You are on page 1of 1

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku

NIE TRUJ PSZCZ


Organizatorzy akcji Czy wiesz, e pszczoy...
zwikszaj znacznie Twoje
plony?
www

.pl
Pomyl o nich,
Twoich
24
.p
asieka
pomocnikach,
i zadbaj
o swj biznes.
www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl

Pamitaj:
- wykonuj opryski rodkami ochrony rolin pnymi wieczorami lub w nocy
(gdyniepracujemy, nie zapylamy ju Twoich upraw),
- zachowaj ostrono i nie stwarzaj zagroenia dla ludzi i zwierzt,
- stosuj rodki o niskiej szkodliwoci dla owadw zapylajcych,
- stosuj rodki ochrony rolin wedug wskaza producenta,
nie zwikszaj ste ani dawek,
- wytrucie pszcz grozi utrat dopat bezporednich,
- gdy nas zabraknie, zabraknie pracy dla Ciebie i ywnoci dla ludzi i zwierzt.

NIE ZABIJAJ NAS


Pszczoy Miodne

Druk i kolporta plakatw dofinanosowany ze rodkw 1% podatku dochodowego


przekazanych Grnouyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu - Organizacji Poytku Publicznego
Akcj rwnie wspary:

HURTOWNIA PSZCZELARSKA

Mirosawa
MIKROORGANIZMY DLA PSZCZ
WYDAWNICTWO
PRESS-FORUM
Chmurska
www.probiotics.pl www.vet-animal.pl Polanica-Zdrj
www.lyson.com.pl spp-polanka.org www.pszczelarz.org www.sklepzmiodem.pl www.zpzp.pl
tel.601-166-545

Koo Pszczelarzy
www.rzpolawa.pl wzp.opole.pl www.allepszczola.pl pasiekamellifera.com
wGubczycach