You are on page 1of 1

SK.

RKT BERSIA
ABA 7027
33320 GERIK, Tel : 05-7915002
PERAK DARUL RIDZUAN. Fax : 05-7915040

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj.Kami : SKRKTB/06/02/03( )
Tarikh :

Guru Pemimpin/Penasihat,
Jawatankuasa Persatuan Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan RKT Bersia,
33320 Gerik, Perak

Tuan,

KELULUSAN PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

Dengan hormatnya surat tuan SKRKT/06/02(1) bertarikh 29 Disember 2016 adalah dirujuk.

2. Merujuk surat tuan SKRKT/06/02(1) bertarikh 29 Disember 2016 dinyatakan bahawa dengan
kuasa yang diberikan kepada saya di bawah seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub
dalam Peraturan (4) bertarikh 21hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan
menubuhkan Persatuan Bahasa Melayu adalah diluluskan berkuatkuasa 02 Januari 2016.

3. Semoga tuan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Persatuan Bahasa Melayu SK RKT
Bersia sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

.
AHMAD FAUZI BIN ABIDIN
GURU BESAR
SK RKT BERSIA

s.k. - Guru Penolong Kanan Kokurikulum


- Penyelaras Persatuan/Unit Beruniform/Permainan