You are on page 1of 16

SSLICHER P

L
Grijanje peletima

ER

AR
IHR V

TNER
enz
be
11

s
pr

r
0J
ahre Markt

10 - 60 kW
Kompetencija je na uspjeh...

HERZ OBILJEZJA:
22 poduzea
centrala koncerna u Austriji
istraivanje & razvoj u Austriji
austrijsko vlasnitvo
1.600 djelatnika u preko 75 drava
proizvodnja u 11 mjesta

HERZ Armaturen GmbH


drutvo s ogranienom odgovornou
Osnovano godine 1896. s postojanjem na tritu duim od 117 godina
trai, sebi ravne i surauje sa sebi ravnim partnerima. HERZ Armaturen
GmbH ima proizvodnju u est mjesta u Austriji i tri druga mjesta u
Europi i s preko 1.600 zaposlenika u Austriji i inozemstvu jedini je
austrijski i jedan od znaajnijih internacionalnih proizvoaa proizvoda
cjelokupnog programa grijanja i instalacijske tehnike.

HERZ Energietechnik GmbH


HERZ Energietechnik zapoljava preko 200 djelatnika u proizvodnji i prodaji.
U mjestima Pinkafeld/Burgenland i Sebersdorf/Steiermark na raspolaganju
su suvremena proizvodnja kao i ispitni centar za inovativne proizvode.
Time su stvorene predispozicije za intezivniju suradnju razvojnih i
obrazovnih institucija. U zadnje se vrijeme HERZ etablirao kao
specijalist u podruju obnovljivih izvora energije. Pri tome se fokusira
na suvremene, po cijeni povoljne i za prirodu pogodne sustave grijanja
s najveim komforom i jednostavnim rukovanjem.

HERZ prema okoliu


Sva HERZ-ova postrojenja za izgaranje udovoljavaju
najstroim zahtjevima o emisiji tetnih plinova.
Tome svjedoe brojni certifikati ustanova za
zatitu okoline.

HERZ kvaliteta
HERZ-ovi konstruktori u stalnom su kontaktu s priznatim
istraivakim ustanovama kako bi nesumnjivo vrlo
visoki standard jo i poboljali.

2
Ugodno i komforno grijanje ...

Velike prednosti
Iskustvo vie desetljea
HERZ-ovog pelletstar:
vlastiti razvoj i ispitni centar
najvei stupanj iskoritenja
austrijska kvaliteta s automatski pogon grijanja
pogonima u Europi potpuno automatizirano ienje
dobro rasprostranjena servisna sluba povrina izmjenjivaa
potpuno automatizirano ienjenje
ISO 9001 certifikat reetke ime je dostignut najvei komfor
FMEA ispitana proizvodnja kotlova u posluivanju
kontinuirana regulacija
optimalna sigurnost u pogonu
efikasna izolacija
najmanje gabaritne mjere to zahtijeva
posebno malo prostora za smjetaj
automatska doprema peleta preko razliitih
sustava za dopremu

Regulacijska stanica za:


krugove grijanja
pripremu PTV
dizanje temperature povrata
spremanje topline
solarni krug

3
Jednostavno, moderno i komforno s...

Za rukovanje poeljnom VGA-Color-Touch-Display T-CONTROL


regulacijom mogue je uz rad kotla upravljati, takoer,
krugovima grijanja, spremnikom PTV-a, spremnikom
topline i solarnim krugom.

Centralna regulacijska jedinica za:


spremanje topline
dizanje temperature povrata (crpka i mijeajui ventil)
pripremu PTV-a
krugove grijanja (crpka i mijeajui ventil)
solarne krugove grijanja
nadzor zatite od smrzavanja

Komfornim voenjem kroz meni i jednostavnim prikazom na monitoru


pomou 3D-sheme HERZ-ov regulator osigurava najpoeljnije
pogodnosti za rukovanje.

Modularni nain izvedbe T-CONTROL-a prua mogunosti proirenja


do 55 modula. Time je mogue preko centralne regulacijeske jedinice
upravljanje procesom izgaranja (regulacija lambda sonde), upravljanje
spremanjem topline, dizanjem temperature povrata, krugovima grijanja,
pripremom PTV-a, solarnim krugovima i mnogo drugoga optimalno
uskladiti i dodatno proiriti ili izmijeniti.

4
... centralnom regulacijom T-CONTROL

T-CONTROL

Daljinski pristup regulaciji Ostale prednosti T-CONTROL-a:


preko VNC-Viewer uteda elektrine energije pri Standby-pogonu
primanje statusa i dojave smetnje putem e-maila
Kao dodatnu pogodnost T-CONTROL prua
prenos podataka i auriranje Software putem USB-a
mogunost daljinskog prikaza i nadzora pomou
mogunost Modbus-komunikacije
pametnih telefona, PC ili tablet raunala.
pregledno predstavljanje funkcija razliitih
komponenti (cirkulacijska crpka kruga grijanja,
Rukovanje je isto kao kod Touch-regulacije
crpka za spremanje PTV, cirkulacijska crpka,
koja je izravno na kotlu. Tako je omogueno
mijeajui ventil, preklopni ventil, motorni
oitavanje i utjecanje na procese i parametre
pogoni itd.)
bilo otkuda i u bilo koje vrijeme.

5
Prednosti i detalji...

Touch-display
regulacija pogodna 1
za rukovanje

Centralna regulacijska stanica za:


spremanje topline
dizanje temperature povrata (crpka i mijeajui ventil)
pripremu PTV
regulacijske krugove grijanja (crpka i mijeajui ventil)

Jednostavan prikaz na monitoru i prikladno voenje menijem.


Mogunost proirenja regulacije do 55 modula
(daljni krugovi grijanja, solarni krugovi, 2 spremnika topline, itd.).

Loina komora od
legiranog elika
otpornog na visoke
temperature

4
3
Proizvedeno od legiranog elika otpornog na visoke temperature
osiguran najdui mogui vijek trajanja.

Automatsko
ienje
reetke okretanjem
na matricu
1 Regulacija T-CONTROL
centralna regulacija
Potpuno ienje reetke preko automatskog okretanja reetke
na matricu. Nepotreban manualni rad na ienju. 2 Loina komora od legiranog
elika otpornog na visoke
Zahvaljujui istoj reetki osiguran je optimalan dovod zraka. temperature
Pepeo nastao u loitu pada u spremnik pepela ispod reetke.
HERZ-ov pelletstar time je ovisno o kvaliteti goriva i 3 Automatsko okretanje reetke
zahtjevu za toplinom nekoliko tjedana bez potrebe za posluivanjem. za potpuno ienje

6
...HERZ-ovog pelletstar 10-60

Ekonomino
izgaranje
zahvaljujui
lambda sondi
9

Pomou ugraene lambda sonde, koja permanentno nadzire


vrijednosti dimnih plinova ostvaruju se uvijek perfektne vrijednosti
izgaranja i postiu najnie emisijske vrijednosti.

8 Lambda sonda upravlja dovoenjem zraka i tako dostie uvijek


najistije izgaranje, takoer i pri pogonu s djelominim
optereenjem.
10 Rezultat je mala potronja goriva i niske emisijske vrijednosti,
takoer i kod koritenja goriva razliite kvalitete.

Automatsko
ienje
izmjenjivaa
topline

Povrine izmjenjivaa topline iste se automatski pomou


integriranih turbulatora, takoer i tijekom pogona grijanja ime je
stalno osigurana ista izmjenjivaka povrina bez udjela
manualnog rada.
Konstantno visok stupanj korisnosti zahvaljujui ienju
izmjenjivaa topline osigurava najniu potronju goriva.
Integrirana, ladica za pepeo na izvlaenje omoguava
jednostavno zbrinjavanje pepela.

4. Automatsko paljenje 7 Cijevni izmjenjiva topline 9 Ventilator propuha


pomou ventilatora vrueg zraka s integriranim turbulatorima nadziran i frekventno reguliran
i mehanizmom za ienje za najveu pogonsku sigurnost
5 Spremnik pepela iz loita
i leteeg pepela 8 Regulacija lambda sondom 10 Efikasan izolacijski sloj
jednostavan pristup s prednje automatski nadzor procesa za najmanje gubitke topline
strane i lagan prihvat izgaranja i dimnih plinova zraenja

6 Certificirani ureaj za zatitu


od povrata plamena (RSE)

7
Naini dopreme ...

Za svaki prostor i prostorni razmjetaj 1


HERZ nudi brojne mogunosti
skladitenja peleta i njihove dopreme
iz skladita u kotao.

HERZ-ove dopreme
peleta fleksibilnim
punim transportom

1 Doprema peleta fleksibilnim


punim transportom
najjednostavniji je sustav,
tedljiv u potronji struje uz
mogunost optimalnog
pranjenja skladita.

2 Skladite se nalazi na etai


iznad ili u potkrovlju.
Nema problema za dopremu
fleksibilnim punim transportom
sa sustavom za ubacivanje!

3 Doprema iz skladita pomou


punog transporta sa sustavom
za preuzimanje (s 2 fleksibilna
pua): jo fleksibilnije &
pogodno za drugaije
udaljenosti i razmjetaj 2

4 Doprema peleta iz vreastog


silosa pomou fleksibilnog
punog transporta.
Vreasti silos mogue smjestiti
u prostor kotlovnice, ukoliko
to doputaju propisi, ime se
moe utedjeti na prostoru i
postii optimalno rjeenje.

8
... fleksibilnim punim transportom

3 4

9
Naini dopreme ...

HERZ-ova doprema
usisavanjem peleta
za vee udaljenosti
skladita od
kotlovnice

1 Doprema peleta modularnim


puem u kombinaciji s
usisavanjem:
Optimalno pranjenje skladita
uz neovisno pozicioniranje
kotla.

2 etverotokasto usisavanje
Raspored etiri usisne sonde
bira se individualno.
Sustav se jednostavno instalira
i predstavlja univerzalno rjeenje
prilagodljivo svakom prostoru.
1
3 Doprema peleta usisavanjem
iz vreastog silosa.
Odlikuje se jednostavnom
i brzom montaom.

4 Doprema peleta usisavanjem


iz podzemnog spremnika.

10
... sustavima s usisavanjem

11
Drugi sustavi dopreme

Optimalno iskoritenje
skladita pomou
dopreme s mijealicom
Za optimalno iskoritenje skladita bez kliznih kosina
preporuuje se varijanta dopreme peleta krutim
punim transporterom s mijealicom.

12
HERZ-ov modul za pripremu PTV & spremnik topline

Modul za
pripremu
PTV-a

Spremnik
topline

Hladna pitka voda

SHEMATSKI PRIKAZ

HERZ-ov modul za pripremu PTV-a Razumna dopuna za


jedinica je za pripremu potrone tople Vae postrojenje na
vode na protonom principu. Pitka voda
se proticanjem kroz izmjenjiva, sjeku ili pelete:
toplinom iz spremnika topline
zagrije na potrebnu temperaturu. HERZ-ov spremnik topline
Kod primjene spremnika topline proizvodnja
Modul za pripremu PTV-a odlikuje se
toplinske energije odvija se kroz due vremensko
kompaktnim mjerama, malim padovima
razdoblje, ime se smanjuje broj startanja kotla i
tlaka, malim sadrajem vode, lako
poveava stupanj iskoritenja kotlovskog
pristupanim i preglednim prikljucima.
postrojenja.
Prednosti: Spremnik topline osigurava ravnomjernu
Topla voda higijenska & svjea raspodjelu topline za razliite tipove
Jednostavna montaa krugova grijanja (npr. podno grijanje i
Uteda prostora radijatorsko grijanje) i time omoguava
optimalne pogonske uvjete.

13
Mogunosti & kombinacije

Spremnik za Viednevni spremnik


dopremu pomou za runo punjenje
sustava s peleta
usisavanjem Ukoliko se ne eli koristiti mogunost
peleta automatske dopreme peleta iz skladita,
postoji mogunost runog punjenja
Spremnik za usisavanje viednevnog spremnika peletima.
peleta dostupan je u dvije Spremnik je dostupan u dvije veliine:
veliine: - 165 litara / 107 kg
- 86 litara / 56 kg - 195 litara / 127 kg
- 109 litara / 71 kg pri emu se spremnik od 165 litara
pri emu se spremnik moe primijeniti za pelletstar 10-30, a
od 86 litara moe primijeniti spremnik od 195 litara za pelletstar 10-60.
za pelletstar 10-30,
a spremnik od 109 litara
za pelletstar10-60.

Primjeri za individualne mogunosti prikljuka spremnika za usisavanje ili viednevnih spremnika:

Razumna kombinacija za budunost:


peleti & solar
HERZ-ovi Sunstar ploasti kolektori griju!
Za podizanje komfora, prije svega za pripremu PTV u ljetnim
mjesecima namee se kombinacija kotlova na pelete sa
solarnim kolektorima. Time se ostvaruje priprema potrone
tople vode veim dijelom od besplatne suneve energije.

Postoji, takoer, dodatna mogunost u koritenju solarnih


kolektora kao podrka grijanju. Pri tome se solarna energija
koristi u svrhu grijanja u prijelaznim razdobljima grijanja.

14
Mjere i tehniki podaci pelletstar 10-60

Drveni peleti prema EN 14961-2: Osobine klase A1


Swisspellet, DINplus, ENplus ili NORM M7135

pelletstar 10 pelletstar 20-30 pelletstar 45-60


1050 (135)

1340 (135)
950 (135)

1025 (90)

1170 (45)
1305 (90)
810 (45)

910 (45)

1015 (0)
925 (90)

670 (0)

770 (0)

pelletstar 10-60 Zadravamo pravo tehnikih promjena!

Tehniki podaci 10 20 30 45 60

Podruje snage kW 4,8-16 6,2-21 6,2-30 13,4-45 13,4-60


Masa kotla kg 261 310 310 518 518
Stupanj iskoritenja nF % >93 >94 >93 >95 >95
Doputeni pogonski tlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Max. doput. polazna temperatura C 95 95 95 95 95

Mjere (mm)
A1 Ukupna duina 1400 1400 1400 1620 1620
A2 Duina do sredita preuizmanja 1235 1235 1235 1455 1455
A3 Duina s izolacijom i pokrovom 900 980 980 1140 1140
A4 Duina do sredita dimovoda 1065 1140 1140 1290 1290
B1 irina 590 590 590 750 750
C1 Visina 1130 1230 1230 1480 1480
C8 Minimalna potrebna visina prostora 1500 1600 1600 2100 2100
D Dimovodna cijev - promjer 130 130 130 150 150
E1 Minimalno odstojanje s prednje strane 750 750 750 750 750
E2 Minimalno odstojanje sa zadnje strane 500 500 500 600 600
E3 Minimalno odstojanje s lijeve strane (bez spremnika) 750 750 750 750 750
E3* Minimalno odstojanje s lijeve strane (sa spremnikom) 500 500 500 500 500
E4 Minimalno odstojanje s desne strane 150 150 150 150 150

pelletstar 10/20/30: Polaz prikljuak 1 Povrat prikljuak 1


pelletstar 45/60: Polaz prikljuak 6/4 Povrat prikljuak 6/4

Mjere kod izvedbe sa spremnikom* (mm)


M Duina ukupno 900 980 980 1140 1140
N irina ukupno 1040 1040 1040 1195 1195
O Visina 1505 1505 1505 1755 1755
* Odnosi se na izvedbe s runim punjenjem ili dopremu usisavanjem peleta

15
HERZ-ova orijentiranost prema klijentu ...

Savjetovanje u fazi projektiranja

www.grafikorange.com
Projektiranje kotlovnice (strojarnice)
i skladita goriva
Projektiranje dopreme goriva
prema elji klijenta i zahtjevima graevine
Projektiranje postrojenja prema elji klijenta
Rasprostranjena servisna sluba

HERZ-ov program kolovanja:


za rukovatelje postrojenjem
za projektante, tehnike urede
za instalatere, montere
tekue kolovanje osoblja odravanja

Zastupljenost:
BELGIJA
BUGARSKA
DANSKA
NJEMAKA
FINSKA
FRANCUSKA
GRKA
VELIKA BRTANIJA
IRSKA
ITALIJA
HRVATSKA
LITVA
LUKSEMBURG
NIZOZEMSKA
AUSTRIJA
POLJSKA
RUMUNJSKA
RUSIJA
VEDSKA

HR-02-2013
VICARSKA
SRBIJA
SLOVAKA
SLOVENIJA
PANJOLSKA
JUZNI TIROL Zadravamo pravo tehnikih promjena!
EHOSLOVAKA
UKRAJINA
MA-DARSKA

Va partner:
HERZ-ovi kotlovi na
biomasu zadovoljavaju
najstroije propise o
emisiji tetnih plinova

HERZ Energietechnik GmbH HERZ Armaturen


Herzstrae 1, 7423 Pinkafeld Hrelika 62, 10 000 Zagreb
sterreich/Austria Hrvatska/Croatia
Tel.: +43 (0)3357/42840 - 0 Tel.: +385 (0)16607 356
Fax: +43 (0)3357/42840-190 Fax: +385 (0)16607 359
Mail: office-energie@herz.eu Mail: ured@herzarmaturen.hr
Internet: www.herz.eu Internet: www.herz-hr.com