You are on page 1of 8

coala Gimnazial Gottlob Disciplina: Limba Englez

Profesor: Jitiu Mihaela


Clasa/nr. ore pe spt.: Pregtitoare 1h/spt. Aviz comisie metodic,
An colar: 2017-2018
Manual: - Aviz director,

Proiectarea calendaristic
An colar 2017-2018

Semestrul I

Unitatea Competene Coninuturi Nr Sptm Observaii


ore na
UNITATEA I: 1.1. Oferirea unei reacii adecvate la -saluturile 5 S2
HELLO! MY salut i la o ntrebare/ instruciune -prezentarea numelui,a vrstei S3
NAME IS... scurt i simpl rostit clar i foarte -a rspunde la anumite ntrebri S4
rar, care este nsoit de gesturi de legate de nume , gen, stare, vrst. S5
ctre interlocutor -cntece legate de nume, vrst,
1.2. Recunoaterea denumirilor gen.
unor obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
1.3. Manifestarea curiozitii
fa de sesizarea semnificaiei globale
a unor filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern respectiv
2.1. Reproducerea unor
informaii simple/cntece/poezii scurte
i simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaii
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare n care se reproduce sau
creeaz rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz cu sprijin
scurte mesaje scrise
UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii adecvate la - comenzi didactice simple: Come 7 S12 S8-
II: LET`S salut i la o ntrebare/ instruciune here! Get up! Sit down!Happy VACAN
PLAY scurt i simpl rostit clar i foarte fingers!
rar, care este nsoit de gesturi de -a identifica obiecte din universul
ctre interlocutor imediat
1.2. Recunoaterea denumirilor -obiectele colare
unor obiecte din universul imediat, n -Construcii de genul What is
mesaje articulate clar i rar this/that ?Thisi is /That is
1.3. Manifestarea curiozitii -numerele
fa de sesizarea semnificaiei globale -pluralul
a unor filme i a unor cntece pentru -Culorile
copii n limba modern respectiv -Culoarea mea favorit
2.1. Reproducerea unor -Jucriile
informaii simple/cntece/poezii scurte -Jucria favorit
i simple cu sprijinul profesorului -felicitarea
2.2. Oferirea unor informaii -Cntece legate de ziua de natere
elementare, punctuale, despre sine i de Crciun
(nume, gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare n care se reproduce sau
creeaz rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei n care se elaboreaz cu sprijin
scurte mesaje scrise

UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii adecvate la 3 S13


III: salut i la o ntrebare/ instruciune -Animale si pasari domestice S14
ANIMALS scurt i simpl rostit clar i foarte -A exprima preferinte S16
AND BIRDS rar, care este nsoit de gesturi de -A identifica si a numi animale si
ctre interlocutor pasari domestice
1.2. Recunoaterea denumirilor Whats this?
unor obiecte din universul imediat, n Its a / an... .
mesaje articulate clar i rar -Vocabular: cat, dog, hen, frog,
1.3. Manifestarea curiozitii cow ,duck.
fa de sesizarea semnificaiei globale Expresii: a cat and a dog, a cat
a unor filme i a unor cntece pentru with a hat etc
copii n limba modern respectiv
2.1. Reproducerea unor Animale si pasari salbatice
informaii simple/cntece/poezii scurte A exprima preferinte
i simple cu sprijinul profesorului A identifica si a numi animale si
2.2. Oferirea unor informaii pasari salbatice
elementare, punctuale, despre sine Whats this?
(nume, gen, vrst), despre universul Its a monkey / an elephant
imediat, cu sprijin din partea Localizare
interlocutorului Wheres the monkey?
2.3. Participarea la jocuri de The monkey is in the tree.
comunicare n care se reproduce sau Vocabular:monkey, crocodile,
creeaz rime/mesaje scurte elephant, giraffe, penguin, parrot,
3.1. Manifestarea curiozitii seal.
pentru decodarea unor mesaje scrise Expresii: a giraffe with an
simple i scurte din universul imediat umbrella, a crocodile with sun-
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul glasses, etc
clasei n care se elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

Recapitulare 1.1; 1.2;1.3; 2.1;2.2; -recapitularea noiunilor nsuite S17-18


final 2.3; 4.1. n acest semestru

Semestrul al II-lea

Teme Competene specifice Coninuturi Nr. Sptm


ore na
UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii Identificarea anotimpurilor dupa imagini 3 S19-21
IV: adecvate la salut i la o What season is it?
THE ntrebare/ instruciune scurt i Its summer.
SEASONS OF simpl rostit clar i foarte rar, How is the weather?
THE YEAR care este nsoit de gesturi de Its sunny. /.Its hot
ctre interlocutor Vocabular: season, weather, spring,
1.2. Recunoaterea summer, autumn, winter, cold, hot, warm,
denumirilor unor obiecte din snow, snowflakes, snowman, rain, cloud,
universul imediat, n mesaje wind, chilly
articulate clar i rar Expresii: Its snowing, Its raining
1.3. Manifestarea Zilele sptmnii
curiozitii fa de sesizarea
semnificaiei globale a unor
filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern
respectiv
2.1. Reproducerea unor
informaii
simple/cntece/poezii scurte i
simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor
informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume,
gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea
curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de
grup/ la nivelul clasei n care se
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise

UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii Familia 5 S22-S28 S25-Scoala altfel


V: MY adecvate la salut i la o This is my family
FAMILY ntrebare/ instruciune scurt i A-si prezenta familia
Mother and simpl rostit clar i foarte rar, Vocabular: family, mother, father, sister,
Father care este nsoit de gesturi de brother
ctre interlocutor -Expresii: shes my mother, hes my -
1.2. Recunoaterea brother, etcascultarea cntecului de
denumirilor unor obiecte din dimineata si I love my family i
universul imediat, n mesaje reproducerea lor;
articulate clar i rar - numrarea membrilor familiei
1.3. Manifestarea -repetarea numerelor de la 1 la 10;
curiozitii fa de sesizarea -vizionarea unor clipuri animate;
semnificaiei globale a unor -desenarea bunicilor pe plansa Familia
filme i a unor cntece pentru mea - aprecierea culorii unor piese de
copii n limba modern imbracaminte;
respectiv - invatarea si producerea propozitiilor cu
2.1. Reproducerea unor This is, That is
informaii
simple/cntece/poezii scurte i
simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor
informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume,
gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea
curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz
cu sprijin scurte mesaje scrise

UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii -reproducerea prin desen a corpului 3 S30-32
VI: adecvate la salut i la o copiilor;
MY BODY ntrebare/ instruciune scurt i -repetare n cor;
simpl rostit clar i foarte rar, -joc Happy fingers;
care este nsoit de gesturi de -ascultarea si reproducerea cantecelului
ctre interlocutor Head, shoulders, knees and toes;
1.2. Recunoaterea -repetare n cor;
denumirilor unor obiecte din -joc Happy fingers;
universul imediat, n mesaje Puzzle din hartie cu partile corpului
articulate clar i rar - reproducerea unui desen a unui
1.3. Manifestarea montrulet, conform cerintelor
curiozitii fa de sesizarea profesorului cu diferite parti de corp:
semnificaiei globale a unor 7 toes, 8 arms, 3 heads, etc
filme i a unor cntece pentru Have got-has got.
copii n limba modern
respectiv
2.1. Reproducerea unor
informaii
simple/cntece/poezii scurte i
simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor
informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume,
gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea
curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz
cu sprijin scurte mesaje scrise
UNITATEA 1.1. Oferirea unei reacii - realizarea unor comenzi simple, 2 S33
VII: MY adecvate la salut i la o amuzante: Put your fingers on your S34
HOUSE ntrebare/ instruciune scurt i toes;
simpl rostit clar i foarte rar, - reproducerea prin desen a locuintei
care este nsoit de gesturi de - repetarea culorilor si a numerelor
ctre interlocutor - invatarea si repetarea sistematica a
1.2. Recunoaterea noului vocabular: Furniture
denumirilor unor obiecte din - joc didactic: Please, decorate my house!
universul imediat, n mesaje - reproducerea propozitiilor: There
articulate clar i rar is, There are
1.3. Manifestarea
curiozitii fa de sesizarea
semnificaiei globale a unor
filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern
respectiv
2.1. Reproducerea unor
informaii
simple/cntece/poezii scurte i
simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor
informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume,
gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea
curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz
cu sprijin scurte mesaje scrise

Recapitulare 1.1; 1.2;1.3; 2.1;2.2; -recapitularea noiunilor nsuite n acest S35


final 2.3; 4.1. semestru