You are on page 1of 3

BNG CU HI DNH CHO NGI TIU DNG

Fami Vinasoy Vfresh Soya Nuti Goldsoy


Anh/ch bao lu th mua mt ln? 1 tun/ln
t ch hi ln u d nhn din 2 tun/ln
1 thng/ln
2 thng/ln
S lng mi ln mua trong mt ln ca 1 hp
anh/ch l bao nhiu? 2 hp
Nn i cu hi l S lng mua mi ln 1 lc
hoc S lng mua trong mt ln 2 lc
Anh/ch chi bao nhiu cho mi ln mua? 3000
S tin khng nht qun thang o vi s 6000
lng mua trn. VD mua 2 lc th sao 9000
c 12.000 12000

Anh/ch thng chn sa u nnh ng 200ml


hp vi dung tnh no 220ml
C th thm hnh d nhn din v ko 250ml
c ci la chn c th 1000ml
Anh/ch thng chn bao b dng g khi Hp giy
mua? Bch giy
Nu y l ln u tin mua, anh/ch s 1 hp
mua s lng l bao nhiu? 2 hp
1 lc
2 lc
Ti hi lng khi dng sn phm ny 1 Rt khng
hi lng
2 Khng hi
lng
3 Khng kin
4 Hi lng
5 Rt hi lng
Mc yu thch ca sn phm vi 1 Rt khng
thng hiu thch
2 Khng thch
3 Bnh thng
4 Thch
5 Rt thch
Ti thng xuyn thay i thng hiu 1 Rt khng
sa u nnh ng hp hi lng
Thang o phi i l rt khng thng 2 Khng hi
xuyn n rt thng xuyn. lng
3 Khng kin
4 Hi lng
5 Rt hi lng
Ti s mua thng hiu sa u nnh 1 Rt khng
khc nu thng hiu ti thng ung hi lng
ht hng 2 Khng hi
Li thang o trn. lng
3 Khng kin
4 Hi lng
5 Rt hi lng

Ti sn sng gii thiu cho ngi khc 1 Rt khng


NT hi lng
2 Khng hi
lng
3 Khng kin
4 Hi lng
5 Rt hi lng
Ti d dng mua c sa u ny ng 1 Rt khng
hp ny. hi lng
NT 2 Khng hi
lng
3 Khng kin
4 Hi lng
5 Rt hi lng
Loi sa u ny tt cho sc khe C
Khng
Loi sa u ny m bo ATVSTP C
Khng
Anh/ch c nh mua/ nh tip tc
mua thng hiu no
Khi nhc n sa u nnh ng hp th
anh/ch ngh n thng hiu no u
tin trong cc thng hiu ny? (TOP OF
MIND)
Khi c khuyn mi anh/ch mua thm s 1 hp
lng l bao nhiu? 2 hp
Cu ny d gy nhm ln, mua thm l 1 lc
cng dn ln hay sao? Nu khuyn mi 2 lc
cng ko mua thm th sao chn? Nn i
li cu hi di dng o lng tng s
lng mua
Anh/ch bit n cc thng hiu ny Truyn hnh
qua phng tin no Radio
(CHIU TH) Bo
Tp chi
Internet
Anh/ch thng mua sn phm ny Siu th
u? (PHN PHI) Ca hng tin
dng
Ch
Tp ha