You are on page 1of 16

ROMNIA

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. PROCEDURA Procedura operaional


NENITESCU privind P0 01.35
Activitatea profesorului
coordonator pentru proiecte
i programe educative
colare
i extracolare/
consilierul educativ

Cadrul legislativ:

O.M.E.N.nr.4800/05.10.2000
O.M.Ed.C.nr.3337/08.03.2002 (n vigoare)
Legea nr.128/1997,cu modificrile i completrile ulterioare
Legea nr.84/1995,republicat,cu modificrile i completrile ulterioare
O.M.Ed.C.nr.4925/08.09.2005-privind Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar
O.G.nr.119/1999
O.M.F.P.nr.522/2003
O.M.F.P.nr.912/2004
O.M.F.P.nr.946/2005
O.M.F.P.nr.1389/2006

Extras- O.M.Ed.C.nr.3337/08.03.2002

n temeiul Hotrrii Guvernului nr.23/2001,privind organizarea i funcionarea Ministerului


Educaiei i Cercetrii,cu modificrile i completrile ulterioare:
Art.1.(1) n cadrul unitilor de nvmnt gimnazial,liceal,profesional,consiliul de
administraie numete prin hotrre,la propunerea consiliului profesoral,un cadru didactic titular
care,pe lng atribuiile prevzute de Legea nr.128/1997-privind statutul personalului didactic,cu
modificrile i completrile ulterioare,are atribuii privind activitatea educativ colar i
extracolar din unitatea de nvmnt,numit n continuare consilier pentru proiecte i programe
educative colare.
(2) Consilierul pentru proiecte i programe educative colare i extracolare este
subordonat directorului unitii de nvmnt i,respectiv,inspectorului colar pentru activitatea
educativ din cadrul I.S.J.
Art.2.(1) Fia postului este parte integrant a prezentului ordin.
(2) Activitatea desfurat de consilierul pentru proiecte i programe educative colare i
extracolare constituie unul dintre criteriile prioritare de acordare a premiilor bneti,a salariului de
merit,gradaiei de merit,etc.
Art.4. Consilierul pentru proiecte i programe educative colare i extracolare este agent
constatator al contraveniei prevzute la art.180,alin(2) din Legea nr.84/1995,republicat,cu
modificrile i completrile ulterioare (vezi legea nr.268/2003,publicat n
M.O.nr.430/19.06.2003).

1
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Extras-Asigurarea calitii n educaie-vol.II-Valori i proiecte europene

Pentru asigurarea calitii n domeniul activitii educative colare i extracolare,fiecare


cadru didactic trebuie s in seama de urmtoarele necesiti:
1.Dezvoltarea capacitii de analiz a propriei activiti;
2.Identificarea progreselor n dezvoltarea personal-profesional i n activitatea pe care o
desfoar,n vederea optimizrii prin formare continu i perfecionare;
3.Reperarea carenelor n dezvoltarea personal-profesional i n activitatea pe care o
desfoar,pentru a le putea elimina prin aplicare;
4.Estimarea i adaptarea modurilor/informaiilor dobndite prin formare i experien la
activitatea pe care o desfoar;
5.Analizarea gradului de participare coevolutiv la obinerea calitii n activitatea
educaional;
6.Monitorizarea progreselor i carenelor proprii i ale colegilor n formare i n activitatea
desfurat pentru a le maximiza pe primele i a le minimiza pe celelalte;
7.Identificarea nevoii de schimbare,n vederea obinerii progresului;
8.Urmrirea contiinciozitii,creativitii,onestitii,autoritii profesionale i simului
practic.
Domenii:
I.Curriculum
II.Managementul educaiei formale i nonformale
III.Managementul resurselor umane
IV.Dezvoltare i relaii comunitare

2
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Lista activitilor
privind
consilierea educativ

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
I.PROIECTAREA ACTIVITILOR-CURRICULUM
1.Elaborarea a)numirea consiliul proces nceputul ISJ
propunerilor pentru consilierului profesoral verbal (p.v.) anului
oferta educaional a educativ (CProf.) nr.voturi colar
unitii de nvmnt
i strategia acesteia CAdm. proces nceputul ISJ
b)validarea verbal (p.v.) anului
propunerii n cadrul nr.voturi colar
consiliului de
administraie consilier oferta semestrul CProf.
(CAdm.) educativ educaional I

c)consultarea
cadrelor
didactice,prini,ele
vi privind strategia
de dezvoltare
instituional pe
termen scurt/lung
2.Elaborarea a)stabilirea consilier planul semestrul CProf.
programului de grupurilor int educativ managerial I,II
activiti semestriale i
anuale,a planului b)realizarea analizei echipa: chestionare
managerial propriu diagnostic prin profesori,
recunoaterea dirigini,
punctelor forte,a psihologi
punctelor slabe,a
oportunitilor i a
riscurilor

c)identificarea echipa chestionar, ISJ


modalitilor de manageria- analiza
corecie/actualizare l SWOT
a obiectivelor,a
modalitilor de
comunicare,monitor
i-zare i evaluare

3
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
3.Elaborarea a)obinerea consilier referat(e) semestrial CAdm.
propunerilor pentru operativ a educativ la nevoie ISJ
planificarea informaiilor n
activitilor vederea
specifice,n cadrul fundamentrii
CAdm. activitii cu
tematic specific,n
cadrul CAdm.

4.Elaboreaz a)consultarea consilier chestionar semestrial ISJ


Programul profesorilor educativ
activitilor educative dirigini,a elevilor,a
colare i extracolare prinilor privind
interesele pentru
diferite tipuri de
activiti

b)consultarea consilier semestrial


Calendarului educativ
activitilor
educative colare i
extracolare a
ISJ,MEdC

c)elaboreaz planul consilier planul semestrial director


educativ activitilor
d)solicit aprobarea director
planului activitilor
educative colare i
extracolare

4
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
II.MANAGEMENTUL EDUCAIEI FORMALE I NONFORMALE
1.Coordoneaz a)elaborarea consilier proces semestrial CProf.
activitile comisiei planului de educativ verbal
metodice a activitate a profesori planul
profesorilor dirigini colectivului de dirigini colectivului
i/sau a profesorilor catedr de catedr
psihopedagogi
consilier permanen director
b)monitorizeaz educativ t
desfurarea
activitilor
educative realizate
de profesorii
dirigini consilier ISJ
educativ permanen
c)antrenarea t
grupurilor educative
n desfurarea
activitilor

2.Iniiaz, a)stabilirea consilier planul de semestrial ISJ


organizeaz i aciunilor n educativ aciuni
desfoar activiti concordan cu
extracurriculare nevoile educative
ale colectivului de
elevi profesori propuneri de permanen consilier
dirigini activiti t educativ
b)antrenarea
grupurilor int n
desfurarea
activitii CAdm. referate de echipa
necesitate periodic manage-
c)asigurarea bazei rial
logistice pentru comisia
activitile pentru
extracurriculare asigurarea
calitii

5
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
3.Coordonarea a)supervizarea consilier planul de semestrial CProf.
activitii comisiei activitilor de educativ activiti director
ariei curriculare formare continu
Consiliere i orientare organizate la nivelul
i activiti comisiei
extracurriculare
b)participarea la consilier certificate de periodic ISJ
programele de educativ competen
formare i
autoformare
continu n
managementul
educaional i
informarea la i n
domeniu

4.ntocmete baza de a)evaluarea consilier chestionar periodic CProf.


date privind starea impactului educativ cadre (lunar)
disciplinar a activitilor didactice
colii,absenteismul/aba educative asupra protocol de
ndonul strii disciplinare a observaie
colar,delincvena elevilor
juvenil,consumul de consilier programe de ori de CProf.
tutun,alcool,droguri i educativ intervenie cte ori
programele de b)ntocmirea este
prevenie/ programului/ nevoie
intervenie programelor de
prevenie/intervenie
n conformitate cu
starea disciplinar i
cu influenele
exterioare exercitate
asupra elevilor
5.Evalueaz activitatea a)ntocmirea consilier rapoarte lunar CProf.
diriginilor documentelor i educativ lunare
rapoartelor tematice
curente i speciale

b)elaborarea,operai comisia de chestionare semestrial ISJ


onalizarea criteriilor evaluare i grile de
de monitorizare i asigurare a evaluare
evaluare a calitii calitii
educaiei

6
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
6.ndrum,contro- a)monitorizarea i consilier program de sptmn comisia
leaz i evalueaz evaluarea educativ activitate/ al pentru
activitatea educativ activitilor activiti asigura-rea
din internatul colar specifice organizate calitii
cu elevii n
internatul colar

III.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


1.Participarea la a)propuneri pentru consilier p.v. CAdm. nceputul director
edinele Consiliului numirea profesorilor educativ anului
de Administraie dirigini colar

b)stabilirea/operaio echipa criterii de lunar comisia


-nalizarea criteriilor manageria- selecie pentru
de selecie,utilizarea l asigura-rea
i motivarea calitii
resurselor umane

2.Sprijin i asist a)iniierea unor consilier programe de anual ISJ


profesorii debutani la cursuri de formare educativ perfeciona- director
formarea lor ca n aria curricular re
dirigini Consiliere i
orientare

b)stimularea prin comisia de procese lunar CAdm.


mijloace materiale promovare verbale
i morale a
formrii,autoformri
i i dezvoltrii
profesionale
director
c)stimularea hotrri ale lunar consilier
participrii la luarea CAdm. educativ
deciziilor

7
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
3.Negocierea/ a)rezolvarea echipa chestionare semestrial CProf.
rezolvarea conflictelor rapid,eficient i manageria- note interne, ori de
transparent a l adrese cte ori
conflictelor cu/sau este
ntre nevoie
copiii/tinerii,cadre
didactice/nedidactic
e,prini,etc
chestionare
b)emiterea unor consilier comisia
chestionare pentru educativ periodic pentru
analizarea strii asigurarea
calitii

4.Implicarea tuturor a)ncurajarea unei director p.v. permanen comisia


cadelor didactice n culturi CProf.,CAdm t pentru
realizarea valenelor organizaionale care , asigura-rea
educative ale stimuleaz note interne periodic calitii
disciplinelor de comunicarea
nvmnt deschis,participare
a i inovaia
comisia
b)asigurarea consilier pentru
consilierii generale educativ p.v.consilier periodic asigura-rea
i specifice a e calitii
cadrelor didactice

8
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
IV.DEZVOLTARE I RELAII COMUNITARE
1.Coordonarea a)stabilirea i consilier p.v. periodic ISJ
activitii comisiei de aplicarea criteriilor educativ pe dosar caz comisia
alocare a burselor i specifice de baza social pentru
ajutoarelor ocazionale acordare a burselor metodolo- acorda-rea
i a ajutoarelor giei burselor
ocazionale
consilier
profesorii situaii sptmn educativ
b)monitorizarea dirigini colare al
situaiei colare i
frecvena elevilor
bursieri comisia
profesori anchete pentru
c)identificarea i dirigini sociale semestrial asigura-rea
monitorizarea consilier calitii
cazurilor sociale educativ
asistent
social

2.Informeaz toate a)stabilirea echipa invitaii anual ISJ


categoriile sociale i legturilor cu manageria- adrese lunar
organizaiile interesate autoritile l
de educaie,n legtur locale,mass-
cu oferta educaional media,uniti de
a colii nvmnt,ageni
economici

b)elaborarea echipa de protocol de anual ISJ


protocoalelor de proiect colaborare
colaborare

c)programul comun consilier programe de semestrial ISJ


de activitate educativ activitate

9
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
3.Elaboreaz a)stabilirea echipa adrese anual CProf.
programe/proiecte de legturilor formale manageria- invitaii semestrial ISJ
educaie cu instituii locale i l p.v.ntlniri de cte
civic,promovarea naionale de ori este
sntii,programe cultur,biserici, nevoie
culturale,ecologice, inspectorate pentru
sportive i turistice sntate
public,organe de
poliie,pompieri,
agenii pentru
protecia
mediului,direcii
judeene pentru
tineret i
sport,ONG-
uri,cluburi ale
copiilor,cluburi
sportive colare

4.Organizeaz i a)organizarea unor consilier lista periodic CProf.


faciliteaz legturile i echipe mixte educativ participani- ISJ
schimburile colare elevi/profesori,pen- profesori lor
naionale i tru participarea la dirigini programe de
internaionale cu diferite proiecte activitate
elevii,desfurate n locale,naionale i
cadrul programelor de internaionale
parteneriat
educaional b)elaborarea echipa proiecte anual director
proiectelor/ manageria- programe
programelor de l
parteneriat, consilier
identificarea educativ
partenerilor,
derularea
programelor,
proiectelor

c)evaluarea comisia raport de anual ISJ


eficienei educative pentru evaluare semestrial
asigurarea raport de
calitii autoevaluare
consilier
educativ

10
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Tipul activitii Descrierea Cine Documente Termen Evaluare


activitii execut ntocmite
5.Monitorizarea a)proiectarea, profesori proiectarea semestrial comisia
aplicrii prevederilor planificarea i dirigini semestrial a pentru
Ghidului metodologic desfurarea activitii asigura-rea
Noi repere privind activitii educative educative calitii
activitatea educativ ISJ
la nivel de consilier proiectarea semestrial
clas,coal educativ semestrial a
planului de
monitorizare

11
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Lista activitii de funciuni


pentru activitatea de
consiliere educativ colar i extracolar

Nr.crt. Sarcini elementare Funcia rspunztoare Observaii


1 Numirea consilierului educativ (profesor director hotrrea
coordonator pentru proiecte i programe C.Profesoral C.Profesoral
educative colare i extracolare)
2 Elaborarea programului activitilor consilier educativ aprobare
extracolare unic i la nivel de clase profesori dirigini director
3 Numirea profesorilor dirigini director hotrrea
consilier educativ CAdm.
4 Elaborarea planului managerial pentru consilier educativ aprobare
activiti educative colare i extracolare director
5 Propunerea unor discipline opionale cu consilier educativ
caracter educativ profesori dirigini
6 Iniiaz,organizeaz i desfoar activiti toate cadrele didactice
extracurriculare
7 Monitorizeaz desfurarea activitilor consilier educativ
extracurriculare,coordoneaz activitatea
comisiei ariei curriculare Consiliere i
orientare
8 ntocmirea bazei de date privind starea profesori dirigini
disciplinar a colii consilier educativ
9 Evaluarea activitii profesorilor dirigini consilier educativ
director
10 ndrumarea i controlul,evaluarea consilier educativ
activitilor educative din internatul colar
11 Particip la edinele CAdm. consilier educativ
toi membrii
director
12 Sprijin i asist profesorii debutani la consilier educativ
formarea lor ca dirigini responsabil perfecionare
13 Negocierea/rezolvarea conflictelor consilier educativ
director
14 Implicarea tuturor cadrelor didactice n consilier educativ
realizarea valenelor educative ale director
disciplinelor de nvmnt
15 Coordonarea activitii Comisiei de consilier educativ
acordare a burselor i ajutoarelor
ocazionale
16 Informarea categoriilor sociale i consilier educativ
organizaiilor interesate de educaie n director
legtur cu oferta educaional a colii consilier pentru imagine
17 Elaborarea programelor/proiectelor pe consilier educativ
domeniile educaie civic,promovarea echipa de proiect
sntii,culturale,ecologice,sportive i
turistice
12
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Nr.crt. Sarcini elementare Funcia rspunztoare Observaii


18 Organizarea i facilitarea legturilor i consilier educativ
schimburilor locale,naionale i director
internaionale cu elevii
19 Monitorizarea aplicrii prevederilor consilier educativ
ghidului metodologic Noi repere privind
activitatea educativ

13
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

Lista riscurilor
pentru activitile de
consiliere educativ colar i extracolar

Nr. Sarcini Riscuri identificate


crt. Specificare Nivel
1 Elaborarea propunerilor pentru oferta a)necorelarea propunerilor cu oferta G
educaional a unitii de nvmnt i educaional
strategia acesteia
2 Elaborarea programului de activiti a)neidentificarea grupurilor int M
semestriale i anuale,a planului b)nerealizarea diagnosticului prin G
managerial propriu necunoaterea punctelor
tari,slabe,oportunitilor i
ameninrilor
c)neexistena unei corelaii ntre G
planul managerial i strategia de
dezvoltare instituional pe termen
mediu
3 Elaborarea propunerilor pentru a)neelaborarea propunerilor G
planificarea activitilor specifice,n b)neavizarea propunerilor de Cadm. G
cadrul CAdm. c)necorelarea termenelor M
4 Elaborarea Programului activitilor a)neconsultarea profesorilor G
educative colare i extracolare dirigini,elevilor,prinilor,partenerilor
sociali
b)necorelarea programului cu M
programele activitilor educative
colare i extracolare a ISJ/MEdC
c)necorelarea obiectivelor cu G
interesele grupurilor int
5 Coordonarea activitilor comisiei a)necorelarea obiectivelor planului M
metodice a profesorilor dirigini i/sau a colectivului de catedr cu planul unic
profesorilor psihopedagogi managerial
b)monitorizare neeficient a G
profesorilor dirigini
c)neimplicarea tuturor profesorilor G
dirigini
6 Iniierea,organizarea i desfurarea a)neconcordan a aciunilor cu G
activitilor extracurriculare nevoile educative ale colectivului de
elevi
b)neantrenarea grupurilor int n M
desfurarea activitilor
c)neasigurarea bazei logistice G
necesare bunei desfurri a
activitilor
7 Coordonarea activitii comisiei ariei a)neasigurarea activitilor de formare G
curriculare Consiliere i orientare i continu cu interes pentru toi G
activiti extracurriculare membrii colectivului de catedr

14
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

b)dezinteres din partea profesorilor G


dirigini pentru temele alese/propuse
c)imposibilitatea derulrii unor G
programe de formare i auto formare
continu
8 ntocmirea bazei de date privind starea a)neidentificarea punctelor slabe i a G
disciplinar a cazurilor care necesit programe de
colii,absenteismul/abandonul intervenie
colar,delincvena juvenil b)absenteism,neimplicare din partea G
elevilor n programul de intervenie
9 Evaluarea activitii diriginilor a)omiterea ntocmirii rapoartelor de G
evaluare/autoevaluare
b)neimplicarea unor cadre didactice n M
activitatea de perfecionare continu
pe domeniul Consiliere i orientare
10 ndrumarea,controlul i evaluarea a)lipsa programului de activiti G
activitii educative din internatul educative din internat
colar b)neimplicarea factorilor educaionali G
n asigurarea calitii activitilor
educative
c)necorelarea unor activiti cu M
obiectivele,amnarea,reprogramarea
lor
11 Participarea la edinele Consiliului de a)neidentificarea adecvat a resurselor G
Administraie umane pentru activitatea de diriginte
b)unor criterii de operaionalizare a M
criteriilor de selecie,utilizare i
motivare a resurselor umane
c)absene nemotivate la edinele M
CAdm
12 Sprijin i asist profesorii debutani la a)neiniierea unor programe de G
formarea lor ca dirigini formare pentru profesorii dirigini
b)neconcordana programului stabilit M
cu domeniul i nivelul de calificare n
funcie a profesorilor dirigini
c)orar al programului de formare care U
nu este accesibil tuturor profesorilor
dirigini
13 Negocierea/ a)neidentificarea n termen util a M
rezolvarea conflictelor modalitii de intervenie eficient
b)neasigurarea transparenei n G
rezolvarea conflictelor
c)chestionare care nu redau fidel M
starea conflictual
14 Implicarea tuturor cadelor didactice n a)neasigurarea unei comunicri G
realizarea valenelor educative ale eficiente
disciplinelor de nvmnt b)neidentificarea nevoilor reale de G
consiliere a cadrelor didactice
15
ROMNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALTATII
An scolar 2013- 2014

15 Coordonarea activitii comisiei de a)dosare incomplete M


alocare a burselor i ajutoarelor b)neidentificarea tuturor beneficiarilor G
ocazionale c)imposibilitatea monitorizrii M
permanente a cazurilor sociale
16 Informarea categoriilor sociale i a)neasigurarea unei legturi G
organizaiilor interesate de educaie,n permanente i eficiente cu autoritile
legtur cu oferta educaional a colii locale,mass-media,ageni economici
b)reprogramarea unor ntlniri cu M
autoritile i diferii parteneri
c)suprapuneri de programe educative M
ncheiate cu diferii parteneri
17 Elaborarea programelor/proiectelor de a)imposibilitatea stabilirii unor G
educaie civic,promovarea legturi formale cu instituii locale i
sntii,programe culturale,ecologice, naionale,de cultur,sntate,sportive
sportive i turistice b)necorelarea programelor cu toate M
interesele i nevoile beneficiarilor
c)reprogramarea unor activiti U
18 Organizarea i facilitarea legturilor i a)imposibilitatea formrii unor echipe M
schimburilor colare naionale i mixte elevi/profesori
internaionale cu elevii,desfurate n b)necorelarea obiectivelor cu nevoile G
cadrul programelor de parteneriat grupurilor int
educaional c)imposibilitatea elaborrii unor G
instrumente de evaluare a calitii
programelor educative
19 Monitorizarea aplicrii prevederilor a)necorelarea obiectivelor cadru a M
Ghidului metodologic Noi repere ghidului metodologic cu programarea
privind activitatea educativ activitilor educative colare i
extracolare
b)lipsa bugetului de timp G

16