You are on page 1of 20

Shenimet me te mira jan keto:

1. Sipas kanuneve te sulltanit Mehmeti II (Fatihut) te gjithe funksionet e larta shtetrore


radhiteshin ne kater magjistra te quajtura Kater shtyllat e Perandorise (Erkani devolet). Ato
jane:

a) VEZIRET, b) KADIASKERET, c) DEFTENDERET, d) NISHANGJINJET

2. Kodi i Hamurabit eshte nxjerr ne vitin 1794 1750 , eshte shkruar ne gjuhen AKADE me
alfabetinKUNEIFORM, ndersa eshte zbuluar ne vitin 1901 1902 edhe sot ruhet ne muzeun
e LUVRES (PARIS).

3. Ne cilin shtet sklleverit quheshin sekener anh dhe qfar domethenie ka kjo fjale:

NE SHTETIN E EGJIPTIT SKLLERVERIT QUHESHIN SEKNER ANH QE NE GJUHEN


SHQIPE DMTH. TE VARROSESH PER SE GJALLI

4. Si quhen te huajt ne Sparte dhe qfare eshte statusi i tyre juridik:

HELOT - ISHIN POPULLSI JO E LIR, PA KURRFAR TE DREJTASH, AS ZOTSI


JURIDIKE, AS ZOTESI PER TE VEPRUAR, POZITA E TYRE ISHTE SI SKLLEVER TE
PERBASHKET DHE AGRAR.

5. Cila nga shkencat ndihmese historike merret me studimin e prejardhjes se fiseve (brezave,
familjeve, dinastive e te ngjashme

ME STUDIMIN E PREJARDHJES SE FISEVE MERRET GJEONOLOGJIA.


Te sllavet (ne Evropen Lindore) feudalizmi fillon me vone se ne Evropen Perendimore dhe
Qendrore. Perkufizoni periudhat kohore te feudalizmit te sllavet:

FEUDALIZMI I HERSHEM I SHEK V-X

FEUDALIZMI I ZHVILLUAR OSE KLASIK I SHEK X-XV

FEUDALIZMI I VONESHEM I SHEK XV-XVIII

facebook: fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

Ne te drejten e Sheriatit parashihej hakmarrja. Per vrasjen e gruas paguhej:

GJYSMA E QMIMIT TE GJAKUT

Shume qytete ne periudhen e feudalizmit te zhvilluar kishin atributet e shtetit (qytet-shtet). Ne


keto qytete-shtete egzistonte nje e drejte bukur e zhvilluar me burime te veqanta. Numero
burimet e se drejtes ne keto qytete-shtete:

SHKRIMI I SHENJT

TRADITA APOSTLOLIKE APO KISHTARE

LEGJISLACIONI KISHTAR

E DREJTA ZAKONORE

9. Pas revulucioneve demokratike borgjeze u miratuan shume dokumente dhe deklarata


kushtetuse, siq jane Karta e Virgjinise mbi te drejtat e njeriut dhe qytetarit ne France e te
ngjashme. Nen ndikimin e te ciles shkolle juridike u hartuan dhe u miratuan keto dokumente:

NEN NDIKIMIN E SHKOLLES TE SE DREJTES NATYRALE.


10. Pas revulucionit te Madh Borgjes Francez, Franca kaloi neper disa etapa te rregullimit
shteteror. Numero cilat ishin ato forma te rregullimit shteteror apo forma te qeverisjes:

a) MONARKI E LIMITUAR (KUSHTETUESE),

b) FAZA E REPUBLIKES

c) DIKTATURA

d) REPUBLIKA E DYTE FRANCEZE

e) REPUBLIKA E TRETE FRANCEZE

11. Me 4korrik te vitit 1776 ne SHBA u nxorren Deklarata mbi Pavarsine. Si quhet dokumenti i
cili ishte nxjerr vetem disa dite para kesaj deklarate?

SECOND TREATISE ON GOVERNMENT.

12. Shkruaj mbi karakteristikat themelore te se drejtes ne periudhen e liberalizmit:

TE GJITHA PERIUDHAT LIBERALE GJEJN MBESHTETJEN E MADHE NE TRI


PERIUDHA:

a) E GJITH PERIUDHA LIBERALE MBESHTETJEN E VET E GJEN NE


MARRDHENIET E REJA EKONOMIKE, KETO MARRDHENIE JANE NE KONKURRENC
DINAMIKE.

b) ESENCEN NE KETE FORMACION E SHPREH PRONA PRIVATE

c) KJO PERIUDH SHPREH PREZENCEN DHE KONFRONTE E SHTRESAVE


SHOQERORE SI DHE LUFTEN POLITIKE

13. Ne proceduren gjyqesore ne Athinen e lashte ekzistone padia e quajtur GRAFE. Kush kishte
te drejten te ngriste dhe qka kerkohej me te?
KETE PADI KISHTE MUNDESI TA NGRISTE QDO QYTETAR ATHINA EDHE KUR NUK
KISHTE INTERES TE DREJPERDREJT JURIDIK. ME PADI GRAFE NGA GJYQI
KERKOHEJ DENIMI I SHPERDORIMIT E JO DEMSHPERBLIMIT.

14. Ne te drejten penale te Sheriatit ekzistonte nje pabarazi formale juridike ndermjet Besimtarve
Islam dhe jo besimtarve. Per vrasjen e nje krishteri cmimi i gjakut paguhej ne te shpagimit me
para eshte:

NJE E TRETA (1/3) E GJAKUT.

facebook: Fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

15. Pas revulucionit te Madh Borgjez ne vitin 1971 u nxorr kushtetuta e pare Franceze, me te
cilen Franca (ne aspektin e formes se pushtetit shteteror) shpallet: nga monarkia absolute ne
MONARKI KUSHTETUESE.

16. Perandoria Osmane ne aspektin formes se pushtetit shtetror (rregulli shtetror) periodizohet ne
dy periudha kohore:

1) PREJ FUNDIT TE SHEK XIII E DERI NE GJYSMEN E SHEK XIX, 2) PREJ GJYSMES
SE SHEK XIX E DERI NE FUND TE SHEK XIX. Ne keto qytete-shtete ekzistonte nje e drejte
bukur e zhvilluar me burime te veqante. Numero burimet e se drejtes ne keto qytet-
shtete:

1) E DREJTA E SHERIATIT (e drejta teokratike)

2) E DREJTA LAIKE (urfi).

17. Shtetet skllavopronare ndahen ne shtetet e Lindjes se lashte dhe ne shtetet perendimore
skllavopronare. Numero spaku 5shtete te Lindjes se lashte:
INDIA, PERSIA, ASIRIA, FENEKIA, SHTETI HEBREJ, SHTETI I HETITEVE etj.

18. Ne kodin e Hamurabit, ne dispozitat ku behet fjale per te drejten familjare dhe martesore,
permendet instituti shiritka, qka nenkuptoni me te?

SHIRITKA - KA QENE NJE LLOJ PRIKE APO PAJE TE CILEN NUSJA GJAT MARTESES
E TRANSFORMONTE NE SHTEPINE E BURRIT ME QELLIME QE TA NDIHMONTE
JETEN BASHKSHORTORE.

facebook: Fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

19. Numero se paku tre perfaqsues te Shkolles te se drejtes natyrale:

ZHAN ZHAK RUSO, TOMAS, HOBSI, LOKU, MONTESKIEU.

20. Shkruaj qkka di per institutin shteteror ne Sparten e lashte te quajtur GERUZIA.

GERUZIA - KA QENE INSTITUT OPERATIVO-ADMINISTRATIV QE PERBEHEJ PREI 28


GEREONTEVE DHE 2 MBRETERVE.

GERONTET DUHEJ TE ISHIN ME TE VJETER SE 60VJET DHE ZGJIDHESHIN PER TERE


JETEN, MARR PARASYSH MOSHA MANDATI I TYRE NUK ISHTE TEPER I GJATE.

21. Ne Bizant eshte e njohur permbledhja juridike private e quajtur Heksabiblon. Kjo
permbledhje ka sherbyer nje kohe te gjate si e drejte positive (si kod civil) ne Greqi. Permbledhja
eshte nxjerr ne:NE SHEK. XIV.
22. Ne kalifatin Arab njesia me e madhe administrative-territoriale dhe ushtarake
quhej EMIRAT, ne krye te saj qendronte EMIRI, i cili

KISHTE PUSHTETIN ME TE LARTE ADMINISTRATIVO-POLITIK DHE NJEHERIT


ISHTE KOMANDANT SUPREM I USHTRIS SE EMIRATIT.

23. Ne Francen Feudale qe nga shek.X shoqeria kishte marre tiparet e nje shoqerie shtresore.
Individi kishte privilegje, te drejta dhe detyrime varesisht nga ajo se ciles shtres i perkiste. Kush
e perbente shtresen e pare: FISNIKRIA KLERIKALE.

24. Burimet plotsuese te se drejtes se Sheriatit jane

ER-REI (ne baze te arsyes ose ndergjegjejes) dhe

URF-ADET (e drejta zakonore).

25. Qfar forme te pushtetit shtetror ka Anglia ne periudhen liberale dhe ate bashkohse dhe cilat
jane organet kryesore te pushtetit qendror:

ANGLIA NE PERIUDHEN LIBERALE BASHKOHSE KA QENE MONARKI


KUSHTETUESE NDERSA ORGANET KRYESORE TE PUSHTETIT SHTETROR ISHIN: 1)
MONARKU (MBRETI), 2) KABINETI DHE 3) PARLAMENTI

26. Lajbinci thoshte se nga historia kerkojm tri gjera. Ato jane:

QE TE NA INFORMOJ PER NGJARJET NE TE KALUAREN,

QE TE NA OFROJE RREGULLA TE DOBISHME PER JETE, dhe


TE NA SHPJEGOI KRIJIMIN E TASHMES NGA E KALUARA

27. Ne Babiloni, sipas kodit te Hamurabit, klasa skllavopronare perbehej prei dy kategoriv. Cilat
jane ato dhe shkruaj dallimet ndermjet tyre:

AVILIUMI DHE MUSHKENA.

AVILIUM I - KA QENE SHTRESA E LARTE E ARISTOKRACIS DHE BUROKRACIS


USHTARAKE ME NJE FJAL KA QENE SHTRESA E LARTE SKLLAVOPRONARE.

MUSHKENET - KANE QENE SHTRESA E ULET SKLLAVOPRONARE KETA KANE


QENE NJERZE TE LIR POR TE VARFER.

28. Shkruaj diqka per institutin e Nent Arkondeve ne Athinen e lashte:

NENT ARKONDET - KANE QENE ORGAN ADMINISTRATIV-EKZEKUTIV. NE FILLIM


EKZISTONE VETEM NJE ARKOND QE NGRIHEJ MBI PUSHTETIN FISNORE DHE I
KISHTE TE GJITHA ATRIBUTET E SHEFIT TE SHTETIT PERFAQSONTE SHEFIN
MBRENDA DHE JASHTE, ISHTE KOMANDATN SUPREM I FORCAVE TE
ARMATOSURA.

29. Ne te drejten familjare ne Shtetin e Frankve, ne periudhen e feudalizmit te hershem, zoti i


shpeise kishte drejten e mundimit. Qka kuptoni me te?

ME DREJTEN E MUNDIMIT - KUPTOJM DETYRAT DHE DREJTAT E MONARKEVE


FRENK TE NGJASHME ME DREJTAT E BABIT NE FAMILJE QE SHTETASIT E TYRE TI
MBROJN TI PAJTOJN DHE TI ZGJEDHIN KONFLIKTET.

30. Cila nga shkencat ndimese historike merr me studimin e shkrimeve te vjetra?
PALEOGRAFIA ESHTE SHKENCA QE MERET ME STUDIMIN E SHKRIMEVE TE
VJETRA.

31. Ne kodin e Hammurabit permendet istitucioni juridik i quajtur ILKU. Shkruaj cka di per
kete institute juridik te Babilonis?

ILKU QUHEJ PASURIA BUJQESORE PRE NJE OSE ME SHUM NGASTRASH


BUJQESORE QE SUNDIMTARI IA JEPTE NE ZOTERIM NJERIUT TE LIRE ME KUSHT
QE KY NE THIRRJE TE SUNDIMTARIT TE SHKONTE NE USHTRI.

32. Ne Spart sklleverit agrare ne pronsi kolegtive te shteti quheshin:

HELOTE.

33. Ne Athinen e lashte institucioni i quajtur DOKIMAZIA ka qene:

PROCEDURA PER VLERSIMIN E PERSHTATSHMERISE MORALE TE NENPUNSEVE


DHE FUNKSIONARVE TE ZGJEDHUR SHTETROR.

34. Franca ne periudhen e feudalizmit te zhvilluar per nga forma e qeverisje (rregullimit
shteteror) ka qene:

MONARKI ABSOLUTE.

facebook: fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)


35. Ne periudhen e feudalizmit te zhvilluar shume qytete kishin atributet (qytet-shtetet). Ne keto
qytete ekzistonte nje e drejte bukur e zhvilluar me burimet e veqanta te se drejtes. Numero disa
nga shtet-qytete me te zhvilluara ne Evrope:

a) (VENEDIKU, GJENOVA, NAPOLI, PIZA etj) ne Itali,

b) (MARSEJ, ARL, NARBON etj) ne Francen Jugore,

c) (DUBROVNIKU) ne Ballkan qe ishte edhe njeri nder qytetet me te zhvilluara ne Evrope.

36. Shkruaj qfar di per pronsin e pjestueshme feudale:

PRONSIA E PJESTUESHME FEUDALE ESHTE PRONE TE CILEN GRUAJA E CILA


MARTOHEJ ISHTE E DETYRUESHME QE NE PJES TE PRONSIS TE FAMILJES TA
DERGONTE TE BURRI I SAJ SEPSE TANI E TUTJE DO TE JETONTE NE ATE FAMILJE
DHE SE PASURIA NGA PRONA E FAMILJES SE SJ DUHEJ TE PJESTOHEJ NE AQ
VENDE SA EHDE KISHTE TRASHEGUES AJO FAMILJE.

37. Janiqeraga perveq qe ishte komandant i trupave jeniqere ai ne strukturen shtetrore te


Perandoris Osmane ka qene edhe:

GJYKATES SUPREM I PERANDORIS, KOMANDANT I POLICIS HE FUNKSIONAR I


LARTE SHTETROR.

38. Shkruaj titullin e plote dhe vitin e nxjerrjes te dokumentit qe njihet edhe si Kushtetuta e
Kromvellit:

THE INSTRUMENT OF GOVERNMENT ne korrik te vitit 1653

39. Qytet-shtetet ne feudalizmin e zhvilluar kishin nje rregullim te veqante shtetror (i ndryshem
nga i shteteve tjera feudale). Pra, qfar forme te pushtetit kishin keto qytet-shtet ne kete periudhe?
REPUBLIK ARISTOKRATIKE FEUDALE

40. Perandoria Osmane ne aspektin e formes se pushtetit shtetror (rregullimit shtetror)


periodizohet ne dy periudha kohore:

1) Fundi i shek. XVIII Gjysma e shek. XIX (Monarki Absolute me karakter te theksuar),

2) Gjysma e shek. XIX Fillimi i shek XX (Monarki Kushtetuese me disa elemente te karakterit
teokrat).

41. Shtetet e Bashkuara te Amerikes me 14korrik 1776 (me Deklaraten mbi Pavarsine), ne
menyre te njeanshme, shpallen pavarsine nga Anglia, ndersa Anglia formalisht e njohu pavarsin
e SHBA ne vitin1783 ne Konferencen Traktati i Parisit mbi Paqen.

42. Si quheshin te huajt ne Athinen e Lashte dhe qfare ishte statusi i tyre juridik?

Te huajt ne Athinen e Lashte quheshin METIK. Metiket ishin te lire por pa te drejta politike.
Kishin te drejtat e kufizuara juridike pra kishin te drejt te pakufizuar te pronsis ne sende te
luajtshme kurse per sendet e paluajtshme kerkohej pelqimi i shtetit.

43. Ius vitae ac necis eshte e drejt e skllavopronarit ndaj skllavit. Qka kuptoni me kete te drejt
te skllavopronarit:

E drejta mbi jeten dhe vdekjen Skllverit ishin klasa e shtypur dhe e shfrytezuar nga skllavo-
pronaret. Ata ishin objekt, e jo subject i se drejtes, e drejta i konsideronte si send, e jo si njerz.
Pronari i skllavit mund ta dispononte lirisht skllavin e vet, ai mund ta shiste ate ta tjetersonte ne
qfardo menyre tjeter mund ta lironte dhe ta vriste. Pra skllavopronari kishte te DREJTEN E
JETES DHE VDEKJES MBI SKLLAVIN.
44. Ne Perandorin Romake, ne periudhen e dominantit, rregullimi shtetror mbeshtetej ne parimin
Sundimtari eshte i liruar nga ligji (Princeps legibus solutus est). Cila nga shkolla juridike
preferonte kete parim per te arsyetuar absolutizmin e monarkut ne periudhen e feudalizmit te
vonshem:

Shkolla Natyrale e se drejtes ishte e ketij mendimi.

45. Eklezia ne Athinen e Lashte ka qene kuvend popullor, ne te cilin kishin te drejte te merrnin
pjese te gjithe meshkujt e moshes madhore shtetas te Athines. Per punen e vlefshme te kuvendit
kuorumi kerkohej vetem ne nje rast, cili ishte ai dhe qfare duhe te ishte ai?

EKLEZIA eshte tubim i gjith popullit perkatsisht KUVEDI POPULLOR i cili u be organi me i
lart dhe me i rendesishem ne pushtetin shtetror, ne kuvend duhej te merrnin pjese me shum se
6000veta, korumi kerkohej per ekzekutimin e te denuarit.

46. Cila nga shkolla juridike konsideronte se Pa histori shkenca juridike eshte e verber?

Shkolla Juridike e Juristeve Elegant

47. Ne periudhen e feudalizmit te hershem (shek. V-X) dallohen tri tipe te feudalizmit. Cilat jane
ato?

1) Mbreteria Barbare,

2) Shteti Arab dhe

3) Bizanti
48. Me ligjin Agrar (Nomos Georgigos) pengohej dhe ngadalsohej formimi i marrdhenive
feudale. Ky ligj eshte nxjerr:

Ne fund te shek. VII ose ne fillim te shek. VIII

49. Ne periudhen e feudalizmit klasik shum qytete ne Evrope kishin statusin e qytetit-shtetit ne
forme republike te qeverisjes. Ne krye te qytetit qendronte Kryetari qe ne qytetet e ndryshme
emerohej me emra terme te ndryshme. Sheno spaku 5 emertime per kryetarin:

MER, MAIOR, VILLAE, PREFEKT, KNJAZ, GRADONAQELLNIK

50. Njesia me e madhe administrative-territorialene Perandorin Osmane ka qene:

ELAJETI, qe me vone quhej VILAJET ne krye te cilit qendronte BEJLERBEU, qe me vone


quhej VALI.

51. Perandoria a pare Franceze(nen udheheqjen e Napoleon Bonopartes) qendroi prej vitit:

1804 deri ne vitin 1813.

52. Iliada dhe Odisea jane burime te rendesishme per njohjen e Greqis antike:

Per periudhen e heronjeve, shek. XII-IX p.e. se re.

53. Ne Babiloni drejtues i pallatit mbreteror quhej nubanda, ndersa ne Egjipt quhej: Faraon

facebook: fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)


54. Burimet historiko-juridike gojore ndahen ne:

Kujtimet shpirtrore (ne krijimtarin gojore, popullore)

Kujtimet e deshmitarve te kohes dhe

Kujtimet e aktorve dhe ngjarjeve.

55. Cilat jane burimet themelore te se Drejtes se Sheriatit:

Kurani

Hadithi (sunneti ose tradita)

Ixhma ose Doktrina dhe

Kijas ose Analogjia Juridike

56. Qka dmth. thenia e njohur ne Angli The King reignis but doesnt govern (Mbreti sundon
por nuk qeverise)?

Thekson qarte rolin e posaqshum qe tani e kishte marre kabineti (Qeveria)

57. Cili ishte kuptimi themelor i Doktrines se Monrose (Monroe Doctrine) ne SHBA?

Thelbi i kesaj doktrine mund te shprehet me sintagmen Amerika e Amerikanve ose me


verejtjen se Kontineti Amerikan prej tash nuk mund te konsiderohet objekt i kolonizimeve te
ardhshme nga ana e cilesdo fuqi Evropiane.

58. Si quhej sipas kodit te Hammurabit dhurata te cilen dhendrri ia jipte familjes se te fejuares e
qe perbehej prej sendeve te lujtshme?
Dhendrri familjes se te fejuares ia jipte edhe nje dhurat te ngjashme me tirhaten qe quhej Bi-bla-
ma qe perbehej prei sendeve te lujtshme.

59. Cili ishte dallimi thelbsor midis padise dike dhe padis grafe te cilat perdoreshin ne procedure
gjyqesore ne Athine:

Padin dike mund ta ngriste para gjyqit vetem ai person qe nga qeshtja kontestuese kishte interest
e drejperdrejt, me padin dike paditsi kerkonte demshperblim kurse me padin grafe ka qen padi
publike e ngjashme me actiones populares, qdo qytetar kishte te drejt ta ngriste edhe kur nuk
kishte interes te drejperdrejt juridik. Me padi grafe nga gjyqi kerkohej denimi i shperdorimit e jo
demshperblimi.

60. Bizanti perfundimisht u shkaterrua me pushtimin e Konstadinopojes nga turqit osmanlinj ne


vitin1453.

facebook: Fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

61. Si quhet kuvendi i sheikeve ne Kalifatin Arab?

Shura kuvendi i gjith shekieve.

62. Perveq burimeve te se drejtes se sheriatit ne perandorin osmane ekzistonte edhe e drejta laike
shtetrore e cila kryesisht perbehej prej dy burimeve:

KURANI dhe HADITHI


63. Jeriqanga perveq qe ishte komandant i trupave jeniqene ai ne strukturen shtetrore te
Perandoris Osmane ka qene edhe:

Shef i policies se kryeqytetit. Ky radhitej nder funksionaret me te larte shtetror dhe hynte ne
divanin e Sulltanit.

64. Numero parimet themelore mbi te cilat ndertohet rregullimi shtetror ne periudhen liberale
dhe bashkekohse:

Parimi mbi lirine dhe barazine e njeriut

Parimi i sovranitetit (Sovraniteti nacional dhe sovraniteti popullor)

Parimi i konstitucionalizimit (KUSHTETUTA kushtetuta te ngurta dhe elastike)

Parimi i ndarjes se pushtetit (Pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqesor)

Parimi perfaqsimit te popullit (Cenzi ekonomik, perkatsia gjinore dhe mosha)

Parimi i shumepartishmeris (Modeli BIPARTIST te pranishme dy parti politike dhe


ModeliPOLIPRTIST ku ekzistojn dy e me shume parti)

65. Ne Perandorin Osmane ishte i zhvilluar sistemi feudal ushtarak. Ne kohen e funksionit te
ketij sistemi Perandoria arriti kulmin e zhvillimit. Mirpo ky sistem u degjenerua aq shume saqe
me ne fund Perandoria u detyrua dhe ta suprimoi, suprimimi ndodhi ne vitin 1839 me aktin e
quajtur: TANZIMAT

66. Cila nga shkencat ndihmse historike merret me studimin e shkrimeve te vjetra:

PALOGRAFIA
67. Me Konstitucionin e Konstandinit (I) te Madh, te vitit 332, rregullohej:

Krijimi i bazes juridike te marrdhenieve te reja ne prodhim, marrdheniet e ardhshme feudale ne


kuader te perandorise romake i ndalohej kalimi i kolonve prej nje prone bujqsore ne tjetren sepse
me rast shkjelve te rregullit duhet te kompenzohej.

68. Perandoria Osmane ne aspektin e formes se pushtetit shtetror (rregullimit shtetror)


periodizohet ne tri periudha kohore:

(1) Peridhudha e pare fillon prej krijimit te shtetit, prej fundit te shek. XIII e deri ne qerekun e
pare te shek. XV,

(2) Periudha e dyte fillon prei qerekut te pare te shek. XV e deri ne fund te shek. XVI, dhe (3)
Periudha e trete prej fundit te shek. XVI e deri ne fillim te shek. XX.

Ne keto qytet-shtete ekziston nje e drejte bukur e zhvilluar me burime te veqanta.

Numero burimet e se drejes ne keto qytet-shtete?

E DREJTA E SHERIATIT dhe

E DREJTA LAIKE

facebook: Fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

69. Qfar monarkie ka qene Babilonia?

Babilonia ka qene monarki despotike, unitare dhe centraliste.

70. Kush ishte Lugal?


LUGAL ishte sundimtari cili qendronte ne krye te shtetit te Babilonis. Ne duart e tij ishte i
perqendruar i tere pushteti shtetror.

71. Kush ishte Nubanda?

NUBANDA ishte nje nder funksionaret me te rendesishem ne administraten qendrore te


Babilonis. Ky drejtonte administraten dhe gjykatat ne tere territorin e shtetit.

72. Kush ishte Shakanaku?

SHAKANAKU ishte drejtues i cili qendronte ne krye te krahines administrative dhe ishte
monokrat, pra ishte shef i tere pushtetev administrative, gjyqesore dhe ushtarake.

73. Cilat jane burimet e se drejtes?

Burimet e se drejtes ne Babiloni si edhe ne shtetet tjera te Lindjes se Lashte kan qene: E drejta
zakonore, ligjet, urdheresat e organeve te administrates qendrore dhe praktika gjyqesore.

74. Cilet te drejta ishin te zhvilluara ne Babiloni?

Ne Babiloni ishin te zhvilluara e DREJTA PENALE dhe CIVILE. Si dege te se drejtes civile
egzistonin e drejta sendore, e detyrimeve, e familjes dhe trashigimore.
75. Sa institute themelore ka e drejta sendore Babilonase?

E drejta sendore Babilonase ka tri institute: pronsine, servitudin dhe hipoteken

76. Qka jan shtresat shoqerore?

SHTRESAT SHOQERORE jane grupe shoqerore pozita e te cilave ne shoqerin eshte e


percaktuar me norma juridike.

facebook: Fakulteti Juridik Dega Gjilan (Muhamet Kamberi)

77. Qka jane kastat?

KASTAT jane grupe shoqerore pozita e te cilave ne shoqeri eshte e percaktuar me norma
religjoze dhe e sanksionuar me norma juridike.

78. Ne sa faza te zhvillimit ka kaluar skllaveria?

Skllaveria ka kaluar neper tri faza te zhvillimit: 1) ne fazen patriarkale, 2) klasike dhe 3)
postklasike.

79. Cila ekonomi dominonte ne shtetet skllavopronare?

Ne shtetet skllavopronare dominonte ekonomia: natyrale, autarkike kurse eko. e tregutparaqitet


me vone.
80. Qka quajm Nome?

NOME quajm qytet-shtetet te cilat u krijuan ne luginen e lumit Nil me milleniumin e IV para
eres se re.

81. Qfar monarkie ishte Egjipti dhe kush qendronte ne krye te shtetit?

Egjipti ka qene monarki despotike e tipit oriental. Ne krye te shtetit qendronte monarku i
trashegueshem i quajtur FARON.

82. Si ndahet zhvillimi historic i Egjiptit?

Zhvillimi historik i Egjiptit ndahet ne: 1.Periudhen e krijimit dhe bashkimit nomeve,
2.Perandorin e Vjeter, 3.Perandorin e Mesme, 4.Perandorin e Re dhe 5.Periudhen e shktarrimit te
Egjiptit.

83. Qka quajm patesiate?

PATESIATE quajm qytet-shtetet e par ate cilat u formuan ne Mesopotami ne milleniumin e IV


para eres se re.

84. Qka eshte ostrakizem?

OSTRAKIZEM eshte debimi i nderit. Personi qe i shqiptohej debimi i nderit duhej patjeter te
largohej nga Athina per 10vjet dhe te vendoset ne vende ku zakonisht ia caktonte shteti.