You are on page 1of 4

Nhng sao n chp nhn trt b y phc thnh danh khi chp chng vo ngh c rt nhiu.

H
chp nhn hy sinh bn thn v vai din. Ban u xut hin trong cc b phim l v hu nh h c
im chung l sau nhng b phim le Hong Kong hay nhat ca mnh h c cc o din ch
v s nghip bt u thng hoa. Nhng sao n xinh p c th k n nh:

1. Lm Tm Nh

Trong b phim "Na i duyn" Lm Tm Nh th hin vai din ca mnh mt cch xut sc.
Trong phim c l mt c gi va tt nghip i hc v bt u i lm kim sng. iu ng
ni l nhn vt ny s c mt cnh 18+ vi mt bn din nam. Cnh din kh l v nhy cm
nhng v th m c c nhiu ngi ch v thc s tr thnh mt din vin rt bn lnh.

[caption id="attachment_977" align="aligncenter" width="490"]

Nhng sao n chp


nhn trt b y phc thnh danh[/caption]

2. Phm Bng Bng

B phim "To" vi ni dung v mt cuc tnh y tri ngang. Trong b phim ny Phm Bng
Bng tham gia vi mt phn cnh tnh t v khng km phn nng bng. C th ni l b
phim l nhiu nht m n minh tinh tng tham gia. Nhng qua cng biu l c kh nng
din v dm hy sinh v nghip din ca c.
3. Vng T Hin

Vng T Hin khi mi 19 tui, c tham gia vo b phim vi kch bn kinh in anh hng
cu m nhn. Tuy nhin, vo cui b phim, o din li cho tn cn cng bc nhn vt
n xong th vai nam chnh mi xut hin gii cu. Tnh tit ny khin cho ngi xem cng
cm thy sut rut v s chm tr ca "anh hng" m o din to ra.
Xem thm:

Sao phim Hong Kong Trn Qun Hy Scandal chng cht Scandal
Ng Kinh v V : Ti t tng mang ting n bm v

4. Trng Mn

Phim k v mt c sinh vin v hon cnh a y nn phi lm v n trn thuyn. Tuy nhin c
mt s tht v phim x cng thm thi k , chnh l n din vin nu mun ni ting th phi
c nhng thc phim tht tnh t. Trng Mn, mt n din vin mi bc chn vo lng gii tr
cha lu, buc phi liu mnh thc hin nhng cnh phim nh th.
c th c ch ng trong ngnh gii tr i hi cc din vin phi n lc khng ngng. Nu
khng c s hy sinh v bn lnh chc chn h s khng th no c c v tr trong ngh din
ny. Ti nng thi l cha , phi c tnh yu vi ngh din mi c th lm cho bn tr nn
thnh cng.