You are on page 1of 3

Izgradnja zadrunih pristupa

Dave Gutknecht
Izdanje 188 sijeanj - veljaa 2017

OBJAVLJIVA

Gledajui na dananje drutvene potrebe, oba su pristupa koji se temelje na


zajednikim interesima
Prijetila je disfunkcionalna politika ekonomija i uinila atraktivnijim svojim
neuspjehom. Ne
Trebaju ovdje raspravljati o tim tetama, osim to e vladajua skupina vjerojatno
donijeti vie
Zavoj se raskriva.

Malo se dubokih rjeenja moe oekivati od Washingtona - njezino "carstvo lai"


hrani mnoge
Problemi, i to je razlog zato toliko ljudi je hranjeno status quo. to uraditi? Veliki
Veina stanovnitva mogla bi imati koristi od kooperativnih, javnih i zajednikih
rjeenja za
Mnoge osnovne potrebe, od prijevoza do zdravstvene zatite do njege djece, ie
hrane i
ouvanje. Udruga nacionalnih zadruga (ncba.coop) poslala je vlastiti dopis
Predsjednik - izabran u prosincu.

Takva rjeenja uspjeno se borila u prolosti i morat e se razvijati,


Napredni i zatieni - na vie razina i s vie zainteresiranih strana.
Zadruge i javno vlasnitvo teko su ista, ali ove i druge "zajednice"
Rjeenja dijele vane vrijednosti i pretpostavke - namjene koje su usredotoene na
uslugu i
Strukture koje podupiru veu odgovornost od veine privatnih, profitnih poduzea.
Postojanje i potencijal kooperativnih i javnih struktura i dalje predstavljaju vanu
ulogu
Stratekim smjerovima na razini zajednice, opine i drave.

Primjeri u razliitim podrujima - ruralnim elektrinim zadrugama i


irokopojasnom pristupu, javnim vodama
Sustavi i vode zadruge, zajednice hrane co - ops i poljoprivredno zemljite
povjerenja - jesu
Postojei modeli koji se mogu posuditi i proiriti. Okolnosti jakih potreba, koje mi
Sada se suoavaju, esto podupiru suradnike i zajednike pristupe.

Ovdje ete nai niz pria koji ilustriraju kooperativne izazove i odgovore.
Marquette Food Co - op detaljira svoju suradnju s javnim institucijama u
Michiganu za pokretanje i
Podrka virtualnom sreditu hrane za lokalne uzgajivae. Jedan raniji projekt bio je
uspjeno suenje
Mali uzgajivai postaju certificirani kao skupina za sigurnost hrane Dobro
poljoprivredne prakse.

Predstavljamo auriranu anketu o naknadi generalnog menadera, zahvaljujui


Carolee Colteru i
Hrane co-ops 'dijeljenje podataka. Colterovo izvjee daje podatke o tome to
trenutno surauju
Njihov vodei zaposlenik, omoguujui zajednicama da procijene je li ono to
njihova co-op ponuda velikoduno,
Tipian ili anomalan.

Godine rada u razvoju nalaze se iza novih zadrunih trgovina, a to vrijedi i za obje
tvrtke
Impresivni primjeri u ovom broju - Renesansna zajednica Sjeverne Karoline Co-op,
u svom prvom
Godinje, i Kaliforniji Sacramento Natural Foods Co - op, u svojoj etrdeset i treoj
godini. estitam
Ove kooperativne zajednice!

Stranica 2
(Kao pored oprotajnih priznanja u ovom i prethodnom izdanju, neugodno mi je
Razmotrite mnoge dugogodinje voe koji nisu spomenuti. Kada znate o nekom co
- op lideru koji je
Povue se, razmislite o dijeljenju prie ovdje.)

Konano, pokrovni odjeljak o pitanjima u kooperacijskom vlasnitvu nudi primjere


kojima se proiruje
Granice postojeeg suradnikog razvoja. Renesansni Co - op - slavi i Food Co - op
Inicijativa, koja sama ima nove resurse za co - op startup - potrebna su vana
saveznika u
Uspostavljanje nove trgovine sa sjeditem u zajednici koja nije ni srednja klasa ni
veina bijela.

U Cincinnati, inspiriranom primjerom panjolskog kompleksa Mondragon zadruga,


Aktivisti zajednice, sveenici i sindikati rade na otvaranju trgovina prehrambenim
proizvodima i izgradnji
Mreu lokalnih prehrambenih tvrtki - opisano od Christophera DeAngelisa, koji
vodi
Poetak suradnje, Apple Street Market.
Zadruge s vie zainteresiranih strana, koje se nazivaju i zadrugama solidarnosti,
jaaju i formaliziraju
Sudjelovanje interesnih skupina osim potroaa, kao to su radnici, dobavljai,
zajednice
lanova i institucija. Margaret Lund i Margaret Bau ukratko istrauju primjere i
pitanja
Podignute od strane solidarnosti zadruge.

Uspjeh suradnje zahtijeva postizanje ravnotee odravanja uspjenih operacija i


Isporuke usluga pri stvaranju sudjelovanja razliitih dionika. Mark Goehring i
Rebecca Torpie raspravlja o vanosti stvaranja putova za sudjelovanje razliitih
sudionika
Ostvarujui kooperativne vrijednosti i ciljeve, te pruaju primjere suradnje u hrani
Svjesno i kontinuirano sudjeluju u tome.

Mogu dodati da je angairano kooperativno lanstvo nosilo s njom dodatnu korist -


to jest,
Izgradnja povjerenja meu dionicima. U dananjem poputenom stanovnitvu,
vanost
Povjerljivi odnosi, izgraeni kroz demokratsko dijeljenje i sudjelovanje, ne mogu
se pretjerivati.