You are on page 1of 10

n v ch o n v t chc

CUC THI ROBOT B


OLYMPIC THNG 4 TP. HCM
I- CUC THI ROBOT B OLYMPIC THNG 4 TP.HCM LN III 2017
1. Ch bi thi: Robot V ch sumo.
2. Mc tiu: Thit k, ch to v iu khin mt robot thc hin cc vng thi
u i khng sumo nhanh nht, hiu qu nht.
3. Ni dung: Th sinh s dng cc vt t, linh kin ri trong b m hnh robot
thit k, ch to mt robot, lp trnh cho robot thc hin nhim v trong cc vng
thi u i khng sumo theo quy nh ca cuc thi. Th l chi tit ca cuc thi c
nu trong ph lc 4 nh km.
4. i tng tham gia: Mi trng THPT, THCS c c ti a 2 i d thi,
mi i 2 hc sinh.
5. Tin t chc:
- Thng 1, 2/2017: nh trng ph bin cuc thi n hc sinh, c gio vin (Tin
hc, Vt l, Cng ngh) h tr cc hc sinh c mong mun tham d tm hiu, tham
gia cuc thi v c k hoch t chc tuyn chn nu s i ng k d thi ca trng
nhiu hn 2 i.
- T 16/01/2017 n 11/02/2017: nh trng gi danh sch cc hc sinh mun
tm hiu, tp hun tng quan v cuc thi theo mu trong ph lc 5 nh km.
- T 13/02/2017 n 18/02/2017: Ban t chc gii thiu, tp hun tng quan cho
cc hc sinh ng k, tm hiu v cuc thi.
- T 20/02/2017 n 03/3/2017: nh trng ng k danh sch d thi chnh thc
v np ph h tr t chc cho Ban t chc.
- T 06/3/2017 n 18/3/2017: Ban t chc tp hun chuyn su cho cc hc
sinh ng k d thi chnh thc.
- Ngy 24/03/2017 Ban t chc thng bo danh sch cc i v th sinh d thi,
s bo danh, a im thi v ngy gi tp trung trn cng thng tin in t ca S
GDT TP.HCM.
Cc trng kim tra danh sch th sinh, tin hnh in th d thi cho hc sinh (th
d thi c dn nh, ghi cc chi tit, hiu trng k tn v ng du). Hc sinh eo
th d thi khi i thi.
- T 20/3/2107 n 06/4/2017: th sinh t chun b phng n lp rp, ch to
robot v phng n lp trnh cho robot thc hin nhim v cuc thi.
- Th su 07/4/2017: tp hp th sinh kim tra tnh hp quy ca cc vt t,
linh kin lp rp sn phm; th nghim lp rp, lp trnh sn phm v th nghim
hot ng ca sn phm c lp rp, lp trnh; kho st s b sn phm d thi.
- Th by 08/4/2017: tin hnh chnh thc k thi.
+ Th sinh c mt ti a im thi lc 07 gi 00 ti a im thi.
+ Th sinh c 1 gi lp rp sn phm d thi trc khi tin hnh cc vng thi.
6. C cu gii thng
Hnh thc thi u i khng, chn ra 50% th sinh d thi trao huy chng. Trong :
Cc th sinh vo vng bn kt nhng khng vo vng chung kt: Huy chng
ng + Gi qu tng LEGO Education dnh cho mi th sinh.
Cc th sinh vo vng chung kt: thi u i khng chn ra 50% t Huy
chng Bc v 50% t Huy chng Vng. Mi th sinh c tng km Gi qu
tng LEGO Education.

II- TH L THI U
1. Ch bi thi: Robot V ch sumo.
n v phi hp thc hin: cng ty c phn Vit Tinh Anh LEGO Education
Vit Nam.
2. Mc tiu: Da trn vic vn dng cc kin thc, k nng v ton hc, khoa
hc k thut, tin hc v cng ngh, th sinh tm ti v th nghim thit k, ch to
mt robot thi u i khng sumo nhanh nht, hiu qu nht.
3. Ni dung: Th sinh s dng b sn phm lp rp Robot Mindstorm LEGO
Education (hoc cc b sn phm c cu hnh tng ng hay thp hn) lp rp
v lp trnh cho robot tham gia cuc thi. Mi i co th t trang b ring b sn phm
lp rp robot hoc thu, mn ca nh trng, ca n v phi hp t chc,
4. Th thc thi u:
1. Gii thiu :

Sumo l mn v c lch s pht trin lu i Nht Bn trong hng ngn nm


qua, n th hin s cng ci v dng kh ca ngi lc s Nht Bn. Trong trn u
Sumo, hai lc s s thi u vi nhau trong mt vng trn, lc s no b ng trong vng
trn trc, hoc b y ra khi vng trn trc l thua.
2. Tng quan

Mt trn u Robot Sumo l mt cuc thi gia hai i. Mi i gm mt


Robot Sumo v hai thnh vin ca i. Hai i thi u vi nhau trong ba hip c tnh
im trong mt sn thi u hnh trn. Trng ti s quyt nh s im cho mi i sau
mi hip u, i no c tng s im ln hn l thng trn.

3. Yu cu ca khu vc thi u

3.1. Khu vc thi u

Khu vc thi u bao gm sn thi u hnh trn v vng khng gian pha trn n
cng vi vng xung quanh sn thi u c gii hn bi ro bo v trong kch thc
2m x 2m. Mi vng ngoi khu vc thi u gi l vng ngoi.

Sn thi u

3.2. nh
Ro bo v ngha
2m sn thi
u

2m

Sn thi u c dng hnh trn ng knh 77cm (bao gm hai vch khi
ng chia gia ng trn).
Vch khi ng (ni robot c t lc bt u mt hip u) l hai
vch thng k song song di 10cm v rng 1cm t cch nhau 10cm i
xng qua tm hnh trn.
Sn thi u c vin bao mu trng b rng 3 cm. Chiu cao ca sn so
vi nn l 10cm.

4. Cc quy nh v Robot

4.1. Robot c kch thc gii hn trong phm vi 20cm x 20cm, khng gii hn v
chiu cao.
4.2. Tng khi lng robot phi nh hn hoc bng 1 kg.
4.3. Robot c lp rp t: B x l trung tm, 2 ng c, 1 cm bin siu m, 1
cm bin nh sng v cc b phn chi tit n gin khc trong b sn phm.
4.4. Robot phi c lp trnh t ng hon ton, mi giao tip khng dy ca
robot phi ch tt.
4.5. Robot bt buc phi c mt khi ch (Wait) 2 giy trc on lp trnh ca
i thi u, trng ti c quyn kim tra ni dung lp trnh ca i thi u.
Thi gian ny thnh vin ca i bc ra khi khu vc thi u.
4.6. Robot khng c c cc thit b gy nhiu cc cm bin robot ca i th
(v d : thit b pht ra nh sng nhp nhy,v.v)
4.7. Khng s dng cc thit b c th lm v hoc hng sn thi u.
4.8. Khng t ln robot cc vt cha cht lng, cc loi bt hoc cht kh dng
chng li i th.
4.9. Khng s dng cc thit b v ho cht gy chy. Khng dng thit b nm,
bn hoc phun xt vo i th. Khng dng cc vt liu c tnh dnh nh keo,
bng keo dnh robot vi sn thi u.
4.10. Thn robot khng c tch lm nhiu phn ring bit sau khi khi ng
hip u. Cho php robot m rng cc phn sau khi khi ng (c th ln
hn kch thc 20cmx20cm) nhng phi m bo robot l mt khi.
4.11. Hnh thc phn bit robot: mi robot u c mt tn phn bit v phi
ng k vi ban t chc, tn ny phi c vit trn Robot v tr d nhn
khi Robot thi u. Nu hai i ng k trng tn th ban t chc s thm mt
m hiu phn bit.

5. Cch t chc mt trn u

5.1. Mt trn u Sumo gm 3 hip u, mi hip 2 pht v c th c hip ph


theo quyt nh ca trng ti.
5.2. Mt im thng s c cng vo cho i chin thng sau khi trng ti cng
nhn i thng hip u.
5.3. i thng trn u s l i c im thng ln hn sau trn u. Khi trn u
kt thc m khng c i no thng th s u thm hip ph, sau nu vn
ho th trng ti s cho bc thm xc nh i thng.

6. Bt u, tm ngng, u li v kt thc mt hip u

6.1. Bt u mt hip u

6.1.1. Theo ch dn ca trng ti, hai i ng ngoi ro bo v (i mt vi


nhau qua sn thi u).
6.1.2. Mt thnh vin i din ca mi i t robot ca mnh ln ngay sau
vch khi ng. Robot c th t vi bt k hng ban u no min l n
t ngay sau vch khi ng (trng ti chn hng t). Sau khi c t
vo v tr, cc robot khng c c ng hoc di chuyn cho n khi trng
ti thng bo bt u hip u.
6.1.3. Ngay sau khi trng ti thng bo bt u hip u, mt thnh vin s
nhn nt Run kch hot robot.
6.1.4. Mt i c th tm dng trn u trc khi trng ti thng bo bt u
sa nhng li n gin nh qun cm dy cp ni gia b vi iu khin
v cm bin, gn li mt s chi tit b st ra v.v... Tuy nhin ch c php
tm ngng mt ln trong mt hip v ti a l 30 giy .
6.1.5. Sau 3 giy k t khi trng ti thng bo bt u hip u, cc robot c
th bt u c ng v di chuyn. Trong thi gian ny cc thnh vin thi
u phi bc ra ngoi khu vc thi u.

6.2. Tm ngng v tip tc.

Trng ti c th thng bo tm ngng v cho u li mt hip u khi :


6.2.1. Hai robot di chuyn theo nhng qu o khng ct nhau trong 10 giy
v khng c biu hin s gp nhau. Nu iu ny cha r rng th trng ti
c th m rng thi gian i ln 20 giy.
6.2.2. Hai robot b kt vi nhau v ng yn mt ch hoc xoay trn, khng
c biu hin no cho thy mt robot no s dnh li th trong 10 giy.
6.2.3. Nu c hai robot cng hon ton ra khi sn thi u cng mt lc v
trng ti khng th xc nh r robot no hon ton ra trc (mt robot
c xem nh ra khi sn thi u khi tt c cc b phn ca robot khng
nm trn sn thi u na).

Cc trng hp c bit :

Trong khi hip u din ra, nu robot xy ra cc vn nh chy, n,


bc khi th hip u phi c ngng li ngay lp tc. Nu n thi im
ny vn cha th xc nh c i thng ca hip u th hip u s b
hon li cho n khi cc i khc phc c s c, Ban t chc s quyt nh
thi im cho hip u bt u li t u.

Trng ti s thng bo kt thc hip u khi ht thi gian thi u 3


pht hoc xc nh c i chin thng. i din hai i tin vo tt
robot mang ra ngoi khu vc thi u. i trng ca hai i v trng ti s
phi kim tra v k vo bin bn kt qu ca trn u.

6.3. Kt thc mt hip u

Sau khi thng bo tm ngng hip u, trng ti s ngng m gi v ra


hiu cho i din ca hai i vo khu vc sn thi u, ly robot ca i mnh,
thot chng trnh, t li vo vch khi ng v nhn li nt Run khi
trng ti ra lnh bt u li. Lc ny ng h m thi gian cho hip u
s c tip tc.

7. Thi gian ca hip u

7.1. Thi gian ca hip u

Mt hip u c tng thi gian thi u l 2 pht, trng ti s thng bo bt u


v kt thc hip u.
7.2. Thi gian hip ph

Hip ph cng c thi gian 2 pht, trng ti cng s thng bo bt u v kt


thc hip u.

8. im thng

im thng c tnh cho i c :

8.1. Robot vn cn nm trn sn thi u v khng trong tnh trng lt ng (*)


ngay sau khi robot ca i th hon ton nm ngoi sn thi u.Tc l:
a. Robot dng cch hp l y robot i th hon ton ra khi sn thi u m
n vn cn trong sn thi u.
b. Trong trng hp c hai robot u b ri ra khi sn thi u, robot thua cuc
l robot ra khi hon ton sn thi u trc, robot thng cuc l robot ra
khi hon ton sn thi u sau.
8.2. Robot vn cn nm trn sn thi u khng trong tnh trng lt ng ngay khi
robot i th b lt ng.

* Mt robot c xem nh l tnh trng lt ng khi b phn di chuyn ca


robot hon ton khng cn tip xc vi mt sn thi u. B phn di chuyn l b
phn ca robot trc tip tip xc vi sn thi u di chuyn robot. V d: bnh
xe, bnh xch...

9. Cc li vi phm v mc x pht

9.1. Li vi phm quy nh v robot

Nu i thi u vi phm cc quy nh v robot trong mc 4 s thua c trn u,


trng ti cng hai im thng cho i th ca h v tr ht im thng ca i vi
phm, ng thi thng bo r rng li vi phm.

9.2. Li v vn ho

Mt i c coi l phm li v vn ha nu thnh vin i s dng cc t


ng hoc hnh ng th tc v vn ho, lng m, xc phm trng ti hoc i th
cng nh cho robot pht ra nhng m thanh th tc hoc vit, v, trang tr robot
nhng hnh nh v ngn t v vn ho. Nu i vi phm li v vn ha, trng ti s
cng hai im thng cho i th ca h v v tr ht im thng ca i vi phm,
ng thi thng bo r rng li vi phm. i vi phm li v vn ha s b loi khi
gii u ngay lp tc.

9.3. Cc li thi u:

Mt i b coi l vi phm li thi u nu:

i vo khu vc thi u trong khi hip u ang din ra, tr trng hp i


c trng ti cho php mang robot vo/ra v sau khi hip u tm dng hoc trong
trng hp i c trng ti cho php vo sa li hoc khi ng li robot.

i v/hoc robot ca i c cc biu hin sau:

Robot c cc chi tit b ri ra vi tng khi lng lng ln hn hoc


bng 100 gam.
Yu cu dng hip u khng c l do chnh ng.
Dng khi ng hip u nhiu hn thi gian cho php l 30 giy.
Robot bt u c ng hoc di chuyn trong thi gian ch 3s sau khi
trng ti ra lnh bt u hip u.
S dng nhng tiu xo, th on m nh hng n s cng bng ca
trn u. V d : ln lt ph hoi robot i th hoc mua chuc i th.

Mi li thi u vi phm trong trn u s b ghi nhn: vi phm ln th nht s


b cnh co, vi phm ln th hai s x thua hip u v mt im thng s c cng
cho i th. Vi phm ln th ba s x thua hip u, thua trn u v mt im thng
c cng cho i th. Ch : cc li thi u vi phm ch tch ly trong mt trn
u, khng c gi tr x pht trong mt trn u khc.

10. Gii quyt khiu ni

10.1. Khi trng ti thng bo mt i no vi phm iu l ca cuc thi, nu


khng ng , i trng ca i c th trnh by kin ca i mnh
mt cch lch s, ngn gn vi trng ti v ngh trng ti xem xt li.
Trng ti c th xem xt v a ra thng bo mi ph hp vi nhng chng
c thu thp c hoc vn gi nguyn thng bo vi phm ca i nu
khng pht hin thm nhng chng c mi. Cc i v ban t chc phi tn
trng v chp nhn quyt nh sau cng ca trng ti.
10.2. Hnh thc khiu ni: i trng c th trnh by vn khiu ni vi trng
ti trc hoc sau mi hip u.
10.3. Cc cu hi v lut v cc trng hp c bit c th c tho lun vi
ban t chc v c ban t chc gii quyt.

11. Mt s vn khc

11.1. Thay i lut

Ban t chc c quyn v c th thay i hoc b sung lut thi u cho ph hp


vi iu kin thc t. Cc thay i b sung s c cng b trc ngy thi chnh
thc 7 ngy.

11.2. Quyt nh ca trng ti

Trng ti c trch nhim tham kho cc iu lut nu trn c th ra cc


quyt nh v chm im cho cc trn u mt cch cng bng. Khi xy ra cc
tnh hung bt ng m cc iu lut cha lng trc c, quyt nh ca trng
ti s c xem l quyt nh sau cng.

12. Lu v lut u Vng kim tra Robot:

BTC s t 10 khi gch LEGO ti cc v tr ngu nhin trn sa bn, nhng v


tr s c c nh cho tt c cc i thi u. Kch thc gch nh hnh sau:

i thi s c thi gian ti a l 1 pht y tt c khi gch ny ra hon ton


khi sa bn. Khi thi gian kt thc, trng ti s ghi nhn kt qu ca i thi.
Nu i thi hon thnh trc thi gian 1 pht, th thi gian s c ghi nhn.
8. Thng tin lin lc
Cc n v, c nhn cn trao i thm v cc thng tin lin quan, vui lng lin
h vi ng Cao Minh Qu Phng Gio dc Trung hc, S GDT TP.HCM, T
0908209805, b Quch Th Thin Thanh cng ty Vit Tinh Anh, T 0909192264.
III- THNG TIN NG K I THI
Nh trng lp danh sch ng k i d thi theo cc ni dung sau:

1) STT H v tn HS Gii tnh Nm sinh Lp Trng S T lin


lc a ch email (nu c)

2) Ngi ph trch lin lc ca nh trng: H v tn Gii tnh Nm sinh


Chc v cng tc S T lin lc a ch email

Cc thng tin trn ng gi v 2 a ch email sau (trc ngy 03/03/2017):

- olympicth4tphcm@gmail.com

- legoedu@viettinhanh.com.vn