You are on page 1of 1

LETTERHEAD SEKOLAH

Ruj. Kami :
Tarikh :
Kepada;

Guru-guru dan kakitangan


Sekolah Kebangsaan Bandar
42700 Banting
Selangor Daru Ehsan
(rujuk lampiran PK 07-1 jika edaran dalaman)

Tuan,

MESYUARAT....................................................................................

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa meyuarat tersebut akan diadakan berdasarkan ketetapan


berikut;

Tarikh :........................................

Masa :.-pastikan masa mula dan jangka tamat

Tempat :........................................

Pengerusi :........................................

Pakaian :........................................

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1 Perutusan Pengerusi


3.2 Pengesahan minit mesyuarat yang lalu
3.3 Perkara-perkara berbangkit (maklum balas minit mesyuarat yang lepas)
3.4 Pembentangan kertas kerja/ isu/ laporan
3.5 Hal-hal lain
3.6 Penutup

Kehadiran dan kerjasama tuan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Saya yang menurut perintah,

( NAMA - HURUF BESAR )


Jawatan / ketua jabatan

You might also like