You are on page 1of 3

Lampiran A/2017

BORANG SASARAN KPI MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4


2017

NamaSekolah : SK BUKIT RAMBAI MELAKA

Alamat : KM 11, BUKIT RAMBAI, MELAKA

No. Telefon:06 -3353137 Email Sekolah : mba2023@moe.edu.my

A) KEPUTUSAN MATA PELAJARAN SEJARAH


( PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016)

ILB
BIL MATA PELAJARAN % CEMERLANG %
LULUS GPMP
BB
1 SEJARAH 2.05 82.19 3.30

i. SASARAN MATA PELAJARAN : SEJARAH

( Bilangan murid Tahun 4 = 158 orang

PENCAPAIAN / PERATUS PERATUS


GPMP
TAHUN CEMERLANG LULUS

2016 2.05 82.19 3.30


KIRAAN 2.05 + 3 82.19 + 2.55 0.12
PENINGKATAN
2.5
SASARAN 2017 5.55 84.69 2.43

ii. SASARAN KUMPULAN MURID

BILANGAN
KUMPULAN MURID KIRAAN
KUMPULAN
SASARAN
SEJARAH 5.55 x 158
100
CEMERLANG 9
= 8.77
=9
84.69 x 158
100 134
SEDERHANA
= 133.81
= 134
POTENSI 158 - 143 = 15 15

iii. Pengiraan Gred Untuk Kumpulan Murid B,C & D

Taburan :6 : 3 : 1 atau 60% , 30% dan 10%

MP : SEJARAH

Bilangan Kumpulan: 134 orang

Gred B
(Sederhana) :
60 x 134
100
= 80 orang
Gred C
(Sederhana) :
30 x 134
100
= 40 orang

Gred D
(Sederhana) :
10 x 134
100
= 14 orang

KUMPULAN MURID B+ C +D 80 + 40 + 14 = 134 orang

Berdasarkan Jadual Sasaran Gred, sekolah boleh mendapat KPI


realiti bagi sekolah.:

Bilangan cemerlang minimum = 9 orang


Bilangan gagal maksimum = 15 orang
Bilangan Lulus = 143 orang

GPMP SEJARAH TAHUN 4 = 2.43