You are on page 1of 3

OSIGURAI

Kuite osiguraa
Jedno kuite osiguraa smjeteno je ispod armaturne ploe a
drugo u prostoru motora.

Osigurai ispod armaturne ploe


Za pristup osiguraima ispod armaturne ploe, izvadite poklopac,
zakrenite vijke za etvrtinu kruga i nagnite kuite.

Zamjena osiguraa
Prije zamjene osiguraa potrebno je utvrditi uzrok kvara i otkloniti
ga. Brojevi osiguraa naznaeni su na kuitu.
V
Neispravan osigura smijete zamijeniti samo osiguraem iste
jakosti (iste boje).
Upotrijebite posebnu tipaljku A smjetenu na poklopcu kuita
osiguraa, na kojem je i mjesto za rezervne osigurae.

Dobar Pregorio tipaljka A

136
TA B L I C A O S I G U R A A
Osigurai ispod armaturne ploe

Oznaka Jakost Funkcije

F1 15 A Stranji brisa
F2 30 A Centralno zakljuavanje - Dodatno zakljuavanje
F3 5A Zrani jastuci i zatezai
Dijagnostika utinica - Prekida konice - Elektrokromni retrovizor - ESP -
F4 10 A Dava razine rashladne tekuine - Aditiv za naftu - Prekida papuice spojke
(ESP, tempomat i limitator brzine)
F5 30 A Prednji podizai prozora - Vanjski retrovizori s grijaem
F6 30 A Stranji podizai prozora
F7 5A Unutranja rasvjeta
Autoradio - NaviDrive - Komande na obruu upravljaa - Ekran - Alarm -
F8 20 A Prednja utinica 12V - Kuite opsluivanja prikolice - Modul autokole
V
F9 30 A Upalja za cigarete - Stranja utinica 12V
F10 15 A Otkrivanje nedovoljnog tlaka u gumama - Automatski mjenja - Prekida STOP
F11 15 A Kontakt brava - Dijagnostika utinica - Proista estica
Elektrino upravljanje sjedalom - Upozorenje za nenamjerno prelaenje crte - Pomo
F12 15 A pri parkiranju

Senzor za kiu - Dava vanjskog svjetla - Runi upravljani mjenja (6 brzina) - Kuite
F13 5A opsluivanja motora

Klima ureaj - Ploa s instrumentima - Broja okretaja - Zrani jastuci i zatezai -


F14 15 A Kuite opsluivanja prikolice - Telefon Bluetooth
F15 30 A Centralno zakljuavanje - Dodatno zakljuavanje
F16 SHUNT
F17 40 A Grija stranjeg stakla
137
TA B L I C A O S I G U R A A

37 36
39

Kuite osiguraa

V
Oznaka Jakost Funkcije

F36 20 A Pojaalo Hi-Fi

F37 30 A Prednje lijevo elektrino sjedalo

F39 20 A Grijai sjedala

138