You are on page 1of 6

SKEMA PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM FIZIK KERTAS 2 2017

BAHAGIAN A

1 (a) Berat 1 1
(b)(i) 0.5 N 1 1
(b) (ii) 2.5 N 1 1
(c) Kekenyalan tinggi //spring mematuhi hukum 1 1
Hooke// pemanjangan spring berkadar terus
dengan daya// kenyal
JUMLAH 4

2 (a) Aerofoil 1 1
(b)(i) Halaju udara bahagian atas lebih tinggi 1 1
daripada bahagian bawah
(b)(ii) Apabila halaju udara tinggi maka tekanan 1 1
udara rendah // Tekanan berkadar
songsang dengan halaju udara
b(iii) Bernoulli 1 1
(c) Daya angkat bertambah 1 1
JUMLAH 5

3 (a) Bahan yang mempunyai sifat rintangannya 1 1


di antara penebat (seperti kaca) dan
konduktor (seperti kuprum).
(b) Boron//Indium//Gallium 1 1
(c)(i) Rektifikasi (penuh gelombang) 1 1
(c) (ii) Semasa arus dalam litar maksimum, 1 2
kapasitor akan mengumpul/menyimpan cas.
Apabila arus dalam litar jatuh (current drop)
kapasitor akan membuang/menyahcas 1
yang menghasilkan arus elektrik
c(iii) 1 1

JUMLAH 6

4 (a) Kanta mata 1 1


(b) Songsang 2 2

1
Nyata
Diperbesar

(mana-mana 2 jawapan betul)


(c) 3 3

Catatan:
Mkh 1- sinar dari imej 1 melalui pusat kanta
Mkh 2- sinar selari dengan paksi utama terbias
melalui titik fokus kanta mata.
Mkh 3- titik persilangan menghasil imej 2.

(d) m = h2 / h 1
= 5.0 / 0.05 //
= 100 1 1
JUMLAH 7

5 (a) Kuantiti haba yang diperlukan oleh suatu 1 1


bahan berjisim 1 kg untuk menaikkan suhu
1 C
(b) (i) Perubahan suhu bagi Rajah 5.2 lebih besar 1
dari Rajah 5.1// sebaliknya
(ii) Muatan haba tentu pada Rajah 5.1 lebih besar 1
dari Rajah 5.2 // sebaliknya 4
(iii) Sama 1
(iv) Sama 1
(c) Perubahan suhu berkadar songsang dengan 1 1
muatan haba tentu //
Muatan haba tentu bertambah, perubahan
suhu berkurang
(d) Daratan mempunyai muatan haba tentu yang 1
lebih kecil dari lautan Mana-
Pada siang hari, daratan lebih cepat panas mana satu
dari lautan // Peningkatan suhu di darat lebih
tinggi dari laut
Udara panas di darat akan naik ke atas // 1 2
Udara panas menyebabkan kawasan Mana-
bertekanan rendah mana satu
Udara sejuk dari lautan bergerak ke darat //
Perolakan udara berlaku
JUMLAH 8

6 (a) Sumber yang mempunyai jarak gelombang / 1 1


frekuensi / amplitud / fasa yang sama DAN
beza fasa yang tetap
(b)(i) a1 < a2 // Rajah 6.1 < Rajah 6.2 // sebaliknya 1 3
(b)(ii) x1 > x2 // Rajah 6.1 > Rajah 6.2 // sebaliknya 1
(b)(iii) sama 1
(c) a berkurang, x bertambah // sebaliknya 1 1
(d) interferens 1 1
2
(e)(i) Bergerak naik turun / ke atas ke bawah / 1 2
tenggelam timbul
(e)(ii) Interferens membina (berlaku) 1
JUMLAH 8

7 (a)(i) Tenaga elektrik Tenaga bunyi 1


(ii)

1 3

(iii) X : Selatan ; Y : Utara 1


(b) kepingan besi . gong 1 1
(c)(i) besar 1
(menghasilkan) daya / momentum besar 1
(ii) jauh / besar 1
(menghasilkan) daya besar // laju tinggi // 6
1
T.U. tinggi
(iii) banyak 1
Kekuatan medan magnet tinggi 1
JUMLAH 10

8 (a) 1 1
Pembelahan nukleus
(b)(i) E = mc2 1
= 0.19585 x (1.66 x 10-27 ) x (3 x 10 8 ) 2 1 2
-11
= 2.9260 x 10 J
(ii) P=E
t
= 2.92599 x 10 -11 1
5 x 10 -6
1 2
-10
= 5.8520 x 10 W
(c)(i) -grafit 1 2
-memperlahankan halaju gerakan neutron 1
(ii) -rod boron 1
-menyerap sebahagian neutron untuk
memperlahankan kadar tindakbalas 1 2
(iii) -ketebalan tinggi / tebal 1
-untuk mengelakkan kebocoran sinaran 1 2
radioaktif ke persekitaran.
(d) Reaktor nukleur L 1 1
JUMLAH 12

BAHAGIAN B

9 (a)(i) Pemanjangan ialah beza antara panjang asal 1 1


dengan panjang setelah diletakkan beban
(ii) Diameter lilitan kedua-dua spring sama 1
Ketebalan spring A > spring B 1
3
Pemanjangan spring A < spring B 1 3
Semakin bertambah ketebalan, semakin
berkurang pemanjangan 1
Hukum Hooke 1 2
(b) Terdapat dua jenis daya antara molekul- 1
molekul pepejal iaitu daya tarikan dan daya
tolakan.

Jika pepejal diregang,daya tarikan antara 1


molekul bertindak.
1
Jika pepejal dimampat daya tolakan antara
molekul bertindak.
Jika tiada daya luar ,daya tolakan dan daya
1 4
tarikan seimbang(daya paduan sifar).//
Apabila daya di alih, daya tarikan atau tolakan
akan menarik atau menolak molekul ke
kedudukan asal.
(c) Aspek Penerangan
Jenis tali -nilon Tidak mudah putus
Tegangan tali-tinggi Menghasilkan daya 2
impuls tinggi/ masa
hentaman pendek
Kadar 2
10 (a) Bahan pengaliran
untuk cas// Tidak
Q Q = kuantiti
mudah patah/cas 1 1
bingkai- kuat / t
tahan t = /masa
lama senang
1. Rajah 10.1 susunan sesiri // Rajah 10.2
ringan / ketumpatan untuk dikendalikan /
susunan selari 1
rendah / kayu/ ringan / jisim rendah
2. Rajah 10.2 nyalaan mentol lebih cerah 1
aluminium / karbon / 2
3. Rajah 10.2 magnitud arus lebih tinggi
fiber komposit / 1 5
(b) 4. Susunan
Saiz kepala sesiri
raket nyalaan malap
Mudah // susunan selari
untuk
nyalaan mentol lebihmenghentam
cerah 1 10
-besar bola
5. Susunan sesiri rintangan berkesan tinggi //
tenis / kuasa @daya 1
susunan selari rintangan berkesan lebih rendah 2
@ pukulan besar
1. Bacaan
Bahan untukammeter bertambah
Mudah digenggam 1
2. disebabkan rintanganMudah berkesan berkurang/
dikendalikan 1
pemegang 2
(c) 3. Bacaan
-permukaan yangvoltmeter merentasi
ringan mentol berkurang 4
4. kerana rintangan berkesan merentasi mentol P 1
kesat/
berkurang
-ringan /jisim kecil / 1
Aspek
grafit / kayu Penerangan/ Sebab
Dawai Rintangan tinggi // takat
JUMLAH 20
nikrom lebur tinggi // kerintangan 2
tinggi // mudah panas
Nipis // Rintangan tinggi // takat
ketebalan lebur tinggi // kerintangan
rendah tinggi // mudah panas 2
Kuasa kipas Hembus udara kuat// laju
(d) tinggi tinggi // putaran laju 10
Kadar Fius I = 1100
2
5A 240
// 4.58 A 2
// lebih tinggi sedikit dari
arus yang mengalir
Bilangan kipas Menghasilkan udara banyak 4
banyak // udara panas cepat 2
tersebar
JUMLAH 20
BAHAGIAN C

12 (a) Arus terhasil tanpa bekalan kuasa / daripada 1 1


gerakan relatif antara magnet dan solenoid/
disebabkan oleh pemotongan fluks magnet.
(b) Kutub utara ditolak masuk, P menjadi kutub utara 1

Pemotongan fluks magnet 1

D.g.e / arus teraruh 1

Hukum Lenz 1 4
(c) M1 - gunakan magnet kuat 1

M2 - kekuatan medan magnet tinggi // fluks 1


magnet banyak/padat

M3 - magnet berbentuk cekung


1
M4 - menghasilkan medan magnet berbentuk
1
radial // pemotongan medan magnet yang
maksimum.// medan magnet ditumpukan

M5 - bilangan lilitan banyak 1


M6 - kadar pemotongan fluks magnet tinggi // 1
kekuatan medan magnet tinggi // fluks
magnet banyak/padat

M7 - diameter dawai yang besar 1

M8 - lebih banyak fluks magnet dapat dipotong, 1


menghasilkan d.g.e aruhan yang tinggi

M9 - pilihan penjana T 1
M10 - supaya kadar pemotongan fluks magnet 1
bertambah, pemotongan fluks magnet
adalah maksimum, bilangan konduktor
memotong fluks magnet bertambah dan 10
menghasilkan d.g.e aruhan yang tinggi.
(d) (i) Transformer injak turun 1
(ii) M1 (240)(150) / 12 1

M2 - 3000 1
(iii) M1 [(24) / (0.125)(240)] (100%) 1

M2 80 % 1 5

5
JUMLAH 20

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT