You are on page 1of 5

Chng ta u bit tht b l mn n b dng, n c kt hp vi nhiu

nguyn liu khc to nn mt mn n hp dn nhng kh d lm.

Hm nay https://quananthuyanh.wordpress.com s gii thiu cho bn 4


cch nu mn tht b xo mng ty rt hp dn m m nh.

Nguyn liu cho mn tht b xo mng ty

Tht b: 200gr

Mng ty: 200gr

Ti: vi nhnh

Vng rang chn

Gia v: Bt bp, ht tiu, du ho, du n, nc mm.

Cch 1: Cch ch bin mn tht b xo mng ty

Bc 1: Tht b mua v cc bn ra sch thi ming mng ri p tht b


vi cc gia v cho m : nc mm, du ho, tiu, du n. Trn u v
p chng 30 pht tht b ngm gia v.
i vi mng ty th cc bn loi b phn gc gi, cn phn non th lt
b phn x v b khc nh va ming n ri ra sch ro. Ti b v
bm nh. Bt bp ha vi mt cht nc vo bt nh

Bc 2: un nng cho vi mt cht du cho ti vo phi thm tip n bn


cho tht b vo xo sn vi la to cho tht b khng b ra nc nh ri cho
mng vo xo nm nm gia v cho va n khong 2 pht th bn phn
nc bt bp vo cho mn tht b xo mng ty c snh li v tt bp

Cho mn tht b xo mng ty ra a rc cht vng rang v ht tiu ln cho


thm v thng thc vi cm nng nh.

Cch 2

Nguyn liu:

Tht b 200g, thi mng

1 c hnh ty nh

3 nhnh ti bm

150g mng ty, mng ty b phn non, ct khc 3cm

chn ng ngt

2 tha du ho

Ht nm

Du n

Cch lm

Bc 1: Bn tin hnh s ch tht b v mng chua nh cch 1.


Bc 2: un nng du n, cho ti bm vo phi thm. Cho tht b vo xo,
nm tha ht nm. o nhanh tay n khi tht ti.

Bc 3: Cho tip hnh ty thi ming vo xo cng. Trt tht v hnh ra 1


ci bt.

Bc 4: t cho tr li bp, thm 1 tha du n. Cho mng ty vo xo


nhanh, nm cht ht nm. Mng ty chn th cho tht b, ng non vo xo
cng.

Bc 5:Cho du ho vo, la to, o nhanh tay. Nm nm li va n ri


tt bp. Trt mn xo ra a n nng rt ngt.

Cch 3:

Nguyn liu:

- Tht b: 200gr

- Mng ty: 200gr

- Ti: vi nhnh

- Vng rang chn: 1 nhm nh

- Du n, du ho, ht nm, du m (vng)

Cch thc hin mn b kho mng ty

Bc 1: Mng ty ra sch, b thnh tng khc ngn, b i phn gc gi.


Ti lt b v, bm nh.

Bc 1: Tht b thi ming di nh, p cng mt cht du m, ht nm,


du ho v mt na ch ti bm.
Bc 3: Mng ty em chn qua nc si, vt ra ro nc (c th ngm
vo nc lnh gi mu cho mng).

Bc 4: Phi thm ch ti cn li, cho tht b vo xo.

Bc 5: Khi tht b chn, cho mng ty vo xo qua, (c th nm thm mt


cht ht nm cho va ming) ri tt bp.

Bc 6: Xc tht b xo mng ty ra a, rc thm vng ri n nng cng


cm nh.

Cch 4

Nguyn liu cho 2 ngi n

- Tht b (dng b thn): 400g

- 1 b mng ty khong 10 ngn

- St tiu en : 2 tha

- Du ho

- Ti ti 3 nhnh to

Cch lm:

Bc 1: B thi ming di nh ngn tay, p qua cht st tiu en.

Bc 2: Thi ti mng ri phi thm, cho tht vo xo, nm thm cht du


ho cho mn xo thm hp dn.

Bc 3: Mng ty sau khi ra sch th b tng khc 1 va n, b n on


no x th b. Cho mng vo 1 bt nc xm xp ri quay trong l vi sng
3 pht cho mng chn ti.
Vt mng ra, o nhanh tay cng tht thm 3 pht na l xong.Mng ty n
thanh, ngt v gin, ngoi ra mng ty c nhiu vitamin b dng.

Mn tht b mng tay l mn n rt ngon v giu dinh dng, y l mn


n rt l tng cho gia nh nh ca bn, vy bn sn sang thc hnh
mn n ny cha?

Chc bn v gia nh c mt ba cm ngon!

Ngun bi vit: https://quananthuyanh.wordpress.com/2017/10/03/cach-


nau-mon-thit-bo-xao-mang-tay/