250, TC E250, TCB250, TC A250, TC P800-UK
Rukujte oprezno sa modulom baterije
Ovaj proizvod sadri litij-jon-polimersku ili litij-jonsku bateriju.
Prilikom pogrenog ophoenja sa modulom baterije prijeti
opasnost od poara i opekotina. Ne pokuavajte otvarati ili
popravljati modul baterije. Modul baterije ne rasklapajte, ne
gnjeite, ne probadajte, ne izlaite kratkom spoju kontakte ili
strujna kola, ne bacajte u vatru ili vodu niti ga izlaite toplotama
veim od 60 C (140 F).
ija
UPOZORENJE: Prilikom neispravne zamjene ribuc
ist
dbiste
jnja bateriju ne
baterije prijeti opasnost od eksplozije. Da
a l
ad
smanjili opasnost od poara i opekotina,
jen
rasklapajte, ne gnjeite, ne probadajte, ne izlaite
b ran
kratkom spoju vanjskeakontakte, ne izlaite
z C (140 F) i ne bacajte u
- 60
toplotama veimhod r
ns.
cfa Prilikom zamjene koristite samo
vatru ili vodu.
.httip
w w
propisani baterije. Stare baterije reciklirajte ili
aw
os
likvidirajte prema lokalnim propisima ili referentnom
u zet priruniku koji je isporuen uz proizvod.
Pre

Posebno budite oprezni


uvajte ureaj na suhom mjestu i izvan dosega vode ili bilo
kojih drugih tekuina, poto bi moglo doi do kratkog spoja.
Ako iz baterije istie tekuina:
Sprijeite kontakt tekuine sa koom ili odjeom. Ako je ve
dolo do kontakta, odmah operite mjesto dodira istom
vodom i potraite lijenika.
Sprijeite dodir tekuine sa oima. Ako je ve dolo do
kontakta, NE TRLJAJTE oi; odmah ih isperite istom vodom i
potraite lijenika.
Pazite da baterija koja curi ne doe u dodir sa vatrom, poto
prijeti opasnost od poara ili eksplozije.
4 Sigurnosni i propisni prirucnik

Mjere opreza za izravno sunevo zraenje


uvajte proizvod izvan mjesta sa previsokom vlagom u zraku i
ekstremnim toplotama. Ne ostavljajte proizvod ili njegovu bateriju
u vozilu ili na mjestima gdje toplota prelazi 60 C (140 F),
primjerice na instrumentalnoj ploi vozila, na parapetu prozora ili
iza stakla koje je dugo izloeno izravnom sunevom zraenju ili
jakom ultravioletnom zraenju. Moglo bi doi do oteenja
proizvoda, pregrijevanja baterije ili oteenja vozila.
Opasnost od oteenja sluha
UPOZORENJE: Koritenje slualica i
dugotrajno sluanje prekomjerno glasne
glazbe moe prouzroiti trajno oteenje
sluha.
NAPOMENA: Za Francusku su otvorene slualice (navedene udolje) cija
ib za
istr
za koritenje sa ovim telefonom testirane i ispunjavajudzahtjeve
razinu tlaka zvuka, koje odreuje nadlena normaljn ja EN
NF
da
50332-1:2000 ili NF EN 50332-2:2003 sukladno
je na odredbama za
Francusku L. 5232-1. ran
zab
r - HTC, model HS
Slualice, proizvoa drutvo
KJAH4012AEOCB. ns.h
fa
.htc
ww
Sigurnost u zrakoplovu
w
a
Obzirom na smogue ometanje navigacijskog sustava zrakoplova i
to
njegove
r e uzekomunikacijske mree od strane ovog proizvoda,
P
koritenje funkcija telefonije ovog ureaja na palubi zrakoplova u
veini zemalja je protuzakonito. Ako elite koristiti ovaj ureaj na
palubi zrakoplova, ne zaboravite da telefon prebacite u reim
Zrakoplov.
Ogranienje koritenja u opasnom okruenju
Ne koristite ovaj proizvod na benzinskim postajama, u skladitima
goriva, kemijskim pogonima ili na mjestima gdje se izvodi
detonacija, dalje na mjestima sa potencijalno eksplozivnim
okruenjem, kao to su oblasti gdje se crpi gorivo, skladita goriva,
potpalublja brodova, kemijski pogoni, sredstva za prijevoz ili
uvanje goriva ili kemikalija i oblasti, u kojima se u zraku nalaze
kemikalije ili estice kao to su itarice, praina ili metalne estice.
Imajte na umu da iskre mogu u takvom okruenju prouzrokovati
eksploziju ili poar, to moe prouzroiti oteenje zdravlja ili ak
smrt.
Sigurnosni i propisni prirucnik 5

Eksplozivno okruenje
Ako se nalazite u sredini gdje prijeti opasnost od eksplozije ili gdje
se nalaze zapaljivi materijali, ureaj bi trebao biti iskljuen i njegov
korisnik treba potivati sve upute i znakove. Iskre mogu u takvom
okruenju prouzrokovati poar ili eksploziju i ozljedu ili ak smrt.
Preporuujemo korisnicima da ne koriste ovaj ureaj na mjestima
gdje se crpi gorivo, kao to su servisne stanice ili benzinske postaje.
Korisnici ne bi trebali zaboraviti na potovanje ogranienja koja se
tiu koritenja visokofrekventnih ureaja u skladitima goriva,
kemijskim pogonima ili na mjestima gdje se izvodi detonacija.
Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruenjem su esto,
meutim ne uvijek, vidljivo oznaene. U njih se ubrajaju oblasti,
gdje se crpi gorivo, potpalublja brodova, sredstva za prijevoz ili
cija
ibu
uvanje goriva ili kemikalija, te oblasti, u kojima se u zraku nalaze
istrestice.
kemikalije ili estice kao to su itarice, praina ili metalne
d
jnja
Sigurnost cestovnog prometa
a dal
Radi smanjenja opasnosti od nastajanja n jen
nezgode, neophodno je
ra
neprekidno posveivati punu panju
- zabupravljanju. Koritenje
h r
telefona prilikom upravljanjas.vozila (ak i sa hands-free setom)
fan prouzroiti nezgodu. Morate
dekoncentrira vozaa itcmoe
w . h
potovati lokalnewzakone i propise koji ograniavaju koritenje
w
sa prilikom upravljanja vozila.
eto
beinih ureaja
u z
Pre opreza za izlaganje visokofrekventnom zraenju
Mjere
Ne koristite telefon u blizini metalnih konstrukcija (primjerice
eline konstrukcije zgrada).
Ne koristite telefon u blizini izvora jakog elektromagnetskog
polja, kao to su mikrovalne penice, zvunici, televizor i radio.
Koristite samo originalnu opremu koju je odobrio proizvoa ili
opremu koja ne sadri nikakve metale.
Koristei neoriginalnu opremu koju nije odobrio proizvoa
moete povreivati lokalne propise za izlaganje
visokofrekventnom zraenju, to treba izbjei.
Ometanje rada medicinske opreme
Ovaj proizvod moe prouzroiti pogrean rad medicinske
aparature. U veini bolnica i zdravstvenih ustanova koritenje
ovog ureaja je zabranjeno.
Ako koristite bilo kakvu medicinsku aparaturu, obratite se
njezinom proizvoau da biste utvrdili da li je dovoljno
6 Sigurnosni i propisni prirucnik

zatiena od eksternog visokofrekventnog zraenja. U


dobivanju istih informacija vam moe pomoi lijenik.
Iskljuite va telefon u zdravstvenim ustanovama gdje su
objavljena pravila koja vas pozivaju da tako uinite. Bolnice i
zdravstvene ustanove mogu koristiti aparaturu koja je osjetljiva
na eksterno visokofrekventno zraenje.
Sluni ureaji
Neki digitalni beini telefoni mogu ometati odreene slune
ureaje. U sluaju takve interferencije, obratite se pruatelju usluga
ili nazovite klijentski servis i savjetujte se o moguim alternativama.
Elektrina sigurnost
Oprema
Koristite samo odobrenu opremu.
Ne povezujte sa nekompatibilnim proizvodima ili opremom. ija
buc
Povezivanje u automobilu
d i stri
Potraite profesionalan savjet ako elite povezati jasuelje
aljn
telefona sa elektrinim sustavom vozila.
e nad
j
Pokvareni i oteeni proizvodi
ran
Ne pokuavajte rastavljati telefon zab ili njegovu opremu.
s
Servisne radove ili popravke. hr -telefona ili njegove opreme moe
fan
w.htc
provesti samo kvalificirano osoblje
ww
Ope mjere
t o saopreza
Jedinozvie sami ste odgovorni za to, kako koristite telefon i za bilo
u
Pre posljedice njegovog koritenja. Ako je koritenje telefona
kakve
zabranjeno, uvijek ga morate iskljuiti. Koritenje telefona podlee
mjerama opreza koje su namijenjene za zatitu korisnika i njihovog
okruenja..
Ne pritiskajte ureaj prekomjerno
Ne pritiskajte zaslon i ureaj prekomjerno da biste izbjegli
njihovo oteenje; prije nego to sjednete, izvadite ureaj iz
stranjeg depa hlaa. Preporuuje se takoer da stavite ureaj
u zatitni omot, te da za kretanje po zaslonu koristite samo prste.
Zaslon koji je napukao uslijed pogrene manipulacije nije
zatien jamstvom.
titite telefon
Sa telefonom i opremom uvijek paljivo rukujte i uvajte ih na
istom mjestu bez praine.
Ne izlaite telefon niti njegovu opremu otvorenom plamenu ili
zapaljenim duhanskim proizvodima.
Telefon niti njegovu opremu ne putajte na zemlju, ne bacajte
Sigurnosni i propisni prirucnik 7

niti ih savijajte.
Za ienje telefona i njegove opreme ne koristite agresivne
kemikalije, sredstva za ienje niti aerosole.
Telefon niti njegovu opremu ne bojite.
Telefon niti njegovu opremu ne pokuavajte rastaviti, to smije
raditi samo ovlateno osoblje.
Telefon i njegovu opremu spremite u okruenje s toplotom od
0 do 40C.
to se tie likvidiranja elektronskih ureaja, postupajte
sukladno lokalnim propisima.
Ne nosite telefon u stranjem depu, poto bi se mogao
slomiti ako sjednete na njega.
Oteenja koja zahtijevaju popravku
U slijedeim sluajevima iskljuite proizvod iz el. utinice i
zamolite ovlatenog servisnog tehniara ili isporuitelja za
ja
strunu popravku: uci
trib ili je
Proizvod je izloen kii ili tekuini, pao je, zadobiodjeisudar
jnja
dal
oteen.
Proizvod se evidentno pregrijeva.
je na
Proizvod unato potivanju uputaraza n uporabu ne radi
zab
r-
normalno.
s . h
fan
Izbjegnite utjecaj toplote
.htc nalaziti u blizini izvora toplote, kao to
Proizvod se ne bi trebao
w ww
su radijatori, akumulatori toplote, pei ili drugi ureaji
sa
u z eto pojaivae), koji oslobaaju toplotu.
(ukljuujui
P re
Izbjegnite utjecaj vlage
Proizvod nikada ne koristite na kii, u blizini lavaboa niti u
drugom vlanom okruenju ili u okruenju s visokom razinom
vlage u zraku.
Ako se proizvod navlai, ne pokuavajte ga suiti u penici niti
suilici, poto bi se mogao otetiti.
Izbjegnite koritenje ureaja nakon ekstremnih promjena
toplote
Ako prenosite ureaj izmeu okruenja sa ekstremnim razlikama
u toploti i razini vlage, na povrini i unutar ureaja moe doi do
kondenzacije vode. Radi spreavanja oteenja ureaja, prije
koritenja dovoljno dugo saekajte da vlaga ispari.
UPOZORENJE: Prilikom prenoenja ureaja iz okruenja s
niskom toplotom u topliju sredinu ili obratno, prije ukljuenja
uvijek saekajte da ureaj postigne toplotu okruenja.
Sprijeite ulazak predmeta u proizvod
Nikada ne stavljajte nikakve predmete u slotove niti u druge
otvore proizvoda. Isti slotovi i otvori namijenjeni su za ventilaciju.
8 Sigurnosni i propisni prirucnik

Ovi otvori ne smiju biti ni na koji nain pokriveni ili blokirani.


Postavke jaine zvuka
Prije uporabe slualica ili druge zvune opreme smanjite jainu
zvuka ureaja.
ienje
Prije ienja iskljuite proizvod iz izvora elektrine struje. Ne
koristite tena sredstva za ienje niti aerosole. Za ienje
koristite vlanu krpu, meutim za ienje LCD ekrana NIKADA
ne koristite vodu.
Mala djeca
Ne ostavljajte telefon niti njegovu opremu u blizini male djece
niti im dozvoljavajte da se sa njime igraju. Mogla bi ozlijediti sebe
ili nekog drugog, a isto tako bi mogla sluajno otetiti telefon.
Va telefon sadri male dijelove s otrim ivicama, koji dijelovi
mogu prouzroiti ozljedu ili se mogu odvojiti, te time nastaje a
cij
opasnost od davljenja.. ibu
Ozljede koje nastaju ponavljanim pokretom d istr
jnja
Radi minimalizacije rizika nastanka RSI prilikom dal pisanja poruka ili
igranja igrica na vaem telefonu: je na
ran
zab
Ne tiskajte telefon suvie
Tipke pritiskajte lagano hr -
s .
Elektrostatiko pranjenje fan
.htc
ww konektore SIM-kartice.
Ne dodirujte metalne
w
Poziv u nudi sa
Ovaj eto
uztelefon, slino kao i drugi beini telefoni, koristi radio
r e
Psignale koji ne mogu jamiti vezu u svim uvjetima. Zato se
prilikom poziva u nudi ne moete u potpunosti pouzdati ni u
jedan beini telefon.
Identifikacije za kontrolne organe
U svrhe kontrolne identifikacije ovaj proizvod ima dodijeljen broj
modela 0PA2110/0PA2210.
Radi osiguranja trajno pouzdanog i sigurnog rada ureaja, sa
proizvodom 0PA2110/0PA2210 koristite samo dolje navedenu
opremu.
Baterija ima dodijeljen broj modela B0PA2100.
NAPOMENA: Ovaj proizvod je namijenjen za koritenje sa
odobrenim ogranienim izvorom napajanja klase 2 jednosmjernom
strujom od 5V i izvorom napajanja od maksimalno 1A.
Sigurnosni i propisni prirucnik 9

Obavjetenje Europske Unije


Proizvodi sa oznakom CE u skladu su sa zahtjevima smjernice
R&TTE (99/5/EC), smjernice EMC (2004/108/EC) i smjernice o
niskom naponu (2006/95/EC), koje je izdala Komisija Europske
Zajednice.
Suglasnost sa ovim smjernicama pretpostavlja potivanje
slijedeih europskih normi (u zagradi su navedene odgovarajue
meunarodne norme):
EN 50360
EN 62209-1
EN 62209-2
EN 50566
EN 62479
EN 60950-1 cija
ibu
EN 301 489-1
d istr
EN 301 489-3
jnja
EN 301 489-7 dal
je na
ran
EN 301 489-17
EN 301 489-24 zab
EN 301 511 s . hr -
fan
.htc
EN 300 328
EN 300 440-1
w ww
a
to s
EN 300 440-2
uze301 908-13
EN
Pre

Ovaj ureaj se moe koristiti u slijedeim zemljama:


AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IT IS LI LT LU LV MT NL
NO PL PT RO SE SI SK TR

Obavjetenje FCC (Federal Communications


Commission)
Ovaj ureaj odgovara 15. dijelu FCC propisa. Koritenje ima
slijedea dva uvjeta: (1) Ovaj ureaj ne moe izazivati tetno
10 Sigurnosni i propisni prirucnik

ometanje i (2) ovaj ureaj mora podnijeti bilo kakvo vanjsko


ometanje, ukljuivo ometanje sluajnim zahvatom.
Ovaj ureaj je ispitan i utvreno je da ispunjava ogranienja za
digitalne ureaje klase B prema 15. dijelu propisa FCC. Ista
ogranienja namijenjena su za to, da pruaju primjerenu mjeru
zatite od tetnog uinka prilikom instaliranja u stambenoj oblasti.
Ovaj ureaj generira, koristi, te moe zraiti radio-frekventnu
energiju, a ako se ne ugradi i ne koristi u skladu sa uputama, moe
imati negativan utjecaj na radio komunikaciju. Meutim, ne moe
se jamiti da se prilikom odreene montae nee pojaviti ometanje.
Ako ovaj ureaj zaista ometa radio ili TV prijem, to se moe
utvrditi tako to ete iskljuiti i ponovo ukljuiti ureaj, pozivamo
korisnika da pokua ukloniti ometanje pomou jedne ili vie od
slijedeih mogunosti:
promijenite orijentaciju ili poloaj antene za prijem signala; ja
uci
udaljite ureaj od prijemnika; trib
ukljuite ureaj u mrenu utinicu iz napojnog kruga ja duiskoji nije
jn
prikljuen prijemnik; dal
na
r nje
obratite se prodavatelju ili servisnomatehniaru TV ili radio
prijemnika. zab
. h r-
s
fan
Modifikacije
.htc bude izvijeten o tome, da bilo kakve
ww izvedene na ureaju, a koje nisu izriito
FCC zahtijeva da korisnik
a w
izmjene ili popravke
os
odobrene zet od strane drutva HTC, mogu ponititi vaenje dozvole
reu
daPkorisnik koristi ureaj.
Izjava o utjecaju radiofrekventnog zraenja FCC
Ovaj odailja iskazuje suglasnost tehnologija Bluetooth i WLAN
sa propisnim zahtjevima.
Ovaj odailja se ne smije postavljati u zajedniki prostor niti
smije raditi zajedno sa bilo kakvom drugom antenom ili
odailjaem.
Ovaj ureaj ispunjava ogranienja FCC na emitirano
radiofrekventno zraenje koje je odreeno za nekontrolirano
okruenje.
Informacije o specifinoj mjeri apsorpcije
0.57 W/kg na 10 g (glava), 0.62 W/kg na 10 g (tijelo)
Sigurnosni i propisni prirucnik 11

Rad prilikom noenja uz tijelo


Ovaj ureaj je ispitan za tipian rad prilikom noenja uz tijelo.
Neophodno je potivati minimalnu udaljenost izmeu tijela
korisnika i ureaja, ukljuivo antenu:
1 cm radi zadovoljavanja propisa u svezi emitiranja radio
frekvencija u SAD-u.
1,5 cm radi zadovoljavanja propisa u svezi emitiranja radio
frekvencija u Europi.
Spone za pojas, futrole i slina oprema koju su proizvele tree
strane, te koja se koristi sa ovim ureajem, ne bi trebala sadrati
nikakve metalne dijelove. Oprema koja se koristi uz tijelo, a ne
ispunjava ove zahtjeve, ne zadovoljava propise u svezi emitiranja
radio frekvencija i ne bi se trebala koristiti.
Koristite samo isporuenu ili odobrenu antenu. Neovlatenebucij
a
i
antene, ureenja ili dodatci mogu imati nepoeljan utjecaj d istrna
jnja propisa. Ne
dal
kvalitetu govora, otetiti telefon ili dovesti do povrede
koristite telefon sa oteenom antenom. Ako
je naoteena antena
ran manju opekotinu. Ako
zab
doe u dodir sa koom, to moe izazvati
r - lokalnog prodavatelja.
trebate novu antenu, kontaktirajte
s.h
fan
Telecommunications
w . htc & Internet Association (TIA)
w
sigurnosne winformacije
sa
u zeto
Elektrostimulatori
Pre
Asociacija Health Industry Manufacturers Association preporuuje
da se izmeu runog beinog telefona i elektrostimulatora
odrava minimalna udaljenost od 15 cm, da ne bi dolazilo do
eventualnog ometanja rada elektrostimulatora. Ove preporuke su
u skladu sa neovisnim istraivanjima i preporukama programa
Wireless Technology Research.
Osobe sa elektrostimulatorima bi trebale potivati slijedee upute:
Osobe sa elektrostimulatorima bi trebale potivati slijedee
upute:
Ukljuen telefon UVIJEK drite na udaljenosti od minimalno
15 cm od elektrostimulatora.
Nemojte nositi telefon u depu na grudima.
Koristite uho koje je na drugoj strani nego to je
elektrostimulator, da biste minimalizirali mogunost
interferencije. U sluaju i najmanje sumnje da dolazi do
interferencije, odmah iskljuite telefon.
12 Sigurnosni i propisni prirucnik

Upozorenje OEEU
Smjernica Evropskog parlamenta i savjeta o Otpadnim elektrinim
i elektronskim ureajima (OEEU), koja je stupila na snagu 13.
februara 2003. godine, predstavlja znaajnu promjenu u
ophoenju sa elektrinim ureajem nakon zavretka njegovog
vijeka trajanja.
Cilj iste smjernice je prije svega spreavanje nastanka OEEU i dalje
potpora ponovnog koritenja.
Logo OEEU (koje je prikazano lijevo) na proizvodu ili
njegovom omotu znai da ovaj proizvod ne smije biti
baen zajedno sa komunalnim otpadom. Odgovorni
ste za likvidaciju svih otpadnih elektrinih i
ja
elektronskih ureaja putem odreenih mjestaibza uci
prikupljanje i reciklau takvog opasnog otpada. d istr
Odvojenim sakupljanjem i urednomalreciklaom jnja
d
otpadnih elektrinih i elektronskih
je na ureaja u vrijeme
ran zatiti prirodnih izvora.
zab
likvidacije moemo doprinijeti
Urednom reciklaom
. h r - otpadnih elektrinih i
n s
elektronskihaureaja osigurat e se ouvanje ljudskog
cf
zdravlja.hitokolia. Vie informacija to se tie
w ww
likvidiranja i reciklae otpadnih elektrinih i
sa
u zeto elektronskih ureaja i deponija moete dobiti u svojoj
Pre opini, kod slube za likvidiranje komunalnog otpada,
u radnji u kojoj ste kupili ovaj ureaj ili od
proizvoaa.
Sukladnost sa zahtjevima smjernice RoHS
Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima smjernice Europskog
parlamenta i Vijea 2002/95/ES od 27. sijenja 2003. godine o
ograniavanju koritenja odreenih opasnih materija u elektrinim i
elektronskim ureajima (RoHS), proieni tekst.
23, Xinghua Rd.,
HTC Corporation Taoyuan 330, Taiwan

IZJAVA O SUGLASNOSTI
Namijenjeno za EU
Za slijedei ureaj:
Smartphone
(Opis proizvoda)
HTC Desire 310
(Marketinki naziv proizvoda)
0PA2110
(Naziv proizvoda)
HTC Corporation
(Naziv proizvoaa)
No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.
ja
(Adresa proizvoaa)
uci
i s trib
d
jnja
Ovim se potvruje da ureaj ispunjava neophodne zahtjeve lanka 3 smjernice R&TTE 1999/5/ES,

dal
ako se koristi u namijenjene svrhe, te se potuju slijedee norme:
1. Zdravlje (lanak 3.1.a smjernice R&TTE)
je na
Pozitivne norme: EN 50360: 2001/ A1: 2012/ ENa50566:
r n 2013/
EN 62479: 2010/ EN 62209-1: 2006/ -2: 2010
zab
2. Sigurnost (lanak 3.1.a smjernice R&TTE)
. h r-
s
fan
Pozitivne norme: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
htc (lanak 3.1.b smjernice R&TTE)
w.301
3. Elektromagnetska kompatibilnost
Pozitivne norme: wEN
a w
4. Uinkovitoskoritenje
489-1 V1.9.2 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.1.1 / 24V1.5.1

eto norme: EN 300 328 V1.7.1 / EN 301 893 V1.6.1 / EN 300 440-1 V1.6.1
radio frekventnog spektra (lanak 3.2 smjernice R&TTE)

uz300
Pozitivne
r e
EN 440-2 V1.4.1 / EN 301 908-1 V5.2.1 / -2 V5.2.1 / -13 V5.2.1
P EN 301 511 V9.0.2

Osoba koja je odgovorna za ovu izjavu:

Philip Blair
(Ime i potpis)
Product Director
(Poloaj/dunost)
Velika Britanija 2014/02/06
(Mjesto) (Datum)


23, Xinghua Rd.Taoyuan
330, Taiwan


IZJAVA O SUGLASNOSTI
Namijenjeno za EU
Za slijedei ureaj:
Smartphone
(Opis proizvoda)
0PA2110
(Naziv proizvoda)
HTC Corporation
ja
uci
trib
(Naziv proizvoaa)
is
ad
No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.
(Adresa proizvoaa)
a ljnj
ad
n jen
bra
ovim se potvruje da ureaj ispunjava neophodne zahtjeve RoHS 2011/65/EU
Direktiva i njegove izmjene i dopune.
hr - za
s.
fan
.htc
ww
Osoba koja je odgovorna za ovu izjavu:
aw
to s
r e uzeChen
PHerman

(Ime i potpis)

ef sigurnosti proizvoda i okolia odjel

(Poloaj / dunost)

Taiwan 2014/02/06
(Mjesto) (Datum)
23, Xinghua Rd.,
HTC Corporation Taoyuan 330, Taiwan

IZJAVA O SUGLASNOSTI
Namijenjeno za EU
Za slijedei ureaj:
Smartphone
(Opis proizvoda)
HTC Desire 310 dual sim
(Marketinki naziv proizvoda)
0PA2210
(Naziv proizvoda)
HTC Corporation
(Naziv proizvoaa)
No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.
ja
(Adresa proizvoaa)
uci
i s trib
d
jnja
Ovim se potvruje da ureaj ispunjava neophodne zahtjeve lanka 3 smjernice R&TTE 1999/5/ES,

dal
ako se koristi u namijenjene svrhe, te se potuju slijedee norme:
5. Zdravlje (lanak 3.1.a smjernice R&TTE)
je na
Pozitivne norme: EN 50360: 2001/ A1: 2012/ ENa50566:
r n 2013/
EN 62479: 2010/ EN 62209-1: 2006/ -2: 2010
zab
6. Sigurnost (lanak 3.1.a smjernice R&TTE)
. h r-
s
fan
Pozitivne norme: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
htc (lanak 3.1.b smjernice R&TTE)
w.301
7. Elektromagnetska kompatibilnost
Pozitivne norme: wEN
a w
8. Uinkovitoskoritenje
489-1 V1.9.2 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.1.1 / 24V1.5.1

eto norme: EN 300 328 V1.7.1 / EN 301 893 V1.6.1 / EN 300 440-1 V1.6.1
radio frekventnog spektra (lanak 3.2 smjernice R&TTE)

uz300
Pozitivne
r e
EN 440-2 V1.4.1 / EN 301 908-1 V5.2.1 / -2 V5.2.1 / -13 V5.2.1
P EN 301 511 V9.0.2

Osoba koja je odgovorna za ovu izjavu:

Philip Blair
(Ime i potpis)
Product Director
(Poloaj/dunost)
Velika Britanija 2014/02/06
(Mjesto) (Datum)


23, Xinghua Rd.Taoyuan
330, Taiwan


IZJAVA O SUGLASNOSTI
Namijenjeno za EU
Za slijedei ureaj:
Smartphone
(Opis proizvoda)
0PA2210
(Naziv proizvoda)
HTC Corporation
ja
uci
trib
(Naziv proizvoaa)
is
ad
No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.
(Adresa proizvoaa)
a ljnj
ad
n jen
bra
ovim se potvruje da ureaj ispunjava neophodne zahtjeve RoHS 2011/65/EU
Direktiva i njegove izmjene i dopune.
hr - za
s.
fan
.htc
ww
Osoba koja je odgovorna za ovu izjavu:
aw
to s
r e uzeChen
PHerman

(Ime i potpis)

ef sigurnosti proizvoda i okolia odjel

(Poloaj / dunost)

Taiwan 2014/02/06
(Mjesto) (Datum)
ja
uci
istrib
ad
a ljnj
ad
njen
bra
hr - za
s.
fan
.htc
ww
saw
eto
Preuz
ja
uci
istrib
ad
a ljnj
ad
njen
bra
hr - za
s.
fan
.htc
ww
saw
eto
Preuz

htc.com