You are on page 1of 3

Nhn vt vo t ra ti bng thnh sao phim Hong Kong khin nhiu ngi khng khi

ng ngng. in hnh l cc nhn vt trong b phim "Truy long". y l b phim c


s gp mt ca dn din vin ni ting nh: Lu c Hoa, Chn T an. Ngoi ra,
khn gi cng v cng n tng vi Trn Hu Mn. y l ngi tng lm x hi
en v by gi tr thnh mt din vin trong ngnh gii tr c nhiu ngi bit n.
Mt ci tn khc c th k n na l Thnh Khu An, trc khi lm din vin anh
cng tng vo t ra ti.

Nhn vt vo t ra ti bng thnh sao phim Hong Kong


Rt t ngi bit trc y Thnh Khu An c xut thn trong mt gia nh ngho kh.
Anh tng phi b hc gia chng v gia cnh qu kh khn. Khu Thnh An cng
vi ngi bn i lm bo k trong mt t chc x hi en. Bi v gng mt anh rt d
ghi nh, nn Thnh Khu An d dng b cnh st pht hin v bt giam. B 4 nm t
giam nhng anh ci to rt tt v c ra t sm hn thi hn.

iu tr tru l khi b bt, v anh va mi sinh con c hai ngy. Khi tr v, con gi
nht nh khng nhn cha, mi ln cha b, a tr u khc tht ln. y l mt ni
au qu ln i vi ngi n ng, anh hi hn v hnh ng nng ni n mc
phi i t. Thnh Khu An quyt tm lm li cuc i.

Xem thm:

Ng Kinh v V : Ti t tng mang ting n bm v


Ngi n b khin Thnh Long cng phi n s l ai?

Sau khi ra t nam din vin t chi nhn li cc bng ng x hi en v kim sng vi
cc ngh. Mt ln tnh c, Khu Thnh An c nhn chuyn ng cc vai qun
chng nh nhau. Nm 1978, Thnh Khu An c o din L Tu Hin pht hin v
con ng gii tr ca anh bt u t . Nm 1985, khi tham gia din xut trong phim
Ct nhn thin tng, Thnh Khu An m nhn vai din mt anh chng ngc v c
mi ngi t cho bit danh l "i ngc".
Ngy cng nhiu khn gi bit n anh hn v anh cng tham gia rt nhiu nhng
phim khc nh: Bn sc anh hng 2, Nh giam phong vn, ip huyt song hng...
Nhng c l s nghip ca Thnh Khu An ch gn vi vai ph v nhng nhn vt gian
c, cn . Ch c b phim "900 v n truy hung" ca i TVB l anh c c hi c
m nhim vai chnh. l b phim le Hong Kong hay nhat m Khu Thnh An c
ng vai chnh. Mc d ton ng vai ph nhng anh chim c rt nhiu tnh cm
ca khn gi.