You are on page 1of 2

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016

Sektor/PPD/ SK Bukit Pantai, Kuala Lumpur JADUAL 4


Sekolah
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik
Bil Program/Projek Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Penambahbaikan
Program
1. Mesyuarat Panitia 4 kali setahun Januari- Berjaya Program wajib Boleh
Matematik November oleh dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan pada
GB/GPK mencapai tahun 2017
objektif
2. Kursus Peningkatan Sekali dalam Februari hingga Berjaya Program ini Boleh
PdP guru-guru tempoh tiga Oktober oleh dilaksanakan dimulakan pada dilaksanakan pada
matematik bulan bermula GB/GPK dan mencapai tahun 2014 tahun 2017
Februari 50% objektif
3. Bengkel Pembinaan Penggal 1 dan 2 Mei dan Berjaya Program ini Boleh
Item JSU (KBAT) Oktober dilaksanakan dimulakan pada dilaksanakan pada
dan mencapai tahun 2015 tahun 2017
50% objektif
4. Pengisian Pelaporan 4 kali setahun Mac, Mei, Ogos, Berjaya Program wajib Berjaya
DSKP dan Perekodan Oktober dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan dan
Offline dan mencapai mencapai 90%
70% objektif objektif
5. Bengkel KPS, Format 3 kali setahun Februari, Mei Berjaya Program ini Boleh
Baru Matematik KSSR dan Ogos dilaksanakan dimulakan pada dilaksanakan pada
dan Teknik mencapai tahun 2015 tahun 2017
Menjawab objektif
6. Kelas Tambahan Feb-Sept Februari- Berjaya Program wajib Boleh
Tahun 6 UPSR (8 bulan) September dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan pada
dan mencapai tahun 2017
90% objektif
7. Latih tubi Modul Jan-Sept Januari Berjaya Program wajib Boleh
Matematik Tahun 6 (9 bulan) September dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan pada
dan mencapai tahun 2017
90% objektif
8. Program JUARA Mac-Sept Mac-Sept Berjaya Program ini Boleh
(7 bulan) dilaksanakan dimulakan pada dilaksanakan pada
dan mencapai tahun 2014 tahun 2017
90% objektif
9. Program 5 minit 1 Jan-Okt Jan-Okt Berjaya Perlu lebih Boleh
soalan Matematik (10 bulan) dilaksanakan komitmen dilaksanakan pada
tahun tahun yang dan mencapai daripada guru. tahun 2017
lepas 80% objektif dengan
penambahbaikan
10. Minggu Matematik September/ Oktober Tidak Berjaya Perlu lebih Boleh
Oktober dilaksanakan komitmen dilaksanakan pada
dan tidak capai daripada guru. tahun 2017
objektif dengan
penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan penilai: Tarikh:

Nota Jadual 4

1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.