You are on page 1of 116

0084

80


.......................................................................... - 1 -
.......................................................................................... - 3 -
........................................................................................................ - 5 -
.............................................................................................................. - 5 -
.......................................................................................................... - 5 -
.................................................................................. - 6 -
.................................................................................. - 6 -
.................................................................................................... - 25 -
............................................................................................................ - 25 -
.................................................................................................... - 25 -
.................................................................................................... - 25 -
........................................................................................................ - 26 -
................................................................................ - 28 -
................................................................................ - 28 -
.................................................................................................... - 52 -
............................................................................................................ - 52 -
.................................................................................................... - 52 -
.................................................................................................... - 52 -
........................................................................................................ - 53 -
................................................................................ - 55 -
................................................................................ - 55 -
.................................................................................................... - 80 -
............................................................................................................ - 80 -
.................................................................................................... - 80 -
.................................................................................................... - 80 -
........................................................................................................ - 81 -
................................................................................ - 83 -
................................................................................ - 83 -
.................................................................................................. - 110 -
.......................................................................................................... - 110 -
.................................................................................................. - 110 -
.................................................................................................. - 110 -
...................................................................................................... - 111 -

-1-

-2-

-3-


-4-

xingzn


l xin zh ru f ji mn xn zh f hi hu x yown su ch ji
. . .
xin yn chn y fn yn zh f xinqunshn
. . .
n m xin yn i p s m h s

n m bn sh sh ji mu n f

ki jng j


w shnshnshnwimio f bi qinwn ji nnzo y

w jn jin wn d shu ch yun ji r li zhn sh y

n m d fnggung f huyn jngn m huyn hi hu f p s

n m bn sh sh ji mu n f

-5-

d fn un f hu yn jn jun d y


tn y tinu sn zng sh mn sh chnn tu y

sh zh mioyn pn d y zh y

r sh w wn y sh f zi m ji t u ln r f p

t chngzhn sh chnzhn ju q d jin jn n su chn

shnmiobo ln j zhnbohu qn jn m n y wi yn sh zh

s xin hi w binxinxin m n wi chun chnfnunmn

hnchmio yn zhnbo lu wn mioxinhuyn zhu z chu

b m n bownbinxin z zi y w jn bo j zhnmiohu

fn sn y d bo sh hn li zh y unmo f shn l

ln c dochng y qi zhunyn y zhnynxin q p t sh o

xin sh t jn n wi shn li l wi gn zhn z miobo y

wi zh tio bo y f sh chu yn r yn bohu z s fn zh

b yn f y m n r wi q u hn hu f yn y hu jin li

q sh zhuyunxinfnunmn y unmnzhn y m n bo

m n bo ni yu zh p s q zhn r yn j sh chxin yu

y r li wi shn l q p t sh hnchmio yn shuzhn

-6-

zhn f w yu jn j r li su chndin lu un b

yn l chnbin sh fn zhn s m n zh su j chn zhnzhn

bohu y wi zhun jio zh zhunyn j li un r yn cnn

din jin cu ynchnchun w bin p s dochngzhn hu xin j

q su y nnchxin zh f unmn b s y yn m n bo

wn r wi q wn r li z zi shn tn zh l su yu jn ji ji

cnzhnch y qi zhnshn j ch w zhi ji y c zhnxin

q ynxin yu y zh f shn l su ji y nin zh jin x bo

f ji q sh z zu ounmioho m n wi ti lin hu wi

wn qn jn miobo y wi q ln zhn s z hu r zu yn lu

tn xi lu ji q h yu fn zh w xin bi t zhunyn

bo sh zh uzhu hu jin li m n un yn h xinzhoyo sh

fn zh f hu xin zh wn y qi p s j zhn mio bo x fn

unmn r li yn zh f y zh f wi shn su ch ynshu r li

un d jn ji mio yn xi chn w ch b j

r sh sh zn ch y c zu y y qi f chn zu zhn ju

zh r sn sh x ji pndn q shnchnmn y qi sh jin q yn

p shn sh fnu t p r x kn j hnzhnxin y zh jn ji

w su fn bi yu r x kn p bin y qi y zh u t pndn

-7-

su r shnhnbin zu y qi dochng p s zhnzhn wi un

h y r r ln ch zhomn sh ji sn sh su xng zhn f

d hi x y qn jn r hn sh shn zh f u t w bin s

xin yunmnunmn binzhu f ji dn w ch bi yn

y qi f r b d yn y y modun x nnrnshu y qi sh

ji r w zhn i xin w linshntn zh l jio hutio f y

qi zhnshn shnbin sh fn r w li wn zh r zh xin lio

f kn j sn sh zh f su yushnbin y unmnzhn m b

xin d y qi f t b s y ji su yu zhun yn x ln xin

xin

yu sh f sh ji wi chn sh p s m h s su gng wi ro

q mnyu p xin p s m h s p d zu shndnunzho

p s m h s p un sh z chun p s m h s p bo

yn mio un p s m h s p yn n d hi chun p s m

h s p zh unzho r li jn p s m h s p bo j hu

chun p s m h s p ju yu y shn p s m h s p

qn jn w jn f un p s m h s p unmnxin p s m

h s hi yuun d mn p s m h s yn yn hi un w u

zng p s m h s n d bo j zh shn p s m h s n

-8-

d z zi wn d un p s m h s shn yn mn lin hu j

p s m h s p zh yn r chun p s m h s d jn jn

jn n q p s m h s xinynunchun p s m h s

d mn d shnmi yn p s m h s d f un zh shn p s

m h s r sh dn r wi shnshu yu sh f sh ji wi chn sh

c zh p s wn x ji y p l zh n r li gng j shnn

xi p s xng ji cn r li shnn hi shn zh b lu m x y

yunmn hu ynmnch dnun sn sh y zh sn mi j z

qn jn bin ci r hi un d w jn j f n d zn yn

k jn zh zhnshnn r ynhu f r f ji zng zh w

ch bi zhn f ji tu shnshnun d nn su fnbin r y

y d r y y qi yun hi su ch hn y zh j jn wi li j

lio d zh f x yu un d m m zh jn shn zh y qi f pn

dn f y jin r li p unmn d r y w lin sn mi hi

mn y y qi ch ji su xinshn sh f su xng x tn q

sh zn ch un d j zhn f hi bin ci shnqio zhun

b tu ln y qi r li n d d hi xin r q shn y qi zh

f su zi u t ji su yunwn y cnggngyn y qi zh f

w bin j ji hun x w jun y qi r li d p t ch chn zi

-9-

q zhn qn jn b sh hn y su d p xin yun hi ln y qi

zhnshn zh shn j z chn ji r sh w linn d

f yu f sh ji wi chn sh zh jn nshn su wi mio s

n lu yn zh jn nshn r ln s j chun zh jn nshn x

m huun zh jn nshn qn jn yn yn zh jn nshn zh n

mimio zh jn nshn k i l unmn zh jn nshn d sh

li yn zh jn nshn sh z wnunmn zh jn nshn m yn

shn m zh jn nshn lin huun m n j zh jn nshn r

sh dn r wi shnshu yu f sh ji wi chn sh ji y wn x

w lin ji zhn hn f d yun yunchn qn jn gngyn zh f

su yun su xng y d yunmn do y b n j j w binqn jn

f y y zh sn mi su xng zh jn x y mn d hushntn

l su r li zh r b s y ji tu jn ji ch y zhn hu

wi un t d su zh zhnshn su ynxinshn r sh tio f y

qi zh f huxn su zi ji su huwn y qi r li su zh zh ch

chn qn shu h

f yu f sh ji wi chn sh shnzhnshn su wi hu j

zhunynshnzhnshn unzho sh fnshnzhnshn hi yn tio

f shnzhnshn jn huyn j shnzhnshn w lin wi y shn

- 10 -

zhn shn zu shn un yn shn zhn shn jn un xin yn shn

zhnshn shu h sh ch shnzhnshn p xin sh q shnzhnshn

b dnunmnshnzhnshn r sh dn r wi shnshu yu f

sh ji wi chn sh ji y wn x chn ji d yun gngynchn

sh y qi zh f

f yu f sh ji wi chn sh z xngshn su wi bo yn shuz xngshn lin huun z xngshn qn jn hu j z xngshn

sh zh shn jin z xng shn mioboxn chun z xng shn l t

mio yn z xngshn zhn tn sh un z xngshn lin huunmn

z xngshn wi miounmn z xngshn j j miohu z xngshn

r sh dn r wi shnshu yu f sh ji wi chn sh ji y u q

w lin ji zhn qn jn r li su zh b sh

f yu f sh ji wi chn sh dochngshn su wi jn zhun

yn chun do chng shn x m bo un do chng shn li yn

chun xin do chng shn y hu mio yn do chng shn hu yn

un j dochngshn y bozhunyndochngshn ynmn

xinyndochngshn jn n ci yn dochngshn lin huun

mndochngshn miounzhoyodochngshn r sh dn r

wi shnshu yu f sh ji wi chn sh ji y u q zh w lin f

- 11 -

chn ji yun l unxngngyn

f yu f sh ji wi chn sh zh chnshn su wi bofn

unyo zh chnshn mioynndin zh chnshn qn jn x bo

zh chnshn l yuqn jn zh chnshn hudnynyn zh chn

shn ynchunmnxin zh chnshn shng f unmn zh chn

shn qn jn unmn zh chnshn xin j zhunyn zh chnshn

miobounmn zh chnshn r sh dn r wi shnshu yu f

sh ji wi chn sh ji y w lin b s y ji yn jn r li su j

ndin

f yu f sh ji wi chn sh zh d shn su wi p d jn

hu zh d shn jin f zhunyn zh d shn miohuyn sh zh d

shn p sn zhnbo zh d shn jn m un sh zh d shn mio

s shn yn zh d shn xin mo f un zh d shn yu y yn

shn zh d shn miohuxun j zh d shn jn nyn t zh d

shn r sh dn r wi shnshu yu f sh ji wi chn sh ji

y wn x f shnzhngyun yunchn qn jn zh f r li tn

xi f y

f yu w lin zh shnshn su wi bofn ki hu zh shnshnhu ln mio j zh shnshn ochun p zho zh shnshn l chn

- 12 -

jn j zh shnshn unzho sh fn zh shnshn d l unmn

zh shnshn wi un p shn zh shnshn wi m un ln zh shn

shn p ynxin jin zh shnshn jn n m yn zh shnshn r sh

dn r wi shnshu q sh w lin ji y zh f d qn jn yn

f yu b k s y sh zh ln shn su wi b hu r yn zh

ln shn zhugn sh un zh ln shn shn y f yo zh ln shn

j xin jn y zh ln shn chu b ynzng zh ln shn qn jn un

mn zh ln shn k y li yn zh ln shn unxin p bin zh ln

shn miounjinyo zh ln shn huuun wi zh ln shn r

sh dn r wi shnshu b s y sh ji yu w lin k i un

mn

f yu w lin zh yoshn su wi j xin zh yoshn zhntn ln zh yoshn qn jn unmn zh yoshn mnchng p wn

zh yoshn moknunmn zh yoshn p zh qn jn zh yoshn

d f hushn zh yoshn b r unchun zh yoshn mn jin

sh fn zh yo shn y q mn m zh yo shn r sh dn r wi

shnshu q sh w lin xn ji l u rn c yu w

f yu w lin zh ji shn su wi ru runshn wi zh ji shn

sh hu jn un zh ji shn s l yn jin zh ji shn znzhng jn

- 13 -

q zh ji shn p shnnu zh ji shn mioynhun j zh ji

shn rn z jn hu zh ji shn chn ji mioxin zh ji shn jin

zh i l zh ji shn l u jn un zh ji shn r sh dn r wi

shnshu q sh w lin m b ji d d x chn ji

f yu w lin zh h shn su wi p f xn li zh h shn

p ji qun jin zh h shn l chn jn yn zh h shn sh fnbin

hu zh h shn ji h zhnshn zh h shn w r jn un zh h

shn p shnhun x zh h shn un d shnchun zh h shn

un zho p sh zh h shn hi d un mn zh h shn r sh

dn r wi shn shu yu w lin sh ji qn zu y l y zhn

shn

f yu w lin zh hi shn su wi chxinboun zh hi shnchn jn nchun zh hi shn yun l chnu zh hi shn p shu

ndin zh hi shn j xinboyu zh hi shn miohuln j zh

hi shn p ch un wi zh hi shn boynhuun zh hi shn

jn nmio j zh hi shn hi cho li yn zh hi shn r sh dn

r wi shnshu q sh w lin x y r li n d d hi chn

mn q shn

f yu w lin zh shushn su wi p xn yn chun zh shu- 14 -

shn hi cho yn yn zh shushn mio s ln j zh shushn shn

qioxun f zh shushn l uxin j zh shushn f qioun yn

zh shushn zh z z zi zh shushn jn x shn yn zh shushn

p xin wi un zh shushn hu yn bin hi zh shushn r sh dn

r wi shnshu q sh w lin chn qn ji h y qi zhnshn

r wi l y

f yu w sh zh hushn su wi p unynzng zh hushnp j unchun zh hushn d un p zho zh hushn zhn

miondin zh hushn w jn un j zh hushn zhnzhnyn

yn zh hushn sh fnndin r x m shn zh hushn wi un

z zi zh hushn unmn p n zh hushn li yn dinun zh

hushn r sh dn r wi shnshu b k chng sh ji nn sh

xinzhnzhnunmn ln zh zhnshn r nochmi

f yu w lin zh fnshn su wi w i unmn zh fn

shn p xinyn y zh fnshn pio j yn chun zh fnshn jn

unzhunyn zh fnshn l nn ji shu zh fnshn d shnbin

hu zh fnshn sh miochu j zh fnshn su xng w i zh fn

shn zhnzhnndin zh fnshn d un p zho zh fnshn

r sh dn r wi shnshu q sh w lin ji qn sn mi w mn zh

- 15 -

xn

f yu w lin zh knshn su wi jn un p zho zh knshn p yushnun zh knshn shn j xinfn zh knshn

l zhn n zh zh knshn un b mio j zh knshn w i

unyn zh knshn w i shn l zh knshn l uunmn

zh knshn shnyunmio yn zh knshn unbin sh fn zh kn

shn r sh dn r wi shnshu q sh w lin xn ji l u

un d mn ji

f yu w lin zh fnshn su wi bin zh y qi zh fnshn

p xinunmn zh fnshn unxngzhunyn zh fnshn zhu

xng b i zh fnshn yndun m hu zh fnshn p yu jn kn

zh fnshn d yn chun yn zh fnshn j m w lun zh fnshn

p un sh y zh fnshn zhubinyu ln zh fnshn r sh dn

r wi shnshu q sh w lin nn y fnbin p fnunmn

hnzho sh fn xin x b ju

f yu w lin zh y shn su wi p d jn un zh y shn

x ynun sh zh y shn h sh jn q zh y shn j jn hi yn

zh y shn p xin j xin zh y shn p f sh hu zh y shn

pndn h y zh y shn yu x kui l zh y shn zh nchn

- 16 -

x zh y shn chshn jn f zh y shn r sh dn r wi shn

shu q sh w lin ji qn xi x y f wi l

f yu w lin zh zhushn su wi sh xinndin zh zhu

shn f q hu xin zh zhushn l shnzhunyn zh zhushn

xinhumioun zh zhushn p j mioyo zh zhushn l zu

x m zh zhushn p xin zh fn zh zhushn d bi unmn zh

zhushn shnnunzho zh zhushn miohuyn lu zh zhushn

r sh dn r wi shnshu q sh w lin ji y mio f nnshn

xn ji hngng jn qn yn sh ndin

f yu w lin xi lu wn su wi lu hu xi lu wn

p m zh du lu xi lu wn qiohun sh xi lu wn d

jun sh xi lu wn d l xi lu wn binzho xi lu

wn jin xngmiozhunyn xi lu wn un d yn hu

xi lu wn chxinshn d xi lu wn mioho yn shn xi

lu wn r sh dn r wi shnshu q sh w lin x y jn

qn cu f w mn j zh fn no

f yu b k s y sh ji lu lu wn su wi d s j l

ji lu lu wn w nnhuibo j ji lu lu wn qn jn s j ji

lu lu wn xn b tu zhun ji lu lu wn d hi ch sh ch l ji

- 17 -

lu lu wn jin jn un ji lu lu wn qioynun j ji lu

lu wn p ji sh xin ji lu lu wn p un hi ji lu lu wn

p yn un m ji lu lu wn r sh dn r wi shnshu b s

y sh x y chn ji d fnbin l p nn ji sh y qi zhn

shn

f yu w lin jn n lu wn su wi shn hu unmntinjn n lu wn miohuchun jn n lu wn zhnzhnzhunyn

jn n lu wn yu y hushn jn n lu wn bo sh unmn jn

n lu wn jin zh xn l jn n lu wn zu shnunzhunyn

jn n lu wn wi miohuchun jn n lu wn dn d l jn

n lu wn sh f zhn jn n lu wn r sh dn r wi shn

shu q sh w lin ji qn jn jn un y qi f xn hnkui l

z zi yu x

f yu w lin m hu lu qi wn su wi shn hu m hu lu

qi wn qn jn wi yn m hu lu qi wn shn hu zhunyn j m

hu lu qi wn mio m zh m hu lu qi wn r dnchun wi

zhn su u m hu lu qi wn zu shnunmnchun m hu lu

qi wn sh z y m hu lu qi wn zhnmiozhunyn yn m

hu lu qi wn x m jin m hu lu qi wn k i l un

- 18 -

mn m hu lu qi wn r sh dn r wi shnshu q sh w lin

ji qn xi x un d fnbin ln zh zhnshnyn ch wn

f yu w lin y chwn su wi p sh mn y chwn

z zi yn y chwn yn ch q zhn y chwn d zh hu y

chwn ynyn zh y chwn jn nyn y chwn yn jin

b y chwn yn d d jn y chwn f z ci y chwn

l huioshn y chwn r sh dn r wi shnshu q sh w

lin ji qn shu h y qi zhnshn

f yu w lin zh d lnwn su wi p lu b chlnwn

su ji lu lnwn yn yn miochunlnwn yn ku hi unln

wn p o yn chunlnwn d ch ji lnwn w bin b

lnwn qn jn s lnwn p yn d shnlnwn w r no

lnwn r sh dn r wi shnshu q sh w lin m b qn

l xn yn b y ln zh zhnshn r noxiomi

f yu w lin ji pn t wn su wi znzhng ji pn t

wn ln zh ji pn t wn shnzhunynchun ji pn t wn

p ro y xng ji pn t wn shn k b wi ji pn t wn mi m

dunyn ji pn t wn ofn hu ji pn t wn yn jin b ji

pn t wn w bin jn huyn ji pn t wn un d tinmin

- 19 -

xi lu yn ji pn t wn r sh dn r wi shnshu q sh w

lin ji qn xi xu w i f mn fn d unmn

f yu w linqin t p wn su wi ch uqin t p wn

sh unqin t p wn jn m qin t p wn huunqin t p

wn p yn qin t p wn l yodnmio m qin t p wn

mio yn sh z chunqin t p wn p fnbounmnqin t

p wn jn n sh huchunqin t p wn l p xinzhunyn

qin t p wn r sh dn r wi shnshu q sh w lin ji

y d f shnshn xn ji hun x i zhng qn xi b jun

f yu w linyutin z su wi yutin z huwn j

unmntin z zhnmio jn unmntin z n l sh jin xn

tin z sh wnynunmntin z sh xinqn jn untin z

p yu b dnuntin z xn xi wn z zi tin z jn ju yutin

z d wi d unmntin z r sh dn r wi shnshu q

sh w lin ji qn xin f zhnshn xn bo

f yu w lin r tin z su wi r tin z unynyn

tin z x m un k wi jn chuntin z l ubozhunyn

tin z ynmn b tu zhuntin z miohuynunmntin z

zu shnchununmntin z bo j p unmntin z un

- 20 -

mnyntin z ch shn d tin z p unmntin z r sh

dn r wi shnshu q sh w lin ji qn xi x l y zhnshn

zn q shnn

f yu w lin sn sh sn tinwn su wi sh ji yn tu lu

tinwn p chngmn yn tinwn c m bo j tinwn bo

unchunmnchngtinwn f shn x l j tinwn k i

l zhnnintinwn x m shn yn tinwn chn ji nintinwn

k i l jn huuntinwn zh r yntinwn z zi unmn

nn ju w tinwn r sh dn r wi shnshu q sh w lin

ji qn f q y qi sh jin un d zh y

f yu w lin x y m tinwn su wi shn sh fn tinwn

k i l unmntinwn w jn hu n d chuntinwn shn

binhudunyntinwn zn ch d unmntinwn b s y

zh hu tinwn ln q tinwn unyntinwn unzhotin

wn p unch d mnchngtinwn r sh dn r wi shnshu

q sh w lin ji qn xi x un d shnn xn chn x z

f yu b k s y sh dushui tu tinwn su wi zh z

tinwn x l hi j tinwn zu shnn d chuntinwn

j jn untinwn k i l mio m tinwn bofn jn yutin

- 21 -

wn zu shnyn jin l tinwn jn nmiounmntinwn

xn xi zhunynchuntinwn k i l zhunyntinwn r

sh dn r wi shnshu b s y sh ji qn nin ch y qi zh f

su yumnho

f yu w linhu l tinwn su wi shnbinhutinwn

j jn yn unmntinwn binhu l unmntinwn zhun

yn zh tinwn ninuntinwn zu shn yn yn tinwn zhn

mio zu shnuntinwn mio j unmntinwn chn ji x

hu tinwn huun j tinwn p jin sh fntinwn r sh

dn r wi shnshu q sh w lin ji qn tio f y qi zhnshn

ln d ji tu

f yu w sh t hu z zi tinwn su wi d z zi tin

wn mio m zh tinwn miounchuntinwn ynmn hu

tinwn mio yn j tinwn miounchuntinwn j jn

jn ji mntinwn mio ln zhunynchuntinwn hu ru hu z

zi tinwn yn tu lu l miozhunynunmntinwn r sh

dn r wi shnshu q sh w lin ji qn xi x z zi fnbin

un d f mn

f yu b k sh d fn tinwn su wi sh q tinwn

- 22 -

hu untinwn shn hu unmntinwn p yn yn tinwn

un sh yn yn z zi tinwn j jn unmnyntinwn un

bin sh fntinwn binhu yn tinwn unmnzhoyoyntin

wn yu y hi yn tinwn r sh dn r wi shnshu b k

chng sh ji j d c lin mn zhnshn sh un p zho ln q

kui l

f yu w linun yn tinwn su wi k i l unmn

tinwn qn jn miountinwn nn z zi yn tinwn zu

shnnin zh tinwn k i l qn jn mio yn tinwn shn s wi

yn tinwn p yn binzhotinwn shnshnun yn tinwn

w uchngunmntinwn zu shn jn untinwn r sh

dn r wi shnshu q sh w lin ji zh un d j jn x l

w i f mn

f yu w linbin jn tinwn su wi qn jn hu mnchng

tinwn zu shn jin tinwn j jn d tinwn x m yn tin

wn jn ninyntinwn k i l zu shnunzhotinwn

sh jin z zi zh tinwn unyn z zi tinwn l s wi f

binhutinwn binhuchuntinwn xn xi yn miozhunyn

tinwn r sh dn r wi shnshu q sh w lin x y n

- 23 -

zh un d f mn y zh sh jin qn zu l y

f yu w linunutinwn su wi i l f unmn

chuntinwn qn jn zhunyn hi tinwn zu shn hu unmn

tinwn z zi zh hu chuntinwn l j jn tinwn p zh

yntinwn l xun hu tinwn shnzhn hu unmntinwn

w u j jn untinwn un d qn jn untinwn r sh

dn r wi shnshu q sh w lin m b ji y j jn zh f r

wi ndin n zh q zhn

f yu w sh d z zi tinwn su wi mioyn hi tinwn

z zi mnchnguntinwn qn jn n d yntinwn k i

l d hu tinwn b dnun z zi tinwn miozhunynyn

tinwn shn s wi unmntinwn k i l d zh tinwn

p yn zhunynchuntinwn j jn jn mnchnguntinwn

r sh dn r wi shn shu b k chng sh ji qn un ch w

xin zh f su xngpndn

- 24 -

b quzhnyn


n m sn mndu m tu nn b l d h du zh zh n m
... ..
n j m j m d t t nn m w shn dn b l d w
... . .
d m d m d t t nn m w hng p su h
.. ..

j zn


huyn hi hu sh n r li lin huzn hi zu hu ti zh f tn

q zi wnxinzho hu yu n y sh ki

j z m zn


huyn z m zhn y qn xun shn ci tn z d zhnchun

m m y yuxun n d w bin chnsn l rn tin

huyn z m


nnn w i y yn n yn n u
1.

- 25 -

chn z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

do dndndn d dodi d dn dn dn dndudo


2.
chn do z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

bo bnbnbn b bo bi b bn bn bn bnbubo
3.
chn bo z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

s sh r z mio tu lu z z bohn y l du do

bo fn yn mn su p n d d f ji m n b

s shn ji yu tndnhuznxunmn b nn sn t

n r p l xn hi

n m huyn hi hu f p s

hu xin j


yun y c n d p j y y qi

w dn y zhnshn ji nchn f do

- 26 -

- 27 -

d fn un f hu yn jn jun d r


tn y tinu sn zng sh mn sh chnn tu y

sh zh mioyn pn d y zh r

r sh r li dochngzhn hi x y yn j w bin pn li

zhu z binmn xn s b cn ch bi su su li fn qn

jn sh zn y xn zhnyn c zh zhn hu y l y qi fn no

xn u j q y x cu zhngzhnshn jin f w i r sh ji

y p l zh n r li wn x zh sh y ji hi zhn xi p s xng

y s sh sh r cng sh shu y y f su zhnshnn sh ji y

shn sh zhnzhnfnbin jio huchn sh ln q n l y qi zh

do zhn w linshn huzhn d f x y r y fnbinyun

hi su xng zh xng j z qn jn y ch l do y nnshn

ch chn jin y f fn mnzho lio y shn ji l r y r

li n d d hi d y zh f ji tu zh mnyu x shntn

su wi mioyn hi d z zi tinwn d f ji x kn ji

j jn fnbin l ji tu mn z zi mnchnguntinwn d p

un y qi f x z zi ji tu mn qn jn n d yntinwn d

- 28 -

zh y qi f b shn b mi b li b q w nynxng ji tu

mn k i l d hu tin wn d xin jin y qi f zhn sh xin zh

hu hi ji tu mn b dnun z zi tinwn d y zhnshn w

bin n l d fnbindn ji tu mn miozhunynyntinwn d

ln un j jn f mi zh ch n b ji tu mn shn s wi unmn

tin wn d shn r w bin jn ji b q y qi zh yu s wi y ji

tu mn k i l d zh tinwn d p wn sh fnshu f r b

dn w su y ji tu mn p yn zhunynchuntinwn d r f

j jn jn ji p xinunmn ji tu mn mnchngunshn jn jn

tin wn d zh z su w ch r y w bin un d jn ji wi su

yun ji tu mn

r sh mioyn hi tinwnchn f wi l p un y qi

z zi tinzhn r shusnyn

f shn p bin zh d hu chn mn f ji w qin jn

j mi w xn b k q wi ji sh jin r ch xin

r li f wn ch sh jin nn rn zho sh mio f dn

jn ji w bin y w jn c z zi mn zh su zhn

f b s y l fn bi lio xin sh fn w su yu

wi sh un ki qn jn do r sh jn yn nn un jin

- 29 -

r li zh hu w bin j y qi sh jin m nn c

yn mi zhn shn ch n xn d hu r c shn n zh

r li n d b s y zhn shn jin zh fn no mi

p sh sh jin hu n l b dn z zi tin nn jin

zhnshn ch n chn m f r li wi shu j jn f

sh z zho sh zh hu dn mio yn nn zh c fn bin

r li qn jn mio s shn p xin sh fn w yu b

c shn w xn w y ch shn s wi tin su un ch

r li yn shn w xin i kn shu hu zh m b wn

r f j rn hn b dn c l zh tin zh ji tu

j jn ji tu tin rn zh sh fn w ch b xin qin

un mn zho yo mn sh jin c w i f yn chun jin

f y w bin d ji hi wi zhn shn qi p t

zhn zhn shn tn hu y qi mnchnguntin w s f

f c k i l f unmnchuntinwn d p un y

qi zhnshnn wi shu f dun y ji tu mn jn zhunyn hi tin

wn d su y nin ln jin f ji tu mn zu shn hu un mn tin

wn d f xn pn dn w su y zhun yn shn ji tu mn z zi

zh hu chun tin wn d lio zh y qi sh jin f y nin zhn n l

- 30 -

b s y zhunyn hi ji tu mn l j jn tinwn d y y mo

knxin b s y f ch w zhn i ji tu mn p zh yntinwn

d r p mnunch f ji ji tu mn l xun hu tinwn d wi

y qi zhn shn zhn zhn ch xin w bin ji chn xin qin ji tu

mn shnzhn hu unmntinwn d un y qi sh jin jn ji r

b s y f ji tu mn w u j jn untin wn d sh y qi

zhn shn ch yo f ji tu mn un d qn jn un tin wn d

unch y qi ynhuzhnshn ln r f f ji tu mn

r sh k i l f unmnchuntinwnchn f wi l

p un y qi shountin w linuntin unutinzhn

r shusnyn

zh f jn ji b s y y qi zhn shn m nn c

p ln q xn shn xn ji un d y l w qin jn

ru yuzhnshnknshu f f wi shn l ki do b

ln q hn d f xin qin yn hi tin wn r sh jin

y qi f xn w su y f xin sh jin y r sh

p y zh yu w y ch c y shn zh nn un ch

su zh zhn shn xn su y f shn tn l ji nn xin

ch bi b s y c zh chunwn ji tu hi

- 31 -

u q su yu zh u t y mo kn zhn ji sh xin

c sh zh f d shn tn i l j jn nn xun shu

y qi f mn w jn hi tn hu y f dochngzhn

r sh f xn f su shu zh yn nn mn c fn bin

sh fn su yu zh u t x zi q zhn r shu f

f shn w q y w li i l hu xun zh jn ji

f un sh f r unyn r b shn shn yu o ch
1

shu zh f xn chn j rn shn zhn s wi nn jin c

f shn lio zh zh jn ji su zhn shn n y f y

wi q nn s ch yo mn c j jn tin nn w r

sh zn hn y d c bi l y zhn shn r ch xin

dn y f y chn q q qn jn un tin nn yn shu

f c qn jn hu mn chng tin wn d lio d y qi zhn

shn ji tu do fn bin ji tu mn zu shn jin tin wn d su y

qi zh tinzhn su l r unyn p sh xin ji tu mn j jn d

tinwn d p yn jn y qi f jn ji d fnbin ji tu mn x m

yn tin wn d su zh zhn shn yn li zhun shn s hi ji tu mn

jn nin yn tin wn d y nin r li tio f zhn shn xng ji tu mn

1

- 32 -

k i l p zho tin wn d p mn tu lu n hi su li ch ji tu

mn sh jin z zi zh tinwn d nn ln zhnshn zh f shn xn

zng ji tu mn unyn z zi tinwn d nn ln y qi zhnshn

wn f xn x r ch l ji tu mn l s wi f binhutinwn d

r y qi p s tio f xng r x kn w bin w jn ji tu mn bin

hu chun tin wn d un zhn shn w lin fn no p bi zh ji tu

mn xn xi yn miozhunyntinwn d fnunxin f sn ln sh

hu ji tu mn

r sh qn jn hu mnchngtinwnchn f wi l p un

y qi sho jn tin w lin jn tin bin jn tinzhn r shusn

yn

lio zh f xn w i zh p xin sh fn w lin chshu f jn ji b s y ln zhn tn u ji tu hi

r li ch sh w su y p r un yn xin zhn u

f xn ji jn w shn q c shn jin wn su r mn

w lin ji hi xi fn bin p jn sh fn zh u t

f ji r r chn b dn j jn d tin zh su w

zhn shn y ch su f zhn mn n hn j shn s zhn

r li sh y qn jn do c x m yn zh ji tu

- 33 -

zh f su xng w shn do y qi zhn shn m nn c

sh y zhn zhn fn bin mn jn yn d un nn x lio

r li hn y zn ch mn p r ch hi wi chn sh

sh jio zhn shn bin y qi p zho tin wn c nn r

r li ch sh shn nn zh w lin ji hi sh y y

nn ln zhnshnshn xn ji c z zi tin zh su d

f shu f xn ji w xn shn shn un d b s y

p sh zhn shn shn jn xn un yn tin wn nn shn lio

sn sh r li n d mn hu zhn shn ji b s y

y b s wi shn qn yu r sh l f nn ki yn

zhn shn m zi fn no hi y ch jin zhu shn k b

d sh i mn ln yn l c huchunwn su un jn

r li hn fn d un mn y y un zhn w lin f

xin hu zhn shn sh c mio yn tin su r mn

f c k i l unmntinwn d hnshu j jn l r

nnjinxinxio mi sh jin k ji tu mn qn jn miountinwn

d d bi xn xinyn hi y qi zhnshn x l zng ji tu mn z

zi yn tinwn d y ninzhn p xin w bin ji y qi zhnshn f

d l ji tu mn zu shn nin zh tin wn d p sh chn zh hui

- 34 -

y qi sh jin ji x r x knqn jn ji tu mn k i l jn mio

yn tinwn d i l xn shu y qi shn rn f ji tu mn shn s

wi yn tinwn d nn jn ji zh ynshu y qi d y j fnbin ji

tu mn yn zhunyn yn tin wn d y qi p s cn du shui tin

n m xi shn sh d gng yn fn bin ji tu mn shn shn un

yn tinwn d unch w jn shntn zh hu hi ji tu mn un d

mn chng tin wn d y qi f n d hi mn z ch xin sh jin fn

bin l ji tu mn zu shn jn untinwn d r li wn x sh

yun l f shnshn xn i l zng ji tu mn

r sh k i l unmntinwnchn f wi l p un

y qi shountin w linuntin j untinzhn r shu

snyn

w nin r li x su xng chn sh gngyn w bin f

r bn xn xn qn jn y y f wi shn jn x jin

f shn w xin l zhn u hn zh c bi i mn d

sh jin yu hun x sh ch c sh mio un zh ji tu

f f un d w y j y qi ch hi y zhn xin

r q chn hui b tn z zi yn tin ji tu l

f shn tn l w y dn p xin sh fn un d ch

- 35 -

x ln yn jn chn xin qin shn nin ji tu zh fn bin

r zh ch hi wi chn sh su yu r li xin jn fn

wn f l rn b tn jun c mio yn tin f mn yn

f y w lin d ji hi shu d fn bin w ln p

su shu w bin w yu qin shn s yn tin zh c y

r li shn bin w lin mn y nin xin y y qi ch

jinshnchndo d fnbin c zhun yn yn zh ji tu

wi l su ch nn yn shu j xin zh f shn tn sh

su q n y x ln jn c un yn tin ji tu mn

r li zh hu w bin j sh zhn w dn w su zhu

c xn yn w p xin qin un d mn tin w s do

f x xi x p t xng gng yn sh fn y qi f

y y f su f sh xn zu shnunwn d hun x

f c sh q fn wn d p zh sh fn do chng zhn shu

f r su xngqn jn w rn zhu ji tu mn hu un fn wn d sh

y qi zhnshn r chn sn mi zh ji tu mn shn s hu unmn

fn wn d p r y qi b s y f ji tu mn p yn yn fn wn

d r zh f y qi yn shn hi ji tu mn un sh yn yn z zi fn

wn d nn y nin p s jio hu y qi zhnshnfnbin ji tu mn

- 36 -

j jn un mn yn fn wn d xin y qi sh jin y bo xin ch

bi ji tu mn p unmn fn wn d su y qi zhnshn pn li

ch bi ji xin qin tio f ji tu mn bin hu yn fn wn d zh y

qi f qn jn xin j mixng jn ji ji tu mn unyoyn fn wn

d y y qi yu w su zhu w bin j w y zh chn qn ch xin ji

tu mn yu y hi yn fn wn d chn s wi unch w jn f ji

tu mn

r sh sh q d fn wnchn f wi l p un y qi fn

shntin fn f tin fn zhntin d fn tinzhn r shusn

yn

f shn qn jn chn j mi unmnzhoyobin sh jinw xin w xng w yn xin p r kn yn r sh jin

f shn r sh dn jn ji y qi zhnshn m nn c

sh b nn s fn bin mn c hu un wn zh su w

f ch wi chn f mn hi y yn yn shu jn w y

r sh ji hi yn b qin shn s hu un zh ji tu

zh f yun yn dn sh jin zhn shn su li d ji

r y yn shn b fn bi p yn fn tin r sh w

sn sh su yu zh r li q r p t fn bin xng

- 37 -

y qi ji y f shn xin z zi yn tin zh ji tu

y qi zhnshn y ch bi su q yn n zhn zhn sh

sh jin r sh f ji xin j jn un tin nn w r

w lin f mn ji z zi tio f zhnshnbin sh fn

y b y zhn q fn bi c sh p un zh jn ji

f shn r kn b k jn w xin w i bin sh fn

su yu yn xin ji r hu bin hu yn wn w s do

r li shn xin w yu bin zh hu yn shn y r sh

ch sh xin xn w su zhu un yo tin wn r c mn

f wn n chmio f n f shnunmn w b zho

f xn w b w zh xin c hi yn wn zh ji tu

f c z zi tinwn d xinqinchn sh w linzhnshn

z zi zng ji tu mn shn m zh tin wn d un ch y qi zhn

shn l ln r shn jn ji l ji tu mn mio bo chun un tin

wn d su zh zhn shn zhn zhn y ji ln q xng ji tu mn

ynmn hu tinwn d p sh wi y qi zhnshn su shu y ji tu

mn mio yn j tinwn d y nin r li un d c zn jn z su

xng ji tu mn miounchuntinwn d sh xin d bi mn cu mi

y qi jio mnchun ji tu mn j jn jn tinwn d tio f y qi

- 38 -

sh jin chn hi xn ji tu mn mio ln zhun yn chun tin wn d

sh fn w bin f su y nin x li f ji tu mn huun hu tin

wn d su zhn shn xn nin p xin chn zhn ju ji tu mn yn

tu lu miountinwn d p r y qi sh jin d wi l z zi f

ji tu mn

r sh z zi tinwnchn f wi l p un y qi z zi

tinzhn r shusnyn

f shn zhu bin dn f ji p yn zhn shn x xin qin

zhnzhn jio mnchnhuyu y f z zi nn ki w

sh jin su yu zhn zhn l shn j mi l wi zu shn

zh y un d f xn zhn mio yn tin wn un jin c

r li ch xin bin sh fn p yn qn xn r shu f

y qi y nin ji ch dun c mio chun un ji tu mn

zh f bin sh yn mio yn w lin ji zhn su shu f

nn y y yn xin shu jn yn mn hu tin zh ji tu

sh jin su yu un d c b j r li y ho fn

f c r kn b k jn c mio yn tin zh su d

y qi zhn shn mn o shn sh l cu tin x w y

c sh r li d bi yn miounchunwn su xngdo

- 39 -

hu un qn jn mn sh jin ru yu jin zh ch ch n

ln q yun l zh do j jn tin wn w s f

moknunmnnnyn shu dn zhn shn sh zh f mn

su q su l x d wn c mio ln chun zh ji tu

r li z zi b k lin f ji x kn x chn mn

y qi zhn hu ji mn d c ji tu mn hu hu r

w lin w bin d ji hi p xin sh fn r shu f

wi cng jin f yu q li c mio un tin zh su w

f c shnhutinwn d ki sh y qi y binhu l ji tu

mn j jn yn un mn tin wn d sh l y qi pn yun ji tu

mn binhu l unmntinwn d p mi y qi zhnshn ch n

xn ln zh hu yun mn ji tu mn zhun yn zh tin wn d sh xin

w bin yu y shn ji tu mn nin un tin wn d lio zh y qi

f w jn f d xin ji tu mn zu shn yn yn tinwn d p zh

u q y qi ji chnhui c d ji tu mn shnuntinwn d

ki w y qi zhnshn zh ji tu mn mio j tinwn d sh un

j mn sh fn x kn ji ji tu mn x hu tin wn d y qi su

zu w nnhui jn jn l ji tu mn huun j tinwn d zh y

qi zhn shn y su shu bo ji tu mn p jin sh fn tin wn d

- 40 -

sh xin b s y zhnshnxn li ch bi ji tu mn

r sh shnhutinwnchn f wi l p un y qi shn

hutinzhn r shusnyn

sh jin y xn b s y f wi qn m x ki sh

qio shu yn yun zhn sh l y qi zhn shn ch bi y

zhnzhnun f w su yu sh fn qi m b k d

f shn sh xin w zhn sh c f j yn zh su jin

f y ji hi xi zh xng wi mi sh jin ch n hu

sh qn jn zu zho mn c sh l un xn su w

sh jin su yu mio yn shn w yu nn b r li yn

f y y yn bin sh fn r c ji tu zhun yn zh

sh jin su yu zhn f l b y r li y xin dn

r li f d tn x kn c nin un tin su un jin

sn sh su yu w lin ji r q chn bi zhnzhnxin

f y mo kn ji nn xin zu shn yn yn su lio zh

sh fn x kn k zh lin f mo kn lin b k d

r sh w i b s y mio j tin wn y nn w

f y nn sh w lin ji j xi un d b lu m

qn xng jn jn w yn di x hu nn zh c f mn

- 41 -

y xn yn yun b k s f wi sh jin ji yn shu

f xn bn jn w zh u c sh hu un zh r ch

r yn un f y mo kn y qi zhn shn x zi zhn

b y b li y b q c p jin wn zh su lio

f c zh z tinwn d y qi f chxn sh yunmn jio ln

ji tu mn x l hi j tinwn d jn x kn ji qn jn unmn

shn ji tu mn zu shnn d chuntinwn d xiomi sh jin k

jn yun hi ji tu mn j jn un tin wn d p xin shn shu f

ji tu mn shn m tin wn d p jn y qi zhn shn ji ji tu

mn bo fn yu tin wn d p hu sh jin chn xin qin w jn zng

ji tu mn yn jin l tinwn d ki sh y qi f zhn ju jn ji

ji tu mn jn nmiountinwn d jin y qi zhnshn p

t xn ln b k hui ji tu mn xn xi chuntinwn d y qi f

chxnxin qn jn unchtio f zhnshnfnbin ji tu mn mio

zhun yn tin wn d y nin x zh zhn shn xn su j yn xin ji

tu mn

r sh zh z tinwnchn f wi l p un y qi zh z

tinzhn r shusnyn

r li un d bin f ji y zh zhn shn x pn dn

- 42 -

p yn qn qn chn mio mn ln r nn s qn jn f

f shn p xin y sh fn w zhu w i b k q

zhnzhn s xin sh xin jin c x j tin zh su r

r li wn x xi zh xng qn jn d yun shn r hi

y qi f f ji ln mn shn d nn zh c fn bin

r li f shn b s y r yn fn xn dn f ji

ch ch chn mn y qi f j jn un tin ji tu mn

zhnshn y hu su chn f jio mn fn y xn ch dn

r li wi shu j jn f shn m zho zh xn x qn

y qi sh jin zhn do sh wi ji wi u r ch xin

p sh zhn shn n l ch fn yu y c nn shn r

zh f jn ji b s y y qi f ji ji zhu bin

r y zh f do b n yn hu jin c shn hun x

ru yu zhn shn kn shu hu wn f n d q p t

ln zh f hi chn qn jn mio un y c nn un ch

sh fn ch hi wi chn sh y qi f su ji wn j

n jn gng yn tn wn f c zhunynchun zh su jin

zhn shn xn hi b s y w zh w dn w y ch

f y y nin ji mn jin mio zhun yn tin s shn lio

- 43 -

f c sh fn tinwn d f q y qi zhnshnshnn ln

yn l yuno ji tu mn miountinwn d p r y qi jn ji

ji tu mn w jn hu n d chuntin wn d mi ch y qi hun

d bi ln ji tu mn shnhudunyn tinwn d lio zh sn sh y

qi zhnshn xn ji tu mn zn ch d unmntinwn d tu lu

n mnunmn y ch y qi f w wn sh ji tu mn b s y

hu tin wn d shn r y qi y z xn b s y fn bin ji tu mn

ln q tinwn d zhun f ln chn sh zhnshnfnbin ji tu mn

un yn tin wn d un d yn p un zhn shn r wn tio f

ji tu mn unzhotinwn d choch y qi y zhn b su m

su zu ji tu mn p un ch d mn chng tin wn d shn yu hu

y qi zh tinzhn ln shuxng xn qn jn ji tu mn

r sh sh fn tinwnchn f wi l p un y qi sh fn

tinzhn r shusnyn

f y w lin ji yun ji y ji sh jin yu no hi

un b l chn qn jn do ynyozhnshn zh hu dn

r li f shn shn un d sh fn bin j b k d

y qi fn bin w xin lin mio un mn tin zh nn r

shn lo bn s yu bi k b p sh jin w zn xi

- 44 -

d sh i mn sh x ch w jn hu un nn ju lio

f r hun zh w su i y sn sh f x mn d

p r zhnshn xn xngzhn c shn hu tin zh jn ji

zn ch bin j b k d bin ci d hi y w jn

nn zhun qn jn mio f ln c sh d un zh ji tu

y xn un d w qin jn zh hu ju lio shn ki sh

y qi fn bin b s y r sh hu tin zh su r

zhun b s y mio f ln xin sh xi x p t do

yn mi y qi zhn shn k c sh ln q fn bin d

r li zhn shn bn w r yn w su xn mn sh jin

zhn shn jin zi q qin c sh yn tin zh jn ji

ru yu zhn shn y jin f b sh jn ch zh y zhn

l zh m y yn w y un zho tin wn su xng do

y qi zhn hu un d hi f zi q zhn zu wi yo

p y f y rn zhn shn c ji tu mn mn chng r

f c sh ji yn tu lu tinwn d y nin sn sh f chxn

ni zh chchnhui ji mn jin d hun x ji tu mn p chngmn

yn tin wn d nn ln f s shn zu qn jn un d sh w nn b

ji tu mn c m bo j tinwn d c yn p f ji tu mn bo

- 45 -

un chun mn chng tin wn d hn jin f y y qi sh zh qin

xinzhnzhnxnxin wi d shn ji tu mn f shn x l j tin

wn d zh y qi zhnshnchn y ndincn h f y shn ji

tu mn dunzhnnintinwn d ki sh zh f chn sh zhnshn

sh ji tu mn oshn yn tinwn d zh y qi sh jin chnhui ji

zhun bin xin ji tu mn chn ji nin tin wn d y nin dn li

p s tio f zhnshnxng ji tu mn jn huuntinwn d lio

zh y qi zh tinkui l yn ji tu mn zh r yntinwn d ki sh

y qi zh tin z shu shn shn n b w ch hu ji tu mn z zi

un mn tin wn d ki w y qi zh tin zhn ln yn dun zhn

zhn y ji tu mn

r sh sh ji yn tu lu tinwnchn f wi l p un y

qi sn sh sn tinzhn r shusnyn

w nin sn sh y qi f su yu jn ji x pn dn

r q u t hui y chn y f wi shn ji d jin

f shn un d bin sh fn mio s w b l qn shn

un mn zho yo m b j c do p chng nn un jin

r li fn bin d c hi wn ji xi xng j qn jn

hudo zhn shn w yu bin bo j tin wn s w lio

- 46 -

w nin f wn n d hi sh zhn zu shn w y dn

f shnun d hun x xn c bo un tin zh ji tu

f zh zhn shn shn y hi zhnzhnshn yn shn d f

ji ln xin xin w yu y c x j tin zh su jin

zh f ch xin y sh fn p bin y qi sh jin zhn

unzhnshn xn sh tio f zhn nin tin wn w s do

r li zh shn un d yn sh ji wi chn w b jin

r sh p bin y sh fn c yn yn tin zh ji tu

y qi f z p t xng r li x xin mo kn zhn

r q w lin ji j z c nin tin wn su mn jin

sh jin su yu n l sh y qi ji yu f ch shn

r li n d shn w dn c ji tu ch hu wn r

ru nin r li sho n d ni zh y nin xn zhun yn

zh do b x yn ch zh yn y c nn shn w

j mi f zhn d shn tn p yn qn xn m b zhu

su yu y hu ji ln dun c un mn wn zh su d

f c r tin z d jn un p zho sh fn zhn shn jn

wi li ji chn wi l y ji tu mn unynyntin z d y y

qi su li shn ki w zhnshn ln r zh hu hi ji tu mn x m

- 47 -

un hun x chun tin z d wi y qi zhn shn zh ln qn xi w

bin jn n d ji tu mn jn boyutin z d xi y qi k xngshn

xn hun x ji tu mn ynmn b tu zhuntin z d w i un

p zho ln y qi zhnshn y q jn shun ji tu mn miohuyn

un mn tin z d jn un p zho zhn shn shn ln shn hun x

xn ji hi ji tu mn zu shnchununmntin z d unmn

p zho y qi sh jin ln chnbnzhnzhnmion d ji tu mn

bo j p unmntin z d d bi hi xin w bin jn ji zhn zhn

s xin bo ji tu mn un mn yn tin z d jn zh y qi zhn

shnyn ln jin f ji zng ji tu mn ch d tin z d f shnqn

jn xin x xn ln b sh hui ji tu mn p yn xngunmntin z

d p yn r n din zho sh fn y qi zhn shn ln chn ji su

zu y ji tu mn

r sh r tin z chn f wi l p un y qi r tin z

zhn r shusnyn

r li un d zh hu un p zho sh fn zh u t

y qi zhn shn xin jin f zhn zhn tio f du fn bin

r li s xin w yu bin su q su l x xin shn

p wi sh jin ki zh hi yn yn r sh un y f

- 48 -

f shn w dn w yu b un mn zho yo bin sh fn

cho u y qi zu w shn r sh f mn hun x d

wi l sh jin xi k xng wn li zh yu w lin ji

un mn bin jn r x kn bo yu nn zh c fn bin

f yn mio yn w zhn i p bin sh fn zh u t

y f z wi y qn shn yn mn nn zh c fn bin

fnunmnwn b s y p jn y qi zh hn sh

x sh f shn shn xn ji c hu yn tin su r mn

sh jin su yu zh un mn b j f y mo kn un

f un r sh b s y c shnchunun zh ji tu

y qi zh f f r sh x zu p t sh wn xi

ln fi do zh zh y do bo j un mn r sh jin

zhnshnmn n y ch k f y ln q shn jn yn

sh wi rn zh hu dn shn m y c shn un ch

ji tu fn bin z zi zn ru yu cng jin y gng yn

x sh xi xng zh y u c sh d tin fn bin l

y f mn zhn w lin mn w lin qin ji r sh shu

su yn f mn un d y p yn un tin zh su lio

f c yutin z d jn un p zho f ji sh huzhnshn

- 49 -

ji tu mn huwn j unmntin z d unch y qi zhnshn

ji ln p r w bin f ji tu mn zhnmio jn untin z d lio

zh y qi zhnshn xn hi zhnzhnpnyunzhun ji tu mn n

l sh jin xn tin z d y y qi zhnshn b k s y l ln yn

yu d hun x ji tu mn sh wnynunmntin z d r tin

zu y zhn y jn dn su sh shu h ln chn ji ji tu mn chxin

jn un tin z d c bi ji h y qi zhn shn ln xin jin shu k

shu l sh ji tu mn p yu b dnuntin z d nn ch qn jn

yu p xin sh fn ji tu mn xn xi wn z zi tin z d ki sh y

qi f r hun r x kn w xin w z xn ji tu mn jn ju yu

tin z d p wi y qi zhnshn q d y yn ji tu mn d wi

d unmntin z d p dun y qi y hu ji tu mn

r sh yutin z chn f wi l p un y qi yu n
2

dinzhn zh tinzhn hu r shusnyn

f fn un mn bin sh jin zho yo sh fn zh u t

yn b s y un d f yn p zhn shn ch hu n

jn ji w bin w yu jn y w lin ji chn ki do

zhnzhn z zi huqnshn hu j r sh un y f

2

- 50 -

zhn shn xn hi nin nin sh f zh kun un x lio zh

p wi shu f ln hun x c mio un mn zh ji tu

zhn shn w yu shn n l chn m do shu zh k

r li sh b f xn mn n l s wi r sh jin

r li x yu d c bi wi l zhn shn r zh yu

shu f qun shn ln chn ji c m un tin su lio zh

sh zn ki chn f un mn fn bi sh jin zh y xn

shn su xng w sh hui jn un jin c shnhun x

f wi y qi f su y p r d d ch n sh

qio sh l yu n wn do b dn nn zh c fn bin

zh hu d mn zhu f ji xinxn w sh dnzhnshn

p wi y qi ki zhn sh xn xi wn tin w s do

f r x kn w z xn wi l zhn shn xin sh jin

xinhozhunyn r ynxin jn ju tin wn r sh jin

f shn mo kn p yn yn f yn f sh x w y

tn wn m b shn hun x r sh ji tu un tin w

- 51 -

b quzhnyn


n m sn mndu m tu nn b l d h du zh zh n m
... ..
n j m j m d t t nn m w shn dn b l d w
... . .
d m d m d t t nn m w hng p su h
.. ..

j zn


huyn hi hu sh n r li lin huzn hi zu hu ti zh f tn

q zi wnxinzho hu yu n y sh ki

j z m zn


huyn z m zhn y qn xun shn ci tn z d zhnchun

m m y yuxun n d w bin chnsn l rn tin

huyn z m


zo znznzn z zo zi z jn zn jn zn zu zo
4.

- 52 -

chn zo z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

no nnnnnn n no ni n nn nn nn nnnuno
5.
chn no z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

lo lnlnln l lo li l ln ln ln ln lu lo
6.
chn lo z sh p yun f ji zhn shn r b r b lu m

mn

s sh r z mio tu lu z z bohn y l du zo no

lo fn yn mn su p n d d f ji m n b

s shn ji yu tndnhuznxunmn b nn sn t

n r p l xn hi

n m huyn hi hu f p s

hu xin j


yun y c n d p j y y qi

w dn y zhnshn ji nchn f do

- 53 -

- 54 -

d fn un f hu yn jn jun d sn


tn y tinu sn zng sh mn sh chnn tu y

sh zhmioyn pn d y zh sn

f c ch u qin t p wn d z zi fn bin sh y qi

zhnshn ji tu mn sh unqin t p wn d p jin y qi n

d zhunyn ji tu mn jn m qin t p wn d yndun y qi

zhnshnyu k chshnhun x zng ji tu mn huunqin t p

wn d yndun y qi zhnshn xi jin hu ji tu mn x b p

yn qin t p wn d r yn un b p yn z y qi zhnshn ji

tu mn l yo dn mi m qin t p wn d xinun d mioho

shn ln y qi hu n l ji tu mn mio yn sh z chunqin t p

wn d p sn sh fn y qi d mn chng bo ji tu mn p fn

bo un mn qin t p wn d xin y qi d hun x un mn qn

jn shn ji tu mn jn n sh huchunqin t p wn d p z

rn y qi sh ln jin zh hun x ji tu mn p xinzhunynqin t

p wn d shn r y qi f jn ji y zhn shn n l ji tu

mn

- 55 -

r sh ch uqin t p wnchn f wi l p un y

qi qin t p zhn r shusnyn

zh f jn ji w lin mn y qi zhn shn m nn r

shn sh r kn xn qn jn p wi sh jin ki zhn do

r li y y mo kn zhn n d d hi ji chn mn

y qi sh jin xin l l c sh un wn su nn jin

sh jin un d yu k hi f nn xio ji x w y

r li c mn du fn bin jn m y c nn shn ji

sh fn ch hi w yu bin f y zh un xin zho yo

p sh d ch xi jin c sh hu wn su r mn

f y wn x w lin ji xi x d c fn bin xng

y qi sh jin xin wi n c do p yn nn w r

f shn qn jn ji l jin nn shn sh jin w jn l

ji tu yn u c d chn mi m y s shn ki sh

zhnshn m huchn li zhun y ch zhn i j jin m

r li wi shu un d f sh z chunwnnnynchn

r li p xin mio s shn w lin ch bi dn zhn shn

zhn zhn fn bin zho sh jin p fn bo un r sh jin

d zh fn bin w lin mn f wi qn shn p ki chn

- 56 -

r shn p t zhn sh xng c jn n chun shn un ch

y ch n zhn bi qin ji f l nn xin w su dn

dn y n l sh qn shn c l zhun yn zh ji tu

f c znzhng ji pn t wn d mi y qi yun hi l ji

tu mn ln zh ji pn t wn d xi x w binxng mn hi ji tu

mn zhunynchun ji pn t wn d zh y qi zhnshn xn su

l ji tu mn ro y xng ji pn t wn d p chn ji qn jn d

unmn su zu y ji tu mn k b wi ji pn t wn d ki sh

y qi zhnshn n wn w wi do ji tu mn miozhunyn ji pn

t wn d xio ji y qi zhnshn i y hi ji tu mn ofn hu

ji pn t wn d p xin zh q unmn yn ji tu mn yn jin b

ji pn t wn d p fn un mn mi r shn zhng zhn ji tu mn

w bin jn hu yn ji pn t wn d ki sh b tu zhun d bi zng

ji tu mn un d min ji pn t wn d p xin zh q li zhun

shn ji tu mn

r sh znzhng ji pn t wnchn f wi l p un y

qi ji pn t zhn r shusnyn

chn ji rn l sh do sh wi w xi xng w lin ji

yn l sh jin jio mn hu sh q shn zu yn jn

- 57 -

f x p xi zh xng hi jio hu sh fn w lin zhn

zhn zhn fn bin l qn shn c ji tu mn ln zh d

f y d zh ji zhn shn m b mn lio zh q xn

zhn zhn z zi r tio f yn chun jin c shn hun x

shn tn yn xin r un yn f ln zhn sh tn x kn

r sh ch sh w yn ji c ro y wn zh su zhn

zhnshn ch y chnmnhu f un zho xin n wn do

wi zu ji h ln ch k k wi nn un c f mn

y hi pio ln j zhn k zh un p zho mi w y

j ch k y wi shu f c mio zhun yn zh su w

f shn p yn w b jin zhnzhnfnbinhuqnshn

yn r li zhn y f y r sh f mn o hu r

qn jn un mn b tn f ru y b ln xio zhng zhn

yn f n d w yu bin yn b nn mn c shn l

wi y n l zh zhn shn xi x d bi w lin ji

zhn zhn fn bin ch zhn k r sh jn hu zh su jin

shn tn z zi b s y q shn p xin bin sh fn

r y y qi w li q c un min wn xn su lio

f c p lu b chlnwn d xiomi y qi zh ln q ch

- 58 -

rn k ji tu mn su ji lu ln wn d y nin zhn zhun z ln

xn sh xin w linzhnshnshn ji tu mn yn yn chunln wn

d y y qi zh yu q zhn y qn jn yn shu f w binmnho hi

ji tu mn yn ku lnwn d p xin w bin f sh ji jin l ch bi

ji tu mn ynlnwn d y qi zhnshnchn ch i chn r li

c mn ln ch mi ji tu mn yn chun ln wn d ki sh y qi

zhnshn d x l f d hi ji tu mn d ch ji lnwn d y

qn jn ji h yn mich y qi b wi ji tu mn w bin b lnwn

d sh xin y qi f s shn j zh ji c d ji tu mn qn jn s

s j lnwn d chshn y qi zhnshn d i l hun x hi ji

tu mn p xng d yn lnwn d sh xin y qi pndn yu y w

i yn ji tu mn w r nolnwn d y d bi p f yn mi y

qi sh jin k ji tu mn

r sh p lu b chlnwnchn f wi l p un y

qi zh lnzhn y r shusnyn

r un r li f chn r y qi zhn shn xin l y

nn y d c i mn l b b wi t ln zhu zh

y qi zhnshnzhnzhn bi y y mo dun ji sh xin

shn tn bin hu mn sh jin su ji r sh un y f

- 59 -

f y shn tn w xin l unynmnhodnzhnshn

su q su l p sh wn r sh yn yn nn w ji

w lin w bin u t zhn f nn ln r y mo kn

r li n zu b hu zhn c yn ku ln zh su jin

y qi zhn shn chn hu xn chn i y ch shn ru hi

r li c mn ji ch mi yn ln un c nn mn jin

y qi zhn shn f d l f mo kn zhn ji xin xin

xin y ln u d f hi c o yn chun zh su un

f shn mo kn f zh un q un ch ch yn mio yn

zhn shn wn zh ch yu wi d ch ji ln w s do

sn sh y qi zh r li u t zhun yn ji c d

r sh ji y f shn xin un b jin c shn tn l

w un r li wn x xng gng yn y qi zh f hi

y b xin zn x l xn c s j ln zh su r

f y fn bin su li yn wi zhn shu f ln hun x

q yn qn y zhn su yu p xng wn c xn xn w

zhn shn b p zh yu zhn y hu pio zhun w rn ji

f y d bi ln ji tu w r d ln nn w c

f c p sh mn y ch wn d y w bin fn bin ji h

- 60 -

zhnshn ji tu mn z zi yn y chwn d p unchzhn

shnfnbin ji h ji tu mn yn ch q zhn y chwn d nn

z y y qi shn li zhnshn ji tu mn d zh hu y chwn

d chng yn y qi shn n d hi ji tu mn yn yn zh y ch

wn d p unch y qi zhnshn d bi zh ji tu mn jn n

yn y ch wn d zhn zhn fn bin l y n l y qi zhn shn

ji tu mn yn jin b y chwn d p r y qi zh f y ji tu

mn yn d d jn y chwn d shu h y qi zhn shn ln zh

y do w knu zh ji tu mn f ci y chwn d znzhng y

qi zhn shn f d j ln hn shu kui l ji tu mn l hui o

shn y chwn d su shn y ninchshn f l zh unmn ji tu

mn

r sh duwn d y chwnchn f wi l p un y

qi y chzhn hu r shusnyn

zhn shn zu shn k b y bi qin ji b jin f

pio li shn s shu zhn k wi ji sh dn f xn sh

r li ji h zh sh jin x xin y qi zhn shn qin

x b wi t ln zhun k r sh f mn yn wn r

zhnshn y wi zhngzhn f sh mio l ln ki ji

- 61 -

p y mn dn zho sh jin c f yn zhn nn un jin

f x ji hi xi zh xng chng zn sh fn y qi f

yu o yun d mn wn c zh hu wn zh su lio

zh hu r kn w yu bin f shn un d b s y

sh sh fn ji ch xin yn m y c nn un ch

y qi q zhn yn mio yn shu f l y zh qn shn

q shn su j zhn k mi r c fn bin jn n yn

y qi shn shn un d y r li y j nn yn shu

r sh jio l dn sh jin yn jin hu wn zh su w

y qi zhn shn zh xi do f sh zhn do b s y

p sh sh jin chn f q c yn d jn nn w ji

sh jin su yu zhn f y y qi ji yu f un zho

f zh hu hi nn c lin r sh f ci zh ji tu

y nin wn ji w yn sh f y sh zhn xi sh l

3
nn ln zh l ji yun mn c ochunwn su lio zh

f c shn hu m hu lu qi wn d y y qi shn tn fn

bin ln zhn shn j n d ji tu mn jn wi yn m hu lu qi

wn d sh y qi zhn shn ch fn no d qn lin yu l ji tu mn

3

- 62 -

shn hu zhunyn j m hu lu qi wn d p sh y qi shn b shn

s ju zhnshn r qn jn f ji tu mn mio m zh m hu lu qi

wn d lio d y qi w su zhu f d z zi pn dn xin ji tu

mn dn chun m hu lu qi wn d ki sh y qi zhn shn ln

l hi n b wi do ji tu mn zu shnunmnchun m hu lu

qi wn d lio zh y qi f n d shnhun x ji tu mn sh z

y m hu lu qi wn d yn mn l wi y qi zhnshn ji h zh

ji tu mn zhnmiozhunyn yn m hu lu qi wn d ln y qi

zhn shn su y nin shn w bin x l ji tu mn x m y m

hu lu qi wn d y y qi su yun ju dn b dndo b n mn z

ji tu mn k i l unmn m hu lu qi wn d wi y qi b

pndnzhnshn ki sh pndndo ji tu mn

r sh shn hu wi un m hu lu qi wnchn f wi l

p un y qi m hu lu qi zhn r shusnyn

r un r li xn qn jn p xin wi un l qn pn

sh n lu do sh qn lin zhn k yn mi w su y

y qi zhn shn j yu hi zh y hu z chn f

sh b su xng j jn f l chn wi yn nn shn lio

f zh w dn p s y zh zhn shn xn w b jn

- 63 -

wi b chn mn qn jn f r sh yn j xn nn w

w lin zh f xin sh jin p wi zhn shn zu f tin

f hi un d shn nn c mio m d wn nn x jin

y qi zhn shn yu wi k f p xin qin r ji h

f ji x kn m b zhu c sh dn chun su xng jn

f y mo kn zh n d sh jin gng d b nn lio

w bin w jn tn x kn r sh un d unchun jin

r li tn d y qi f y b f xn ji mn zho

r x m shn b qn dn r c f mn sh z y

f y wn x un d ji j hun x hi shn w jn

sh jin zh m b xn c f yn yn zh su r

lio zh f ji w xn xin b lu m hi x yun mn

d un p ji zh zhnshn shn y nn zh c fn bin

r un r li z zi l sh fn jin xin wn b jn

y qi zhn shn xin zho w c mio un mn nn shn r

f c shn hu un mn tin jn n lu wn d p shn y

qi x l y ji tu mn miohuchun jn n lu wn d nnshn

w shn f x ln y qi shu n l ji tu mn zhnzhnzhunyn

jn n lu wn d y qi n d mn z un d qn jn xn ji zng

- 64 -

ji tu mn yu y hushn jn n lu wn d hnch y qi yu y

shn ln wn zh l yu b ji tu mn bo sh un mn jn n lu

wn d d bi n l y qi zhnshn ln ju w su yun ji tu mn

p l jin jn n lu wn d sh xin y qi mio s shn ji tu mn

zu shn un zhun yn jn n lu wn d lio zh y qi sh shn

zhunyn u su cn shn y ji tu mn wi miohuchun jn n

lu wn d shn un ch y qi sh jin y su shn bo ji tu mn

dn d l jn n lu wn d hn q y qi l y zhn shn sh ji

tu mn wi mn zh jn n lu wn d shn zh y qi jn n lu xn

qio sh y ji tu mn

r sh shn hu unmntin jn n lu wnchn f wi l

p un y qi jn n lu zhn r shusnyn

sh jin su yu n l sh y qi ji yu jin f xn

do sh l y zh zhn shn p zu ji h u y ch

ch shn y qi zh x l sh jin xin d w yu jn

nn ln jin zh b tn jun c sh hu chun zh su w

f n d hi w yu jn qi q bin j b k d

unmn p zho y sh fn c zhun yn wn zh ji tu

r li d yn chnynchn ki sh l yu zhn sh f

- 65 -

zhnshnwn zh xin xn yu r sh hu shn nn xn shu

w un r li z zi l ji yu wn x su xi xng

d bi ji w ln qn jn c bo sh wn nn w r

r li nn k d jin wn zhn shn y ji sh ni y

zhn xin wi yn x j z c l jin wn zh su d

r un r li d zh hu p yn qn shn xn su y

y qi zh do m b xun zu shnzhunyn c nn lio

y hi un d b s y zhn shn k l ji cn q

r sh y qi nn ki sh c hu chun wn su lio zh

zh f shn tn w jin xi sh fn d d hn zhn dn

y qi zhnshn m nn zh c un d l hn mn jin

ch y zhn hu xin shn tn fn d un mn ln ju w

xin sh y qi r li jn c wi mn zh nn un ch

f c d s j l ji lu lu wn d w zhu w i yn p

unchzhnshn ji ji tu mn b k huibo j ji lu lu wn

d p n zh f ji jio huzhnshn ji tu mn qn jn s j ji

lu lu wn d p chn ji b lu m jn jn l ji tu mn b tu

xn zhun yn ji lu lu wn d yn mn l r r li jn ji ji tu

mn d hi ch sh ch l ji lu lu wn d r f xngun d zh

- 66 -

hu hi ji tu mn jin f jn un ji lu lu wn d chn ji w

binzhnshnch bi zh ji tu mn mioynun j ji lu lu wn

d zhun yn f f chn ji tu mn p ji sh xin ji lu lu wn

d chn ji b k huipndn l ji tu mn p un hi ji lu lu

wn d lio zh y qi zhn shn shn r wi xin xn ji tu mn ln

yn d m jn ji lu lu wn d p r y qi zhn shn m shn xng

zh ji tu mn

r sh d s j l ji lu lu wnchn f wi l p un

y qi ji lu lu zhn r shusnyn

f yn un d w bin j p jin sh fn zh u t

q zhnzhnshn b k lin xin d shn tn x tio f

f shn tn l w su i bin zu sh fn ju sh xi

yn f r yn x chn mn bo j tn wn xn b n

f y wn x xi zh xng p jn un d b lu m

gng yn y qi zh r li c s j wn shn xn ji

r li y y mo kn zhn y nin p xin w bin xng

r sh nn s f jn ji b tu zhun yn x mn d

f xng un d b s y y qi zhn shn m nn c

do sh n d zh hu hi c zh ch wn su xng ch

- 67 -

r li w lin zh hu un nnmizhnshn ch huwn

y qi sh jin xin ji h c sh jin f su ch shu

f chnun d b k qin q mn zhn zhn w sh lin

r li ch sh d ki chn c mio un j nn mn r

y qi zh f y f shn zhn r pn dn w fn bi

f y c l chn n zh p ji xin wn s j yn

f x zh yu sh zhn shn p fn un mn bin sh jin

zhn zhn fn bin sh tio f c shn f mn un hi w

f un y qi zh u t x y y hi r n zh

p y f y y q zhn ln yn ji tu nn r sh

f c lu hu xi lu wn d xin wi d hu zn shn zh ji

tu mn p m zh du lu xi lu wn d sh xin w lin ji ji tu

mn qiohun sh xi lu wn d xio mi y qi zhnshn k ln

qn jn ji tu mn d jun sh xi lu wn d xi y qi k xng z

zhunyn ji tu mn p zh xi lu wn d zhndn sh fn w

bin jn ji ji tu mn binzho xi lu wn d zhnzhnfnbin

n l y qi zhnshn ji tu mn jin xngmiozhunyn xi

lu wn d p j b k huishnn jn zh rn zhu ji tu mn un

d yn hu xi lu wn d d bi l w y hu zh ji tu mn xin

- 68 -

shn d xi lu wn d p ln jin f chn sh gng yn xi zh

shn n ji tu mn shn yn xi lu wn d p r y qi q ju

dnpndnxng ji tu mn

r sh lu hu xi lu wnchn f wi l p un y qi

xi lu zhn r shusnyn

sh fn su yu un d zhn f zi q zhn zu sh t

unmnbinzhodn x kn p xin y qi zhn shn qin

bi qin wn ji zh f t y ch n zhn x mn xin

sh un hu w m b zhu r sh p m shn zn x

r li jn ji w y dn zhnzhn f mnchn l y

zhn shn yu k ji ln mi shn m lu wn c nn jin

w lin ji zhn xi k xng l y zhn shn jn sh jin

yu sh mu n zh p chn d jun sh wn s jin f

w i w dn d shn tn bin dn sh fn y qi ch

b sh zhn shn yu jn b d l y c nn mn lio

f ch y sh ji zhn shn y qi zh do xin ki sh

x ln sh k d n l c y bin zho su hn chn

sh jin su yu zhn f hi f l nn shn p ln jn

f nn ki sh ji tu ch jin xng zhun yn r c mn

- 69 -

f d bi shn w y dn zhu xng w i x ln jin

yu r yn xin xin sh jin yn hu nn xun c n d

x yu w dn d shn tn ch ch xin shn chn f ji

zi p t sh xi zu c y shn d nn xun shu

r li wn xi sn sh xng zh q ln hu m b jn

tu zhn shn k w yu y c mio yn wn su chng zn

f c sh xinndin zh zhushn d p r y qi sh jin ji

tu mn f q hu xin zh zhushn d p unch y qi zhnshn

ji l y ln hun x mn z ji tu mn l shnzhunyn zh zhu

shn d nnfn w bin k i l f unmn ji tu mn huxin

mio un zh zhu shn d ki f w bin zhn shn qn jn xn ji xn

ji tu mn p j mioyo zh zhushn d j j zhunyn p un

mn l ji tu mn l zu x m zh zhushn d p ki w y qi k

l zhn shn ji ln d f l ji tu mn un fn p xin zh zhu

shn d sh fn f ji ch bi shn ji tu mn d bi wi l zh zhu

shn d ji h y qi zhnshn ln n l ji tu mn shn n un

zho zh zhu shn d p shn x z n d l ji tu mn mio hu

yn lu zh zhu shn d shn chng p wn zhn shn jin zh ji hu y

ji tu mn

- 70 -

r sh sh xinndin zh zhushnchn f wi l p un

y qi zh zhushnzhn r shusnyn

f zh r kn w yu jn unmnzhoyobin sh fn

zhn shn xn xng x lio zh y qi sh jin w b r

zh zh zhn shn xn su l r yn wi shu zhn f hi

j y un d b tn j z hu shn nn x jin

f fn un mn zho sh jin jin wn hun x b tn jun

sh q shn un j mi ch c l zhun yn xn w ji

f y f y w bin lin nn ln jin zh d hun x

zu shn shn n cn c shn r sh mio un xn su w

p r f mn ki w l kun ji xi zh x qn jn

r sh ji wi sh zhn shn c mio yo shn zh su lio

zhn zhn fn bin hu qn shn ru jin ru wn xin shu y

ji ln yn yu d hun x mio yn zhu shn r sh jin

sh l yn xin bin sh jin sh fn f ji x w y

t xn fi w y fi yu c un fn shn zh su r

zhnshn li zhunxinnnzhn r li i mn ch sh jin

x ln ch mi y qi k c ji tu mn bi l zh

zhn shn n f ln yn x f wi shu f d ki xio

- 71 -

ji sh d l ch zhn k d shn un shn r c mn

r li f lin tn x kn sh jin zhn f x cn shn

fn yu su zu w kn u r sh ji tu hu yn d

f c p d jn un zh y shn d j jn chndn l d

yn jin ji tu mn x ynun sh zh y shn d un d qn jn k

i l n d xin ji tu mn h sh jn q zh y shn d p xin

sh jin tio f zhnshn ji tu mn j jn hi yn zh y shn d j

j un d hun x xn ji tu mn p xin j xin zh y shn d shn

shn z zi yu y yn yn ji tu mn p f sh hu zh y shn d

unmnmn z un d hun x zng ji tu mn pndn h y zh

y shn d ki w zhnshn ln chn sh shnn ji tu mn yu x

kui l zh y shn d ji h zhnshn w bin c ji tu mn zh n

chn x zh y shn d p xin zhun yn d bi mn ji tu mn sh

xin jn f zh y shn d p sh y qi zhnshn su l mn z ji tu

mn

r sh p d jn un zh y shnchn f wi l binun

y qi zh y shnzhn r shusnyn

r dnynun f su xng un d j jn x knxin

y hi w y x zh jn l u dun yn zho sh fn

- 72 -

y qi sh jin xin l jin w lin ji hi sh y y

d bi nin w m b zhu c ji tu mn un sh d

do sh ji h zh sh jin zhnshn x jin zi q qin

nn ln zh q ji qn jn r sh h sh nn un ch

f x xi zh hun x hi un d w bin b k c

sh jin zh xin xn l c sh j yn zh su lio

r li jn ji b k lin j r nn yn bin sh fn

p sh zhn shn y qn jn sh l y shn wn yn yu

f y w f zhn shn zhn d f zhunyn shn wi yo

sh b l chn j mi f p f hu shn w s do

sh fn p xin d shn tn y qi zhn shn x tio f

zhn zhn s xin ji ln jin c h y shn zh su un

r li wn x nin nin zhn x jn fn bin c bi hi

ji h sh jin w b bin c f l shn zh ji tu

zhnshn y ch chnlunzhu q xn jin d shn k wi

r li c mn wi ch xn c mi yun shn nn w x

f x xi xng wi zhn shn y qi yun y ji ln mn

yu sh j chn n d xin c xin f shn zh su r

f c bin zh y qi zh fnshn d p ji h l ji tu mn

- 73 -

p xin un mn zh fn shn d chn bn hu y qi zhn shn shn

tn y ji tu mn unxngzhunyn zh fnshn d p y qi n

zhnshn x l d unmn ji tu mn zhuxng b i zh fnshn

d p xin y qi ch b tn lo ji tu mn yndun m hu zh fn

shn d sh xin dn y qi zhn shn sh mn ho f shn n d ji

tu mn binyu jn kn zh fnshn d hn f mio yn ln tn zh ji

hun x ji tu mn yn chun d yn zh fnshn d r ln p y ln

zhn shn hun x ji tu mn j m w lun zh fn shn d sh xin

y qi zhnshn y w ch bi z zi l ji tu mn p un sh y

zh fn shn d un ch y qi q shn zhn zhn zhn y ji tu mn

zhu bin yu ln zh fn shn d su zu sh ji ji jn shn y qi zhn

shnhun x ji tu mn

r sh bin zh y qi zh fnshnchn f wi l p un y

qi zh fnshnzhn r shusnyn

r li z zi ch sh jin jio hu y qi zh qn shn

p sh f mn ln w r x sh dn chn w shn zh

shntn w lindnzhnshn su q su l sh zh xin

jin zh ji mn ch l k c xin un shn ji tu l

f y n zhn zhn shn hi wi xin f j d un mn

- 74 -

q un p zho w b jin c xng zhun yn zh ji tu

j z sh jin zhn zhn yn p zhun f ln w b ji

zhn shn tn zh fn no mi c bin zh shn zh su w

y qi sh jin su yu mn f mn dn b r ch shn

x sh zhn shn l ch hu c dun m shn su xng ch

ru yu zhn shn zh f qin d wn r li mi mio yn

m b xn shn d hun x bin yu x kn w s f

f y y y ch n zhn p y w bin d f y

x sh zhn shn fn no mi c yn chun shn su lio zh

y qi sh jin zh y hi f x ki sh dn w y

p sh zhn shn ch y hu c j m shn zh su lio

y qi zh d w yu bin y qi zhnshnzhnzhn xn

r li zho jin x mn lio c un d mn un sh r

f y wn x xi zh xng w lin zh d x yun mn

d c i mn l zhn shn c bin yu shn zh ji tu

f c jn un p zho zh knshn d p zh zh q y qi

zhnshn xn ji tu mn p yushnun zh knshn d p r f

ji ji tu mn shn j xinfn zh knshn d lio d w bin jn ji

shn xin ji tu mn l zhn n zh zh kn shn d nn ch y qi

- 75 -

zhn shn y hu zhn ji tu mn un b mio j zh kn shn d

p un ch s wi un d xng hi ji tu mn w i un yn zh

knshn d d bi un p ji h y qi zhnshn nn ji tu mn

w i shn l zh kn shn d p r y qi w su zhu f d l ji

tu mn l uunmn zh knshn d nn ln y qi zhnshn xn

l zh i qn jn ji tu mn shnyun mio yn zh knshn d p jin
4
sh fn zh unmn ji tu mn unbin sh fn zh knshn d b

dnbnch r p xin sh jin ji tu mn

r sh jn un p zho zh knshnchn f wi l p un

y qi zh knshnzhn r shusnyn

r li un d m qn jn r x kn

p jin zh zhn shn y qi x mn lio

f shn d un mn bin zho y sh fn

ch ch xin qin zh p yu un c do

f shn r x kn w shn w su q

w d w z xn j xin fn su jin

r li w lin ji unshu zh shndo

p mizhnshnzhn yun un w c mn

4

- 76 -

w un f wn x su j p t xng

x wi n sh jin mio j xng s jn

y qi zhn shn ji li zhun shn s hi

f fn mi k un w i shn nn jin

qn jn n d zng nn wi sh f tin

su y zh ki ju l shn y c w

zhn shn ch su f li zhun y xin do

f wi fn un mn l u shn nn zhn

zh hu w bin j x xin zh u t

un mn zho sh jin mio yn s jin f

f wi d zhn shn xi xng bin sh fn

r sh d yun xn p xin nn un ch

f c w i un mn zh fn shn d p r f f j y

qi sh jin ji tu mn p xin yn y zh fn shn d w lin u t

f chxinxinun d gngyn ji tu mn pio j yn chun zh fn

shn d y xinfn p mi y qi zhnshnbn ji tu mn jn un

zhun yn zh fn shn d p shn y qi zhn shn shn n ln cu mi

zhngzhnshn ji tu mn l nn ji shu zh fnshn d nn p w

bin m zhn ji tu mn d shnbin hu zh fnshn d yn mi

- 77 -

y qi zhn shn b ji tu mn sh mio chu j zh fn shn d r

y qi zh f sh xin bin ci hi ji tu mn p xng w i zh fn

shn d tio f y qi zhn shn fn bin zng ji tu mn zhn zhn

n din zh fn shn d r j jn chn dn mn mi j zhng y ch n

ji tu mn d un p zho zh fnshn d su shn y qi zhnshn

xng w i l ji tu mn

r sh w i unmn zh fnshnchn f wi l p un

y qi zh fnshnzhn r shusnyn

y qi zh f f shn shn w i fn bin p nn r

su yu sh jin chn ch xin w xin w xn w yn xin

r un r li y wn x y nin gng yn w bin f

r sh yn mn p t xng c p xin shn nn w lio

r li ji sh b s y su yu fn bin w kn u

x sh zhn xng l zh k c yn chun shn zh ji tu

zhnshn w f shuzhn k zhng i m zhnchn m f

y qi ji ln d ji tu c jn un shn su lio zh

r li un d shn tn l k tin y qi m jn zhn

su yu tio f zh fn bin yn jin wi l nn un ch

f y mo kn yn mio yn q yn p bin y sh jin

- 78 -

y qi k wi ji ln x c bin hu shn zh su lio

f y y qi zhn ch hi b s y ji chn yn shu

c r li d mio bin ci sh mio j shn nn w ji

f y y qi fn bin mn zh r q zhn x w i

jn ji w bin w y dn c p xng shn zh ji tu

r li jn ji w yu bin ch ch fn bin ji ln jin

r shn j jn w zh xin zhnzhnnshn ji tu mn

r li ji hi xi zh xng y qi zh l ji chn mn

nn su sh f yn zhn shn c p zho shn zh su jin

- 79 -

b quzhnyn


n m sn mndu m tu nn b l d h du zh zh n m
... ..
n j m j m d t t nn m w shn dn b l d w
... . .
d m d m d t t nn m w hng p su h
.. ..

j zn


huyn hi hu sh n r li lin huzn hi zu hu ti zh f tn

q zi wnxinzho hu yu n y sh ki

j z m zn


huyn z m zhn y qn xun shn ci tn z d zhnchun

m m y yuxun n d w bin chnsn l rn tin

huyn z m


to tntntn t to ti t tng tn tng tn tu to
7.

- 80 -

chn to z sh p yun f ji zhnshn r b r b lu m

mn

po bnpnpn p po pi p pn pn pn pnpupo
8.
chnpo z sh p yun f ji zhnshn r b r b lu m

mn

cho chnchnchnchchochich chnchnchnchn


9.
chucho chncho z sh p yun f ji zhnshn r b r

b lu m mn

s sh r z mio tu lu z z bohn y l du du po

cho fn yn mn su p n d d f ji m n b

s shn ji yu tndnhuznxunmn b nn sn t

n r p l xn hi

n m huyn hi hu f p s

hu xin j


yun y c n d p j y y qi

w dn y zhnshn ji nchn f do

- 81 -

- 82 -

d fn un f hu yn jn jun d s


tn y tinu sn zng sh mn sh chnn tu y

sh zh mioyn pn d y zh s

f c p un yn zng zh hu shn d x ch y qi sh jin

n ji tu mn p j unchun zh hushn d nn x y qi zhn

shn zh hu pio li r no k ji tu mn d un bin zho zh hu

shn d w dn f l d bi zng ji tu mn zhnmiondin zh

hushn d un r li shntn l sh xin w bin j ji tu mn w

jn un j zh hushn d unmnzhoyo w bin x kn ji ji tu

mn zhnzhnynyn zh hushn d zhnzhn f zhunyn j jn

un ji tu mn sh fn n din r x m shn zh hu shn d nn

mi y qi sh jin zh q ch rn k ji tu mn wi un z zi zh hu

shn d z zi ki w y qi sh jin ji tu mn unzho sh fn zh

hu shn d yn p y qi y ch zh zhu jin ji tu mn li yn din

un zh hushn d chn ji y qi yun l d zhnhu ji tu mn

r sh p unynzng zh hushnchn f wi l p un

y qi zh hushnzhn r shusnyn

- 83 -

r un r li jn jn l un d y ji b s y

wi l zhn shn xin sh jin su yu n zhn ji ln mi

zhn shn y ch q zh jin fn no r li j hu rn

do sh fn bin x mi ch p j un chun y c w

f d r kn w yu jn qi q bin j b k d

c f d bi w dn l un zho w r xn shn x

w un r li zh su xng jn y ji hi w bin j

r sh sh xin shn tn l zhn mio n shn su lio zh

y ji xi chn b k s qi q bin j m nn zh

yn f sh xin ln hun x w jn un shn su un jin

sh fn su yuun d zhn y qi xin qin zhn yn f

j jn un mn zho sh jin c mio yn shn su nn lio

mu n ch xin zh sh jin zu y y qi n din zhn

p y w bin un d f c sh fn shn zh jn ji

zh f zh hu zu shn shn y f z zi xin sh jin

nn x chn mn zhn sh l wi un w c xn xn qn

zh jin y ch wi n i zhnshn m huchn li zhun

f wi ki chn mio f mn un zho fn shn nn w r

yun mn un d b s y l d xi zh y qn jn

- 84 -

r x yun xn ji ch xin c zhn yn shn zh su lio

f c p xn yn chun zh shushn d pndn l y y qi

zhn shn c ji tu mn hi cho yn yn zh shu shn d w bin f

zhun yn ji tu mn mio s ln j zh shu shn d un su yn hu

fnbin p sh ji tu mn shnqioxun f zh shushn d p yn zh

f shn shn jn ji ji tu mn l u xin j zh shu shn d p xin

qn jn d unmn ji tu mn f qioun yn zh shu shn d qn

jn f ji w xin w xn ji tu mn zh z z zi zh shushn d w

jn d bi hi ji tu mn jn x shn yn zh shu shn d y p s

zhn hu do chng zhn wi d hun x zng ji tu mn p xin wi

un zh shu shn d y w i un d f d l p ch xin ji tu

mn hushnbin hi zh shushn d unch y qi zhnshn f q

r x kntio f fnbin ji tu mn

r sh p xn yn chun zh shushnchn f wi l p un

y qi zh shushnzhn r shusnyn

qn jn c mn ch chn sh gng shn r li y mio xin

y y zh xin m b rn sh jin zh w yn z

sh zn wn x xi xng sh p y y qi r li su

zhnzhn xi zh w xi jun r sh fn bin yn yn r

- 85 -

f y y qi sh fn zhn j rn b dn w li q

yn hu zhn shn x ln jin c sh j ln zh su zh

r li jn ji w bin lin y qi zhn shn b nn lio

mio yn yn shu bin sh fn c shn xun shn su xng ch

sh zn un mn w yu jn chn bin f ji b s y

shu f jio hu d zhnshn c jn xin shn su un jin

r li qn jn dn x kn w xin w xn bin sh fn

r ln zhn hu m b jin c f un shn shn un ch

f x xi x d bi mn q xn unbindnzhnshn

sh r yn xin y sh c ji tu mn zh z lio

sh fn su yu zh u t x jin r li zu y zu

ln rn ki w d p t r sh x yn zh su r

r li su xng w u i bin wn sh fn y qi ch

ch ch sh xin d shn tn p xin wi un y nn w

xi x w bin fn bin xng dnzhnshn ji x chnmn

shn tn mio yn m zn tn hu shn bin hi s nn r

f c chxinboun zh hi shn d y dn xn sh y qi

zhn shn f d hi zhn bo zhun yn shn ji tu mn b k hui

jn n chun zh hi shn d qio fn bin shu h y qi zhn shn

- 86 -

shnn ji tu mn b z chnu zh hi shn d nn ji y qi zhn

shn fn no hi ji tu mn hn zh b ln zh hi shn d ln y qi

zhnshn l do ji tu mn j xinboyu zh hi shn d p mi

d ch n ji tu mn miohuln j zh hi shn d mi y qi zh q

k y n l ji tu mn p ch un wi zh hi shn d jn zh y qi

zhn shn zh jin y ch xn ji tu mn bo yn hu un zh hi shn

d chshn y qi bozhnxn p t xn ji tu mn jn nmio j

zh hi shn d b dn xn n d hi ji tu mn hi cho li yn zh

hi shn d p r f ji sn mimn ji tu mn

r sh chxinboun zh hi shnchn f wi l p un

y qi zh hi shnzhn r shusnyn

b k s y d ji hi gng yn y qi zh r li

p y n d sh qn shn sh dun yn zu w b

y qi sh jin ji ch xin zhn shn n y m b zh

p wi hn xun d f hi c sh jin chun su xn w

y qi sh jin zhn do sh f yn d y b k c

xio ji w qin zh k hi c l u chn r f mn

y qi zhn shn fn no f li zhun zh q shu zhn k

wi q ki sh r li jn p shu n shn r c mn

- 87 -

f y nn s ji hi zhn xi xng zh xng w yu jn

yn ji zhn shn ch hu wn bo yu y c nn mn r

f jin zhnshnchnkn b li zhunshn s d hi zhn

sh b r li w shn do ln j w ji shn xn yu

zh f jn ji b s y f ji x kn pn dn xin

nn jn zhn shn ch hu wn r sh ch wi nn xun shu

f yn qn jn b s y y qi jn ji x i ln

p sh zhn shn zh mio do c sh hu un xn su w

m jn un d w yn sh y ch n zhn x cu mi

xn w qn dn nn c lin jn n mio j zh fn bin

p y sh fn yn mio yn q yn f ji m b zhu

c sh r li sn mi jn hi cho yn shn su xng ch

f c p f xn li zh h shn d p y w bin f y ji

tu mn p ji qun jin zh h shn d p xin y qi zhn shn qin

ln yn l fn no ji tu mn l chn jn yn zh h shn d y d

bi fn bin p d y qi zhn shn zh hu chn u ji tu mn sh

fn bin hu zh h shn d hn ch ro y zhn shn yn ji tu mn

p ji h zhn shn zh h shn d y y qi hn sh zhn hn q w

no hi c ji tu mn w r jn un zh h shn d p sh y qi

- 88 -

qnlinshnn ji tu mn p shnhun x zh h shn d xi xng j

z sh ln y qi zhn shn yn l qin zhu ji tu mn un d

shnchun zh h shn d zu y qi hun x f tin ji tu mn un

zho p sh zh h shn d nn ln y qi zhn shn z rn zh qn jn

chn d zh hun x ji tu mn hi d unmn zh h shn d nn

ln y qi zhnshn r ji tu hi hnshu j z l ji tu mn

r sh p f xn li zh h shnchn f wi l p un y

qi zh h shnzhn r shusnyn

r li wn x wi zhn shn xi zh f hi w bin xng

p r pi z qn yn sh p mi zhn shn fn no r

f x nn xun w lin ji y yun un mn jn sh jin

zh n sh zh ln w do c p ji shn xn su w

d bi fnbindnzhnshn x xin q qin chn hu yu

p sh jn zh fn no u jn yn jin c shn hun yu

f yn mio yn p sh wn zhn shn i l xn hun x

x sh d ch w lin k c bin hu shn zh ji tu

f x xi x p t xng wi l zhn shn w lin ji

sh un mn bin sh jin h shn y nin shn hun x

f x xi xng wi zhn shn zhnzhnfnbin ln chn sh

- 89 -

p jn f hi ch zhn k w r jin c xn xn qn

sh mn un d w qin jn y qi zhn shn xin l y

nn ln jin zh w qin zhu c p x shn zh su w

f x xi xng sh fn bin chn ji w bin n d hi

nn ln jin zh m b xn c shn chun shn xn w yu

zhn shn yu u xin jn zh y qi yun hi dn shn c

d un zho mn x kn p sh h shn jin hun x

f sh f tin n d hi nn ln y qi l zh

ni zh chn ji d p t c hi un shn zh ji tu

f c ru runshn wi zh ji shn d y y qi zhnshn f

z wi ln chn ji f shn ji tu mn sh hu jn un zh ji shn d

nn ln y qi zhnshnshuun d x l ji tu mn s l yn

jin zh ji shn d y y qi yun mn f mn jn zh jn ji ji tu mn

zn y jn q zh ji shn d jin f d bi w lin shn tnbinhu l

ji tu mn p shn n u zh ji shn d p xin f f tin ln xi

zhn w sh hui ji tu mn mio yn hun j zh ji shn d p f

zhnshn jn xn hu ji tu mn rn z jn hu zh ji shn d d c

mn j zh zhn shn ln zn zhng f d hi ji tu mn chn ji

mioxin zh ji shn d un ki sh y qi xng f ji tu mn jin zh

- 90 -

i l zh ji shn d nn ln f ji y qi zhn shn sh l xi di

yunodn zh p qn jn ji tu mn l uunmn zh ji shn

d un ch y qi zhn shn shn n su yn shu f ln zhn hu hun

x mn z ji tu mn

r sh ru runshn wi zh ji shnchn f wi l p un

y qi zh ji shnzhn r shusnyn

r li w shn n d hi p xin mn dn zho sh jin

y qi zhn shn xin ji h x y n l w y zh

sh zn n d w yu bin zhnshnwn zh b tnjun

x sh l k chn hun x c sh sh hu zh su r

shn sh zh l ji yun mn n d zhun yn xin sh jin

y qi zhn shn x tio f c f yn l nn mn zhn

f x xi zh d bi hi q xn nin nin dn sh jin

sh shn tn w yu bin zn y jn q nn un jin

f bin sh jin chn xin qin y qi fn bin w kn u

x jn zhn shn zh hu no c p shn shn zh ji tu

f sh sh jin d zh hi fn jn un mn w b bin

un d xn ji x cn shn r sh yn j nn mn r

r li un sh q c xn wi l zhn shn r ch xin

- 91 -

sh b tin y zu shn do c jn hu shn zh ji tu

shn sh su xi qn jn xng p t sh xi j xun shu

r sh jio hu mn sh fn c mioxinshnnn tn shu

f y y qi zh sh jin x sh l yu shn d x

su yu n y ji zh jn k i l shn s w r

r li ch xin y sh jin p unzhn shn xn su l

zhnzhnfnbin r chn sh c jn un shn ji tu mn

f c j xin zh yoshn d p un y qi zhnshn xn r

qn sh q ji tu mn zhn tn ln zh yoshn d y unmn sh q

zhnshn b jin zh w knu ji tu mn l chnunmn zh yo

shn d nn y jn fn bin mi y qi zhn shn fn no ji tu mn

mn chng p wn zh yo shn d nn y d mn chng zn zhng w

bin shn n hi ji tu mn mo kn xin un zh yo shn d d bi

chun s f y qi bn jn ji ji tu mn p n qn jn zh yoshn

d lio zh y qi mn mn zhn shn ln zh yn qn jn ji tu mn

p f hushn zh yoshn d nnyn f yn shu zh f ch bi y ji

tu mn b r unchun zh yoshn d nn zu y qi zhnshn

shn zh sh ln jin zh xinshnshnn ji tu mn mn jin sh fn zh

yo shn d qn jn d bi zng nn y fn bin ln shn xn ji ji tu

- 92 -

mn p f wi un zh yo shn d fn bin ln nin f mi y qi

zhnshnbn ji tu mn

r sh j xin zh yoshnchn f wi l p un y qi

zh yoshnzhn r shusnyn

r li zh hu b s y x zh y qi zhn shn xn

nn y zhn zhn fn bin l mi b qn m w lin k

d xin shn qio nn c lin fn yu su zu w kn u

b sh zhn shn zh k mi zhn tn ln shn nn w c

r un zh f f r sh wn x qn xi w lin ji

r y zh yu w su zhu c l chn un su r mn

f bi qin ji nn k y ru yu d jin j wn mn

b ln hu y w kn u c p chng shn zh su lio

r li y y mo kn zhn x fnunmnmizhnhun

sh jin fn no ji ln jn c xin un shn su r mn

y qi zhn shn ch su mn hu y zhn k w lin bi

f x jun ch ki zh zho r sh p n nn un jin

r li y yn w xin lin nn ki y qi f mn hi

zhn shn tn zh x lio zh c sh d yn zh ji tu

r un f zh nn s y p xin zh q ji qn shn

- 93 -

nn ln jin zh ji cn hu c b r chun shn w lio

r li d bi fn bin hi wi l sh jin r ch xin

un ki zhndo sh zhnshn c jin fn shn nn lio d

r li p fn d un mn y qi sh fn w b zho

ln su nin f shn n d c f wi un ji tu mn

f c b hu r yn zh ln shn d un d w bin zh hi

zng ji tu mn zhu gn sh un zh ln shn d un d xi zh p

qn jn ji tu mn shn y f yo zh ln shn d znzhngzhnzhn

jn xn y ji tu mn j xin jn y zh ln shn d y qi qn jn

n d zhun yn j ji tu mn chu b yn zng zh ln shn d p

mnqn jn hu hnzhu ln f ji ji tu mn miozhunynun zh

ln shn d p zh y qi zhnshnxng hi r xn b f yn ji tu mn

k y li shn zh ln shn d rn shu y qi b k y shn yn qn

jn yn ji tu mn xinun p bin zh ln shn d sh fn p xin x

su xi zh un d xng jn ji ji tu mn mio un jin yo zh ln

shn d y y qi n d f ro y sh jin ji tu mn hu u un

wi zh ln shn d nn ln y qi jin f ch xn chn jn nin b wn

zhunynn d zng ji tu mn

r sh b hu r yn zh ln shnchn f wi l p un y

- 94 -

qi zh ln shnzhn r shusnyn

f x xi x p t xng f d zh hu x chn mn

y qi zh l ji j z fn d un mn ch sh jin

bi mn w lindnzhnshn r li wn x p jn zh

sh y sh nn wi y c zhu gn shn zh su lio

ru yu zhn shn y jin f b sh r y shn xn hi

p sh y qi r li do c mio y shn zh ji tu

y mo su j zh n d ji hi xun yn b k jn

zh f fn bin nn s y jn y nn mn c shn y

w nin r li y wn x gng yn ch chn w lin f

y y f su zh jin mn c yn zng shn zh su lio

y qi zhn shn zh xng hi sh zn y nin x lio zh

r sh un d w i zh miozhunynshnnn w r

hn yn r li j mio yn p shn w dn d hun x

su q ji y ji ln w c sh li yn su xng f

r li sh xin d shn tn sh fn u t ji zhu bin

f x xi xng x ln jin c p xin un su r mn

zhn shn xin b b xi d m hu chn li shn s zhn

wi b chn mn zhn zh do c mio un shn zh su jin

- 95 -

f wi y zhn zh zhn shn jn y y ji sh ni xin

q y nin nin chn ln jin c wi un shn su un ch

f c bofn ki hu zh shnshn d r d j dnunmn

ji tu mn hu ln mio j zh shnshn d xi x c shnnchn sh

b k s y sh zhnshn ji tu mn ochun p zho zh shnshn

d unch y qi zhnshn xn su l yn jn zh n ji tu mn l

chn bo j zh shn shn d w bin ji hi qn jn jn w yn di ji tu

mn unzho sh fn zh shnshn d y w binn d un p ju

w ji tu mn d l unmn zh shnshn d nn z chn sh f

ln zhnshn sh l y m xng ji tu mn wi un p shn zh shn

shn d b y qi k sh w yu y ji tu mn wi m un ln zh

shn shn d yn jio f un mn xin sh y qi r li n d ji tu

mn p yn xin jin zh shn shn d ln y qi zhn shn ni zh y

mn zhn zn zhng shn n ji tu mn jn n jin yn zh shn

shn d chxin w bin d y hi ji tu mn

r sh ki hu z d zh shnshnchn f wi l p un y

qi zh shnshnzhn r shusnyn

wn xi shn xng w yu bin jn hu shn tn y w lin

f mn un p r chn sh x sh zhn shn shn w x

- 96 -

zhn xin yn shn bin sh jin mo kn un mn x qn jn

d c fn bin sh y qi hu ln mio j w c mn

f shn p xin w yu bin sh fn sh ji ji chn mn

zh n yn jn jin zh x c f o chun nn w r

l ji qn xi w xi jun b rn sh f r x kn

zhnzhnfnbinhuqnshn w c f mn mn bo j

zhn shn mn n r xin do f i mn b sh un zho

p sh sh jin cn shu ju wi un w c xn shn x

x zi zh yu un xi xng gng yn ch chn w sh f

ln zhn shn jin f d yun c d d l nn mn r

jin zh zhn shn li zhun k y qi y zhn hn chn f

y zh hu un x mi ch c p shn shn zh ji tu

y y mo kn ch mio yn su zhn shn xn zn zh f

x bin sh fn w lin ji c sh un ln su r mn

f bin sh fn p xin qin zhnzhnfnbinshumio f

un y zhn shn zh xng hi c xin jin shn zh su w

f mn r hi w bin lin y yn wi shu x ln ji

y qi ji zhn yn b qin r c fn bin jn n m

f c p d jn hu zh d shn d y c bi xn ninnin p

- 97 -

un y qi zhnshn ji tu mn jin f zhunyn zh d shn d p

xin y qi zhnshn f d l ji tu mn miohuyn sh zh d shn

d p r zh f chshn y qi f chzhunyn ji tu mn p sn

zhn bo zh d shn d xi x zhn zhn zh sn mi ln zhn shn ch

zhn u ji tu mn jn m un sh zh d shn d ln y qi zhn

shnchnyu x kui l ji tu mn jn s mioyn zh d shn d sh

xin y qi qn jn shntio f zhnshn ji tu mn xinmo f un

zh d shn d lio zh y qi f n d hi d wi l ji tu mn j

yn yu y zh d shn d p sh ch y qi zhnshnyn yn hi ji tu

mn miohuxun j zh d shn d chnmn f ch l uxn ji tu

mn jn n p ch zh d shn d y qi f f ln su sh ch p ch

xin ji tu mn

r sh p d jn hu zh d shnchn f wi l p un y

qi zh d shnzhn r shusnyn

r li wn x nin nin zhn d c bi mn b k shu

r sh xi xng w yu y d jin lo b hui shn

sn sh zhn shn j p s su yu y qi zhn f j

x xin r li mo kn zhn f yn jin y shn hun x

un d j jn sn m d b shn b mi w li q

- 98 -

yn jn u t sh zhn shn c sh hu shn zh ji tu

f y wn x xi zh xng wi ln zhnshnxiozhngzhn

p sn zhn bo zh d shn jin c ji tu shn hun x

r li jn ji w bin j nin nin p xin y sh jin

jn m un sh zh d shn jin f su xng xn qn yu

mio yn w xin b s y p wi zhn shn mi fn no

jn s yn shn nn lio w jin f w bin shn n d

y qi s xn ji hu xin sh fn f ji x chn mn

xinmo f unchn jin f r sh p hu zh zhn shn

mio yn p bin y sh fn w lin ji zhn wi zhn shu

yu y d shn xn lio d cn f d wn shn jn x

f mo kn ch xin yn yn su zhn shn xn bin sh jin

y qi jin zh ji chn sh c sh hu xun su un ch

jin nn hui r jn n b k qn dn y x m

f shn r sh ch sh jin p ch d jin shn hun x

f c bofnunyo zh chnshn d fnbin l y zhn

shn ji tu mn mioynndin zh chnshn d zh zhnshnn

jio huchn sh ji tu mn qn jn x bo zh chnshn d chnhun

x ln y qi zhnshnshu zh f d ji tu mn l yuqn jn zh

- 99 -

chnshn d ji zh b wi d bi zng ji tu mn hudnynyn zh

chnshn d p mn lio d zh hu ji tu mn ynchunmnxin zh

chn shn d p fn bin sh xin ji tu mn shng f wi un zh

chn shn d p un ch y qi zhn shn ln xi un d f d hi

ji tu mn jn un mn shn zh chn shn d ki w y qi y n

zhnshn ji tu mn xinchunzhunyn zh chnshn d un r

li z zi l p bin sh jin tio f zhn shn ji tu mn bo fn

un m zh chn shn d nn y d un mn p y qi zhn shn

zhn i shn ji tu mn

r sh bofnunyo zh chnshnchn f wi l p

un y qi zh chnshnzhn r shusnyn

do sh r sh b s y un mn bin zho y sh fn

zhn shn xin qin x jin f jio hu chn sh w yn sh

zh zhn shn n ch bi f x lio zh w yu y

mio yn n din zh chn shn r c f mn xn qn yu

r li w lin ji xi xng h ch wn x zh f f

y chnchnfnshnhun x mio bo chn shn w c mn

r li x y nn ch qin y qi zhn shn zh kn b

r hn y b q c bi c l yu shn xn w x

- 100 -

f zh un d w yu bin p r x kn b k lin

hu m chn shn s w yu nn xu r li zh mio hu

r li s xin dn zhn shn su q l y ji ln jin

yn chun mn xin xn nn w x c fn bin shn hun x

r li wn xi zhn f hi qn jn un d w bin j

f d chun un y c mn un ch lio w xn xn qn

zhn shn y m zh yu zhn r sh shn mn z w d

f wi l y xn y sh qn jn un shn r c mn

r li z zi w yu bin r yn p bin y sh jin

ni zh xin mn ln tio f c sh xin chun su un jin

zhn shn ch n r mn zhnzhnzhn i su chn f

f un zho ch p ln ki r sh bo fn zh su r

f c jn zhunynchundochngshn d chxingngyn

f un d zhunyn j sh yun l ji tu mn x m boundo

chng shn d xin y qi zhn shn qin chn ji un d p t xng

ji tu mn li yn chunxindochngshn d su y qi zhnshn

xn su l ln jin f y mnzhn wi shu f ji tu mn y humio

yn do chng shn d nn y y qi nn sh zhn bo zhun yn j ji

tu mn qn jn yn xn do chng shn d nn xin mio zhun yn do

- 101 -

chngunhuzhnshn ln chn sh ji tu mn huynchu j do

chng shn d su n shu f ln shn zhn nin ji tu mn y bo

zhun yn do chng shn d nn y bin ci p y w bin hun x f

ji tu mn ynmnxinyndochngshn d unchng zn zh f

n d ji tu mn jn n ci yn do chng shn d sh xin w bin

s xin sh zhun yn do chng ji tu mn lin hu un mn do

chngshn d p t sh xi j rn b dn r chnbin sh fn ji tu

mn miounzhoyodochngshn d xin sh r li zhnzhn l

ji tu mn

r sh jn zhunynchundochngshnchn f wi l

p un y qi dochngshnzhn r shusnyn

w nin r li wn x sh y w lin ji su xi xng

zh f ch xn xin gng yn hu r kn d n d

f x xi xng w jn sh w lin ch t wi chn dn

x m un zho p t shn y nin shn sh xn xn qn

r li s xin w yu qin bin hu zhu li y qi ch

ni zh mnzhnchn sh xin li chun jin c shnhun x

x xng sh xng w lin ji nn sh nn sh yn r hi

r sh sh xng wi zhn shn c mio yn shn nn w yu

- 102 -

w bin s xin bo yn yn xin p t chng bin sh jin

yn xn qn jn do chng shn jin f z zi shn hun x

zhn shn xng hi w yu bin f p m ln y f y

su q n ji ch y hu hu yn w c xn hun x

w lin f mn ch bi y bin ci d hi ji nn r

y bo yn j do chng shn y xn nin nin hn r sh

y b k shu y qi t jn sh yn c chng zn f

hu mn y d n d c yn yn shn nn y nin

zhn zhn s xin w bin sh p xin p t sh wn xi

jn n ci yn w c mn hn un do sh shn hun x

sh fn bin j b k d f zu do chng zh y rn

lin hu b un jn xn xn r c ji tu shn shn x

do chng y qi ch mio yn zn f nn s qn jn l

j y chn ji zh yn xng c mio un shn nn tn shu

f c bo yn shu z xngshn d p y zhnboshnun

d hun x ji tu mn lin huun z xngshn d sh xin f shn zu

y qi un s lin hu zu ln jin zh hun x ji tu mn zu shnhu

j z xng shn d y y xn nin zhn jin l y qi r li zhn hu

dochng ji tu mn sh zh shn jin z xngshn d j z f b x

- 103 -

tio f w bin zhn shn ji tu mn mio bo xn chun z xng shn

d nin nin zhn hu xin zhn zhn lin hu wn un mn p y zhn

bo ch mio yn shn ji tu mn l t mio yn z xng shn d ch

shn w binhun x hi ji tu mn zhn tn sh un z xngshn d

y xinfn p ju y qi dochngzhn hu ji tu mn lin huun

mn z xngshn d y qi moknfnunmnyn wi mio f yn ji

tu mn wi mio un mn z xng shn d q shn bin ch zhn zhn

unmnwn p zhoyo ji tu mn j j miohu z xngshn d

ki w y qi zhnshn ln shnshnn hi ji tu mn

r sh bo yn shu z xngshnchn f wi l p un y
5

qi z xngshnzhn r shusnyn

f x xi xng w lin ji gng yn y qi zh r li

xn hn qn yu b p yn x mn shn d yu r hi

nin nin shn tn b k lin huxin lin huzhnzhnxin

f zu q shn p yu wn hn s un shn ji d jin

zh f r li f r sh un d zhn hu bin sh fn

p xin shn tn b k y zu shn hu shn x mn zh

sh fn u t y qi ch y zhn j z ru xi z

5

- 104 -

x nnchn ji zh qnshn c shn jin shn xn w x

r zhn shn sh p xin shn c y y shn chn f ji

x fn jn un y zhnbo r sh ji tu xn chun r
6

r li jn ji w bin j p y f y ji chn mn

zhn hu d f shnhun x c mio yn shn zh su jin

f yn shn lin dn x kn y qi yn shn x zi zhn

tio f zhn shn m b bin r sh zhn tn nn tn shu

y qi mo kn ch hu yn chn yn sn sh zh f mn

wn c yn zh ji hun x lin hu un shn r sh jin

f shn bin xin b s y b b s xin yu r hi

su zhn shn xn x ln jin c mio un mn zh su d

sh fn p xin d shn tn y qi zhn shn x ki w

zhn mio hu shn y c f jin y xn shn d hun x

f c jn x jn ji shnzhnshn d y f wn x sh yun

hi ji tu mn unzho sh fnshnzhnshn d unmn p zho

w bin sh ji ji tu mn hi yn tio f shnzhnshn d d yn p

ju y qi zhnshn ln hun x tio f ji tu mn jn huyn j shn

zhn shn d shn r x kn zhu bin zh ji tu mn w lin wi y

6

- 105 -

shn zhn shn d sh y qi zhn shn zh f jn ji ji tu mn zu

shnunynshnzhnshn d ln y qi j f zhnshn s l mn

z ji tu mn jn un xin yn shn zhn shn d ch y qi zhn

shn fn nou ji tu mn shu h sh ch shnzhnshn d zhun y

qi zhnshn y ch m y ji tu mn p xin sh hushnzhnshn

d p y y qi sh zh ndinzhnxin sh zhunynxin ji tu mn

b dn un mn shn zhn shn d p sh y qi zhn shn ji ln

shnqn jn shnn ji tu mn

r sh jn x jn ji shnzhnshnchn f wi l p un

y qi shnzhnshnzhn r shusnyn

w y x m chn ji qin yu f mio un ch xn sh

sh zn y b r li su f xn gng yn y qi f

r li shn fn d un mn q un f ji m b chn

zhn shn y zh xn tio f c zho fn shn zh su jin

r li shn zhn sh fn u y qi yn yn x yun mn

p ju qn shn w yu y tio f wn c xn hun qn

f shn qn jn hn j mi p xin zhn s w zh xin

r sh bin zh y sh jin c jn hu shn zh su r

do sh r sh b s y su zhn shn xn x ln jin

- 106 -

hu zu hu xng hu sh zh w lin wi y su w mn

f bi qin ji nn fn y ch xn l y nn z zi

ln sh x l pn qin k zu shn un yn r s ch

r li y y ch xin jin p fnxindnunyn yn

mi ch y qi zhn shn hu l u yn shn r sh jin

zhnshn rn hu wi zhngzhn su zh m jn chn li zhun

r li ki sh ji tu do shu h zh ch nn w r

w un r li z zi l un b f ji x chnmn

ch wn n din hu zhn shn c p xin shn zh jn ji

zhn shn m wn j zhn k f zi q zhn chn ji h

ji ln mi hu shn x xn b dnunshn su un jin

f c mio s n lu yn zh jn nshn d jin r li sh xin

w bin s xinshn ji tu mn r ln s j chun zh jn nshn

d f shn y y mo r r ln xin zhn zhn un mn yn ji tu

mn x m hu un zh jn n shn d hu xin w lin shn d shn

bin ji tu mn qn jn yn yn zh jn n shn d w bin su li yn

ji tu mn mio b tin zh zh jn n shn d xin wi y qi sh jin

zh ki w zhnshn ji tu mn k i l unmn zh jn nshn

d p ki sh y qi f f ch bi mnxin jn w y ji tu mn d

- 107 -

sh li yn zh jn nshn d y k i l zhunyn j sh y qi sh

shn ji tu mn sh z wnunmn zh jn nshn d r li un

d f zhunyn j ji j z mn lio ji tu mn m yn j xin m

zh jn nshn d p unchxin zhnshn xn wi xin wi yn shn

ji tu mn lin hu m n j zh jn nshn d p y y qi p s

zhunyn j m n j ji tu mn

r sh mio s n lu yn zh jn nshnchn f wi l p

un y qi zh jn nshnzhn r shusnyn

r yn un f wn f wn f r sh

s xin w yu bin p xin y sh jin

f shn y y mo un wn b s y

p r jn r ln p zho sh fn u

r li shn tn l f ji x zhu bin

y qi zhn shn qin sh xin w jn shn

r li shu f yn sh fn m b wn

su zh zhn shn li x ln xn mn z

zhn jin mu n zn ch sh n din zhn

p wi zh qn shn chn yn y d f

f hi xun f ch y qi ch bi y

- 108 -

zhnzhnfnbinmn yn shu w qin jn

w bin d fn bin p yn sh fn u

y f jn un mn x jin r li shn

gng yn y zh f y ch wi chn sh

n d r x kn y qi su zhn yn

shn tn l pn dn y qi ch ji xin

n zu mio do chng p xin zhn shn qin

yn yn p zho sh zhnzhnunyunmn

f ji w b j sh f su xng ch

- 109 -

b quzhnyn


n m sn mndu m tu nn b l d h du zh zh n m
... ..
n j m j m d t t nn m w shn dn b l d w
... . .
d m d m d t t nn m w hng p su h
.. ..

j zn


huyn hi hu bozn ln wn d qin jn jun y wi chn puch

zi dn rn hu y bn fn f ji p xn ki

j z m zn


huyn z m zhn y qn xun shn ci tn z d zhnchun m

m y yuxun n d w bin chnsn l rn tin

huyn z m


sho shnshnshng sh shoshi sh shnshnshnshnshu
10.

- 110 -

sho chnsho z sh p yun f ji zhnshn r b r b

lu m mn

mo mngmnmng m momi m mn mn mn mnmumo
11.
chnmo z sh p yun f ji zhnshn r b r b lu m

mn

do dngdndn d do di d dngdndngdndudo
12.
chndo z sh p yun f ji zhnshn r b r b lu m

mn

s sh r z mio tu lu z z bohn y l du shomo do fn yn mn su p n d d f ji m n b

s shn ji yu tndnhuznxunmn b nn sn t

n r p l xn hi

n m huyn hi hu f p s

hu xin j


yun y c n d p j y y qi

w dn y zhnshn ji nchn f do

- 111 -

- 112 -

- 113 -