You are on page 1of 1167

Uradni imenik

Evropske Unije
Evropski parlament

SL 13/11/2012
Upravljavec Urad za publikacije
Evropske skupnosti, 2008
< Evropski parlament
> Predsednik Evropskega
parlamenta
> Poslanci
> Generalni sekretariat
Parlamenta
> Sekretariat politinih skupin

< Predsednik Evropskega


parlamenta
Schulz Martin
Predsednik
> Urad predsednika
< Urad predsednika
WINKLER Markus
Directeur gnral
Tel: 3222840737
KAISER Herwig
Directeur
Tel: 3222843826
MARTINEZ IGLESIAS Maria
Jose
Conseiller spcial
Tel: 3222843150
DIRRIG Edouard
Conseiller
Tel: 3222844437
JUTTEN Marc
Conseiller
Tel: 3222843643
MANNELLI Lorenzo
Conseiller
Tel: 3222842435
PELZ Silvia
Conseiller
Tel: 3222848712
STRASSER Monika
Conseiller
Tel: 3222840623
WOLLNY Sonia
Conseiller
Tel: 3222831065
CESLUK-GRAJEWSKI
Marcin
Cadre Administratif
Tel: 3222846088
CHIKHI Djamila
Cadre Administratif
Tel: 3222842473
FREEDMAN Richard
Cadre Administratif
Tel: 3222841448
GOEGER Estelle
Cadre Administratif
Tel: 3222834154
KLEINER Andreas
Cadre Administratif
Tel: 3222832266
MACHMER Armin
Cadre Administratif
Tel: 3222844151
PRANCKEVICIUS Arnoldas
Cadre Administratif
Tel: 3222832569
DE MARTE Raffaella
Administrateur de Travaux
Parlementaires
Tel: 3222831247
STUTZMANN Alexandre
Administrateur de Travaux
Parlementaires
Tel: 3222843439
< Poslanci
> Predsedstvo
> Upravni organi
> Politine skupine
> Parlamentarni odbori
> Pododbori
> Posebni odbori
> Delegacije pri skupnih
parlamentarnih odborih EU
> Medparlamentarne delegacije

< Predsedstvo
> Predsedstvo
< Predsedstvo
Schulz Martin
Predsednik
Alvaro Alexander
lan
Angelilli Roberta
lanica
Durant Isabelle
lanica
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Higgins Jim
lan
Karas Othmar
lan
Liberadzki Bogusaw BOGUSLAW

lan
Lulling Astrid
lanica
McMillan-Scott Edward
lan
Martnez Martnez Miguel MARTINEZ MARTINEZ

Angel
lan
Matlka Ji
MASTALKAJIRI

lan
Papastamkos Georgios
lan
Pittella Gianni
lan
Podimata Anni
lanica
Protasiewicz Jacek
lan
Surjn Lszl
SURJANLASZLO

lan
Vidal-Quadras Alejo
lan
Vlask Oldich VLASAKOLDRICH

lan
Wieland Rainer
lan

< Upravni organi


> Konferenca predsednikov
> Kvestorji
> Konferenca predsednikov
odborov
> Konferenca predsednikov
delegacij

< Konferenca
predsednikov
Schulz Martin
Predsednik
Callanan Martin
lan
Cohn-Bendit Daniel
lan
Daul Joseph
lan
Farage Nigel
lan
Harms Rebecca
lanica
Speroni Francesco Enrico
lan
Swoboda Hannes
lan
Verhofstadt Guy
lan
Zimmer Gabriele
lanica

< Kvestorji
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Higgins Jim
lan
Liberadzki Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Lulling Astrid
lanica
Matlka Ji MASTALKAJIRI

lan

< Konferenca
predsednikov odborov
Lehne Klaus-Heiner
Predsednik
Alfano Sonia
lanica
Bers Pervenche
BERES

lanica
Bowles Sharon
lanica
Brok Elmar
lan
Casini Carlo
lan
Danjean Arnaud
lan
De Castro Paolo
lan
Groote Matthias
lan
Gustafsson Mikael
lan
Harbour Malcolm
lan
Hbner Danuta Maria
HUBNER

lanica
Joly Eva
lanica
Lamassoure Alain
lan
Lochbihler Barbara
lanica
Lpez Aguilar Juan LOPEZ AGUILAR

Fernando
lan
Mato Adrover Gabriel
lan
Mazzoni Erminia
lanica
Moreira Vital
lan
Pack Doris
lanica
Sartori Amalia
lanica
Simpson Brian
lan
Theurer Michael
lan

< Konferenca
predsednikov delegacij
Cashman Michael
Predsednik
van Baalen Johannes
Cornelis
lan
Bartolozzi Paolo
lan
Belder Bastiaan
lan
Berman Thijs
lan
Bizzotto Mara
lanica
Bozkurt Emine
lanica
Bradbourn Philip
lan
Cabrnoch Milan
lan
Chatzimarkakis Jorgo
lan
Correia de Campos Antnio ANTONIO FERNANDO

Fernando
lan
Corts Lastra Ricardo
CORTES LASTRA

lan
Costello Emer
lanica
Cronberg Tarja
lanica
David Mrio
MARIO

lan
Ehler Christian
lan
Flautre Hlne HELENE

lanica
Fleckenstein Knut
lan
Gahler Michael
lan
Gallagher Pat the Cope
lan
de Grandes Pascual Luis
lan
Hkmark Gunnar HOKMARK

lan
Kaczmarek Filip
lan
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

lan
Kukan Eduard
lan
Lambert Jean
lanica
Langen Werner
lan
Macovei Monica Luisa
lanica
Martin David
lan
Michel Louis
lan
Niebler Angelika
lanica
Panzeri Pier Antonio
lan
Reul Herbert
lan
Rivellini Crescenzio
lan
Salafranca Snchez-Neyra SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRAJOSE IGNACIO

Jos Ignacio
lan
Saryusz-Wolski Jacek
lan
Schulz Martin
lan
Stevenson Struan
lan
Vigenin Kristian
lan
Watson Graham
lan
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
lan

< Politine skupine


> Poslanska skupina Evropske
ljudske stranke (Kranskih
demokratov)
> Skupina naprednega
zaveznitva socialistov in
demokratov v Evropskem
parlamentu
> Skupina Zaveznitva liberalcev
in demokratov za Evropo
> Skupina Zelenih/Evropske
svobodne zveze
> Skupina Evropskih
konservativcev in reformistov
> Konfederalna skupina Evropske
zdruene levice - Zelene
nordijske levice
> skupina Evropa svobode in
demokracije
> Samostojni poslanci

< Poslanska skupina


Evropske ljudske stranke
(Kranskih demokratov)
Daul Joseph
Predsednik
Tel: 3222845525
Fax: 3222849525
Bonsignore Vito
Podpredsednik
Tel: 3222845382
Fax: 3222849382
Hkmark Gunnar
HOKMARK

Podpredsednik
Tel: 3222845822
Fax: 3222849822
Kasoulides Ioannis
Podpredsednik
Tel: 3222845155
Fax: 3222849155
Marinescu Marian-Jean
Podpredsednik
Tel: 3222845416
Fax: 3222849416
Mayor Oreja Jaime
Podpredsednik
Tel: 3222845601
Fax: 3222849601
Olbrycht Jan
Podpredsednik
Tel: 3222845511
Fax: 3222849511
Rangel Paulo
Podpredsednik
Tel: 3222845263
Fax: 3222849263
Szjer Jzsef
SZAJERJOZSEF
Podpredsednik
Tel: 3222845871
Fax: 3222849871
Weber Manfred
Podpredsednik
Tel: 3222845890
Fax: 3222849890
Wortmann-Kool Corien
Podpredsednica
Tel: 3222845570
Fax: 3222849570
Angelilli Roberta
lanica predsedstva
Tel: 3222845902
Fax: 3222849902
Antinoro Antonello
lan predsedstva
Tel: 3222845268
Fax: 3222849268
Audy Jean-Pierre
lan predsedstva
Tel: 3222845126
Fax: 3222849126
Bendtsen Bendt
lan predsedstva
Tel: 3222845125
Fax: 3222849125
Bge Reimer
BOGE

lan predsedstva
Tel: 3222845326
Fax: 3222849326
Brok Elmar
lan predsedstva
Tel: 3222845323
Fax: 3222849323
Busuttil Simon
lan predsedstva
Tel: 3222845686
Fax: 3222849686
van de Camp Wim
lan predsedstva
Tel: 3222845298
Fax: 3222849298
Casini Carlo
lan predsedstva
Tel: 3222845330
Fax: 3222849330
Caspary Daniel
lan predsedstva
Tel: 3222845978
Fax: 3222849978
del Castillo Vera Pilar
lanica predsedstva
Tel: 3222845982
Fax: 3222849982
Cavada Jean-Marie
lan predsedstva
Tel: 3222845367
Fax: 3222849367
Danjean Arnaud
lan predsedstva
Tel: 3222845852
Fax: 3222849852
De Albert
DESS
lan predsedstva
Tel: 3222845231
Fax: 3222849231
Dorfmann Herbert
lan predsedstva
Tel: 3222845158
Fax: 3222849158
Ehler Christian
lan predsedstva
Tel: 3222845325
Fax: 3222849325
Engel Frank
lan predsedstva
Tel: 3222845162
Fax: 3222849162
Ferber Markus
lan predsedstva
Tel: 3222845230
Fax: 3222849230
Fidanza Carlo
lan predsedstva
Tel: 3222845168
Fax: 3222849168
Fjellner Christofer
lan predsedstva
Tel: 3222845536
Fax: 3222849536
Florenz Karl-Heinz
lan predsedstva
Tel: 3222845320
Fax: 3222849320
Gabriel Mariya
lanica predsedstva
Tel: 3222845248
Fax: 3222849248
Gahler Michael
lan predsedstva
Tel: 3222845977
Fax: 3222849977
Gallo Marielle
lanica predsedstva
Tel: 3222845181
Fax: 3222849181
Gll-Pelcz Ildik
GALL-PELCZILDIKO

lanica predsedstva
Tel: 3222845544
Fax: 3222849544
Gargani Giuseppe
lan predsedstva
Tel: 3222845913
Fax: 3222849913
Garriga Polledo Salvador
lan predsedstva
Tel: 3222845303
Fax: 3222849303
Gauzs Jean-Paul
GAUZES

lan predsedstva
Tel: 3222845700
Fax: 3222849700
Giannakou Marietta
lanica predsedstva
Tel: 3222845182
Fax: 3222849182
Glattfelder Bla BELA
lan predsedstva
Tel: 3222845889
Fax: 3222849889
de Grandes Pascual Luis
lan predsedstva
Tel: 3222845512
Fax: 3222849512
Grle Ingeborg
GRASSLE

lanica predsedstva
Tel: 3222845868
Fax: 3222849868
Grosch Mathieu
lan predsedstva
Tel: 3222845229
Fax: 3222849229
Grzyb Andrzej
lan predsedstva
Tel: 3222845185
Fax: 3222849185
Gyrk Andrs
GYURKANDRAS

lan predsedstva
Tel: 3222845727
Fax: 3222849727
Higgins Jim
lan predsedstva
Tel: 3222845843
Fax: 3222849843
Hbner Danuta Maria HUBNER

lanica predsedstva
Tel: 3222845192
Fax: 3222849192
Iturgaiz Angulo Carlos Jos CARLOS JOSE
lan predsedstva
Tel: 3222845965
Fax: 3222849965
Jahr Peter
lan predsedstva
Tel: 3222845195
Fax: 3222849195
Jdrzejewska Sidonia
JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
lanica predsedstva
Tel: 3222845197
Fax: 3222849197
Kaczmarek Filip
lan predsedstva
Tel: 3222845317
Fax: 3222849317
Karas Othmar
lan predsedstva
Tel: 3222845627
Fax: 3222849627
Kari Krijnis
KARINSKRISJANIS

lan predsedstva
Tel: 3222845205
Fax: 3222849205
Kelam Tunne
lan predsedstva
Tel: 3222845279
Fax: 3222849279
Korhola Eija-Riitta
lanica predsedstva
Tel: 3222845472
Fax: 3222849472
Kstinger Elisabeth
KOSTINGER

lanica predsedstva
Tel: 3222845211
Fax: 3222849211
Kovatchev Andrey
lan predsedstva
Tel: 3222845662
Fax: 3222849662
Kozowski Jan KOZLOWSKI

lan predsedstva
Tel: 3222845742
Fax: 3222849742
Lamassoure Alain
lan predsedstva
Tel: 3222845706
Fax: 3222849706
Landsbergis Vytautas
lan predsedstva
Tel: 3222845550
Fax: 3222849550
Lehne Klaus-Heiner
lan predsedstva
Tel: 3222845047
Fax: 3222849047
Liese Peter
lan predsedstva
Tel: 3222845981
Fax: 3222849981
Lpez-Istriz White Antonio
LOPEZ-ISTURIZ WHITE

lan predsedstva
Tel: 3222845713
Fax: 3222849713
Lulling Astrid
lanica predsedstva
Tel: 3222845386
Fax: 3222849386
Mato Adrover Gabriel
lan predsedstva
Tel: 3222845237
Fax: 3222849237
Matula Iosif
lan predsedstva
Tel: 3222845589
Fax: 3222849589
Mauro Mario
lan predsedstva
Tel: 3222845387
Fax: 3222849387
Mazzoni Erminia
lanica predsedstva
Tel: 3222845238
Fax: 3222849238
Melo Nuno
lan predsedstva
Tel: 3222845240
Fax: 3222849240
Milln Mon Francisco Jos
MILLAN MONFRANCISCO JOSE

lan predsedstva
Tel: 3222845430
Fax: 3222849430
Mitchell Gay
lan predsedstva
Tel: 3222845228
Fax: 3222849228
Morin-Chartier Elisabeth
lanica predsedstva
Tel: 3222845630
Fax: 3222849630
Niebler Angelika
lanica predsedstva
Tel: 3222845390
Fax: 3222849390
van Nistelrooij Lambert
lan predsedstva
Tel: 3222845434
Fax: 3222849434
ry Csaba
ORY

lan predsedstva
Tel: 3222845833
Fax: 3222849833
Pack Doris
lanica predsedstva
Tel: 3222845310
Fax: 3222849310
Papastamkos Georgios
lan predsedstva
Tel: 3222845448
Fax: 3222849448
Protasiewicz Jacek
lan predsedstva
Tel: 3222845743
Fax: 3222849743
Reul Herbert
lan predsedstva
Tel: 3222845244
Fax: 3222849244
Roithov Zuzana
ROITHOVA

lanica predsedstva
Tel: 3222845485
Fax: 3222849485
Ronzulli Licia
lanica predsedstva
Tel: 3222845872
Fax: 3222849872
Salafranca Snchez-Neyra SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRAJOSE IGNACIO

Jos Ignacio
lan predsedstva
Tel: 3222845603
Fax: 3222849603
Sartori Amalia
lanica predsedstva
Tel: 3222845556
Fax: 3222849556
Schwab Andreas
lan predsedstva
Tel: 3222845938
Fax: 3222849938
Scurria Marco
lan predsedstva
Tel: 3222845409
Fax: 3222849409
Seeber Richard
lan predsedstva
Tel: 3222845468
Fax: 3222849468
Silvestris Sergio Paolo
Francesco
lan predsedstva
Tel: 3222845899
Fax: 3222849899
Sommer Renate
lanica predsedstva
Tel: 3222845383
Fax: 3222849383
Stolojan Theodor Dumitru
lan predsedstva
Tel: 3222845670
Fax: 3222849670
Surjn Lszl
SURJANLASZLO

lan predsedstva
Tel: 3222845835
Fax: 3222849835
Tatarella Salvatore
lan predsedstva
Tel: 3222845276
Fax: 3222849276
Thyssen Marianne
lanica predsedstva
Tel: 3222845918
Fax: 3222849918
Tks Lszl
TOKESLASZLO

lan predsedstva
Tel: 3222845801
Fax: 3222849801
Trzaskowski Rafa RAFAL

lan predsedstva
Tel: 3222845784
Fax: 3222849784
Vaidere Inese
lanica predsedstva
Tel: 3222845639
Fax: 3222849639
Vidal-Quadras Alejo
lan predsedstva
Tel: 3222845322
Fax: 3222849322
Wieland Rainer
lan predsedstva
Tel: 3222847545
Fax: 3222849545
Winkler Iuliu
lan predsedstva
Tel: 3222845406
Fax: 3222849406
Zborsk Anna
ZABORSKA

lanica predsedstva
Tel: 3222845923
Fax: 3222849923
Zver Milan
lan predsedstva
Tel: 3222845315
Fax: 3222849315
Zwiefka Tadeusz
lan predsedstva
Tel: 3222845258
Fax: 3222849258
Albertini Gabriele
lan
Tel: 3222845366
Fax: 3222849366
Andrikien Laima Liucija
ANDRIKIENE

lanica
Tel: 3222845858
Fax: 3222849858
Antonescu Elena Oana
lanica
Tel: 3222845107
Fax: 3222849107
Antoniozzi Alfredo
lan
Tel: 3222845516
Fax: 3222849516
Arias Echeverra Pablo
ARIAS ECHEVERRIA

lan
Tel: 3222845909
Fax: 3222849909
Auconie Sophie
lanica
Tel: 3222845109
Fax: 3222849109
Ayuso Pilar
lanica
Tel: 3222845398
Fax: 3222849398
Bach Georges
lan
Tel: 3222845113
Fax: 3222849113
Bag Zoltn
BAGOZOLTAN

lan
Tel: 3222845189
Fax: 3222849189
Baldassarre Raffaele
lan
Tel: 3222845114
Fax: 3222849114
Balz Burkhard
lan
Tel: 3222845119
Fax: 3222849119
Bnki Erik
BANKI

lan
Tel: 3222845102
Fax: 3222849102
Bartolozzi Paolo
lan
Tel: 3222845396
Fax: 3222849396
Bsescu Elena BASESCU

lanica
Tel: 3222845908
Fax: 3222849908
Bastos Regina
lanica
Tel: 3222845122
Fax: 3222849122
Bauer Edit
lanica
Tel: 3222845673
Fax: 3222849673
Becker Heinz K.
lan
Tel: 3222845288
Fax: 3222849288
Belet Ivo
lan
Tel: 3222845623
Fax: 3222849623
Berlato Sergio
lan
Tel: 3222845213
Fax: 3222849213
Berra Nora
lanica
Tel: 3222845882
Fax: 3222849882
Bodu Sebastian Valentin
lan
Tel: 3222845634
Fax: 3222849634
Borys Piotr
lan
Tel: 3222845888
Fax: 3222849888
Boulland Philippe
lan
Tel: 3222845183
Fax: 3222849183
Bratkowski Arkadiusz
Tomasz
lan
Tel: 3222845715
Fax: 3222849715
Bezina Jan
BREZINA

lan
Tel: 3222845484
Fax: 3222849484
Buzek Jerzy
lan
Tel: 3222845631
Fax: 3222849631
Cadec Alain
lan
Tel: 3222845765
Fax: 3222849765
Cancian Antonio
lan
Tel: 3222845914
Fax: 3222849914
Carvalho Maria Da Graa
MARIA DA GRACA

lanica
Tel: 3222845776
Fax: 3222849776
Casa David
lan
Tel: 3222845445
Fax: 3222849445
Coelho Carlos
lan
Tel: 3222845551
Fax: 3222849551
Collin-Langen Birgit
lanica
Tel: 3222845826
Fax: 3222849826
Comi Lara
lanica
Tel: 3222845135
Fax: 3222849135
Corazza Bildt Anna Maria
lanica
Tel: 3222845128
Fax: 3222849128
Correa Zamora Mara
MARIA AUXILIADORA

Auxiliadora
lanica
Tel: 3222845755
Fax: 3222849755
Dantin Michel
lan
Tel: 3222845533
Fax: 3222849533
Dati Rachida
lanica
Tel: 3222845896
Fax: 3222849896
David Mrio
MARIO

lan
Tel: 3222845143
Fax: 3222849143
Dehaene Jean-Luc
lan
Tel: 3222845867
Fax: 3222849867
Delvaux Anne
lanica
Tel: 3222845154
Fax: 3222849154
De Mita Luigi Ciriaco
lan
Tel: 3222845148
Fax: 3222849148
Deutsch Tams
TAMAS

lan
Tel: 3222845156
Fax: 3222849156
De Veyrac Christine
lanica
Tel: 3222845739
Fax: 3222849739
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

lan
Tel: 3222845624
Fax: 3222849624
Essayah Sari
lanica
Tel: 3222845178
Fax: 3222849178
Estars Ferragut Rosa ESTARAS FERRAGUT

lanica
Tel: 3222845163
Fax: 3222849163
Feio Diogo
lan
Tel: 3222845166
Fax: 3222849166
Fernandes Jos Manuel
JOSE MANUEL

lan
Tel: 3222845165
Fax: 3222849165
Fisas Ayxela Santiago
lan
Tel: 3222845169
Fax: 3222849169
Fraga Estvez Carmen
FRAGA ESTEVEZ

lanica
Tel: 3222845239
Fax: 3222849239
Franco Gaston
lan
Tel: 3222845174
Fax: 3222849174
Gl Kinga
GAL

lanica
Tel: 3222845599
Fax: 3222849599
Gardini Elisabetta
lanica
Tel: 3222845393
Fax: 3222849393
Grossette Franoise GROSSETETEFRANCOISE

lanica
Tel: 3222845952
Fax: 3222849952
Gutirrez-Cortines Cristina GUTIERREZ-CORTINES

lanica
Tel: 3222845594
Fax: 3222849594
Handzlik Magorzata
MALGORZATA

lanica
Tel: 3222845319
Fax: 3222849319
Hankiss gnes
AGNES

lanica
Tel: 3222845190
Fax: 3222849190
Herranz Garca Esther
HERRANZ GARCIA

lanica
Tel: 3222845274
Fax: 3222849274
Hibner Jolanta Emilia
lanica
Tel: 3222845875
Fax: 3222849875
Hohlmeier Monika
lanica
Tel: 3222845191
Fax: 3222849191
Hortefeux Brice
lan
Tel: 3222845286
Fax: 3222849286
Iacolino Salvatore
lan
Tel: 3222845193
Fax: 3222849193
Ibrisagic Anna
lanica
Tel: 3222845775
Fax: 3222849775
Ivanova Iliana
lanica
Tel: 3222845194
Fax: 3222849194
Jrka Lvia
JAROKALIVIA

lanica
Tel: 3222845218
Fax: 3222849218
Jazowiecka Danuta
JAZLOWIECKA

lanica
Tel: 3222845196
Fax: 3222849196
Jeggle Elisabeth
lanica
Tel: 3222845351
Fax: 3222849351
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
lanica
Tel: 3222845198
Fax: 3222849198
Jordan Romana
lanica
Tel: 3222845280
Fax: 3222849280
Juvin Philippe
lan
Tel: 3222845199
Fax: 3222849199
Kalinowski Jarosaw
JAROSLAW

lan
Tel: 3222845203
Fax: 3222849203
Kalniete Sandra
lanica
Tel: 3222845204
Fax: 3222849204
Kastler Martin
lan
Tel: 3222845538
Fax: 3222849538
Kelly Sen SEAN

lan
Tel: 3222845206
Fax: 3222849206
Kla Christa
KLASS

lanica
Tel: 3222845313
Fax: 3222849313
Koch Dieter-Lebrecht
lan
Tel: 3222845761
Fax: 3222849761
Kolarska-Bobiska LenaKOLARSKA-BOBINSKA

lanica
Tel: 3222845207
Fax: 3222849207
Ksa dm
KOSAADAM

lan
Tel: 3222845208
Fax: 3222849208
Koumoutsakos Georgios
lan
Tel: 3222845212
Fax: 3222849212
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
lanica
Tel: 3222845308
Fax: 3222849308
Kuhn Werner
lan
Tel: 3222845215
Fax: 3222849215
Kukan Eduard
lan
Tel: 3222845216
Fax: 3222849216
de Lange Esther
lanica
Tel: 3222845954
Fax: 3222849954
Langen Werner
lan
Tel: 3222845385
Fax: 3222849385
La Via Giovanni
lan
Tel: 3222845217
Fax: 3222849217
Le Brun Agns
AGNES

lanica
Tel: 3222845124
Fax: 3222849124
Le Grip Constance
lanica
Tel: 3222845120
Fax: 3222849120
Lisek Krzysztof
lan
Tel: 3222845219
Fax: 3222849219
Lope Fontagn Veronica
LOPE FONTAGNE

lanica
Tel: 3222845223
Fax: 3222849223
Luhan Petru Constantin
lan
Tel: 3222845780
Fax: 3222849780
ukacijewska Elbieta
LUKACIJEWSKAELZBIETA KATARZYNA

Katarzyna
lanica
Tel: 3222845329
Fax: 3222849329
McGuinness Mairead
lanica
Tel: 3222845214
Fax: 3222849214
Macovei Monica Luisa
lanica
Tel: 3222845225
Fax: 3222849225
Malinov Svetoslav Hristov
lan
Tel: 3222845490
Fax: 3222849490
Mann Thomas
lan
Tel: 3222845318
Fax: 3222849318
Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz
lan
Tel: 3222845226
Fax: 3222849226
Mastella Clemente
lan
Tel: 3222845227
Fax: 3222849227
Matera Barbara
lanica
Tel: 3222845236
Fax: 3222849236
Mathieu Vronique
VERONIQUE

lanica
Tel: 3222845220
Fax: 3222849220
Mayer Hans-Peter
lan
Tel: 3222847994
Fax: 3222849994
Mazej Kukovi Zofija MAZEJ KUKOVIC

lanica
Tel: 3222845138
Fax: 3222849138
Mszros Alajos MESZAROS

lan
Tel: 3222845241
Fax: 3222849241
Mikolik Miroslav
MIKOLASIK

lan
Tel: 3222845289
Fax: 3222849289
Morknait-Mikulnien MORKUNAITE-MIKULENIENERADVILE

Radvil
lanica
Tel: 3222845243
Fax: 3222849243
Motti Tiziano
lan
Tel: 3222845247
Fax: 3222849247
Naranjo Escobar Juan JUAN ANDRES

Andrs
lan
Tel: 3222845904
Fax: 3222849904
Neynsky Nadezhda
lanica
Tel: 3222845242
Fax: 3222849242
Niculescu Rare-Lucian
RARES-LUCIAN

lan
Tel: 3222845590
Fax: 3222849590
Nitras Sawomir Witold
SLAWOMIR WITOLD

lan
Tel: 3222845249
Fax: 3222849249
Oomen-Ruijten Ria
lanica
Tel: 3222845863
Fax: 3222849863
Ortiz Vilella Eva
lanica
Tel: 3222845188
Fax: 3222849188
Pallone Alfredo
lan
Tel: 3222845252
Fax: 3222849252
Papanikolaou Georgios
lan
Tel: 3222845254
Fax: 3222849254
Patro Neves Maria do Cu
PATRAO NEVESMARIA DO CEU

lanica
Tel: 3222845897
Fax: 3222849897
Patriciello Aldo
lan
Tel: 3222845418
Fax: 3222849418
Peterle Alojz
lan
Tel: 3222845638
Fax: 3222849638
Pieper Markus
lan
Tel: 3222845305
Fax: 3222849305
Pietikinen Sirpa
PIETIKAINEN

lanica
Tel: 3222845264
Fax: 3222849264
Pirker Hubert
lan
Tel: 3222845898
Fax: 3222849898
Ponga Maurice
lan
Tel: 3222845256
Fax: 3222849256
Posselt Bernd
lan
Tel: 3222845232
Fax: 3222849232
Pttering Hans-Gert
POTTERING

lan
Tel: 3222845769
Fax: 3222849769
Poupakis Konstantinos
lan
Tel: 3222845260
Fax: 3222849260
Preda Cristian Dan
lan
Tel: 3222845261
Fax: 3222849261
Proust Franck
lan
Tel: 3222845841
Fax: 3222849841
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
lanica
Tel: 3222845338
Fax: 3222849338
Riquet Dominique
lan
Tel: 3222845266
Fax: 3222849266
Rivellini Crescenzio
lan
Tel: 3222845267
Fax: 3222849267
Roatta Jean
lan
Tel: 3222845679
Fax: 3222849679
Rbig Paul RUBIG

lan
Tel: 3222845749
Fax: 3222849749
adurskis Krlis SADURSKISKARLIS

lan
Tel: 3222845762
Fax: 3222849762
Safi Tokia
SAIFI
lanica
Tel: 3222845562
Fax: 3222849562
Salatto Potito
lan
Tel: 3222845271
Fax: 3222849271
Sanchez-Schmid Marie-
MARIE-THERESE

Thrse
lanica
Tel: 3222845783
Fax: 3222849783
Sarvamaa Petri
lan
Tel: 3222845647
Fax: 3222849647
Saryusz-Wolski Jacek
lan
Tel: 3222845371
Fax: 3222849371
Saudargas Algirdas
lan
Tel: 3222845272
Fax: 3222849272
Schnellhardt Horst
lan
Tel: 3222845618
Fax: 3222849618
Schnieber-Jastram Birgit
lanica
Tel: 3222845275
Fax: 3222849275
Schpflin Gyrgy
SCHOPFLINGYORGY

lan
Tel: 3222845884
Fax: 3222849884
Sed i Alabart Salvador SEDO I ALABART

lan
Tel: 3222845721
Fax: 3222849721
Siekierski Czesaw Adam CZESLAW ADAM

lan
Tel: 3222845793
Fax: 3222849793
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
lanica
Tel: 3222845282
Fax: 3222849282
Sgor Csaba SOGOR

lan
Tel: 3222845389
Fax: 3222849389
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Tel: 3222845690
Fax: 3222849690
astn Peter STASTNY

lan
Tel: 3222845683
Fax: 3222849683
Stoyanov Emil
lan
Tel: 3222845287
Fax: 3222849287
Striffler Michle
MICHELE

lanica
Tel: 3222845290
Fax: 3222849290
Svensson Alf
lan
Tel: 3222845291
Fax: 3222849291
Teixeira Nuno
lan
Tel: 3222845292
Fax: 3222849292
Theocharous Eleni
lanica
Tel: 3222845293
Fax: 3222849293
Thun und Hohenstein Ra
ROZA GRAFIN VON

Grfin von
lanica
Tel: 3222845301
Fax: 3222849301
Trematerra Gino
lan
Tel: 3222845171
Fax: 3222849171
Tsoukalas Ioannis A.
lan
Tel: 3222845295
Fax: 3222849295
Ulmer Thomas
lan
Tel: 3222845314
Fax: 3222849314
Ungureanu Traian
lan
Tel: 3222845785
Fax: 3222849785
Urutchev Vladimir
lan
Tel: 3222845145
Fax: 3222849145
Verheyen Sabine
lanica
Tel: 3222845299
Fax: 3222849299
Vlasto Dominique
lanica
Tel: 3222845161
Fax: 3222849161
Voss Axel
lan
Tel: 3222845302
Fax: 3222849302
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK

lan
Tel: 3222845304
Fax: 3222849304
Weisgerber Anja
lanica
Tel: 3222845337
Fax: 3222849337
Winkler Hermann
lan
Tel: 3222845306
Fax: 3222849306
Zalba Bidegain Pablo
lan
Tel: 3222845307
Fax: 3222849307
Zalewski Pawe
PAWEL

lan
Tel: 3222845481
Fax: 3222849481
Zanicchi Iva
lanica
Tel: 3222845422
Fax: 3222849422
Zasada Artur
lan
Tel: 3222845795
Fax: 3222849795
Zeller Joachim
lan
Tel: 3222845910
Fax: 3222849910

< Skupina naprednega


zaveznitva socialistov in
demokratov v Evropskem
parlamentu
Swoboda Hannes
Predsednik
Tel: 3222845716
Fax: 3222849716
Creu Corina
CRETU

Podpredsednica
Tel: 3222845844
Fax: 3222849844
De Keyser Vronique
VERONIQUE

Podpredsednica
Tel: 3222845774
Fax: 3222849774
Guerrero Salom Enrique
Podpredsednik
Tel: 3222845334
Fax: 3222849334
Guillaume Sylvie
Podpredsednica
Tel: 3222845433
Fax: 3222849433
Hughes Stephen
Podpredsednik
Tel: 3222845408
Fax: 3222849408
Rapkay Bernhard
Podpredsednik
Tel: 3222845593
Fax: 3222849593
Rouek Libor
ROUCEK

Podpredsednik
Tel: 3222845259
Fax: 3222849259
Toia Patrizia
Podpredsednica
Tel: 3222845127
Fax: 3222849127
Ulvskog Marita
Podpredsednica
Tel: 3222845443
Fax: 3222849443
Herczog Edit
Zakladnica
Tel: 3222845596
Fax: 3222849596
Alves Lus Paulo
LUIS PAULO

lan
Tel: 3222845828
Fax: 3222849828
Andrs Barea Josefa ANDRES BAREA

lanica
Tel: 3222845799
Fax: 3222849799
Andrieu Eric
lan
Tel: 3222845170
Fax: 3222849170
Arlacchi Pino
lan
Tel: 3222845606
Fax: 3222849606
Arsenis Kriton
lan
Tel: 3222845873
Fax: 3222849873
Attard-Montalto John
lan
Tel: 3222845116
Fax: 3222849116
Ayala Sender Ins INES

lanica
Tel: 3222845508
Fax: 3222849508
Badia i Cutchet Maria
lanica
Tel: 3222845682
Fax: 3222849682
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

lan
Tel: 3222845427
Fax: 3222849427
Balzani Francesca
lanica
Tel: 3222845891
Fax: 3222849891
Bers Pervenche
BERES

lanica
Tel: 3222845777
Fax: 3222849777
Berlinguer Luigi
lan
Tel: 3222845504
Fax: 3222849504
Berman Thijs
lan
Tel: 3222845479
Fax: 3222849479
Blinkeviit Vilija
BLINKEVICIUTE

lanica
Tel: 3222845428
Fax: 3222849428
Borsellino Rita
lanica
Tel: 3222845506
Fax: 3222849506
Botinaru Victor
BOSTINARU

lan
Tel: 3222845832
Fax: 3222849832
Bozkurt Emine
lanica
Tel: 3222845940
Fax: 3222849940
Brzobohat Zuzana BRZOBOHATA

lanica
Tel: 3222845412
Fax: 3222849412
Bullmann Udo
lan
Tel: 3222845342
Fax: 3222849342
Capoulas Santos Luis
Manuel
lan
Tel: 3222845991
Fax: 3222849991
Caronna Salvatore
lan
Tel: 3222845509
Fax: 3222849509
Cashman Michael
lan
Tel: 3222845759
Fax: 3222849759
Castex Franoise
FRANCOISE

lanica
Tel: 3222845129
Fax: 3222849129
Cercas Alejandro
lan
Tel: 3222845455
Fax: 3222849455
Childers Nessa
lanica
Tel: 3222845535
Fax: 3222849535
Christensen Ole
lan
Tel: 3222845464
Fax: 3222849464
Cliveti Minodora
lanica
Tel: 3222845803
Fax: 3222849803
Cofferati Sergio Gaetano
lan
Tel: 3222845513
Fax: 3222849513
Correia de Campos Antnio ANTONIO FERNANDO

Fernando
lan
Tel: 3222845405
Fax: 3222849405
Corts Lastra Ricardo
CORTES LASTRA

lan
Tel: 3222845814
Fax: 3222849814
Costa Silvia
lanica
Tel: 3222845514
Fax: 3222849514
Costello Emer
lanica
Tel: 3222845681
Fax: 3222849681
Cottigny Jean Louis
lan
Tel: 3222845495
Fax: 3222849495
Cozzolino Andrea
lan
Tel: 3222845517
Fax: 3222849517
Crocetta Rosario
lan
Tel: 3222845518
Fax: 3222849518
Cuschieri Joseph
lan
Tel: 3222845919
Fax: 3222849919
Cuta George Sabin
CUTAS

lan
Tel: 3222845454
Fax: 3222849454
Daerden Frdric
FREDERIC

lan
Tel: 3222845446
Fax: 3222849446
Dncil Vasilica Viorica
DANCILA

lanica
Tel: 3222845808
Fax: 3222849808
Danellis Spyros
lan
Tel: 3222845460
Fax: 3222849460
De Angelis Francesco
lan
Tel: 3222845519
Fax: 3222849519
De Castro Paolo
lan
Tel: 3222845520
Fax: 3222849520
Dsir Harlem
DESIR

lan
Tel: 3222845853
Fax: 3222849853
Domenici Leonardo
lan
Tel: 3222845522
Fax: 3222849522
Droutsas Dimitrios
lan
Tel: 3222845529
Fax: 3222849529
Duek Robert DUSEK

lan
Tel: 3222845413
Fax: 3222849413
El Khadraoui Sad SAID

lan
Tel: 3222845564
Fax: 3222849564
Enciu Ioan
lan
Tel: 3222845457
Fax: 3222849457
Ertug Ismail
lan
Tel: 3222845547
Fax: 3222849547
Estrela Edite
lanica
Tel: 3222845515
Fax: 3222849515
Fajon Tanja
lanica
Tel: 3222845493
Fax: 3222849493
Falbr Richard
lan
Tel: 3222845470
Fax: 3222849470
Frm Gran
FARMGORAN

lan
Tel: 3222845262
Fax: 3222849262
Ferreira Elisa
lanica
Tel: 3222845164
Fax: 3222849164
Flakov Beov Monika FLASIKOVA BENOVA

lanica
Tel: 3222845160
Fax: 3222849160
Fleckenstein Knut
lan
Tel: 3222845548
Fax: 3222849548
Garcs Ramn Vicente
GARCES RAMON

Miguel
lan
Tel: 3222845414
Fax: 3222849414
Garca-Hierro Caraballo GARCIA-HIERRO CARABALLO

Dolores
lanica
Tel: 3222845251
Fax: 3222849251
Garca Prez Iratxe
GARCIA PEREZ

lanica
Tel: 3222845646
Fax: 3222849646
Gardiazbal Rubial Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lanica
Tel: 3222845333
Fax: 3222849333
Gebhardt Evelyne
lanica
Tel: 3222845466
Fax: 3222849466
Geier Jens
lan
Tel: 3222845874
Fax: 3222849874
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Tel: 3222845809
Fax: 3222849809
Gierek Adam
lan
Tel: 3222845781
Fax: 3222849781
Glante Norbert
lan
Tel: 3222845356
Fax: 3222849356
Goebbels Robert
lan
Tel: 3222845648
Fax: 3222849648
Gomes Ana
lanica
Tel: 3222845824
Fax: 3222849824
Gncz Kinga
GONCZ

lanica
Tel: 3222845451
Fax: 3222849451
Grech Louis
lan
Tel: 3222845235
Fax: 3222849235
Groote Matthias
lan
Tel: 3222845431
Fax: 3222849431
Gualtieri Roberto
lan
Tel: 3222845523
Fax: 3222849523
Gurmai Zita
lanica
Tel: 3222845819
Fax: 3222849819
Gutirrez Prieto Sergio
GUTIERREZ PRIETO

lan
Tel: 3222845331
Fax: 3222849331
Haug Jutta
lanica
Tel: 3222845595
Fax: 3222849595
Hedh Anna
lanica
Tel: 3222845527
Fax: 3222849527
Hoang Ngoc Liem
lan
Tel: 3222845435
Fax: 3222849435
Honeyball Mary
lanica
Tel: 3222845209
Fax: 3222849209
Howitt Richard
lan
Tel: 3222845477
Fax: 3222849477
Iotova Iliana Malinova
lanica
Tel: 3222845708
Fax: 3222849708
Iovine Vincenzo
lan
Tel: 3222845605
Fax: 3222849605
Irigoyen Prez Mara
IRIGOYEN PEREZMARIA

lanica
Tel: 3222845335
Fax: 3222849335
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

lan
Tel: 3222845456
Fax: 3222849456
Jaakonsaari Liisa
lanica
Tel: 3222845540
Fax: 3222849540
Jrgensen Dan JORGENSEN

lan
Tel: 3222845771
Fax: 3222849771
Kadenbach Karin
lanica
Tel: 3222845475
Fax: 3222849475
Kalfin Ivailo
lan
Tel: 3222845489
Fax: 3222849489
Kammerevert Petra
lanica
Tel: 3222845554
Fax: 3222849554
Kirilov Evgeni
lan
Tel: 3222845750
Fax: 3222849750
Kleva Mojca
lanica
Tel: 3222845151
Fax: 3222849151
Koppa Maria Eleni
lanica
Tel: 3222845343
Fax: 3222849343
Krehl Constanze Angela
lanica
Tel: 3222845134
Fax: 3222849134
Kreissl-Drfler Wolfgang
KREISSL-DORFLER

lan
Tel: 3222845110
Fax: 3222849110
Lange Bernd
lan
Tel: 3222845555
Fax: 3222849555
Leichtfried Jrg JORG

lan
Tel: 3222845436
Fax: 3222849436
Leinen Jo
lan
Tel: 3222845842
Fax: 3222849842
Liberadzki Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Tel: 3222845423
Fax: 3222849423
Lpez Aguilar Juan LOPEZ AGUILAR

Fernando
lan
Tel: 3222845336
Fax: 3222849336
Ludvigsson Olle
lan
Tel: 3222845442
Fax: 3222849442
McAvan Linda
lanica
Tel: 3222845438
Fax: 3222849438
McCarthy Arlene
lanica
Tel: 3222845501
Fax: 3222849501
Maka Vladimr
MANKAVLADIMIR
lan
Tel: 3222845449
Fax: 3222849449
Martin David
lan
Tel: 3222845539
Fax: 3222849539
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
lan
Tel: 3222845269
Fax: 3222849269
Masip Hidalgo Antonio
lan
Tel: 3222845474
Fax: 3222849474
Menndez del Valle Emilio
MENENDEZ DEL VALLE

lan
Tel: 3222845752
Fax: 3222849752
Merkies Judith A.
lanica
Tel: 3222845478
Fax: 3222849478
Milana Guido
lan
Tel: 3222845524
Fax: 3222849524
Mirsky Alexander
lan
Tel: 3222845420
Fax: 3222849420
Moraes Claude
lan
Tel: 3222845553
Fax: 3222849553
Moreira Vital
lan
Tel: 3222845345
Fax: 3222849345
Muiz De Urquiza MaraMUNIZ DE URQUIZAMARIA

lanica
Tel: 3222845339
Fax: 3222849339
Myn Vojtch
MYNARVOJTECH

lan
Tel: 3222845410
Fax: 3222849410
Neuser Norbert
lan
Tel: 3222845892
Fax: 3222849892
Nevealov Katarna
NEVEDALOVAKATARINA

lanica
Tel: 3222845486
Fax: 3222849486
Nilsson Jens
lan
Tel: 3222845827
Fax: 3222849827
Obiols Raimon
lan
Tel: 3222845592
Fax: 3222849592
Olejniczak Wojciech Micha
WOJCIECH MICHAL

lan
Tel: 3222845421
Fax: 3222849421
Padar Ivari
lan
Tel: 3222845546
Fax: 3222849546
Paleckis Justas Vincas
lan
Tel: 3222845921
Fax: 3222849921
Paliadeli Chrysoula
lanica
Tel: 3222845463
Fax: 3222849463
Panzeri Pier Antonio
lan
Tel: 3222845349
Fax: 3222849349
Papadopoulou Antigoni
lanica
Tel: 3222845496
Fax: 3222849496
Pargneaux Gilles
lan
Tel: 3222845440
Fax: 3222849440
Pacu Ioan Mircea
PASCU

lan
Tel: 3222845813
Fax: 3222849813
Perello Rodriguez Andres
lan
Tel: 3222845340
Fax: 3222849340
Pirillo Mario
lan
Tel: 3222845526
Fax: 3222849526
Pittella Gianni
lan
Tel: 3222845159
Fax: 3222849159
Poc Pavel
lan
Tel: 3222845411
Fax: 3222849411
Podimata Anni
lanica
Tel: 3222845202
Fax: 3222849202
Prendergast Phil
lanica
Tel: 3222845537
Fax: 3222849537
Prodi Vittorio
lan
Tel: 3222845581
Fax: 3222849581
Rapti Sylvana
lanica
Tel: 3222845461
Fax: 3222849461
Regner Evelyn
lanica
Tel: 3222845476
Fax: 3222849476
Repo Mitro
lan
Tel: 3222845542
Fax: 3222849542
Riera Madurell Teresa
lanica
Tel: 3222845415
Fax: 3222849415
Rodust Ulrike
lanica
Tel: 3222845502
Fax: 3222849502
Romero Lpez Carmen
ROMERO LOPEZ

lanica
Tel: 3222845429
Fax: 3222849429
Roth-Behrendt Dagmar
lanica
Tel: 3222845453
Fax: 3222849453
Snchez Presedo Antoln SANCHEZ PRESEDOANTOLIN

lan
Tel: 3222845471
Fax: 3222849471
Srbu Daciana Octavia
SARBU

lanica
Tel: 3222845805
Fax: 3222849805
Sassoli David-Maria
lan
Tel: 3222845530
Fax: 3222849530
Schaldemose Christel
lanica
Tel: 3222845491
Fax: 3222849491
Schulz Martin
lan
Tel: 3222845503
Fax: 3222849503
Scicluna Edward
lan
Tel: 3222845543
Fax: 3222849543
Sehnalov Olga
SEHNALOVA

lanica
Tel: 3222845417
Fax: 3222849417
Senyszyn Joanna
lanica
Tel: 3222845424
Fax: 3222849424
Serracchiani Debora
lanica
Tel: 3222845531
Fax: 3222849531
Simon Peter
lan
Tel: 3222845558
Fax: 3222849558
Simpson Brian
lan
Tel: 3222845510
Fax: 3222849510
Sippel Birgit
lanica
Tel: 3222845559
Fax: 3222849559
Siwiec Marek
lan
Tel: 3222845653
Fax: 3222849653
Skinner Peter
lan
Tel: 3222845458
Fax: 3222849458
Smolkov Monika
SMOLKOVA

lanica
Tel: 3222845483
Fax: 3222849483
Sophocleous Sophocles
lan
Tel: 3222845494
Fax: 3222849494
Stavrakakis Georgios
lan
Tel: 3222845467
Fax: 3222849467
Steinruck Jutta
lanica
Tel: 3222845563
Fax: 3222849563
Stihler Catherine
lanica
Tel: 3222845462
Fax: 3222849462
Susta Gianluca
lan
Tel: 3222845565
Fax: 3222849565
Tabajdi Csaba Sndor
CSABA SANDOR

lan
Tel: 3222845821
Fax: 3222849821
Tnsescu Claudiu CiprianTANASESCU

lan
Tel: 3222845790
Fax: 3222849790
Tarabella Marc
lan
Tel: 3222845444
Fax: 3222849444
Thomas Isabelle
lanica
Tel: 3222845432
Fax: 3222849432
Thomsen Britta
lanica
Tel: 3222845452
Fax: 3222849452
icu Silvia-Adriana
TICAU

lanica
Tel: 3222845838
Fax: 3222849838
Tirolien Patrice
lan
Tel: 3222845829
Fax: 3222849829
Trautmann Catherine
lanica
Tel: 3222845425
Fax: 3222849425
Van Brempt Kathleen
lanica
Tel: 3222845447
Fax: 3222849447
Vaughan Derek
lan
Tel: 3222845419
Fax: 3222849419
Vergnaud Bernadette
lanica
Tel: 3222845210
Fax: 3222849210
Vigenin Kristian
lan
Tel: 3222845694
Fax: 3222849694
Weber Henri
lan
Tel: 3222845788
Fax: 3222849788
Weidenholzer Josef
lan
Tel: 3222845473
Fax: 3222849473
Weiler Barbara
lanica
Tel: 3222845439
Fax: 3222849439
Westlund sa
ASA

lanica
Tel: 3222845586
Fax: 3222849586
Westphal Kerstin
lanica
Tel: 3222845534
Fax: 3222849534
Willmott Glenis
lanica
Tel: 3222845459
Fax: 3222849459
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
lan
Tel: 3222845718
Fax: 3222849718
Zala Boris
lan
Tel: 3222845480
Fax: 3222849480
Zemke Janusz Wadysaw
JANUSZ WLADYSLAW

lan
Tel: 3222845426
Fax: 3222849426
< Skupina Zaveznitva
liberalcev in demokratov
za Evropo
Verhofstadt Guy
Predsednik
Tel: 3222845566
Fax: 3222849566
de Sarnez Marielle
Podpredsednica
Tel: 3222845297
Fax: 3222849297
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

Podpredsednica
Tel: 3222845614
Fax: 3222849614
Lambsdorff Alexander Graf
Podpredsednik
Tel: 3222845118
Fax: 3222849118
Ludford Sarah
Podpredsednica
Tel: 3222845104
Fax: 3222849104
Parvanova Antonyia
Podpredsednica
Tel: 3222845568
Fax: 3222849568
Rinaldi Niccol NICCOLO

Podpredsednik
Tel: 3222845597
Fax: 3222849597
Vlean Adina-Ioana
VALEAN
Podpredsednica
Tel: 3222845861
Fax: 3222849861
Alvaro Alexander
lan predsedstva
Tel: 3222845328
Fax: 3222849328
van Baalen Johannes
Cornelis
lan predsedstva
Tel: 3222845615
Fax: 3222849615
Bilbao Barandica Izaskun
lanica predsedstva
Tel: 3222845528
Fax: 3222849528
Bowles Sharon
lanica predsedstva
Tel: 3222845221
Fax: 3222849221
De Backer Philippe
lan predsedstva
Tel: 3222845111
Fax: 3222849111
Donskis Leonidas
lan predsedstva
Tel: 3222845610
Fax: 3222849610
Gallagher Pat the Cope
lan predsedstva
Tel: 3222845591
Fax: 3222849591
Godmanis Ivars
lan predsedstva
Tel: 3222845613
Fax: 3222849613
Goerens Charles
lan predsedstva
Tel: 3222845612
Fax: 3222849612
Hall Fiona
lanica predsedstva
Tel: 3222845561
Fax: 3222849561
Harkin Marian
lanica predsedstva
Tel: 3222845797
Fax: 3222849797
Hyusmenova Filiz Hakaeva
lanica predsedstva
Tel: 3222845903
Fax: 3222849903
in 't Veld Sophia
lanica predsedstva
Tel: 3222845796
Fax: 3222849796
Johansson Kent
lan predsedstva
Tel: 3222845714
Fax: 3222849714
Kacin Jelko
lan predsedstva
Tel: 3222845748
Fax: 3222849748
Kozlk Sergej
KOZLIK

lan predsedstva
Tel: 3222845257
Fax: 3222849257
McMillan-Scott Edward
lan predsedstva
Tel: 3222845959
Fax: 3222849959
Manner Riikka
lanica predsedstva
Tel: 3222845584
Fax: 3222849584
Michel Louis
lan predsedstva
Tel: 3222845532
Fax: 3222849532
Nicolai Norica
lanica predsedstva
Tel: 3222845619
Fax: 3222849619
Ojuland Kristiina
lanica predsedstva
Tel: 3222845583
Fax: 3222849583
Oviir Siiri
lanica predsedstva
Tel: 3222845815
Fax: 3222849815
Rohde Jens
lan predsedstva
Tel: 3222845569
Fax: 3222849569
Schmidt Olle
lan predsedstva
Tel: 3222845541
Fax: 3222849541
Skylakakis Theodoros
lan predsedstva
Tel: 3222845284
Fax: 3222849284
Theurer Michael
lan predsedstva
Tel: 3222845572
Fax: 3222849572
Torvalds Nils
lan predsedstva
Tel: 3222845585
Fax: 3222849585
Tremosa i Balcells Ramon
lan predsedstva
Tel: 3222845580
Fax: 3222849580
Uspaskich Viktor
lan predsedstva
Tel: 3222845611
Fax: 3222849611
Vajgl Ivo
lan predsedstva
Tel: 3222845620
Fax: 3222849620
Watson Graham
lan predsedstva
Tel: 3222845626
Fax: 3222849626
Alfano Sonia
lanica
Tel: 3222845598
Fax: 3222849598
Aylward Liam
lan
Tel: 3222845782
Fax: 3222849782
Bearder Catherine
lanica
Tel: 3222845632
Fax: 3222849632
Bennahmias Jean-Luc
lan
Tel: 3222845574
Fax: 3222849574
Bennion Phil
lan
Tel: 3222845521
Fax: 3222849521
Buoi Cristian Silviu
BUSOI

lan
Tel: 3222845732
Fax: 3222849732
Chatzimarkakis Jorgo
lan
Tel: 3222845149
Fax: 3222849149
Creutzmann Jrgen
JURGEN

lan
Tel: 3222845575
Fax: 3222849575
Crowley Brian
lan
Tel: 3222845751
Fax: 3222849751
Davies Chris
lan
Tel: 3222845353
Fax: 3222849353
Duff Andrew
lan
Tel: 3222845998
Fax: 3222849998
Gerbrandy Gerben-Jan
lan
Tel: 3222845616
Fax: 3222849616
Goulard Sylvie
lanica
Tel: 3222845450
Fax: 3222849450
Griesbeck Nathalie
lanica
Tel: 3222845391
Fax: 3222849391
Hirsch Nadja
lanica
Tel: 3222845573
Fax: 3222849573
Ilchev Stanimir
lan
Tel: 3222845567
Fax: 3222849567
Jensen Anne E.
lanica
Tel: 3222845798
Fax: 3222849798
Kazak Metin
lan
Tel: 3222845924
Fax: 3222849924
Klinz Wolf
lan
Tel: 3222845641
Fax: 3222849641
Koch-Mehrin Silvana
lanica
Tel: 3222845112
Fax: 3222849112
Krahmer Holger
lan
Tel: 3222845344
Fax: 3222849344
Lepage Corinne
lanica
Tel: 3222845587
Fax: 3222849587
Lkkegaard Morten
LOKKEGAARD

lan
Tel: 3222845571
Fax: 3222849571
Lyon George
lan
Tel: 3222845628
Fax: 3222849628
Manders Toine
lan
Tel: 3222845629
Fax: 3222849629
Mnescu Ramona Nicole
MANESCU

lanica
Tel: 3222845865
Fax: 3222849865
Meissner Gesine
lanica
Tel: 3222845578
Fax: 3222849578
Mulder Jan
lan
Tel: 3222845817
Fax: 3222849817
Newton Dunn Bill
lan
Tel: 3222845712
Fax: 3222849712
Neyts-Uyttebroeck Annemie
lanica
Tel: 3222845661
Fax: 3222849661
Panayotov Vladko Todorov
lan
Tel: 3222845384
Fax: 3222849384
Paulsen Marit
lanica
Tel: 3222845621
Fax: 3222849621
Reimers Britta
lanica
Tel: 3222845577
Fax: 3222849577
Ries Frdrique
FREDERIQUE

lanica
Tel: 3222845549
Fax: 3222849549
Rochefort Robert
lan
Tel: 3222845830
Fax: 3222849830
Savisaar-Toomast Vilja
lanica
Tel: 3222845582
Fax: 3222849582
Schaake Marietje
lanica
Tel: 3222845617
Fax: 3222849617
Takkula Hannu
lan
Tel: 3222845851
Fax: 3222849851
Taylor Rebecca
lanica
Tel: 3222845201
Fax: 3222849201
Thein Alexandra
lanica
Tel: 3222845576
Fax: 3222849576
Uggias Giommaria
lan
Tel: 3222845608
Fax: 3222849608
Vattimo Gianni
lan
Tel: 3222845602
Fax: 3222849602
Weber Renate
lanica
Tel: 3222845846
Fax: 3222849846
Werthmann Angelika
lanica
Tel: 3222845768
Fax: 3222849768
Wikstrm Cecilia
WIKSTROM

lanica
Tel: 3222845622
Fax: 3222849622
Zanoni Andrea
lan
Tel: 3222845604
Fax: 3222849604

< Skupina Zelenih/


Evropske svobodne
zveze
Cohn-Bendit Daniel
Sopredsednik
Tel: 3222845498
Fax: 3222849498
Harms Rebecca
Sopredsednica
Tel: 3222845695
Fax: 3222849695
Cornelissen Marije
Podpredsednica
Tel: 3222845360
Fax: 3222849360
Rivasi Michle
MICHELE

Podpredsednica
Tel: 3222845397
Fax: 3222849397
Romeva i Rueda Ral
RAUL

Podpredsednik
Tel: 3222845645
Fax: 3222849645
Tavares Rui
Podpredsednik
Tel: 3222845652
Fax: 3222849652
Turmes Claude
Podpredsednik
Tel: 3222845246
Fax: 3222849246
Turunen Emilie
Podpredsednica
Tel: 3222845403
Fax: 3222849403
Btikofer Reinhard
BUTIKOFER

Zakladnik
Tel: 3222845816
Fax: 3222849816
Albrecht Jan Philipp
lan
Tel: 3222845060
Fax: 3222849060
Alfonsi Franois
FRANCOIS

lan
Tel: 3222845130
Fax: 3222849130
Andersdotter Amelia
lanica
Tel: 3222845922
Fax: 3222849922
Auken Margrete
lanica
Tel: 3222845327
Fax: 3222849327
Blier Sandrine
BELIER

lanica
Tel: 3222845150
Fax: 3222849150
Benarab-Attou Malika
lanica
Tel: 3222845876
Fax: 3222849876
Besset Jean-Paul
lan
Tel: 3222845348
Fax: 3222849348
Bicep Jean-Jacob
lan
Tel: 3222845358
Fax: 3222849358
Bov Jos
BOVEJOSE

lan
Tel: 3222845352
Fax: 3222849352
Brantner Franziska
Katharina
lanica
Tel: 3222845354
Fax: 3222849354
Brepoels Frieda
lanica
Tel: 3222845862
Fax: 3222849862
Chrysogelos Nikos
lan
Tel: 3222845402
Fax: 3222849402
Cochet Yves
lan
Tel: 3222845931
Fax: 3222849931
Cramer Michael
lan
Tel: 3222845779
Fax: 3222849779
Cronberg Tarja
lanica
Tel: 3222845374
Fax: 3222849374
Delli Karima
lanica
Tel: 3222845362
Fax: 3222849362
Durant Isabelle
lanica
Tel: 3222845363
Fax: 3222849363
Eickhout Bas
lan
Tel: 3222845365
Fax: 3222849365
Engstrm Christian
ENGSTROM

lan
Tel: 3222845368
Fax: 3222849368
Evans Jill
lanica
Tel: 3222845103
Fax: 3222849103
Flautre Hlne HELENE

lanica
Tel: 3222845364
Fax: 3222849364
Giegold Sven
lan
Tel: 3222845369
Fax: 3222849369
Grze Catherine
GREZE

lanica
Tel: 3222845370
Fax: 3222849370
Hfner Gerald HAFNER

lan
Tel: 3222845372
Fax: 3222849372
Hassi Satu
lanica
Tel: 3222845437
Fax: 3222849437
Husling Martin
HAUSLING

lan
Tel: 3222845820
Fax: 3222849820
Hudghton Ian
lan
Tel: 3222845499
Fax: 3222849499
Jadot Yannick
lan
Tel: 3222845375
Fax: 3222849375
Joly Eva
lanica
Tel: 3222845376
Fax: 3222849376
Keller Franziska
lanica
Tel: 3222845379
Fax: 3222849379
Kiil-Nielsen Nicole
lanica
Tel: 3222845381
Fax: 3222849381
Lambert Jean
lanica
Tel: 3222845507
Fax: 3222849507
Lamberts Philippe
lan
Tel: 3222845388
Fax: 3222849388
Lichtenberger Eva
lanica
Tel: 3222845139
Fax: 3222849139
Lochbihler Barbara
lanica
Tel: 3222845392
Fax: 3222849392
Lvin Isabella
LOVIN

lanica
Tel: 3222845394
Fax: 3222849394
Lunacek Ulrike
lanica
Tel: 3222845395
Fax: 3222849395
Miranda Ana
lanica
Tel: 3222845823
Fax: 3222849823
Rhle Heide
RUHLE

lanica
Tel: 3222845609
Fax: 3222849609
Sargentini Judith
lanica
Tel: 3222845881
Fax: 3222849881
Schlyter Carl
lan
Tel: 3222845273
Fax: 3222849273
Schroedter Elisabeth
lanica
Tel: 3222845234
Fax: 3222849234
Schulz Werner
lan
Tel: 3222845399
Fax: 3222849399
Smith Alyn
lan
Tel: 3222845187
Fax: 3222849187
Staes Bart
lan
Tel: 3222845642
Fax: 3222849642
Tarand Indrek
lan
Tel: 3222845401
Fax: 3222849401
Taylor Keith
lan
Tel: 3222845153
Fax: 3222849153
Trpel Helga
TRUPEL

lanica
Tel: 3222845140
Fax: 3222849140
danoka Tatjana ZDANOKA

lanica
Tel: 3222845912
Fax: 3222849912
Zribi Karim
ZERIBI

lan
Tel: 3222845928
Fax: 3222849928

< Skupina Evropskih


konservativcev in
reformistov
Callanan Martin
Predsednik
Tel: 3222845701
Fax: 3222849701
Eppink Derk Jan
Podpredsednik
Tel: 3222845859
Fax: 3222849859
Legutko Ryszard Antoni
Podpredsednik
Tel: 3222845722
Fax: 3222849722
Van Orden Geoffrey
Podpredsednik
Tel: 3222845332
Fax: 3222849332
Zahradil Jan
Podpredsednik
Tel: 3222845666
Fax: 3222849666
Ashworth Richard
lan predsedstva
Tel: 3222845309
Fax: 3222849309
Bokros Lajos
lan predsedstva
Tel: 3222845707
Fax: 3222849707
van Dalen Peter
lan predsedstva
Tel: 3222845719
Fax: 3222849719
Fox Ashley
lan predsedstva
Tel: 3222845677
Fax: 3222849677
Girling Julie
lanica predsedstva
Tel: 3222845678
Fax: 3222849678
Harbour Malcolm
lan predsedstva
Tel: 3222845132
Fax: 3222849132
Kamiski Micha Tomasz
KAMINSKIMICHAL TOMASZ

lan predsedstva
Tel: 3222845725
Fax: 3222849725
Porba Tomasz Piotr
POREBA

lan predsedstva
Tel: 3222845866
Fax: 3222849866
Rosbach Anna
lanica predsedstva
Tel: 3222845746
Fax: 3222849746
Tomaevski Valdemar TOMASEVSKI

lan predsedstva
Tel: 3222845698
Fax: 3222849698
Vlask Oldich
VLASAKOLDRICH

lan predsedstva
Tel: 3222845357
Fax: 3222849357
Zle Roberts
ZILE

lan predsedstva
Tel: 3222845224
Fax: 3222849224
Fajmon Hynek
Pomonik zakladnika
Tel: 3222845806
Fax: 3222849806
McClarkin Emma
Pomonica zakladnika
Tel: 3222845684
Fax: 3222849684
Atkins Robert
lan
Tel: 3222845373
Fax: 3222849373
Bielan Adam
lan
Tel: 3222845925
Fax: 3222849925
Bradbourn Philip
lan
Tel: 3222845407
Fax: 3222849407
Cabrnoch Milan
lan
Tel: 3222845378
Fax: 3222849378
Campbell Bannerman David
lan
Tel: 3222845733
Fax: 3222849733
ekov Andrea
CESKOVA

lanica
Tel: 3222845845
Fax: 3222849845
Chichester Giles
lan
Tel: 3222845296
Fax: 3222849296
Czarnecki Ryszard
lan
Tel: 3222845441
Fax: 3222849441
Deva Nirj
lan
Tel: 3222847245
Fax: 3222849245
Elles James
lan
Tel: 3222845951
Fax: 3222849951
Ford Vicky
lanica
Tel: 3222845672
Fax: 3222849672
Foster Jacqueline
lanica
Tel: 3222845674
Fax: 3222849674
Grbarczyk Marek Jzef
GROBARCZYKMAREK JOZEF

lan
Tel: 3222845864
Fax: 3222849864
Hannan Daniel
lan
Tel: 3222845137
Fax: 3222849137
Kamall Syed
lan
Tel: 3222845792
Fax: 3222849792
Karim Sajjad
lan
Tel: 3222845640
Fax: 3222849640
Kirkhope Timothy
lan
Tel: 3222845321
Fax: 3222849321
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

lan
Tel: 3222845703
Fax: 3222849703
Kounk Edvard
KOZUSNIK

lan
Tel: 3222845711
Fax: 3222849711
McIntyre Anthea
lanica
Tel: 3222845106
Fax: 3222849106
Migalski Marek Henryk
lan
Tel: 3222845724
Fax: 3222849724
Muscardini Cristiana
lanica
Tel: 3222845277
Fax: 3222849277
Nicholson James
lan
Tel: 3222845933
Fax: 3222849933
Ouzk Miroslav
OUZKY

lan
Tel: 3222845810
Fax: 3222849810
Piotrowski Mirosaw
MIROSLAW

lan
Tel: 3222845588
Fax: 3222849588
Stevenson Struan
lan
Tel: 3222845710
Fax: 3222849710
Strejek Ivo
STREJCEK

lan
Tel: 3222845667
Fax: 3222849667
Sturdy Robert
lan
Tel: 3222845294
Fax: 3222849294
Swinburne Kay
lanica
Tel: 3222845687
Fax: 3222849687
Szymaski Konrad SZYMANSKI

lan
Tel: 3222845136
Fax: 3222849136
Tannock Charles
lan
Tel: 3222845870
Fax: 3222849870
Toenovsk Even
TOSENOVSKYEVZEN

lan
Tel: 3222845717
Fax: 3222849717
Wojciechowski Janusz
lan
Tel: 3222845802
Fax: 3222849802
Yannakoudakis Marina
lanica
Tel: 3222845692
Fax: 3222849692

< Konfederalna skupina


Evropske zdruene levice
- Zelene nordijske levice
Zimmer Gabriele
Predsednica
Tel: 3222845101
Fax: 3222849101
Ferreira Joo
JOAO

Podpredsednik
Tel: 3222845651
Fax: 3222849651
Gustafsson Mikael
Podpredsednik
Tel: 3222845105
Fax: 3222849105
Hadjigeorgiou Takis
Podpredsednik
Tel: 3222845657
Fax: 3222849657
Le Hyaric Patrick
Podpredsednik
Tel: 3222845656
Fax: 3222849656
Liotard Kartika Tamara
Podpredsednica
Tel: 3222845778
Fax: 3222849778
Ransdorf Miloslav
Podpredsednik
Tel: 3222845907
Fax: 3222849907
Anderson Martina
lanica predsedstva
Tel: 3222845222
Fax: 3222849222
Chountis Nikolaos
lan predsedstva
Tel: 3222845663
Fax: 3222849663
Ernst Cornelia
lanica predsedstva
Tel: 3222845660
Fax: 3222849660
Hndel Thomas
HANDEL

lan predsedstva
Tel: 3222845658
Fax: 3222849658
de Jong Cornelis
lan predsedstva
Tel: 3222845664
Fax: 3222849664
Matias Marisa
lanica predsedstva
Tel: 3222845669
Fax: 3222849669
Meyer Willy
lan predsedstva
Tel: 3222845557
Fax: 3222849557
Murphy Paul
lan predsedstva
Tel: 3222845836
Fax: 3222849836
Rubiks Alfreds
lan predsedstva
Tel: 3222845649
Fax: 3222849649
Sndergaard Sren Bo SONDERGAARDSOREN BO

lan predsedstva
Tel: 3222845152
Fax: 3222849152
Toussas Georgios
lan predsedstva
Tel: 3222845278
Fax: 3222849278
Matlka Ji
MASTALKAJIRI

Zakladnik
Tel: 3222845905
Fax: 3222849905
Vergiat Marie-Christine
Zakladnica
Tel: 3222845831
Fax: 3222849831
Angourakis Charalampos
lan
Tel: 3222845911
Fax: 3222849911
Bisky Lothar
lan
Tel: 3222845834
Fax: 3222849834
Hnin Jacky
HENIN

lan
Tel: 3222845180
Fax: 3222849180
Klute Jrgen
JURGEN

lan
Tel: 3222845655
Fax: 3222849655
Kohlek Jaromr KOHLICEKJAROMIR

lan
Tel: 3222845497
Fax: 3222849497
Lsing Sabine LOSING

lanica
Tel: 3222845894
Fax: 3222849894
Mlenchon Jean-Luc MELENCHON

lan
Tel: 3222845659
Fax: 3222849659
Omarjee Younous
lan
Tel: 3222845643
Fax: 3222849643
Remek Vladimr
VLADIMIR

lan
Tel: 3222845131
Fax: 3222849131
Scholz Helmut
lan
Tel: 3222845893
Fax: 3222849893
Sousa Alda
lanica
Tel: 3222845123
Fax: 3222849123
Triantaphyllides Kyriacos
lan
Tel: 3222845958
Fax: 3222849958
Wils Sabine
lanica
Tel: 3222845644
Fax: 3222849644
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

lanica
Tel: 3222845465
Fax: 3222849465

< skupina Evropa svobode


in demokracije
Farage Nigel
Sopredsednik
Tel: 3222845855
Fax: 3222849855
Speroni Francesco Enrico
Sopredsednik
Tel: 3222845705
Fax: 3222849705
Belder Bastiaan
Predsednik predsedstva
Tel: 3222845270
Fax: 3222849270
Kurski Jacek Olgierd
Prvi podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845856
Fax: 3222849856
Allam Magdi Cristiano
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845883
Fax: 3222849883
Andreasen Marta
Podpredsednica / lanica
predsedstva
Tel: 3222845726
Fax: 3222849726
Messerschmidt Morten
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845738
Fax: 3222849738
Paksas Rolandas
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845671
Fax: 3222849671
Paka Jaroslav
PASKA

Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845741
Fax: 3222849741
Terho Sampo
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845757
Fax: 3222849757
Vanhecke Frank
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845108
Fax: 3222849108
de Villiers Philippe
Podpredsednik / lan
predsedstva
Tel: 3222845895
Fax: 3222849895
Tzavela Niki
Zakladniarka / Podpredsednica /
lanica predsedstva
Tel: 3222845758
Fax: 3222849758
Agnew John Stuart
lan
Tel: 3222845404
Fax: 3222849404
Batten Gerard
lan
Tel: 3222845920
Fax: 3222849920
Bizzotto Mara
lanica
Tel: 3222845729
Fax: 3222849729
Bloom Godfrey
lan
Tel: 3222845469
Fax: 3222849469
Borghezio Mario
lan
Tel: 3222845704
Fax: 3222849704
Bufton John
lan
Tel: 3222845730
Fax: 3222849730
Clark Derek Roland
lan
Tel: 3222845552
Fax: 3222849552
Cymaski Tadeusz
CYMANSKI

lan
Tel: 3222845702
Fax: 3222849702
(The Earl of) Dartmouth
William
lan
Tel: 3222845735
Fax: 3222849735
Fontana Lorenzo
lan
Tel: 3222845737
Fax: 3222849737
Helmer Roger
lan
Tel: 3222845764
Fax: 3222849764
Imbrasas Juozas
lan
Tel: 3222845560
Fax: 3222849560
Morganti Claudio
lan
Tel: 3222845121
Fax: 3222849121
Nuttall Paul
lan
Tel: 3222845740
Fax: 3222849740
Provera Fiorello
lan
Tel: 3222845745
Fax: 3222849745
Rossi Oreste
lan
Tel: 3222845747
Fax: 3222849747
Salavrakos Nikolaos
lan
Tel: 3222845744
Fax: 3222849744
Salvini Matteo
lan
Tel: 3222845753
Fax: 3222849753
Scott Giancarlo
SCOTTA

lan
Tel: 3222845754
Fax: 3222849754
Wosowicz Jacek WLOSOWICZ

lan
Tel: 3222845857
Fax: 3222849857
Ziobro Zbigniew
lan
Tel: 3222847699
Fax: 3222849699

< Samostojni poslanci


Becali George
lan
Tel: 3222845791
Fax: 3222849791
Binev Slavi
lan
Tel: 3222845311
Fax: 3222849311
Brons Andrew Henry
William
lan
Tel: 3222845773
Fax: 3222849773
Claeys Philip
lan
Tel: 3222845281
Fax: 3222849281
Colman Trevor
lan
Tel: 3222845763
Fax: 3222849763
Dodds Diane
lanica
Tel: 3222845770
Fax: 3222849770
Ehrenhauser Martin
lan
Tel: 3222845766
Fax: 3222849766
Gollnisch Bruno
lan
Tel: 3222845265
Fax: 3222849265
Griffin Nick
lan
Tel: 3222845772
Fax: 3222849772
Hartong Lucas
lan
Tel: 3222845848
Fax: 3222849848
van der Kammen Patricia
lanica
Tel: 3222845849
Fax: 3222849849
Kovcs Bla
KOVACSBELA

lan
Tel: 3222845789
Fax: 3222849789
Le Pen Jean-Marie
lan
Tel: 3222845720
Fax: 3222849720
Le Pen Marine
lanica
Tel: 3222845709
Fax: 3222849709
Martin Hans-Peter
lan
Tel: 3222845157
Fax: 3222849157
Mlzer Andreas
MOLZER

lan
Tel: 3222845141
Fax: 3222849141
Morvai Krisztina
lanica
Tel: 3222845786
Fax: 3222849786
Nattrass Mike
lan
Tel: 3222845133
Fax: 3222849133
Obermayr Franz
lan
Tel: 3222845680
Fax: 3222849680
Severin Adrian
lan
Tel: 3222845811
Fax: 3222849811
Sinclaire Nicole
lanica
Tel: 3222845756
Fax: 3222849756
Sosa Wagner Francisco
lan
Tel: 3222845794
Fax: 3222849794
Stadler Ewald
lan
Tel: 3222845818
Fax: 3222849818
Stassen Laurence J.A.J.
lanica
Tel: 3222845850
Fax: 3222849850
van der Stoep Danil
DANIEL

lan
Tel: 3222845176
Fax: 3222849176
Stoyanov Dimitar
lan
Tel: 3222845654
Fax: 3222849654
Szegedi Csand
CSANAD

lan
Tel: 3222845787
Fax: 3222849787
Vadim Tudor Corneliu
lan
Tel: 3222845847
Fax: 3222849847
Zijlstra Auke
lan
Tel: 3222845812
Fax: 3222849812

< Parlamentarni odbori


> Odbor za zunanje zadeve
> Odbor za razvoj
> Odbor za mednarodno trgovino
> Odbor za proraun
> Odbor za proraunski nadzor
> Odbor za ekonomske in
monetarne zadeve
> Odbor za zaposlovanje in
socialne zadeve
> Odbor za okolje, javno zdravje
in varnost hrane
> Odbor za industrijo, raziskave
in energetiko
> Odbor za notranji trg in varstvo
potronikov
> Odbor za promet in turizem
> Odbor za regionalni razvoj
> Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeelja
> Odbor za ribitvo
> Odbor za kulturo in
izobraevanje
> Odbor za pravne zadeve
> Odbor za dravljanske
svoboine, pravosodje in
notranje zadeve
> Odbor za ustavne zadeve
> Odbor za pravice ensk in
enakost spolov
> Odbor za peticije

< Odbor za zunanje zadeve


Brok Elmar
Predsednik
Kovatchev Andrey
Podpredsednik
Meyer Willy
Podpredsednik
Pacu Ioan Mircea
PASCU

Podpredsednik
Provera Fiorello
Podpredsednik
Arlacchi Pino
lan
Atkins Robert
lan
van Baalen Johannes
Cornelis
lan
Belder Bastiaan
lan
Brantner Franziska
Katharina
lanica
Brepoels Frieda
lanica
Buzek Jerzy
lan
Cronberg Tarja
lanica
Danjean Arnaud
lan
David Mrio
MARIO

lan
De Mita Luigi Ciriaco
lan
Gahler Michael
lan
Giannakou Marietta
lanica
Gomes Ana
lanica
Grzyb Andrzej
lan
Hadjigeorgiou Takis
lan
Howitt Richard
lan
Ibrisagic Anna
lanica
Jaakonsaari Liisa
lanica
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

lanica
Kacin Jelko
lan
Kasoulides Ioannis
lan
Kelam Tunne
lan
Kiil-Nielsen Nicole
lanica
Kirilov Evgeni
lan
Koppa Maria Eleni
lanica
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

lan
Kreissl-Drfler Wolfgang
KREISSL-DORFLER

lan
Kukan Eduard
lan
Lambsdorff Alexander Graf
lan
Landsbergis Vytautas
lan
Legutko Ryszard Antoni
lan
Lisek Krzysztof
lan
Lsing Sabine
LOSING

lanica
Lunacek Ulrike
lanica
Mauro Mario
lan
Mlenchon Jean-Luc MELENCHON

lan
Milln Mon Francisco Jos
MILLAN MONFRANCISCO JOSE

lan
Mirsky Alexander
lan
Mlzer Andreas
MOLZER

lan
Muiz De Urquiza Mara MUNIZ DE URQUIZAMARIA

lanica
Neyts-Uyttebroeck Annemie
lanica
Nicolai Norica
lanica
Obiols Raimon
lan
Ojuland Kristiina
lanica
Oomen-Ruijten Ria
lanica
Paleckis Justas Vincas
lan
Panzeri Pier Antonio
lan
Peterle Alojz
lan
Piotrowski Mirosaw
MIROSLAW

lan
Posselt Bernd
lan
Pttering Hans-Gert POTTERING

lan
Preda Cristian Dan
lan
Rouek Libor ROUCEK

lan
Safi Tokia
SAIFI

lanica
Salafranca Snchez-Neyra SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRAJOSE IGNACIO

Jos Ignacio
lan
Salavrakos Nikolaos
lan
Saryusz-Wolski Jacek
lan
Schpflin Gyrgy
SCHOPFLINGYORGY

lan
Schulz Werner
lan
Severin Adrian
lan
Siwiec Marek
lan
Sophocleous Sophocles
lan
Stassen Laurence J.A.J.
lanica
Tannock Charles
lan
Vaidere Inese
lanica
Van Orden Geoffrey
lan
Vigenin Kristian
lan
Watson Graham
lan
Zala Boris
lan
Zribi Karim
ZERIBI
lan
Andrikien Laima LiucijaANDRIKIENE

Namestnica
Angourakis Charalampos
Namestnik
Attard-Montalto John
Namestnik
Bsescu Elena BASESCU

Namestnica
Bicep Jean-Jacob
Namestnik
Bielan Adam
Namestnik
Bge Reimer
BOGE
Namestnik
Bozkurt Emine
Namestnica
Btikofer Reinhard
BUTIKOFER

Namestnik
Casini Carlo
Namestnik
Chountis Nikolaos
Namestnik
Claeys Philip
Namestnik
Cohn-Bendit Daniel
Namestnik
Cornelissen Marije
Namestnica
Creu Corina CRETU

Namestnica
(The Earl of) Dartmouth
William
Namestnik
De Keyser Vronique VERONIQUE

Namestnica
Delvaux Anne
Namestnica
de Sarnez Marielle
Namestnica
Dsir Harlem
DESIR

Namestnik
Duff Andrew
Namestnik
Ehler Christian
Namestnik
Elles James
Namestnik
Fajon Tanja
Namestnica
Frm Gran
FARMGORAN

Namestnik
Feio Diogo
Namestnik
Flakov Beov Monika
FLASIKOVA BENOVA

Namestnica
Flautre Hlne
HELENE

Namestnica
Fleckenstein Knut
Namestnik
Fontana Lorenzo
Namestnik
Gl Kinga
GAL

Namestnica
Goerens Charles
Namestnik
Gualtieri Roberto
Namestnik
Jeggle Elisabeth
Namestnica
Kamiski Micha Tomasz KAMINSKIMICHAL TOMASZ

Namestnik
Karas Othmar
Namestnik
Kazak Metin
Namestnik
Kohlek JaromrKOHLICEKJAROMIR

Namestnik
Le Brun Agns
AGNES

Namestnica
Leinen Jo
Namestnik
Liese Peter
Namestnik
Lochbihler Barbara
Namestnica
Lpez-Istriz White AntonioLOPEZ-ISTURIZ WHITE

Namestnik
Ludford Sarah
Namestnica
Macovei Monica Luisa
Namestnica
Mayor Oreja Jaime
Namestnik
Menndez del Valle Emilio
MENENDEZ DEL VALLE

Namestnik
Neuser Norbert
Namestnik
Neynsky Nadezhda
Namestnica
Ouzk Miroslav
OUZKY

Namestnik
Pack Doris
Namestnica
Porba Tomasz Piotr
POREBA

Namestnik
Protasiewicz Jacek
Namestnik
Riera Madurell Teresa
Namestnica
Roatta Jean
Namestnik
Romero Lpez Carmen ROMERO LOPEZ

Namestnica
Salatto Potito
Namestnik
Schaake Marietje
Namestnica
Scholz Helmut
Namestnik
Svensson Alf
Namestnik
Swoboda Hannes
Namestnik
Szymaski Konrad
SZYMANSKI

Namestnik
Tarand Indrek
Namestnik
Terho Sampo
Namestnik
Tks Lszl
TOKESLASZLO

Namestnik
Ungureanu Traian
Namestnik
Vadim Tudor Corneliu
Namestnik
Vajgl Ivo
Namestnik
Vidal-Quadras Alejo
Namestnik
Vlasto Dominique
Namestnica
Weber Renate
Namestnica
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
Namestnik
Zalewski Pawe PAWEL

Namestnik
Zeller Joachim
Namestnik
Zemke Janusz Wadysaw
JANUSZ WLADYSLAW

Namestnik
< Odbor za razvoj
Joly Eva
Predsednica
Creu Corina
CRETU

Podpredsednica
Deva Nirj
Podpredsednik
Striffler Michle
MICHELE

Podpredsednica
Zanicchi Iva
Podpredsednica
Berman Thijs
lan
Cashman Michael
lan
Corts Lastra Ricardo CORTES LASTRA

lan
De Keyser Vronique
VERONIQUE

lanica
Donskis Leonidas
lan
Goerens Charles
lan
Grze Catherine
GREZE

lanica
Gustafsson Mikael
lan
Kaczmarek Filip
lan
Kamiski Micha Tomasz
KAMINSKIMICHAL TOMASZ

lan
Martnez Martnez Miguel MARTINEZ MARTINEZ

Angel
lan
Mitchell Gay
lan
Neuser Norbert
lan
Newton Dunn Bill
lan
Ponga Maurice
lan
Roatta Jean
lan
Schnieber-Jastram Birgit
lanica
van der Stoep Danil
DANIEL

lan
Svensson Alf
lan
Taylor Keith
lan
Theocharous Eleni
lanica
Tirolien Patrice
lan
Vajgl Ivo
lan
Vanhecke Frank
lan
Zborsk Anna
ZABORSKA

lanica
Andrieu Eric
Namestnik
Arlacchi Pino
Namestnik
Arsenis Kriton
Namestnik
Boulland Philippe
Namestnik
Coelho Carlos
Namestnik
Costello Emer
Namestnica
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn
DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

Namestnik
Fisas Ayxela Santiago
Namestnik
Guerrero Salom Enrique
Namestnik
Hall Fiona
Namestnica
Kastler Martin
Namestnik
Kounk Edvard
KOZUSNIK

Namestnik
Kukan Eduard
Namestnik
Liotard Kartika Tamara
Namestnica
Lisek Krzysztof
Namestnik
Lvin Isabella
LOVIN

Namestnica
McAvan Linda
Namestnica
Meissner Gesine
Namestnica
Michel Louis
Namestnik
ry Csaba
ORY

Namestnik
Preda Cristian Dan
Namestnik
Rinaldi Niccol
NICCOLO

Namestnik
Sargentini Judith
Namestnica
Schnellhardt Horst
Namestnik
Sosa Wagner Francisco
Namestnik
Staes Bart
Namestnik
Toia Patrizia
Namestnica
Tzavela Niki
Namestnica
Westlund saASA

Namestnica
Zahradil Jan
Namestnik

< Odbor za mednarodno


trgovino
Moreira Vital
Predsednik
Jadot Yannick
Podpredsednik
Muscardini Cristiana
Podpredsednica
Sturdy Robert
Podpredsednik
Zalewski Pawe
PAWEL

Podpredsednik
Andrikien Laima Liucija
ANDRIKIENE

lanica
Attard-Montalto John
lan
Badia i Cutchet Maria
lanica
Becali George
lan
Berra Nora
lanica
Campbell Bannerman David
lan
Caspary Daniel
lan
Correa Zamora Mara
MARIA AUXILIADORA

Auxiliadora
lanica
(The Earl of) Dartmouth
William
lan
de Sarnez Marielle
lanica
Dsir Harlem
DESIR

lan
Fjellner Christofer
lan
Kazak Metin
lan
Keller Franziska
lanica
Lange Bernd
lan
Martin David
lan
Murphy Paul
lan
Proust Franck
lan
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
lanica
Rinaldi Niccol
NICCOLO

lan
Scholz Helmut
lan
astn Peter
STASTNY

lan
Susta Gianluca
lan
Weber Henri
lan
Winkler Iuliu
lan
Zahradil Jan
lan
Andersdotter Amelia
Namestnica
Andrs Barea Josefa
ANDRES BAREA

Namestnica
Balzani Francesca
Namestnica
Bearder Catherine
Namestnica
Bov Jos BOVEJOSE

Namestnik
Cuta George Sabin CUTAS

Namestnik
David Mrio MARIO

Namestnik
De Albert
DESS

Namestnik
Glante Norbert
Namestnik
Glattfelder Bla BELA

Namestnik
Handzlik Magorzata
MALGORZATA

Namestnica
Hnin Jacky
HENIN

Namestnik
Iacolino Salvatore
Namestnik
Kamall Syed
Namestnik
Kasoulides Ioannis
Namestnik
Koch-Mehrin Silvana
Namestnica
Koppa Maria Eleni
Namestnica
Kstinger Elisabeth
KOSTINGER

Namestnica
Leichtfried Jrg JORG

Namestnik
Le Pen Marine
Namestnica
McClarkin Emma
Namestnica
Nevealov Katarna NEVEDALOVAKATARINA

Namestnica
Ransdorf Miloslav
Namestnik
Rouek Libor ROUCEK

Namestnik
Safi Tokia
SAIFI

Namestnica
Salvini Matteo
Namestnik
Schaake Marietje
Namestnica
Szymaski Konrad SZYMANSKI

Namestnik
Vaidere Inese
Namestnica
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK

Namestnik
Zalba Bidegain Pablo
Namestnik

< Odbor za proraun


Lamassoure Alain
Predsednik
Dehaene Jean-Luc
Podpredsednik
Haug Jutta
Podpredsednica
Kalfin Ivailo
Podpredsednik
Lyon George
Podpredsednik
Andreasen Marta
lanica
Ashworth Richard
lan
Balzani Francesca
lanica
Bge Reimer
BOGE

lan
Brzobohat Zuzana
BRZOBOHATA

lanica
Cottigny Jean Louis
lan
Cozzolino Andrea
lan
Durant Isabelle
lanica
Elles James
lan
Frm Gran
FARMGORAN

lan
Fernandes Jos Manuel
JOSE MANUEL

lan
Gardiazbal Rubial Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lanica
Garriga Polledo Salvador
lan
Geier Jens
lan
Godmanis Ivars
lan
Grle Ingeborg GRASSLE

lanica
Hartong Lucas
lan
Hohlmeier Monika
lanica
Jdrzejewska Sidonia JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
lanica
Jensen Anne E.
lanica
Kozlk Sergej
KOZLIK
lan
Kozowski Jan KOZLOWSKI

lan
La Via Giovanni
lan
Matera Barbara
lanica
Morganti Claudio
lan
Mulder Jan
lan
Myn Vojtch
MYNARVOJTECH

lan
Naranjo Escobar Juan JUAN ANDRES

Andrs
lan
Neynsky Nadezhda
lanica
Remek Vladimr VLADIMIR

lan
Riquet Dominique
lan
Salatto Potito
lan
Sousa Alda
lanica
Surjn Lszl
SURJANLASZLO
lan
Trpel Helga
TRUPEL

lanica
Vaughan Derek
lan
Werthmann Angelika
lanica
Wosowicz Jacek WLOSOWICZ

lan
Alfonsi Franois FRANCOIS

Namestnik
Alvaro Alexander
Namestnik
Balz Burkhard
Namestnik
Belder Bastiaan
Namestnik
Bendtsen Bendt
Namestnik
Bonsignore Vito
Namestnik
Brantner Franziska
Katharina
Namestnica
Carvalho Maria Da Graa
MARIA DA GRACA

Namestnica
Daerden Frdric
FREDERIC

Namestnik
Danjean Arnaud
Namestnik
Eppink Derk Jan
Namestnik
Fajmon Hynek
Namestnik
Ferreira Joo
JOAO

Namestnik
Gerbrandy Gerben-Jan
Namestnik
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
Namestnica
Goerens Charles
Namestnik
Grech Louis
Namestnik
Hankiss gnes AGNES

Namestnica
Herczog Edit
Namestnica
Jahr Peter
Namestnik
Klute Jrgen
JURGEN

Namestnik
Kovcs Bla KOVACSBELA

Namestnik
Krehl Constanze Angela
Namestnica
Maka VladimrMANKAVLADIMIR

Namestnik
Mazzoni Erminia
Namestnica
Muiz De Urquiza Mara MUNIZ DE URQUIZAMARIA

Namestnica
Olbrycht Jan
Namestnik
Paksas Rolandas
Namestnik
Papastamkos Georgios
Namestnik
Paka Jaroslav
PASKA
Namestnik
Rbig Paul
RUBIG

Namestnik
Saryusz-Wolski Jacek
Namestnik
Silvestris Sergio Paolo
Francesco
Namestnik
astn Peter STASTNY

Namestnik
Stavrakakis Georgios
Namestnik
Steinruck Jutta
Namestnica
Stolojan Theodor Dumitru
Namestnik
Susta Gianluca
Namestnik
Torvalds Nils
Namestnik
Trautmann Catherine
Namestnica
Vlean Adina-Ioana
VALEAN

Namestnica

< Odbor za proraunski


nadzor
Theurer Michael
Predsednik
Ivanova Iliana
Podpredsednica
Liberadzki Bogusaw
BOGUSLAW

Podpredsednik
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

Podpredsednik
Staes Bart
Podpredsednik
Andreasen Marta
lanica
Audy Jean-Pierre
lan
Ayala Sender Ins INES
lanica
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

lan
Brzobohat Zuzana BRZOBOHATA

lanica
ekov Andrea CESKOVA

lanica
Crocetta Rosario
lan
Czarnecki Ryszard
lan
Deutsch Tams TAMAS

lan
Ehrenhauser Martin
lan
Geier Jens
lan
Gerbrandy Gerben-Jan
lan
Grle Ingeborg GRASSLE

lanica
Husling Martin HAUSLING

lan
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

lan
Macovei Monica Luisa
lanica
Mulder Jan
lan
Ortiz Vilella Eva
lanica
Patriciello Aldo
lan
Rivellini Crescenzio
lan
Rbig Paul
RUBIG

lan
Sarvamaa Petri
lan
Skylakakis Theodoros
lan
Sndergaard Sren Bo
SONDERGAARDSOREN BO
lan
Stavrakakis Georgios
lan
Alfano Sonia
Namestnica
Andersdotter Amelia
Namestnica
Balzani Francesca
Namestnica
Berman Thijs
Namestnik
Bradbourn Philip
Namestnik
Chatzimarkakis Jorgo
Namestnik
Davies Chris
Namestnik
De Mita Luigi Ciriaco
Namestnik
Eppink Derk Jan
Namestnik
Fjellner Christofer
Namestnik
Hartong Lucas
Namestnik
Herczog Edit
Namestnica
Hohlmeier Monika
Namestnica
Jdrzejewska Sidonia
JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
Namestnica
Joly Eva
Namestnica
de Jong Cornelis
Namestnik
Kalfin Ivailo
Namestnik
de Lange Esther
Namestnica
Le Brun Agns
AGNES

Namestnica
Marinescu Marian-Jean
Namestnik
Mathieu Vronique VERONIQUE

Namestnica
Myn Vojtch
MYNARVOJTECH

Namestnik
Olbrycht Jan
Namestnik
Pieper Markus
Namestnik
Schmidt Olle
Namestnik
Siekierski Czesaw Adam CZESLAW ADAM

Namestnik
Vanhecke Frank
Namestnik
Vaughan Derek
Namestnik
Weiler Barbara
Namestnica

< Odbor za ekonomske in


monetarne zadeve
Bowles Sharon
Predsednica
McCarthy Arlene
Podpredsednica
Scicluna Edward
Podpredsednik
Stolojan Theodor Dumitru
Podpredsednik
Zalba Bidegain Pablo
Podpredsednik
Balz Burkhard
lan
Bsescu Elena
BASESCU

lanica
Besset Jean-Paul
lan
Binev Slavi
lan
Bloom Godfrey
lan
Bullmann Udo
lan
Chountis Nikolaos
lan
Cuta George Sabin
CUTAS

lan
Dati Rachida
lanica
Domenici Leonardo
lan
Eppink Derk Jan
lan
Feio Diogo
lan
Ferber Markus
lan
Ferreira Elisa
lanica
Gll-Pelcz Ildik GALL-PELCZILDIKO

lanica
Gauzs Jean-Paul
GAUZES

lan
Giegold Sven
lan
Goulard Sylvie
lanica
Hoang Ngoc Liem
lan
Hkmark Gunnar HOKMARK

lan
Kamall Syed
lan
Karas Othmar
lan
Klinz Wolf
lan
Klute Jrgen
JURGEN

lan
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
lanica
Lamberts Philippe
lan
Langen Werner
lan
Lulling Astrid
lanica
Martin Hans-Peter
lan
Nitras Sawomir Witold
SLAWOMIR WITOLD

lan
Padar Ivari
lan
Pallone Alfredo
lan
Podimata Anni
lanica
Snchez Presedo Antoln
SANCHEZ PRESEDOANTOLIN

lan
Schmidt Olle
lan
Simon Peter
lan
Skinner Peter
lan
Strejek Ivo
STREJCEK

lan
Swinburne Kay
lanica
Terho Sampo
lan
Thyssen Marianne
lanica
Tremosa i Balcells Ramon
lan
Wortmann-Kool Corien
lanica
Andreasen Marta
Namestnica
Auconie Sophie
Namestnica
Audy Jean-Pierre
Namestnik
Bers Pervenche
BERES
Namestnica
Berman Thijs
Namestnik
Bokros Lajos
Namestnik
Casa David
Namestnik
del Castillo Vera Pilar
Namestnica
De Backer Philippe
Namestnik
Dorfmann Herbert
Namestnik
Eickhout Bas
Namestnik
El Khadraoui Sad
SAID

Namestnik
Essayah Sari
Namestnica
Ford Vicky
Namestnica
Fox Ashley
Namestnik
Garriga Polledo Salvador
Namestnik
Goebbels Robert
Namestnik
Gollnisch Bruno
Namestnik
Gualtieri Roberto
Namestnik
Guerrero Salom Enrique
Namestnik
Hndel Thomas
HANDEL

Namestnik
Hbner Danuta Maria
HUBNER

Namestnica
in 't Veld Sophia
Namestnica
Ivanova Iliana
Namestnica
Jazowiecka Danuta JAZLOWIECKA
Namestnica
Jensen Anne E.
Namestnica
Joly Eva
Namestnica
Jrgensen Dan JORGENSEN

Namestnik
Kari Krijnis
KARINSKRISJANIS

Namestnik
Kleva Mojca
Namestnica
Ludvigsson Olle
Namestnik
Mann Thomas
Namestnik
Matias Marisa
Namestnica
Mauro Mario
Namestnik
Melo Nuno
Namestnik
Mitchell Gay
Namestnik
Morganti Claudio
Namestnik
Pietikinen Sirpa
PIETIKAINEN

Namestnica
Pittella Gianni
Namestnik
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
Namestnica
Rapkay Bernhard
Namestnik
Schwab Andreas
Namestnik
Skylakakis Theodoros
Namestnik
Stihler Catherine
Namestnica
Torvalds Nils
Namestnik
Turunen Emilie
Namestnica
Zijlstra Auke
Namestnik
Zle Roberts
ZILE

Namestnik

< Odbor za zaposlovanje in


socialne zadeve
Bers Pervenche
BERES

Predsednica
Hirsch Nadja
Podpredsednica
Mann Thomas
Podpredsednik
Schroedter Elisabeth
Podpredsednica
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

Podpredsednica
Bastos Regina
lanica
Bauer Edit
lanica
Becker Heinz K.
lan
Bennahmias Jean-Luc
lan
Bennion Phil
lan
Bizzotto Mara
lanica
Blinkeviit Vilija
BLINKEVICIUTE

lanica
Boulland Philippe
lan
Cabrnoch Milan
lan
Casa David
lan
Cercas Alejandro
lan
Christensen Ole
lan
Clark Derek Roland
lan
Cliveti Minodora
lanica
Cornelissen Marije
lanica
Costello Emer
lanica
Cozzolino Andrea
lan
Daerden Frdric
FREDERIC

lan
Delli Karima
lanica
Essayah Sari
lanica
Falbr Richard
lan
Hndel Thomas
HANDEL

lan
Harkin Marian
lanica
Helmer Roger
lan
Hughes Stephen
lan
Jazowiecka Danuta JAZLOWIECKA
lanica
Kastler Martin
lan
Ksa dm
KOSAADAM

lan
Lambert Jean
lanica
Le Hyaric Patrick
lan
Le Pen Marine
lanica
Lope Fontagn Veronica
LOPE FONTAGNE

lanica
Ludvigsson Olle
lan
Morin-Chartier Elisabeth
lanica
ry Csaba
ORY

lan
Oviir Siiri
lanica
Poupakis Konstantinos
lan
Rapti Sylvana
lanica
Ronzulli Licia
lanica
Sinclaire Nicole
lanica
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
lanica
Steinruck Jutta
lanica
Ungureanu Traian
lan
Zanoni Andrea
lan
Allam Magdi Cristiano
Namestnik
Angelilli Roberta
Namestnica
Bach Georges
Namestnik
Benarab-Attou Malika
Namestnica
Bratkowski Arkadiusz
Tomasz
Namestnik
Bullmann Udo
Namestnik
Castex Franoise
FRANCOISE

Namestnica
Cofferati Sergio Gaetano
Namestnik
Cymaski Tadeusz CYMANSKI
Namestnik
De Backer Philippe
Namestnik
Deutsch Tams TAMAS

Namestnik
Estrela Edite
Namestnica
Gallo Marielle
Namestnica
Giegold Sven
Namestnik
Gncz Kinga
GONCZ

Namestnica
Grle Ingeborg
GRASSLE
Namestnica
Grosch Mathieu
Namestnik
Gutirrez Prieto Sergio
GUTIERREZ PRIETO

Namestnik
Howitt Richard
Namestnik
Hyusmenova Filiz Hakaeva
Namestnica
Iotova Iliana Malinova
Namestnica
Jaakonsaari Liisa
Namestnica
Jrka Lvia
JAROKALIVIA
Namestnica
Jdrzejewska Sidonia JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
Namestnica
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
Namestnica
Kacin Jelko
Namestnik
Kelam Tunne
Namestnik
Koch Dieter-Lebrecht
Namestnik
Kozowski JanKOZLOWSKI
Namestnik
McIntyre Anthea
Namestnica
Malinov Svetoslav Hristov
Namestnik
Mnescu Ramona Nicole
MANESCU

Namestnica
Manner Riikka
Namestnica
Murphy Paul
Namestnik
Obermayr Franz
Namestnik
Oomen-Ruijten Ria
Namestnica
Papadopoulou Antigoni
Namestnica
Regner Evelyn
Namestnica
Sartori Amalia
Namestnica
Senyszyn Joanna
Namestnica
Sippel Birgit
Namestnica
Sgor Csaba
SOGOR

Namestnik
Terho Sampo
Namestnik
Toussas Georgios
Namestnik
Turunen Emilie
Namestnica
Zimmer Gabriele
Namestnica

< Odbor za okolje, javno


zdravje in varnost hrane
Groote Matthias
Predsednik
Gerbrandy Gerben-Jan
Podpredsednik
Jrgensen Dan
JORGENSEN

Podpredsednik
Schlyter Carl
Podpredsednik
Anderson Martina
lanica
Antonescu Elena Oana
lanica
Arsenis Kriton
lan
Auconie Sophie
lanica
Ayuso Pilar
lanica
Bartolozzi Paolo
lan
Blier Sandrine
BELIER

lanica
Berlato Sergio
lan
Bokros Lajos
lan
Cabrnoch Milan
lan
Callanan Martin
lan
Childers Nessa
lanica
Cochet Yves
lan
Cymaski Tadeusz
CYMANSKI

lan
Davies Chris
lan
Delvaux Anne
lanica
Eickhout Bas
lan
Estrela Edite
lanica
Evans Jill
lanica
Florenz Karl-Heinz
lan
Gardini Elisabetta
lanica
Griffin Nick
lan
Grossette Franoise
GROSSETETEFRANCOISE

lanica
Gutirrez-Cortines Cristina GUTIERREZ-CORTINES

lanica
Hassi Satu
lanica
Hibner Jolanta Emilia
lanica
Kadenbach Karin
lanica
Kla Christa
KLASS

lanica
Korhola Eija-Riitta
lanica
Krahmer Holger
lan
de Lange Esther
lanica
Leinen Jo
lan
Lepage Corinne
lanica
Liese Peter
lan
Liotard Kartika Tamara
lanica
McAvan Linda
lanica
Mazej Kukovi Zofija
MAZEJ KUKOVIC

lanica
Morknait-Mikulnien MORKUNAITE-MIKULENIENERADVILE

Radvil
lanica
Nuttall Paul
lan
Ouzk Miroslav
OUZKY
lan
Panayotov Vladko Todorov
lan
Pargneaux Gilles
lan
Parvanova Antonyia
lanica
Perello Rodriguez Andres
lan
Pirillo Mario
lan
Poc Pavel
lan
Ries Frdrique
FREDERIQUE
lanica
Rosbach Anna
lanica
Rossi Oreste
lan
Roth-Behrendt Dagmar
lanica
adurskis Krlis
SADURSKISKARLIS

lan
Srbu Daciana Octavia
SARBU

lanica
Schnellhardt Horst
lan
Seeber Richard
lan
Skylakakis Theodoros
lan
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Tnsescu Claudiu Ciprian
TANASESCU

lan
Tatarella Salvatore
lan
Ulmer Thomas
lan
Weisgerber Anja
lanica
Westlund sa ASA
lanica
Willmott Glenis
lanica
Wils Sabine
lanica
Yannakoudakis Marina
lanica
Arias Echeverra Pablo
ARIAS ECHEVERRIA

Namestnik
Auken Margrete
Namestnica
Ayala Sender Ins
INES

Namestnica
Bnki Erik
BANKI
Namestnik
Bloom Godfrey
Namestnik
Borsellino Rita
Namestnica
Brepoels Frieda
Namestnica
Buoi Cristian Silviu
BUSOI

Namestnik
Chrysogelos Nikos
Namestnik
Cliveti Minodora
Namestnica
van Dalen Peter
Namestnik
De Veyrac Christine
Namestnica
Fernandes Jos Manuel
JOSE MANUEL

Namestnik
Ferreira Joo
JOAO

Namestnik
Fjellner Christofer
Namestnik
Ford Vicky
Namestnica
Foster Jacqueline
Namestnica
Franco Gaston
Namestnik
Garca-Hierro Caraballo GARCIA-HIERRO CARABALLO

Dolores
Namestnica
Gierek Adam
Namestnik
Girling Julie
Namestnica
Harms Rebecca
Namestnica
Haug Jutta
Namestnica
Herranz Garca Esther
HERRANZ GARCIA

Namestnica
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

Namestnik
Jordan Romana
Namestnica
Juvin Philippe
Namestnik
Kaczmarek Filip
Namestnik
Kalinowski Jarosaw JAROSLAW

Namestnik
Koumoutsakos Georgios
Namestnik
Kozlk Sergej KOZLIK

Namestnik
McGuinness Mairead
Namestnica
Manders Toine
Namestnik
Manner Riikka
Namestnica
Matlka Ji
MASTALKAJIRI

Namestnik
Merkies Judith A.
Namestnica
Mikolik Miroslav MIKOLASIK

Namestnik
Nicholson James
Namestnik
Ortiz Vilella Eva
Namestnica
Paleckis Justas Vincas
Namestnik
Paulsen Marit
Namestnica
Peterle Alojz
Namestnik
Prodi Vittorio
Namestnik
Reimers Britta
Namestnica
Rivasi Michle
MICHELE

Namestnica
Rivellini Crescenzio
Namestnik
Schaldemose Christel
Namestnica
Schnieber-Jastram Birgit
Namestnica
Scicluna Edward
Namestnik
Scott Giancarlo
SCOTTA

Namestnik
Sommer Renate
Namestnica
Sophocleous Sophocles
Namestnik
Sousa Alda
Namestnica
Stadler Ewald
Namestnik
Staes Bart
Namestnik
Stevenson Struan
Namestnik
Tabajdi Csaba Sndor
CSABA SANDOR

Namestnik
Taylor Rebecca
Namestnica
Theocharous Eleni
Namestnica
Thyssen Marianne
Namestnica
Ulvskog Marita
Namestnica
Urutchev Vladimir
Namestnik
Van Brempt Kathleen
Namestnica
Vigenin Kristian
Namestnik
de Villiers Philippe
Namestnik
Zborsk Anna
ZABORSKA

Namestnica
Zanoni Andrea
Namestnik

< Odbor za industrijo,


raziskave in energetiko
Sartori Amalia
Predsednica
Droutsas Dimitrios
Podpredsednik
Rohde Jens
Podpredsednik
Toia Patrizia
Podpredsednica
Toenovsk Even
TOSENOVSKYEVZEN
Podpredsednik
Albertini Gabriele
lan
Andersdotter Amelia
lanica
Andrs Barea Josefa ANDRES BAREA

lanica
Audy Jean-Pierre
lan
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

lan
Belet Ivo
lan
Bendtsen Bendt
lan
Bezina Jan
BREZINA

lan
Btikofer Reinhard BUTIKOFER

lan
Carvalho Maria Da Graa
MARIA DA GRACA

lanica
del Castillo Vera Pilar
lanica
Chichester Giles
lan
Creutzmann Jrgen JURGEN

lan
Crowley Brian
lan
Ehler Christian
lan
Ford Vicky
lanica
Franco Gaston
lan
Gierek Adam
lan
Glante Norbert
lan
Goebbels Robert
lan
Gyrk Andrs
GYURKANDRAS
lan
Hall Fiona
lanica
Hnin Jacky
HENIN

lan
Herczog Edit
lanica
Johansson Kent
lan
Jordan Romana
lanica
Kari Krijnis
KARINSKRISJANIS

lan
Kolarska-Bobiska Lena KOLARSKA-BOBINSKA
lanica
Kovcs Bla
KOVACSBELA

lan
Lamberts Philippe
lan
Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz
lan
Matias Marisa
lanica
Merkies Judith A.
lanica
Niebler Angelika
lanica
Paksas Rolandas
lan
Paka Jaroslav
PASKA

lan
Patriciello Aldo
lan
Prodi Vittorio
lan
Ransdorf Miloslav
lan
Reul Herbert
lan
Riera Madurell Teresa
lanica
Rivasi Michle MICHELE

lanica
Rbig Paul
RUBIG

lan
Sed i Alabart Salvador SEDO I ALABART

lan
Sosa Wagner Francisco
lan
Szymaski Konrad SZYMANSKI

lan
Thomsen Britta
lanica
Trautmann Catherine
lanica
Tsoukalas Ioannis A.
lan
Turmes Claude
lan
Tzavela Niki
lanica
Ulvskog Marita
lanica
Urutchev Vladimir
lan
Vlean Adina-Ioana
VALEAN

lanica
Van Brempt Kathleen
lanica
Vidal-Quadras Alejo
lan
van Baalen Johannes
Cornelis
Namestnik
Badia i Cutchet Maria
Namestnica
Berlinguer Luigi
Namestnik
Buzek Jerzy
Namestnik
Cancian Antonio
Namestnik
Caspary Daniel
Namestnik
Cochet Yves
Namestnik
Comi Lara
Namestnica
Correia de Campos Antnio
ANTONIO FERNANDO

Fernando
Namestnik
van Dalen Peter
Namestnik
Dati Rachida
Namestnica
De Angelis Francesco
Namestnik
Enciu Ioan
Namestnik
Garcs Ramn Vicente GARCES RAMON

Miguel
Namestnik
Gardini Elisabetta
Namestnica
Griffin Nick
Namestnik
Grbarczyk Marek Jzef GROBARCZYKMAREK JOZEF

Namestnik
Groote Matthias
Namestnik
Grossette Franoise
GROSSETETEFRANCOISE
Namestnica
Grzyb Andrzej
Namestnik
Gutirrez-Cortines Cristina
GUTIERREZ-CORTINES

Namestnica
Hadjigeorgiou Takis
Namestnik
Harms Rebecca
Namestnica
Hassi Satu
Namestnica
Helmer Roger
Namestnik
Hibner Jolanta Emilia
Namestnica
Hkmark Gunnar HOKMARK

Namestnik
Jadot Yannick
Namestnik
Kalfin Ivailo
Namestnik
Karim Sajjad
Namestnik
Kelly Sen
SEAN

Namestnik
Korhola Eija-Riitta
Namestnica
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT
Namestnik
Krahmer Holger
Namestnik
Lange Bernd
Namestnik
Langen Werner
Namestnik
Lepage Corinne
Namestnica
Marinescu Marian-Jean
Namestnik
Mazej Kukovi Zofija MAZEJ KUKOVIC

Namestnica
Mszros Alajos
MESZAROS
Namestnik
Mirsky Alexander
Namestnik
Motti Tiziano
Namestnik
van Nistelrooij Lambert
Namestnik
Panayotov Vladko Todorov
Namestnik
Pieper Markus
Namestnik
Pirillo Mario
Namestnik
Poc Pavel
Namestnik
Proust Franck
Namestnik
Provera Fiorello
Namestnik
Remek Vladimr VLADIMIR

Namestnik
Ries Frdrique
FREDERIQUE

Namestnica
Rossi Oreste
Namestnik
Saudargas Algirdas
Namestnik
Skinner Peter
Namestnik
Smith Alyn
Namestnik
Stassen Laurence J.A.J.
Namestnica
Takkula Hannu
Namestnik
icu Silvia-Adriana
TICAU

Namestnica
Weber Henri
Namestnik
Winkler Hermann
Namestnik
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA
Namestnica

< Odbor za notranji trg in


varstvo potronikov
Harbour Malcolm
Predsednik
Grech Louis
Podpredsednik
Pietikinen Sirpa
PIETIKAINEN

Podpredsednica
Trematerra Gino
Podpredsednik
Vergnaud Bernadette
Podpredsednica
Arias Echeverra Pablo
ARIAS ECHEVERRIA

lan
Bielan Adam
lan
Buoi Cristian Silviu
BUSOI

lan
Chatzimarkakis Jorgo
lan
Cofferati Sergio Gaetano
lan
Collin-Langen Birgit
lanica
Colman Trevor
lan
Comi Lara
lanica
Corazza Bildt Anna Maria
lanica
Correia de Campos Antnio ANTONIO FERNANDO

Fernando
lan
Engstrm Christian
ENGSTROM

lan
Garcs Ramn Vicente GARCES RAMON

Miguel
lan
Gebhardt Evelyne
lanica
Gustafsson Mikael
lan
Handzlik Magorzata
MALGORZATA

lanica
Ivanova Iliana
lanica
de Jong Cornelis
lan
Juvin Philippe
lan
Kalniete Sandra
lanica
Kounk Edvard KOZUSNIK

lan
Manders Toine
lan
Mayer Hans-Peter
lan
Motti Tiziano
lan
Obermayr Franz
lan
Prendergast Phil
lanica
Repo Mitro
lan
Rochefort Robert
lan
Roithov ZuzanaROITHOVA

lanica
Rhle Heide
RUHLE

lanica
Salvini Matteo
lan
Schaldemose Christel
lanica
Schwab Andreas
lan
Stihler Catherine
lanica
Thun und Hohenstein Ra ROZA GRAFIN VON

Grfin von
lanica
Turunen Emilie
lanica
Weiler Barbara
lanica
Baldassarre Raffaele
Namestnik
Bastos Regina
Namestnica
Berra Nora
Namestnica
Borghezio Mario
Namestnik
Busuttil Simon
Namestnik
van de Camp Wim
Namestnik
Creutzmann Jrgen JURGEN

Namestnik
Engel Frank
Namestnik
Fox Ashley
Namestnik
Gallo Marielle
Namestnica
Gll-Pelcz Ildik GALL-PELCZILDIKO

Namestnica
Gyrk Andrs
GYURKANDRAS
Namestnik
Hedh Anna
Namestnica
Hoang Ngoc Liem
Namestnik
Hudghton Ian
Namestnik
Irigoyen Prez Mara IRIGOYEN PEREZMARIA

Namestnica
Karas Othmar
Namestnik
Le Grip Constance
Namestnica
Lkkegaard Morten
LOKKEGAARD
Namestnik
McClarkin Emma
Namestnica
Moraes Claude
Namestnik
Panzeri Pier Antonio
Namestnik
Parvanova Antonyia
Namestnica
Poupakis Konstantinos
Namestnik
Rapti Sylvana
Namestnica
Schmidt Olle
Namestnik
Sehnalov Olga SEHNALOVA

Namestnica
Siwiec Marek
Namestnik
Sndergaard Sren Bo SONDERGAARDSOREN BO

Namestnik
Strejek Ivo STREJCEK

Namestnik
Szegedi Csand
CSANAD

Namestnik
Tarabella Marc
Namestnik
Triantaphyllides Kyriacos
Namestnik
Trzaskowski Rafa RAFAL

Namestnik
Verheyen Sabine
Namestnica
Weidenholzer Josef
Namestnik
Weisgerber Anja
Namestnica
Westphal Kerstin
Namestnica
danoka Tatjana
ZDANOKA

Namestnica
< Odbor za promet in
turizem
Simpson Brian
Predsednik
van Dalen Peter
Podpredsednik
Koch Dieter-Lebrecht
Podpredsednik
icu Silvia-Adriana
TICAU

Podpredsednica
Allam Magdi Cristiano
lan
Ayala Sender Ins
INES

lanica
Bach Georges
lan
Bnki Erik
BANKI

lan
Bilbao Barandica Izaskun
lanica
Bradbourn Philip
lan
Cancian Antonio
lan
Cramer Michael
lan
Cuschieri Joseph
lan
De Backer Philippe
lan
De Veyrac Christine
lanica
El Khadraoui Sad
SAID

lan
Ertug Ismail
lan
Fidanza Carlo
lan
Fleckenstein Knut
lan
Foster Jacqueline
lanica
Gollnisch Bruno
lan
de Grandes Pascual Luis
lan
Grosch Mathieu
lan
Higgins Jim
lan
Imbrasas Juozas
lan
Kohlek Jaromr
KOHLICEKJAROMIR

lan
Koumoutsakos Georgios
lan
Kuhn Werner
lan
Leichtfried Jrg JORG

lan
Liberadzki Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Lichtenberger Eva
lanica
Marinescu Marian-Jean
lan
Meissner Gesine
lanica
Nattrass Mike
lan
Pirker Hubert
lan
Sarvamaa Petri
lan
Sassoli David-Maria
lan
Savisaar-Toomast Vilja
lanica
Sehnalov Olga
SEHNALOVA

lanica
Serracchiani Debora
lanica
Taylor Keith
lan
Toussas Georgios
lan
Uggias Giommaria
lan
Vlasto Dominique
lanica
Zasada Artur
lan
Zle Roberts
ZILE

lan
Albertini Gabriele
Namestnik
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

Namestnik
Bearder Catherine
Namestnica
Bennion Phil
Namestnik
Bicep Jean-Jacob
Namestnik
Bizzotto Mara
Namestnica
Cozzolino Andrea
Namestnik
Danellis Spyros
Namestnik
Dantin Michel
Namestnik
Durant Isabelle
Namestnica
Estars Ferragut Rosa
ESTARAS FERRAGUT

Namestnica
Ferber Markus
Namestnik
Ferreira Elisa
Namestnica
Florenz Karl-Heinz
Namestnik
Gahler Michael
Namestnik
Gardiazbal Rubial Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Namestnica
Griesbeck Nathalie
Namestnica
Gurmai Zita
Namestnica
Ibrisagic Anna
Namestnica
Kamall Syed
Namestnik
Kammerevert Petra
Namestnica
Klinz Wolf
Namestnik
Ksa dm
KOSAADAM

Namestnik
Kurski Jacek Olgierd
Namestnik
Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz
Namestnik
Milana Guido
Namestnik
Pargneaux Gilles
Namestnik
Pacu Ioan Mircea
PASCU

Namestnik
Pttering Hans-Gert
POTTERING

Namestnik
Riquet Dominique
Namestnik
Rosbach Anna
Namestnica
Rubiks Alfreds
Namestnik
Stoyanov Emil
Namestnik
Tatarella Salvatore
Namestnik
Teixeira Nuno
Namestnik
Tremosa i Balcells Ramon
Namestnik
Ulmer Thomas
Namestnik
Van Orden Geoffrey
Namestnik
Vergnaud Bernadette
Namestnica
Vlask OldichVLASAKOLDRICH

Namestnik
Wils Sabine
Namestnica
Wortmann-Kool Corien
Namestnica
Zemke Janusz Wadysaw
JANUSZ WLADYSLAW

Namestnik
Zribi Karim
ZERIBI
Namestnik

< Odbor za regionalni


razvoj
Hbner Danuta Maria
HUBNER

Predsednica
Chrysogelos Nikos
Podpredsednik
Hyusmenova Filiz Hakaeva
Podpredsednica
Pieper Markus
Podpredsednik
Stavrakakis Georgios
Podpredsednik
Alfonsi Franois FRANCOIS

lan
Alves Lus Paulo
LUIS PAULO

lan
Angourakis Charalampos
lan
Bearder Catherine
lanica
Bicep Jean-Jacob
lan
Botinaru Victor BOSTINARU

lan
Bufton John
lan
Cadec Alain
lan
Caronna Salvatore
lan
Czarnecki Ryszard
lan
De Angelis Francesco
lan
Deutsch Tams
TAMAS

lan
Estars Ferragut Rosa
ESTARAS FERRAGUT

lanica
Hortefeux Brice
lan
Iovine Vincenzo
lan
Irigoyen Prez Mara
IRIGOYEN PEREZMARIA

lanica
Kelly Sen
SEAN

lan
Kleva Mojca
lanica
Krehl Constanze Angela
lanica
Kurski Jacek Olgierd
lan
Luhan Petru Constantin
lan
ukacijewska Elbieta LUKACIJEWSKAELZBIETA KATARZYNA

Katarzyna
lanica
Mnescu Ramona Nicole MANESCU

lanica
Maka Vladimr
MANKAVLADIMIR

lan
Manner Riikka
lanica
Matula Iosif
lan
Mazzoni Erminia
lanica
Mikolik Miroslav MIKOLASIK
lan
Miranda Ana
lanica
Nilsson Jens
lan
van Nistelrooij Lambert
lan
Olbrycht Jan
lan
Olejniczak Wojciech Micha
WOJCIECH MICHAL

lan
Omarjee Younous
lan
Porba Tomasz Piotr
POREBA
lan
Smolkov Monika SMOLKOVA

lanica
Stadler Ewald
lan
Szegedi Csand CSANAD

lan
Teixeira Nuno
lan
Uspaskich Viktor
lan
de Villiers Philippe
lan
Vlask Oldich
VLASAKOLDRICH
lan
Westphal Kerstin
lanica
Winkler Hermann
lan
Zeller Joachim
lan
Anderson Martina
Namestnica
Antinoro Antonello
Namestnik
Bennahmias Jean-Luc
Namestnik
Bezina Jan
BREZINA
Namestnik
Cozzolino Andrea
Namestnik
Cuschieri Joseph
Namestnik
Dncil Vasilica Viorica
DANCILA

Namestnica
Delli Karima
Namestnica
Domenici Leonardo
Namestnik
Ernst Cornelia
Namestnica
Falbr Richard
Namestnik
Gallagher Pat the Cope
Namestnik
Garca Prez Iratxe
GARCIA PEREZ

Namestnica
Geier Jens
Namestnik
Godmanis Ivars
Namestnik
Grze Catherine
GREZE

Namestnica
Imbrasas Juozas
Namestnik
Kadenbach Karin
Namestnica
Kirilov Evgeni
Namestnik
Kolarska-Bobiska Lena KOLARSKA-BOBINSKA

Namestnica
Kovatchev Andrey
Namestnik
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
Namestnica
Lope Fontagn Veronica
LOPE FONTAGNE

Namestnica
Morknait-Mikulnien MORKUNAITE-MIKULENIENERADVILE

Radvil
Namestnica
Nicholson James
Namestnik
Padar Ivari
Namestnik
Paka Jaroslav
PASKA

Namestnik
Patriciello Aldo
Namestnik
Piotrowski Mirosaw
MIROSLAW

Namestnik
Ponga Maurice
Namestnik
Reul Herbert
Namestnik
Rhle Heide
RUHLE

Namestnica
Sanchez-Schmid Marie- MARIE-THERESE

Thrse
Namestnica
Savisaar-Toomast Vilja
Namestnica
Schroedter Elisabeth
Namestnica
Scott Giancarlo
SCOTTA

Namestnik
Seeber Richard
Namestnik
Siekierski Czesaw Adam
CZESLAW ADAM
Namestnik
Simon Peter
Namestnik
Stoyanov Dimitar
Namestnik
Surjn Lszl
SURJANLASZLO

Namestnik
Theurer Michael
Namestnik
Tirolien Patrice
Namestnik
Toenovsk Even TOSENOVSKYEVZEN

Namestnik
Uggias Giommaria
Namestnik
Vaughan Derek
Namestnik
Weber Manfred
Namestnik
Winkler Iuliu
Namestnik

< Odbor za kmetijstvo in


razvoj podeelja
De Castro Paolo
Predsednik
Bov Jos
BOVEJOSE

Podpredsednik
Paulsen Marit
Podpredsednica
Siekierski Czesaw Adam
CZESLAW ADAM

Podpredsednik
Wojciechowski Janusz
Podpredsednik
Agnew John Stuart
lan
Andrieu Eric
lan
Aylward Liam
lan
Capoulas Santos Luis
Manuel
lan
Dncil Vasilica Viorica
DANCILA

lanica
Dantin Michel
lan
De Albert
DESS

lan
Dodds Diane
lanica
Dorfmann Herbert
lan
Duek Robert DUSEK

lan
Fajmon Hynek
lan
Gabriel Mariya
lanica
Garca Prez Iratxe GARCIA PEREZ

lanica
Girling Julie
lanica
Glattfelder Bla BELA

lan
Gutirrez Prieto Sergio GUTIERREZ PRIETO

lan
Husling Martin
HAUSLING

lan
Herranz Garca Esther HERRANZ GARCIA
lanica
Jahr Peter
lan
Jeggle Elisabeth
lanica
Kalinowski Jarosaw JAROSLAW

lan
Kstinger Elisabeth
KOSTINGER

lanica
Le Brun Agns
AGNES

lanica
Lyon George
lan
McGuinness Mairead
lanica
Mato Adrover Gabriel
lan
Nicholson James
lan
Niculescu Rare-Lucian
RARES-LUCIAN

lan
Olejniczak Wojciech Micha
WOJCIECH MICHAL

lan
Papastamkos Georgios
lan
Reimers Britta
lanica
Rodust Ulrike
lanica
Rubiks Alfreds
lan
Scott Giancarlo
SCOTTA

lan
Silvestris Sergio Paolo
Francesco
lan
Smith Alyn
lan
Tabajdi Csaba Sndor
CSABA SANDOR

lan
Tarabella Marc
lan
Alves Lus Paulo
LUIS PAULO

Namestnik
Ashworth Richard
Namestnik
Auken Margrete
Namestnica
Ayuso Pilar
Namestnica
Bartolozzi Paolo
Namestnik
Bufton John
Namestnik
Caronna Salvatore
Namestnik
Cercas Alejandro
Namestnik
Correa Zamora Mara MARIA AUXILIADORA

Auxiliadora
Namestnica
Corts Lastra Ricardo
CORTES LASTRA

Namestnik
Danellis Spyros
Namestnik
Eickhout Bas
Namestnik
Ertug Ismail
Namestnik
Evans Jill
Namestnica
Fidanza Carlo
Namestnik
Gauzs Jean-Paul
GAUZES

Namestnik
Goulard Sylvie
Namestnica
Harkin Marian
Namestnica
Johansson Kent
Namestnik
Kadenbach Karin
Namestnica
Kalniete Sandra
Namestnica
Kla Christa
KLASS

Namestnica
de Lange Esther
Namestnica
La Via Giovanni
Namestnik
Le Hyaric Patrick
Namestnik
Le Pen Jean-Marie
Namestnik
ukacijewska Elbieta
LUKACIJEWSKAELZBIETA KATARZYNA

Katarzyna
Namestnica
Lulling Astrid
Namestnica
McIntyre Anthea
Namestnica
Mathieu Vronique
VERONIQUE

Namestnica
Mayer Hans-Peter
Namestnik
Patro Neves Maria do Cu PATRAO NEVESMARIA DO CEU

Namestnica
Prendergast Phil
Namestnica
Srbu Daciana Octavia
SARBU

Namestnica
Sarvamaa Petri
Namestnik
Schaldemose Christel
Namestnica
Simpson Brian
Namestnik
Stoyanov Dimitar
Namestnik
Sturdy Robert
Namestnik
Tomaevski Valdemar TOMASEVSKI

Namestnik
Wosowicz Jacek
WLOSOWICZ

Namestnik
Zasada Artur
Namestnik
Zver Milan
Namestnik

< Odbor za ribitvo


Mato Adrover Gabriel
Predsednik
Cadec Alain
Podpredsednik
Milana Guido
Podpredsednik
Stevenson Struan
Podpredsednik
Antinoro Antonello
lan
Arsenis Kriton
lan
Davies Chris
lan
Farage Nigel
lan
Ferreira Joo
JOAO

lan
Fraga Estvez Carmen
FRAGA ESTEVEZ

lanica
Gallagher Pat the Cope
lan
Garca-Hierro Caraballo GARCIA-HIERRO CARABALLO

Dolores
lanica
Grbarczyk Marek Jzef
GROBARCZYKMAREK JOZEF

lan
Hudghton Ian
lan
Iotova Iliana Malinova
lanica
Kuhn Werner
lan
Le Pen Jean-Marie
lan
Lvin Isabella
LOVIN
lanica
Patro Neves Maria do Cu PATRAO NEVESMARIA DO CEU

lanica
Rivellini Crescenzio
lan
Rodust Ulrike
lanica
Romeva i Rueda Ral RAUL

lan
Thomas Isabelle
lanica
Torvalds Nils
lan
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK
lan
Besset Jean-Paul
Namestnik
Bilbao Barandica Izaskun
Namestnica
Bonsignore Vito
Namestnik
Capoulas Santos Luis
Manuel
Namestnik
Christensen Ole
Namestnik
Cottigny Jean Louis
Namestnik
Dodds Diane
Namestnica
Girling Julie
Namestnica
Harms Rebecca
Namestnica
Higgins Jim
Namestnik
Iturgaiz Angulo Carlos Jos
CARLOS JOSE

Namestnik
Le Hyaric Patrick
Namestnik
Lyon George
Namestnik
Matera Barbara
Namestnica
Meissner Gesine
Namestnica
Miranda Ana
Namestnica
Niculescu Rare-Lucian RARES-LUCIAN

Namestnik
Nilsson Jens
Namestnik
Nitras Sawomir Witold
SLAWOMIR WITOLD

Namestnik
Pirillo Mario
Namestnik
Rosbach Anna
Namestnica
Salavrakos Nikolaos
Namestnik
Snchez Presedo Antoln
SANCHEZ PRESEDOANTOLIN

Namestnik
Tsoukalas Ioannis A.
Namestnik

< Odbor za kulturo in


izobraevanje
Pack Doris
Predsednica
Bisky Lothar
Podpredsednik
Fontana Lorenzo
Podpredsednik
Lkkegaard Morten LOKKEGAARD

Podpredsednik
Trpel Helga TRUPEL

Podpredsednica
Bag Zoltn
BAGOZOLTAN

lan
Benarab-Attou Malika
lanica
Borys Piotr
lan
Cavada Jean-Marie
lan
Costa Silvia
lanica
Fisas Ayxela Santiago
lan
Honeyball Mary
lanica
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

lan
Kammerevert Petra
lanica
McClarkin Emma
lanica
Menndez del Valle Emilio
MENENDEZ DEL VALLE
lan
Migalski Marek Henryk
lan
Nevealov Katarna
NEVEDALOVAKATARINA

lanica
Paliadeli Chrysoula
lanica
Pittella Gianni
lan
Sanchez-Schmid Marie- MARIE-THERESE

Thrse
lanica
Schaake Marietje
lanica
Scurria Marco
lan
Stoyanov Emil
lan
Takkula Hannu
lan
Tks Lszl
TOKESLASZLO

lan
Vadim Tudor Corneliu
lan
Vattimo Gianni
lan
Vergiat Marie-Christine
lanica
Verheyen Sabine
lanica
Zver Milan
lan
Alfonsi Franois
FRANCOIS

Namestnik
Aylward Liam
Namestnik
Becker Heinz K.
Namestnik
Belet Ivo
Namestnik
Childers Nessa
Namestnica
Hirsch Nadja
Namestnica
Hughes Stephen
Namestnik
Kelly Sen
SEAN

Namestnik
Kirkhope Timothy
Namestnik
Lambsdorff Alexander Graf
Namestnik
Martin Hans-Peter
Namestnik
Matula Iosif
Namestnik
Mlenchon Jean-Luc MELENCHON

Namestnik
Milln Mon Francisco Jos
MILLAN MONFRANCISCO JOSE

Namestnik
Morin-Chartier Elisabeth
Namestnica
Nuttall Paul
Namestnik
Obiols Raimon
Namestnik
Papanikolaou Georgios
Namestnik
Posselt Bernd
Namestnik
Repo Mitro
Namestnik
Rochefort Robert
Namestnik
Sehnalov Olga SEHNALOVA

Namestnica
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
Namestnica
Smolkov Monika
SMOLKOVA

Namestnica
Swinburne Kay
Namestnica
Tnsescu Claudiu Ciprian TANASESCU
Namestnik
Tavares Rui
Namestnik
Thomas Isabelle
Namestnica
Thun und Hohenstein Ra
ROZA GRAFIN VON

Grfin von
Namestnica
Zanicchi Iva
Namestnica
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

Namestnica

< Odbor za pravne zadeve


Lehne Klaus-Heiner
Predsednik
Baldassarre Raffaele
Podpredsednik
Bodu Sebastian Valentin
Podpredsednik
Castex Franoise
FRANCOISE

Podpredsednica
Regner Evelyn
Podpredsednica
Berlinguer Luigi
lan
Engstrm Christian ENGSTROM

lan
Gallo Marielle
lanica
Gargani Giuseppe
lan
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Hfner Gerald
HAFNER

lan
Karim Sajjad
lan
Lpez-Istriz White Antonio
LOPEZ-ISTURIZ WHITE

lan
Masip Hidalgo Antonio
lan
Matlka Ji
MASTALKAJIRI

lan
Mszros Alajos MESZAROS

lan
Rapkay Bernhard
lan
Speroni Francesco Enrico
lan
Stoyanov Dimitar
lan
Taylor Rebecca
lanica
Thein Alexandra
lanica
Wieland Rainer
lan
Wikstrm Cecilia
WIKSTROM

lanica
Ziobro Zbigniew
lan
Zwiefka Tadeusz
lan
Albrecht Jan Philipp
Namestnik
Batten Gerard
Namestnik
Becali George
Namestnik
Borys Piotr
Namestnik
Bowles Sharon
Namestnica
Buoi Cristian Silviu
BUSOI

Namestnik
Cavada Jean-Marie
Namestnik
Cofferati Sergio Gaetano
Namestnik
Crowley Brian
Namestnik
de Grandes Pascual Luis
Namestnik
Honeyball Mary
Namestnica
Kounk Edvard
KOZUSNIK

Namestnik
Landsbergis Vytautas
Namestnik
Lichtenberger Eva
Namestnica
Lpez Aguilar Juan LOPEZ AGUILAR

Fernando
Namestnik
McCarthy Arlene
Namestnica
Mastella Clemente
Namestnik
Messerschmidt Morten
Namestnik
Niebler Angelika
Namestnica
Omarjee Younous
Namestnik
Rangel Paulo
Namestnik
Roth-Behrendt Dagmar
Namestnica
Szjer Jzsef
SZAJERJOZSEF

Namestnik
Voss Axel
Namestnik
Weber Henri
Namestnik

< Odbor za dravljanske


svoboine, pravosodje
in notranje zadeve
Lpez Aguilar Juan
LOPEZ AGUILAR

Fernando
Predsednik
Gl Kinga
GAL

Podpredsednica
Gncz Kinga
GONCZ
Podpredsednica
Iacolino Salvatore
Podpredsednik
in 't Veld Sophia
Podpredsednica
Albrecht Jan Philipp
lan
Alfano Sonia
lanica
Angelilli Roberta
lanica
Batten Gerard
lan
Bauer Edit
lanica
Borghezio Mario
lan
Borsellino Rita
lanica
Bozkurt Emine
lanica
Bratkowski Arkadiusz
Tomasz
lan
Busuttil Simon
lan
van de Camp Wim
lan
Claeys Philip
lan
Coelho Carlos
lan
Crocetta Rosario
lan
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn
DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

lan
Enciu Ioan
lan
Engel Frank
lan
Ernst Cornelia
lanica
Fajon Tanja
lanica
Flakov Beov Monika FLASIKOVA BENOVA

lanica
Flautre Hlne
HELENE

lanica
Griesbeck Nathalie
lanica
Guillaume Sylvie
lanica
Hankiss gnes AGNES

lanica
Hedh Anna
lanica
Jrka Lvia
JAROKALIVIA

lanica
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
lanica
Kirkhope Timothy
lan
Ludford Sarah
lanica
McIntyre Anthea
lanica
Macovei Monica Luisa
lanica
Malinov Svetoslav Hristov
lan
Mastella Clemente
lan
Mathieu Vronique
VERONIQUE

lanica
Melo Nuno
lan
Michel Louis
lan
Moraes Claude
lan
Papadopoulou Antigoni
lanica
Papanikolaou Georgios
lan
Protasiewicz Jacek
lan
Romero Lpez Carmen
ROMERO LOPEZ

lanica
Sargentini Judith
lanica
Sippel Birgit
lanica
Sgor Csaba
SOGOR

lan
Sommer Renate
lanica
Tavares Rui
lan
Tomaevski Valdemar
TOMASEVSKI

lan
Torvalds Nils
lan
Triantaphyllides Kyriacos
lan
Voss Axel
lan
Weber Renate
lanica
Weidenholzer Josef
lan
Wikstrm Cecilia WIKSTROM

lanica
danoka Tatjana
ZDANOKA

lanica
Zijlstra Auke
lan
Alvaro Alexander
Namestnik
Antonescu Elena Oana
Namestnica
Antoniozzi Alfredo
Namestnik
Berlato Sergio
Namestnik
Blinkeviit Vilija
BLINKEVICIUTE

Namestnica
Bodu Sebastian Valentin
Namestnik
Brons Andrew Henry
William
Namestnik
Cashman Michael
Namestnik
Collin-Langen Birgit
Namestnica
Corazza Bildt Anna Maria
Namestnica
Costa Silvia
Namestnica
Donskis Leonidas
Namestnik
Droutsas Dimitrios
Namestnik
Duek Robert
DUSEK

Namestnik
Fontana Lorenzo
Namestnik
Gabriel Mariya
Namestnica
Gebhardt Evelyne
Namestnica
Gomes Ana
Namestnica
Hohlmeier Monika
Namestnica
Ilchev Stanimir
Namestnik
Iotova Iliana Malinova
Namestnica
de Jong Cornelis
Namestnik
Karim Sajjad
Namestnik
Keller Franziska
Namestnica
Kreissl-Drfler Wolfgang
KREISSL-DORFLER
Namestnik
Lambert Jean
Namestnica
Lehne Klaus-Heiner
Namestnik
Luhan Petru Constantin
Namestnik
Lunacek Ulrike
Namestnica
Marinescu Marian-Jean
Namestnik
Masip Hidalgo Antonio
Namestnik
Migalski Marek Henryk
Namestnik
Morvai Krisztina
Namestnica
Mulder Jan
Namestnik
Naranjo Escobar Juan
JUAN ANDRES

Andrs
Namestnik
Oviir Siiri
Namestnica
Pallone Alfredo
Namestnik
Perello Rodriguez Andres
Namestnik
Pirker Hubert
Namestnik
Rohde Jens
Namestnik
Roithov Zuzana
ROITHOVA

Namestnica
Romeva i Rueda Ral RAUL

Namestnik
adurskis Krlis SADURSKISKARLIS

Namestnik
Sassoli David-Maria
Namestnik
Schlyter Carl
Namestnik
Scurria Marco
Namestnik
Sed i Alabart Salvador SEDO I ALABART

Namestnik
Senyszyn Joanna
Namestnica
Serracchiani Debora
Namestnica
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

Namestnik
Striffler MichleMICHELE

Namestnica
Trematerra Gino
Namestnik
Vattimo Gianni
Namestnik
Vergiat Marie-Christine
Namestnica
Watson Graham
Namestnik
Weber Manfred
Namestnik
Willmott Glenis
Namestnica
Wojciechowski Janusz
Namestnik
Ziobro Zbigniew
Namestnik
< Odbor za ustavne zadeve
Casini Carlo
Predsednik
Fox Ashley
Podpredsednik
Gurmai Zita
Podpredsednica
Le Grip Constance
Podpredsednica
Messerschmidt Morten
Podpredsednik
Antoniozzi Alfredo
lan
Brons Andrew Henry
William
lan
Duff Andrew
lan
Gualtieri Roberto
lan
Guerrero Salom Enrique
lan
Hfner Gerald
HAFNER

lan
Hannan Daniel
lan
Ilchev Stanimir
lan
Martin David
lan
Mayor Oreja Jaime
lan
Rangel Paulo
lan
Saudargas Algirdas
lan
Sndergaard Sren Bo SONDERGAARDSOREN BO

lan
Szjer Jzsef
SZAJERJOZSEF

lan
Tarand Indrek
lan
Trzaskowski Rafa
RAFAL

lan
Verhofstadt Guy
lan
Weber Manfred
lan
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
lan
Agnew John Stuart
Namestnik
Blier Sandrine
BELIER

Namestnica
Brok Elmar
Namestnik
Brzobohat Zuzana BRZOBOHATA

Namestnica
Campbell Bannerman David
Namestnik
ekov Andrea
CESKOVA

Namestnica
Dehaene Jean-Luc
Namestnik
Droutsas Dimitrios
Namestnik
Durant Isabelle
Namestnica
Gargani Giuseppe
Namestnik
Giannakou Marietta
Namestnica
de Grandes Pascual Luis
Namestnik
Guillaume Sylvie
Namestnica
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

Namestnica
Lamassoure Alain
Namestnik
Mlzer Andreas
MOLZER

Namestnik
Moreira Vital
Namestnik
Neyts-Uyttebroeck Annemie
Namestnica
Regner Evelyn
Namestnica
Scholz Helmut
Namestnik
Schpflin Gyrgy
SCHOPFLINGYORGY

Namestnik
Thein Alexandra
Namestnica
Wieland Rainer
Namestnik
Zwiefka Tadeusz
Namestnik

< Odbor za pravice ensk


in enakost spolov
Gustafsson Mikael
Predsednik
Estrela Edite
Podpredsednica
Jrka Lvia
JAROKALIVIA

Podpredsednica
Matera Barbara
Podpredsednica
Morin-Chartier Elisabeth
Podpredsednica
Bastos Regina
lanica
Bauer Edit
lanica
Bloom Godfrey
lan
Bozkurt Emine
lanica
ekov Andrea
CESKOVA

lanica
Cornelissen Marije
lanica
Cymaski Tadeusz CYMANSKI
lan
Garca Prez Iratxe
GARCIA PEREZ

lanica
Gurmai Zita
lanica
Honeyball Mary
lanica
in 't Veld Sophia
lanica
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
lanica
Koch-Mehrin Silvana
lanica
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
lanica
Le Grip Constance
lanica
Lulling Astrid
lanica
Lunacek Ulrike
lanica
Morvai Krisztina
lanica
Nicolai Norica
lanica
Niebler Angelika
lanica
Oviir Siiri
lanica
Parvanova Antonyia
lanica
Romeva i Rueda Ral
RAUL

lan
Senyszyn Joanna
lanica
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
lanica
Tarabella Marc
lan
Thomsen Britta
lanica
Yannakoudakis Marina
lanica
Zborsk Anna ZABORSKA

lanica
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

lanica
Angelilli Roberta
Namestnica
Bilbao Barandica Izaskun
Namestnica
Blinkeviit Vilija BLINKEVICIUTE

Namestnica
Brantner Franziska
Katharina
Namestnica
Cliveti Minodora
Namestnica
Costa Silvia
Namestnica
Delvaux Anne
Namestnica
Ernst Cornelia
Namestnica
Estars Ferragut Rosa
ESTARAS FERRAGUT

Namestnica
Gabriel Mariya
Namestnica
Guillaume Sylvie
Namestnica
Johansson Kent
Namestnik
Kiil-Nielsen Nicole
Namestnica
Kla Christa
KLASS

Namestnica
Kleva Mojca
Namestnica
Liotard Kartika Tamara
Namestnica
Miranda Ana
Namestnica
Nevealov Katarna NEVEDALOVAKATARINA

Namestnica
Pack Doris
Namestnica
Paliadeli Chrysoula
Namestnica
Papadopoulou Antigoni
Namestnica
Pietikinen Sirpa PIETIKAINEN

Namestnica
Roithov Zuzana
ROITHOVA

Namestnica
Ronzulli Licia
Namestnica
Sinclaire Nicole
Namestnica
Striffler Michle
MICHELE

Namestnica
Theocharous Eleni
Namestnica
Werthmann Angelika
Namestnica
Wortmann-Kool Corien
Namestnica

< Odbor za peticije


Mazzoni Erminia
Predsednica
Bsescu Elena
BASESCU

Podpredsednica
Iturgaiz Angulo Carlos Jos
CARLOS JOSE

Podpredsednik
Meyer Willy
Podpredsednik
Paliadeli Chrysoula
Podpredsednica
Alfano Sonia
lanica
Auken Margrete
lanica
Becker Heinz K.
lan
Botinaru Victor
BOSTINARU

lan
Boulland Philippe
lan
Busuttil Simon
lan
Cashman Michael
lan
Chichester Giles
lan
Chountis Nikolaos
lan
Gabriel Mariya
lanica
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Hankiss gnes
AGNES

lanica
Helmer Roger
lan
Iotova Iliana Malinova
lanica
Jahr Peter
lan
Kolarska-Bobiska Lena
KOLARSKA-BOBINSKA

lanica
Legutko Ryszard Antoni
lan
McMillan-Scott Edward
lan
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
lan
Merkies Judith A.
lanica
Miranda Ana
lanica
Paksas Rolandas
lan
Salavrakos Nikolaos
lan
Sinclaire Nicole
lanica
Tabajdi Csaba Sndor CSABA SANDOR

lan
Vlean Adina-Ioana
VALEAN

lanica
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK

lan
Werthmann Angelika
lanica
Wieland Rainer
lan
danoka Tatjana ZDANOKA
lanica
Anderson Martina
Namestnica
Andreasen Marta
Namestnica
Arias Echeverra Pablo ARIAS ECHEVERRIA

Namestnik
Atkins Robert
Namestnik
Bag Zoltn
BAGOZOLTAN

Namestnik
Blier Sandrine BELIER

Namestnica
Bizzotto Mara
Namestnica
Caspary Daniel
Namestnik
Collin-Langen Birgit
Namestnica
Crocetta Rosario
Namestnik
Czarnecki Ryszard
Namestnik
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn
DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

Namestnik
Dorfmann Herbert
Namestnik
Garcs Ramn Vicente GARCES RAMON

Miguel
Namestnik
Gncz Kinga
GONCZ

Namestnica
Hfner Gerald HAFNER

Namestnik
Harkin Marian
Namestnica
Higgins Jim
Namestnik
Le Grip Constance
Namestnica
Mastella Clemente
Namestnik
Murphy Paul
Namestnik
Nicolai Norica
Namestnica
Paka Jaroslav
PASKA

Namestnik
Preda Cristian Dan
Namestnik
Prendergast Phil
Namestnica
Rapti Sylvana
Namestnica
Taylor Keith
Namestnik
Tsoukalas Ioannis A.
Namestnik
Voss Axel
Namestnik

< Pododbori
> Pododbor za lovekove pravice
> Pododbor za varnost in
obrambo

< Pododbor za lovekove


pravice
Lochbihler Barbara
Predsednica
Grzyb Andrzej
Podpredsednik
Kazak Metin
Podpredsednik
Senyszyn Joanna
Podpredsednica
Andrikien Laima Liucija
ANDRIKIENE

lanica
Arlacchi Pino
lan
Berman Thijs
lan
De Keyser Vronique
VERONIQUE
lanica
Deva Nirj
lan
Donskis Leonidas
lan
Gl Kinga
GAL

lanica
Giannakou Marietta
lanica
Goerens Charles
lan
Gomes Ana
lanica
Howitt Richard
lan
Jeggle Elisabeth
lanica
Kukan Eduard
lan
Leichtfried Jrg
JORG

lan
Martin David
lan
Obiols Raimon
lan
Oomen-Ruijten Ria
lanica
Protasiewicz Jacek
lan
Roatta Jean
lan
Sinclaire Nicole
lanica
van der Stoep Danil DANIEL

lan
Tannock Charles
lan
Tavares Rui
lan
Tks Lszl
TOKESLASZLO

lan
Vaidere Inese
lanica
Vanhecke Frank
lan
Vergiat Marie-Christine
lanica
Belder Bastiaan
Namestnik
Binev Slavi
Namestnik
Brepoels Frieda
Namestnica
van de Camp Wim
Namestnik
Coelho Carlos
Namestnik
Jrka Lvia
JAROKALIVIA

Namestnica
Jimnez-Becerril Barrio
JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
Namestnica
Kiil-Nielsen Nicole
Namestnica
Koppa Maria Eleni
Namestnica
Legutko Ryszard Antoni
Namestnik
Ludford Sarah
Namestnica
Melo Nuno
Namestnik
Meyer Willy
Namestnik
Mikolik Miroslav
MIKOLASIK

Namestnik
Milln Mon Francisco Jos MILLAN MONFRANCISCO JOSE

Namestnik
Ojuland Kristiina
Namestnica
Preda Cristian Dan
Namestnik
Rinaldi Niccol
NICCOLO

Namestnik
Ronzulli Licia
Namestnica
Ungureanu Traian
Namestnik
Weber Manfred
Namestnik
Zahradil Jan
Namestnik
Zala Boris
Namestnik

< Pododbor za varnost in


obrambo
Danjean Arnaud
Predsednik
Lisek Krzysztof
Podpredsednik
Nicolai Norica
Podpredsednica
Paleckis Justas Vincas
Podpredsednik
Sophocleous Sophocles
Podpredsednik
van Baalen Johannes
Cornelis
lan
Campbell Bannerman David
lan
Cronberg Tarja
lanica
David Mrio
MARIO

lan
Ehler Christian
lan
Gahler Michael
lan
Gomes Ana
lanica
Gualtieri Roberto
lan
Hankiss gnes AGNES

lanica
Karas Othmar
lan
Kelam Tunne
lan
Koppa Maria Eleni
lanica
Kovatchev Andrey
lan
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

lan
Landsbergis Vytautas
lan
Lsing Sabine LOSING

lanica
Neyts-Uyttebroeck Annemie
lanica
Pacu Ioan Mircea
PASCU

lan
astn Peter STASTNY

lan
Tarand Indrek
lan
Terho Sampo
lan
Van Orden Geoffrey
lan
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
lan
Zalewski Pawe PAWEL

lan
Zemke Janusz Wadysaw
JANUSZ WLADYSLAW

lan
Brantner Franziska
Katharina
Namestnica
Brok Elmar
Namestnik
Btikofer Reinhard BUTIKOFER

Namestnik
Chountis Nikolaos
Namestnik
Czarnecki Ryszard
Namestnik
Duff Andrew
Namestnik
Ehrenhauser Martin
Namestnik
Giannakou Marietta
Namestnica
Howitt Richard
Namestnik
Ibrisagic Anna
Namestnica
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

Namestnica
Juvin Philippe
Namestnik
Kirilov Evgeni
Namestnik
Lpez-Istriz White Antonio LOPEZ-ISTURIZ WHITE

Namestnik
Luhan Petru Constantin
Namestnik
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
Namestnik
Neynsky Nadezhda
Namestnica
Ouzk Miroslav
OUZKY
Namestnik
Provera Fiorello
Namestnik
Riera Madurell Teresa
Namestnica
Roithov Zuzana ROITHOVA

Namestnica
Rouek Libor
ROUCEK

Namestnik
Salafranca Snchez-Neyra SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRAJOSE IGNACIO

Jos Ignacio
Namestnik
Salatto Potito
Namestnik
Schpflin Gyrgy
SCHOPFLINGYORGY

Namestnik
Tannock Charles
Namestnik
Thomsen Britta
Namestnica
Vajgl Ivo
Namestnik
Zeller Joachim
Namestnik

< Posebni odbori


> Posebnega odbora za
organizirani kriminal, korupcijo
in pranje denarja

< Posebnega odbora za


organizirani kriminal,
korupcijo in pranje
denarja
Alfano Sonia
Predsednica
Crocetta Rosario
Podpredsednik
de Jong Cornelis
Podpredsednik
Kirkhope Timothy
Podpredsednik
Tavares Rui
Podpredsednik
Borghezio Mario
lan
Borsellino Rita
lanica
Bozkurt Emine
lanica
Busuttil Simon
lan
Castex Franoise
FRANCOISE

lanica
Coelho Carlos
lan
Colman Trevor
lan
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn
DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

lan
Enciu Ioan
lan
Fajmon Hynek
lan
Fajon Tanja
lanica
Flakov Beov Monika FLASIKOVA BENOVA

lanica
Gabriel Mariya
lanica
Gallo Marielle
lanica
Giannakou Marietta
lanica
Hankiss gnes
AGNES

lanica
Hohlmeier Monika
lanica
Iacolino Salvatore
lan
Iotova Iliana Malinova
lanica
Kiil-Nielsen Nicole
lanica
Lpez Aguilar Juan LOPEZ AGUILAR

Fernando
lan
McIntyre Anthea
lanica
Macovei Monica Luisa
lanica
Mastella Clemente
lan
Mathieu Vronique
VERONIQUE

lanica
Mitchell Gay
lan
Moraes Claude
lan
Newton Dunn Bill
lan
Paksas Rolandas
lan
Pirker Hubert
lan
Schmidt Olle
lan
Skylakakis Theodoros
lan
Sndergaard Sren Bo
SONDERGAARDSOREN BO
lan
Staes Bart
lan
Voss Axel
lan
Weber Renate
lanica
Weidenholzer Josef
lan
Weiler Barbara
lanica
Zborsk Anna
ZABORSKA

lanica
Zwiefka Tadeusz
lan
Albrecht Jan Philipp
Namestnik
Antonescu Elena Oana
Namestnica
Ayala Sender Ins
INES

Namestnica
Becker Heinz K.
Namestnik
Belet Ivo
Namestnik
Cadec Alain
Namestnik
van de Camp Wim
Namestnik
Costello Emer
Namestnica
Ehler Christian
Namestnik
Engel Frank
Namestnik
Gargani Giuseppe
Namestnik
Gebhardt Evelyne
Namestnica
Goebbels Robert
Namestnik
Goerens Charles
Namestnik
Gomes Ana
Namestnica
Hedh Anna
Namestnica
Herczog Edit
Namestnica
Ivanova Iliana
Namestnica
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

Namestnica
Joly Eva
Namestnica
Klinz Wolf
Namestnik
Kreissl-Drfler Wolfgang
KREISSL-DORFLER

Namestnik
La Via Giovanni
Namestnik
Ludford Sarah
Namestnica
McClarkin Emma
Namestnica
Mato Adrover Gabriel
Namestnik
Mirsky Alexander
Namestnik
Morvai Krisztina
Namestnica
Mulder Jan
Namestnik
Nicholson James
Namestnik
Padar Ivari
Namestnik
Papanikolaou Georgios
Namestnik
Protasiewicz Jacek
Namestnik
Roatta Jean
Namestnik
Sassoli David-Maria
Namestnik
Schlyter Carl
Namestnik
Sippel Birgit
Namestnica
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

Namestnik
astn Peter STASTNY

Namestnik
Tatarella Salvatore
Namestnik
Yannakoudakis Marina
Namestnica
Ziobro Zbigniew
Namestnik

< Delegacije pri skupnih


parlamentarnih odborih
EU
> Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru EU-
Hrvaka
> Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru EU-
Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija
> Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru EU-
Turija
> Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru EU-
Mehika
> Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru EU-
ile
> Delegacija v parlamentarnem
odboru Cariforum-EU

< Delegacija pri skupnem


parlamentarnem odboru
EU-Hrvaka
Hkmark Gunnar
HOKMARK

Predsednik
Fajon Tanja
Podpredsednica
Johansson Kent
Podpredsednik
Anderson Martina
lanica
Antoniozzi Alfredo
lan
Brons Andrew Henry
William
lan
Cornelissen Marije
lanica
Gll-Pelcz Ildik
GALL-PELCZILDIKO

lanica
Hirsch Nadja
lanica
Kammerevert Petra
lanica
Paka Jaroslav
PASKA

lan
Peterle Alojz
lan
Posselt Bernd
lan
Serracchiani Debora
lanica
Willmott Glenis
lanica
Bag Zoltn
BAGOZOLTAN

Namestnik
Berlinguer Luigi
Namestnik
del Castillo Vera Pilar
Namestnica
Cymaski Tadeusz CYMANSKI

Namestnik
Danellis Spyros
Namestnik
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
Namestnica
Hudghton Ian
Namestnik
Koch-Mehrin Silvana
Namestnica
Mazzoni Erminia
Namestnica
Pack Doris
Namestnica
Pirker Hubert
Namestnik
Stihler Catherine
Namestnica
Uggias Giommaria
Namestnik
< Delegacija pri skupnem
parlamentarnem
odboru EU-Nekdanja
jugoslovanska republika
Makedonija
Chatzimarkakis Jorgo
Predsednik
Salavrakos Nikolaos
Podpredsednik
Auconie Sophie
lanica
Bach Georges
lan
Cramer Michael
lan
Falbr Richard
lan
Ferreira Joo
JOAO

lan
Kastler Martin
lan
Ludvigsson Olle
lan
Podimata Anni
lanica
Stoyanov Dimitar
lan
Yannakoudakis Marina
lanica
Zver Milan
lan
Bauer Edit
Namestnica
Bokros Lajos
Namestnik
Chrysogelos Nikos
Namestnik
Ibrisagic Anna
Namestnica
Ilchev Stanimir
Namestnik
Kirilov Evgeni
Namestnik
Kleva Mojca
Namestnica
Koumoutsakos Georgios
Namestnik
Macovei Monica Luisa
Namestnica
Serracchiani Debora
Namestnica
Toussas Georgios
Namestnik
< Delegacija pri skupnem
parlamentarnem odboru
EU-Turija
Flautre Hlne
HELENE

Predsednica
Koppa Maria Eleni
Podpredsednica
Koumoutsakos Georgios
Podpredsednik
Boulland Philippe
lan
Corazza Bildt Anna Maria
lanica
Duff Andrew
lan
Elles James
lan
Ertug Ismail
lan
Hadjigeorgiou Takis
lan
Howitt Richard
lan
in 't Veld Sophia
lanica
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

lan
Jaakonsaari Liisa
lanica
Kazak Metin
lan
Keller Franziska
lanica
Matera Barbara
lanica
Messerschmidt Morten
lan
Papadopoulou Antigoni
lanica
Schnieber-Jastram Birgit
lanica
Sommer Renate
lanica
Stassen Laurence J.A.J.
lanica
Theocharous Eleni
lanica
Thyssen Marianne
lanica
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK

lan
Zahradil Jan
lan
Alves Lus Paulo
LUIS PAULO

Namestnik
Andrs Barea Josefa ANDRES BAREA
Namestnica
Antoniozzi Alfredo
Namestnik
Bach Georges
Namestnik
Borsellino Rita
Namestnica
Bozkurt Emine
Namestnica
Casa David
Namestnik
Christensen Ole
Namestnik
Gabriel Mariya
Namestnica
de Grandes Pascual Luis
Namestnik
Grzyb Andrzej
Namestnik
Jtteenmki Anneli
JAATTEENMAKI

Namestnica
Jordan Romana
Namestnica
Kalniete Sandra
Namestnica
Klute Jrgen
JURGEN

Namestnik
Lambsdorff Alexander Graf
Namestnik
McCarthy Arlene
Namestnica
Romeva i Rueda Ral RAUL

Namestnik
Sargentini Judith
Namestnica
Szymaski Konrad
SZYMANSKI

Namestnik
Tzavela Niki
Namestnica
Vadim Tudor Corneliu
Namestnik
Vajgl Ivo
Namestnik
Van Orden Geoffrey
Namestnik
Weber Manfred
Namestnik

< Delegacija pri skupnem


parlamentarnem odboru
EU-Mehika
Corts Lastra Ricardo
CORTES LASTRA

Predsednik
Ferber Markus
Podpredsednik
Fisas Ayxela Santiago
Podpredsednik
Capoulas Santos Luis
Manuel
lan
Comi Lara
lanica
De Backer Philippe
lan
Glante Norbert
lan
Handzlik Magorzata
MALGORZATA

lanica
Hassi Satu
lanica
Meissner Gesine
lanica
Morganti Claudio
lan
Salafranca Snchez-Neyra SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRAJOSE IGNACIO

Jos Ignacio
lan
Sosa Wagner Francisco
lan
Susta Gianluca
lan
Andrikien Laima Liucija
ANDRIKIENE

Namestnica
Auconie Sophie
Namestnica
Florenz Karl-Heinz
Namestnik
Guerrero Salom Enrique
Namestnik
Guillaume Sylvie
Namestnica
Jdrzejewska Sidonia
JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
Namestnica
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
Namestnica
Keller Franziska
Namestnica
Rohde Jens
Namestnik
Senyszyn Joanna
Namestnica
Speroni Francesco Enrico
Namestnik
Weber Renate
Namestnica

< Delegacija pri skupnem


parlamentarnem odboru
EU-ile
Correia de Campos Antnio ANTONIO FERNANDO

Fernando
Predsednik
Ayuso Pilar
Podpredsednica
Papanikolaou Georgios
Podpredsednik
Bge Reimer
BOGE

lan
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

lan
Husling Martin
HAUSLING

lan
Irigoyen Prez MaraIRIGOYEN PEREZMARIA

lanica
Lope Fontagn Veronica LOPE FONTAGNE

lanica
Panayotov Vladko Todorov
lan
Rapkay Bernhard
lan
Ries Frdrique
FREDERIQUE

lanica
Roth-Behrendt Dagmar
lanica
Sinclaire Nicole
lanica
Surjn Lszl
SURJANLASZLO

lan
Tannock Charles
lan
Cavada Jean-Marie
Namestnik
De Castro Paolo
Namestnik
De Mita Luigi Ciriaco
Namestnik
Glante Norbert
Namestnik
Haug Jutta
Namestnica
Liese Peter
Namestnik
Miranda Ana
Namestnica
Mlzer Andreas
MOLZER

Namestnik
Rapti Sylvana
Namestnica
Trematerra Gino
Namestnik
Weber Renate
Namestnica
Winkler Iuliu
Namestnik
Zalba Bidegain Pablo
Namestnik
Zle Roberts
ZILE

Namestnik

< Delegacija v
parlamentarnem odboru
Cariforum-EU
Martin David
Predsednik
Rinaldi Niccol
NICCOLO

Podpredsednik
Theocharous Eleni
Podpredsednica
Bov Jos
BOVEJOSE

lan
Caspary Daniel
lan
Correa Zamora Mara
MARIA AUXILIADORA

Auxiliadora
lanica
Fisas Ayxela Santiago
lan
Guerrero Salom Enrique
lan
Lange Bernd
lan
Michel Louis
lan
Ponga Maurice
lan
astn Peter STASTNY

lan
Sturdy Robert
lan
Tirolien Patrice
lan
Zalewski Pawe PAWEL

lan
Cuta George Sabin
CUTAS

Namestnik
Dsir Harlem
DESIR
Namestnik
Fjellner Christofer
Namestnik
Lehne Klaus-Heiner
Namestnik
Leichtfried Jrg
JORG

Namestnik
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
Namestnik
Preda Cristian Dan
Namestnik
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
Namestnica
Schlyter Carl
Namestnik
Zahradil Jan
Namestnik

< Medparlamentarne
delegacije
> Delegacija za odnose s vico
in Norveko pri skupnem
parlamentarnem odboru
EU Islandija in skupnem
parlamentarnem odboru za
Evropski gospodarski prostor
(EGP)
> Delegacija za odnose z
Albanijo, Bosno in Hercegovino,
Srbijo, rno Goro in Kosovom
> Delegacija pri odboru za
parlamentarno sodelovanje EU-
Rusija
> Delegacija pri odboru za
parlamentarno sodelovanje EU-
Ukrajina
> Delegacija pri odboru za
parlamentarno sodelovanje EU-
Moldavija
> Delagacija za odnose z
Belorusijo
> Delegacija pri odborih za
parlamentarno sodelovanje EU-
Armenija, EU-Azerbajdan in
EU-Gruzija
> Delegacija pri odborih za
parlamentarno sodelovanje
EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan
ter EU-Uzbekistan in za
odnose s Tadikistanom,
Turkmenistanom in Mongolijo
> Delegacija za odnose z
Izraelom
> Delegacija za odnose s
palestinskim zakonodajnim
svetom
> Delegacija za odnose z
dravami Magreba in Unijo
arabskega Magreba
> Delegacija za odnose z
dravami Mareka
> Delegacija za odnose z
Arabskim polotokom
> Delegacija za odnose z Irakom
> Delegacija za odnose z Iranom
> Delegacija za odnose z
Zdruenimi dravami Amerike
> Delegacija za odnose s Kanado
> Delegacija za odnose z
dravami Srednje Amerike
> Delegacija za odnose z
dravami Andske skupnosti
> Delegacija za odnose z
dravami Mercosurja
> Delegacija za odnose z
Japonsko
> Delegacija za odnose z Ljudsko
republiko Kitajsko
> Delegacija za odnose z Indijo
> Delegacija za odnose z
Afganistanom
> Delegacija za odnose z
dravami june Azije
> Delegacija za odnose z
dravami jugovzhodne Azije in
Zdruenjem drav jugovzhodne
Azije (ASEAN)
> Delegacija za odnose s
Korejskim polotokom
> Delegacija za odnose z
Avstralijo in Novo Zelandijo
> Delegacija za odnose z Juno
Afriko
> Delegacija za odnose z
vseafrikim parlamentom
> Delegacija za odnose s
parlamentarno skupino zveze
NATO
< Delegacija za
odnose s vico in
Norveko pri skupnem
parlamentarnem
odboru EU
Islandija in skupnem
parlamentarnem odboru
za Evropski gospodarski
prostor (EGP)
Gallagher Pat the Cope
Predsednik
Hedh Anna
Podpredsednica
Ulmer Thomas
Podpredsednik
Brzobohat Zuzana
BRZOBOHATA

lanica
Campbell Bannerman David
lan
Jdrzejewska Sidonia JEDRZEJEWSKASIDONIA ELZBIETA

Elbieta
lanica
Koch-Mehrin Silvana
lanica
Luhan Petru Constantin
lan
McCarthy Arlene
lanica
Rbig Paul
RUBIG

lan
Stihler Catherine
lanica
Stolojan Theodor Dumitru
lan
Tarand Indrek
lan
Vadim Tudor Corneliu
lan
de Villiers Philippe
lan
Wils Sabine
lanica
Busuttil Simon
Namestnik
Dantin Michel
Namestnik
Griffin Nick
Namestnik
Hibner Jolanta Emilia
Namestnica
Hbner Danuta Maria
HUBNER

Namestnica
Le Brun Agns AGNES

Namestnica
Messerschmidt Morten
Namestnik
Papadopoulou Antigoni
Namestnica
Prendergast Phil
Namestnica
Schmidt Olle
Namestnik
Schwab Andreas
Namestnik
Smith Alyn
Namestnik
Sndergaard Sren Bo
SONDERGAARDSOREN BO

Namestnik
Swinburne Kay
Namestnica
Thomas Isabelle
Namestnica
Werthmann Angelika
Namestnica
Westphal Kerstin
Namestnica

< Delegacija za odnose


z Albanijo, Bosno in
Hercegovino, Srbijo,
rno Goro in Kosovom
Kukan Eduard
Predsednik
Kacin Jelko
Podpredsednik
Baldassarre Raffaele
lan
Bokros Lajos
lan
Botinaru Victor BOSTINARU

lan
Busuttil Simon
lan
ekov Andrea
CESKOVA

lanica
Chountis Nikolaos
lan
Chrysogelos Nikos
lan
Cornelissen Marije
lanica
Danjean Arnaud
lan
De Angelis Francesco
lan
Duek Robert DUSEK

lan
Frm Gran
FARMGORAN

lan
Gl Kinga
GAL

lanica
Gncz Kinga GONCZ
lanica
Ibrisagic Anna
lanica
Ilchev Stanimir
lan
Iovine Vincenzo
lan
Kalfin Ivailo
lan
Marinescu Marian-Jean
lan
Olbrycht Jan
lan
Pack Doris
lanica
Patriciello Aldo
lan
Pittella Gianni
lan
Poupakis Konstantinos
lan
Schpflin Gyrgy SCHOPFLINGYORGY

lan
Tks Lszl
TOKESLASZLO

lan
Cadec Alain
Namestnik
van de Camp Wim
Namestnik
Campbell Bannerman David
Namestnik
Cancian Antonio
Namestnik
Fajon Tanja
Namestnica
Grle Ingeborg
GRASSLE

Namestnica
Grech Louis
Namestnik
Kuhn Werner
Namestnik
La Via Giovanni
Namestnik
Ludford Sarah
Namestnica
Lunacek Ulrike
Namestnica
Mayor Oreja Jaime
Namestnik
Muiz De Urquiza Mara
MUNIZ DE URQUIZAMARIA

Namestnica
Myn Vojtch
MYNARVOJTECH

Namestnik
Paliadeli Chrysoula
Namestnica
Posselt Bernd
Namestnik
Schaake Marietje
Namestnica
Silvestris Sergio Paolo
Francesco
Namestnik
Steinruck Jutta
Namestnica
Surjn Lszl
SURJANLASZLO

Namestnik
Yannakoudakis Marina
Namestnica
< Delegacija pri odboru
za parlamentarno
sodelovanje EU-Rusija
Fleckenstein Knut
Predsednik
Peterle Alojz
Podpredsednik
Schulz Werner
Podpredsednik
Arias Echeverra Pablo
ARIAS ECHEVERRIA

lan
Borghezio Mario
lan
Deutsch Tams
TAMAS
lan
Domenici Leonardo
lan
Gardini Elisabetta
lanica
Gierek Adam
lan
Gutirrez Prieto Sergio
GUTIERREZ PRIETO

lan
Kozlk Sergej
KOZLIK

lan
Kurski Jacek Olgierd
lan
Le Pen Jean-Marie
lan
Lisek Krzysztof
lan
Manner Riikka
lanica
Migalski Marek Henryk
lan
Mirsky Alexander
lan
Neynsky Nadezhda
lanica
Nicolai Norica
lanica
Nitras Sawomir Witold
SLAWOMIR WITOLD
lan
Ojuland Kristiina
lanica
Oomen-Ruijten Ria
lanica
Paleckis Justas Vincas
lan
Poc Pavel
lan
Remek Vladimr
VLADIMIR

lan
Repo Mitro
lan
Riquet Dominique
lan
Sarvamaa Petri
lan
Staes Bart
lan
Urutchev Vladimir
lan
Zeller Joachim
lan
Antinoro Antonello
Namestnik
Badia i Cutchet Maria
Namestnica
Berlato Sergio
Namestnik
Bonsignore Vito
Namestnik
Bezina Jan
BREZINA

Namestnik
Chountis Nikolaos
Namestnik
Comi Lara
Namestnica
Correia de Campos Antnio
ANTONIO FERNANDO

Fernando
Namestnik
Cottigny Jean Louis
Namestnik
Cronberg Tarja
Namestnica
Cymaski Tadeusz
CYMANSKI

Namestnik
Danellis Spyros
Namestnik
Fontana Lorenzo
Namestnik
Giannakou Marietta
Namestnica
in 't Veld Sophia
Namestnica
Jensen Anne E.
Namestnica
Ksa dm
KOSAADAM

Namestnik
Kovcs Bla KOVACSBELA

Namestnik
Kounk Edvard KOZUSNIK

Namestnik
Krehl Constanze Angela
Namestnica
Landsbergis Vytautas
Namestnik
Rangel Paulo
Namestnik
Reul Herbert
Namestnik
Schpflin Gyrgy SCHOPFLINGYORGY

Namestnik
Seeber Richard
Namestnik
Sophocleous Sophocles
Namestnik
Tabajdi Csaba Sndor
CSABA SANDOR

Namestnik
Torvalds Nils
Namestnik
Uspaskich Viktor
Namestnik
Vigenin Kristian
Namestnik
danoka Tatjana ZDANOKA

Namestnica

< Delegacija pri odboru


za parlamentarno
sodelovanje EU-Ukrajina
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

Predsednik
Blinkeviit Vilija BLINKEVICIUTE

Podpredsednica
Oviir Siiri
Podpredsednica
Antonescu Elena Oana
lanica
Grzyb Andrzej
lan
Harms Rebecca
lanica
Kohlek Jaromr KOHLICEKJAROMIR

lan
Kozowski Jan KOZLOWSKI

lan
ukacijewska Elbieta LUKACIJEWSKAELZBIETA KATARZYNA

Katarzyna
lanica
Mlzer Andreas
MOLZER

lan
Saudargas Algirdas
lan
Siwiec Marek
lan
Smolkov Monika SMOLKOVA

lanica
Vlean Adina-Ioana
VALEAN

lanica
Vigenin Kristian
lan
Winkler Hermann
lan
Belet Ivo
Namestnik
Chountis Nikolaos
Namestnik
De Albert
DESS

Namestnik
Deutsch Tams
TAMAS

Namestnik
Fleckenstein Knut
Namestnik
Kacin Jelko
Namestnik
Lisek Krzysztof
Namestnik
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
Namestnik
Meissner Gesine
Namestnica
Protasiewicz Jacek
Namestnik
Rouek Libor ROUCEK

Namestnik
Srbu Daciana Octavia
SARBU

Namestnica
Schulz Werner
Namestnik
Stoyanov Dimitar
Namestnik
Tannock Charles
Namestnik
Vaidere Inese
Namestnica

< Delegacija pri odboru


za parlamentarno
sodelovanje EU-
Moldavija
Macovei Monica Luisa
Predsednica
Iotova Iliana Malinova
Podpredsednica
danoka Tatjana
ZDANOKA

Podpredsednica
Buoi Cristian Silviu
BUSOI
lan
Cliveti Minodora
lanica
Czarnecki Ryszard
lan
Gerbrandy Gerben-Jan
lan
Gurmai Zita
lanica
La Via Giovanni
lan
Matlka Ji
MASTALKAJIRI

lan
Sophocleous Sophocles
lan
Stolojan Theodor Dumitru
lan
Ungureanu Traian
lan
Zwiefka Tadeusz
lan
Bsescu Elena BASESCU

Namestnica
Bratkowski Arkadiusz
Tomasz
Namestnik
Dncil Vasilica Viorica
DANCILA

Namestnica
Donskis Leonidas
Namestnik
Frm Gran
FARMGORAN

Namestnik
Glattfelder Bla BELA

Namestnik
Kowal Pawe Robert
PAWEL ROBERT

Namestnik
Olejniczak Wojciech Micha WOJCIECH MICHAL

Namestnik
Ransdorf Miloslav
Namestnik
Schroedter Elisabeth
Namestnica
Trzaskowski Rafa RAFAL

Namestnik
Uspaskich Viktor
Namestnik
Wieland Rainer
Namestnik

< Delagacija za odnose z


Belorusijo
Kaczmarek Filip
Predsednik
Paleckis Justas Vincas
Podpredsednik
Tomaevski Valdemar
TOMASEVSKI
Podpredsednik
Andrikien Laima Liucija ANDRIKIENE

lanica
Fjellner Christofer
lan
Godmanis Ivars
lan
Griffin Nick
lan
Hkmark Gunnar HOKMARK

lan
Masip Hidalgo Antonio
lan
Myn Vojtch
MYNARVOJTECH
lan
Protasiewicz Jacek
lan
Schroedter Elisabeth
lanica
Dorfmann Herbert
Namestnik
Migalski Marek Henryk
Namestnik
Mikolik Miroslav
MIKOLASIK

Namestnik
Mirsky Alexander
Namestnik
Mulder Jan
Namestnik
Rivasi Michle
MICHELE

Namestnica
Saudargas Algirdas
Namestnik
Winkler Hermann
Namestnik
Zalewski Pawe PAWEL

Namestnik
Zemke Janusz Wadysaw
JANUSZ WLADYSLAW

Namestnik
< Delegacija pri odborih
za parlamentarno
sodelovanje EU-
Armenija, EU-
Azerbajdan in EU-
Gruzija
Cabrnoch Milan
Predsednik
Kleva Mojca
Podpredsednica
Landsbergis Vytautas
Podpredsednik
Bsescu Elena
BASESCU

lanica
Becali George
lan
Bezina Jan BREZINA

lan
Donskis Leonidas
lan
Gyrk Andrs
GYURKANDRAS

lan
Hadjigeorgiou Takis
lan
Herczog Edit
lanica
Hyusmenova Filiz Hakaeva
lanica
Imbrasas Juozas
lan
Kari Krijnis
KARINSKRISJANIS

lan
Kirilov Evgeni
lan
Lunacek Ulrike
lanica
Papastamkos Georgios
lan
Saryusz-Wolski Jacek
lan
Szymaski Konrad SZYMANSKI

lan
Berra Nora
Namestnica
Cliveti Minodora
Namestnica
Falbr Richard
Namestnik
Hfner Gerald
HAFNER

Namestnik
Hkmark Gunnar HOKMARK

Namestnik
Kamiski Micha Tomasz KAMINSKIMICHAL TOMASZ

Namestnik
Ojuland Kristiina
Namestnica
Oviir Siiri
Namestnica
Paka Jaroslav
PASKA

Namestnik
Patriciello Aldo
Namestnik
Pietikinen Sirpa PIETIKAINEN

Namestnica
Porba Tomasz Piotr
POREBA

Namestnik
Riera Madurell Teresa
Namestnica
Rubiks Alfreds
Namestnik
Stadler Ewald
Namestnik
Urutchev Vladimir
Namestnik
Wortmann-Kool Corien
Namestnica
Zwiefka Tadeusz
Namestnik
< Delegacija pri odborih
za parlamentarno
sodelovanje EU-
Kazahstan, EU-
Kirgizistan ter EU-
Uzbekistan in za odnose
s Tadikistanom,
Turkmenistanom in
Mongolijo
Bartolozzi Paolo
Predsednik
Kiil-Nielsen Nicole
Podpredsednica
Rubiks Alfreds
Podpredsednik
Dantin Michel
lan
Dorfmann Herbert
lan
Feio Diogo
lan
Kovcs Bla
KOVACSBELA

lan
Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz
lan
Nevealov Katarna NEVEDALOVAKATARINA

lanica
Padar Ivari
lan
Paksas Rolandas
lan
Pieper Markus
lan
Ransdorf Miloslav
lan
Rinaldi Niccol
NICCOLO

lan
Savisaar-Toomast Vilja
lanica
Simon Peter
lan
Swoboda Hannes
lan
Vaidere Inese
lanica
Wojciechowski Janusz
lan
Blinkeviit Vilija
BLINKEVICIUTE

Namestnica
Borys Piotr
Namestnik
Czarnecki Ryszard
Namestnik
Dehaene Jean-Luc
Namestnik
Gardiazbal Rubial Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Namestnica
Godmanis Ivars
Namestnik
Jeggle Elisabeth
Namestnica
Kalinowski Jarosaw JAROSLAW

Namestnik
Kohlek Jaromr
KOHLICEKJAROMIR

Namestnik
Murphy Paul
Namestnik
Obermayr Franz
Namestnik
Siwiec Marek
Namestnik
Staes Bart
Namestnik
Thomsen Britta
Namestnica
Tzavela Niki
Namestnica
Vidal-Quadras Alejo
Namestnik
Wikstrm Cecilia
WIKSTROM

Namestnica
Zeller Joachim
Namestnik
< Delegacija za odnose z
Izraelom
Belder Bastiaan
Predsednik
Sehnalov Olga SEHNALOVA

Podpredsednica
Tatarella Salvatore
Podpredsednik
Albrecht Jan Philipp
lan
Allam Magdi Cristiano
lan
Bsescu Elena
BASESCU

lanica
Dodds Diane
lanica
Durant Isabelle
lanica
Essayah Sari
lanica
Fajmon Hynek
lan
Flakov Beov Monika
FLASIKOVA BENOVA

lanica
Hankiss gnes
AGNES

lanica
Lpez-Istriz White Antonio LOPEZ-ISTURIZ WHITE

lan
Paliadeli Chrysoula
lanica
Ries Frdrique
FREDERIQUE

lanica
Sassoli David-Maria
lan
Stoyanov Emil
lan
Takkula Hannu
lan
Thein Alexandra
lanica
Thun und Hohenstein Ra
ROZA GRAFIN VON

Grfin von
lanica
Tzavela Niki
lanica
Albertini Gabriele
Namestnik
Creu Corina
CRETU

Namestnica
Davies Chris
Namestnik
De Veyrac Christine
Namestnica
Donskis Leonidas
Namestnik
Ertug Ismail
Namestnik
Ferber Markus
Namestnik
Garca Prez Iratxe GARCIA PEREZ

Namestnica
Kaczmarek Filip
Namestnik
Kstinger Elisabeth
KOSTINGER

Namestnica
Legutko Ryszard Antoni
Namestnik
Messerschmidt Morten
Namestnik
Niculescu Rare-Lucian
RARES-LUCIAN
Namestnik
Provera Fiorello
Namestnik
Regner Evelyn
Namestnica
Svensson Alf
Namestnik
Tarand Indrek
Namestnik
Tremosa i Balcells Ramon
Namestnik
Trpel Helga
TRUPEL

Namestnica
Zijlstra Auke
Namestnik

< Delegacija za odnose


s palestinskim
zakonodajnim svetom
Costello Emer
Predsednica
Auken Margrete
Podpredsednica
Triantaphyllides Kyriacos
Podpredsednik
Atkins Robert
lan
Berra Nora
lanica
Davies Chris
lan
De Veyrac Christine
lanica
Franco Gaston
lan
Grle Ingeborg
GRASSLE

lanica
Gualtieri Roberto
lan
Kasoulides Ioannis
lan
Kiil-Nielsen Nicole
lanica
Koppa Maria Eleni
lanica
Le Hyaric Patrick
lan
Mazzoni Erminia
lanica
Rinaldi Niccol
NICCOLO

lan
Thein Alexandra
lanica
Toussas Georgios
lan
Trematerra Gino
lan
Westlund sa ASA

lanica
Zijlstra Auke
lan
Anderson Martina
Namestnica
Bennion Phil
Namestnik
Carvalho Maria Da Graa
MARIA DA GRACA

Namestnica
De Keyser Vronique VERONIQUE

Namestnica
Enciu Ioan
Namestnik
Evans Jill
Namestnica
Garriga Polledo Salvador
Namestnik
Gustafsson Mikael
Namestnik
Hohlmeier Monika
Namestnica
Matias Marisa
Namestnica
Melo Nuno
Namestnik
Morvai Krisztina
Namestnica
Neuser Norbert
Namestnik
Papastamkos Georgios
Namestnik
Proust Franck
Namestnik
Romero Lpez Carmen
ROMERO LOPEZ

Namestnica
Swinburne Kay
Namestnica
Taylor Keith
Namestnik
Thun und Hohenstein Ra
ROZA GRAFIN VON

Grfin von
Namestnica
Zanoni Andrea
Namestnik

< Delegacija za odnose


z dravami Magreba in
Unijo arabskega Magreba
Panzeri Pier Antonio
Predsednik
Rochefort Robert
Podpredsednik
Rbig Paul
RUBIG
Podpredsednik
Alfano Sonia
lanica
Arsenis Kriton
lan
Benarab-Attou Malika
lanica
Daerden Frdric
FREDERIC

lan
Iacolino Salvatore
lan
Muscardini Cristiana
lanica
Ortiz Vilella Eva
lanica
Pallone Alfredo
lan
Preda Cristian Dan
lan
Romero Lpez Carmen
ROMERO LOPEZ

lanica
Silvestris Sergio Paolo
Francesco
lan
Sousa Alda
lanica
Vergiat Marie-Christine
lanica
Vlasto Dominique
lanica
Zribi Karim
ZERIBI

lan
Alfonsi Franois FRANCOIS

Namestnik
Angelilli Roberta
Namestnica
Ayala Sender Ins INES

Namestnica
Essayah Sari
Namestnica
Flautre Hlne HELENE

Namestnica
Gerbrandy Gerben-Jan
Namestnik
Iotova Iliana Malinova
Namestnica
Kamall Syed
Namestnik
Mlenchon Jean-Luc MELENCHON

Namestnik
Meyer Willy
Namestnik
Milana Guido
Namestnik
Milln Mon Francisco Jos
MILLAN MONFRANCISCO JOSE

Namestnik
Neynsky Nadezhda
Namestnica
Neyts-Uyttebroeck Annemie
Namestnica
van Nistelrooij Lambert
Namestnik
Olbrycht Jan
Namestnik
Pargneaux Gilles
Namestnik
Sommer Renate
Namestnica
< Delegacija za odnose z
dravami Mareka
David Mrio
MARIO

Predsednik
El Khadraoui Sad
SAID

Podpredsednik
Matias Marisa
Podpredsednica
Andrs Barea Josefa ANDRES BAREA

lanica
Besset Jean-Paul
lan
Bonsignore Vito
lan
Crocetta Rosario
lan
Dncil Vasilica Viorica
DANCILA

lanica
Fontana Lorenzo
lan
Karim Sajjad
lan
Mastella Clemente
lan
Obermayr Franz
lan
Obiols Raimon
lan
Proust Franck
lan
Safi Tokia
SAIFI

lanica
Thein Alexandra
lanica
Vajgl Ivo
lan
Weisgerber Anja
lanica
Allam Magdi Cristiano
Namestnik
Andrieu Eric
Namestnik
Antonescu Elena Oana
Namestnica
Brepoels Frieda
Namestnica
Collin-Langen Birgit
Namestnica
Cozzolino Andrea
Namestnik
Eppink Derk Jan
Namestnik
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
Namestnica
Neuser Norbert
Namestnik
Oomen-Ruijten Ria
Namestnica
Panayotov Vladko Todorov
Namestnik
Parvanova Antonyia
Namestnica
Rapti Sylvana
Namestnica
Sanchez-Schmid Marie-
MARIE-THERESE

Thrse
Namestnica
Scurria Marco
Namestnik
Sousa Alda
Namestnica

< Delegacija za odnose z


Arabskim polotokom
Niebler Angelika
Predsednica
Krahmer Holger
Podpredsednik
Moraes Claude
Podpredsednik
Borsellino Rita
lanica
Cancian Antonio
lan
Cuschieri Joseph
lan
Fox Ashley
lan
Garcs Ramn Vicente GARCES RAMON

Miguel
lan
Malinov Svetoslav Hristov
lan
Mnescu Ramona Nicole
MANESCU

lanica
Motti Tiziano
lan
Niculescu Rare-Lucian
RARES-LUCIAN
lan
Pttering Hans-GertPOTTERING

lan
Roatta Jean
lan
Smith Alyn
lan
Steinruck Jutta
lanica
Szegedi Csand
CSANAD

lan
Wosowicz Jacek WLOSOWICZ

lan
Albrecht Jan Philipp
Namestnik
Corazza Bildt Anna Maria
Namestnica
Groote Matthias
Namestnik
Gutirrez Prieto Sergio GUTIERREZ PRIETO

Namestnik
Gyrk Andrs
GYURKANDRAS

Namestnik
Hirsch Nadja
Namestnica
Kazak Metin
Namestnik
Liberadzki Bogusaw BOGUSLAW
Namestnik
Marcinkiewicz Bogdan
Kazimierz
Namestnik
Merkies Judith A.
Namestnica
Ouzk Miroslav OUZKY

Namestnik
Rbig Paul RUBIG

Namestnik
Safi Tokia
SAIFI

Namestnica
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
Namestnica
Zasada Artur
Namestnik

< Delegacija za odnose z


Irakom
Stevenson Struan
Predsednik
Costa Silvia
Podpredsednica
de Lange Esther
Podpredsednica
Albrecht Jan Philipp
lan
Gomes Ana
lanica
Kalinowski JarosawJAROSLAW

lan
Muscardini Cristiana
lanica
Perello Rodriguez Andres
lan
Scott Giancarlo
SCOTTA

lan
Sousa Alda
lanica
Thein Alexandra
lanica
Vidal-Quadras Alejo
lan
Attard-Montalto John
Namestnik
Evans Jill
Namestnica
Jahr Peter
Namestnik
Kacin Jelko
Namestnik
Kelam Tunne
Namestnik
Peterle Alojz
Namestnik
Sippel Birgit
Namestnica
Sturdy Robert
Namestnik

< Delegacija za odnose z


Iranom
Cronberg Tarja
Predsednica
Ernst Cornelia
Podpredsednica
Salatto Potito
Podpredsednik
Alvaro Alexander
lan
Cofferati Sergio Gaetano
lan
Durant Isabelle
lanica
Jahr Peter
lan
Jrgensen DanJORGENSEN

lan
Paulsen Marit
lanica
Rossi Oreste
lan
Scurria Marco
lan
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

lan
Stadler Ewald
lan
Van Brempt Kathleen
lanica
Van Orden Geoffrey
lan
Weidenholzer Josef
lan
Zalewski Pawe PAWEL

lan
Cuta George Sabin
CUTAS
Namestnik
Droutsas Dimitrios
Namestnik
Ehrenhauser Martin
Namestnik
Fjellner Christofer
Namestnik
Juvin Philippe
Namestnik
Kolarska-Bobiska LenaKOLARSKA-BOBINSKA

Namestnica
Lochbihler Barbara
Namestnica
Parvanova Antonyia
Namestnica
Poc Pavel
Namestnik
Schaake Marietje
Namestnica
Sousa Alda
Namestnica
Tatarella Salvatore
Namestnik
Turunen Emilie
Namestnica
Tzavela Niki
Namestnica
Ulvskog Marita
Namestnica
Verheyen Sabine
Namestnica

< Delegacija za odnose


z Zdruenimi dravami
Amerike
Ehler Christian
Predsednik
Ludford Sarah
Podpredsednica
Tzavela Niki
Podpredsednica
Atkins Robert
lan
van Baalen Johannes
Cornelis
lan
Badia i Cutchet Maria
lanica
Berlato Sergio
lan
Btikofer Reinhard
BUTIKOFER

lan
Colman Trevor
lan
Creu Corina
CRETU

lanica
Crowley Brian
lan
Dati Rachida
lanica
De Castro Paolo
lan
Droutsas Dimitrios
lan
Eickhout Bas
lan
Eppink Derk Jan
lan
Florenz Karl-Heinz
lan
Gallo Marielle
lanica
Giannakou Marietta
lanica
Groote Matthias
lan
Harkin Marian
lanica
Hartong Lucas
lan
Hbner Danuta Maria
HUBNER

lanica
Jtteenmki AnneliJAATTEENMAKI

lanica
Jordan Romana
lanica
Kelam Tunne
lan
Kelly Sen
SEAN

lan
Kirkhope Timothy
lan
Kovatchev Andrey
lan
Mauro Mario
lan
Merkies Judith A.
lanica
Milln Mon Francisco Jos
MILLAN MONFRANCISCO JOSE

lan
Morin-Chartier Elisabeth
lanica
Morknait-Mikulnien MORKUNAITE-MIKULENIENERADVILE

Radvil
lanica
Prendergast Phil
lanica
Prodi Vittorio
lan
Provera Fiorello
lan
Rangel Paulo
lan
Rouek Libor ROUCEK

lan
Schaake Marietje
lanica
Scholz Helmut
lan
Skinner Peter
lan
Swoboda Hannes
lan
Szjer Jzsef
SZAJERJOZSEF

lan
Trautmann Catherine
lanica
Trzaskowski Rafa
RAFAL

lan
Turmes Claude
lan
Ulvskog Marita
lanica
Uspaskich Viktor
lan
Westphal Kerstin
lanica
Wortmann-Kool Corien
lanica
Zribi Karim
ZERIBI
lan
Ziobro Zbigniew
lan
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

Namestnik
Baldassarre Raffaele
Namestnik
Bearder Catherine
Namestnica
Belder Bastiaan
Namestnik
Bennahmias Jean-Luc
Namestnik
Borghezio Mario
Namestnik
Bowles Sharon
Namestnica
Brok Elmar
Namestnik
Bullmann Udo
Namestnik
Claeys Philip
Namestnik
De Angelis Francesco
Namestnik
El Khadraoui Sad
SAID

Namestnik
Elles James
Namestnik
Foster Jacqueline
Namestnica
Gardini Elisabetta
Namestnica
Gomes Ana
Namestnica
Hankiss gnes
AGNES

Namestnica
Herczog Edit
Namestnica
Jazowiecka Danuta
JAZLOWIECKA

Namestnica
Johansson Kent
Namestnik
Joly Eva
Namestnica
Kadenbach Karin
Namestnica
Kari Krijnis
KARINSKRISJANIS

Namestnik
Korhola Eija-Riitta
Namestnica
Lamberts Philippe
Namestnik
Lichtenberger Eva
Namestnica
Lkkegaard Morten LOKKEGAARD
Namestnik
Lpez-Istriz White Antonio LOPEZ-ISTURIZ WHITE

Namestnik
Martin Hans-Peter
Namestnik
Mastella Clemente
Namestnik
Mszros Alajos MESZAROS

Namestnik
Mulder Jan
Namestnik
Pacu Ioan Mircea
PASCU

Namestnik
Pttering Hans-Gert
POTTERING
Namestnik
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
Namestnica
Repo Mitro
Namestnik
Roth-Behrendt Dagmar
Namestnica
Snchez Presedo Antoln
SANCHEZ PRESEDOANTOLIN

Namestnik
Sartori Amalia
Namestnica
Sarvamaa Petri
Namestnik
Schaldemose Christel
Namestnica
Siekierski Czesaw Adam CZESLAW ADAM

Namestnik
Sndergaard Sren Bo SONDERGAARDSOREN BO

Namestnik
astn Peter STASTNY

Namestnik
Tarabella Marc
Namestnik
Tks Lszl
TOKESLASZLO

Namestnik
Tomaevski Valdemar TOMASEVSKI

Namestnik
Trpel Helga
TRUPEL

Namestnica
Vlean Adina-Ioana
VALEAN

Namestnica
Willmott Glenis
Namestnica
Wosowicz Jacek WLOSOWICZ

Namestnik
Zanicchi Iva
Namestnica

< Delegacija za odnose s


Kanado
Bradbourn Philip
Predsednik
Jeggle Elisabeth
Podpredsednica
Klinz Wolf
Podpredsednik
Becker Heinz K.
lan
Bodu Sebastian Valentin
lan
Cercas Alejandro
lan
Enciu Ioan
lan
Hudghton Ian
lan
Karas Othmar
lan
Pargneaux Gilles
lan
Parvanova Antonyia
lanica
Patro Neves Maria do Cu PATRAO NEVESMARIA DO CEU

lanica
Pirillo Mario
lan
Scott Giancarlo
SCOTTA

lan
Tnsescu Claudiu Ciprian
TANASESCU
lan
Terho Sampo
lan
Zborsk Anna ZABORSKA

lanica
Bizzotto Mara
Namestnica
Cliveti Minodora
Namestnica
Creutzmann Jrgen JURGEN

Namestnik
Franco Gaston
Namestnik
Husling Martin
HAUSLING
Namestnik
Honeyball Mary
Namestnica
Kasoulides Ioannis
Namestnik
Kelly Sen
SEAN

Namestnik
Lamassoure Alain
Namestnik
Leichtfried Jrg
JORG

Namestnik
Lyon George
Namestnik
McClarkin Emma
Namestnica
Pallone Alfredo
Namestnik
Sippel Birgit
Namestnica
Weisgerber Anja
Namestnica

< Delegacija za odnose


z dravami Srednje
Amerike
Bozkurt Emine
Predsednica
Iturgaiz Angulo Carlos Jos
CARLOS JOSE
Podpredsednik
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

Podpredsednica
Ayala Sender Ins INES

lanica
Binev Slavi
lan
Grossette Franoise GROSSETETEFRANCOISE

lanica
Kounk Edvard KOZUSNIK

lan
Krehl Constanze Angela
lanica
Liese Peter
lan
Lulling Astrid
lanica
Rodust Ulrike
lanica
Romeva i Rueda Ral
RAUL

lan
Seeber Richard
lan
Skrzydlewska Joanna
Katarzyna
lanica
Vattimo Gianni
lan
Alfano Sonia
Namestnica
Ayuso Pilar
Namestnica
Bartolozzi Paolo
Namestnik
Estars Ferragut Rosa ESTARAS FERRAGUT

Namestnica
Grze Catherine
GREZE

Namestnica
Grbarczyk Marek Jzef
GROBARCZYKMAREK JOZEF

Namestnik
Hedh Anna
Namestnica
Kla Christa
KLASS

Namestnica
Kreissl-Drfler Wolfgang KREISSL-DORFLER

Namestnik
McAvan Linda
Namestnica
Meyer Willy
Namestnik
Sonik Bogusaw
BOGUSLAW

Namestnik
van der Stoep Danil DANIEL

Namestnik
Stolojan Theodor Dumitru
Namestnik
Susta Gianluca
Namestnik

< Delegacija za odnose


z dravami Andske
skupnosti
de Grandes Pascual Luis
Predsednik
Bilbao Barandica Izaskun
Podpredsednica
Ivan Ctlin Sorin
CATALIN SORIN

Podpredsednik
Cavada Jean-Marie
lan
Giegold Sven
lan
Meyer Willy
lan
Muiz De Urquiza Mara
MUNIZ DE URQUIZAMARIA

lanica
Porba Tomasz Piotr
POREBA

lan
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
lanica
Regner Evelyn
lanica
Sartori Amalia
lanica
Weber Renate
lanica
Andersdotter Amelia
Namestnica
Arsenis Kriton
Namestnik
de Sarnez Marielle
Namestnica
Duff Andrew
Namestnik
Ferreira Joo
JOAO

Namestnik
Hannan Daniel
Namestnik
Iturgaiz Angulo Carlos Jos
CARLOS JOSE

Namestnik
Kozowski Jan
KOZLOWSKI

Namestnik
Perello Rodriguez Andres
Namestnik
Simpson Brian
Namestnik
Ungureanu Traian
Namestnik
Weber Manfred
Namestnik
< Delegacija za odnose z
dravami Mercosurja
Yez-Barnuevo GarcaYANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
Predsednik
Audy Jean-Pierre
Podpredsednik
Melo Nuno
Podpredsednik
Antinoro Antonello
lan
Aylward Liam
lan
Estrela Edite
lanica
Grze Catherine GREZE

lanica
Herranz Garca Esther HERRANZ GARCIA

lanica
Kamiski Micha Tomasz KAMINSKIMICHAL TOMASZ

lan
Klute Jrgen
JURGEN

lan
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi
lanica
Kreissl-Drfler Wolfgang KREISSL-DORFLER

lan
Mlenchon Jean-Luc MELENCHON
lan
Miranda Ana
lanica
Rohde Jens
lan
Tavares Rui
lan
Teixeira Nuno
lan
Thomsen Britta
lanica
Vergnaud Bernadette
lanica
Bilbao Barandica Izaskun
Namestnica
Capoulas Santos Luis
Manuel
Namestnik
Cofferati Sergio Gaetano
Namestnik
Daz de Mera Garca
Consuegra Agustn DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRAAGUSTIN

Namestnik
Engstrm Christian
ENGSTROM

Namestnik
Giegold Sven
Namestnik
Griesbeck Nathalie
Namestnica
Handzlik Magorzata MALGORZATA

Namestnica
Luhan Petru Constantin
Namestnik
Obiols Raimon
Namestnik
Scholz Helmut
Namestnik
Szjer JzsefSZAJERJOZSEF

Namestnik
Tatarella Salvatore
Namestnik
icu Silvia-Adriana
TICAU
Namestnica
Toia Patrizia
Namestnica
Vlask Oldich VLASAKOLDRICH

Namestnik
Voss Axel
Namestnik
Zuber Ins Cristina
INES CRISTINA

Namestnica

< Delegacija za odnose z


Japonsko
van Baalen Johannes
Cornelis
Predsednik
Kalniete Sandra
Podpredsednica
Zasada Artur
Podpredsednik
Bag Zoltn
BAGOZOLTAN

lan
Blier Sandrine BELIER

lanica
Brepoels Frieda
lanica
Childers Nessa
lanica
Garca-Hierro Caraballo GARCIA-HIERRO CARABALLO

Dolores
lanica
Geier Jens
lan
Gollnisch Bruno
lan
Goulard Sylvie
lanica
Jimnez-Becerril Barrio JIMENEZ-BECERRIL BARRIO

Teresa
lanica
Koch Dieter-Lebrecht
lan
Ksa dm
KOSAADAM

lan
Le Brun Agns AGNES

lanica
Lehne Klaus-Heiner
lan
Liberadzki Bogusaw BOGUSLAW

lan
Liotard Kartika Tamara
lanica
Mayor Oreja Jaime
lan
Nattrass Mike
lan
Pacu Ioan Mircea
PASCU

lan
Piotrowski Mirosaw
MIROSLAW

lan
Schaldemose Christel
lanica
Toenovsk Even TOSENOVSKYEVZEN

lan
Uggias Giommaria
lan
Albrecht Jan Philipp
Namestnik
Bielan Adam
Namestnik
Bge Reimer
BOGE

Namestnik
Brzobohat Zuzana BRZOBOHATA

Namestnica
Coelho Carlos
Namestnik
Dsir Harlem
DESIR

Namestnik
Gll-Pelcz Ildik
GALL-PELCZILDIKO

Namestnica
Grosch Mathieu
Namestnik
Harbour Malcolm
Namestnik
Higgins Jim
Namestnik
Karas Othmar
Namestnik
Lange Bernd
Namestnik
Lepage Corinne
Namestnica
Mnescu Ramona Nicole
MANESCU

Namestnica
Neyts-Uyttebroeck Annemie
Namestnica
Skinner Peter
Namestnik
Sgor Csaba
SOGOR

Namestnik
Stavrakakis Georgios
Namestnik
Turmes Claude
Namestnik
Vaughan Derek
Namestnik
Wasa Jarosaw Leszek
WALESAJAROSLAW LESZEK

Namestnik

< Delegacija za odnose


z Ljudsko republiko
Kitajsko
Rivellini Crescenzio
Predsednik
Botinaru Victor BOSTINARU

Podpredsednik
Ivanova Iliana
Podpredsednica
Balytis Zigmantas
BALCYTIS

lan
Brok Elmar
lan
van de Camp Wim
lan
Dehaene Jean-Luc
lan
Fernandes Jos Manuel JOSE MANUEL

lan
Gebhardt Evelyne
lanica
Glattfelder Bla
BELA

lan
Grbarczyk Marek Jzef GROBARCZYKMAREK JOZEF

lan
Hnin Jacky
HENIN

lan
Hohlmeier Monika
lanica
Hughes Stephen
lan
Jazowiecka Danuta JAZLOWIECKA

lanica
Kstinger Elisabeth
KOSTINGER

lanica
Lamberts Philippe
lan
Lambsdorff Alexander Graf
lan
Lepage Corinne
lanica
Lichtenberger Eva
lanica
McAvan Linda
lanica
Martin Hans-Peter
lan
Matula Iosif
lan
Menndez del Valle Emilio MENENDEZ DEL VALLE

lan
Olejniczak Wojciech Micha
WOJCIECH MICHAL

lan
Paksas Rolandas
lan
Pietikinen Sirpa PIETIKAINEN

lanica
Provera Fiorello
lan
Severin Adrian
lan
Siekierski Czesaw Adam CZESLAW ADAM

lan
Skylakakis Theodoros
lan
Stavrakakis Georgios
lan
Strejek Ivo STREJCEK

lan
Tabajdi Csaba Sndor
CSABA SANDOR

lan
Tremosa i Balcells Ramon
lan
Trpel Helga
TRUPEL

lanica
Watson Graham
lan
Zalba Bidegain Pablo
lan
Zle Roberts
ZILE

lan
Arias Echeverra Pablo
ARIAS ECHEVERRIA

Namestnik
Balz Burkhard
Namestnik
Bastos Regina
Namestnica
Bisky Lothar
Namestnik
Bov Jos
BOVEJOSE

Namestnik
Btikofer Reinhard
BUTIKOFER

Namestnik
Casini Carlo
Namestnik
Chatzimarkakis Jorgo
Namestnik
Dati Rachida
Namestnica
De Backer Philippe
Namestnik
Eppink Derk Jan
Namestnik
Estrela Edite
Namestnica
Fox Ashley
Namestnik
Hartong Lucas
Namestnik
Hassi Satu
Namestnica
Hyusmenova Filiz Hakaeva
Namestnica
Langen Werner
Namestnik
Le Grip Constance
Namestnica
ukacijewska Elbieta
LUKACIJEWSKAELZBIETA KATARZYNA

Katarzyna
Namestnica
McGuinness Mairead
Namestnica
Mathieu Vronique
VERONIQUE

Namestnica
Mitchell Gay
Namestnik
Muiz De Urquiza Mara MUNIZ DE URQUIZAMARIA

Namestnica
Padar Ivari
Namestnik
Podimata Anni
Namestnica
Prodi Vittorio
Namestnik
Roithov Zuzana
ROITHOVA

Namestnica
Sehnalov Olga SEHNALOVA

Namestnica
Simon Peter
Namestnik
Theurer Michael
Namestnik
Thyssen Marianne
Namestnica
Toenovsk Even
TOSENOVSKYEVZEN

Namestnik
Tzavela Niki
Namestnica
Weber Henri
Namestnik
Yez-Barnuevo Garca YANEZ-BARNUEVO GARCIA

Luis
Namestnik
Zver Milan
Namestnik
< Delegacija za odnose z
Indijo
Watson Graham
Predsednik
Angourakis Charalampos
Podpredsednik
Kolarska-Bobiska Lena
KOLARSKA-BOBINSKA

Podpredsednica
Albertini Gabriele
lan
Berlinguer Luigi
lan
del Castillo Vera Pilar
lanica
Cochet Yves
lan
Collin-Langen Birgit
lanica
van Dalen Peter
lan
Delli Karima
lanica
Dsir Harlem
DESIR

lan
Garca Prez Iratxe
GARCIA PEREZ

lanica
Gardiazbal Rubial Eider GARDIAZABAL RUBIAL

lanica
Hassi Satu
lanica
Jrka Lvia
JAROKALIVIA

lanica
Lamassoure Alain
lan
Leichtfried Jrg JORG

lan
Leinen Jo
lan
McClarkin Emma
lanica
McIntyre Anthea
lanica
Mazej Kukovi Zofija
MAZEJ KUKOVIC

lanica
Morvai Krisztina
lanica
Newton Dunn Bill
lan
Salvini Matteo
lan
Schwab Andreas
lan
icu Silvia-Adriana
TICAU

lanica
Weber Manfred
lan
Winkler Iuliu
lan
Balzani Francesca
Namestnica
Cottigny Jean Louis
Namestnik
Fernandes Jos Manuel
JOSE MANUEL

Namestnik
Ferreira Elisa
Namestnica
Ford Vicky
Namestnica
Gl Kinga
GAL

Namestnica
Gallo Marielle
Namestnica
Lambert Jean
Namestnica
de Lange Esther
Namestnica
Lochbihler Barbara
Namestnica
Manders Toine
Namestnik
Mann Thomas
Namestnik
Moraes Claude
Namestnik
Omarjee Younous
Namestnik
Pirker Hubert
Namestnik
Poupakis Konstantinos
Namestnik
Rhle Heide
RUHLE

Namestnica
adurskis Krlis SADURSKISKARLIS

Namestnik
Srbu Daciana Octavia
SARBU

Namestnica
Theurer Michael
Namestnik
Tzavela Niki
Namestnica
Van Orden Geoffrey
Namestnik

< Delegacija za odnose z


Afganistanom
Berman Thijs
Predsednik
Arlacchi Pino
Podpredsednik
Juvin Philippe
Podpredsednik
Angelilli Roberta
lanica
van Baalen Johannes
Cornelis
lan
Borys Piotr
lan
Cozzolino Andrea
lan
Ernst Cornelia
lanica
Fidanza Carlo
lan
Fontana Lorenzo
lan
Harbour Malcolm
lan
Taylor Keith
lan
Bradbourn Philip
Namestnik
Corts Lastra Ricardo
CORTES LASTRA

Namestnik
Danjean Arnaud
Namestnik
Gahler Michael
Namestnik
Howitt Richard
Namestnik
Iturgaiz Angulo Carlos Jos
CARLOS JOSE

Namestnik
Jadot Yannick
Namestnik
Matula Iosif
Namestnik
Speroni Francesco Enrico
Namestnik
Torvalds Nils
Namestnik

< Delegacija za odnose z


dravami june Azije
Lambert Jean
Predsednica
Attard-Montalto John
Podpredsednik
Mann Thomas
Podpredsednik
Balzani Francesca
lanica
Bendtsen Bendt
lan
Bennion Phil
lan
De Albert
DESS

lan
Deva Nirj
lan
Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna
lanica
Hibner Jolanta Emilia
lanica
Kadenbach Karin
lanica
Le Grip Constance
lanica
Murphy Paul
lan
van Nistelrooij Lambert
lan
Rinaldi Niccol
NICCOLO

lan
Sippel Birgit
lanica
Werthmann Angelika
lanica
Binev Slavi
Namestnik
Bodu Sebastian Valentin
Namestnik
Gebhardt Evelyne
Namestnica
Hadjigeorgiou Takis
Namestnik
Hirsch Nadja
Namestnica
Howitt Richard
Namestnik
Jadot Yannick
Namestnik
Kalfin Ivailo
Namestnik
Lpez Aguilar Juan
LOPEZ AGUILAR

Fernando
Namestnik
Newton Dunn Bill
Namestnik
Nicholson James
Namestnik
Pieper Markus
Namestnik
Ronzulli Licia
Namestnica
Schnellhardt Horst
Namestnik
Sed i Alabart Salvador
SEDO I ALABART

Namestnik
Striffler Michle
MICHELE

Namestnica
Van Brempt Kathleen
Namestnica
< Delegacija za odnose z
dravami jugovzhodne
Azije in Zdruenjem
drav jugovzhodne Azije
(ASEAN)
Langen Werner
Predsednik
Belet Ivo
Podpredsednik
Goebbels Robert
Podpredsednik
Balz Burkhard
lan
Bielan Adam
lan
Claeys Philip
lan
Engstrm Christian
ENGSTROM

lan
Girling Julie
lanica
Gutirrez-Cortines Cristina
GUTIERREZ-CORTINES

lanica
Hoang Ngoc Liem
lan
Imbrasas Juozas
lan
de Jong Cornelis
lan
Klinz Wolf
lan
Mathieu Vronique VERONIQUE

lanica
Milana Guido
lan
ry Csaba
ORY

lan
Riera Madurell Teresa
lanica
Sgor Csaba
SOGOR

lan
Speroni Francesco Enrico
lan
Tarabella Marc
lan
Turunen Emilie
lanica
Weiler Barbara
lanica
Callanan Martin
Namestnik
Castex Franoise
FRANCOISE

Namestnica
Costa Silvia
Namestnica
Geier Jens
Namestnik
Gncz Kinga
GONCZ

Namestnica
Hfner Gerald HAFNER

Namestnik
Helmer Roger
Namestnik
Hughes Stephen
Namestnik
Jrka Lvia JAROKALIVIA

Namestnica
Kovatchev Andrey
Namestnik
Lulling Astrid
Namestnica
Marinescu Marian-Jean
Namestnik
Nitras Sawomir Witold
SLAWOMIR WITOLD

Namestnik
Ortiz Vilella Eva
Namestnica
Riquet Dominique
Namestnik
Romeva i Rueda Ral RAUL

Namestnik
Rosbach Anna
Namestnica
Sehnalov Olga SEHNALOVA
Namestnica
Sosa Wagner Francisco
Namestnik
Watson Graham
Namestnik
Wosowicz Jacek WLOSOWICZ

Namestnik

< Delegacija za odnose s


Korejskim polotokom
Reul Herbert
Predsednik
Hfner Gerald
HAFNER

Podpredsednik
Rosbach Anna
Podpredsednica
Andersdotter Amelia
lanica
Bratkowski Arkadiusz
Tomasz
lan
Cuta George Sabin
CUTAS

lan
Gauzs Jean-Paul
GAUZES

lan
Grosch Mathieu
lan
Helmer Roger
lan
Kacin Jelko
lan
Martin David
lan
Mikolik Miroslav
MIKOLASIK

lan
Salvini Matteo
lan
Simon Peter
lan
Thomas Isabelle
lanica
Blier Sandrine
BELIER
Namestnica
Caspary Daniel
Namestnik
Cercas Alejandro
Namestnik
Ehler Christian
Namestnik
Engel Frank
Namestnik
Girling Julie
Namestnica
Hall Fiona
Namestnica
Imbrasas Juozas
Namestnik
Koch Dieter-Lebrecht
Namestnik
Maka Vladimr
MANKAVLADIMIR

Namestnik
ry Csaba
ORY

Namestnik
Weiler Barbara
Namestnica

< Delegacija za odnose


z Avstralijo in Novo
Zelandijo
Bizzotto Mara
Predsednica
Tsoukalas Ioannis A.
Podpredsednik
Ashworth Richard
lan
Bastos Regina
lanica
Caronna Salvatore
lan
Cramer Michael
lan
Grech Louis
lan
Lyon George
lan
McGuinness Mairead
lanica
Mszros Alajos
MESZAROS

lan
Ponga Maurice
lan
Simpson Brian
lan
Takkula Hannu
lan
Vanhecke Frank
lan
Voss Axel
lan
Zemke Janusz Wadysaw JANUSZ WLADYSLAW

lan
Bendtsen Bendt
Namestnik
Bennahmias Jean-Luc
Namestnik
Bov Jos
BOVEJOSE

Namestnik
Chichester Giles
Namestnik
Duek Robert DUSEK

Namestnik
Gierek Adam
Namestnik
Grossette Franoise
GROSSETETEFRANCOISE

Namestnica
Harkin Marian
Namestnica
Ivanova Iliana
Namestnica
Ludvigsson Olle
Namestnik
Mato Adrover Gabriel
Namestnik
Mayer Hans-Peter
Namestnik
Menndez del Valle Emilio MENENDEZ DEL VALLE
Namestnik
Stoyanov Emil
Namestnik
Terho Sampo
Namestnik

< Delegacija za odnose z


Juno Afriko
Cashman Michael
Predsednik
Sargentini Judith
Podpredsednica
Svensson Alf
Podpredsednik
Cadec Alain
lan
Chichester Giles
lan
Higgins Jim
lan
Lange Bernd
lan
Lkkegaard Morten LOKKEGAARD

lan
Lsing Sabine
LOSING

lanica
Nilsson Jens
lan
adurskis Krlis
SADURSKISKARLIS

lan
Snchez Presedo Antoln SANCHEZ PRESEDOANTOLIN

lan
Sanchez-Schmid Marie- MARIE-THERESE

Thrse
lanica
Sed i Alabart Salvador SEDO I ALABART

lan
van der Stoep Danil DANIEL

lan
Verheyen Sabine
lanica
de Villiers Philippe
lan
Caronna Salvatore
Namestnik
Cramer Michael
Namestnik
Cuschieri Joseph
Namestnik
van Dalen Peter
Namestnik
Delvaux Anne
Namestnica
Fidanza Carlo
Namestnik
Jaakonsaari Liisa
Namestnica
Krahmer Holger
Namestnik
Matias Marisa
Namestnica
Mauro Mario
Namestnik
Mazej Kukovi Zofija
MAZEJ KUKOVIC

Namestnica
Niebler Angelika
Namestnica
Roatta Jean
Namestnik
Salvini Matteo
Namestnik
Teixeira Nuno
Namestnik
Zala Boris
Namestnik

< Delegacija za odnose z


vseafrikim parlamentom
Gahler Michael
Predsednik
Chichester Giles
Podpredsednik
Jaakonsaari Liisa
Podpredsednica
Delvaux Anne
lanica
Engel Frank
lan
Hall Fiona
lanica
Higgins Jim
lan
Kaczmarek Filip
lan
Lsing Sabine
LOSING

lanica
Martnez Martnez Miguel
MARTINEZ MARTINEZ

Angel
lan
Moreira Vital
lan
Sassoli David-Maria
lan
Buoi Cristian Silviu
BUSOI

Namestnik
Dorfmann Herbert
Namestnik
Guerrero Salom Enrique
Namestnik
Gustafsson Mikael
Namestnik
Kalinowski Jarosaw
JAROSLAW
Namestnik
Matera Barbara
Namestnica
Mayer Hans-Peter
Namestnik
Neuser Norbert
Namestnik
Sturdy Robert
Namestnik
Zborsk Anna
ZABORSKA

Namestnica
Zala Boris
Namestnik
< Delegacija za odnose s
parlamentarno skupino
zveze NATO
Saryusz-Wolski Jacek
Predsednik
Pacu Ioan Mircea
PASCU

Podpredsednik
Tannock Charles
Podpredsednik
Gualtieri Roberto
lan
Landsbergis Vytautas
lan
Neynsky Nadezhda
lanica
Neyts-Uyttebroeck Annemie
lanica
Quisthoudt-Rowohl
Godelieve
lanica
Riera Madurell Teresa
lanica
Tarand Indrek
lan
Brok Elmar
Namestnik
Cronberg Tarja
Namestnica
David Mrio
MARIO

Namestnik
Howitt Richard
Namestnik
Kelam Tunne
Namestnik
Kreissl-Drfler Wolfgang
KREISSL-DORFLER

Namestnik
Motti Tiziano
Namestnik
Nicolai Norica
Namestnica
Rouek Libor ROUCEK

Namestnik
Van Orden Geoffrey
Namestnik

< Generalni sekretariat


Parlamenta
Plateau du KirchbergRue Wiertz1
avenue du Prsident-Robert-Schuman
2929
Luxembourg
Tel: 3524300 + &POSTE;
WELLE Klaus
Secrtaire gnral
Tel: 3222846242
> Urad generalnega sekretarja
> Oddelek za obvladovanje
tveganja
> Varstvo podatkov
> Direktorat za odnose s
politinimi skupinami
> Pravna sluba
> Generalni direktorat
predsedstvo
> Generalni direktorat za notranjo
politiko Unije
> Generalni direktorat za zunanjo
politiko Unije
> Generalni direktorat za
informiranje
> Generalni direktorat za
kadrovske zadeve
> Generalni direktorat za
infrastrukturo in logistiko
> Generalni direktorat za
prevajanje
> Generalni direktorat za
tolmaenje in konference
> Generalni direktorat za finance
> Generalni direktorat za
inovacije in tehnoloko podporo

< Urad generalnega


sekretarja
MANGOLD Christian
Directeur de Cabinet
Tel: 3222840770
DEBIE Franck
Conseiller
Tel: 3222841307
FERNANDEZ PERLES Ana
Maria
Conseiller
Tel: 3222832084
FREDSGAARD Karen
Conseiller
Tel: 3222832503
LUEDDECKE Kirsten
Conseiller
Tel: 3222841384
SCHADE Anna
Conseiller
Tel: 3222841053
SCHULMEISTER Philipp
Conseiller
Tel: 3222841381
SORENSEN Lars Vind
Conseiller
Tel: 3222843123
MALASOMMA Chiara
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222843292
MORENO DIAZ Jess JESUS

Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222842766
IGNATESCU Raluca
Conseiller juridique-juriste
Tel: 3222843109
MRAZ-ANDROVICOVA
Andrea
Conseiller juridique-juriste
Tel: 3222846187
> Sekretariat konference
predsednikov
> Sekretariat predsedstva in
kvestorjev
> Oddelek za notranjo revizijo
> Oddelek za nadzor strokov in
kakovosti
< Sekretariat konference
predsednikov
HILLER Wolfgang
Chef d'unit
Tel: 3222843405

< Sekretariat predsedstva


in kvestorjev
TZIORKAS Nikolaos
Chef d'unit
Tel: 3222842341

< Oddelek za notranjo


revizijo
GALVIN Robert
Chef d'Unit / Auditeur Interne
Tel: 3222842331

< Oddelek za nadzor


strokov in kakovosti
BAL Lucinia
Chef d'unit
Tel: 3222846607

< Oddelek za obvladovanje


tveganja
SPINDLER Helmut
Conseiller spcial
Tel: 3222846423
< Varstvo podatkov
SABBIONI Secondo
Dlgu la Protection Des
Donnes
Tel: 3222846392

< Direktorat za odnose s


politinimi skupinami
RIPOLL Antoine
Directeur
Tel: 120286289629

< Pravna sluba


PENNERA Christian
Jurisconsulte
Tel: 3222842724
> Direktorat za institucionalne in
parlamentarne zadeve
> Direktorat za zakonodajne
zadeve
> Direktorat za upravne in
finanne zadeve

< Direktorat za
institucionalne in
parlamentarne zadeve
PASSOS Ricardo
Directeur Juridique
Tel: 3222841757
> Oddelek za institucionalno in
proraunsko pravo
> Oddelek za zunanje odnose
> Oddelek za poslovnik in
parlamentarno pravo

< Oddelek za
institucionalno in
proraunsko pravo
WALDHERR Evelyn
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222842345

< Oddelek za zunanje


odnose
DIEZ PARRA Ignacio
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222842281

< Oddelek za poslovnik in


parlamentarno pravo
LORENZ Norbert
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222843870

< Direktorat za
zakonodajne zadeve
DREXLER Freddy
Directeur Juridique
Tel: 3222843620
> Oddelek za gospodarsko in
znanstveno politiko
> Oddelek za strukturno in
kohezijsko politko
> Oddelek za pravosodje in
dravljanske svoboine

< Oddelek za gospodarsko


in znanstveno politiko
GOMEZ-LEAL Maria
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222843209

< Oddelek za strukturno in


kohezijsko politko
KNUDSEN Lisbeth Grodum
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222832311

< Oddelek za pravosodje in


dravljanske svoboine
CAIOLA Antonio
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 3222840518

< Direktorat za upravne in


finanne zadeve
PETERSHEIM Didier
Directeur Juridique
Tel: 3222846302
> Oddelek za pravice in dolnosti
uslubencev
> Oddelek za poklicno pot
uslubencev
> Oddelek za pogodbeno in
finanno pravo
> Oddelek za nepremininske
projekte

< Oddelek za pravice in


dolnosti uslubencev
DE WACHTER Jan Frans
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 352430023909
< Oddelek za poklicno pot
uslubencev
CAISOU-ROUSSEAU Olivier
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 352430020103

< Oddelek za pogodbeno in


finanno pravo
LOPEZ-CARCELLER
Paloma
Chef d'unit
Tel: 352430022801

< Oddelek za
nepremininske projekte
STENIER Jean-Marie
Chef d'unit
Tel: 352430027167

< Generalni direktorat


predsedstvo
RATTI Francesca
Secrtaire gnral adjoint /
Directeur gnral
Tel: 3222843921
> Oddelek za protokol
> Direktorat za plenarna
zasedanja
> Direktorat za zakonodajne akte
> Direktorat za knjinico in
upravljanje z dokumentarnim
gradivom
> Direktorat za odnose z
nacionalnimi parlamenti
> Direktorat za varnost in oceno
tveganja
> Direktorat za slube
predsedstva
> Direktorat za vire

< Oddelek za protokol


BRUNAGEL Francois
Chef d'unit
Tel: 3222844643
< Direktorat za plenarna
zasedanja
DUNSTAN Paul
Directeur
Tel: 3222844064
> Oddelek za zapisnike in
dobesedne zapise plenarnega
zasedanja
> Oddelek za dejavnosti
poslancev
> Oddelek za organizacijo
plenarnih zasedanj in njihovo
nadaljnje spremljanje
> Oddelek vloie
< Oddelek za zapisnike
in dobesedne zapise
plenarnega zasedanja
GONZALEZ HOLGUERA
Jose
Chef d'unit
Tel: 3222844358

< Oddelek za dejavnosti


poslancev
CORREA Joao
Chef d'unit
Tel: 3222844027
< Oddelek za organizacijo
plenarnih zasedanj
in njihovo nadaljnje
spremljanje
SCOTT Philip
Chef d'unit
Tel: 3222844078

< Oddelek vloie


WICKER Steven
Chef d'unit
Tel: 3222842420
< Direktorat za
zakonodajne akte
KNUDSEN Kristian
Directeur
Tel: 3222831731
> Oddelek za zakonodajno
nartovanje in usklajevanje
> Oddelek za kakovost
zakonodaje A - ekonomska in
znanstvena politika
> Oddelek za kakovost
zakonodaje B - strukturna in
kohezijska politika
> Oddelek za kakovost
zakonodaje C - pravice
dravljanov
> Oddelek za kakovost
zakonodaje D - proraunske
zadeve
> Oddelek za kakovost
zakonodaje E - zunanje politike

< Oddelek za zakonodajno


nartovanje in
usklajevanje
BOHAC Libor
Chef d'unit
Tel: 3222831736
< Oddelek za kakovost
zakonodaje A -
ekonomska in
znanstvena politika
ROBSON Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831408
> Grki odsek
> Angleki odsek
> Irski odsek
> Italijanski odsek

< Grki odsek


ROBSON Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831408

< Angleki odsek


ROBSON Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831408

< Irski odsek


ROBSON Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831408

< Italijanski odsek


ROBSON Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831408

< Oddelek za kakovost


zakonodaje B -
strukturna in kohezijska
politika
VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726
> Bolgarski odsek
> Malteki odsek
> Slovenski odsek
> Slovaki odsek
> Hrvaki odsek

< Bolgarski odsek


VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726

< Malteki odsek


VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726

< Slovenski odsek


VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726

< Slovaki odsek


VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726

< Hrvaki odsek


VAVRIK Peter
Chef d'unit
Tel: 3222831726
< Oddelek za kakovost
zakonodaje C - pravice
dravljanov
REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013
> Nemki odsek
> Litovski odsek
> Nizozemski odsek
> Poljski odsek
> Romunski odsek

< Nemki odsek


REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013

< Litovski odsek


REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013

< Nizozemski odsek


REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013

< Poljski odsek


REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013

< Romunski odsek


REIFENRATH Philipp
Chef d'unit
Tel: 3222844013

< Oddelek za kakovost


zakonodaje D -
proraunske zadeve
HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716
> Danski odsek
> panski odsek
> Finski odsek
> Francoski odsek
> Portugalski odsek

< Danski odsek


HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716

< panski odsek


HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716
< Finski odsek
HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716

< Francoski odsek


HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716

< Portugalski odsek


HEINEMANN Ellen
Chef d'unit
Tel: 3222831716
< Oddelek za kakovost
zakonodaje E - zunanje
politike
NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366
> eki odsek
> Estonski odsek
> Madarski odsek
> Latvijski odsek
> vedski odsek

< eki odsek


NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366

< Estonski odsek


NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366

< Madarski odsek


NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366

< Latvijski odsek


NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366

< vedski odsek


NORMAN Peter
Chef d'unit
Tel: 3222841366

< Direktorat za knjinico


in upravljanje z
dokumentarnim
gradivom
DE FEO Alfredo
Directeur
Tel: 3222843632
> Sluba za finanno in upravno
usklajevanje
> Oddelek za tematske slube
> Oddelek za storitve za stranke
> Oddelek za preglednost -
dostop javnosti do dokumentov
in odnosi z zastopniki interesov
> Oddelek za uradno poto
> Oddelek za arhiv in
dokumentacijski center
> Oddelek za poizvedbo
dravljanov
> Oddelek za strateko
nartovanje
< Sluba za finanno in
upravno usklajevanje
DE FEO Alfredo
Directeur
Tel: 3222843632

< Oddelek za tematske


slube
DE FEO Alfredo
Directeur
Tel: 3222843632
> Sluba za gospodarske in
znanstvene zadeve
> Sluba za pravne,
institucionalne in proraunske
zadeve
> Sluba za strukturno in
kohezijsko politiko
> Sluba za zunanjo politiko

< Sluba za gospodarske


in znanstvene zadeve
PICCIOLI Alessandro
Chef de service
Tel: 3222832967
< Sluba za pravne,
institucionalne in
proraunske zadeve
VUIJLSTEKE Alec
Chef de service
Tel: 3222841133

< Sluba za strukturno in


kohezijsko politiko
FOLESCU Alexandru
Chef de service
Tel: 3222832586

< Sluba za zunanjo


politiko
ANGLMAYER Irmgard
Chef de service
Tel: 3222843177

< Oddelek za storitve za


stranke
MARTO DE OLIVEIRA
Teresa
Chef d'unit
Tel: 3222832277

< Oddelek za preglednost


- dostop javnosti do
dokumentov in odnosi z
zastopniki interesov
RUFAS QUINTANA Jose
Luis
Chef d'unit
Tel: 3222843956

< Oddelek za uradno poto


PRIANO Milvia
Chef d'unit
Tel: 3222843760

< Oddelek za arhiv in


dokumentacijski center
ANTONA Donato
Chef d'unit
Tel: 352430022703
< Oddelek za poizvedbo
dravljanov
PARRAGA GIMENEZ Aurora
Chef d'unit
Tel: 352430021022

< Oddelek za strateko


nartovanje
WATT Iain
Chef d'unit
Tel: 3222843113
> Sluba za reference in vire -
Luxembourg
> Sluba za inovacije in razvoj
> Sluba za informacijske
strokovnjake

< Sluba za reference in


vire - Luxembourg
CURA Carlos
Chef de service
Tel: 352430022868

< Sluba za inovacije in


razvoj
WATT Iain
Chef d'unit
Tel: 3222843113
< Sluba za informacijske
strokovnjake

< Direktorat za odnose z


nacionalnimi parlamenti
VERGER Christine
Directeur
Tel: 3222844661
> Oddelek za institucionalno
sodelovanje
> Oddelek za zakonodajni dialog
< Oddelek za
institucionalno
sodelovanje
GOMEZ MARTOS Francisco
Juan
Chef d'unit
Tel: 3222842687

< Oddelek za zakonodajni


dialog
PRODE Patrizia Maria
Chef d'unit
Tel: 3222843510
< Direktorat za varnost in
oceno tveganja
THOMANN Mathieu
Directeur
Tel: 3222844927
> Oddelek za notranjo varnost
> Oddelek za akreditacije
> Oddelek za obvladovanje
tveganja
> Oddelek za tehnino varnost

< Oddelek za notranjo


varnost
HEYMANS Pascal
Chef d'unit
Tel: 3222841060

< Oddelek za akreditacije


O'NEILL Niall
Chef d'unit
Tel: 3222843944

< Oddelek za obvladovanje


tveganja
RODRIGUEZ VICO Manuel
Chef d'unit
Tel: 3222844284
< Oddelek za tehnino
varnost
SANCHEZ OZOLS
Christopher
Chef d'unit
Tel: 3222834095

< Direktorat za slube


predsedstva
LANE Nikolas
Directeur
Tel: 3222842486
> Oddelek za nartovanje
> Oddelek za sprejemanje
in posredovanje uradnih
dokumentov
> Upravni oddelek za poslance
> Oddelek za medinstitucionalne
odnose
> Oddelek za zaupne informacije

< Oddelek za nartovanje


NATSCHERADETZ Karl
Chef d'unit
Tel: 3222843488
< Oddelek za sprejemanje
in posredovanje uradnih
dokumentov
SANCHEZ RODRIGUEZ
Gabriel
Chef d'unit
Tel: 3222843651

< Upravni oddelek za


poslance
LANE Nikolas
Directeur
Tel: 3222842486
< Oddelek za
medinstitucionalne
odnose
BROGGI Alfredo
Chef d'unit
Tel: 3222844362

< Oddelek za zaupne


informacije
SUAREZ MELLA Fernando
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222842439

< Direktorat za vire


CAROZZA Elio
Directeur
Tel: 3222840936
> Oddelek za kadrovske zadeve
> Oddelek za finance
> Oddelek za nartovanje,
proraunsko upravljanje in
pogodbe
> Oddelek za IT in notranjo
komunikacijo

< Oddelek za kadrovske


zadeve
RIBOT IGUALADA Josep
Maria
Chef d'unit
Tel: 3222832354

< Oddelek za finance


FOSCOLOS Nicolas
Chef d'unit
Tel: 3222842661

< Oddelek za nartovanje,


proraunsko upravljanje
in pogodbe
BERNARD Marie-Cecile
Chef d'unit
Tel: 3222842075
< Oddelek za IT in notranjo
komunikacijo
DIAS FERNANDES Victor
Manuel
Chef d'unit
Tel: 3222844245

< Generalni direktorat za


notranjo politiko Unije
RIBERA D'ALCALA
Riccardo
Directeur gnral
Tel: 3222843923
> Oddelek za strateko
nartovanje
> Direktorat za gospodarsko in
znanstveno politiko
> Direktorat za kohezijsko in
strukturno politiko
> Direktorat za dravljanske
pravice in ustavne zadeve
> Direktorat za proraunske
zadeve
> Direktorat za usklajevanje
zakonodaje in spravne
postopke
> Direktorat za vire
> Direktorat za oceno uinka in
evropsko dodano vrednost
< Oddelek za strateko
nartovanje
RIBERA D'ALCALA
Riccardo
Directeur gnral
Tel: 3222843923

< Direktorat za
gospodarsko in
znanstveno politiko
LEPOUTRE-DUMOULIN
Therese
Directeur
Tel: 3222844374
> Tajnitvo Odbora za
zaposlovanje in socialne
zadeve
> Tajnitvo Odbora za
ekonomske in monetarne
zadeve
> Tajnitvo Odbora za notranji trg
in varstvo potronikov
> Tajnitvo Odbora za industrijo,
raziskave in energetiko
> Tajnitvo Odbora za okolje,
javno zdravje in varnost hrane
> Tematski sektor za
gospodarsko in znanstveno
politiko ter kakovost ivljenja
> Oddelek za podporo
ekonomskemu upravljanju

< Tajnitvo Odbora za


zaposlovanje in socialne
zadeve
MAGNANO Sabina
Chef d'unit
Tel: 3222843685

< Tajnitvo Odbora za


ekonomske in monetarne
zadeve
BARBERA DEL ROSAL
Adolfo
Chef d'unit
Tel: 3222832160

< Tajnitvo Odbora za


notranji trg in varstvo
potronikov
KONSTANTOPOULOS
Panayotis
Chef d'unit
Tel: 3222844550

< Tajnitvo Odbora za


industrijo, raziskave in
energetiko
BAIER Klaus
Chef d'unit
Tel: 3222844873

< Tajnitvo Odbora za


okolje, javno zdravje in
varnost hrane
HUBER Andreas
Chef d'unit
Tel: 3222842418

< Tematski sektor


za gospodarsko in
znanstveno politiko ter
kakovost ivljenja
SILVEIRA DA CUNHA
Patricia
Chef d'unit
Tel: 3222843069

< Oddelek za podporo


ekonomskemu
upravljanju
HAGELSTAM Kajus
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222832856

< Direktorat za kohezijsko


in strukturno politiko
OBERHAUSER Susanne
Directeur
Tel: 3222843048
> Tajnitvo Odbora za kmetijstvo
in razvoj podeelja
> Tajnitvo Odbora za ribitvo
> Tajnitvo Odbora za regionalni
razvoj
> Tajnitvo Odbora za promet in
turizem
> Tajnitvo Odbora za kulturo in
izobraevanje
> Tematski sektor za strukturno in
kohezijsko politiko
< Tajnitvo Odbora za
kmetijstvo in razvoj
podeelja
KALB Gerhard
Chef d'unit
Tel: 3222843655

< Tajnitvo Odbora za


ribitvo
TOPPING Michael
Chef d'unit
Tel: 3222843960

< Tajnitvo Odbora za


regionalni razvoj
TELL CREMADES Miguel
Chef d'unit
Tel: 3222842433

< Tajnitvo Odbora za


promet in turizem
GOETZ Walter
Chef d'unit
Tel: 3222832587

< Tajnitvo Odbora za


kulturo in izobraevanje
SALTER Stephen
Chef d'unit
Tel: 3222842772
< Tematski sektor za
strukturno in kohezijsko
politiko
OLIVEIRA-GOUMAS Beatriz
Chef d'unit
Tel: 3222842936

< Direktorat za
dravljanske pravice in
ustavne zadeve
LAPRAT Gerard
Directeur
Tel: 3222843757
> Tajnitvo Odbora za
dravljanske svoboine,
pravosodje in notranje zadeve
> Tajnitvo Odbora za pravne
zadeve
> Tajnitvo Odbora za ustavne
zadeve
> Tajnitvo Odbora za pravice
ensk in enakost spolov
> Tajnitvo Odbora za peticije
> Tematski sektor za pravice
dravljanov in ustavne zadeve
< Tajnitvo Odbora za
dravljanske svoboine,
pravosodje in notranje
zadeve
CAHEN Antoine
Chef d'unit
Tel: 3222840660

< Tajnitvo Odbora za


pravne zadeve
BRAY Robert
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222846337
< Tajnitvo Odbora za
ustavne zadeve
SCHIFFAUER Hans-Peter
Chef d'unit
Tel: 3222843192

< Tajnitvo Odbora za


pravice ensk in enakost
spolov
SCHULZE-HOLLMEN Jutta
Chef d'unit
Tel: 3222842615

< Tajnitvo Odbora za


peticije
LOWE David
Chef d'unit
Tel: 3222842396

< Tematski sektor za


pravice dravljanov in
ustavne zadeve
RECHARD Daniele
Chef d'unit
Tel: 3222843730

< Direktorat za
proraunske zadeve
VITREY Anne
Directeur
Tel: 3222844705
> Tajnitvo Odbora za proraun
> Tajnitvo Odbora za
proraunski nadzor
> Tematski sektor za proraunske
zadeve

< Tajnitvo Odbora za


proraun
PACHECO Jose Luis
Chef d'unit
Tel: 3222843454

< Tajnitvo Odbora za


proraunski nadzor
CASTILLO DEL CARPIO
Carmen
Chef d'unit
Tel: 3222840538

< Tematski sektor za


proraunske zadeve
FISCHER Niels
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222841012

< Direktorat za
usklajevanje zakonodaje
in spravne postopke
VANDENBOSCH Els
Directeur
Tel: 3222842736
> Oddelek za spravni postopek in
soodloanje
> Oddelek za usklajevanje
zakonodaje in nartovanje
> Tajnitvo posebnega odbora za
organizirani kriminal, korupcijo
in pranje denarja
> Oddelek za zaloniko
dejavnost odborov in
strukturiran dialog s civilno
drubo
< Oddelek za spravni
postopek in soodloanje
BLAU Sarah
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222832504

< Oddelek za usklajevanje


zakonodaje in
nartovanje
CHIOCCHETTI Alessandro
Chef d'unit
Tel: 3222840754
> Sluba za asovni razpored sej
< Sluba za asovni
razpored sej
CHIOCCHETTI Alessandro
Chef d'unit
Tel: 3222840754

< Tajnitvo posebnega


odbora za organizirani
kriminal, korupcijo in
pranje denarja
MUSQUAR Philippe
Chef d'unit
Tel: 3222832078
< Oddelek za zaloniko
dejavnost odborov in
strukturiran dialog s
civilno drubo
ROSSETTO Federico
Chef d'unit
Tel: 3222840955

< Direktorat za vire


DE VICENTE Raquel
Directeur
Tel: 3222841040
> Oddelek za kadrovske zadeve
> Oddelek za informatiko
> Oddelek za finance

< Oddelek za kadrovske


zadeve
DE VICENTE Raquel
Directeur
Tel: 3222841040

< Oddelek za informatiko


ESKELINEN Juho
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222842267

< Oddelek za finance


WESTER Richard
Chef d'unit
Tel: 3222842432

< Direktorat za oceno


uinka in evropsko
dodano vrednost
TEASDALE Anthony
Administrateur de Travaux
Parlementaires
Tel: 3222841678
> Oddelek za oceno uinka
> Oddelek za evropsko dodano
vrednost
> Oddelek za ocenjevanje
znanstvenih in tehninih
odloitev

< Oddelek za oceno uinka


BALLON Elke
Chef d'unit
Tel: 3222840649

< Oddelek za evropsko


dodano vrednost
DUNNE Joseph
Chef d'unit
Tel: 3222842491
< Oddelek za ocenjevanje
znanstvenih in tehninih
odloitev
KARAPIPERIS Theodoros
Chef d'unit
Tel: 3222843812

< Generalni direktorat za


zunanjo politiko Unije
AGUIRIANO NALDA Luis
Marco
Directeur gnral
Tel: 3222843036
> Direktorat za odbore
> Direktorat za regije
> Direktorat za vire
> Direktorat za podporo
demokraciji

< Direktorat za odbore


WALTER-DROP Agnieszka
Directeur
Tel: 3222834477
> Tajnitvo Odbora za zunanje
zadeve
> Tajnitvo pododbora za varnost
in obrambo
> Tajnitvo pododbora za
lovekove pravice / Oddelek za
lovekove pravice
> Tajnitvo Odbora za razvoj
> Tajnitvo Odbora za
mednarodno trgovino

< Tajnitvo Odbora za


zunanje zadeve
GONZATO Silvio
Chef d'unit
Tel: 3222844556

< Tajnitvo pododbora za


varnost in obrambo
FRANJULIEN Armand
Chef d'unit
Tel: 3222842511

< Tajnitvo pododbora


za lovekove pravice /
Oddelek za lovekove
pravice
OPACIC Rosemary
Chef d'unit
Tel: 3222842498

< Tajnitvo Odbora za


razvoj
MCLAUCHLAN Anne Louise
Chef d'unit
Tel: 3222846060

< Tajnitvo Odbora za


mednarodno trgovino
RODAS Alberto
Chef d'unit
Tel: 3222843514

< Direktorat za regije


STOKELJ Ciril
Directeur
Tel: 3222842979
> Oddelek za Evropo: iritev in
evropski gospodarski prostor
> Oddelek za Azijo, Avstralijo in
Novo Zelandijo
> Tematski sektor za zunanje
odnose
> Oddelek za Euromed in Blinji
vzhod
> Oddelek za Latinsko Ameriko
> Oddelek za Evropo: vzhodno
partnerstvo in Rusija
> Oddelek za afrike, karibske in
pacifike drave
> Oddelek za ezatlantske
odnose in skupino G8
< Oddelek za Evropo:
iritev in evropski
gospodarski prostor
GRUNERT Thomas
Chef d'unit
Tel: 3222843743

< Oddelek za Azijo,


Avstralijo in Novo
Zelandijo
CONDOMINES BERAUD
Jonas
Chef d'unit
Tel: 3222832986
< Tematski sektor za
zunanje odnose
BASSOT Etienne
Chef d'unit
Tel: 3222844741

< Oddelek za Euromed in


Blinji vzhod
REINPRECHT Michael
Chef d'unit
Tel: 3222843667

< Oddelek za Latinsko


Ameriko
FERNANDEZ FERNANDEZ
Jose Javier
Chef d'unit
Tel: 3222842381

< Oddelek za Evropo:


vzhodno partnerstvo in
Rusija
MAZZI-ZISSIS Sabina
Chef d'unit
Tel: 3222842643

< Oddelek za afrike,


karibske in pacifike
drave
PRIBAZ Donatella
Chef d'unit
Tel: 3222840723

< Oddelek za ezatlantske


odnose in skupino G8
PFITZNER Stefan
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222842604

< Direktorat za vire


BERTON Jean-Louis
Directeur
Tel: 3222842442
> Oddelek za kadrovske zadeve
> Oddelek za finance

< Oddelek za kadrovske


zadeve
ECKER Judith
Chef d'unit
Tel: 3222842629

< Oddelek za finance


HELLOT Bernard
Chef d'unit
Tel: 3222843715
> Sluba za informatiko

< Sluba za informatiko


WILSON Timothy
LSA
Tel: 3222846506

< Direktorat za podporo


demokraciji
HUBER Christian
Directeur
Tel: 3222841756
> Sluba za spodbujanje
parlamentarne demokracije
> Oddelek za odnose s
parlamenti Zahodnega Balkana
> Spremljanje volitev
> Oddelek za dejavnosti na
podroju lovekovih pravic

< Sluba za spodbujanje


parlamentarne
demokracije
TOORNSTRA Dirk Fokke
Conseiller spcial
Tel: 3222842138

< Oddelek za odnose s


parlamenti Zahodnega
Balkana
BERNACKI Krzysztof
Chef d'unit
Tel: 3222832685

< Spremljanje volitev


DUCCI Pietro
Chef d'unit
Tel: 3222846656

< Oddelek za dejavnosti


na podroju lovekovih
pravic
FIALHO Maria
Chef d'unit
Tel: 3222843524
< Generalni direktorat za
informiranje
LAHOUSSE Juana
Directeur gnral
Tel: 3222843479
> Oddelek za nartovanje in
strateko upravljanje
> Oddelek za strateke smernice
> Oddelek za spremljanje
javnega mnenja
> Direktorat za medije
> Direktorat za informacijske
pisarne
> Oddelek za program
obiskovalcev Evropske unije
(EUVP)
> Direktorat za odnose z
dravljani
> Direktorat za vire

< Oddelek za nartovanje


in strateko upravljanje
WEST Rebecca
Chef d'unit
Tel: 3222840539

< Oddelek za strateke


smernice
WARASIN Markus
Chef d'unit
Tel: 3222831074

< Oddelek za spremljanje


javnega mnenja
NANCY Jacques
Chef d'unit
Tel: 3222842485

< Direktorat za medije


DUCH GUILLOT Jaume
Directeur
Tel: 3222843000
> Tiskovni oddelek
> Oddelek za medijske slube in
medijsko spremljanje
> Avdiovizualni oddelek
> Oddelek za spletno
komunikacijo
> Oddelek skrbnika spletia
Europarl
> Oddelek Europarl TV
> Oddelek za proraunske in
zunanje zadeve

< Tiskovni oddelek


VAN DEN BROEKE Marjory
Chef d'unit
Tel: 3222844304
> Sluba za ekonomsko in
znanstveno politiko
> Sluba za strukturno in
kohezijsko politiko
> Sluba za ustavne zadeve in
pravice dravljanov
> Sluba za proraunske zadeve
> Sluba za zunanjo politiko

< Sluba za ekonomsko in


znanstveno politiko
COAKLEY Christopher
Michael
Chef de service
Tel: 3222844859
< Sluba za strukturno in
kohezijsko politiko
FINDEIS Michaela
Chef de service
Tel: 3222831141

< Sluba za ustavne


zadeve in pravice
dravljanov
DE GIROLAMO Federico
Chef de service
Tel: 3222831389
< Sluba za proraunske
zadeve
KORVER Ronnie Johannes
Chef de service
Tel: 3222844659

< Sluba za zunanjo


politiko
VAN DEN BROEKE Marjory
Chef d'unit
Tel: 3222844304

< Oddelek za medijske


slube in medijsko
spremljanje
DARMIS Ioannis
Chef d'unit
Tel: 3222843816

< Avdiovizualni oddelek


CARBAJO Fernando
Chef d'Unit / Cadre de
l'Audiovisuel
Tel: 3222844816

< Oddelek za spletno


komunikacijo
CLARK Stephen
Chef d'unit
Tel: 3222843281
> Coordination ditoriale internet

< Coordination ditoriale


internet
CLARK Stephen
Chef d'unit
Tel: 3222843281

< Oddelek skrbnika


spletia Europarl
PINTON Ennio
Chef d'unit
Tel: 3222842001

< Oddelek Europarl TV


KASIMATIS George
Chef d'unit
Tel: 3222844785

< Oddelek za proraunske


in zunanje zadeve
DUCH GUILLOT Jaume
Directeur
Tel: 3222843000

< Direktorat za
informacijske pisarne
RUHRMANN Katrin
Directeur
Tel: 3222842573
> Urad za zvezo med Evropskim
parlamentom in kongresom
ZDA v Washingtonu
> Oddelek za proraunsko in
upravno usklajevanje
> Oddelek za horizontalno in
tematsko usklajevanje
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v Griji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Nemiji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Belgiji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Danskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Irskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Finskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Nizozemskemi
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Portugalskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Zdruenem kraljestvu
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Luksemburgu
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
paniji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Franciji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v Italiji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
vedskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Strasbourgu
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Avstriji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Cipru
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Estoniji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Madarskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v Latviji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v Litvi
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Malti
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta na
Poljskem
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v eki
republiki
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Slovaki
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Sloveniji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Bolgariji
> Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Romuniji
< Urad za zvezo med
Evropskim parlamentom
in kongresom ZDA v
Washingtonu
NOWINA-KONOPKA Piotr
Directeur
Tel: 120286289629

< Oddelek za proraunsko


in upravno usklajevanje
RUHRMANN Katrin
Directeur
Tel: 3222842573
< Oddelek za horizontalno
in tematsko usklajevanje
GOMEZ Jesus
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222832157

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Griji
. /Leof. Amalias 8
105 57
/Athina
Tel: 302103278900
Fax: 302103278911
ANTONAKOPOULOS
Leonidas
Chef d'unit
Tel: 3021039051

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Nemiji
Unter den Linden 78
10117
Berlin
Tel: 493022801000
Fax: 493022801111
PIPLAT Frank
Chef d'unit
Tel: 493022809127
> Regionalni urad v Mnchnu

< Regionalni urad v


Mnchnu
Erhardtstrae 27
80469
Mnchen
Tel: 4989202087970 / 89202087973
PIPLAT Frank
Chef d'unit
Tel: 493022809127

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Belgiji
Rue de Trves 3
1050
Bruxelles/Brussel
Tel: 32228-42005
Fax: 3222307555
VAN DER VAART Sjerp
Pieter
Chef d'unit
Tel: 3222842006

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Danskem
Gothersgade 115
1123
Kbenhavn
Tel: 4533143377
Fax: 4533150805
VESTERGAARD Anne Mette
Chef d'unit
Tel: 4533149003

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Irskem
European Union House 43 Molesworth
Street
Dublin 2
Tel: 35316057900
Fax: 35316057999
JACOBS Francis
Chef d'unit
Tel: 35316059048
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta
na Finskem
Pohjoisesplanadi 31 / Norra
esplanaden 31
FI-00100
Helsinki/Helsingfors
Tel: 35896220450
Fax: 35896222610
NURMINEN Pekka
Chef d'unit
Tel: 35896229406
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta
na Nizozemskemi
Korte Vijverberg 6 Mauritskade 35
2514 HD
2513
AB Den Haag
Tel: 31703135400
Fax: 31703647001
RUHRMANN Katrin
Directeur
Tel: 3222842573

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Portugalskem
Centro Europeu Jean Monnet Largo
Jean Monnet, 1-6
1250
Lisboa
Tel: 351213504900
Fax: 351213540004
SOBRINHO Antonio Jose
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 35113509045

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Zdruenem kraljestvu
2 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AA
Tel: 442072274300
Fax: 442072274302
KJELLSTROM Bjorn
Chef d'unit
Tel: 442072279032
> Regionalni urad v Edinburgu

< Regionalni urad v


Edinburgu
The Tun 4 Jackson's EntryHolyrood
Road
Edinburgh EH8 8PJ
Tel: 441315577866
Fax: 441315574977
KJELLSTROM Bjorn
Chef d'unit
Tel: 442072279032
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Luksemburgu
Maison de l'Europe 7, rue du March-
aux-Herbes
1728
Luxembourg
Tel: 3524300-22596
Fax: 3524300-22457
SCHROEDER Christoph
Chef d'unit
Tel: 352430022596
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
paniji
Paseo de la Castellana, 46
28046
Madrid
Tel: 34914364747
Fax: 34914364730
SAMPER Ignacio
Chef d'unit
Tel: 3414369053
> Regionalni urad v Barceloni

< Regionalni urad v


Barceloni
Passeig de Grca, 90, 1
08008
Barcelona
Tel: 34932722044
Fax: 34932722045
SAMPER Ignacio
Chef d'unit
Tel: 3414369053

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Franciji
288 boulevard Saint-Germain
75341
Paris Cedex 07
Tel: 33140634000
Fax: 33145515253
BARRAU Alain
Chef d'unit
Tel: 33140639067
> Regionalni urad v Marseillu

< Regionalni urad v


Marseillu
2 rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tel: 33496115290
Fax: 33491909503
BARRAU Alain
Chef d'unit
Tel: 33140639067
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Italiji
Via IV Novembre, 149
00187
Roma
Tel: 3906699501
Fax: 390669950200
ALBANI Clara
Chef d'unit
Tel: 396699509108
> Regionalni urad v Milanu

< Regionalni urad v Milanu


Corso Magenta, 59
20123
Milano
Tel: 39024344171
Fax: 3902434417500
ALBANI Clara
Chef d'unit
Tel: 396699509108

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na vedskem
Regeringsgatan 65, 6 tr.
S-11156
Stockholm
Tel: 46856244455
Fax: 46856244499
BONEKAMP Markus
Chef d'unit
Tel: 4685629465

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Strasbourgu
Alle du Printemps Btiment Louise
Weiss
67070
Strasbourg Cedex
Tel: 333881-74001
Fax: 333881-75184
MARTINEZ GUILLEN Luis
Chef d'unit
Tel: 33388172380
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Avstriji
Wipplingerstrae 35
1010
Wien
Tel: 431516170
Fax: 4315132515
PFEIFER Georg
Chef d'unit
Tel: 33388174848

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Cipru
EU House BR/30 Vyronos Avenue
1096
Nicosia
Tel: 35722870500
Fax: 35722767733
GEORGIOU Tasos
Chef d'unit
Tel: 357222879161

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Estoniji
Rvala 4
10143
Tallinn
Tel: 3726306969
Fax: 3726306968
HERKUEL Kadi
Chef d'unit
Tel: 33388173491

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Madarskem
Lvhz utca 35
1024
Budapest
Tel: 3614113540
Fax: 3614113560
LOVEI Andrea
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 9114119167
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Latviji
Aspazijas Boulevard, 28
LV-1050
Riga
Tel: 3717085460
Fax: 3717085470
GRAUDINS Maris Indulis
Chef d'unit
Tel: 37167089176

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Litvi
Naugarduko st.10
LT-01309
Vilnius
Tel: 37052120766
Fax: 37052619828
JAKAITE Daiva
Chef d'unit
Tel: 370529150

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Malti
280, Republic Street - 4th Floor
VLT1215
La Valette
Tel: 35621235075
Fax: 35621230661
AGIUS Peter
Chef d'unit
Tel: 3562129178

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta
na Poljskem
Buro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce ul. Jasna
14/16 a
00-041
Warszawa
Tel: 48225952470
Fax: 48225952480
SAFUTA Jacek
Chef d'unit
Tel: 33388174496
> Regionalna pisarna v Wroclawu

< Regionalna pisarna v


Wroclawu
SAFUTA Jacek
Chef d'unit
Tel: 33388174496

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
eki republiki
Jungmannova 24
110 00
Praha 1
Tel: 420255708208
Fax: 420255708200
KUBICEK Jiri
Chef d'unit
Tel: 4202559169

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Slovaki
Palisady 29
81106
Bratislava
Tel: 421259203296
Fax: 421254648013
HAJSEL Robert
Chef d'unit
Tel: 421259166

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Sloveniji
Breg 14
SL-1000
Ljubljana
Tel: 38612528830
Fax: 38612528840
VOUK Janez
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222831053
< Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta v
Bolgariji
Moskovska St. 9
1000
Sofia
Tel: 35929853545
STANICIC Violeta
Chef d'unit
Tel: 35929859155

< Informacijska pisarna


Evropskega parlamenta v
Romuniji
Strada Vasile Lascar, nr. 31, et 1 -
Sector 2
RO-020492
Bucarest
Tel: 40214050880
Fax: 40214050886
MIHALACHE Madalina
Beatrice
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 40214059154

< Oddelek za program


obiskovalcev Evropske
unije (EUVP)
VAN KOOLWIJK Eduardus
Chef d'unit
Tel: 32229908150326

< Direktorat za odnose z


dravljani
CLARK Stephen
Directeur (f.f.)
Tel: 3222843281
> Parlamentarium
> Oddelek za obiske in seminarje
> Oddelek za prireditve in
razstave
> Oddelek za informacijske
kampanje
> Hia evropske zgodovine
< Parlamentarium
KLEINIG Alexander
Chef d'unit
Tel: 3222844397

< Oddelek za obiske in


seminarje
LOEFFLER Klaus
Chef d'unit
Tel: 3222842103

< Oddelek za prireditve in


razstave
GUTMANN Francis
Chef d'unit
Tel: 3222832328

< Oddelek za informacijske


kampanje
CRESPINET Alain
Chef d'unit
Tel: 3222842861

< Hia evropske zgodovine


VOVK VAN GAAL Taja
Responsable scientifique
Tel: 3222831823

< Direktorat za vire


RUPP Christina
Directeur
Tel: 3222843794
> Oddelek za kadrovske zadeve
> Oddelek za finance
> Oddelek za informatiko

< Oddelek za kadrovske


zadeve
CARRO Delia
Chef d'unit
Tel: 3222843237

< Oddelek za finance


DE SPIEGELEER Paul
Chef d'unit
Tel: 3222841159

< Oddelek za informatiko


SORENSEN Flemming
Chef d'unit
Tel: 3222841429

< Generalni direktorat za


kadrovske zadeve
QUITIN Yves
Directeur gnral
Tel: 3222843512
> Oddelek za notranjo
komunikacijo
> Oddelek za enakost in
razlinost
> Direktorat za kadrovsko
strategijo
> Direktorat za upravno vodenje
zaposlenih
> Direktorat za upravljanje
podpornih in socialnih slub
> Direktorat za vire

< Oddelek za notranjo


komunikacijo
HINCKXT Jacques
Chef d'unit
Tel: 3222842996

< Oddelek za enakost in


razlinost
ROSSETTI Alberto
Chef d'unit
Tel: 352430022032

< Direktorat za kadrovsko


strategijo
REPPLINGER Karl-Peter
Directeur
Tel: 3222832235
> Oddelek za notranjo
organizacijo in kadrovsko
nartovanje
> Oddelek za nateaje in izbirne
postopke
> Oddelek za zaposlovanje in
menjavo delovnega mesta
> Oddelek za kadrovsko vodenje
in poklicno pot zaposlenih
> Oddelek za strokovno
usposabljanje

< Oddelek za notranjo


organizacijo in
kadrovsko nartovanje
TARRAGONA SAEZ Laura
Chef d'unit
Tel: 3222841651

< Oddelek za nateaje in


izbirne postopke
ANTON Frederic
Chef d'unit
Tel: 3222846095

< Oddelek za zaposlovanje


in menjavo delovnega
mesta
BARTHLMY Pierre-BARTHELEMY

Antoine
Chef d'unit
Tel: 352430023029

< Oddelek za kadrovsko


vodenje in poklicno pot
zaposlenih
PERES Gloria
Chef d'unit
Tel: 352430023804

< Oddelek za strokovno


usposabljanje
LANDI-GIETEMA Erika
Chef d'unit
Tel: 3222842062
> Sluba za proraun za
usposabljanje

< Sluba za proraun za


usposabljanje
PARVANOV Petre
Administrateur Finances
Tel: 352430024288

< Direktorat za upravno


vodenje zaposlenih
KONIG Suzanne
Directeur
Tel: 352430027034
> Oddelek za individualne pravice
zaposlenih in izplaila
> Oddelek za slubena potovanja
> Oddelek za socialno
zavarovanje in pokojnino
> Oddelek za odnose z
zaposlenimi

< Oddelek za individualne


pravice zaposlenih in
izplaila
ARROYO REDONDO
Fernando
Chef d'unit
Tel: 352430022652
> Sluba za plaila in preverjanje
> Sluba za individualne pravice
zaposlenih
> Sluba za posebne pravice in
dokumentacijo

< Sluba za plaila in


preverjanje
ARROYO REDONDO
Fernando
Chef d'unit
Tel: 352430022652

< Sluba za individualne


pravice zaposlenih
LELLIG Herbert
Chef de service
Tel: 352430022179

< Sluba za posebne


pravice in dokumentacijo
DEVILLIER Martial
Chef de service
Tel: 352430020236

< Oddelek za slubena


potovanja
JANSSENS Michiel
Chef d'unit
Tel: 352430025902
< Oddelek za socialno
zavarovanje in pokojnino
WEISSENBERGER Jean-
Marie
Chef d'unit
Tel: 352430022741

< Oddelek za odnose z


zaposlenimi
GALATIOTO Fabio
Chef d'unit
Tel: 3222841310
< Direktorat za upravljanje
podpornih in socialnih
slub
RATTI Olivia
Directeur
Tel: 3222843377
> Sluba za evidenco odsotnosti
zaradi bolezni
> Zdravstvena sluba v
Luxembourgu
> Zdravstvena sluba v Bruslju
> Oddelek za socialne dejavnosti
> Oddelek za prepreevanje
nezgod in dobro poutje na
delovnem mestu
< Sluba za evidenco
odsotnosti zaradi bolezni
DOSTERT Annemarie
Mdecin
Tel: 352430022691

< Zdravstvena sluba v


Luxembourgu
COLANTONIO Sandro
Chef d'Unit / Mdecin
Tel: 352430022590

< Zdravstvena sluba v


Bruslju
DI PAOLANTONIO
Giampiero
Chef d'Unit / Mdecin
Tel: 3222842123

< Oddelek za socialne


dejavnosti
ALBA Pietro
Chef d'unit
Tel: 352430022546
> Oddelek za jasli in socialne
dejavnosti v Luksemburgu
> Oddelek za jasli in socialne
dejavnosti v Bruslju
< Oddelek za jasli in
socialne dejavnosti v
Luksemburgu
CARLSSON-AUBRY
Christine
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 352430125410

< Oddelek za jasli in


socialne dejavnosti v
Bruslju
GENSO Anne Marie
Cadre Administratif
Tel: 3222842196
< Oddelek za
prepreevanje nezgod
in dobro poutje na
delovnem mestu
KRAEWINKELS Lambert
Chef d'unit
Tel: 352430022429

< Direktorat za vire


NETO Carlos
Directeur
Tel: 352430025781
> ODDELEK ZA LOVEKE
VIRE
> Oddelek za upravljanje
finannih virov in kontrolo
> Oddelek za informacijsko
tehnologijo in uporabniko
podporo

< ODDELEK ZA
LOVEKE VIRE
RUNGE NIELSEN Poul
Chef d'Unit / Cadre Juridique
Tel: 352430024414

< Oddelek za upravljanje


finannih virov in
kontrolo
VIVARD Stphane
STEPHANE

Chef d'unit
Tel: 352430027789

< Oddelek za informacijsko


tehnologijo in
uporabniko podporo
POULLET Pierre
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 352430024839

< Generalni direktorat za


infrastrukturo in logistiko
STRATIGAKIS Constantin
Directeur gnral
Tel: 3222843928
> Direktorat za infrastrukturo
> Direktorat za logistiko
> Direktorat za vire
> Direktorat za gradbene projekte

< Direktorat za
infrastrukturo
GAVRIIL Stavros
Directeur
Tel: 3222843905
> Oddelek za usklajevanje
infrastrukture
> Oddelek za upravljanje in
vzdrevanje nepreminin v
Luksemburgu
> Oddelek za upravljanje
nepreminin in vzdrevanje
informacijskih pisarn
> Oddelek za upravljanje in
vzdrevanje nepreminin v
Bruslju
> Oddelek za upravljanje in
vzdrevanje nepreminin v
Strasbourgu

< Oddelek za usklajevanje


infrastrukture
DE BACKER Pascal
Chef d'unit
Tel: 3222844653

< Oddelek za upravljanje in


vzdrevanje nepreminin
v Luksemburgu
RICCA Eric
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 352430025314

< Oddelek za upravljanje


nepreminin
in vzdrevanje
informacijskih pisarn
LIPPERT Bernd
Chef d'unit
Tel: 352430025154

< Oddelek za upravljanje in


vzdrevanje nepreminin
v Bruslju
CHAMPETTER Claude
Chef d'unit
Tel: 3222831323

< Oddelek za upravljanje in


vzdrevanje nepreminin
v Strasbourgu
RICCA Eric
Chef d'unit
Tel: 352430025314

< Direktorat za logistiko


LINNUS Leena Maria
Directeur
Tel: 3222842825
> Oddelek za prevoz oseb
> Oddelek za parlamentarno
osebje
> Oddelek za nabavo in
upravljanje blaga in inventarja
> Oddelek za pripravo in dostavo
hrane ter za trgovino za
zaposlene
> Oddelek za prevoz blaga

< Oddelek za prevoz oseb


TORREKENS Hans
Chef d'unit
Tel: 3222842197

< Oddelek za
parlamentarno osebje
PEDERSEN Robert
Chef d'unit
Tel: 3222844615
< Oddelek za nabavo in
upravljanje blaga in
inventarja
LANGE Jean-Pascal
Chef d'unit
Tel: 3222843425
> Sluba za inventar
> Sluba za skladia in depoje
> Sluba za nabavo

< Sluba za inventar


LANGE Jean-Pascal
Chef d'unit
Tel: 3222843425
< Sluba za skladia in
depoje
BRUCH Roland
Chef de Dpt
Tel: 352430025343

< Sluba za nabavo


LANGE Jean-Pascal
Chef d'unit
Tel: 3222843425

< Oddelek za pripravo in


dostavo hrane ter za
trgovino za zaposlene
SCHROEDER Maximilian
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222832250
> Sluba za pripravo in dostavo
hrane
> Sluba za trgovine za
zaposlene

< Sluba za pripravo in


dostavo hrane
SCHROEDER Maximilian
Cadre Administratif
Tel: 3222832250
< Sluba za trgovine za
zaposlene
SCHROEDER Maximilian
Cadre Administratif
Tel: 3222832250

< Oddelek za prevoz blaga


WILS Dieter
Chef d'unit
Tel: 3222843941

< Direktorat za vire


KASSNITZ Ute
Directeur
Tel: 3222844269
> Oddelek za splono
usklajevanje
> Oddelek za nartovanje,
spremljanje in nadzor
prorauna
> Sluba za pogodbe in javna
naroila
> Oddelek za informacijsko
tehnologijo in podporo IT

< Oddelek za splono


usklajevanje
SKINNER Tom
Chef d'unit
Tel: 3222843933
> Sluba Sistema Skupnosti za
okoljsko ravnanje in presojo

< Sluba Sistema


Skupnosti za okoljsko
ravnanje in presojo
DIAZ ALONSO Fernando
Conseiller en Management
Environnemental
Tel: 352430024039

< Oddelek za nartovanje,


spremljanje in nadzor
prorauna
BAUER Lothar
Chef d'unit
Tel: 3222844520
> Sluba za proraunsko
usklajevanje in nartovanje
> Sluba za notranji nadzor

< Sluba za proraunsko


usklajevanje in
nartovanje
BAUER Lothar
Chef d'unit
Tel: 3222844520

< Sluba za notranji nadzor


BAUER Lothar
Chef d'unit
Tel: 3222844520

< Sluba za pogodbe in


javna naroila
SCHAAL Catherine
Chef d'unit
Tel: 3222841370

< Oddelek za informacijsko


tehnologijo in podporo IT
DONADONI Alain
Spcialiste d'Etudes Ti
Tel: 3222840913
< Direktorat za gradbene
projekte
QUINTELA Diogo
Directeur
Tel: 3222831179
> Oddelek za gradbene projekte v
Luxembourgu
> Oddelek za gradbene projekte
v Bruslju
> Oddelek za gradbene projekte v
Strasbourgu

< Oddelek za gradbene


projekte v Luxembourgu
PESESSE Olivier
Chef d'unit
Tel: 352430024527

< Oddelek za gradbene


projekte v Bruslju
LACROIX Xavier
Chef d'unit
Tel: 3222841352

< Oddelek za gradbene


projekte v Strasbourgu
TENEZAKIS Dimitrios
Chef d'unit
Tel: 33388174426
< Generalni direktorat za
prevajanje
PITT Janet
Directeur gnral
Tel: 3222843521
> Oddelek za vejezinost in
zunanje odnose
> Direktorat za podporo in
tehnoloke storitve pri
prevajanju
> Direktorat za prevajanje
> Direktorat za vire
< Oddelek za vejezinost
in zunanje odnose
RICHTER Jochen
Chef d'unit
Tel: 3222841796

< Direktorat za podporo in


tehnoloke storitve pri
prevajanju
VAN HOOF Johannes
Directeur
Tel: 3222843372
> Oddelek za razvoj in podporo
aplikacijam
> Oddelek za zunanje prevajanje
> Oddelek za pripravo
dokumentov za prevajanje /
Euramis
> Sluba za usklajevanje
terminologije

< Oddelek za razvoj in


podporo aplikacijam
HJORTSO Peter
Chef d'unit
Tel: 352430023313

< Oddelek za zunanje


prevajanje
HAERDIN HOWAT Maria
Chef d'unit
Tel: 352430022176

< Oddelek za pripravo


dokumentov za
prevajanje / Euramis
GIL CATALINA Gonzalo
Chef d'unit
Tel: 352430024337

< Sluba za usklajevanje


terminologije
MASLIAS Rodolfos
Chef d'unit
Tel: 352430023872

< Direktorat za prevajanje


MAVRIC Valter
Directeur
Tel: 3222844948
> Danski oddelek za prevajanje
> Nemki oddelek za prevajanje
> Grki oddelek za prevajanje
> Angleki oddelek za prevajanje
> panski oddelek za prevajanje
> Francoski oddelek za
prevajanje
> Italijanski oddelek za prevajanje
> Nizozemski oddelek za
prevajanje
> Portugalski oddelek za
prevajanje
> Finski oddelek za prevajanje
> vedski oddelek za prevajanje
> eki oddelek za prevajanje
> Estonski oddelek za prevajanje
> Madarski oddelek za
prevajanje
> Litovski oddelek za prevajanje
> Latvijski oddelek za prevajanje
> Malteki oddelek za prevajanje
> Poljski oddelek za prevajanje
> Slovenski oddelek za
prevajanje
> Slovaki oddelek za prevajanje
> Bolgarski oddelek za prevajanje
> Romunski oddelek za
prevajanje
> Hrvaki oddelek za prevajanje
> Oddelek za nartovanje
> Oddelek za redakcijo

< Danski oddelek za


prevajanje
DRANGSFELDT Hans
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023165

< Nemki oddelek za


prevajanje
FUCHS Michael
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023291

< Grki oddelek za


prevajanje
BALI Maria
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023857
< Angleki oddelek za
prevajanje
ROBERTSON Stephanie
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 352430023227

< panski oddelek za


prevajanje
VALVERDE MORDT Inigo
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430024386
< Francoski oddelek za
prevajanje
CATUHE Michel
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430024755

< Italijanski oddelek za


prevajanje
FORSINGDAL Luisa
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023422
< Nizozemski oddelek za
prevajanje
DE GROOT Frans
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023462

< Portugalski oddelek za


prevajanje
BASTOS Vitor
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023798
< Finski oddelek za
prevajanje
KOPONEN Kaija
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430027786

< vedski oddelek za


prevajanje
BRANDT Ann-Christine
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430022173
< eki oddelek za
prevajanje
HRUSKA Karel
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430022388

< Estonski oddelek za


prevajanje
DREVING Marek
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430025115
< Madarski oddelek za
prevajanje
VILLNYI Jzsef
VILLANYIJOZSEF

Chef d'unit
Tel: 352430025784

< Litovski oddelek za


prevajanje
MAINARDI Ieva
Chef d'unit
Tel: 352430023914

< Latvijski oddelek za


prevajanje
KRASTINS Uldis
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430022038

< Malteki oddelek za


prevajanje
CARUANA Joseph
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430027779

< Poljski oddelek za


prevajanje
CHMIEL Dariusz
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430022180

< Slovenski oddelek za


prevajanje
TOMSIC Tadeja Zdenka
Chef d'unit
Tel: 352430025296

< Slovaki oddelek za


prevajanje
TVAROZEK Pavol
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430025321

< Bolgarski oddelek za


prevajanje
DIMOVA Daniela
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430024160

< Romunski oddelek za


prevajanje
LASCU Gheorghe
Chef d'Unit / Cadre de
Traduction
Tel: 352430023201
< Hrvaki oddelek za
prevajanje
MAVRIC Valter
Directeur
Tel: 3222844948

< Oddelek za nartovanje


PETTINI Alessandro
Chef d'unit
Tel: 3222844077
> Sluba za upravljanje
povpraevanja
> Sluba za kakovost
> Sluba za stike s strankami
< Sluba za upravljanje
povpraevanja
SMICEKOVA Michaela
Chef de service
Tel: 352430022134

< Sluba za kakovost


SOOS-PETEK Istvan
Chef de service
Tel: 352430023043

< Sluba za stike s


strankami
KUNAT Agnieszka
Chef de service
Tel: 3222832644

< Oddelek za redakcijo


SWALLOW Helen Jane
Chef d'unit
Tel: 352430023056

< Direktorat za vire


LIGETI Bernadette
Directeur
Tel: 3222831840
> ODDELEK ZA LOVEKE
VIRE
> Oddelek za upravljanje
finannih virov in kontrolo
> Oddelek za usposabljanje in
delovno prakso
> Oddelek za informacijsko
tehnologijo in uporabniko
podporo

< ODDELEK ZA
LOVEKE VIRE
ROSENKRANZ Veronique
Chef d'unit
Tel: 352430022617
< Oddelek za upravljanje
finannih virov in
kontrolo
BASTIEN Christian
Chef d'unit
Tel: 352430022890

< Oddelek za
usposabljanje in delovno
prakso
LLAMAS ALVAREZ Maria
Angeles
Chef d'unit
Tel: 352430024248
< Oddelek za informacijsko
tehnologijo in
uporabniko podporo
DE BECKER Erik
Chef d'unit
Tel: 352430024271

< Generalni direktorat za


tolmaenje in konference
COSMIDOU Olga
Directeur gnral
Tel: 3222843433
> Oddelek za finanno
poslovodenje
> Oddelek za medinstitucionalno
in mednarodno komunikacijo in
sodelovanje
> Oddelek za vodenje kakovosti
> Direktorat za tolmaenje
> Direktorat za organizacijo in
nartovanje
> Direktorat za vire

< Oddelek za finanno


poslovodenje
PALEOLOGOS Constantin
Chef d'unit
Tel: 3222843102
< Oddelek za
medinstitucionalno
in mednarodno
komunikacijo in
sodelovanje
QUATTROCCHI Isabella
Chef d'unit
Tel: 3222841081

< Oddelek za vodenje


kakovosti
CLERGEAUD Francis
Chef d'unit
Tel: 3222846126
< Direktorat za tolmaenje
COOLEGEM Josephus
Directeur
Tel: 3222842848
> Danski oddelek za tolmaenje
> Nemki oddelek za tolmaenje
> Grki oddelek za tolmaenje
> Angleki oddelek za tolmaenje
> panski oddelek za tolmaenje
> Finski oddelek za tolmaenje
> Francoski oddelek za
tolmaenje
> Italijanski oddelek za
tolmaenje
> Nizozemski oddelek za
tolmaenje
> Portugalski oddelek za
tolmaenje
> vedski oddelek za tolmaenje
> Poljski oddelek za tolmaenje
> eki oddelek za tolmaenje
> Madarski oddelek za
tolmaenje
> Slovaki oddelek za tolmaenje
> Slovenski oddelek za
tolmaenje
> Estonski oddelek za tolmaenje
> Litovski oddelek za tolmaenje
> Latvijski oddelek za tolmaenje
> Malteki oddelek za tolmaenje
> Bolgarski oddelek za
tolmaenje
> Romunski oddelek za
tolmaenje
> Hrvaki oddelek za tolmaenje

< Danski oddelek za


tolmaenje
MOLLER-NIELSEN Klaus
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222842444
< Nemki oddelek za
tolmaenje
RAMPONI Viviane
Chef d'unit
Tel: 3222843672

< Grki oddelek za


tolmaenje
MASTOROS Konstantinos
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222843482

< Angleki oddelek za


tolmaenje
GOMES Miguel
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222843301

< panski oddelek za


tolmaenje
ALVAREZ WIESE Francisco
Javier
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222844842

< Finski oddelek za


tolmaenje
BOUCHARD Mirja
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222842719

< Francoski oddelek za


tolmaenje
LEVENHECK Serge
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222843404

< Italijanski oddelek za


tolmaenje
ZUCCHETTO Giancarlo
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222844622

< Nizozemski oddelek za


tolmaenje
HENDRIKX Leonardus
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222846034

< Portugalski oddelek za


tolmaenje
FALCAO Francisco
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222834444

< vedski oddelek za


tolmaenje
HEINES Florian
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222831833

< Poljski oddelek za


tolmaenje
FEDER Marcin
Chef d'unit
Tel: 3222832611

< eki oddelek za


tolmaenje
HLAVACOVA Ivana
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222843661

< Madarski oddelek za


tolmaenje
DOW Fiona
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222834199
< Slovaki oddelek za
tolmaenje
PETROVSK Miroslava
PETROVSKA

Chef d'unit / Cadre


d'interprtation
Tel: 3222831066

< Slovenski oddelek za


tolmaenje
ZUCCHETTO Giancarlo
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222844622
< Estonski oddelek za
tolmaenje
DOW Fiona
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222834199

< Litovski oddelek za


tolmaenje
MORKUNAS Gintaras
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222831242

< Latvijski oddelek za


tolmaenje
BOGOMILOVA Denitza
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222844286

< Malteki oddelek za


tolmaenje
ZUCCHETTO Giancarlo
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222844622

< Bolgarski oddelek za


tolmaenje
BOGOMILOVA Denitza
Chef d'unit / Cadre
d'interprtation
Tel: 3222844286

< Romunski oddelek za


tolmaenje
BADIU Izabella
Chef d'unit
Tel: 3222843882

< Hrvaki oddelek za


tolmaenje
ZUCCHETTO Giancarlo
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222844622
< Direktorat za organizacijo
in nartovanje
JIMENEZ MARIN Juan-
Carlos
Directeur
Tel: 3222846427
> Oddelek za zaposlovanje
pomonih konferennih
tolmaev
> Oddelek za programiranje
> Oddelek za seje in konference
> Oddelek za konferenne
tehnike
> Oddelek za podporo
vejezinosti (iskanje novih
znanj in praksa)
> Unit de la formation des
interprtes et des contacts avec
les universits
> Oddelek za e-uenje

< Oddelek za zaposlovanje


pomonih konferennih
tolmaev
TUONONEN Jyrki
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222842192
< Oddelek za
programiranje
GRZYBOWSKA Anna
Chef d'unit
Tel: 3222842112

< Oddelek za seje in


konference
GHEYSEN Nick
Chef d'unit
Tel: 3222832061

< Oddelek za konferenne


tehnike
TULKENS Philip
Chef d'unit
Tel: 3222846150

< Oddelek za podporo


vejezinosti (iskanje
novih znanj in praksa)
ALTENBERG Susanne
Chef d'unit
Tel: 3222834172

< Unit de la formation


des interprtes et
des contacts avec les
universits
GRAVES Alison
Chef d'unit
Tel: 3222831026

< Oddelek za e-uenje


ALTENBERG Susanne
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222834172

< Direktorat za vire


WISNIEWSKA Izabela
Directeur
Tel: 3222842822
> ODDELEK ZA LOVEKE
VIRE
> Oddelek za informacijsko
tehnologijo in uporabniko
podporo
> Oddelek za proraun

< ODDELEK ZA
LOVEKE VIRE
BAHR Christine
Chef d'unit
Tel: 3222840722

< Oddelek za informacijsko


tehnologijo in
uporabniko podporo
GEVAERT Bernard
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222842333

< Oddelek za proraun


HOAR-DEVESSE Deborah
Chef d'unit
Tel: 3222840648

< Generalni direktorat za


finance
VANHAEREN Roger
Directeur gnral
Tel: 3222845100
> Oddelek za proraun in
preverjanje
> Oddelek za splono
usklajevanje
> Direktorat za proraun in
finanne storitve
> Direktorat za finanne in
socialne pravice poslancev
> Direktorat za financiranje
politinih struktur in drugih
slub

< Oddelek za proraun in


preverjanje
GIANNOPOULOS
Konstantinos
Chef de service
Tel: 3222846530

< Oddelek za splono


usklajevanje
REIJNDERS Eduard
Chef d'unit
Tel: 3222832531

< Direktorat za proraun in


finanne storitve
KLETHI Didier
Directeur
Tel: 3222844862
> Oddelek za proraun
> Oddelek za knjigovodstvo in
blagajno
> Glavni finanni oddelek
> Oddelek za preoblikovanje
finannih informacijskih
sistemov

< Oddelek za proraun


CAMPILHO Paulo
Chef d'unit
Tel: 3222831105

< Oddelek za
knjigovodstvo in
blagajno
DE POORTERE Pascal
Chef d'Unit / Comptable
Tel: 3222846593
> Blagajna
> Raunovodska sluba

< Blagajna
NICOLAS Francisca
Comptable
Tel: 352430022375

< Raunovodska sluba


SULCIENE Jurate
Comptable
Tel: 352430024870
< Glavni finanni oddelek
BAAS Auke
Chef d'unit
Tel: 3222842369

< Oddelek za
preoblikovanje finannih
informacijskih sistemov
CEUPPENS Emile
Chef d'unit
Tel: 3222841076
< Direktorat za finanne
in socialne pravice
poslancev
GUILLEN ZANON Angel
Luis
Directeur
Tel: 3222844080
> Sluba za parlamentarne
pomonike
> Oddelek za plae in socialne
pravice poslancev
> Oddelek za parlamentarno
pomo in splone stroke
poslancev
> Oddelek za potne stroke in
stroke bivanja poslancev

< Sluba za parlamentarne


pomonike
CAMARERO RIOSECO
Maria Del Rio
Chef de service faisant fonction
Tel: 3222843426

< Oddelek za plae


in socialne pravice
poslancev
THOUVENIN Xavier
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222832548
> Sluba za pokojnino in
zavarovanje poslancev
> Sluba za zdravstvene stroke
poslancev
> Sluba za plae poslancev

< Sluba za pokojnino in


zavarovanje poslancev
THOUVENIN Xavier
Superviseur Administratif et
Financier
Tel: 3222832548
< Sluba za zdravstvene
stroke poslancev
THOUVENIN Xavier
Superviseur Administratif et
Financier
Tel: 3222832548

< Sluba za plae


poslancev
THOUVENIN Xavier
Superviseur Administratif et
Financier
Tel: 3222832548
< Oddelek za
parlamentarno pomo
in splone stroke
poslancev
ANTOINE-POIREL Frank
Chef d'unit
Tel: 3222846655

< Oddelek za potne stroke


in stroke bivanja
poslancev
ESTELA BURRIEL
Francisco Jose
Chef d'unit
Tel: 3222843078
< Direktorat za financiranje
politinih struktur in
drugih slub
COLLING Karl
Directeur
Tel: 3222843584
> Oddelekza potovanja in
strokovno usposabljanje
poslancev
> Oddelek za financiranje
politinih struktur in inventar
< Oddelekza potovanja in
strokovno usposabljanje
poslancev
SNIJDERS Koenraad
Chef d'unit
Tel: 3222842193
> Sluba za parlamentarna
potovanja
> Strokovno usposabljanje
poslancev

< Sluba za parlamentarna


potovanja
SNIJDERS Koenraad
Chef d'unit
Tel: 3222842193

< Strokovno usposabljanje


poslancev
SNIJDERS Koenraad
Chef d'unit
Tel: 3222842193

< Oddelek za financiranje


politinih struktur in
inventar
BETZ Helmut
Chef d'unit
Tel: 3222843183
> Sluba za samostojne
poslance, zdruenja, fundacije,
politine skupine in stranke
> Sluba za inventar

< Sluba za samostojne


poslance, zdruenja,
fundacije, politine
skupine in stranke
BETZ Helmut
Chef d'unit
Tel: 3222843183

< Sluba za inventar


BETZ Helmut
Chef d'unit
Tel: 3222843183

< Generalni direktorat za


inovacije in tehnoloko
podporo
VILELLA Giancarlo
Directeur gnral
Tel: 3222841348
> Direktorat za informacijsko
tehnologijo
> Direktorat za izdajanje in
distribucijo
> Direktorat za vire
< Direktorat za
informacijsko tehnologijo
EILERTSEN Steen
Directeur des technologies de
l'information (TI)
Tel: 3222832520
> Oddelek za podporo
uporabnikom IKT
> Oddelek za poslovno
arhitekturo in varnost IKT
> Oddelek za snovanje in razvoj
IKT
> Oddelek za razvoj in
vzdrevanje IKT
> Oddelek za upravljanje
infrastrukture IKT
> Oddelek za operacije in
gostovanje IKT

< Oddelek za podporo


uporabnikom IKT
CHISMOL IBANEZ Ramon
Chef d'unit
Tel: 3222846480
> Center za podporo
uporabnikom (ITEC)
> Center za podporo
uporabnikom za poslance
> Dostop do IT &amp; upravljanje
sredstev &amp; LSU

< Center za podporo


uporabnikom (ITEC)
JUSTE GILABERT Ana
Chef de service
Tel: 3222844053

< Center za podporo


uporabnikom za
poslance
NAEGEL Francois
Chef de service
Tel: 3222842449
< Dostop do IT &amp;
upravljanje sredstev
&amp; LSU
BAGUETTE Yves
Chef de service faisant fonction
Tel: 3222841170

< Oddelek za poslovno


arhitekturo in varnost IKT
PARIDANS Pascal
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222843080
> Varnost IKT
> Ineniring, metode in reitve
> Ineniring/arhitektura
sistemskega omreja
> Standardne konfiguracije

< Varnost IKT


RETTORE Luca
Chef de service
Tel: 3222842058

< Ineniring, metode in


reitve
WEISSLINGER Claude
Chef de service
Tel: 352430020226
< Ineniring/arhitektura
sistemskega omreja
BELGE Francis
Chef de service faisant fonction
Tel: 3222842770

< Standardne konfiguracije


RETTORE Luca
Chef de service faisant fonction
Tel: 3222842058

< Oddelek za snovanje in


razvoj IKT
DELEPINE Ludovic
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222842083
> Sluba za nartovanje in
ocenjevanje
> Sluba za vodenje projektov
> Sluba za preverjanje sprejema

< Sluba za nartovanje in


ocenjevanje
AMABILINO Marco
Chef de service
Tel: 352430023614

< Sluba za vodenje


projektov
LEBOEUF Olivier
Chef de service
Tel: 352430021143

< Sluba za preverjanje


sprejema
SPRENGER Joachim
Chef de service
Tel: 352430027038

< Oddelek za razvoj in


vzdrevanje IKT
THORPE Roland
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222831190
> Sluba za parlamentarne
storitve
> Sluba za zakonodajne storitve
> Sluba za kadrovske zadeve
> Sluba za administrativne
storitve
> Sluba za spletne storitve

< Sluba za parlamentarne


storitve
BALSBY Martinus
Chef de service faisant fonction
Tel: 3222842340
< Sluba za zakonodajne
storitve
RUBIO DOMINGUEZ Jesus
Chef de service
Tel: 352430025082

< Sluba za kadrovske


zadeve
SARIDAKI Alexandra
Chef de service
Tel: 352430022702

< Sluba za
administrativne storitve
IZQUIERDO PERIS Ignacio
Chef de service
Tel: 352430021365

< Sluba za spletne


storitve
ROSSI Marc
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222842447

< Oddelek za upravljanje


infrastrukture IKT
SCHILT Gilbert
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222843475
> Razporejanje omrene
infrastrukture
> Razporejanje infrastrukture
> Podpora za spremembe
individualne opreme
> Upravljanje individualnih
struktur

< Razporejanje omrene


infrastrukture
DELBARE Wim
Chef de service
Tel: 3222832019

< Razporejanje
infrastrukture
POLUS Etienne
Chef de service
Tel: 3222844153

< Podpora za spremembe


individualne opreme
SCHILT Gilbert
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222843475
< Upravljanje individualnih
struktur
MARIOTTI Jean-Marc
Chef de service
Tel: 352430022017

< Oddelek za operacije in


gostovanje IKT
RUIZ DE LA TORRE Rafael
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222844525
> Nadzor in operacije
> Zmogljivosti &amp; kontinuiteta
> Upravljanje zahtevkov za
gostovanje &amp; storitve

< Nadzor in operacije


BUNIET Laurent
Chef de service
Tel: 352430023204

< Zmogljivosti &amp;


kontinuiteta
SCHNEIDER-DI ROCCO
Ingrid
Chef de service faisant fonction
Tel: 352430023489
< Upravljanje zahtevkov
za gostovanje &amp;
storitve
BONAERT Dominique
Chef de service
Tel: 352430024462

< Direktorat za izdajanje in


distribucijo
DUBOIS Roger-Marie
Directeur
Tel: 3222843356
> Oddelek za intranetne storitve
> Oddelek za pripravo
dokumentov
> Oddelek za tisk kombiniranih
medijskih vsebin
> Oddelek za razirjanje

< Oddelek za intranetne


storitve
KOYKKA Virpi
Chef d'unit
Tel: 3222846222
> Sluba za odnose s strankami
in pisarna za projekte
> Intranetna sluba
< Sluba za odnose s
strankami in pisarna za
projekte
AGELADARAKIS Takis
Panagiotis
Chef de service
Tel: 3222846170

< Intranetna sluba


KOWALD Karoline
Chef de service
Tel: 3222843093

< Oddelek za pripravo


dokumentov
BARTOLINI Andrea
Chef d'unit
Tel: 352430022480
> Sluba za postopke priprave
dokumentov
> Sluba za korekturo in pripravo
dokumentov za tisk

< Sluba za postopke


priprave dokumentov
BARTOLINI Andrea
Chef d'unit
Tel: 352430022480
< Sluba za korekturo in
pripravo dokumentov za
tisk
KNOGLINGER Philip
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 352430022257

< Oddelek za tisk


kombiniranih medijskih
vsebin
LAMOUR Michael
Chef d'unit faisant fonction
Tel: 3222846765
> Sluba za barvne in
kombinirane medijske produkte
> Sluba za tisk zakonodajnih
vsebin
> Sluba za administracijo,
logistiko in inovacije

< Sluba za barvne in


kombinirane medijske
produkte
FELTEN Jean-Claude
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 352430022714
< Sluba za tisk
zakonodajnih vsebin
DELEUZE Jean-Marc
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222842960

< Sluba za administracijo,


logistiko in inovacije
FELTEN Jean-Claude
Chef de service faisant fonction
Tel: 352430022714

< Oddelek za razirjanje


DEPUYDT Franky
Chef d'unit
Tel: 3222843523
> Sluba za razdeljevalna mesta
> Sluba za razirjanje
kombiniranih medijskih vsebin

< Sluba za razdeljevalna


mesta
KEYAERTS Geert
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222846617
< Sluba za razirjanje
kombiniranih medijskih
vsebin
DIAZ GARCIA Jose Miguel
Responsable / Coordinateur
d'Equipe
Tel: 3222842948

< Direktorat za vire


PETRUCCI Walter
Directeur
Tel: 3222843537
> Sluba za predhodno
preverjanje
> Kadrovski oddelek
> Oddelek za upravljanje
finannih virov
> Oddelek za javna naroila in
pogodbe
> Oddelek za odnose in
komuniciranje s strankami

< Sluba za predhodno


preverjanje
OLSSON Irene
Chef de service
Tel: 352430027004

< Kadrovski oddelek


KOHNER Michel
Chef d'unit
Tel: 352430022020

< Oddelek za upravljanje


finannih virov
KERGLONOU Elise
Chef d'unit
Tel: 352430023149

< Oddelek za javna


naroila in pogodbe
VAN AVERMAET Philippe
Chef d'unit
Tel: 352430024330
< Oddelek za odnose
in komuniciranje s
strankami
OFFEREINS Wouter
Chef d'Unit / Cadre des
technologies de l'information (TI)
Tel: 3222842523
> Sluba za upravljanje odnosov
s strankami
> Sluba za komuniciranje

< Sluba za upravljanje


odnosov s strankami
POTOMS Gerrit
Chef de service
Tel: 3222840969

< Sluba za komuniciranje


BECKER Georg
Chef de service
Tel: 3222846511

< Sekretariat politinih


skupin
> PPE: skupina Evropske
ljudske stranke (kranskih
demokratov)
> Skupina naprednega
zaveznitva socialistov in
demokratov v Evropskem
parlamentu
> ALDE: Skupina zaveznitva
liberalcev in demokratov za
Evropo
> ECR: skupina Evropskih
konzervativcev in reformistov
> Verts/ALE: Skupina Zelenih/
Evropske svobodne zveze
> GUE/NGL: Konfederalna
skupina Evropske zdruene
levice/ Zelene nordijske levice
> EFD: skupina "Evropa svobode
in demokracije"
> NI: Samostojni poslanci

< PPE: skupina Evropske


ljudske stranke
(kranskih demokratov)
Bruxelles
Tel: 32228-42111
Fax: 32228-49042 /41740
> Predsednik
> Generalni sekretar
> Parlamentarno delo
> Delovna skupina za zunanje
zadeve
> Delovna skupina za
gospodarstvo in okolje
> Delovna skupina za proraun in
strukturne politike
> Delovna skupina za pravne in
notranje zadeve
> Plenarna zasedanja in
zakonodajno usklajevanje
> Politina strategija, EIN, odnosi
s politinimi fundacijami
> Odnosi z nacionalnimi
parlamenti
> Tisk in komunikacije
> Notranja organizacija
> Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti
> Predsedstvo
> Priprava sestankov vodilnih
organov skupine
> Zunanje pisarne
> Evropska ljudska stranka (ELS)

< Predsednik
Daul Joseph
Tel: 32228-45525 / 228-47525

< Generalni sekretar


Kamp Martin
Generalni sekretar
Tel: 32228-43265
Biesmans John
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-43026
Licandro Paolo
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42596
Papi Boucher Miguel
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-44620
Ripoll Antoine
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42688
> Tisk
> Odnosi z nacionalnimi
parlamenti
> Mednarodni odnosi - delegacije
> Urad predsednika
> Urad generalnega sekretarja
> Notranji revizor
> Pravni svetovalec

< Tisk
Fitzhenry Robert
Tiskovni predstavnik skupine
Tel: 32228-42228

< Odnosi z nacionalnimi


parlamenti
Scarascia Mugnozza BEATRICE

Batrice
Tel: 32228-42599
< Mednarodni odnosi -
delegacije
JARECKA-GOMEZ Joanna
Tel: 32228-43393
OPPERMANN Benjamin
Tel: 32228-44790

< Urad predsednika


Ripoll Antoine
Namestnik generalnega sekretarja
Tiskovni predstavnik predsednika
Tel: 32228-42688
HAGLUND Jesper
Tel: 32228-43738
Evison Marek
Tel: 32228 -40662
Vlase Delia
Tel: 32228 -40662
JEANNE Marion
Tel: 32228-43635
GABRIEL Franois
FRANCOIS

Tel: 32228-32180

< Urad generalnega


sekretarja
Ryngaert Johan
Tel: 32228-42398

< Notranji revizor


DI BONITO Piergiorgio
Tel: 32228-44575

< Pravni svetovalec


DREUTE Oliver
Pravni svetovalec
Tel: 32228-41313

< Parlamentarno delo


Papi Boucher Miguel
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-44620

< Delovna skupina za


zunanje zadeve
SALAFRANCA Juan
Tel: 32228-46355
> Koordinacija nujnih zadev
> Odbor za zunanje zadeve
> Odbor za razvoj
> Odbor za mednarodno trgovino

< Koordinacija nujnih


zadev
Palassof Charislaos
Tel: 32228-43260
Vlasman Jan-Willem
Tel: 32228-46407
< Odbor za zunanje zadeve
HAGLUND Jesper
Tel: 32228-43737
Mazza Luigi
Tel: 32228-42336
Tarczynska Edyta
Tel: 32228-44252
VLASMAN Jan-Willem
Tel: 32228-46407
DALTON Silke
Tel: 32228-34026
ORSAGOVA Miriam
Tel: 32228-31147
< Odbor za razvoj
Palassof Charislaos
Tel: 32228-43260
KOSINSKA Sylwia
Tel: 32228-43845

< Odbor za mednarodno


trgovino
Trk-Illys Botond
TOROK-ILLYES

Tel: 32228-32552
WARCHOL Joanna
Tel: 32228-31113
RIZZA Pier Giuseppe
Tel: 32228-44681
< Delovna skupina za
gospodarstvo in okolje
WYNANDS Kai
Tel: 32228-32039
Kohls Jeroen
Tel: 32228-34184
> Odbor za okolje, javno zdravje
in varnost hrane
> Odbor za industrijo, raziskave
in energetiko
> Odbor za zaposlovanje in
socialne zadeve
> Odbor za ekonomske in
monetarne zadeve
> Odbor za promet in turizem
> Odbor za notranji trg in varstvo
potronikov

< Odbor za okolje, javno


zdravje in varnost hrane
GERSONY Amarylli
Tel: 32228-42689
GLZ Knut
GOLZ

Tel: 32228-41341
LEJK Gbor LEJKOGABOR

Tel: 32228-41499
ROIG LIANA Gemma ROIG LINANA

Tel: 32228-32717
< Odbor za industrijo,
raziskave in energetiko
Tth Edina
TOTH

Tel: 32228-40758
Sousa de Jesus Alfredo
Tel: 32228-32781
LINNEMANN Tobias
Tel: 32228-32781
MONTANO Elisabetta
Tel: 32228-42135

< Odbor za zaposlovanje in


socialne zadeve
Kellersmann Klaus
Tel: 32228-42777
Carna Alena
Tel: 32228-41548
NATCHEVA-SKARBY Elina
Tel: 32228-31025

< Odbor za ekonomske in


monetarne zadeve
BOTELLA JosJOSE

Tel: 32228-44824
SCHEINERT Christian
Tel: 32228-46358
DAUKSTS Eriks
Tel: 32228-46439
< Odbor za promet in
turizem
KRIETEMEYER Rupert
Tel: 32228-40661
LIPTHAY Zsofia
Tel: 32228-31358

< Odbor za notranji trg in


varstvo potronikov
SCHULMEISTER Philipp
Tel: 32228-41381
Sata Viktor
Tel: 32228-34065
MASSON Thierry
Tel: 32228-32367
Pinto de Rezende Tereza
Tel: 32228-41767

< Delovna skupina za


proraun in strukturne
politike
BASTIAANSEN Adriaan
Tel: 32228-41342
> Odbor za proraun
> Odbor za proraunski nadzor
> Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeelja
> Odbor za ribitvo
> Odbor za regionalni razvoj
< Odbor za proraun
Wirtz Nicole
Tel: 32228-32796
ZARIFOPOULOU Fani
Tel: 32228-31360
KACZMAREK Anna
Tel: 32228-42306

< Odbor za proraunski


nadzor
Szechy Balazs
Tel: 32228-31399
KRAFT Jonas
Tel: 32228-43385
< Odbor za kmetijstvo in
razvoj podeelja
Strange Alwyn
Tel: 32228-43029
WELSCH Harald
Tel: 32228-43342
DE ANGELIS Maria Paola
Tel: 32228-43161

< Odbor za ribitvo


Belardinelli Mauro
Tel: 32228-44826
BENSOUAG Ouarda
Tel: 32228-
< Odbor za regionalni
razvoj
Stoian Madalina
Tel: 32228-42528
KALETA Pawel
Tel: 32228-32682
GABRIEL Franois
FRANCOIS

Tel: 32228-32180

< Delovna skupina za


pravne in notranje
zadeve
DREUTE Oliver
Tel: 32228-41313
> Odbor za pravne zadeve
> Odbor za dravljanske
svoboine, pravosodje in
notranje zadeve
> Odbor za ustavne zadeve
> Odbor za peticije
> Odbor za kulturo in
izobraevanje
> Odbor za pravice ensk in
enakost spolov
> Relations Interinstitutionnelles

< Odbor za pravne zadeve


Laskava Andrea
Tel: 32228-32129
NEHER Franziska
Tel: 32228-34486
Amiot Marie-Christine
Tel: 32228-42845

< Odbor za dravljanske


svoboine, pravosodje
in notranje zadeve
Alvargonzalez Mercedes
Tel: 32228-44333
Speiser Michael Alexander
Tel: 32228-32475
LAERA Maria Michela
Tel: 32228-44338
PETRUCCI Mina
Tel: 32228-43844

< Odbor za ustavne zadeve


SEABRA Miguel
Tel: 32228-42856
BENSOUAG Ouarda
Tel: 32228-

< Odbor za peticije


REMACLE Virginie
Tel: 32228-43447
Cox Lo
LEO

Tel: 32228-43446
< Odbor za kulturo in
izobraevanje
DONCK Vronique
VERONIQUE

Tel: 32228-42888
GIANNELLA Roberto
Tel: 32228-46436

< Odbor za pravice ensk


in enakost spolov
VAHL Anne
Tel: 32228-42219
Senk Daniela
Tel: 32228-41033
< Relations
Interinstitutionnelles
CALDEIRA DA SILVA
Catarina
Odgovorni
Tel: 32228-43171

< Plenarna zasedanja


in zakonodajno
usklajevanje
Scriban-Cuvelier Natacha
Odgovorni
Tel: 32228-42254
Philibert Graldine
GERALDINE

Tel: 32228-41523
Trk-Illys Botond
TOROK-ILLYES

Tel: 32228-32552
MITSOPOULOU Eva
Tel: 32228-41662

< Politina strategija, EIN,


odnosi s politinimi
fundacijami
Detourbet Christine
Tel: 32228-42287
GERSONY Amarylli
Tel: 32228-42689
Venezia Vittoria
Tel: 32228-32719
Worum Astrid
Tel: 32228-41333
Kohls Jeroen
Tel: 32228-34184
Martinez-Casa Guillermo
MARTINEZ-CASAN

Tel: 32228-31456

< Odnosi z nacionalnimi


parlamenti
Scarascia Mugnozza BEATRICE

Batrice
Tel: 32228-42599
FRAPICCINI Francesco
Tel: 32228-41724
Peralta Palcios Laura PERALTA PALACIOS

Tel: 32228-32789
Vlase Delia
Tel: 32228 -40662
SEABRA Miguel
Tel: 32228-42856

< Tisk in komunikacije


Fitzhenry Robert
Tiskovni predstavnik skupine
Tel: 32228-42228
> Nemki in luksemburki tisk
> Avstrijski tisk
> Belgijski tisk
> Bolgarski tisk
> Ciprski tisk
> Hrvaki tisk
> Danski tisk
> panski tisk
> Estonski tisk
> Finski tisk
> Francoski in luksemburki tisk
> Grki tisk
> Madarski tisk
> Irski tisk
> Italijanski tisk
> Latvijski tisk
> Litvanski tisk
> Tisk - Malta
> Nizozemski tisk
> Poljski tisk
> POrtugalski tisk
> eki tisk
> Romunski tisk
> Slovaki tisk
> Slovenski tisk
> vedski tisk
> Tisk in komunikacije -
Komunikacije
> Oddelek za internet

< Nemki in luksemburki


tisk
Boehm Lasse
Tel: 32228-40774
Bickl Thomas
Tel: 32228-32002
MANCINI Stella
Tel: 32228-32275

< Avstrijski tisk


KSTER Daniel
KOSTER

Tel: 32228-41179

< Belgijski tisk


GYSEN Greet
Tel: 32228-32247
< Bolgarski tisk
KARABASHEV Statul
Tel: 32228-44786

< Ciprski tisk


Mitsopoulou Eva
Tel: 32228-41662

< Hrvaki tisk


Jurica Lada
Tel: 32228-32493

< Danski tisk


Adler Peter
Tel: 32228-43986

< panski tisk


Lpez De Pablo Pedro
LOPEZ DE PABLO

Tel: 32228-42786

< Estonski tisk


Sorg Kaja
Tel: 32228-41483

< Finski tisk


RAUTA Sarita
Tel: 32228-41345
< Francoski in
luksemburki tisk
JEANNE Marion
Tel: 32228-43635

< Grki tisk


Georgitsopoulos Theodoros
Tel: 32228-32001

< Madarski tisk


PANYI Miklos
Tel: 32228-32893

< Irski tisk


CONNOLLY Cliona
Tel: 32228-41335

< Italijanski tisk


Fontanini Mariangela
Tel: 32228-43129
FRAPICCINI Francesco
Tel: 32228-41724
MONTANO Elisabetta
Tel: 32228-42135

< Latvijski tisk


Salmgriezis Girts
Tel: 32228-32073
< Litvanski tisk
UZDILAITE Giedre
Tel: 32228-41660

< Tisk - Malta


STELLINI David
Tel: 32228-42129

< Nizozemski tisk


Slootweg Edouardus
Tel: 32228-42230

< Poljski tisk


KLAUS Katarzyna
Tel: 32228-42224
Byczewska Agata
Tel: 32228-44579

< POrtugalski tisk


CARREIRA Sandra
Tel: 32228-32508

< eki tisk


Hannibal Marek
Tel: 32228-41659

< Romunski tisk


SANDU Eugen
Tel: 32228-32659

< Slovaki tisk


Agardi Attila
Tel: 32228-41609

< Slovenski tisk


Zumer Klemen
Tel: 333881-74875

< vedski tisk


Heister Per
Tel: 32228-42697
< Tisk in komunikacije -
Komunikacije
Lpez de Pablo Pedro
LOPEZ DE PABLO

Tel: 32228-42786
Adler Peter
Tel: 32228-43986
Bickl Thomas
Tel: 32228-32002
GYSEN Greet
Tel: 32228-32247
Jurica Lada
Tel: 32228-32493
Heister Per
Tel: 32228-42697
ZOGRAFOS Ioannis
Tel: 32228-42227
MITSOPOULOU Eva
Tel: 32228-41662

< Oddelek za internet


Jurica Lada
Tel: 32228-32493
ZOGRAFOS Ioannis
Tel: 32228-42227
O'LOGHLEN Katherine
Tel: 32228-42743

< Notranja organizacija


Biesmans John
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-43026
> loveki viri
> Informatika
> Finance

< loveki viri


STRASSER Romain
Vodja enote
Tel: 32228-43264

< Informatika
Ivry Cdric
CEDRIC
Responsable de l'unit
Technologie de l'Information et de
la Communication
Tel: 32228-34016

< Finance
Folz Andreas
Vodja enote
Tel: 32228-40954
MACEDO Miriam
Tel: 32228-31054
BUDA Eva
Tel: 32228-32074
< Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti
Licandro Paolo
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42596
> Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti -
Odnosi s strankami, Svetom
Evrope, Odborom regij,
dravami, ki so del sosedske
politike, in sredozemskimi
dravami, medkulturni in verski
dialog
> Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti -
Sredozemske drave in
parlamentarna skupina
Euromed
> Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti -
Sosednje drave, iritev in
EURONEST
> Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti -
Medkulturni in verski dialog
< Sosedska politika
in medkulturne
dejavnosti - Odnosi
s strankami, Svetom
Evrope, Odborom regij,
dravami, ki so del
sosedske politike, in
sredozemskimi dravami,
medkulturni in verski
dialog
Korthoudt Guy
Odgovorni
Tel: 32228-31209
Slootweg Edouardus
Tel: 32228-42230
STELLINI David
Tel: 32228-42129

< Sosedska politika in


medkulturne dejavnosti
- Sredozemske drave in
parlamentarna skupina
Euromed
SOUTULLO SNCHEZ SOUTULLO SANCHEZ

Jorge
Tel: 32228-42385
DE ANGELIS Maria Paola
Tel: 32228-43161
< Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti -
Sosednje drave, iritev
in EURONEST
Hannibal Marek
Tel: 32228-41659
TROMBETTA Rino
Tel: 32228-31437
KOSINSKA Sylwia
Tel: 32228-43845
< Sosedska politika in
medkulturne dejavnosti
- Medkulturni in verski
dialog
HLVNYI Gyrgy HOLVENYIGYORGY

Tel: 32228-42393
APOSTOL Marian
Tel: 32228-41633
TRK Gbor
TOROKGABOR

Tel: 32228-32516

< Predsedstvo
RIPOLL Antoine
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42688
< Priprava sestankov
vodilnih organov skupine
Ryngaert Johan
Tel: 32228-42398
Hahn Michael
Tel: 32228-41725

< Zunanje pisarne


> Zvezna republika Nemija
(Berlin)
> panija (Madrid)
> Francija (Pariz)
> Italija (Rim)
> Poljska (Varava)
> Romunija (Bukareta)

< Zvezna republika


Nemija (Berlin)
Arens Markus
Tel: 32228-42233
Fax: 32228-49361

< panija (Madrid)


Aguirre Maria Nieves
Tel: 32228-40642

< Francija (Pariz)


LEROUX Matthieu
Tel: 33145559868

< Italija (Rim)


CONTE Manuela
Tel: 39066990095

< Poljska (Varava)


Trojanowski Marcin
Tel: 48228929305

< Romunija (Bukareta)


NEGREA Radu
Tel: 333881-72025
< Evropska ljudska stranka
(ELS)
Rue du Commerce 10
1000
Bruxelles
Tel: 32228-54140
Fax: 32228-54141
Martens Wilfried
PredsednikPoslanec-predsednik
Tel: 32228-54159
Fax: 32228-54155
Isturiz Antonio Lopez
Generalni sekretar
Tel: 32228-54146
Kremer Christian
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-54148
Vandeputte Luc
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-54151
Sasmatzoglou Kostas
Tiskovni predstavnik
Tel: 32228-54147
BRIEC Nicolas
Sekretar za zunanje odnose
MAGAZ Juan
Politini svetovalec
Jimenez Javier
Press Officer
Farris Emanuela
Vodja kabineta Glavni politini
svetovalec
Tel: 32228-54143
Fomenchenko Galina
Politini svetovalec
Tel: 32228-54162
Milheiro Karine
Avdio-vizualna vsebina
Tel: 32228-54142
DURSIN Melanie
Politini svetovalec
< Skupina naprednega
zaveznitva socialistov in
demokratov v Evropskem
parlamentu
Bruxelles
Tel: 32228-42309
> Generalni sekretariat
> Sektor za notranje
parlamentarne zadeve
> Sektor za zunanje
parlamentarne zadeve
> Oddelek za organizacijske
zadeve

< Generalni sekretariat


Colombo Anna
Generalni sekretar
Tel: 32228-42270
Schunck Jesper
Posebni svetovalec
Tel: 32228-43084
> Urad generalnega sekretarja
> Kabinet predsednika
> Oddelek za preuevanje in
sodelovanje
> Oddelek za zunanje
usklajevanje
> Enota za odnose z javnostmi in
komuniciranje
< Urad generalnega
sekretarja
Verheyden Jean-Louis
Vodja enote
Tel: 32228-46576
Eggerder Elke Ute
Tel: 32228-43100
Suda Bogna
Tel: 32228-41107
Pearson Laura
Tel: 32228-47556
Pereira Teresa
Tel: 32228-43197

< Kabinet predsednika


Baptista Cristina
Vodja enote
Tel: 32228-44846
Tutllies Utta
Tel: 32228-43061
Panzetti Fabrizia
Tel: 32228-31417
Pearson Laura
Tel: 32228-47556
Wollner Sophie-Marie
Tel: 32228-47716
Gregorczyk Agnieszka
Tel: 32228-31286
< Oddelek za preuevanje
in sodelovanje
Valli Fabian
Vodja enote
Tel: 32228-40530
ESDERS Elke
Tel: 32228-42195
GONDARD Ceclia
CECILIA

Tel: 3222841028
Guirao Galdon Maria
Soledad
Tel: 32228-44850
Macias Nicolas
Tel: 32228-40946
LEPOURAS Evangelos
Tel: 32228-43087
PARESCHI Giovanna Maria
Tel: 32228-42464
Pohlmann Marina
Tel: 32228-43143
REICHERT Peter
Tel: 32228-43059

< Oddelek za zunanje


usklajevanje
Buru Peter
Tel: 32228-31155
Gliubizzi Annalisa
Tel: 32228-31367
Hornak Igor
Tel: 32228-31160

< Enota za odnose


z javnostmi in
komuniciranje
Tutllies Utta
Vodja enote
Tel: 32228-43061
ALBERTI Paolo
Tel: 32228-32040
Bayer Cline
CELINE

HELIN-VILLES Solange
Tel: 32228-32147
KEKUS Uros
Tel: 32228-42808
KOMODROMOS Dimitris
Tel: 32228-31459
MARTIN DE LA TORRE
Victoria
Tel: 3222843081
SCHIOPU Dana
Tel: 32228-32407

< Sektor za notranje


parlamentarne zadeve
Reed Derek
Vodja sektorja Namestnik
generalnega sekretarja
Tel: 32228-43086
> Oddelek za proraun in
kohezijsko politiko
> Oddelek za gospodarsko
politiko in socialni model
> Enota za trajnostni razvoj in
konkurenco
> Evropa dravljanov

< Oddelek za proraun in


kohezijsko politiko
DRAGONI Doriano
Vodja enote
Tel: 32228-43518
COULTHARD Maggie
Tel: 32228-41877
Dutrenit Xavier
Tel: 32228-32452
Echevarria-Torres
Monasterio Iigo
INIGO

Tel: 32228-43629
Feldmann Julia
Tel: 32228-46557
Filip Codruta
Tel: 32228-46575
GORNA Hanna
Tel: 32228-42942
GUERRA Francisco
Tel: 32228-31381
Koupegkos Petros
Tel: 32228-43257
Latella Silvestro
Tel: 32228-43050
Lukavecki Tea
Tel: 32228-42947
Mylonas Vasilios
Tel: 32228-43202
RUDZKYTE Rasa
Tel: 32228-31106
STEENHAUT Sonja
Tel: 32228-42590
Mls Vaclav
Tel: 32228-32083

< Oddelek za gospodarsko


politiko in socialni model
Mersch Marcel
Vodja enote
Tel: 32228-42785
BERNABE CASADO
Soledad
Tel: 32228-31138
BERTULESSI Santina
Tel: 32228-43246
BOCQUILLON Vincent
Tel: 32228-31453
DE SANCHO ALONSO Irina
Tel: 3222843764
FOSSATI Luca
Tel: 32228-41213
Gerhuser Attila
GERHAUSER
Tel: 32228-31195
Gregusova Livia
Tel: 32228-46497
Kunz Jan
Tel: 32228- 31856
Linden Jonsten Valborg
Tel: 32228-42266
MATTHIES Katri-Aniina
Tel: 32228-43756
Royston James
Tel: 32228-32322
Rusz Peter
Tel: 32228-32322
< Enota za trajnostni razvoj
in konkurenco
MAZZARO Nicola
Vodja enote
Tel: 32228-42784
Barneschi Michle
MICHELE

Tel: 32228-40705
Gil de Muro Jos AntonioJOSE ANTONIO

Tel: 32228-42977
DIMITRAKOUDI Eleni Anna
MCCONE Majella
Tel: 32228-43365
Mergulhao Teresa
Tel: 32228-43167
POLES Christopher
Tel: 32228-31781
Sanjuan Guerrero Eva
Tel: 32228-41175
Schner Ulrike
SCHONER

Tel: 32228-32488

< Evropa dravljanov


Clarke Frazer
Vodja enote
Tel: 32228-43175
Asteriadi Sofia
Tel: 32228-46108
Corsini Alberto
Tel: 32228-43432
Lemarchal Annie
Tel: 32228-43057
Moldovan Linda-Ioana
Tel: 32228-43448
Murphy Shane
Tel: 32228-42765
PERRIN Ambroise
Tel: 32228-43062
POPA Corina Daniela
Tel: 32228-32888
SISATTO Matilda
Tel: 32228-32133
Von Bethlenfalvy Daniela
Tel: 32228-43373
< Sektor za zunanje
parlamentarne zadeve
Moreno Sanchez Javier
Vodja sektorja Namestnik
generalnega sekretarja
Tel: 32228-41156
Azzopardi Keith
Tel: 32228-31460
Dimitrov Yvaylo
Tel: 32228-32874
Le Texier Emmanuelle
Tel: 32228-32710
MATEI Ciprian-Vasile
Tel: 32228-31263
Van De Water Robert
Tel: 32228-43138
> Oddelek za zunanje zadeve,
varnost in obrambo
> Oddelek za mednarodno
trgovino, razvoj in lovekove
pravice
> Oddelek za ezatlantske
delegacije in odnose

< Oddelek za zunanje


zadeve, varnost in
obrambo
Beumer Antony
Vodja enote
Tel: 32228-42973
Azzopardi Keith
Tel: 32228-31460
MAMEDOV Eldar
Tel: 32228-48313
MATEI Ciprian-Vasile
Tel: 32228-31263
Siil Jrgen
JORGEN

Tel: 32228-41808
Simon Zoltn ZOLTAN

Tel: 32228-32352
TUSAR Anita
Tel: 32228-31156
< Oddelek za mednarodno
trgovino, razvoj in
lovekove pravice
Henriques Maria Odilia
Vodja enote
Tel: 32228-43381
Bataille Brigitte
Tel: 32228-43112
Gistelinck Myriam
Tel: 32228-41801
Gonzalez Del Pino Silvia
Tel: 32228-34119
Melis Barbara
Tel: 32228-41546
MUTAFCHIEVA Radostina
Tel: 32228-32396
Williams Christopher
Tel: 322284-41016

< Oddelek za ezatlantske


delegacije in odnose
Vallin Jean-Franois
JEAN-FRANCOIS

Vodja enote
Tel: 32228-43104
Dimitrov Yvaylo
Tel: 32228-32874
Gistelinck Myriam
Tel: 32228-41801
Azzopardi Keith
Tel: 32228-31460
Gonzalez Del Pino Silvia
Tel: 32228-34119
Le Texier Emmanuelle
Tel: 32228-32710
Linden Jonsten Valborg
Tel: 32228-42266
Melis Barbara
Tel: 32228-41546
MUTAFCHIEVA Radostina
Tel: 32228-32396
Simon Zoltn
ZOLTAN

Tel: 32228-32352
Williams Christopher
Tel: 322284-41016
< Oddelek za
organizacijske zadeve
Hoppe Michael
Vodja sektorja Namestnik
generalnega sekretarja
Tel: 32228-44845
BUTTINI Nadia
Tel: 3222843344
Kramer Gerd
Tel: 32228-43065
> Enota za loveke vire
> Oddelek za predhodno
pripravo"
> Enota za raunovodstvo
> Enota za informacijsko
tehnologijo

< Enota za loveke vire


Mller Ute
MULLER

Vodja enote
Tel: 32228-43751

< Oddelek za predhodno


pripravo"
Garnier Annabel
Vodja enote
Tel: 32228-41604

< Enota za raunovodstvo


Naegels Freddy
Vodja enote
Tel: 32228-43119

< Enota za informacijsko


tehnologijo
Kottos Georges
Vodja enote
Tel: 32228-42852

< ALDE: Skupina


zaveznitva liberalcev in
demokratov za Evropo
Rue Wiertz (btiment PHS)Btiments
LOW et WIC
1047
Bruxelles/Brussel
Tel: 32228-42111
Fax: 3222302485 / 22309674 /
22309534 / 22846613
> Kabinet predsednika
> Kabinet generalnega seretarja
> Kabinet namestnika
generalnega sekretarja
> Parlamentarno delo
> DELOVNA SKUPINA A
> SKUPINA B
> SKUPINA C

< Kabinet predsednika


McLaughlin Guillaume
Vodja kabineta predsednika
Tel: 32228-32036

< Kabinet generalnega


seretarja
Beels Alexander
Tel: 32228-42561

< Kabinet namestnika


generalnega sekretarja
Pauli Franois
FRANCOIS

Tel: 32228-41415
Colera Marieta
Tel: 32228-42089
KRINGS Thomas
Tel: 32228-31070

< Parlamentarno delo


RASMUSSEN Anders
Vodja enoteKoordinator delovnih
skupin A, B in C
Tel: 32228-41493

< DELOVNA SKUPINA A


DRAUZ Philip
Politini svetovalec
Tel: 32228-32187
> JURI
> IMCO
> ECON
> CULT
> PETI
> FEMM
> EMPL

< JURI
O'CONNOR Regina
Tel: 32228-47751

< IMCO
Sauerteig Karin
Tel: 32228-32189
FEELEY Thomas
Tel: 32228-32582

< ECON
DONLON Claire
Tel: 32228-42251
SOLLI Petra
Tel: 32228-41504
DRAUZ Philip
Politini svetovalec
Tel: 32228-32187

< CULT
Galofre Rosario
Tel: 32228-42198
Burhoi Astrid
Tel: 32228-34460

< PETI
MEIER Airis
Tel: 32228-31132

< FEMM
Buzasu Cristina
Tel: 32228-34475
FEELEY Thomas
Tel: 32228-32582

< EMPL
AHOPELTO Anu
Tel: 32228-32181
LUNDBERG Johanna
Tel: 32228-42690

< SKUPINA B
REIJNEN Jeroen
Politini svetovalec
Tel: 32228-32518
Petre Nicholas
Tel: 32228-43580
> ITRE
> ENVI
> REGI
> AGRI
> PECH
> TRAN

< ITRE
POENARU Titus
Tel: 32228-34114
REIJNEN Jeroen
Tel: 32228-32518

< ENVI
BARGUM Wilhelm
Tel: 32228-32087
ROGIN Bodgan
Tel: 32228-32747
Burhoi Astrid
Tel: 32228-34460

< REGI
FERRARA Edoardo
Tel: 32228-44570
PENCHEVA Mirena
Tel: 32228-43592
Nestoras Antonios
Tel: 32228-43435

< AGRI
RUDZITE Guna
Tel: 32228-32182
Buzasu Cristina
Tel: 32228-34475

< PECH
Schoeps Miriam
Tel: 32228-32092

< TRAN
Desnuelle Anne-Christine
Tel: 32228-34102
Marzullo Isabella
Tel: 32228-43181
< SKUPINA C
Glasberg Rune
Tel: 32228-42910
Perrin Carole
Tel: 32228-31328
Kuzniak Paulina
Tel: 32228-32155
> AFET
> DEVE
> INTA
> DROI in SEDE (pododbori)
> LIBE
> Autres commissions
permanentes
> AFCO
> BUDG
> CONT
> Finance
> loveki viri
> Medinstitucionalni odnosi
> Tisk in komunikacije

< AFET
Glasberg Rune
Tel: 32228-42910
VAISBRODAS Renaldas
Tel: 3232228-32745
FERRARA Edoardo
Tel: 32228-44570
STASINOPOULOU Katia
Tel: 32228-32091

< DEVE
Trauffler Jean-Pierre
Tel: 32228-42869

< INTA
Pondelek Ursa
Tel: 32228-43308
D'ARCY Conan
Tel: 32228-32873
< DROI in SEDE
(pododbori)
FERRARA Edoardo
Tel: 32228-44570
STASINOPOULOU Katia
Tel: 32228-32091

< LIBE
GLATIGNY Valrie
VALERIE

Tel: 32228-32370
Marzocchi Ottavio
Tel: 32228-43995
< Autres commissions
permanentes

< AFCO
Mc Laughlin Guillaume
Tel: 32228-32036

< BUDG
Boveington-Fauran Paulina
Tel: 32228-32155
Perrin Carole
Tel: 32228-31328
DOMMEL Lutz
Tel: 32228-44157
< CONT
Mordas Dominykas
Tel: 32228-31123

< Finance
Bouter Arjen
Vodja enote
Tel: 32228-43990

< loveki viri


Chadwick Roger
Vodja enote
Tel: 32228-42084
< Medinstitucionalni
odnosi
Vanden Broucke Willem
Vodja enote
Tel: 32228-44380

< Tisk in komunikacije


Corlett Neil
Vodja enote
Tel: 32228-42077

< ECR: skupina Evropskih


konzervativcev in
reformistov
Bruxelles
Tel: 32228-44532
Fax: 32228-46972
BARRETT Frank
Generalni sekretar
Tel: 32228-42971
ISAACS Adam
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42603
BESZLEJ Gabriel
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-44348
KADLECOVA Adela
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-43449
> Generalni sekretariat
> Odbori
> Finance, osebje in notranja
organizacija

< Generalni sekretariat


> Vodja slube za odnose z
javnostmi in urednik spletne
strani

< Vodja slube za odnose


z javnostmi in urednik
spletne strani
> Tiskovni predstavnik skupine
> Angleki in irski tiskani mediji
> Odnosi z javnostmi - poljska
enota
> eki tiskani mediji
> Belgijski tiskani mediji
> Nizozemski tiskani mediji
> Litovski tiskani mediji
> Presse lettonne PE
> Presse danoise

< Tiskovni predstavnik


skupine
HOLTUM James
Tel: 32228-44230
< Angleki in irski tiskani
mediji
Furbisher John
Predstavnik za stike z javnostjo
Tel: 32228-32226

< Odnosi z javnostmi -


poljska enota
Kochanowski Mateusz
Predstavnik za stike z javnostjo
Tel: 32228-42894

< eki tiskani mediji


KRELINA Jan
Predstavnik za stike z javnostjo
Tel: 32228-32540

< Belgijski tiskani mediji


Rochtus Luc
Predstavnik za stike z javnostjo
Tel: 32228-41471

< Nizozemski tiskani mediji


DE JONG Jannes
Tel: 3222834453

< Litovski tiskani mediji


Rogalski Boguslaw
Tel: 3222847698

< Presse lettonne PE


Petersons Rolands
Tel: 32228-41545

< Presse danoise


Hansen Peter
Tel: 32228-32680

< Odbori
> Zunanje zadeve - lovekove
pravice - Varnost
> Varnost in obramba
> lovekove pravice
> Razvoj
> Mednarodna trgovina
> Proraun
> Proraunski nadzor
> Zaposlovanje in socialne
zadeve
> Gospodarski
> Regionalni
> Industrija
> Notranji trg
> Dravljanske svoboine
> Pravne zadeve
> Okolje in podnebne spremembe
> Ustavne zadeve
> Kultura in izobraevanje
> Kmetijstvo
> Ribitvo
> Promet in turizem
> enske
> Peticije

< Zunanje zadeve -


lovekove pravice -
Varnost
Danecki Wojciech
Tel: 32228-41397
Grabczewski Aleksander
Tel: 32228-44734
Robertson Thomas
Tel: 3222844357

< Varnost in obramba


Grabczewski Aleksander
Tel: 32228-44734
Danecki Wojciech
Tel: 32228-41397
ROBERTSON Thomas
Tel: 3222844357

< lovekove pravice


WILD Suzy
Tel: 32228-31093
REJDYCH Joanna
Tel: 32228-46144
DE JONG Jannes
Tel: 3222834453

< Razvoj
CEPOV FOURTOY Andrea
CEPOVA FOURTOY

Tel: 32228-31293
Szajda Bartosz
Tel: 32228-32880
McCOURT Ann-Marie
Tel: 32228446145
< Mednarodna trgovina
BOYD Alex
Tel: 3222846409
MUNGENGOV Jolana MUNGENGOVA

Tel: 32228-43024

< Proraun
BOYD Alex
Tel: 3222846409
McCourt Ann-Marie
Tel: 32228446145

< Proraunski nadzor


WOODARD Stephen
Tel: 32228-43184
Wrzesinska Kamila
Tel: 32228-44557

< Zaposlovanje in socialne


zadeve
McCourt Ann-Marie
Tel: 32228446145
CEPOV FOURTOY Andrea
CEPOVA FOURTOY

Tel: 32228-31293

< Gospodarski
Batt David
Tel: 32228-43375
MUNGENGOV Jolana MUNGENGOVA

Tel: 32228-43024
Davreux Anna
Tel: 32228-40928
Rochtus Luc
Tel: 32228-41471

< Regionalni
MILACKOVA Zuzana
Tel: 32228-44568
REJDYCH Joanna
Tel: 32228-46144
CASSIDY Patrick
Tel: 32228-46146
< Industrija
GOLDSMITH Gareth
Tel: 32228-40781
Raym Maxim
Tel: 32228-41532
Brachowicz Maciej
Tel: 32228-44780
Duchon Petr
Tel: 32228-34113
Telejko Bartlomiej
Tel: 32228-42832

< Notranji trg


GILBERT Lindsay
Tel: 32228-42402
BOJCZUK Katarzyna
Tel: 32228-43452
MILACKOVA Zuzana
Tel: 32228-44568

< Dravljanske svoboine


WILD Suzy
Tel: 32228-31093
Healy Caroline
Tel: 32228-42637
Majerczyk Magdalena
Tel: 32228-43408
DE JONG Jannes
Tel: 3222834453
Rogalski Boguslaw
Tel: 32228-47698

< Pravne zadeve


SMITH Cameron
Tel: 32228343187

< Okolje in podnebne


spremembe
Darke Russell
Tel: 32228-42518
Brachowicz Maciej
Tel: 3222844780
CASSIDY Patrick
Tel: 32228-46146
MILACKOVA Zuzana
Tel: 32228-44568

< Ustavne zadeve


SMITH Cameron
Tel: 32228343187

< Kultura in izobraevanje


DALTON Daniel
Tel: 32228-46377
OBROIN Peter
Tel: 3222844802

< Kmetijstvo
DALTON Daniel
Tel: 32228-46377
MAJERCZYK Magdalena
Tel: 32228-43408
Healy Caroline
Tel: 32228-42637

< Ribitvo
Telejko Bartlomiej
Tel: 32228-42832
ROBERTSON Thomas
Tel: 3222844357
Berners Aivars
Tel: 3232 228-32297
< Promet in turizem
GULBE Ance
Tel: 32228-42714
Berners Aivars
Tel: 3232 228-32297
OBROIN Peter
Tel: 3222844802

< enske
HEALY Caroline
Tel: 32228-42637

< Peticije
Batt David
Tel: 32228-43375

< Finance, osebje in


notranja organizacija
> Notranja organizacija/Tajnitvo
> Raunovodja - revizor za
predhodni pregled
> Informacijska tehnologija
LSA
> loveki viri
> Zunanje seje (GBI), pisarne
> Seje skupine - Rezervacija
dvoran
< Notranja organizacija/
Tajnitvo
KORDULA Monika
Tel: 32228-44532
BRADIKOVA Eva
Tel: 32228-41394
WALSH Patricia
Tel: 3222831435
MILSOM Rebecca
Tel: 3222831424
Godleweska Emilia
Tel: 32228-32985

< Raunovodja - revizor za


predhodni pregled
Hare Martin
Tel: 32228-43920
DE WIT Clare
Tel: 32228-42545
GUEZ Jean-Jacques
Tel: 32228-44268

< Informacijska tehnologija


LSA
Philippart Benot
BENOIT

Tel: 32228-42850
SALDIC Dzafer
Tel: 3222843230

< loveki viri


Piccarolo Alessia
Tel: 32228-44581
MILSOM Rebecca
Tel: 3222831424

< Zunanje seje (GBI),


pisarne
DOWELL William
Tel: 3222841375

< Seje skupine -


Rezervacija dvoran
KORDULA Monika
Tel: 32228-44532
BRADIKOVA Eva
Tel: 32228-41394
Godlewska Emilia
Tel: 3232 228-32985
WALSH Patricia
Tel: 32228-31435

< Verts/ALE: Skupina


Zelenih/Evropske
svobodne zveze
Bruxelles
Tel: 32228-43045 /43327 /42274 /
228-41693
Fax: 3222307837
> Generalni sekretariat
> Odnosi z javnostmi in
komuniciranje
> loveki viri
> Raunovodstvo
> Predhodni nadzor
> Skrbnik spletia in
komuniciranje
> Audiovisuel et multimdia
> IT, LSA
> Parlamentarni odbori in
politine prednostne naloge

< Generalni sekretariat


TSETSI Vula
Generalni sekretar
Tel: 32228-42117
DENKINGER Joachim
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-43095
LINAZASORO Jos Luis
JOSE LUIS

Namestnik generalnega sekretarja


Skupina Zelenih/generalni
sekretar ALE
Tel: 32228-43040
Haas Anna
Pomonik generalnega sekretarja
Tel: 32228-
PINZER Verena
Pomonik namestnika
generalnega sekretarja
Tel: 32228-42350
> Uprava in centralni sekretariat

< Uprava in centralni


sekretariat
POGLIANI Silvia
Assistant for the central
secretariat (bureau meetings)
Tel: 32228-42931
JUNG Diana
Assistant for the central
secretariat (bureau meetings)
Tel: 32228-32075
DEVELAY Laurent
External meetings and room
reservations
Tel: 32228-41693
BALTIDE Nelly
Meeting and event logistics
Tel: 32228-32576
Recinella Daniela
Coordination des sessions
plenires et confrences
Tel: 32228-43327

< Odnosi z javnostmi in


komuniciranje
WEIXLER Helmut
Predstavnik za stike z javnostjo
Tel: 32228-44683
ZERROUK Isabelle
Namestnik predstavnika za stike z
javnostjo
Tel: 32228-44683
MORE O' FERRALL Richard
Namestnik predstavnika za stike z
javnostjo
Tel: 32228-41669
STONE Sarah
Press assistant
Tel: 32228-44892
CORNELIUS Steven
Predstavnik za stike z javnostjo
ALE
Tel: 32228-41665
< loveki viri
DUGNIOLLE Laurence
Tel: 32228-41699
BEN TOLILA Karen
Tel: 32228-42218

< Raunovodstvo
DI FILIPPO Grard
GERARD

Tel: 32228-44341

< Predhodni nadzor


DULLAERT Jean-Pierre
Tel: 32228-46072
< Skrbnik spletia in
komuniciranje
KUTTEN Jean-Marie
Tel: 32228-41664
AUTH Kristian
Tel: 32228-42480
MORRISON David
Tel: 32228-41631

< Audiovisuel et
multimdia
MEYRL Sonja
Tel: 32228-42568
SGRAZZUTTI Suzanne
Tel: 32228-42568
CUTARELLI Claudio
Tel: 32228-42568

< IT, LSA


DRIEUX Willy
Tel: 32228-42134
PERLI Silver
Tel: 32228-42264

< Parlamentarni odbori


in politine prednostne
naloge
BEUGELINK Annemieke
(zadolen za posebni odbor
SURE)
Tel: 32228-42025
> Zunanje zadeve
> Pododbor za lovekove pravice
> Pododbor za varnost in
obrambo
> Razvoj
> Dravljanske pravice,
pravosodje in notranje zadeve
> Pravice ensk in enakost
spolov
> Zaposlovanje in socialne
zadeve
> Ustavne zadeve
> Regionalni razvoj
> Pravne zadeve
> Peticije
> Mednarodna trgovina
> Industrija, raziskave in
energetika
> Affaires conomiques et
montaires et sous-commission
spciale sur les consquences
de la crise financire (CRIS)
> Promet in turizem
> Notranji trg in varstvo
potronikov
> Ribitvo
> Okolje, javno zdravje in varnost
hrane
> Kmetijstvo in razvoj podeelja
> Kultura
> Proraun
> Proraunski nadzor
> Delegacija - Turija
> Strateki oddelek
> Povezava "Zelene stranke v
juni Evropi"
> Kampanja "Green New Deal"
> Kampanja o podnebnih
spremembah
> Anti-GMO campaign
> Odnosi z nacionalnimi
parlamenti
> Internet
> Tajnitvo predsedstva skupine

< Zunanje zadeve


BERGAMASCHI Paolo
Tel: 32228-42019
MEYER Sabine
Tel: 32228-43353

< Pododbor za lovekove


pravice
RIEU Mychelle
Tel: 32228-41668
< Pododbor za varnost in
obrambo
HEIDER Tobias
Tel: 32228-43958

< Razvoj
WALELIGN Tsiguereda
Tel: 32228-43354
TREPANT InsINES

Tel: 32228-31454

< Dravljanske pravice,


pravosodje in notranje
zadeve
SIDENIUS Christine
Tel: 32228-46526
TSAKLANGANOS Georgia
Tel: 32228-43860
DIMITROVS Aleksejs
ALE
Tel: 32228-43476
VAN BALLEGOOIJ Wouter
Tel: 32228-43590

< Pravice ensk in enakost


spolov
HORSTKTTER Elisabeth
HORSTKOTTER

Tel: 32228-43925
< Zaposlovanje in socialne
zadeve
SCHOLZE Philine
Tel: 32228-32154
HALMOS Berta
Tel: 32228-42875

< Ustavne zadeve


BEUGELINK Annemieke
(zadolen za posebni odbor
SURE)
Tel: 32228-42025
INGELAERE Frank
Tel: 32228-41690
< Regionalni razvoj
REINHART Simone
Tel: 32228-42202
INGELAERE Frank
Tel: 32228-41690

< Pravne zadeve


BELTRAME Francesca
Tel: 32228-32146

< Peticije
SEVON Kjell
Tel: 32228-42169
< Mednarodna trgovina
KHLER Martin
KOHLER

Tel: 32228-42188
KPPERS Gabriele KUPPERS

Tel: 32228-43392

< Industrija, raziskave in


energetika
RAQUET Michel
Tel: 32228-42358
VAN DE WALLE Laurence
Tel: 32228-41695
BURSI Camilla
Tel: 32228-32482
LEBERLE Heike
Tel: 32228-32140

< Affaires conomiques


et montaires et sous-
commission spciale sur
les consquences de la
crise financire (CRIS)
PADILLA OLIVARES
Francisco
Tel: 32228-42691
SCHMITT Michael
Tel: 32228-43866
KEMP David Rupert
Tel: 32228-31310
< Promet in turizem
BEECKMANS Paul
Tel: 32228-43114
RIHOVSKY Hana
Tel: 32228-42924
WYLIE Daniel
ALE (also responsible for
the Committee on Industry,
Research and Energy and the
Committee on Agriculture and
Rural Development)
Tel: 32228-42250

< Notranji trg in varstvo


potronikov
GRUDZIELSKI Stanislas
Tel: 32228-31455
MUIR Lachlan
ALE (zadolen tudi za Odbor za
ribitvo)
Tel: 32228-44595
KWAN Claire
Tel: 32228-31033

< Ribitvo
EARLE Michael
Tel: 32228-42849
MUIR Lachlan
ALE (also responsible for the
Committee on the Internal Market
and Consumer Protection)
Tel: 32228-44595

< Okolje, javno zdravje in


varnost hrane
LEHTONEN Terhi
Tel: 32228-43052
SINGHOFEN Axel
Tel: 32228-42836
ZERGER Corinna
Tel: 32228-44484
< Kmetijstvo in razvoj
podeelja
LORENZEN Hans Martin
Tel: 32228-43362
WYLIE Daniel
ALE (zadolen tudi za Odbor za
promet in turizem ter za Odbor za
industrijo, raziskave in energetiko)
Tel: 32228-42250
NOWAKOWSKI Andrzej
Tel: 32228-41382

< Kultura
CHABAUD Frdrique
FREDERIQUE

Tel: 32228-42860
LUCIANI-GARCIA Antonia
ALE
Tel: 32228-43561
KRIKORIAN Galle GAELLE

Tel: 32228-42586

< Proraun
KLLER TomKOLLER

Tel: 32228-45381
Garoby Roccu
Charg des questions relatives au
MFF
Tel: 32228-46020

< Proraunski nadzor


PRUMMEL Henk
Tel: 32228-43820

< Delegacija - Turija


YURTTAGL Ali YURTTAGUL

Tel: 32228-43047

< Strateki oddelek


GAUDOT Edouard
Tel: 32228-32477

< Povezava "Zelene


stranke v juni Evropi"
GIMENEZ Marc
Tel: 32228-42311

< Kampanja "Green New


Deal"
PIERINI Jean-Bernard
Tel: 32228-32865

< Kampanja o podnebnih


spremembah
CHALENON Delphine CHALENCON

Tel: 32228-43140

< Anti-GMO campaign


APOTEKER Arnaud
Tel: 32228-34163

< Odnosi z nacionalnimi


parlamenti
Prossliner Petra
Tel: 32228-43360

< Internet
JOSEFSSON Erik
Tel: 32228-32667

< Tajnitvo predsedstva


skupine
BROCHARD Aurlie
AURELIE
(pri Danielu Cohn-Benditu)
Tel: 32228-47498
SACK Annabelle
(pri Rebecci Harms)
Tel: 32228-31572

< GUE/NGL: Konfederalna


skupina Evropske
zdruene levice/ Zelene
nordijske levice
Bruxelles
Tel: 32228-42683 /42686
Fax: 32 228-41774
> General secretariat
> Administration, Finance, Staff
and Offices
> Accounts
> IT/audiovisual
> Meeting room reservations
> Secretariat for the President
> Sessions
> Press Office
> Website Publications
> Parliamentary committees
> Sub-Committees
> Assemblies

< General secretariat


D'Alimonte Maria
Generalni sekretar
Tel: 32228-42682
Lepola Sanna
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42570
Raeck Thomas
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-46282
Murphy Katie
Tel: 32284-42686
Reschini Elisa
Tel: 32228-42683
Garlito y Romo Julie
Tel: 32228-42172
Soares Ftima
FATIMA

Tel: 32228-44567

< Administration, Finance,


Staff and Offices
O'Donnell James
Tel: 32228-42069
Iliadis Crissy
Tel: 32228-43179
Mazraani Nathalie
Tel: 32228-32580

< Accounts
Bardino Carla
Tel: 32228-40991
Bruno Yolande
Tel: 332228-42756

< IT/audiovisual
Roeyen Bart
Tel: 32228-44606
Hansen Olivier
Tel: 32228-32301

< Meeting room


reservations
Soares Ftima
FATIMA

Tel: 32228-44567
Garlito y Romo Julie
Tel: 32228-42172

< Secretariat for the


President
Schrder Anna
SCHRODER

Tel: 32228-30085

< Sessions
> Organisation of sessions
> Voting lists
> Urgences
> Amendements
< Organisation of sessions
Lepola Sanna
Tel: 32228-42570

< Voting lists


Schttpelz Karin
SCHUTTPELZ

Tel: 32228-43337

< Urgences
Raeck Thomas
Tel: 32228-46282
Balavoine Charlotte
Tel: 32228-46147
< Amendements
Soares Ftima
FATIMA

Tel: 32228-44567

< Press Office


Battistini Gianfranco
Tel: 32228-46785
Kavanagh Gay
Tel: 32228-32236
Lundy David
Tel: 32228-32760
Giese Sonja
Tel: 32228-32197
< Website Publications
Kavanagh Gay
Tel: 32228-32236
Pariente Audrey
Tel: 32228-32233
Lundy David
Tel: 32228-32760
Aron Charlotte
Tel: 32228-41304

< Parliamentary
committees
> Foreign Affairs
> Budgets
> Budgetary Control
> Citizens Freedoms and Rights,
Justice, Home Affairs
> Development
> Economic and Monetary Affairs
> Internal Market and Consumer
Protection
> Industry, Research and Energy
> Employment and Social Affairs
> Environment, Public Health and
Food Safety
> Agriculture
> Fisheries
> Regional Development
> Transport and Tourism
> International Trade
> Culture and Education
> Constitutional Affairs
> Legal Affairs
> Womens Rights and Equal
Opportunities
> Petitions
> Policy Challenges and
Budgetary Resources

< Foreign Affairs


Schttpelz Karin
SCHUTTPELZ
Tel: 32228-43337
Polycarpou Vera
Tel: 32228-31448
Hernandez Elvira
Tel: 32228-42684

< Budgets
Hilario Carmen
Tel: 32228-44577
Fric Michal
Tel: 32228-41739

< Budgetary Control


Wehr Andreas
Tel: 32228-46280

< Citizens Freedoms and


Rights, Justice, Home
Affairs
Tamburini Chiara
Tel: 32228-41735
Winants Olivier
Tel: 32228-41436
Tonsberg Mette
Tel: 32228-43195

< Development
Eekman Kerstin
Tel: 32228-46791

< Economic and Monetary


Affairs
Madr Ondrej
Tel: 32228-41438
Squarcina Stefano
Tel: 32228-46667
Gross Tobias
Tel: 32228-46667

< Internal Market and


Consumer Protection
Christodoulou Stelios
Tel: 32228-41434
Roover Ren
RENE

Tel: 32228-42070
Linssen Bart
Tel: 32228-41464

< Industry, Research and


Energy
Frisova Jolana
Tel: 32228-41433
Alexanian Patrick
Tel: 32228-46524
Soeiro Renato
Tel: 32228-41387
< Employment and Social
Affairs
Drger Klaus
DRAGER

Tel: 32228-46793
Miguel Mauricio
Tel: 32228-43147
Losa Myriam
Tel: 32228-41736

< Environment, Public


Health and Food Safety
Pantazidou Soultana
Tel: 32228-43316
Gadeyne Vivienne
Tel: 32228-46279
Lopriore Roberto
Tel: 32228-32387

< Agriculture
Losa Myriam
Tel: 32228-41736
Klindzans Antons
Tel: 32228-41439

< Fisheries
Torres Seyne
Tel: 32228-42585
< Regional Development
Rentzelas Panagiotis
Tel: 32228-42272

< Transport and Tourism


Madr Ondrej
Tel: 32228-41438
Lopriore Roberto
Tel: 32228-32387
Alexanian Patrick
Tel: 32228-46524
Klindzans Antons
Tel: 32228-41439
< International Trade
Dupret Paul-Emile
Tel: 32228-42067
Niemeier Tanja
Tel: 32228-44775

< Culture and Education


Balavoine Charlotte
Tel: 32228-46147

< Constitutional Affairs


Tonsberg Mette
Tel: 32228-43195
< Legal Affairs
Katsiavas Evangelos
Tel: 32228-42392
Wehr Andreas
Tel: 32228-46280

< Womens Rights and


Equal Opportunities
Bjork Malin
Tel: 32228-32595

< Petitions
Carty Brian
Tel: 32228-44664
Hernandez Elvira
Tel: 32228-42684

< Policy Challenges and


Budgetary Resources
Squarcina Stefano
Tel: 32228-46667
Torres Seyne
Tel: 32228-42585
Hilario Carmen
Tel: 32228-44577

< Sub-Committees
> Human Rights
> Security and Defence

< Human Rights


Balavoine Charlotte
Tel: 32228-46147

< Security and Defence


Polycarpou Vera
Tel: 32228-31448

< Assemblies
> Euromed
> Eurolat
> Euronest
> ACP

< Euromed
Squarcina Stefano
Tel: 32228-46667
Losa Myriam
Tel: 32228-41736

< Eurolat
Tel: 32
Miguel Mauricio
Tel: 32228-43147
Soeiro Renato
Tel: 32228-41387
Meneses Cline
CELINE

Tel: 32228-42583

< Euronest
Frisova Jolana
Tel: 32228-41433
Raeck Thomas
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-46282

< ACP
Miguel Mauricio
Tel: 32228-43147
Eekman Kerstin
Tel: 32228-46791
Dupret Paul-Emile
Tel: 32228-42067

< EFD: skupina "Evropa


svobode in demokracije"
Bruxelles
Tel: 32228-42111
Fax: 32228-49144
> Komuniciranje
> Generalni sekretariat skupine
> Centralni sekretariat skupine
> Parlamentarni odbori
< Komuniciranje

< Generalni sekretariat


skupine
Bordez Emmanuel
Generalni sekretar
Tel: 32228-46385
LAIKAUF Tania
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-42074
VAUGIER Pierre
Namestnik generalnega sekretarja
Tel: 32228-44574
< Centralni sekretariat
skupine
> Uprava in glavno tajnitvo
> Raunovodstvo
> loveki viri
> Tajnitvo
> Informatika in spletna stran
> Predstavnik za odnose z
javnostmi
> Plenarna zasedanja in
parlamentarno delo

< Uprava in glavno


tajnitvo
Melloul Fouad
Tel: 32228-42276

< Raunovodstvo
De Smedt Nele
Tel: 32228-42774
TRODET Magali
Tel: 32228-41632

< loveki viri


Doumbouya Oumar
Tel: 32228-44588
Hector Carole
Tel: 32228-32393
< Tajnitvo
... ...

< Informatika in spletna


stran
Doumbouya Oumar
Tel: 32228-44588

< Predstavnik za odnose z


javnostmi
KELLY Hermann
Tel: 32228-46057
< Plenarna zasedanja in
parlamentarno delo
Vaugier Pierre
Tel: 32228-44574

< Parlamentarni odbori


> Odbor za zunanje zadeve
> Razvoj
> Zunanja trgovina
> Proraun
> Ekonomske in monetarne
zadeve
> Zaposlovanje in socialne
zadeve
> Odbor za okolje
> Odbor za industrijske raziskave
> Odbor za notranji trg
> Turizem in promet
> Odbor za regionalni razvoj
> Odbor za kmetijstvo
> Kultura, mladi, port,
izobraevanje, mediji
> Odbor za pravne zadeve
> Dravljanske pravice in
svoboine
> Odbor za ustavne zadeve
> Odbor za proraunski nadzor
> Odbor za ribitvo
> Odbor za peticije
> Odbor za pravice ensk
> Varnost in obramba
> Pododbor za lovekove pravice

< Odbor za zunanje zadeve


PASINI Rezio
Tel: 32228-41764

< Razvoj
Crols Dirk
Tel: 32228-47108

< Zunanja trgovina


MUNK OLSEN Line
Tel: 32228-47735

< Proraun
King Richard
Tel: 32228-47726
VAN DER MAAS Frank
Tel: 32228-47270

< Ekonomske in monetarne


zadeve
RISTEVIRTA Hanne
Tel: 32228-41459
< Zaposlovanje in socialne
zadeve
Pantelakis Marcos
Tel: 32228-34186

< Odbor za okolje


Garuzzo Sergio
Tel: 32228-31276

< Odbor za industrijske


raziskave
LEVOYANNIS Constantinos
Tel: 32228-34061
Balaz Zlatko
Tel: 32228-32991

< Odbor za notranji trg


CAMPOMENOSI Marco
Tel: 32228-31285

< Turizem in promet


JANKEVICIUS Edmundas
Tel: 32228-32988

< Odbor za regionalni


razvoj
MC MANUS Michael
Tel: 32228-47733
Zarychta Kamila
Tel: 32228-47920
BONOMO Benedetta
Tel: 32228-32047

< Odbor za kmetijstvo


Brown Tony
Tel: 32228-31403
BONOMO Benedetta
Tel: 32228-32047

< Kultura, mladi, port,


izobraevanje, mediji
Bisesti Mirko
Tel: 32228-31832
< Odbor za pravne zadeve
GHILARDI Valeria
Tel: 32228-46471
Czabanski Jack
Tel: 32228-32539

< Dravljanske pravice in


svoboine
MAZZOTTI Barbara
Tel: 32228-47704
Czabanski Jack
Tel: 32228-32539
Zarychta Kamila
Tel: 32228-47920
< Odbor za ustavne zadeve
BLACK Christopher Trunk
Tel: 32228-32126
Greaves Michael
Tel: 32228-43759

< Odbor za proraunski


nadzor
Laloux Aurlie
AURELIE

Tel: 32228-47758
BEATEN Ries
Tel: 32228-47726

< Odbor za ribitvo


LALOUX Aurlie
AURELIE

Tel: 32228-47758

< Odbor za peticije


BYSMPA Glykeria
Tel: 32228-47724
RUCYTE Dovile
Tel: 32228-47671

< Odbor za pravice ensk


Dymowska Magdalena
Tel: 32228-37702

< Varnost in obramba


RISTEVIRTA Hanne
Tel: 32228-41459
MC MANUS Michael
Tel: 32228-47733

< Pododbor za lovekove


pravice
Crols Dirk
Tel: 32228-47108
PASINI Rezio
Tel: 32228-41764
Van Luik Walter
Tel: 32228-47270

< NI: Samostojni poslanci


> Koordinator
> Tajnitva
> Local Support Administrator

< Koordinator
BUGALHO Eduardo
Tel: 32228-42466 / 228-42579

< Tajnitva
ATANASOVA Ivelina
Tel: 32228-47311
ATZORI Paolo
Tel: 32228-43306
CASADEI Paola
Tel: 32228-42579 / 228-43173
CARTWRIGHT Gary
Tel: 32228-47756
FARKAS Gabriel
Tel: 32228-47790
GLASER Bernhard
Tel: 32228-44349
GODDYN Sylvie
Tel: 32228-42503
Fax: 32228-32060
HOLZFEIND Dietmar
Tel: 32228-41492
NUYTS Sarah
Tel: 32228-42584
MASSEI Manlio
Tel: 32228-41491
MOLNR Balzs
MOLNARBALAZS

Tel: 32228-30012
PAOLETTI Alberto
Tel: 32228-43571
POLZER Peter
Tel: 32228-42470
SALAGNAC Catherine
Tel: 32228-43349
SERVELLON Sergio
Tel: 32228-40739
SCOTT Laurie
Tel: 32228-47770
VERREYCKEN Robrecht
Tel: 32228-47281
Fax: 32228-49281
VAN HOUT Nancy
Tel: 32228-42816

< Local Support


Administrator
CARLOT Marc
Tel: 32228-42170 / 228-43947