You are on page 1of 3

Oriental College of commerce (Industrial Visits)

Sr.no. Name of the students Gender Seat no. Rs. Mob.No.


1 Faiz Khan M S-1-34 9768461852
2 Moinuddin Ansari M S-1-35
3 Kasim Khan M S-1-37
4 Shaheriyar sheikh M S-1-38
5 Sarfaraz Bozgar M S-1-40
6 Shabbir Shaikh M S-1-43
7 Inderpreet kaur F S-1-46
8 Rahul Suvarna M S-1-58
9 Shivkumar Verma M S-1-59
10 Rahul Yadav M S-1-61
11 Ajay yadav M S-1-62
12 John Emmanuel M S-1-64
13 Asif siddique M S-3-62
14 Juwaid sheikh M S-3-64
15 MOhit P. M S-3-3
16 Vijay S. M S-3-5
17 Bhaumik joshi M S-4-26
18 Irfan Q. M S-4-27
19 Yasmeen K F S-4-29
20 Shafqat Shaikh F S-4-30
21 Daibon Denis M S-4-32
22 Sahab Hussain M S-4-35
23 Akshay sadani M S-4-38
24 Sarvesh jaishwal M S-4-40
25 Rajesh sharma M S-4-58
26 Sohail sheikh M S-4-59
27 Nayab Ahmad M S-4-61
28 Shakir sheikh M S-4-62
29 Nikita Prashad F S-4-64
30 Zeeshan Ali M S-4-66
31 Rakesh bhagat M S-4-67
32 Zaid Peshmam M S-4-69
33 Ashish kumar pandey M S-4-70
34 Saif khan M S-4-72
35 Sarvesh Gupta M S-6-30
36 Sarah Noronah F S-6-32
37 Ansari naseem ahmad M S-6-51
38 Farooq Kazi M S-6-53
39 Muderer sayyed M S-7-8
40 Shifa Khan F S-7-26
41 Afzal sheikh M S-7-27
42 Tanuja K. F S-7-29
43 Komal s. F S-7-30
44 Parsis N. F S-7-32
45 Nikhat sheikh F S-7-38
46 Adil Khan M S-7-42
47 Rahul nirmal M S-7-43
48 Rajeev agnihotry M S-7-45
49 Bhavesh Patel M S-7-46
50 Salman sheikh M S-7-48
51 Mamta F S-8-3
52 Mubaris Kazi M S-8-6
53 Saddam sheikh M S-8-8
54 Lukman Khan M S-8-34
55 Adnan Khan M S-8-37
56 Abu shahma sheikh M S-8-38
57 Salman khan M S-8-40
58 Aayesha sheikh F S-8-50
60 Asad sheikh M S-8-51
61 James gogi M S-8-53
62 Jawed sheikh M S-8-54
63 Nida sheikh F S-8-56
64
65
66
67
68
69
70