You are on page 1of 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE

UNIUNEA EUROPEAN
EGALITII DE ANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Curriculum vitae Atasai fotografie. Eliminai titlul dac nu este relevant (vezi instruciunile)
Europass

Informaii personale
Nume / Prenume CHITE COSTEL-DOBRE
Adresa(e) Str.Alexandru Moruzzi nr.9, bl.V54B, sc.C, ap.34,sector 3, Bucuresti, Romania
Telefon(-oane) 0213222254 Mobil: 0732141646
Fax(uri)
E-mail(uri) costelchites@yahoo.com

Nationalitate(-tati) romana

Data naterii 04.03.1961, Bucuresti

Sex masculin

Locul de munc vizat / Expert pe termen lung/ Proiect strategic Dezvoltarea sistemului naional de management i
Domeniul ocupaional asigurare a calitii n nvmntul preuniversitar, ID proiect 2984

Experiena profesional
Perioada 2088-2010
1999-2006
Funcia sau postul ocupat Inspector de specialitate la disciplina matematica
Principalele activiti i responsabiliti Coordonare a activitatilor metodico-stiintifice, evaluare a cadrelor didactice
Numele i adresa angajatorului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
Tipul activitii sau sectorul de activitate Inspectii curente , de specialitate, de tip RODIS

Educaie i formare
Perioada Evaluator extern ARACIP (2010)
Formator regional matematica
Doctorat in matematica obtinut in cadrul Institutului Stoilow al Academiei ( 2009)
Gradul didactic I ( 1996)
Gradul didactic II ( 1992)
Definitivat (1987)
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica ( 1980-1984)
Liceul Gh.Sincai, Bucuresti, ( 1975-1979)
Calificarea / diploma obinut Doctorat in matematica , 2010.
Disciplines principale studiate /
competene dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naionala sau Eliminai rndul dac este cazul (vezi instruciunile)
internaionala

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume Comunitile Europene, 2003 20060628
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE
UNIUNEA EUROPEAN
EGALITII DE ANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Aptitudini i competene
personale

Limba(i) matern(e) Precizai limba matern (daca este cazul specificai a doua limb matern)

Limba(i) strin(e)
Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaie
Limba franceza franceza
Limba engleza
(*) Nivelul cadrului european comun de referin pentru limbi

Competente i abiliti sociale Am elaborat revista scolii Tinerii vianisti , revista premiata cu locul I la nivelul tarii ( 2008).

Competene i aptitudini Organizarea olimpiadelor scolare la matematica faza pe sector la clasele V-XII .
organizatorice Am redactat subiecte pentru olimpiadele scolare (2003-2006; 2008-2010).
Organizare de sesiuni stiintifice in cadrul I.S.M.B. si al CCD

Competene i aptitudini tehnice Am elaborat subiecte pentru bacalaureat la disciplina matematica ( 2008)
Am fost membru al comisiei de elaborare a programei de matematica (2003-2007)

Competene i cunotine de In cadrul SIVECO am primit diploma de utilizare a calculatorului si am fost evaluator al lectiilor de tip
utilizare a calculatorului AEL.

Competene i aptitudini artistice Am sustinut 2 referate in cadrul simpozioanelor nationale de limba si literatura romana( 2008, 2009)

Alte competene i aptitudini Redactor la 3 reviste de specialitate ( G.M, Arhimede, Argument)


Am publicat peste 150 de probleme in paginile revistelor , 7 articole
Am publicat manuale scolare pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a
Am publicat peste 20 de lucrari de matematica pentru elevi si profesori

Permis(e) de conducere Da. B

Informaii suplimentare Prof.dr.Chitescu Ion, academician Nastasescu Constantin, academician Solomon Marcus,
prof.dr.Cristea Sorin.s

Anexe Enumerai documentele ataate CV-ului, daca este cazul (vezi instruciunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume Comunitile Europene, 2003 20060628