You are on page 1of 2

Investirajte u obuku za osoblje,

zadovoljstvo kupaca
Joanni Miller

PDF preuzimanje lanka:


invest_in_training_for_staff_shopper_satisfaction.pdf
Uspjeni mali poduzetnici vide svoju budunost vie definiranim onim to njihovi zaposlenici trebaju znati,
a ne samo ono to oni trebaju znati. Opredjeljenje za uenje od strane kooperativnih poslovnih voa kljuni
je aspekt zadravanja velikih zaposlenika i zadravanja angairanosti.
Mnogi suradnici i drugi trgovci na malo suoeni su s velikim brojem zaposlenika, a svi znamo da je to
skupo - kako u stvarnim trokovima ukljuenim u proces zapoljavanja i zapoljavanja, tako iu skrivenim
trokovima, kao to je vrijeme potrebno da novi zaposlenik postane potpuno produktivan U svojoj
ulozi. Osim trokova koji se odnose na odreeni poloaj, nedosljednost uzrokovana visokim razinama
prometa zaposlenika takoer moe imati negativan utjecaj na klijente, kao i na moral zaposlenika koji
ostanu.
Co-ops nisu sami u doivljavanju velikog prometa i zbog zabrinutosti zbog zadravanja i
angamana. Mnogi istraivai prouavali su angaman tijekom posljednjih nekoliko desetljea. Jasni
rezultat istraivanja jest priznanje da je jedan od vanih naina da zadri zaposlene zaposlenike kako bi
podrao njihov stalni razvoj. Neke od prednosti ovog fokusiranja na razvoj i obuku su:
Osobe koje se osjeaju osjeaju se kada poslodavac ulae u njihovo kontinuirano uenje, a to esto dovodi
do elje da dade vie organizaciji.
Zaposleni zaposlenici imaju veu vjerojatnost da se ulau u svoj rad, usklade svoje napore s ciljevima
organizacije i produljuju svoja nastojanja tijekom vremena kako bi pomogli poslodavcu da postigne uspjeh.
Pouzdanost zaposlenika u vlastitoj sposobnosti da zadovolji ili premai oekivanja radnih mjesta
poveava zadovoljstvo poslom.
Svi oni pomau stvoriti atraktivno okruenje za zapoljavanje zaposlenika, kao i zadravanje i angairanje
postojeih zaposlenika.
E-uenje: ekonomino, na zahtjev
Nacionalni Co + op Grocers (NCG) dugo je podrao suradnju s obukom i razvojem osoblja putem
webinara, pisanih materijala i dogaaja u osobi. Danas je NCG predan pruanju dodatne metode razvoja,
fleksibilnog i dostupnog na zahtjev, a nudi neke interakcije uionice putem zaslona raunala. Ova metoda
je e-uenje.
U idealnom okruenju za obuku, suradnici bi imali pristup razvojnim resursima kada im trebaju, ne samo
tijekom godinjih dogaaja u osobi. E-uenje omoguuje ljudima da rade na vlastitim tempom, u vrijeme
koje im je prikladno. Osim toga, vrijeme i dolar trokovi putovanja na dogaaj u osobi su
eliminirani. Platforma za e-uenje prua vie osoba pristup istim standardiziranim sadrajem, ime se
omoguuje stvaranje zajednikog jezika i vei utjecaj u cijeloj organizaciji.
NCG teajevi se nude svojim lanovima bez ikakvih trokova, osim naknada za licencu tvrtke Co + op U
od 20 dolara. Niz teajeva za e-uenje ve su dostupni putem NCG sustava za upravljanje uenjem, Co +
op U. Teajevi pokrivaju teme koje se kreu od koritenja programa Excel, prikazivanja zgrada, stvaranja
marketinkih strategija, razumijevanja suvlasnitva, osnove upravljanja kategorijama i jo mnogo toga , Co
+ op U takoer omoguuje suradnicima da pristupaju video i pisanom sadraju, kao i da se registrirate za
osobne treninge i dogaaje. Godine 2017. NCG planira dodati teajeve o upravljanju marama,
razumijevanju financijskih pokazatelja i poetku serije nadzora. Kako se knjinica Co + op U raste, nadamo
se da e i suradnja kooperacije zadrati i angairati suradnike suradnika.
Joanni Miller je obueni strunjak na nacionalnim Co + op Grocers. www.ncg.coop