You are on page 1of 18

TIM PYTANIA

LINK, KTRY GOGOEK PODA PRZEZ PRZYPADEK:

1. :Hosting
a) zapewnia miejsce na stron www
b) usuga polegajca na udostpnianiu przez firm zewntrzn miejsca na serwerach
c) UPS
d) WLAN

2. Router zapewnia:
a) archiwizacj danych
b) miejsce na poczt elektroniczn
c) niezawodno PC
d) czno midzy sieciami

3. VPN:
a) pozwala bezpiecznie poczy odlege lokalizacje z firmow sieci
b) czy dwie lub wicej sieci
c) serwer DNS
d) niezawodno PC

4. rda informacji statystycznych:


a) Alexa
b) stat4u
c) CSS
d) W3C

5. Teleporter umoliwia:
a) szybszy odczyt strony online
b) czytanie stron offline
c) zapisanie strony/ jej czci na dysku PC
d) edytor multimediw

6. Internet rzeczy wykorzystuje:


a) zbir wszystkich urzdze domowych i firmowych
b)SaaS
c) hosting
d) rzeczy podczone do internetu

odp: chyba, adna odpowied nie jest prawidowa

7. RSS:
a) tylko dla blogw
b) bezpieczna komunikacja internautw
c) edycja strony
d) stosowany w gazetach sieciowych

8. VoIP:
a) mona korzysta z tradycyjnych aparatw telefonicznych z bramkami
b) niezbdny jest komputer
c) dostpny w smartfonie
d) PC2PC

8a. VoIP
a) fotografii
b) zasoby wymaga komputera
c) komunikacja tekstowa
i) telefon przez internet

9.Bezporednie udostpnianie plikw przez internet:


a) P2P
b) TOR
c) AR
d) VoIP

10. Indeks w wyszukiwarce:


a) ustala pozycj na SERP
b) jest podstaw budowy SERP
c) wynik pracy robota

11. Podpis elektroniczny zapewnia:


a) indeksuje zasoby sieciowe
b) poufno korespondencji
c) autentyczno
d) identyfikacj nadawcy

12. Najwikszy zasig:


a) LTE
b) Wi-Max
c) Wi-Fi

13. Czytnik ksiek (e-ink):


a) pozwala czyta dokumenty .pdf
b) ma ekran LCD
c) odtwarza wstawki wideo
d) pozwala czyta .mobi

14. Telewizja cyfrowa:


a) ogranicza liczb programw
b) ogranicza liczb odbiorcw
c) dostarcza dodatkowe usugi
d) wymaga dostpu do internetu
15. Cyfrowa czno w firmie/domu:
a) PLC
b) np. Google Analitics
c) ethernet
d) Wi-Max
PYTANIA Z POPRZEDNIEGO ROKU Z RNYCH TERMINW:

16. Ile trzeba bajtw by zapisa w kodzie ASCII cyfry 12345:


a) 1
b) 4
c) 24
d) 5

17. TLD:
a) format domeny
b) www.xxx.pl
c) www.ccc.com
d) www.xxx.vvy.com
e) www.xxx.yyy.pl

18. Indeks w wyszukiwarce:


a) podstawa budowania SERP
b) menu na stronie
c) wynik pracy robota
d) SEO

18a. Indeks w wyszukiwarce:


a) zawsze tworzy uytkownik lub administrator
b) stosuj szperacze
c) wynik pracy robota

19. Radio internetowe vs cyfrowe


a) identyfikacja kadego urzdzenia odbiorczego
b) konieczno dostpu do komputera
c) podobny zasig
d) wikszy zasig

20. Czytnik ksiek:


a) technologia nowego papierowego druku
b) gorsza jako wideo
c) technologia LCD
d) technologia wywietlania informacji

21. Router zapewnia:


a) archiwizacj danych
b) miejsce na poczt elektroniczn
c) druk 3D
d) czno midzy sieciami

22.. VPN:
a) pozwala czy bezpiecznym tunelem odlege lokalizacje z firmow sieci
b) RSS
c) czy dwie lub wicej sieci
d) serwer DNS
e) SaaS
f) niezawodno PC

23. Streamer to:


a) system operacyjny
b) program
c) edytor mulimediw
d) nonik pamici

24. Przesyanie plikw przez internet:


a) ftp
b) CMS
c) AR
d) VoIP

25. MUX (Multipleks)


a) indeksuje zasoby sieciowe
b) pakiet kanaw nadawanych cyfrowo na jednym pamie czstotliwoci
c) forma VOD
d) RSS

26. Ograniczenie/ dostosowanie formatu strony do urzdze o maych ekranach:


a) kompilacja
b) responsywno
c) ograniczenie kolorw

27. Zasoby fotografii:


a) CMS
b) Microstock
c) SERP
d) AdSens

28. DNS pozwala:


a) szybciej ustali adres strony
b) podnie pozycj na SERP
c) zwikszy warto strony
d) zmniejszy zagroenia
e) umieszcza na stronach reklamy

29. Neutralno ma zwizek z:


a) stosown nazw domeny
b) nawigacj
c) dane o firmie
d) personalizacja
e) ograniczeniem pasma

30. UGC:
a) badanie okulograficzne
b) treci tworzone przez uytkownikw
c) CMS
d) Google Analitics

31. SEM:
a) ma zwizek z reklam .
b) serwer multimediw
c) serwer usug internetowych
d) ma zwizek z SEO

32. AdWords:
a) reklama na stronach tematycznych
b) troska o klienta
c) budowanie FAQ
d) elementy SERP

33. Ktry adres jest najprecyzyjniejszy:


a) www.pp.com
b) TLD
c) www.xxx.cc.pl
d) URL

34. Kompresja danych, moe by:


a) stratna - txt
b) bezstratna - dwik
c) stratna - dwik
d) stratna - wideo

35. Zarzdzenie relacjami z klientami wspomagaj systemy:


a) OS
b) OCR
c) CRM
d) GPRS

36. Ktre skrty/pojcia s zwizane z bazami danych?


a) Access
b) SQL
c) ORACLE
d) Rekord
37. PLC:
a) wasny DNS
b) transmisja przez sie 230 V
c) VPN
d) wirtualne portale

38. SEO oznacza:


a) narzdzie do konstrukcji stron
b) przyspieszenie transmisji
c) poprawa budowy/jakoci strony
d) ma zwizek z SERP

38a. SEO oznacza:


a) narzdzie do konstrukcji stron
b) przyspieszenie transmisji
c) poprawa budowy/jakoci strony
d) nie ma zwizku z SERP

39. Synchronizacja zbiorw/plikw:


a) moe odbywa si automatycznie w zadanych okresach .
b) wymaga LTE
c) moe korzysta z pendrivea
d) moe korzysta z NAS

40. Na czym polega pozycjonowanie strony:


a) CMS
b) SEO .
c) stosowna domena
d) e-ink

40a. Na czym polega pozycjonowanie strony:


a) stosowna opata
b) SEO
c) stosowna domena
d) e-ink

41. Doorway pages:


a) pozwala bezpiecznie poczy odlege lokalizacje z firmow sieci
b) domena
c) maj zwizek z indeksowaniem
d) zabezpieczenie praw autorskich

42. Internet rzeczy:


a) zbir wszystkich urzdze domowych, firmowych
b) SaaS8
c) hosting
d) rzeczy podczone do internetu
43. Szperacz desktopowy:
a) indeksuje zasoby sieciowe
b) indeksuje zasoby peceta .
c) rozpoznaje obrazy
d) ma zwizek z reklam

43a. Szperacz desktopowy:


a) indeksuje zasoby sieciowe
b) indeksuje zasoby peceta
c) indeksuje multimedia
d) ma zwizek z reklama

44. e-gazeta/ cyfrowa replika:


a) kopia wydania papierowego
b) aktualizowana wersja gazety papierowej
c) oferta e-kiosku

45. Komercyjne zasoby informacyjne:


a) pozwalaj ustali wiarygodno firmy
b) np. Google Analitics
c) wybiera tylko niektre informacje o firmie

PYTANIA Z DZIENNIKARSKIEGO TIMu

46. Najmniejszy zasig:


a) Wi-Fi
b) Bluetooth
c)LTE
d) NFC
e) Ethernet

47. Usugi chmury:


a) SaaS
b) kopie zapasowe
c) hosting
d) miejsce na stron www

na pewno d?

48. Przykady profesjonalnych/komercyjnych serwisw internetowych:


a) Dialog
b) Investtext
c) Kompass
d) Busola
e) Connect

49. DRM
a) pozwala bezpiecznie poczy odlege lokalizacje z firmow sieci
b) czy dwie lub wicej sieci
c) Serwer DNS
d) zabezpieczenie praw autorskich

50. rda informacji statystycznych


a) alexa
b) stat4u
c) CSS
d) W3C

51. Akcelerator umoliwia


a) szybszy odczyt strony online
b) czytanie stron offline
c) zapisanie strony/jej czci na dysku PC
d) edytor multimediw

52. Rodzaje chmur


a) prywatna
b) publiczna
c) krajowa
d) branowa

53. Sposoby korzystania z internetu przez satelit


a) PLC
b) asymetryczne
c) symetryczne - istnieje takie, ale jest duo drosze

54. SLD
a) format domeny
b) www.xxx.pl
c) www.xxx.yyy.com
d) www.xxx.yyy.pl

55. Deep Web


a) spam
b) niezaindeksowana zawarto internetu
c) oferta e-kiosku
d) Dark Web

56. Walidator
a) aplikacja/usuga oceniajca konstrukcje strony
b) aplikacja oceniajca warto strony
c) ocena konkurencji
d) reklama

57.SPAM dla wyszukiwarek/szperaczy


a) wielokrotne powielanie tych samych treci na indeksowanej stronie
b) niewidoczny tekst (mae znaki)
c) doorway pages
d) linki ze stron stworzonych tylko dla linkw
e) oferty usug/towarw

58. Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym


a) SERP aktualizowany na bieco
b) rda - gwnie sieci spoecznociowe
c) mao wiarygodne
d) pozycjonowanie spoecznociowe

59. Sie semantyczna


a) UGC
b) czytanie stron offline
c) zapytania w jzyku naturalnym
d) agent

60. Dystrybucja materiaw audio


a) spam
b) podcasting
c) TOR

61. Ocena strony


a) Google Analytics
b) 7point
c) walidatory - ? -bo one oceniaj konstrukcj strony
d) Alexa
e) TLD

62. Strumieniowanie dotyczy


a) plikw tekstowych
b) muzyki
c) wideo

63. Czym jest NFC


a) system ledzenia dziaalnoci internautw
b) system badajcy popularno strony internetowej
c) system do zabezpieczania cyfrowych multimediw
d) bezprzewodowy transfer danych cyfrowych

64. Czym rni si Intranet od Internetu?


a) zasigiem
b) bezpieczestwem
c) liczba uytkownikw

65. Liczba internautw w Polsce to ok.


a) 3 mln
b) 10 mln
c) 17 mln
d) 40 mln

66. Telefon przez internet


a) TCP/IP
b) SSD
c) CRM
d) VoIP

67. Ktry adres jest najprecyzyjniejszy - powtarza si


a) www.pp.com
b) TLD
c) www.xxx.cc.pl
d) URL

68. Co to jest indeks wyszukiwarki


a) zbir adresw stron
b) http
c) CMS
d) SSD

69. Co stanowi o dostpnoci strony


a) stosowna nazwa domeny
b) nawigacja
c) dane o firmie
d) personalizacja

70. Do oceny konstrukcji stron suy


a) badanie okulograficzne
b) eyetracking
c) CMS
d) Google Analytics

71. Radio internetowe vs analogowe


a) wikszy zasig
b) identyfikacja kadego urzdzenia odbiorczego
c) konieczno dostpu do komputera

72. Czym jest ISP


a) system do ledzenia dziaalnoci internautw w sieci
b) system badajcy popularno strony internetowej
c) system do zabezpieczania cyfrowych multimediw
d) usugodawca dostarczania internetu

73. WLAN
a) wasny DNS
b) transmisja przez sie 230V
c) VPN
d) Wirtualne portale
e) bezprzewodowa sie lokalna

74. URL
a) ustala adres strony
b) Podnosi pozycj na SERP
c) precyzyjny adres stronicy
d) zmniejsza zagroenia
e) umieszcza na stronach reklamy

75. DNS
a) badanie okulograficzne
b) treci tworzone przez uytkownikw
c) cms
d) Google Analitics
e) system informacji o adresach

76. Komponenty uywane przy konstrukcji stron


a) reklama na stronach tematycznych
b) jpg
c) ramki
d) gif

77. Ktry adres/y jest/s najdroszy


a) www.pp.com
b) TLD
c) SLD

78. Aktualno SERP zaley od


a) indeksu
b) szybkoci komputera
c) aktualnoci przegldarki
d) ISP
79. Ocena strony moe zawiera

a) skd wizyty
b) dugo wizyt
c) systemy operacyjne wizytujcych
d) niektre parametry komputera wizytujcego

80. Page Rank dotyczy

a) CMS
b) Microstock
c) SERP
d) AdSens
e) seo

Open data bazy darmowe


Agencje microstockowe - komis materialw: IStookphoto
Radio analogowe- odbir satelitarny; zajmowane pamo wiksze od cyfrowego
Internet przez satelit asymetrycznie; symetrycznie
Operator logiczny daje najwicej odpowiedzi- and
Indeks w wyszukiwarce- podstawa budowy SERP; wynik pracy robota
RSS jest stosowany- w Youtube; blogach; e-gazetach
WikiSkaner- sledzenie zmian
Narzdzia do oceny stron- Google Analytics; Alexa
Grupa 9

1.System zabezpiecze komputerowych/cyfrowych dokumentw


a) Analylies
b) Door Pages
c) DRM
d) CRM

2.System/sposb wykorzystania wyszukiwarek

a) Reklama
b) Dostp do Internetu
c) SEM
d) Wyszukiwanie adresw stron

3.Efekty wprowadzenie cyfrowego radia

a) Wikszy zasig
b) Zwikszenie liczby programw
c) Mniejszy zasig
d) Modyfikacja/zmiana odbiornikw radiowych

4.Indeksj utrudniaj:

a) Format informacji
b) Konieczno identyfikacji odwiedzajcego
c) Zdjcia
d) teksty

5.Domena to:

a) typ reklamy sieciowej


b) zakres usug bankowych
c) technologia cznoci cyfrowej
d) adres strony internetowej

6.LTE cechy:

a) szybka transmisja
b) mona tylko korzysta nie w ruchu
c) najwikszy zasi

7.Robot wyszukiwarki np. Yahoo

a) odnajduje adresy stron na bieco w chwili zadania pytania


b) podnosi pozycj na SERP
c) zmniejsza zagroenia korzystajc z indeksu
d) uczestniczy w budowaniu indeksu


8.Captcha to:

a) zabezpieczenie przed automatami/robotami


b) szyfrowanie
c) technologie wymiany poczty

9.Jakie narzdzie pomaga zarzdza zawartoci stron

a) GSM
b) GPS
c) CMS
d) CRM

10.SEO oznacza:

a) Form reklamy na stornie


b) Popraw budowy/jakoci strony
c) Przypieszenie transmisji
d) Wyszukiwarka w czasie rzeczywistym
e) Przegldanie offline

11.Megaszperacz/ mega wyszukiwarka:

a) forma ochrony przeszukiwa


b) tworzy samodzielnie wasne due indeksy
c) szybciej indeksuje strony
d) korzysta z innych wyszukiwarek

12.Co umoliwia gromadzenie informacji automatycznie z wielu rde w jednym miejscu:

a) cyfrowa replika
b) RSS
c) Really Simple Syndication
d) Hybryda

13.Wyszkiwarka w czasie rzeczywistym:

a) korzysta z sieci spoecznociowych


b) Page Rank
c) Google Analysics
d) Domena

14.czno bezprzewodow zapewnia/umoliwia:

a) RSS
b) DPA
c) PLC
d) IRDA

15.Pojcie responsywno strony:


a) jest to parametr opisujcy szybko dziaania strony
b) jest to moliwo dodawania komentarzy i wpisw na danej stronie
c) jest to pojcie zwizane z urzdzeniami mobilnymi
d) jest to automatyczne dostosowanie si strony do mniejszych wywietle

Grupa 12

1.IPV6 umoliwia

a) adresowa wicej obiektw w sieci


b) zoptymalizowa system nawigacji strony
c) usun nadmiarowe narzdzia i cza

2.SEO oznacza:

a) forma reklamy
b) przypieszenie transmisji
c) popraw budowy/ jakoci strony
d) wyszukiwarka offlinowa

3.Unikalny odwiedzajcy:

a) spdza w tygodniu kilka godzin w Internecie


b) korzysta z Internetu przynajmniej raz w miesicu
c) korzysta z Internetu codziennie przynajmniej przez godzin
d) jest liczony jako odwiedzajcy stron tylko raz w okrelonym czasie

4.Indeksacj u wyszukiwarkach utrudniaj:

a) podpisy pod multimediami


b) wideo
c) zdjcia
d) teksty

5.URL to:

a) typ reklamy sieciowej


b) dokadny adres strony internetowej
c) zakres usug bankowych

6.Narzdzia ocen tron pozwalaj:

a) dokona rafinacji
b) szacowa liczb wizytujcych
c) okreli rodzaje stosowanych przegldarek
d) okreli miejsca geograficzne osb odwiedzajcych stron

7.LTE cechy:
a) szybka transmisja
b) duy (wobec innych technologii) zasig
c) mona korzysta w ruchu (samochd)

8.Wyszukiwarka czasu rzeczywistego:

a) wyszukuj w sieci adresy stron na bieco- w chwili zadania pytania


b) korzystaj z sieci spoecznociowych
c) podnosz pozycj na SERP
d) korzystaj z wczeniej zbudowanych indeksw

9.czno bezprzewodow zapewnia:

a) RSS
b) PLC
c) LTE

10. Captcza to:

a) technologia wymiany poczty


b) szyfrowanie
c) zabezpieczenie przed automatami/robotami

11.Jakie narzdzie pomaga zarzdza zawartoci stron:

a) CRM
b) GSM
c) GPS
d) CMS

12.Megaszperacz/ mega wyszukiwarka

a) szybciej indeksuje strony


b) korzysta z innych wyszukiwarek
c) forma ochrony przeszukiwa
d) ma wasne samodzielne tworzone due indeksy

13.pojcie responsywno strony:

a) jest to pojcie zwizane z urzdzeniami mobilnymi


b) jest to automatyczne dostosowanie si trony do mniejszych wywietlaczy
c) jest to parametr opisujcy szybko dziaania strony
d) jest to moliwo dodawania komentarzy i wpisw na danej stronie

14.Efekty wprowadzenia cyfrowego radia

a) poprawa jakoci transmisji


b) zwikszenie liczby programw
c) modyfikacja/zmiana odbiornikw
d) zwikszenie liczby odbiorcw
15.Dostepno strony to :

a) CRM
b) Stosowana nazwa domeny
c) Nawigacja
d) Dane o firmie

UWAGA: tu s podane tylko poprawne odpowiedzi

Grupa 6

1.Cliktracking pomaga:

a)zoptymalizowa system nawigacji strony

b) usun nadmiarowe narzdzia i cza

c) przetestowa system nawigacji strony

2. Standardowe funkcje CMS

a) Integracja z pakietem MS Office

b) Mechanizmy bezpieczestwa i autoryzacji

3. Termin Digital divide odnosi si do:

c) braku umiejtnoci posugiwania si technologiami informacyjnymi

4. Wedug definicji sownikowej Internauta to kto kto:

b) korzysta z Internetu przynajmniej raz w okrelonym czasie

5.VoIP to:

c) Telefon przez internet

6. Biece efekty wprowadzenia cyfrowej TV

a) zwikszenie liczby programw

c) modyfikacja/zmiana odbiornikw TV

d) poprawa jakoci transmisji

7. Indeksacj w wyszukiwarkach uatwiaj:

c) teksty

8.Domena a URL

c) URL dokadny adres caej strony


d) Domena adres caej strony

9.Wimax cechy

a) szybka transmisja

b) mona korzysta w ruchu (samochd)

10. Wyszukiwarki czasu rzeczywistego:

a) odnajduj adresy stron na bieco w chwili zadania pytania

d) korzystaj z sieci spoecznociowych

11. Captcha to:

a) zabezpieczenie przed automatami/robotami

12. Jakie narzdzie pomaga zarzdza zawartoci stron

c) Cms

13. SEO oznacza

b) popraw budowy/jakoci strony

14. Megaszperacz/mega wyszukiwarka

a) korzysta z innych wyszukiwarek

15. Pojcie responsywno strony

a) jest to automatyczne dostosowywanie si strony do mniejszych wywietlaczy

d) jest to pojcie zwizane z urzdzeniami mobilnymi