Asociaţia InteligenT în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Concursul „MICUL MATEMATICIAN”

Ediţia a IV-a – Faza pe cerc pedagogic – 18 martie 2010
ALEX – 28.07.2010

Clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total punctaj 100. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

1.

Scrie toate numerele naturale de două cifre pentru care suma cifrelor este 8.

1 7

2 6

3 5

4 4

5 3

6 2

7 1

8 0

2. Din ce număr trebuie să-l scad pe 16 pentru a obţine cel mai mic număr par de două cifre?

26-16=10

3.

Dacă a + b + c =23, a + b =12 şi a = 7, atunci află b = ?, c = ?

7+b=12, b=12-7, b= 5 12+c=23, c=23-12, c=11

62. 26. adică cu 7 mai multe decât pere şi cu 6 mai puţine decât prune.4 puncte . Subiectul 1 – 16 puncte Rezolvare Aflarea numerelor: 17.16 = 10 a = 16 + 10 a = 26 Claritatea expunerii raţionamentului Punctaj 6 puncte 10 puncte împărţite astfel: . 35.rezultatul 2 puncte (1 punct / etapă) Subiectul 3 – 20 puncte Rezolvare Punctaj . 53. Câte fructe a cules Mirela din livadă? M=23 P=23-7=16 Q= 23+6=29 M+P+Q=39+29=68 BAREM DE CORECTARE Concursul „MICUL MATEMATICIAN” Ediţia a IV-a – Faza locală – 18 martie 2010 Clasa a II-a Total punctaj – 100 puncte.aflarea descăzutului .4.4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Mirela culege dintr-o livadă 23 de mere. 71. 44. 80. Punctaj 16 puncte (2 punct pentru fiecare număr) Subiectul 2 –18 puncte Rezolvare Cel mai mic număr par de două cifre – 10 Aflarea numărului: a .2 puncte .scrierea operaţiei .

2 puncte .4 puncte . b: 7 + b = 12 b = 12 – 7 b=5 Aflarea numărul c: 12 + c = 23 c = 23 – 12 c = 11 10 puncte împărţite astfel: .4 puncte .4 puncte .aflarea unui termen .Aflarea nr.scrierea operaţiei .scrierea operaţiei .2 puncte .4 puncte .rezultatul 10 puncte împărţite astfel: .rezultatul Subiectul 4 – 36 puncte Rezolvare 23 – 7 = 16 (pere a cules Mirela) 23 + 6 = 29 (prune a cules Mirela) 23 + 16 + 29 = 68 (fructe a cules Mirela) Claritatea expunerii raţionamentului Punctaj 10 puncte 10 puncte 10 puncte 6 puncte (2 puncte pentru fiecare etapă) NOTĂ: • Se acordă punctajul corespunzător şi pentru rezolvarea într-un exerciţiu a mai multor operaţii. . • Se acordă punctaj maxim pentru orice variantă de rezolvare corectă.aflarea unui termen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful