You are on page 1of 39

HOTRRE Nr.

579/2016 din 10 august 2016


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopiei, pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 233/2012 privind
serviciile i activitile ce pot fi desfurate de ctre organismele private romne n cadrul
procedurii adopiei interne, precum i metodologia de autorizare a acestora i pentru
modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaiilor
private strine de a desfura activiti n domeniul adopiei internaionale

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI


PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 12 august 2016

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. VII din Legea nr.
57/2016 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopiei,
precum i a altor acte normative,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. I
Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopiei, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu modificrile i
completrile aduse prin Legea nr. 57/2016, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezenta hotrre.
ART. II
Hotrrea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile i activitile ce pot fi desfurate de
ctre organismele private romne n cadrul procedurii adopiei interne, precum i
metodologia de autorizare a acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
218 din 2 aprilie 2012, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 3
Autorizarea prevzut la art. 1 se realizeaz de ctre Autoritatea Naional pentru Protecia
Drepturilor Copilului i Adopie, denumit n continuare A.N.P.D.C.A., i se acord pentru o
perioad de doi ani de la data emiterii ei, specificndu-se serviciile i activitile pe care
organismul privat le poate desfura."
2. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 4
(1) Pentru prestarea/desfurarea efectiv a serviciilor i activitilor pentru care a fost
autorizat, organismul privat are obligaia de a ncheia protocoale de colaborare cu direciile
generale de asisten social i protecia copilului, denumite n continuare DGASPC, n a
cror raz administrativ-teritorial urmeaz s i desfoare activitatea.
(2) Organismul privat are obligaia ca, n termen de 5 zile de la ncheierea protocoalelor de
colaborare prevzute la alin. (1), s transmit o fotocopie a acestora A.N.P.D.C.A."
3. La articolul 5, litera g) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"g) s aib proceduri/metodologii de lucru conforme cu principiile i prevederile legale n
materia adopiei, precum i proceduri de evaluare periodic a satisfaciei beneficiarilor."
4. La articolul 5, dup litera i) se introduce o nou liter, litera j), cu urmtorul
cuprins:
"j) s aib asisteni maternali angajai ori servicii rezideniale proprii, n situaia n care
solicit autorizarea pentru a desfura activitile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. a) - c)."
5. La articolul 6, dup litera j) se introduce o nou liter, litera k), cu urmtorul
cuprins:
"k) n situaia n care se solicit autorizarea pentru activitile prevzute la art. 17 alin. (1)
lit. a) - c), licena de funcionare a serviciilor rezideniale proprii sau, dup caz, a serviciilor
de asisten maternal, n copie certificat, ori contractele de munc ale asistenilor maternali,
n copie certificat, n cazul solicitanilor care dein licen provizorie pentru serviciile de
asisten maternal."
6. La articolul 9, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Autorizaia este valabil pentru o perioad de doi ani de la data emiterii."
7. La articolul 13, dup litera c) se introduce o nou liter, litera d), cu urmtorul
cuprins:
"d) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 4 alin. (1) i la art. 5 lit. g) i j)."
8. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) realizarea demersurilor necesare acomodrii copilului cu adoptatorul sau familia
adoptatoare n vederea facilitrii potrivirii practice."
9. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se abrog.
10. La articolul 18, dup litera d) se introduce o nou liter, litera e), cu urmtorul
cuprins:
"e) evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare n vederea obinerii atestatului."
11. Articolul 21 se abrog.
ART. III
(1) Organismele private romne care dein autorizaii emise n temeiul Hotrrii
Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile i activitile ce pot fi desfurate de ctre
organismele private romne n cadrul procedurii adopiei interne, precum i metodologia de
autorizare a acestora, valabile la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, i care doresc s
realizeze pn la expirarea termenului pentru care au fost autorizate i activitatea de evaluare
a adoptatorului sau familiei adoptatoare pot solicita Autoritii Naionale pentru Protecia
Drepturilor Copilului i Adopie, denumit n continuare A.N.P.D.C.A., completarea
autorizaiei cu aceast activitate.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), la cererea privind completarea autorizaiei se anexeaz
un document care conine descrierea metodologiei i procedurilor de lucru ce urmeaz a fi
utilizate n realizarea evalurii. n situaia organismelor private autorizate numai pentru
realizarea serviciilor de informare i promovare adopie intern, la cererea privind
completarea autorizaiei se anexeaz i documentele prevzute la art. 6 lit. d) i e) din
Hotrrea Guvernului nr. 233/2012.
(3) Cererea de completare a autorizaiei prevzut la alin. (1) se soluioneaz de ctre
A.N.P.D.C.A., prin decizie, n termen de 15 zile lucrtoare de la nregistrare. Decizia de
completare se comunic solicitantului n 5 zile lucrtoare de la data emiterii.
(4) n cazul completrii autorizaiei, organismele private au obligaia ncheierii unor acte
adiionale la contractele de colaborare ncheiate cu direciile generale de asisten social i
protecia copilului n a cror raz administrativ-teritorial i desfoar activitatea i a
transmiterii unei fotocopii a acestora ctre A.N.P.D.C.A., n termen de 5 zile de la ncheierea
lor.
ART. IV
Hotrrea Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaiilor private strine
de a desfura activiti n domeniul adopiei internaionale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"(1) n urma analizrii cererii prezentate, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de
prezenta hotrre i cele impuse de normele Conveniei asupra proteciei copilului i
cooperrii n materia adopiei internaionale, ncheiat la Haga la 29 mai 1993, i/sau ale
acordurilor de colaborare bilaterale n domeniul adopiei, A.N.P.D.C.A. va autoriza
organizaia privat strin solicitant pentru o perioad de doi ani."
2. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 7
Autorizaia va putea fi rennoit pentru aceeai perioad, la cererea organizaiei private
strine, n urma prezentrii documentelor prevzute la art. 4 i a raportului de activitate al
solicitantului, ntocmit pentru perioada de valabilitate a autorizaiei emise de ctre
A.N.P.D.C.A."
ART. V
(1) Autorizaiile emise n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 233/2012, precum i cele emise
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.441/2004, valabile la data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri, i menin valabilitatea pn la expirarea termenului pentru care au fost emise.
(2) Contractele de colaborare aflate n derulare, ncheiate potrivit art. 4 din Hotrrea
Guvernului nr. 233/2012, i menin valabilitatea pn la expirarea termenului autorizaiei n
baza creia au fost ncheiate.
ART. VI
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Hotrrea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopiei i a Regulamentului de organizare i
funcionare a Consiliului de coordonare de pe lng Oficiul Romn pentru Adopii, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 268 din 23 aprilie 2012;
b) Hotrrea Guvernului nr. 329/2010 privind unele msuri de eficientizare a activitilor
n domeniul adopiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 30
aprilie 2010;
c) Ordinul nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza crora se realizeaz potrivirea
teoretic, emis de preedintele Oficiului Romn pentru Adopii, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012;
d) Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoan sau
familie apt s adopte, precum i a modelului i coninutului unor formulare, instrumente i
documente utilizate n procedura adopiei, emis de preedintele Oficiului Romn pentru
Adopii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 245 din 11 aprilie 2012;
e) Ordinul nr. 617/2012 privind aprobarea unor msuri viznd asigurarea transparenei
unor etape administrative derulate n cadrul procedurilor de adopie i coordonarea
interveniei Compartimentului adopii i postadopii n relaia cu managerul de caz, emis de
preedintele Oficiului Romn pentru Adopii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2013;
f) Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexeaz cererii de evaluare n
vederea eliberrii unui nou atestat de persoan sau familie apt s adopte, ca urmare a
expirrii atestatului anterior, emis de preedintele Oficiului Romn pentru Adopii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2013.
ART. VII
Hotrrea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile i activitile ce pot fi desfurate de
ctre organismele private romne n cadrul procedurii adopiei interne, precum i
metodologia de autorizare a acestora, cu modificrile i completrile aduse prin prezenta
hotrre, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
ART. VIII
Prezenta hotrre intr n vigoare la data intrrii n vigoare a Legii nr. 57/2016 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopiei, precum i a altor
acte normative.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO

Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale
i persoanelor vrstnice,
Drago-Nicolae Pslaru

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu

Ministrul sntii,
Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor externe,


Lazr Comnescu

Ministrul finanelor publice,


Anca Dana Dragu

Bucureti, 10 august 2016.


Nr. 579.
ANEX

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopiei

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

ART. 1
n nelesul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) printe firesc, familie extins, adoptator, familie adoptatoare i stat primitor - astfel cum
sunt definite la art. 2 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopiei, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Lege;
b) manager de caz - profesionistul astfel cum este definit n Ordinul secretarului de stat al
Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz n domeniul proteciei
drepturilor copilului;
c) responsabil de caz al copilului - asistentul social/psihologul din cadrul compartimentului
de adopii desemnat pentru copilul al crui plan individualizat de protecie are ca finalitate
adopia intern; obligaiile ce revin responsabilului de caz al copilului conform prevederilor
prezentelor norme metodologice pot fi exercitate i de ctre orice alt asistent social/psiholog
angajat al direciei generale de asisten social i protecia copilului desemnat n acest scop
prin dispoziia conducerii direciei;
d) responsabil de caz al familiei - asistentul social/psihologul din cadrul compartimentului
de adopii sau, dup caz, din cadrul organismului privat autorizat, desemnat pentru
adoptator/familia adoptatoare;
e) persoana de referin pentru copil - persoana cu care copilul este familiarizat, n prezena
creia se simte n siguran i fa de care a dezvoltat o relaie de ncredere;
f) compartiment de specialitate - compartimentul de adopii din structura organizatoric a
direciei generale de asisten social i protecia copilului;
g) autoritate central - autoritatea desemnat de ctre fiecare stat contractant al Conveniei
asupra proteciei copiilor i cooperrii n materia adopiei internaionale, ncheiat la Haga la
29 mai 1993, ratificat prin Legea nr. 84/1994, cu modificrile ulterioare (denumit n
continuare Convenia de la Haga), nsrcinat cu ducerea la ndeplinire a obligaiilor impuse
de aceast convenie;
h) autoritatea strin competent - orice autoritate/instituie strin, alta dect cea
prevzut la lit. g), prin intermediul creia se obin documente i informaii necesare
instrumentrii cererilor de adopie internaional;
i) organizaia strin acreditat - organismul privat acreditat de ctre statul primitor n
conformitate cu legislaia acestui stat i autorizat de Autoritatea Naional pentru Protecia
Drepturilor Copilului, denumit n continuare A.N.P.D.C.A., s desfoare activiti n
domeniul adopiei internaionale;
j) organism privat autorizat, denumit n continuare O.P.A. - persoan juridic romn, fr
scop lucrativ, legal constituit, autorizat de A.N.P.D.C.A. s presteze servicii i s
desfoare activiti n cadrul procedurii adopiei interne, prevzute de Hotrrea Guvernului
nr. 233/2012;
k) direcia - direcia general de asisten social i protecia copilului, instituie public, cu
personalitate juridic, nfiinat n subordinea consiliilor judeene, respectiv consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucureti, n condiiile legii.
ART. 2
(1) Pe parcursul procedurilor de adopie copilul este ncurajat i susinut n exprimarea
opiniei sale, aceasta fiind consemnat i luat n considerare, n funcie de vrsta i de gradul
su de maturitate.
(2) n realizarea tuturor demersurilor care vizeaz adopia copilului se urmresc:
a) asigurarea continuitii n viaa copilului, meninerea relaiilor personale ale acestuia,
dac acest lucru nu contravine interesului lui superior, i pstrarea obiectelor personale
semnificative sau cu valoare afectiv pentru copil;
b) facilitarea desprinderii copilului de persoanele de referin i asigurarea unei integrri
uoare n familia adoptatorului.
ART. 3
Pe parcursul procedurilor de adopie copilului i se ofer informaii i explicaii clare i
concrete, potrivit vrstei i gradului su de maturitate, referitoare la durata i etapele
procesului de adopie. n acest demers, managerul de caz este obligat s colaboreze cu
persoana/persoanele de referin pentru copil, precum i cu responsabilul de caz al copilului.

CAPITOLUL II
Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare n vederea obinerii atestatului n
cadrul procedurii adopiei interne

SECIUNEA 1
Informarea prealabil

ART. 4
(1) Persoanele care i exprim intenia de a adopta se pot adresa direciei sau O.P.A.
pentru obinerea informaiilor referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din Romnia,
precum i la documentaia necesar, demersurile i durata procedurilor adopiei interne.
(2) Furnizarea informaiilor prevzute la alin. (1) este nsoit de nmnarea unui material
cuprinznd o list cu principalele acte normative incidente n adopie i documentele necesare
pentru depunerea cererii de eliberare a atestatului.
(3) Realizarea activitii de informare se evideniaz ntr-un document semnat de solicitant
i de persoana care a realizat aceast activitate i se nmneaz solicitantului.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplic n situaia persoanelor care doresc s adopte
copilul alturi de care s-au bucurat de via de familie o perioad de minimum 6 luni.

SECIUNEA a 2-a
Depunerea cererii de evaluare

ART. 5
(1) Persoana sau familia care dorete s adopte formuleaz o cerere scris adresat direciei
competente conform legii sau unui O.P.A.
(2) Anterior nregistrrii cererii prevzute la alin. (1), direcia sau, dup caz, O.P.A. se va
asigura c procedura de informare prealabil a fost ndeplinit, n caz contrar, acestea
procednd n mod obligatoriu la furnizarea informaiilor i ntocmirea documentului care
atest ndeplinirea acestei activiti.
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile n situaia n care persoana sau familia se afl n
situaia prevzut la art. 4 alin. (4).
ART. 6
(1) Documentele necesare soluionrii cererii de evaluare depuse de ctre persoana sau
familia adoptatoare sunt cele prevzute n anexa nr. 1.
(2) Documentele prevzute n anexa nr. 1 lit. f), h), j) i l) se solicit i pentru soul
adoptatorului, n situaia n care acesta nu se asociaz la cererea de adopie.
ART. 7
(1) Dup depunerea nscrisurilor prevzute la art. 6 alin. (1) i, dup caz, la alin. (2),
cererea de evaluare se verific de ctre consilierul juridic sub aspectul existenei sau
inexistenei vreunuia dintre impedimentele legale la adopie, n conformitate cu dispoziiile
Codului civil i Legii nr. 273/2004 privind procedura adopiei, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare. Rezultatul verificrii se consemneaz ntr-un referat.
(2) Dac s-a constatat c nu exist niciunul dintre impedimentele de a adopta, se iniiaz
procesul de evaluare. Pe parcursul evalurii pot fi solicitate orice alte documente i informaii
considerate relevante.
(3) n situaia n care documentaia este complet, ntocmit corespunztor i nu exist
interdicii la adopie, direcia sau O.P.A. informeaz solicitantul cu privire la iniierea
procesului de evaluare i la desemnarea responsabilului de caz al familiei. Acesta este obligat
s introduc n Registrul naional pentru adopii, denumit n continuare R.N.A., informaiile
cu privire la adoptator/familia adoptatoare cuprinse n cererea de evaluare n vederea
eliberrii atestatului de familie adoptatoare.
(4) n situaia n care direcia sau O.P.A. constat existena unei documentaii incomplete
sau ntocmite necorespunztor, se solicit completarea ori, dup caz, refacerea acesteia de
ctre adoptator/familia adoptatoare, care are obligaia s se conformeze acestei solicitri n
termen de 10 zile de la primirea acesteia.
(5) n situaia necompletrii documentaiei ori a identificrii unor interdicii la adopie se
informeaz, n scris, solicitantul cu privire la nenceperea evalurii.

SECIUNEA a 3-a
Etapele procesului de evaluare

ART. 8
Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare se realizeaz de echipa de
evaluare format din asistent social i psiholog, unul dintre acetia avnd i calitatea de
responsabil de caz al familiei, i cuprinde urmtoarele etape:
a) evaluarea social;
b) evaluarea psihologic;
c) pregtirea pentru asumarea n cunotin de cauz a rolului de printe.
ART. 9
(1) Evaluarea social se realizeaz pe parcursul unui numr de minimum 6 ntlniri, la
finalul fiecrei ntlniri ntocmindu-se o not de ntlnire care conine observaiile i
concluziile rezultate.
(2) Evaluarea psihologic presupune parcurgerea unui numr de cel puin 4 ntlniri de
evaluare/consiliere, rezultatele evalurii psihologice i recomandrile formulate fiind
consemnate n fiele de evaluare psihologic.
(3) Responsabilul de caz al familiei stabilete de comun acord cu adoptatorul/familia
adoptatoare calendarul ntlnirilor din cadrul procedurii de evaluare.
(4) n funcie de particularitile fiecrui caz, asistentul social sau, dup caz, psihologul
poate decide cu privire la necesitatea realizrii unui numr de ntlniri suplimentare,
comunicnd aceast decizie adoptatorului/familiei adoptatoare n vederea actualizrii
calendarului ntlnirilor.
(5) ntlnirile realizate cu scopul evalurii sociale i psihologice se desfoar att la
locuina familiei, ct i la sediul direciei sau, dup caz, al O.P.A. Fiecare membru al echipei
de evaluare are obligaia de a realiza cel puin una din ntlnirile destinate evalurii la
domiciliul persoanei/familiei adoptatoare.
ART. 10
Pregtirea adoptatorului/familiei adoptatoare este destinat evalurii i dezvoltrii
capacitii acestuia/acesteia de a rspunde nevoilor copilului adoptat i se desfoar pe
parcursul a 3 sesiuni individuale sau de grup, cu o durat total de minimum 12 ore. La
finalul fiecrei sesiuni, specialitii direciei sau ai O.P.A. care au susinut pregtirea sunt
obligai s completeze o fi de observaie pentru fiecare adoptator/familie adoptatoare.
ART. 11
(1) Ulterior parcurgerii celor 3 etape ale procesului de evaluare, membrii echipei de
evaluare ntocmesc raportul final de evaluare a capacitii de a adopta a adoptatorului/familiei
adoptatoare.
(2) Raportul final de evaluare conine sinteza informaiilor psihosociale consemnate n
documentele ntocmite pe parcursul evalurii, precizarea punctelor tari i slabe ale
adoptatorului/familiei adoptatoare din perspectiva capacitii acestuia/acesteia de a rspunde
nevoilor copilului adoptat, concluziile echipei de evaluare privind capacitatea solicitantului
de a adopta i propunerea privind eliberarea/neeliberarea atestatului.
ART. 12
Pe tot parcursul procesului de evaluare adoptatorul/familia adoptatoare are obligaia de a
informa direcia sau O.P.A. cu privire la eventualele schimbri intervenite n situaia sa
sociopsihomedical, anexnd, dup caz, acte doveditoare.
ART. 13
(1) n situaia n care pe parcursul procesului de evaluare adoptatorul/familia adoptatoare
i exprim intenia de a renuna la evaluare, membrii echipei de evaluare ntocmesc un raport
n care menioneaz stadiul evalurii i motivul ncetrii acesteia.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) conine i propunerea de ncetare a procesului de
evaluare, adoptatorul/familia adoptatoare fiind informat/informat n scris asupra ncetrii
evalurii. Responsabilul de caz al familiei este obligat s introduc n R.N.A. meniunea cu
privire la acest aspect.
(3) Dac intenia de renunare la continuarea procedurilor de adopie intervine ulterior
eliberrii atestatului, adoptatorul/familia adoptatoare formuleaz n scris la direcie o cerere
motivat pentru retragerea atestatului. Dispoziia de retragere a atestatului se introduce n
R.N.A. de ctre direcie, n termen de 5 zile de la emitere.
ART. 14
Dac pe parcursul procesului de evaluare membrii echipei de evaluare constat c cel puin
una dintre declaraiile prevzute la lit. b) i j) din anexa nr. 1 nu corespunde realitii, precum
i n situaia n care au aprut impedimente de orice natur care mpiedic finalizarea
procesului de evaluare, acesta nceteaz. Prevederile art. 13 alin. (2) se aplic n mod
corespunztor.
ART. 15
n situaia n care solicitantul i schimb domiciliul pe parcursul procesului de evaluare n
raza administrativ-teritorial a altei direcii competente s elibereze atestatul, direcia sau,
dup caz, O.P.A. care a nregistrat cererea de evaluare are obligaia transmiterii acesteia,
nsoit de ntreaga documentaie existent, direciei de la noul domiciliu, n termen de 3 zile
lucrtoare de la data la care a luat cunotin de schimbarea domiciliului. n acest caz
finalizarea procedurii de evaluare poate fi realizat de ctre direcia de la noul domiciliu sau
de ctre un O.P.A. cu care aceast direcie a ncheiat protocol de colaborare.

SECIUNEA a 4-a
Raportul final de evaluare i procedura de contestare

ART. 16
(1) Raportul final de evaluare se comunic adoptatorului/familiei adoptatoare n termen de
5 zile lucrtoare de la finalizarea acestuia. Comunicarea se face prin orice mijloc ce asigur
transmiterea documentului i confirmarea primirii acestuia, la adresa indicat de solicitant.
(2) n situaia n care evaluarea a fost realizat de ctre o alt direcie dect cea competent
s elibereze atestatul sau de ctre O.P.A., acestea au obligaia ca n termenul prevzut la alin.
(1) s transmit direciei care urmeaz s emit atestatul raportul final de evaluare, nsoit de
ntreaga documentaie existent.
(3) n cazul n care raportul final conine propunerea de eliberare a atestatului de
persoan/familie apt pentru adopie, directorul direciei competente emite dispoziia privind
eliberarea atestatului, care se comunic solicitantului n termen de 5 zile lucrtoare de la
emitere.
(4) n cazul n care rezultatul evalurii este nefavorabil, raportul final coninnd propunerea
de neeliberare a atestatului de persoan/familie apt pentru adopie, acesta poate fi contestat
la direcia competent s emit atestatul n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicare.
(5) n cazul n care rezultatul evalurii nu este contestat n termenul prevzut la alin. (4),
direcia emite dispoziia de neeliberare a atestatului care se comunic adoptatorului/familiei
adoptatoare n termen de 5 zile lucrtoare de la emitere.
ART. 17
Dac adoptatorul/familia adoptatoare formuleaz, n termenul prevzut de lege, contestaie
la raportul final de evaluare, directorul direciei nu poate emite dispoziia pn la soluionarea
contestaiei.
ART. 18
(1) n situaia n care comisia de soluionare a contestaiilor, denumit n continuare
comisia, propune completarea procesului de evaluare cu noi informaii sau documente i
direcia i nsuete aceast propunere, membrii echipei care au realizat evaluarea sunt
obligai s efectueze demersurile necesare pentru completarea informaiilor/documentelor
solicitate, n termen de 15 zile lucrtoare de la comunicarea propunerii.
(2) Concluziile i recomandarea cuprinse n raportul final de evaluare se pot menine sau se
pot modifica n funcie de rezultatul obinut ca urmare a analizei noilor informaii/documente,
directorul direciei urmnd a emite dispoziia de eliberare/neeliberare a atestatului, care se
comunic adoptatorului/familiei adoptatoare n termen de 5 zile lucrtoare de la emitere.
ART. 19
(1) n cazul n care comisia propune realizarea unei noi evaluri sociale i/sau psihologice
i direcia i nsuete aceast propunere, noile evaluri sunt realizate de cabinete
individuale, cabinete asociate sau societi civile profesionale de asisten social i/sau de
psihologie cu care A.N.P.D.C.A. a ncheiat convenii de colaborare. n termen de 5 zile de la
nregistrarea propunerii comisiei, direcia este obligat s informeze contestatarul asupra
necesitii selectrii i contactrii unui astfel de cabinet sau societii civile profesionale
competente s realizeze noua evaluare.
(2) Contestatarul are la dispoziie un termen de 15 zile de la data informrii pentru a
ncheia un contract de prestri de servicii n vederea realizrii unei noi evaluri.
(3) n situaia n care comisia recomand realizarea unei noi evaluri sociale, aceasta va
urmri numai aspectele care au condus la formularea propunerii de neeliberare a atestatului,
iar n cazul recomandrii realizrii unei noi evaluri psihologice, aceasta se va realiza n
integralitate.
ART. 20
(1) Termenul de realizare a noilor evaluri nu poate depi 30 de zile de la data ncheierii
contractului de prestri servicii n vederea realizrii unei noi evaluri.
(2) La cererea motivat a cabinetului/societii civile profesionale prevzut/prevzute la
art. 19 alin. (1), direcia poate pune la dispoziia acestuia/acesteia documente din cadrul
dosarului de evaluare.
(3) n termenul prevzut la alin. (1), rezultatul noii evaluri sociale i/sau psihologice se
consemneaz ntr-un raport i se transmite contestatarului i direciei. Raportul comunicat
direciei este nsoit de documentaia ntocmit n cadrul evalurii.
(4) Dup nregistrarea raportului la direcie i n baza analizei acestuia, directorul emite
dispoziia de eliberare/neeliberare a atestatului, care va meniona dac aceasta se bazeaz
exclusiv pe concluziile raportului final de evaluare sau dac au fost luate n considerare i
elementele rezultate ca urmare a unor noi evaluri. Dispoziia se comunic
adoptatorului/familiei adoptatoare n termen de 5 zile lucrtoare de la emitere.
ART. 21
Ulterior emiterii atestatului, responsabilul de caz al familiei este obligat s actualizeze n
R.N.A. informaiile cu privire la adoptator/familia adoptatoare aa cum rezult din raportul
final de evaluare, precum i din documentul prin care adoptatorul i-a exprimat
disponibilitatea de deplasare pentru realizarea potrivirii cu un copil adoptabil. Informaia
viznd disponibilitatea de deplasare poate fi modificat oricnd, n funcie de opiunea
adoptatorului. Informaiile se introduc nsoite de copia electronic a raportului final de
evaluare, dispoziia de eliberare/neeliberare a atestatului, precum i, dup caz, a atestatului de
adoptator/familie adoptatoare.
ART. 22
Dup eliberarea atestatului de persoan/familie apt s adopte, toate demersurile ulterioare
stabilite de prezentele norme metodologice n sarcina responsabilului de caz al familiei se
realizeaz numai de ctre responsabilul de caz din cadrul compartimentului de specialitate,
desemnat de direcia de la domiciliul persoanei/familiei atestate.
ART. 23
(1) n situaia n care adoptatorul/familia adoptatoare i schimb domiciliul/reedina dup
obinerea atestatului, acesta/aceasta are obligaia de a notifica acest aspect direciei care a
eliberat atestatul, n termen de 3 zile de la eliberarea documentului care face dovada adresei
de domiciliu/reedin. Direcia face meniune cu privire la notificare n R.N.A., meniunea
operat suspendnd orice demers de potrivire.
(2) Direcia de la noul/noua domiciliu/reedin are obligaia de a efectua o anchet social
n termen de 7 zile de la operarea meniunii n R.N.A. Documentul care consemneaz
concluziile anchetei sociale trebuie s evidenieze acele aspecte care s-au modificat ca urmare
a schimbrii domiciliului/reedinei adoptatorului/familiei adoptatoare i se introduce n copie
electronic n R.N.A.
(3) n funcie de concluziile rezultate ca urmare a realizrii anchetei sociale prevzute la
alin. (2), direcia de la noul/noua domiciliu/reedin poate formula n atenia direciei care a
eliberat atestatul o propunere motivat viznd retragerea acestuia sau, dup caz, poate iniia,
respectiv continua demersurile de potrivire.

SECIUNEA a 5-a
Organizarea i funcionarea comisiei de soluionare a contestaiilor

ART. 24
(1) Colegiul Naional al Asistenilor Sociali, Colegiul Psihologilor i A.N.P.D.C.A.
desemneaz n cadrul comisiei de soluionare a contestaiilor cte un membru titular i unul
supleant. Componena comisiei se aprob prin decizie a preedintelui A.N.P.D.C.A.
(2) Reprezentanii celor dou colegii profesionale desemnai n cadrul comisiei nu pot fi
implicai, pe perioada n care ndeplinesc aceast calitate, nici personal i nici prin
intermediul organismelor private autorizate, cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau
societilor civile profesionale de asisten social i/sau de psihologie n realizarea
evalurii/reevalurii prevzute de prezentele norme metodologice pentru eliberarea atestatului
de persoan/familie adoptatoare.
(3) Reprezentanii A.N.P.D.C.A. sunt desemnai dintre angajaii compartimentului de
specialitate din structura organizatoric a acestei instituii.
ART. 25
(1) Convocarea membrilor comisiei se face n scris, prin fax sau e-mail, n termen de 3 zile
lucrtoare de la data nregistrrii contestaiei la A.N.P.D.C.A. Convocarea menioneaz data,
ora i locul desfurrii edinei i se transmite nsoit de o copie a contestaiei formulate.
(2) Convocarea membrilor comisiei, nregistrarea contestaiilor n registrul propriu de
intrri-ieiri al acesteia, ntocmirea proceselor-verbale de edin, redactarea raportului
privind soluionarea contestaiei, precum i efectuarea celorlalte demersuri necesare derulrii
activitii comisiei se realizeaz de ctre o persoan special desemnat n acest sens din
cadrul compartimentului de specialitate al A.N.P.D.C.A.
(3) Anterior realizrii convocrii, persoana prevzut la alin. (2) verific dac contestaia
este nsoit de copia dosarului contestatarului i, n msura n care se constat nendeplinirea
acestei condiii, va solicita transmiterea dosarului.
ART. 26
(1) nainte de analizarea pe fond a contestaiei, comisia verific dac sunt ntrunite
cumulativ urmtoarele condiii:
a) contestaia este formulat n termenul prevzut de lege;
b) contestaia este formulat de persoana/familia adoptatoare creia i s-a comunicat
raportul final de evaluare ori de o persoan mputernicit n acest sens prin procur notarial;
c) contestaia vizeaz rezultatul nefavorabil al raportului final de evaluare.
(2) n cazul n care contestaia nu ndeplinete vreuna dintre condiiile prevzute la alin.
(1), comisia propune respingerea contestaiei.
(3) n cazul n care contestaia este admisibil, comisia procedeaz la analiza pe fond a
acesteia, respectiv analizarea raportului final de evaluare i a documentaiei transmise de
ctre direcie i a motivelor invocate de contestatar.
ART. 27
(1) Comisia formuleaz propuneri, ca urmare a exprimrii votului deschis al majoritii
membrilor si.
(2) Rezultatul soluionrii contestaiei i propunerile comisiei se consemneaz ntr-un
raport semnat de ctre toi membrii acesteia, care se comunic direciei i contestatarului de
ctre persoana prevzut la art. 25 alin. (2).

CAPITOLUL III
Dispoziii viznd stabilirea adopiei interne ca finalitate a planului individualizat de
protecie i deschiderea procedurii adopiei

SECIUNEA 1
Stabilirea adopiei interne ca finalitate a planului individualizat de protecie

ART. 28
(1) Stabilirea adopiei interne ca finalitate a planului individualizat de protecie este n
competena managerului de caz al copilului.
(2) Anterior stabilirii adopiei interne ca finalitate a planului individualizat de protecie,
managerul de caz trebuie s se asigure c:
a) pentru fiecare copil pentru care urmeaz s stabileasc adopia intern ca finalitate a
planului individualizat de protecie s-au identificat fraii acestuia aflai n sistemul de
protecie special care ndeplinesc condiiile prevzute de lege pentru stabilirea adopiei ca
finalitate a planului individualizat de protecie. n situaia n care, n interesul superior al
copiilor, managerul de caz apreciaz c pot fi realizate demersuri de adopie separat a
frailor, acesta ntocmete un raport motivat n acest sens;
b) n cazul fiecrui copil pentru care s-a stabilit, n condiiile Legii nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, o msur de protecie special, au fost realizate demersuri pentru reintegrarea la
prinii si fireti sau pentru integrarea copilului n familia extins, dup caz.
ART. 29
(1) Adopia intern ca finalitate a planului individualizat de protecie se stabilete la
expirarea termenelor prevzute de lege. n situaia declaraiilor prinilor i rudelor copilului
pn la gradul al patrulea care au putut fi gsite, prin care menioneaz c nu doresc s se
ocupe de creterea i ngrijirea copilului, acest termen se calculeaz de la data expirrii
termenului prevzut de lege pentru retragerea ultimei declaraii nregistrate.
(2) Termenele de 1 an, respectiv 6 luni prevzute de lege n vederea stabilirii adopiei
interne ca finalitate a planului individualizat de protecie se calculeaz de la data instituirii
primei msuri de protecie cu privire la copil.
ART. 30
(1) Declaraiile prinilor i rudelor copilului pn la gradul al patrulea inclusiv, care au
putut fi gsite, prin care acestea i exprim refuzul de a se ocupa de creterea i ngrijirea
copilului, pot fi nregistrate i la direcia n a crei raz administrativ-teritorial locuiesc n
fapt acetia, urmnd ca declaraiile s fie transmise, n termen de 5 zile de la nregistrare,
direciei care a instituit msura de protecie.
(2) Declaraiile prevzute la alin. (1) pot fi date numai dup informarea acestora de ctre
reprezentanii direciei asupra existenei la nivel local a serviciilor de suport, precum i asupra
posibilitilor de sprijin financiar sau material.
ART. 31
(1) Obligaia de a informa persoanele alturi de care copilul s-a bucurat de via de familie
o perioad de minimum 6 luni, cu privire la stabilirea adopiei ca finalitate a planului
individualizat de protecie, revine managerului de caz. Acesta informeaz persoanele n cauz
cu privire la urmtoarele aspecte:
a) necesitatea depunerii cererii pentru obinerea atestatului de persoan/familie apt pentru
adopie, n situaia n care doresc s adopte copilul;
b) prioritatea la adopia copilului de care beneficiaz n temeiul Legii;
c) durata maxim a procedurilor viznd acordarea atestatului de persoan/familie apt
pentru adopie;
d) documentele necesare pentru soluionarea cererii de atestare;
e) pierderea prioritii n realizarea potrivirii, n situaia nedepunerii cererii n termenul
prevzut de lege.
(2) Informarea prevzut la alin. (1) se realizeaz n 5 zile de la stabilirea adopiei interne
ca finalitate a planului individualizat de protecie, verbal sau prin intermediul unei notificri
transmise prin pot, fax sau pot electronic.
(3) n cazul n care informarea este realizat verbal, ndeplinirea acestei obligaii se atest
prin ntocmirea unui proces-verbal semnat de managerul de caz i persoana/persoanele
vizat/vizate. n celelalte cazuri, ntocmirea procesului-verbal nu este necesar, termenul
maxim prevzut de lege pentru depunerea cererii privind eliberarea atestatului calculndu-se
de la data primirii notificrii.
ART. 32
Adopia intern poate fi stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecie numai
dac ambii prini fireti ai copilului au mplinit vrsta de 14 ani.
ART. 33
Dispoziiile prezentei seciuni nu sunt aplicabile n situaia adopiei copilului pentru care a
fost instituit tutela.

SECIUNEA a 2-a
Luarea n eviden a copilului de ctre compartimentul de specialitate

ART. 34
(1) n termen de 5 zile de la stabilirea finalitii planului individualizat de protecie ca fiind
adopia intern, managerul de caz transmite ctre compartimentul de specialitate, n copie,
dosarul copilului. Managerul de caz are obligaia de a transmite compartimentului de
specialitate orice informaie relevant cu privire la copil i familia sa obinut ulterior.
(2) Compartimentul de specialitate ia n eviden cazul, fiind desemnat responsabilul de
caz al copilului. n cazul frailor se desemneaz acelai responsabil de caz. Responsabilul
desemnat are obligaia introducerii n R.N.A. a informaiilor referitoare la copil, inclusiv a
acelora care vizeaz potrivirea cu prioritate, conform legii, a copilului cu un/o
adoptator/familie adoptatoare. Aceste informaii se actualizeaz ori de cte ori este necesar.
(3) n situaia n care interesul superior al copiilor justific aceast msur, informaiile
referitoare la separarea/nesepararea frailor pot fi actualizate la solicitarea managerului de
caz. Acesta poate reveni asupra deciziei luate n aceast privin, pn la momentul intrrii
unuia dintre frai n etapa de potrivire practic, pe baza unui raport motivat care se introduce
n R.N.A.
(4) Persoana cu atribuii de responsabil de caz al copilului nu poate fi desemnat s
ndeplineasc atribuii de responsabil de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare.
ART. 35
(1) n situaia copilului pentru care a fost instituit tutela, solicitarea formulat de tutore n
vederea promovrii aciunii de deschidere a procedurii adopiei este nregistrat la direcia n
a crei raz teritorial este situat domiciliul copilului, care are obligaia desemnrii unui
responsabil de caz pentru copil.
(2) Responsabilul de caz al copilului identific elementele necesare n msur s susin c
adopia rspunde interesului superior al copilului, ntocmete un raport care urmeaz a fi
anexat cererii de deschidere a procedurii adopiei i introduce n R.N.A. informaiile
referitoare la copil.

SECIUNEA a 3-a
Deschiderea procedurii adopiei

ART. 36
Activitile prevzute de lege viznd consilierea prealabil exprimrii consimmntului la
adopie de ctre prinii biologici sau tutore, precum i ntocmirea raportului care atest
derularea acestei activiti sunt realizate de consilierul juridic din cadrul direciei.
ART. 37
(1) Ulterior realizrii activitilor prevzute la art. 36, direcia sesizeaz, n termenul
prevzut de lege, instana judectoreasc n vederea deschiderii procedurii adopiei, anexnd
la cerere, dup caz, documentele prevzute n anexa nr. 2.
(2) n cazul frailor pentru care managerul de caz a apreciat c nu pot fi realizate demersuri
de adopie separat a acestora este formulat o singur cerere prin care se solicit instanei
judectoreti deschiderea procedurii adopiei pentru acetia.
ART. 38
Direcia n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului este obligat s actualizeze n
R.N.A. informaiile cu privire la copiii pentru care s-a ncuviinat deschiderea procedurii
adopiei. Informaiile sunt nsoite de copia electronic a hotrrii judectoreti definitive
privind deschiderea procedurii adopiei.
ART. 39
Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic n situaia adopiei copilului de ctre soul
printelui su firesc sau adoptiv.

CAPITOLUL IV
Potrivirea iniial i practic n cadrul procedurii adopiei interne

SECIUNEA 1
Potrivirea iniial

ART. 40
(1) Procesul de potrivire iniial const n identificarea i selectarea persoanei/familiei
atestate n vederea adopiei care, din punct de vedere teoretic, corespunde nevoilor copilului.
(2) Potrivirea iniial se realizeaz pornind de la nevoile i caracteristicile copilului, lund
n considerare capacitatea adoptatorului/familiei adoptatoare atestate de a rspunde acestora.
ART. 41
(1) Pentru fiecare copil aflat n evidena R.N.A. cu hotrre definitiv de deschidere a
procedurii de adopie se genereaz lista cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestate. n cazul
frailor inseparabili, lista este comun.
(2) Includerea adoptatorilor/familiilor adoptatoare n cadrul listei se face n funcie de
gradul n care acetia rspund nevoilor i caracteristicilor copilului menionate mai jos i care
reprezint criterii de potrivire iniial:
a) vrsta copilului;
b) sexul copilului;
c) numrul de copii pe care familia i poate ngriji;
d) starea de sntate i nivelul de dezvoltare al copilului.
(3) n list se includ cu prioritate urmtoarele persoane atestate:
a) rudele copilului pn la gradul al patrulea inclusiv;
b) persoana/familia alturi de care copilul s-a bucurat de via de familie o perioad de
minimum 6 luni;
c) persoanele/familiile care au adoptat frai ai copilului sau se afl n procedur de adopie
cu un frate al acestuia.
(4) Adoptatorii care rspund n aceeai msur criteriilor de potrivire iniial se
ierarhizeaz n list ncepnd cu acei adoptatori care locuiesc n fapt la adresa de
domiciliu/reedin din acelai jude/sector cu cel al copilului. Adoptatorii care locuiesc n
fapt la adresa de domiciliu/reedin din acelai jude/sector cu cel al copilului vor fi
ierarhizai n list n funcie de vechimea atestatelor, lista fiind completat cu adoptatorii din
celelalte judee care, la rndul lor, sunt ierarhizai n funcie de vechimea atestatelor. n
situaia n care adoptatorul/familia adoptatoare a mai fost atestat/atestat, pentru stabilirea
vechimii se va lua n considerare data primei dispoziii de atestare, numai n cazul n care nu
au existat ntreruperi mai mari de 6 luni ntre data expirrii valabilitii atestatului i data
emiterii noii dispoziii de atestare.
(5) Adoptatorii/Familiile adoptatoare se includ n lista copiilor din judeele pentru care i-
au exprimat disponibilitatea de deplasare.
(6) n situaia n care, ulterior aplicrii dispoziiilor alin. (4), n lista unui copil exist mai
muli adoptatori/familii adoptatoare atestate care rspund n aceeai msur criteriilor
enunate, acetia se includ mpreun pe prima poziie a listei generate din R.N.A.
ART. 42
(1) Persoanele prevzute la art. 41 alin. (3) care doresc s adopte numai copilul/copiii fa
de care au prioritate nu vor fi incluse n listele altor copii.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 41 alin. (4), persoanele atestate care beneficiaz de
prioritate n realizarea potrivirii conform art. 41 alin. (3) i care rspund n aceeai msur
criteriilor de potrivire iniial sunt incluse mpreun pe prima poziie a listei generate din
R.N.A.
ART. 43
n lista prevzut la art. 41 nu se includ adoptatorul/familia adoptatoare atestat/atestat cu
reedina obinuit n Romnia care i-a exprimat intenia de a adopta internaional un copil
cu reedina obinuit n strintate. Cererea i documentaia depuse de aceste persoane se
transmit autoritilor strine ale statului de origine al copilului prin intermediul
A.N.P.D.C.A., n conformitate cu cerinele legislaiei statului respectiv.
ART. 44
(1) Responsabilul de caz al copilului are obligaia ca, cel puin o dat la 7 zile, s consulte
lista prevzut la art. 41 i s continue procedura de potrivire iniial cu adoptatorul/familia
adoptatoare aflat/aflat pe prima poziie din list.
(2) Continuarea procedurii de potrivire iniial se realizeaz n termen de 7 zile de la
consultarea listei prin analizarea informaiilor detaliate cuprinse n dosarul copilului, n
raportul final de evaluare al adoptatorului/familiei adoptatoare i, dup caz, n documentul
prevzut la art. 23 alin. (2), stabilindu-se dac adoptatorul/familia adoptatoare rspunde
nevoilor copilului. n situaia n care pe prima poziie a listei generate din R.N.A. sunt incluse
mai multe persoane, aceast analiz se realizeaz simultan cu toate aceste persoane, urmnd
ca potrivirea practic s se iniieze cu cel mai potrivit adoptator/familie adoptatoare.
(3) Analiza informaiilor se realizeaz de ctre responsabilul de caz al copilului n
colaborare cu psihologul din cadrul compartimentului de specialitate i responsabilul de caz
al adoptatorului/familiei adoptatoare, cu consultarea managerului de caz i, dup caz, a
persoanei de referin a copilului.
(4) La finalul activitilor prevzute la alin. (2) i (3) responsabilul de caz al copilului
completeaz fia sintetic de potrivire iniial i face meniunea n R.N.A. cu privire la
iniierea/neiniierea procedurii de potrivire practic.
ART. 45
n cazul n care adoptatorul/familia adoptatoare rspunde nevoilor copilului se iniiaz
procedura de potrivire practic. n caz contrar se reia procedura de potrivire iniial cu
urmtorul/urmtoarea adoptator/familie adoptatoare din lista actualizat generat din R.N.A.
SECIUNEA a 2-a
Potrivirea practic

ART. 46
(1) Potrivirea practic vizeaz pregtirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare i a
altor persoane de referin pentru copil i organizarea de ntlniri ntre copil i
adoptator/familia adoptatoare, n vederea facilitrii acomodrii acestora.
(2) Iniierea potrivirii practice se realizeaz de ctre responsabilul de caz al copilului sau,
dup caz, de ctre responsabilul de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare i const n
informarea acestor persoane cu privire la copil, nevoile i caracteristicile acestuia, motivele
pentru care se apreciaz c adoptatorul/familia adoptatoare respectiv/respectiv este
potrivit/potrivit pentru acel copil, prezentndu-i-se i fotografii recente ale copilului. n
situaia n care informarea este realizat de ctre responsabilul de caz al adoptatorului/familiei
adoptatoare, responsabilul de caz al copilului i comunic acestuia toate informaiile necesare
n acest sens, precum i fotografii ale copilului.
(3) n vederea derulrii activitilor prevzute la alin. (2) responsabilul de caz contacteaz
de ndat adoptatorul/familia adoptatoare i i informeaz asupra faptului c au obligaia de a
se prezenta n termen de 7 zile la direcie. Pentru motive obiective, neimputabile
solicitantului, la cererea motivat a acestuia, termenul poate fi prelungit cu 7 zile. Informarea
se poate realiza telefonic sau prin intermediul unei notificri transmise prin fax sau pot
electronic.
(4) n situaia n care adoptatorul/familia adoptatoare nu se prezint la direcie n termenele
prevzute la alin. (3) ori n cazul n care ulterior realizrii primei etape a potrivirii practice
persoana/familia adoptatoare refuz continuarea acesteia, pentru copil se reia procedura de
potrivire iniial prevzut la art. 44. Motivele refuzului se consemneaz n scris.
Responsabilul de caz al familiei face meniunile corespunztoare acestor aspecte n R.N.A.
(5) n cazul n care persoana/familia adoptatoare se afl n situaia de a fi refuzat de 5 ori
continuarea potrivirii practice, aceasta are obligaia de a parcurge un program de informare i
consiliere referitor la caracteristicile copiilor adoptabili din Romnia i motivaia refuzului,
organizat de ctre responsabilul de caz al familiei din cadrul direciei care a eliberat atestatul.
Programul este obligatoriu, cuprinde un numr de minimum 3 ntlniri, iar pn la finalizarea
acestuia adoptatorul/familia adoptatoare nu este inclus n demersuri de potrivire. La finalul
parcurgerii programului responsabilul de caz menioneaz n R.N.A data ncheierii acestuia.
ART. 47
n vederea facilitrii procedurii de potrivire practic, responsabilul de caz al copilului din
cadrul compartimentului de specialitate colaboreaz cu managerul de caz al acestuia, precum
i, dup caz, cu asistentul social/psihologul din cadrul O.P.A., n situaia n care copilul
beneficiaz de o msur de protecie special dispus la un asistent maternal angajat al
acestuia sau la un serviciu rezidenial al unui O.P.A. Managerul de caz se va asigura c
persoanele implicate n creterea i ngrijirea copilului vor sprijini copilul n procesul de
acomodare cu adoptatorul/familia adoptatoare.
ART. 48
Dac adoptatorul/familia adoptatoare accept continuarea potrivirii practice, stabilete
mpreun cu responsabilul de caz al acestuia/acesteia i cu cel al copilului, de comun acord,
data primei ntlniri cu copilul.
ART. 49
(1) Prima ntlnire are loc n mediul de via al copilului, fr a i se aduce la cunotin
scopul acesteia. Copilul este asistat n mod obligatoriu de persoana sa de referin.
(2) n 3 zile de la data primei ntlniri cu copilul, adoptatorul/familia adoptatoare i
exprim n scris opinia cu privire la continuarea procedurii de potrivire practic.
ART. 50
(1) n situaia n care se continu procedura de potrivire practic, responsabilul de caz al
copilului stabilete de comun acord cu adoptatorul/familia adoptatoare programul i modul de
desfurare a urmtoarelor ntlniri, precum i participanii la ntlniri. Psihologul particip la
cel puin 2 dintre ntlnirile stabilite.
(2) ntlnirile au drept scop realizarea treptat a acomodrii cu adoptatorul/familia
adoptatoare i pot fi realizate att n mediul de via al copilului, ct i n afara acestuia.
(3) Numrul ntlnirilor necesare pentru constatarea compatibilitii dintre copil i
adoptator/familia adoptatoare se stabilete de ctre cei 2 responsabili de caz, n funcie de
particularitile i evoluia cazului. Numrul minim al ntlnirilor este de 4.
(4) La finalul potrivirii practice, responsabilul de caz al copilului, cu consultarea
responsabilului de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare, ntocmete raportul de potrivire
i se face meniunea corespunztoare n R.N.A.
ART. 51
(1) Dac pe parcursul potrivirii practice specialitii constat c nu se realizeaz
acomodarea copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare, procedura de potrivire nceteaz i
se face meniunea n acest sens n R.N.A. Pentru copil se reia i se continu procedura de
potrivire iniial conform prevederilor art. 44.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), responsabilul de caz al copilului este obligat s
analizeze i s consemneze ntr-un document care se introduce n R.N.A motivul/motivele
care a/au determinat ncetarea potrivirii practice. Dac se apreciaz c aceste motive sunt
relevante, vor fi luate n considerare la reluarea procedurii de potrivire practic, pentru a
preveni apariia unei situaii similare.
ART. 52
n situaia copiilor care au mplinit vrsta de 14 ani ori a frailor ce nu pot fi separai, dac
unul dintre ei a mplinit vrsta de 14 ani, avnd hotrre definitiv de deschidere a procedurii
de adopie valabil, dispoziiile referitoare la realizarea potrivirii iniiale nu sunt aplicabile.
ART. 53
(1) Pentru situaiile n care legea stabilete c ncredinarea n vederea adopiei nu este
necesar, respectiv pentru adopia persoanei care a dobndit capacitate deplin de exerciiu,
adopia copilului de ctre soul printelui firesc sau adoptiv, adopia copilului pentru care a
fost deschis procedura adopiei i acesta se afl n plasament la unul dintre soii familiei
adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puin 6 luni, precum i pentru adopia copilului
de ctre tutorele su, dac au trecut cel puin 6 luni de la data instituirii tutelei, dispoziiile
referitoare la realizarea potrivirii practice nu sunt aplicabile. n aceast situaie se aplic
dispoziiile legale referitoare la ntocmirea raportului cu privire la evoluia relaiilor dintre
copil i adoptatori necesar a fi transmis instanei judectoreti nvestite cu soluionarea cererii
de ncuviinare a adopiei.
(2) n situaia persoanelor prevzute la art. 41 alin. (3) i la art. 52 dispoziiile referitoare la
potrivirea practic se aplic numai n situaia n care copilul/copiii nu se afl n
plasament/tutel la adoptator sau familia adoptatoare. n cazul n care acetia se afl n
plasament/tutel la adoptator sau familia adoptatoare de mai puin de 6 luni se aplic numai
dispoziiile referitoare la ntocmirea raportului de potrivire.
(3) Rapoartele prevzute la alin. (1) i (2) se ntocmesc dup realizarea de ctre
responsabilul de caz al copilului a minimum 2 ntlniri cu copilul i adoptatorul/familia
adoptatoare, desfurate n mediul de via al acestora.

SECIUNEA a 3-a
Potrivirea n situaia copiilor greu adoptabili

ART. 54
(1) R.N.A. conine o seciune distinct pentru urmtoarele categorii de copii greu
adoptabili:
a) cei pentru care n termen de 9 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de deschidere a
procedurii de adopie nu s-a reuit iniierea potrivirii practice;
b) cei pentru care n termen de 9 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de deschidere a
procedurii de adopie, dei a fost iniiat etapa potrivirii practice, aceasta a euat;
c) cei pentru care n termen de 9 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de deschidere a
procedurii de adopie, dei a fost pronunat o hotrrii de ncredinare n vederea adopiei,
aceasta a fost revocat.
(2) n cadrul seciunii prevzute la alin. (1) se introduc i copiii pentru care lista generat
din R.N.A., conform criteriilor prevzute la art. 41, nu conine timp de 3 luni consecutiv
niciun/nicio adoptator/familie adoptatoare atestat/atestat.
ART. 55
(1) n situaia copiilor greu adoptabili se realizeaz demersuri suplimentare pentru
identificarea unui/unei adoptator/familii adoptatoare prin continuarea procedurilor de
potrivire iniial prevzute n cadrul procedurii adopiei interne concomitent cu crearea i
utilizarea profilului copilului greu adoptabil, procedurile de potrivire fiind realizate innd
cont de nevoile particulare ale acestor copii. Consultarea listei de ctre responsabilul de caz al
copilului se realizeaz cel puin o dat la 30 de zile.
(2) Responsabilul de caz al copilului creeaz n termen de 5 zile de la momentul n care
copilul intr n categoria celor greu adoptabili un profil al acestuia.
(3) Profilul copiilor greu adoptabili conine o fotografie actual a copilului sau, dup caz, o
imagine reprezentativ aleas mpreun cu acesta, precum i urmtoarele informaii:
a) prenumele copilului;
b) judeul de domiciliu al copilului;
c) vrsta copilului i dac vrsta cronologic este diferit de vrsta de dezvoltare;
d) descrierea succint a nevoilor de sntate, emoionale, educaionale ale copilului;
e) principalele trsturi de personalitate i interesele/abilitile/aptitudinile copilului.
(4) Profilul poate include i mesaje vocale sau imagini video cu activiti ale copilului.
Opinia copilului va fi luat n considerare la crearea profilului, n funcie de gradul su de
nelegere i maturitate.
(5) n cazul frailor care nu pot fi separai n cadrul procedurii de adopie, profilul este
comun. Crearea profilului comun este obligatorie i n cazul frailor inseparabili la momentul
la care cel puin unul dintre acetia ndeplinete condiiile prevzute la art. 54 alin. (1) sau (2).
ART. 56
n scopul contientizrii problematicii i nevoilor copiilor greu adoptabili, A.N.P.D.C.A.,
direciile i O.P.A. pot organiza campanii de informare i promovare a adopiei interne a
acestor copii.
ART. 57
(1) Profilul copilului greu adoptabil poate fi consultat de ctre direcie. Consultarea se face
pe baza unui nume de utilizator i parol ce vor fi gestionate de ctre A.N.P.D.C.A.
(2) Persoana/Familia atestat poate consulta informaiile coninute n profilul copiilor greu
adoptabili la sediul direciei de la domiciliul su. n cazul n care responsabilul de caz al
familiei constat c persoana/familia a fost selectat ntr-o procedur de potrivire iniial n
cadrul listei unui copil adoptabil, solicit acesteia s opteze ntre a fi continuat procedura de
potrivire iniial pe list sau a fi demarat procedura de potrivire cu un copil greu adoptabil.
(3) Dac adoptatorul dorete s continue procedura de adopie cu un copil greu adoptabil,
indiferent de meniunile referitoare la numrul de copii i caracteristicile acestora coninute n
raportul final de evaluare, responsabilul de caz al familiei face meniunea n acest sens n
R.N.A. n termen de 7 zile de la efectuarea meniunii n R.N.A. responsabilul de caz al
copilului comunic responsabilului de caz al familiei toate informaiile referitoare la copil
pentru a fi prezentate adoptatorului.
(4) Procedura de potrivire practic se realizeaz cu aplicarea dispoziiilor art. 47 - 51
acordndu-se o atenie suplimentar modului n care adoptatorii reuesc s rspund nevoilor
particulare ale copiilor greu adoptabili. Reluarea demersurilor de potrivire iniial, dac este
cazul, se realizeaz att prin generarea din R.N.A. a listei prevzute la art. 41, ct i prin
consultarea profilului copilului greu adoptabil. n aceast situaie adoptatorul va fi inclus n
lista copiilor adoptabili.
(5) Raportul de potrivire va evidenia nevoile particulare ale copilului greu adoptabil,
capacitatea adoptatorului/familiei adoptatoare de a rspunde acestora, eventualele puncte
slabe ale adoptatorilor necesar a fi monitorizate n perioada de ncredinare n vederea
adopiei, precum i serviciile/activitile de sprijin i suport necesare. La cererea familiei ori
la propunerea direciei, activitile postadopie prevzute de Lege pot fi asigurate i pe durata
ncredinrii n vederea adopiei.

CAPITOLUL V
ncredinarea n vederea adopiei

SECIUNEA 1
Aspecte generale

ART. 58
(1) n termen de 5 zile de la ntocmirea raportului de potrivire, direcia n a crei raz
administrativ-teritorial este situat domiciliul copilului sesizeaz instana judectoreasc
pentru ncredinarea copilului n vederea adopiei.
(2) Odat cu cererea de ncredinare n vederea adopiei, direcia solicit instanei s se
pronune i cu privire la revocarea msurii de protecie special.
(3) La cererea de ncredinare n vederea adopiei se anexeaz documentele prevzute n
anexa nr. 1 lit. a), d), f), h), k) i l), precum i urmtoarele:
a) certificatul de natere al copilului, n copie;
b) certificatul medical privind starea de sntate a copilului, eliberat de ctre uniti publice
nominalizate de ctre direcia de sntate public;
c) hotrrea judectoreasc definitiv privind deschiderea procedurii adopiei;
d) raportul de potrivire, coninnd propunerea de sesizare a instanei judectoreti pentru
ncredinarea copilului n vederea adopiei;
e) dispoziia i atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/apt s adopte.
ART. 59
(1) Executarea hotrrii judectoreti prin care s-a admis cererea de ncredinare n vederea
adopiei se face n baza unui certificat de gref.
(2) Termenul pentru care s-a dispus ncredinarea se calculeaz de la data mutrii efective a
copilului la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare.
(3) Mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare se evideniaz ntr-un document
ntocmit n dublu exemplar i semnat de ctre reprezentantul direciei i de ctre
adoptator/familia adoptatoare, datat i nregistrat la direcia n a crei raz administrativ-
teritorial a fost protejat copilul.
(4) n situaia n care ncredinarea n vederea adopiei se dispune la un adoptator/familie
adoptatoare dintr-un alt sector/jude dect cel n care a fost protejat copilul, direcia prevzut
la alin. (3) are obligaia ca n termen de 5 zile s transmit documentul n care se
consemneaz mutarea copilului direciei n a crei raz administrativ-teritorial este situat
domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, n vederea lurii n eviden i a ntocmirii
rapoartelor bilunare de urmrire a evoluiei copilului.
(5) Preluarea copilului este realizat n mod obligatoriu de ctre adoptator sau de ctre cel
puin unul dintre soii din familia adoptatoare.

SECIUNEA a 2-a
Urmrirea evoluiei copilului pe perioada ncredinrii n vederea adopiei

ART. 60
Urmrirea evoluiei copilului ncredinat n vederea adopiei i a relaiilor dintre acesta i
adoptator/familia adoptatoare se realizeaz n mediul de via al copilului, prima vizit n
acest scop avnd loc n prima sptmn de la mutarea efectiv a copilului la
adoptator/familia adoptatoare.
ART. 61
(1) Rapoartele bilunare prevzute de lege conin constatrile rezultate ca urmare a evalurii
relaiilor dintre copil i familie, n urma vizitelor efectuate de ctre responsabilul de caz al
copilului sau, dup caz, de ctre responsabilul de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare,
precum i propuneri viznd, dup caz, meninerea, prelungirea sau revocarea ncredinrii n
vederea adopiei. n raport cu vrsta i gradul de maturitate a copilului, n aceste rapoarte este
menionat i opinia copilului, rezultat ca urmare a unor discuii personale cu copilul.
(2) Responsabilul de caz are obligaia de a informa adoptatorul/familia adoptatoare cu
privire la recomandrile i concluziile coninute n cuprinsul rapoartelor bilunare.
ART. 62
n vederea facilitrii integrrii copilului n noul mediu de via, n perioada pentru care s-a
dispus ncredinarea n vederea adopiei, pot fi realizate acele activiti postadopie prevzute
de lege care rspund nevoilor identificate n aceast etap.
ART. 63
La sfritul perioadei de ncredinare n vederea adopiei se ntocmete raportul final
referitor la evoluia relaiilor dintre copil i adoptator care conine propunerea viznd
ncuviinarea adopiei.
ART. 64
(1) n situaia n care, n perioada de ncredinare n vederea adopiei, adoptatorul/familia
adoptatoare i schimb domiciliul n raza administrativ-teritorial a altei direcii, competena
continurii instrumentrii procedurilor de adopie revine direciei n a crei raz
administrativ-teritorial este situat noul domiciliu.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), dosarul adoptatorului/familiei adoptatoare i copilului
se transmite de ndat, n original, direciei n a crei raz administrativ-teritorial este situat
noul domiciliu.

SECIUNEA a 3-a
Prelungirea i revocarea ncredinrii n vederea adopiei

ART. 65
(1) n situaiile n care este necesar prelungirea ncredinrii n vederea adopiei, direcia
sesizeaz de ndat instana judectoreasc cu o cerere n acest sens.
(2) Cererea prevzut la alin. (1) adresat instanei judectoreti prelungete de drept
perioada stabilit iniial pentru ncredinarea n vederea adopiei cu durata necesar
soluionrii acestei cereri.
ART. 66
(1) n situaiile n care se solicit revocarea ncredinrii n vederea adopiei, cererea
adresat instanei judectoreti conine i solicitarea cu privire la instituirea unei msuri de
protecie special pentru copil i desemnarea persoanei care urmeaz s exercite drepturile i
obligaiile printeti cu privire la acesta.
(2) Dispoziiile prevzute la art. 59 alin. (1) i (3) se aplic n mod corespunztor.
(3) Preluarea copilului de la adoptator/familia adoptatoare este realizat n mod obligatoriu
de ctre un reprezentant al direciei.

CAPITOLUL VI
Procedura de plat a indemnizaiei care se acord pe perioada concediului de
acomodare

ART. 67
(1) Plata indemnizaiei lunare aferente concediului de acomodare, prevzut de lege, se
face pe baza cererii persoanei ndreptite aflate n concediul de acomodare, al crei model
este prevzut n anexa nr. 3.
(2) Cererea este nsoit de actele prevzute de lege, precum i de copia actului de
identitate a solicitantului, copia certificatului de natere al copilului i acte doveditoare
privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 67, art. 76
alin. (1) i (2) i art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) Pentru acordarea indemnizaiei lunare aferente concediului de acomodare, cererea i
documentele justificative prevzute la alin. (1) i (2) se depun n termen de 10 zile lucrtoare
de la data la care a fost pus n executare hotrrea judectoreasc de ncredinare n vederea
adopiei i se nregistreaz la agenia pentru pli i inspecie social judeean i, respectiv, a
municipiului Bucureti, n a crei raz administrativ-teritorial are domiciliul persoana
ndreptit, denumit n continuare agenie teritorial.
(4) n situaia n care cererea este depus dup termenul prevzut la alin. (3), dar pn la
mplinirea termenului pentru care a fost dispus ncredinarea n vederea adopiei, drepturile
se acord de la data la care este depus cererea.
(5) Plata indemnizaiei lunare aferente concediului de acomodare se realizeaz pe fraciuni
de lun, n funcie de data la care a fost pus n executare hotrrea judectoreasc de
ncredinare n vederea adopiei sau, n cazul prevzut la alin. (4), de la data depunerii cererii.
ART. 68
(1) Cererea pentru acordarea indemnizaiei se soluioneaz n termen de 3 zile lucrtoare de
la data nregistrrii, prin decizie emis de directorul executiv al ageniei teritoriale, i se
comunic persoanei ndreptite n termen de 3 zile lucrtoare de la data emiterii ei.
(2) Contestaiile formulate mpotriva deciziei prevzute la alin. (1) se soluioneaz potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 69
(1) Indemnizaia se pltete prin mandat potal sau, dup caz, n cont curent personal ori
cont de card, n funcie de opiunea persoanei ndreptite, indicat n cerere.
(2) Plata indemnizaiei se efectueaz ncepnd cu ziua urmtoare celei n care a fost pus n
executare hotrrea judectoreasc de ncredinare n vederea adopiei cu respectarea
prevederilor art. 67 alin. (4) i (5).
(3) n cazul achitrii indemnizaiei prin mandat potal, sumele aferente plilor ocazionate
de efectuarea plii indemnizaiei sunt stabilite prin legea bugetul de stat.
(4) n cazul plii indemnizaiei n cont curent personal sau n cont de card, ageniile
teritoriale efectueaz plata prin unitile bancare pe baz de borderou, n aceleai condiii
prevzute de lege pentru alte beneficii de asisten social acordate de la bugetul de stat.
(5) n cazul n care persoana ndreptit solicit schimbarea opiunii de plat a
indemnizaiei, aceasta depune cerere i documentele justificative prevzute la art. 67 la
agenia teritorial, n a crei raz administrativ-teritorial are domiciliul. Soluionarea cererii
se face cu aplicarea dispoziiilor prevzute la art. 68.
(6) n cazul schimbrii adresei de domiciliu sau de reedin n aria de competen a
aceleiai agenii teritoriale care a efectuat plata drepturilor pn la apariia modificrii,
persoana ndreptit comunic n scris, n termen de 5 zile lucrtoare, ageniei teritoriale
modificarea.
(7) n cazul n care noua adres de domiciliu se afl n aria de competen a altei agenii
teritoriale, agenia teritorial care a efectuat plata pn la apariia modificrii procedeaz la
ncetarea plii i comunic n scris ageniei teritoriale din judeul de domiciliu al persoanei
ndreptite datele necesare n vederea relurii plii, menionnd obligatoriu ultima lun
pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum i suma restant defalcat pe fiecare lun.
(8) n situaia prevzut la alin. (7), persoana ndreptit depune la agenia teritorial n a
crei raz administrativ-teritorial i-a stabilit noul domiciliu sau reedin actele doveditoare,
pe baza crora directorul executiv al acesteia emite o nou decizie de acordare a dreptului.
ART. 70
Persoana ndreptit sau, dup caz, direcia care urmrete evoluia relaiilor dintre copil i
adoptatori pe durata ncredinrii n vederea adopiei are obligaia de a comunica ageniei
teritoriale, n termen de 5 zile de la data producerii i respectiv lurii la cunotin, orice
modificare intervenit de natur s determine ncetarea sau suspendarea plii indemnizaiei.
ART. 71
(1) Dispoziiile prezentului capitol se aplic i persoanelor care au copii ncredinai n
vederea adopiei la data intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), indemnizaia, precum i concediul de acomodare se
acord proporional n funcie de numrul zilelor calendaristice rmase de la data la care a
fost pus n executare hotrrea judectoreasc privind ncredinarea n vederea adopiei i
pn la mplinirea duratei maxime prevzute de lege pentru acordarea concediului de
acomodare.

CAPITOLUL VII
ncuviinarea adopiei interne

ART. 72
Raportul final ntocmit la sfritul perioadei de ncredinare n vederea adopiei sau, dup
caz, raportul cu privire la evoluia relaiilor dintre copil i adoptatori ntocmit pentru cazurile
n care legea stabilete c ncredinarea n vederea adopiei nu este necesar se depun la
instana judectoreasc, cu cel puin 5 zile naintea termenului la care direcia a fost citat
pentru judecarea cauzei.
ART. 73
(1) Cererea de ncuviinare a adopiei se introduce, fie de ctre adoptatori, fie de ctre
direcie, la instana competent cu cel puin 5 zile nainte de mplinirea perioadei pentru care
a fost dispus ncredinarea n vederea adopiei.
(2) n cazul adopiei copilului de ctre o familie adoptatoare, unul dintre soi poate s dea
mandat ncheiat n form autentic celuilalt so s l reprezinte n faa instanei judectoreti
pentru exprimarea consimmntului la adopie.
ART. 74
n situaia n care informarea i consilierea copilului cu privire la exprimarea
consimmntului la adopie este realizat de ctre O.P.A. raportul care atest realizarea
acestei activiti este transmis direciei competente s introduc aciunea privind ncuviinarea
adopiei.

CAPITOLUL VIII
Monitorizare i activiti postadopie n adopia intern

ART. 75
(1) n situaia n care, n perioada de monitorizare postadopie, adoptatorul/familia
adoptatoare i stabilete domiciliul/reedina n raza administrativ-teritorial a altei direcii
dect cea care a iniiat procedura de monitorizare, cea de-a doua are obligaia de a transmite
n copie rapoartele trimestriale realizate pn la acel moment.
(2) n cazul n care, pe parcursul monitorizrii postadopie sau ulterior, sunt necesare
informaii/documente din dosarul de adopie, direcia n a crei raz administrativ-teritorial
este situat/situat noul domiciliu/noua reedin le poate solicita fie adoptatorilor, fie direciei
care a iniiat procedura de adopie.
ART. 76
(1) Responsabilul de caz poate propune prelungirea perioadei de monitorizare postadopie,
n condiiile prevzute de lege. n aceast situaie se ntocmete un raport care conine
constatrile i recomandrile rezultate pe parcursul monitorizrii, precum i motivarea acestei
propuneri.
(2) n termen de 15 zile de la ncheierea perioadei de monitorizare postadopie,
responsabilul de caz ntocmete raportul final de nchidere a cazului. O copie a acestui raport
se comunic managerului de caz al copilului.
(3) Rapoartele prevzute la alin. (1) i (2) se introduc n R.N.A. n termen de 5 zile de la
finalizare.
ART. 77
Dispoziiile art. 75 - 76 nu se aplic n cazul adopiei copilului de ctre soul printelui su
firesc sau adoptiv i nici n cazul adopiei copilului de ctre tutore sau rude.
ART. 78
(1) Compartimentul de specialitate realizeaz activitile postadopie prevzute de lege i
faciliteaz accesul copilului i al adoptatorului/familiei adoptatoare la acestea, n funcie de
nevoile identificate.
(2) Aceste activiti pot fi desfurate de specialitii compartimentului de specialitate, de
O.P.A., precum i de cabinete individuale, cabinete asociate sau societi civile profesionale
de asisten social i/sau de psihologie care au ncheiat convenii cu A.N.P.D.C.A.
(3) Activitile postadopie se pot realiza la iniiativa responsabilului de caz, ca urmare a
propunerilor i recomandrilor formulate n rapoartele de monitorizare postadopie, sau la
solicitarea adoptatului ori a adoptatorului/familiei adoptatoare, inclusiv pe parcursul sau dup
expirarea perioadei de monitorizare postadopie.
(4) Activitile postadopie de care beneficiaz copilul i/sau adoptatorul/familia
adoptatoare n perioada de monitorizare se consemneaz n dosarul copilului de ctre
responsabilul de caz.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplic n mod corespunztor i pe perioada ncredinrii
copilului n vederea adopiei.

CAPITOLUL IX
Adopia internaional

SECIUNEA 1
Transmiterea cererii i luarea n evidena R.N.A.

ART. 79
(1) Persoanele/Familiile cu reedina obinuit n strintate aflate n una dintre situaiile
prevzute de lege pentru a putea adopta internaional un copil a crui reedin obinuit este
n Romnia pot formula cerere de adopie, care se nainteaz A.N.P.D.C.A., prin intermediul
autoritii centrale sau al organizaiei strine acreditate, direct sau prin persoane mputernicite
n acest sens.
(2) Pentru a fi luat n evidena R.N.A. cererea prevzut la alin. (1) trebuie s fie nsoit
de documentele prevzute n anexa nr. 4.
(3) Documentele prevzute la alin. (2) vor fi transmise n original sau, dup caz, n copie
legalizat i nsoite de traducerea autorizat n limba romn.
(4) Toat documentaia prevzut la alin. (2) se transmite i n fotocopie.
ART. 80
(1) n cazul n care, dup luarea n evidena R.N.A. a cererii de adopie internaional i
pn la transmiterea cererii de ncuviinare a adopiei la instana judectoreasc se constat
ncetarea valabilitii documentului prevzut la lit. h) din anexa nr. 4, se suspend
demersurile de adopie i A.N.P.D.C.A. notific acest aspect autoritii centrale sau
organizaiei strine acreditate.
(2) Suspendarea prevzut la alin. (1) opereaz pn la primirea documentului valabil, dar
nu mai mult de 2 luni de la transmiterea notificrii n acest sens.
(3) n situaia n care documentul solicitat nu este transmis n termenul prevzut la alin. (2),
A.N.P.D.C.A. informeaz autoritatea central competent sau organizaia strin acreditat cu
privire la imposibilitatea soluionrii cererii i restituie documentaia anexat acesteia.
ART. 81
n situaia n care adoptatorul este soul printelui firesc sau adoptiv al copilului a crui
adopie internaional se solicit, cererea acestuia este nsoit de documentele prevzute n
anexa nr. 4 lit. a) - c), e), f), i), i, dup caz, g) i h), dac legislaia statului de primire impune
emiterea acestor documente.
ART. 82
(1) n situaia n care cererea este nsoit de documentaia prevzut n anexa nr. 4 i sunt
respectate dispoziiile art. 79 alin. (3) i (4), este luat n evidena R.N.A., iar A.N.P.D.C.A.
notific acest aspect autoritii centrale sau organizaiei strine acreditate.
(2) n cazul n care cererea nu este nsoit de toate documentele prevzute n anexa nr. 4,
A.N.P.D.C.A. notific, n termen de 10 zile de la nregistrarea acesteia, autoritii strine
competente sau organizaiei strine acreditate necesitatea completrii documentaiei. n acest
caz, cererea nu este luat n evidena R.N.A.
(3) n situaia n care documentele solicitate nu sunt transmise n termen de 4 luni de la
nregistrarea cererii, A.N.P.D.C.A. informeaz autoritatea central sau organizaia strin
acreditat cu privire la imposibilitatea soluionrii cererii i restituie documentaia anexat
acesteia.
(4) Completarea documentaiei ce nsoete cererea de adopie internaional se poate face
att de ctre autoritatea strin competent, organizaia strin acreditat care a transmis
cererea prin persoane care fac parte din personalul angajat ori persoane mputernicite n acest
sens, ct i de ctre adoptator/familia adoptatoare.
ART. 83
(1) Odat cu luarea n evidena R.N.A. a cererii adoptatorului/familiei adoptatoare cu
reedina obinuit n strintate, personalul din cadrul compartimentului de specialitate din
structura A.N.P.D.C.A. introduce n R.N.A. informaiile cu privire la adoptatorul/familia
adoptatoare atestat.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) se introduc nsoite i de copia electronic a
documentului eliberat de autoritile strine care atest c adoptatorul/familia adoptatoare
este apt/apt s adopte, precum i de raportul care conine informaiile detaliate referitoare la
adoptator/familia adoptatoare.
ART. 84
(1) n situaia n care adoptatorul sau unul dintre soii familiei adoptatoare care formuleaz
cerere de adopie internaional este rud pn la gradul al patrulea inclusiv cu copilul,
A.N.P.D.C.A. verific existena altor solicitri similare din partea rudelor copilului pn la
gradul al patrulea inclusiv atestate cu reedina obinuit n Romnia.
(2) Dac se constat existena unei solicitri de adopie formulate de o rud a copilului
pn la gradul al patrulea inclusiv atestat cu reedina obinuit n Romnia, A.N.P.D.C.A.
comunic autoritii centrale sau organizaiei strine acreditate imposibilitatea soluionrii
cererii i restituie documentaia anexat acesteia.
(3) n situaia n care n evidena R.N.A. nu exist date cu privire la rude atestate ale
copilului pn la gradul al patrulea inclusiv cu reedina obinuit n Romnia, persoanele
prevzute la alin. (1) sunt luate n evidena R.N.A.
ART. 85
n cazul n care cererea de adopie este formulat de ctre soul printelui firesc/adoptiv al
copilului, prevederile legale viznd deschiderea procedurii adopiei, precum i cele viznd
procedura de potrivire nu sunt aplicabile.
ART. 86
n situaia n care adoptatorul/familia adoptatoare are reedina obinuit ntr-un stat care
nu este parte la Convenia de la Haga, cererea de adopie este luat n evidena R.N.A. numai
dac A.N.P.D.C.A. a ncheiat convenie de colaborare cu autoritatea desemnat cu atribuii n
domeniul adopiei internaionale din statul de primire i aceast cerere a fost transmis
potrivit procedurii stabilite n convenie.

SECIUNEA a 2-a
Potrivirea iniial

ART. 87
(1) Procedura de potrivire iniial a copiilor care au deschis procedura adopiei i pentru
care s-a mplinit termenul prevzut de lege ulterior cruia acetia pot fi adoptai internaional
se realizeaz prin consultarea de ctre responsabilul de caz al copilului a listei
adoptatorilor/familiilor adoptatoare cu reedina obinuit n strintate, aflai n evidena
R.N.A. Dispoziiile art. 44 alin. (1), (2) i (4) i respectiv art. 45 se aplic n mod
corespunztor. Analiza informaiilor prevzute la art. 44 alin. (3) se realizeaz de ctre
responsabilul de caz al copilului n colaborare cu psihologul din cadrul compartimentului de
specialitate, cu consultarea managerului de caz i, dup caz, a persoanei de referin a
copilului. Consultarea listei se realizeaz o dat la 30 de zile n situaia copiilor pentru care
lista generat din R.N.A. nu conine timp de 3 luni consecutiv niciun/nicio adoptator/familie
adoptatoare atestat/atestat.
(2) n cazul frailor inseparabili, lista este comun. n cazul n care unul dintre aceti frai
nu ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a putea fi adoptat internaional, procedura
de potrivire iniial prevzut n prezentul capitol se iniiaz numai la momentul la care toi
fraii ntrunesc aceste condiii.
(3) Includerea adoptatorilor/familiilor adoptatoare n cadrul listei se face n funcie de
gradul n care acetia rspund urmtoarelor criterii de potrivire iniial:
a) adopia unui frate sau a unei surori a copilului;
b) adopia unui alt copil din Romnia;
c) vrsta copilului;
d) numrul de copii pe care familia i poate ngriji;
e) sexul copilului;
f) starea de sntate i nivelul de dezvoltare a copilului.
(4) Criteriile prevzute la alin. (3) lit. c) - f) au caracter eliminatoriu, iar cele prevzute la
alin. (3) lit. a) i b) au caracter de ierarhizare i se utilizeaz n situaia n care exist mai
muli/multe adoptatori/familii adoptatoare selectai/selectate ca urmare a aplicrii criteriilor
cu caracter eliminatoriu.
(5) n situaia n care n urma aplicrii criteriilor prevzute la alin. (3) exist mai
muli/multe adoptatori/familii adoptatoare, se acord prioritate solicitantului a crui cerere are
cea mai veche dat de nregistrare n evidena R.N.A.
(6) n situaia n care ulterior aplicrii dispoziiilor alin. (3) - (5), n lista unui copil exist
mai muli/multe adoptatori/familii adoptatoare atestai/atestate care rspund n aceeai msur
criteriilor enunate, acetia/acestea se includ mpreun pe prima poziie a listei generate din
R.N.A.
ART. 88
n situaia copiilor pentru care n evidena R.N.A. exist o cerere de adopie internaional
din partea unei rude pn la gradul al patrulea inclusiv, acestea sunt selectate pentru
parcurgerea procedurii de adopie internaional fr a fi necesar mplinirea termenului
prevzut de lege, ulterior cruia acetia pot fi adoptai internaional i avnd prioritate n
raport cu ali/alte adoptatori/familii adoptatoare cu reedina obinuit n strintate
aflai/aflate n evidena R.N.A.
ART. 89
Procedura de potrivire prevzut n cuprinsul prezentei seciuni se realizeaz simultan cu
demersurile de potrivire din cadrul procedurii adopiei interne viznd consultarea i utilizarea
profilului copilului greu adoptabil. Dispoziiile art. 55 alin. (1) teza a doua nu sunt aplicabile.

SECIUNEA a 3-a
Notificri i acorduri

ART. 90
(1) n situaia n care ulterior parcurgerii procedurii de potrivire iniial se apreciaz c
adoptatorul/familia adoptatoare cu reedina obinuit n strintate rspunde nevoilor
copilului i poate fi iniiat potrivirea practic, responsabilul de caz al copilului face
meniunea corespunztoare n acest sens n R.N.A., meniune care suspend orice alt
procedur de potrivire pentru copil i familia respectiv.
(2) Responsabilul de caz al copilului ntocmete n termen de 30 zile de la operarea
meniunii prevzute la alin. (1) raportul cu privire la copil. Raportul se ntocmete i n cazul
n care cererea de adopie internaional este formulat de o rud pn la gradul al patrulea
inclusiv cu copilul.
(3) O copie n format electronic a exemplarului original al raportului se introduce n
R.N.A.
ART. 91
(1) n termen de 15 zile de la data ncrcrii n R.N.A. a raportului prevzut la art. 90,
A.N.P.D.C.A. comunic autoritii centrale sau organizaiei strine acreditate raportul cu
privire la copil i solicit acordul adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire la selecia
realizat ca urmare a potrivirii iniiale, acordul autoritii strine competente pentru
continuarea procedurii de adopie, precum i transmiterea actului din care rezult c exist
garaniile ca adoptatul s intre i s locuiasc permanent n statul primitor.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se transmite nsoit de traducerea autorizat ntr-o limb
de circulaie internaional, precum i de 3 fotografii recente ale copilului.
(3) Comunicarea cuprinde i informaii privind obligaia adoptatorilor de a se deplasa n
Romnia, n sectorul/judeul de domiciliu al copilului, ntr-un termen de 60 de zile, n scopul
realizrii potrivirii practice.
(4) Termenul prevzut la alin. (3) se calculeaz de la data nregistrrii la A.N.P.D.C.A. a
acordurilor menionate la alin. (1).
ART. 92
Raportul prevzut la art. 90 se transmite autoritii centrale sau organizaiei strine
acreditate i n situaia n care cererea de adopie este formulat de o rud pn la gradul al
patrulea inclusiv cu copilul. n acest caz, raportul se transmite nsoit numai de solicitarea
viznd acordul autoritii centrale cu privire la continuarea procedurii de adopie i
transmiterea actului din care rezult c exist garaniile ca adoptatul s intre i s locuiasc
permanent n statul primitor.
ART. 93
n cazul n care cererea de adopie este formulat de ctre soul printelui firesc/adoptiv al
copilului, dispoziiile referitoare la ntocmirea i transmiterea raportului cu privire la copil,
precum i cele referitoare la solicitarea acordului adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire
la selecia realizat nu sunt aplicabile, n aceast situaie solicitndu-se numai acordul
autoritii centrale cu privire la continuarea procedurii de adopie i transmiterea actului din
care rezult c exist garaniile ca adoptatul s intre i s locuiasc permanent n statul
primitor.
ART. 94
(1) Acordurile i actul prevzute la art. 91 alin. (1) se transmit A.N.P.D.C.A. n original,
nsoite de traducerea autorizat n limba romn, ntr-un termen de 45 de zile de la data
notificrii de ctre partea romn.
(2) La solicitarea motivat a autoritii centrale strine competente termenul prevzut la
alin. (1) se poate prelungi cu 30 de zile.
(3) n situaia n care acordurile nu sunt transmise n termenul prevzut la alin. (1) sau,
dup caz, la alin. (2) ori adoptatorul/familia adoptatoare sau autoritatea central nu este de
acord cu continuarea procedurii de adopie, pentru copil se reia procedura de potrivire iniial.
ART. 95
(1) Ulterior obinerii acordurilor viznd continuarea procedurilor de adopie i, dup caz,
cu privire la selecie, precum i a actului din care rezult c exist garaniile ca adoptatul s
intre i s locuiasc permanent n statul primitor, A.N.P.D.C.A. face meniunea n R.N.A. cu
privire la ndeplinirea acestor condiii prealabile realizrii potrivirii practice.
(2) Responsabilul de caz al copilului, n colaborare cu managerul de caz i persoana de
referin, realizeaz pregtirea copilului n vederea ntlnirii cu adoptatorii, n funcie de
vrsta i de gradul de maturitate a acestuia. n aceast etap copilului i sunt furnizate
informaii cu caracter general cu privire la familie. Managerul de caz se va asigura c
persoanele implicate n creterea i ngrijirea copilului vor sprijini copilul n procesul de
acomodare cu adoptatorul/familia adoptatoare.

SECIUNEA a 4-a
Potrivirea practic

ART. 96
(1) Adoptatorul/Familia adoptatoare selectat/selectat are obligaia s se deplaseze i s
locuiasc efectiv n Romnia, pentru o perioad de cel puin 30 de zile consecutive, n scopul
realizrii potrivirii practice cu copilul.
(2) n situaia n care adoptatorul sau unul dintre soii familiei adoptatoare este rud pn la
gradul al patrulea inclusiv cu copilul, dispoziiile alin. (1) se aplic numai n cazul n care nu
a avut relaii personale directe cu copilul o perioad de minimum 15 zile, n ultimul an
anterior lurii n evidena R.N.A. a cererii de adopie. Existena relaiilor personale directe
poate fi dovedit prin orice mijloc de prob.
ART. 97
(1) Anterior ntlnirii dintre copil i adoptator/familia adoptatoare, responsabilul de caz al
copilului organizeaz o prim ntlnire cu adoptatorii la sediul direciei. Pe parcursul acestei
ntlniri le sunt oferite informaii suplimentare din dosarul copilului, precum i elemente de
natur a facilita interaciunea cu copilul, stabilindu-se i calendarul ntlnirilor.
(2) Relaionarea copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare se realizeaz n
sectorul/judeul de domiciliu al copilului, prin vizite i ntlniri la locuina copilului, n spaii
de joac i recreere, precum i n alte locaii stabilite de responsabilul de caz care s permit
acomodarea i interaciunea dintre acetia.
(3) Numrul ntlnirilor dintre copil i adoptatori este de minimum 8, dintre care cel puin
4 se vor desfura n prezena responsabilului de caz i/sau a psihologului.
(4) n situaii justificate, la propunerea motivat a responsabilului de caz, perioada
prevzut la art. 96 alin. (1) pentru realizarea procedurii de potrivire practic dintre copil i
adoptatorul/familia adoptatoare selectat/selectat poate fi prelungit cu 15 zile, acest lucru
fiind notificat de ndat adoptatorilor i A.N.P.D.C.A.
(5) La finalul perioadei de potrivire practic a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare,
responsabilul de caz ntocmete i transmite A.N.P.D.C.A., n termen de 5 zile, raportul de
potrivire.
SECIUNEA a 5-a
Transmiterea cererii de ncuviinare a adopiei internaionale i eliberarea
certificatului care atest conformitatea adopiei internaionale cu dispoziiile Conveniei
de la Haga

ART. 98
(1) Dup finalizarea procedurii de potrivire practic, adoptatorul/familia adoptatoare poate
formula cererea de ncuviinare a adopiei, pe care o transmite A.N.P.D.C.A. n vederea
naintrii acesteia instanei judectoreti.
(2) Odat cu transmiterea cererii, adoptatorul/familia adoptatoare are obligaia de a depune
i acele documente prevzute n anexa nr. 4 care i-au pierdut valabilitatea.
ART. 99
(1) Ulterior primirii raportului de potrivire i nregistrrii cererii prevzute la art. 98,
A.N.P.D.C.A. nainteaz de ndat cererea de ncuviinare a adopiei instanei competente n a
crei raz teritorial este situat domiciliul copilului.
(2) Cererea se transmite nsoit de originalul raportului de potrivire, de documentele
prevzute n anexa nr. 4 i, dup caz, de hotrrea judectoreasc definitiv prin care a fost
deschis procedura adopiei.
ART. 100
(1) n cazul adopiei internaionale a copilului de ctre soia printelui firesc, la cererea de
ncuviinare a adopiei se anexeaz documentul care consemneaz rezultatul expertizei pentru
confirmarea filiaiei fa de tat, realizat prin metoda serologic ADN.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic n situaia n care copilul a fost recunoscut de tat pe cale
administrativ, precum i n cazul n care paternitatea copilului a fost stabilit prin hotrre
judectoreasc prin care s-a luat act de recunoaterea de ctre tat sau care consfinete
nvoiala prilor, fr a se fi cercetat temeinicia cererii.
ART. 101
(1) n situaia n care adoptatorul sau unul dintre soii familiei adoptatoare este rud pn la
gradul al patrulea inclusiv cu copilul i nu este necesar parcurgerea etapei de potrivire
practic, cererea de ncuviinare a adopiei este transmis instanei judectoreti fr a fi
necesar anexarea raportului prevzut la art. 97 alin. (5).
(2) n situaia n care copilul este adoptat de o familie adoptatoare, dispoziiile art. 73 alin.
(2) se aplic n mod corespunztor, mandatul fiind prezentat instanei judectoreti nsoit de
traducerea autorizat n limba romn dac acesta a fost ncheiat ntr-o limb strin.
ART. 102
n termen de 5 zile de la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care s-a
ncuviinat adopia, direcia n a crei raz administrativ-teritorial se afl domiciliul copilului
va ntiina despre aceasta, n scris, prinii fireti, precum i autoritile romne competente
s elibereze documentele de identitate sau de cltorie pentru adoptat.
ART. 103
(1) n cazul adopiei internaionale, prevederile legale viznd monitorizarea postadopie nu
se aplic n situaia n care adoptatorul este soul printelui firesc sau adoptiv al copilului.
(2) Originalul rapoartelor trimestriale ntocmite pe perioada de monitorizare postadopie
sunt pstrate i arhivate electronic n R.N.A. de ctre A.N.P.D.C.A.
ART. 104
(1) Certificatul prin care se atest c adopia internaional ncuviinat de instana
judectoreasc romn este conform cu dispoziiile Conveniei de la Haga se elibereaz de
ctre A.N.P.D.C.A.
(2) Certificatul prevzut la alin. (1) se elibereaz i n cazul adopiei internaionale a
copilului de ctre soul printelui su firesc sau adoptiv.
(3) Eliberarea certificatului se face la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, n termen
de 5 zile lucrtoare de la nregistrarea cererii nsoite de hotrrea judectoreasc de
ncuviinare a adopiei, n exemplar legalizat, cu meniunea "definitiv". Meniunea viznd
eliberarea certificatului se introduce n R.N.A.

CAPITOLUL X
Registrul naional pentru adopii

ART. 105
(1) Evidena coninut de R.N.A. este structurat ntr-o baz de date, gestionat de
A.N.P.D.C.A. prin intermediul unui sistem informatizat, care asigur securitatea datelor
nregistrate.
(2) Datele nregistrate n R.N.A. se actualizeaz permanent, sarcina introducerii datelor i
actualizrii acestora revenind direciei, O.P.A. i respectiv A.N.P.D.C.A., n limitele
competenelor prevzute de prezentele norme.
(3) Accesul la R.N.A. se face prin nume utilizator i parol. Fiecare utilizator al R.N.A. are
anumite drepturi privind introducerea, modificarea i vizualizarea datelor din baza de date.
Pstrarea i actualizarea listei utilizatorilor, precum i acordarea drepturilor utilizatorilor
R.N.A. privind operarea n baza de date sunt realizate de ctre A.N.P.D.C.A.
(4) Orice modificare sau adugare n baza de date este nregistrat automat, indicndu-se
utilizatorul i data la care aceasta a fost operat.
(5) Pe baza datelor coninute n R.N.A., A.N.P.D.C.A i direcia pot ntocmi situaii i
rapoarte care vor fi stocate n forma n care au fost realizate, fr a exista posibilitatea
modificrii lor ulterioare.
(6) Pentru sigurana i pstrarea datelor din R.N.A. vor fi realizate periodic copii ale
acestora pe medii de stocare securizate cu parol de acces.
ART. 106
(1) Persoanele care, potrivit fiei postului, utilizeaz informaiile referitoare la datele
nregistrate n R.N.A. sunt obligate s pstreze confidenialitatea acestor date, sub sanciunile
prevzute de lege.
(2) Transmiterea datelor privind adopiile poate fi fcut, cu respectarea confidenialitii i
a dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare, numai ctre persoane fizice sau juridice autorizate.
ART. 107
Documentele i informaiile viznd copilul, prinii fireti i familia extins a acestuia,
precum i familia adoptatoare obinute pe parcursul derulrii procedurilor de adopie, precum
i pe perioada de monitorizare postadopie se arhiveaz ntr-un dosar unic i se pstreaz de
ctre direcie, n cazul adopiei interne i, respectiv A.N.P.D.C.A., n cazul adopiei
internaionale pentru o perioad de minimum 50 de ani de la data rmnerii definitive a
hotrrii judectoreti privind ncuviinarea adopiei.
ART. 108
(1) Hotrrile judectoreti a cror copie electronic se introduce n R.N.A. vor purta
meniunea "definitiv".
(2) Obligaia de a solicita nscrierea meniunii "definitiv" revine consilierului juridic din
cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direciei, acesta asigurndu-se totodat i
cu privire la indicarea expres a datei la care hotrrea a devenit definitiv.
ART. 109
Informaiile referitoare la adopia copilului de ctre soul printelui firesc sau adoptiv se
consemneaz n R.N.A. de ctre A.N.P.D.C.A. n baza solicitrilor semestriale adresate
instanelor judectoreti.

CAPITOLUL XI
Dispoziii tranzitorii i finale

ART. 110
n cazul copiilor aflai la data intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice n
evidena R.N.A., pentru care A.N.P.D.C.A. a transmis direciei lista adoptatorilor/familiilor
adoptatoare, dar nu a fost iniiat procedura de potrivire practic, demersurile de potrivire cu
un adoptator/familie adoptatoare vor fi reluate, n conformitate cu dispoziiile prevzute n
seciunile 1 i 3 ale cap. IV al prezentelor normele metodologice.
ART. 111
(1) n cazul copiilor aflai la data intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice n
evidena R.N.A. pentru care s-a mplinit termenul prevzut de lege pentru a putea fi adoptai
internaional, demersurile de potrivire ale acestora se realizeaz n conformitate cu
dispoziiile prevzute la art. 87 - 89. Termenul prevzut de lege se calculeaz incluznd i
perioadele n care copilul a avut deschis procedura adopiei anterior intrrii n vigoare a
prezentelor norme metodologice.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul copiilor care anterior
intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice ndeplineau condiiile pentru a putea fi
adoptai internaional i pentru care A.N.P.D.C.A. nu a notificat autoritii centrale sau
organizaiei strine acreditate selectarea unui/unei adoptator/familii adoptatoare.
ART. 112
n situaia adoptatorilor/familiilor adoptatoare care dein atestat de persoan sau familie
apt s adopte a crui valabilitate s-a prelungit conform art. III din Legea nr. 57/2016 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopiei, precum i a altor
acte normative, i care doresc s adopte copii greu adoptabili, indiferent de meniunile
referitoare la numrul de copii i caracteristicile acestora coninute n atestat, dispoziiile art.
57 alin. (2) - (5) se aplic n mod corespunztor.
ART. 113
Informaiile referitoare la copiii i adoptatorii/familiile adoptatoare, care la data intrrii n
vigoare a prezentelor norme metodologice se afl n evidena R.N.A., se actualizeaz n
termen de 3 luni de ctre direcie prin introducerea datelor i informaiilor suplimentare
necesare, precum i a copiilor electronice ale documentelor, prevzute de lege i de
prezentele norme.
ART. 114
n situaia copiilor adoptai de ctre rude n cadrul procedurii adopiei interne, aflai n
perioada de monitorizare postadopie la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice, dispoziiile art. 77 se aplic n mod corespunztor. Responsabilul de caz al
copilului ntocmete raportul final de nchidere a cazului, comunic o copie a acestui raport
managerului de caz al copilului i introduce raportul n R.N.A. n termen de 5 zile de la
finalizare.
ART. 115
(1) Copilul pentru care, potrivit prezentelor norme metodologice, exist n R.N.A.
meniunea c se afl ntr-o anumit etap a procedurilor de potrivire cu un anumit/o anumit
adoptator/familie adoptatoare nu va mai fi inclus n alte demersuri de potrivire, pe liste sau
prin intermediul profilului copiilor greu adoptabili, iar adoptatorul/familia adoptatoare nu va
mai fi inclus/inclus n cadrul listelor pentru ali copii dect cel cu care se afl n procedur.
(2) Adoptatorii/Familiile adoptatoare care s-au aflat n lista generat din R.N.A pentru un
copil i nu au finalizat procedura de adopie cu acesta nu vor mai fi inclui/incluse n lista
copilului respectiv.
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile n situaia adoptatorilor/familiilor adoptatoare
care au rspuns n aceeai msur criteriilor de potrivire iniial, fiind inclui/incluse
mpreun pe prima poziie a listei unui copil i nu au intrat n potrivirea practic cu acel copil.
ART. 116
(1) n cazul copiilor pentru care a ncetat procedura de potrivire practic, precum i n
cazul celor pentru care s-a revocat ncredinarea n vederea adopiei, reluarea demersurilor de
potrivire utiliznd listele sau, dup caz, profilul copilului greu adoptabil se poate face numai
la momentul stabilit de ctre responsabilul de caz al copilului, n funcie de situaia i de
particularitile fiecrui copil, dar nu mai trziu de 3 luni de la data ncetrii potrivirii
practice, respectiv de la data revocrii ncredinrii n vederea adopiei.
(2) n situaiile prevzute la alin. (1), responsabilul de caz al copilului, n colaborare cu
managerul de caz, evalueaz impactul acestora asupra copilului i se asigur de acordarea
serviciilor i/sau realizarea activitilor de sprijin necesare, n vederea relurii demersurilor de
potrivire.
ART. 117
Persoanele/Familiile care se afl n procedur de adopie ori au finalizat o procedur de
adopie i au disponibilitatea ca pe viitor s realizeze o nou adopie pentru unul sau mai
muli frai biologici ai copilului adoptat pot notifica acest aspect direciei de la domiciliul n a
crei raz administrativ-teritorial domiciliaz. Notificarea se realizeaz n scris, conine
acordul expres de a fi contactai de ctre direcie i se face meniunea n acest sens n R.N.A.
ART. 118
Prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre toate entitile implicate n procedurile de
adopie se realizeaz n conformitate cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 119
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice

Documente necesare soluionrii cererii de evaluare

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de edere pe termen lung sau, dup


caz, cartea de reziden permanent;
b) declaraie autentic pe propria rspundere cu privire la locuirea efectiv i continu pe
teritoriul Romniei n ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistnd
absene temporare care cumulat s depeasc 3 luni;
c) copie legalizat de pe certificatul de natere;
d) copie legalizat de pe certificatul de cstorie sau hotrrea de divor/certificatul de
divor, dac este cazul;
e) copie de pe titlul de proprietate sau alt document care s ateste dreptul de folosin a
locuinei;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) adeverine de venit sau alte documente care atest veniturile solicitantului/solicitanilor;
h) certificat/adeverin medical/medical eliberat/eliberat de medicul de familie privind
starea de sntate i eventualele boli cronice, nsoit/nsoit de rezultatul evalurii psihiatrice;
i) declaraia soului care nu se asociaz la cererea de adopie, cu indicarea expres a
motivelor neasocierii;
j) declaraie autentic pe propria rspundere din care s rezulte c solicitantul/solicitanii
nu este/sunt deczut/deczui din drepturile printeti, precum i referitor la faptul c nu
are/au copil/copii n sistemul de protecie special;
k) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiete solicitantul;
l) certificat/adeverin medical eliberat/eliberat de medicul de familie privind starea de
sntate a celorlalte persoane cu care locuiete solicitantul, cu menionarea eventualelor boli
cronice, nsoit/nsoit de rezultatul evalurii psihiatrice.
ANEXA 2
la normele metodologice

Documente necesare sesizrii instanei judectoreti pentru deschiderea procedurii


adopiei

a) certificatul de natere al copilului, n copie;


b) documentul prin care a fost instituit/instituit plasamentul/tutela copilului;
c) planul individualizat de protecie avnd ca finalitate adopia;
d) documentele care atest efectuarea demersurilor legate de identificarea i gsirea
prinilor i rudelor copilului;
e) notificrile transmise prinilor i rudelor cu privire la locul unde se execut msura de
protecie special a copilului, la modul n care pot menine relaii personale cu acesta i la
responsabilitile ce le revin n implementarea planului individualizat de protecie;
f) documentele ntocmite cu privire la modul de meninere a relaiilor personale dintre
copil i prinii sau, dup caz, rudele sale, precum i cele referitoare la calitatea acestor
relaii;
g) declaraia prinilor sau rudelor copilului pn la gradul al patrulea inclusiv care au
putut fi gsite din care s reias c nu doresc s se ocupe de creterea i ngrijirea copilului
sau, dup caz, procesul-verbal prevzut de lege, ntocmit ca urmare a refuzului acestora de a
semna aceste declaraii;
h) dovada existenei unor solicitri de adopie din partea unor familii/persoane atestate, n
situaia copiilor care au mplinit vrsta de 14 ani i n situaia grupurilor de frai care nu pot fi
separai, odat cu mplinirea vrstei de 14 ani de ctre cel puin unul dintre acetia;
i) solicitarea tutorelui i raportul prevzut la art. 35 alin. (2) din normele metodologice;
j) raportul de consiliere a prinilor fireti n vederea exprimrii consimmntului sau, n
cazul n care acetia nu au putut fi gsii pentru realizarea acestei activiti, raportul prevzut
de lege cu privire la realizarea demersurilor viznd gsirea prinilor fireti pentru exprimarea
consimmntului.
ANEXA 3 *1)
la normele metodologice

*1) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

CERERE
pentru acordarea indemnizaiei pe perioada concediului de acomodare

Ctre Agenia pentru Pli i Inspecie Social a Judeului ..............

Stimate Domnule Director Executiv,

Subsemnatul,
_____________________________________________________________________________
|
| Nume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
| Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
| Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
| Act de identitate/doveditor*) (copie ataat) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_||_|_||_|_|_|_|
| (z z)(l l)(a a a a)
| CN - Certificat de natere BI - buletin de identitate
| CI - carte de identitate CIP - carte de identitate provizorie
| P - paaport
| n calitate de |__| adoptator
|_________________________
| Cu domiciliul n: Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_| Sector |_|_|_|_|_|_|
| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Judeul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_____________________________________________________________________________

V rog s aprobai acordarea indemnizaiei lunare pentru copilul/copiii


..............................................................................
CNP ...................... aflat/aflai n ncredinare n vederea adopiei n
baza certificatului de gref nr. ...................... emis de Tribunalul
..................... la data de ...................

Rog ca plata s se fac:

|__| Prin mandat potal

|__| n cont personal

Nume titular cont |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numr cont bancar |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Deschis la banca |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|__| n cont de card


Nume titular cont |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numr cont bancar |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Deschis la banca |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declar pe propria rspundere c datele i informaiile prezentate sunt


complete i corespund realitii.

Data ............... Semntura ..................

ANEXA 4
la normele metodologice

Documente care nsoesc cererea de adopie internaional n vederea lurii n


evidena R.N.A.

a) paaport sau carte de identitate valabil care atest cetenia solicitantului/solicitanilor;


b) declaraie autentificat pe propria rspundere a solicitanilor c nu sunt deczui din
drepturile printeti, precum i c nu au copil/copii n sistemul de protecie;
c) actul de cstorie i acte de natere, n copie legalizat;
d) acte doveditoare privind gradul de rudenie cu copilul, dac este cazul;
e) caziere judiciare ale persoanelor care doresc s adopte i, dup caz, al soului care nu se
asociaz la cererea de adopie; n cazul solicitanilor care au i cetenia romn se depune i
cazierul judiciar eliberat de autoritile romne;
f) raport medical, ntocmit separat pentru fiecare adoptator, coninnd rezultatul evalurii
psihiatrice, i, dup caz, raportul medical privind bolile psihice ale soului care nu se asociaz
la cererea de adopie;
g) raport ntocmit de autoritile competente din statul primitor, cuprinznd informaii cu
privire la identitatea persoanelor care doresc s adopte, capacitatea i aptitudinea lor de a
adopta, situaia lor personal, familial, material i medical, mediul social, motivele care i
determin s adopte un copil din Romnia, precum i cu privire la copiii pe care ar putea s i
primeasc spre adopie;
h) documentul eliberat de autoritatea strin competent care atest c persoana/familia
este apt s adopte;
i) documentul eliberat de autoritatea strin competent sau organizaia strin acreditat
care atest c adoptatul va beneficia n ara strin de aceeai situaie legal ca i aceea a unui
copil biologic al adoptatorului;
j) documentul eliberat de autoritatea strin competent sau organizaia strin acreditat
care atest existena serviciilor postadopie;
k) documentul eliberat de autoritatea strin competent sau organizaia strin acreditat
din care s rezulte c se va asigura monitorizarea evoluiei copilului i a relaiilor dintre
acesta i prinii si adoptivi, pentru o perioad de minimum 2 ani de la ncuviinarea
adopiei, prin transmiterea de rapoarte trimestriale ctre A.N.P.D.C.A.;
l) documentul eliberat de autoritatea strin competent sau organizaia strin acreditat
care s evidenieze c adoptatorii au beneficiat, n statul primitor, de consiliere necesar n
vederea adopiei.
---------------