You are on page 1of 3

Felix Faust

Human

25 Male
Czarne 80
Czarne 180
1
Nuln

35 32 38 38 33 41 38 37
1
+5 +5 - +10 +10 +20 +25 +10
35 32 38 43 38 61 63 42

1 11 3 4 4 0 0 2
- +3 - - - +2 - -
1 13 0 4 0 2 2 2

1 1

Miecz M S - - -

Sztylet M S-1 - - -

1 1

Light 1
Czytanie i pisanie

Splatanie Magii

Wykrywanie magii

Znajomo jzyka (Klas)

Byskotliwo +5 do Int (ju dodane)

Magia prosta

Zmys Magii +10 splatanie i wykrywanie

Magia tajemna Cienia

Charyzmatyczny +5 do Charyzmy (ju dodane)


Szczcie

Dotyk mocy +20 do WW podczas czarw dotyk.

Magia Powszechna 2 czary

Amulet 3 Amulet rdeniej jakoci

Ksiga WT 1 500

Futro 1
Wiedza (Chaos)
INT

Wiedza (Imperium)
INT

Przeszukiwanie

INT
Jzyk tajemny
(Mag) INT

Przekonywanie
FEL

Plotkowanie
FEL

Nauka (Mag)
FEL

24
60
25