You are on page 1of 24

Ebook ny dnh cho thnh vin: Cng ng T Hc Digital Marketing

Cho Ngi Mi

Trang. 1 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


20 cch tm ra target khch hng trn facebook
Cch 1: Nghin cu trc tip s thch hnh vi khch hng tim nng
Nghin cu hnh vi ca bn thn hoc mn 1 ti khon Facebook m bn
cho l tim nng ph hp vi sn phm dch v nghin cu
Bc 1: ng nhp vo ti khon facebook bn mun nghin cu.
Bc 2: M link: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Nhng phn s thch c lit k y da vo hnh vi tng tc ca i


tng, bn c th la chn ra c cc s thch lin quan n ngnh hng
ca mnh target qung co ph hp.
Tips: Mt nhiu thi gian hn nhng c hiu qu hn l bn to 1 nick o
c tng tc kt bn trong 3 ngy u, tui, gii tnh, v tr a l trng vi
khch hng ca bn, sau i like share comment cc trang hay bi vit c ni
dung lin quan n sn phm dch v ca bn. mc Interest s hin ra nhng
th bn cn. T y s c nh hng v cc s thch tip cn ti khch hng
ca bn.
Cch 2: Nghin cu hnh vi c nhn qua Stalkscan
Nghin cu hnh vi c nhn m khng phi mn nick bt k, ph hp vi vic
bn vo post i th m ra chc c nhn ri b giy bt ra ghi chp li nhng
hnh vi chung ca h. Ton b hnh vi like trang g comment u, thch g
ng g u c show ra ht theo trnh t thi gian nh.
https://stalkscan.com/

Trang. 2 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Ngoi ra c 1 cng c khc cng tng t v nghin cu c nhiu hn na,
a dng hn na, l http://lookup-id.com Cc cng c ny hon ton s dng
tnh nng Graph search ca Facebook.
Cch 3: S dng lnh trc tip ca Graph Search tm s thch chung
ca tp khch hng.
Graph search ca Facebook thc s cha bao gi b mt, gi bn khng cn
phi chuyn sang ch ting Anh c th search c na m cng khng
cn phi suy ngh qu nhiu l cu ting Anh l g, ch cn nh 1 vi cm
nh sau l c th bit c s thch ca tp i tng tim nng.
S thch ca nhng ngi like 1 trang bt k (c th nghin cu trang i th
ra s thch ch chc chn i th dng trang l like tht v c tng tc
tt trn cc bi vit) C nh vy tp i tng nghin cu s thch mi st vi
tp khch ca mnh cn tm.
Cu lnh Copy vo trnh duyt nh sau:
- Tp hp S thch ca nhng ngi like trang 1 of a Kind
https://www.facebook.com/search/835605666592000/likers/pages-
liked/interest/pages/intersect
Ch thay on m mu vng bng uid page m bn mun nghin cu.

Trang. 3 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Cc bn s thy 1 lot s thch hin ra v l nhng th chng ta cn phi
target. C nhng s thch tn rt k d nh mc 1 trn nh, mnh hi trc
tip bn Facebook v h c tr li li do hi u khi cn cho php cc nh
qung co qut UID h cho ngi dng t t s thch v t like chung. Sau
ny Face xa i kh nhiu s thch linh tinh v t a ra cc danh mc khc
nhau phn loi ngi dng, tuy nhin vn khng ht c v nhng ci c
nhiu qu h khng xa.
Ch cc s thch ny nu bn copy tn ca chng v cho vo target s thch
trong qung co th mt s ci c hin th. y l 1 cch tm target mi m
mnh tng p dng v c hiu qu.
Cch ly s thch v bn hy ci add-on trn trnh duyt Chrome hoc Cc
Cc: Interest Pro ti ti y.

Trang. 4 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Cch dng Interest Pro rt n gin sau khi g xong graph search bn ch cn
m Interest Pro ln bm start phn mm bt u lu li cc s thch.
Cui cng bm download ti file v. Ton b tn s thch c lu vo
1 file .txt v mi s thch cch nhau bi 1 du phy. Bn ch cn copy ton b
vo phn target s thch ca qung co l xong.

Tip theo l cc cu lnh na mnh gip cc bn t duy thm v Graph Search


nh.
- Interests liked by men who like Remmy
S thch ca nhng ngi l n ng thch trang Remmy
https://www.facebook.com/search/117820071613135/likers/males/intersect/pa
ges-liked/interest/pages/union
Ch thay on m mu vng bng uid page m bn mun nghin cu.
Bonus:
- Bn c th thay ch males trn link trn bng females nghin cu cc
trang lin quan n n gii (s thch ca i tng n)
- Bn c th thay ch union bng ch intersect nghin cu giao ca cc s
thch hoc tp hp ca cc s thch. Union l giao, intersect l tp hp nh,
ng nhin tp s thch ca intersect s ln hn union nhiu nhng union s
st hn v l s thch chung ca nhiu ngi (t 2 tr ln)

Trang. 5 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Phn ny nng cao hn 1 cht nh:
Thm na cc on search ca Graph Search nghin cu s thch i tng:
- Married women who like LM CHA M - lamchame.com and are older than
22 and younger than 35 and live in Vietnam
Danh sch nhng ngi ph n kt hn thch fanpage lm cha m v trong
tui t 22 n 35 sng Vit Nam.
https://web.facebook.com/search/35/22/users-age-
2/married/users/108153009209321/residents/present/132427900613/likers/fe
males/intersect
Mun kim tra m trn l g bn c g fb.com/[on m vng] ln trnh duyt
nh. Bn s hi ti sao tm c Vit Nam c on m kia. Hn xui b kp
c.
Married women who like LM CHA M - lamchame.com and belong to Hi Cc
M Mang Thai Ln u and are older than 22 and younger than 35 and live in
Vietnam
Danh sch nhng ngi kt hn thch trang LM CHA M - lamchame.com
V l thnh vin ca nhm to Hi Cc M Mang Thai Ln u trong tui t
22 n 35 sng Vit Nam
https://web.facebook.com/search/26/22/users-age-
2/married/users/261059157399342/members/108153009209321/residents/pre
sent/132427900613/likers/females/intersect
Tng t 3 ch m mu vng th t ln lt l UID ca Fanpage, UID ca
nhm UID ca v tr a l. Bn c th thay ty nu tm c UID ph hp.
members of groups named "" Tm S Isocial ""
Thnh vin ca nhm Tm s Isocial
https://www.facebook.com/search/str/Tm%20s%20isocial/groups-
named/members
on code vng chnh l tn nhm vit lin v mi du cch trng thay bng k
t %20 l c.
Mc ch ca vic lit k ngi hay thnh vin trong phn nng cao ny
cch bn s dng nghin cu theo cch 2 hoc
Dng trc tip 1 phn mm qut UID cc c nhn ny. Cc phn mm ca ATP
hay FPlus, Facebook ninja u lm c

Trang. 6 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Xut Danh sch UID chuyn qua chc nng auto kt bn, ch cn h chp nhn
kt bn l bn c c hi ly c email hoc s in thoi. IzFabo lm c
ci ny nh hoc kt ni qua Yahoo messenger. Phn ny kh phc tp nn
cc bn dnh thi gian nghin cu tip mnh tp trung vo nh hng target
nhiu hn.
C tp khch Email hay s in thoi --> Lm tp mu add vo i tng
ty chnh trong qung co nh.
Cch 4: Mua data ngun tin tng v tp khch hng tim nng.
Data ny s dng add ln i tng ty chnh trong ti khon qung co.
Cch ny d liu u vo cng chun bao nhiu th tp qung co cng tt by
nhiu. Khng gii hn s lng data khch hng, cng nhiu th c hi qung
co hin th v tip cn cng tt. Cch ny qu n gin nhng rt hiu qu
mnh ch lit k ch khng i su.
Cch 5: S dng look a like To tp i tng tng t.
Yu cu:
- Tp mu cng chun cng tt:
Cch lm:
- C th t 1 tp data ln ca cch 4 lm tp mu look a like nhn bn tp
ln 1% 2% hay 3%...
- S dng tp khch tng tc vi video ng trn fanpage. y l cch
mnh hay dng nht v la chn cc video ph hp vi tp i tng like trang.
Mt khi h xem >10s hoc xem 50% hoc 100% th l khch hng
ca mnh. C th bm nh qung co video lan ta (qung co tng tc
chy video rt r) nn l 1 li th ln c tp khch ph hp chy
qung co vi 1 lng ngn sch b ra khng qu nhiu.
- S dng tp khch tng tc vi qung co bn hng hoc like trang hoc
tng tc vi bi vit ca trang. Phn ny c to trong i tng ty chnh
ca Ads manager. y l tnh nng mi update gn y ca facebook. Bn ch
cn to tp ty chnh ch cho Face xt duyt tp ny ri dng look a like
nhn bn tp ln. Ch hy xy ni dung tht tt chnh nhng ngi like
trang mun chia s bi vit ca bn. Khi h chia s bn b ca h thy c,
nhng ai c chung s thch s li tng tc tip vi nhng ni dung ny, v
hnh chung chnh khch hng ca bn ang tm kim khch hng mi cho
fanpage ca bn.
Tips: Nu bn s dng hm cu trc Graph search v interest cho chnh
fanpage ca mnh bn s hiu nhng ngi like trang mnh hay xem, hay thch
nhng th g khc ngoi Fanpage ca bn. Bn hy tm n nhng Fanpage

Trang. 7 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


s thch , chia s nhng video hoc bi vit trn trang ln trang ca bn
(ch chia s ch khng c copy v - chnh sch bn quyn fanpage ang
tht cht nn bn c th mt page bt c lc no nu ng v ti v). Share v
page ca bn xong ch cn n bi vit i trnh b long trang. Bi vit n
vn phn phi ti nhng ngi like trang ca bn nh. V bi h c s thch
theo di ni dung ca nhng trang kia ri h s v t like v chia s bi trn
trang ca bn --> trang bn s c tng tng tc --> Khi bn to tp i
tng tng t bng hnh thc khc tng tc trang s c tp ln v tt hn.
Cch 6: Nghin cu trc tip t qung co ca i th.
Cch thc ny tuy khng mang li nhiu kh nng tm c cc s thch target
chun nht nhng bn cng s bit i th ca bn ang lm g.
VD bn bn qun o nam v mun tm hiu target ca i th, hy search cc
t kha lin quan n qun o, click vo nhng fanpage gi qun o, vo
5-7 bi vit bt k nhng trang qun o, like, share comment ty thch bn
s thy ch sau 1 ngy qung co v qun o s bm ui bn lin tc. v khi
bn ch cn bm 1 vi thao tc xc nh i th ang qung co tip cn
bn qua s thch no: Nh nh di y:

Trang. 8 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Fanpage Duy Shop ang tip cn n mnh qua S thch Tt c thit b IOS v
nam gii tui t 25 n 30.
Lt qua vi chc qung co sn phm tng t nh sn phm dch v ca
bn chc cng c chc ci target ri.
Cch 7: S dng phn mm InterestsExplorer
InterestsExplorer l 1 add-on trnh duyt tm cc t kha lin quan khi bn
ang trong qu trnh to qung co. Ti ti y.

Trang. 9 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Ch cn g 1 cm t kha u tin vo phn target trong to qung co, bm
Extract l mt lot cc t kha lin quan s c hin ra. Bn ch cn ch cho
phn mm chy ht s c 1 list t kha. Mnh lc ra cc ni dung ny v
chn cc t kha ph hp nht vi sn phm dch v ca bn.
Sau khi lc xong hy copy li ton b t kha (ch mi 1 t kha s thch
cch nhau 1 du phy) c nh vy khi copy vo khung target s thch ca To
qung co s hin mi s thch 1 dng nh bn ang g target t u.
Phng php ny ph hp cho cc bn tm nhiu nht c th nhng t kha
lin quan n ngnh hng m trc gi bn cha tng ngh n mnh phi
target. Tri qua bc A/B test na xc nh s thch chun cha nh.
Cch 8: Dng phn mm FB Audience Insights Plus
Phn mm ny l 1 add-on ca trnh duyt, sau khi bn ci xong hy vo mc
https://www.facebook.com/ads/audience_insights

Chn mi ngi trn facebook v bt u nghin cu nh.


Ct bn phi ca Audience Insights chnh l target bn mun nhm n. Hy
chn tp khch ph hp vi bn. y mnh s chn n gin khch nam
H ni tui t 25-30 quan tm n mua sm thi trang:

Trang. 10 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Chn vo tab S lt thch trang bn s thy 1 danh sch nh sau:

Bm vo xem tt c bn s thy top 100 trang m nhng ngi bn ang mun


nghin cu v tip cn c xu hng tng tc nhiu nht.

FB Audience Insights Plus s gip bi cc trang m bn khng th target


c trong phn target ca To qung co mi, nhng phn khng l c
nhm c trong s thch qung co. Vic ca bn l copy li cc trang ny
v g vo mc target s thch thi. Hy s dng A/B test theo t duy ca bn
tip cn vi tp khch v nh gi s thch no ph hp.

Trang. 11 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Ch , y s lit k nhng trang cng ng rt ln hy cm nhn nhng
trang khch ca bn thch gn vi dch v bn cung cp target th trong
chin dch A/B test nh.
Tm hiu su hn v FB Audience Insights Plus ln Google c c video hng
dn t m ri nh
Cch 9: S dng phn mm nghin cu s thch chuyn bit
y mnh share cho cc bn 1 cng c Black hat nghin cu v ph hp
hn vi cc bn nh target quc t bn o thun
Link: http://www.audiencespy.co/login.php
ID: Pass: s c share cho nhng ai thc s quan tm
Giao din s hin nh hnh di khi cc bn chn n mc Audience Spy

V d mnh search t kha Qun o


Phn mm s tr li cc danh mc c trong Ads manager lin quan nh hnh:

Trang. 12 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Mi mc ny s c lit k dung lng ca i tng, (thng mnh nghin cu
t kha ting Anh hn v n ph hp vi ng dng nc ngoi.)
Sau khi lit k xong ko xung lt qua cc mc, bn c th chon select all
hoc lc tng cht mt

Trang. 13 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Select All xong bm copy cc s thch c copy li nh hnh trn, gi ch
cn copy ch Interest Selected dn vo trong trnh qung co mc target l s
c nhng target mi.
Phn mm cn nhiu tnh nng ph cc bn cng ln Google nghin cu tip
nh, mnh ch tp trung n target i tng tim nng ca Facebook.
Cch 10: S dng phn mm Target Generator
Phn mm ny ch yu cho cc bn nghin cu t kha ra c cc page
c i tng lin quan like nhiu nht. mt s page c s lng like ln c th
tip cn c trong mc target s thch khi to qung co.
Giao din phn mm nh hnh di

V d mnh tm t kha qun o phn mm s cho ra 1 lot cc page hin ti


c lin quan:

Trang. 14 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


y cc page s c lit k s like, s lt nhc trang (Talking about)
Affinity ( lin quan Ch s ny cng cao th page lin quan cng st vi cc
i tng quan tm) Cn c vo 2 ch s ny bnh s thm sang mc target
bn cnh bng cch bm chut phi vo tn trang v chn Add Selected target.
La chn 1 lt xong bn ch cn bm vo file di cng l s xut ra c
1 file excel c y tn trang bn mun target. Gi ch cn copy vo target
s thch trong lc to qung co l c thi nh.
Phn mm cn nhiu ci hay, mnh c th xem i th ang lm g, bn no
mnh bn no yu cch thc trin khai hc tp cng l mt li th bn
hng.
Cch 11: Thu quyn nh qung co trn Fanpage cng ng
Bn cn tm tp i tng khch hng ch cn ng thu quyn nh qung co
trn cc fanpage cng ng m bn cho rng tp khch hng ca bn s ng
s . Mi thng tr 1 mc chi ph thng lng vi admin trang. Hnh thc
ny c nhiu bn Trung tm ting Anh thu li cc page ca cng ng sinh
vin tip cn chnh xc hn i tng khch hng tim nng.
Sau khi thu quyn nh qung co bn hon ton c th s dng phn to i
tng trong trnh qun l qung co to Tp nhng ngi tng tc
trang cng ng lm tp chy qung co.

Trang. 15 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Hy ngh xem khch hng ca bn u lm g c nhng nh hng thu
fanpage ph hp.
Cch 12: Target theo t duy ch quan ca nh qung co
Thng th mi mt nh qung co bng kinh nghim chy nhiu chin dch
hoc am hiu k cng v sn phm c th a ra nhng t duy ch quan khi
target, li t duy ny thng thy khi set qung co
VD mnh mun bn sn phm thi trang cho n tui 25-30 dn cng s
mnh s cn c vo 2 yu t ca sn phm nh hng:
1. Gi sn phm thi trang ca mnh l t 500k 1 triu.
Cn c gi ny mnh xc nh tp khch hng n ny phi c thu nhp n nh,
trung bnh t trn 7 triu. S thch u tin l thi trang v mua sm. Vi thu
nhp cng cao vic cc ch em chi dng cho thi trang cn phi lo n chm
sc sc p, n g chi g do mnh s ngh n nhng s thch tng
ng:
Target cc s thch: M phm, Spa, Lm p
in thoi s dng t iphone 6 tr ln. Mt s dng in thoi android trung v
cao cp.
2. Sn phm ca mnh l thi trang i chi, i picnic: Do khch hng l
nhng ngi c phong cch v gu thm m, c c tnh thi trang thch n din.
Nhng s thch tng ng mnh target n cc thng hiu thi trang hng
hiu gi tm trung: Dior, Gucci, Louis vuitton, Prada, Chanel.
y l t duy ch quan khi mnh ngh t sn phm v khch hng, nhng target
ny s ng cc nh qung co s ngh n u tin khi th test, s c lc bn
thy chnh xc nhng s c lc chy qung co ch ra 1 n no. L do l c
t nh qung co hay i th ca bn cng ngh nh bn, h cng chy vo
tp lm cho mc cnh tranh cao, khch nhn hng ngy c chc thng
hiu thi trang nn kh h nhn din ra bn nu bn thn sn phm ca
bn khng c khc bit vi i th.
Vy lm cch no thot khi t duy ch quan ca mnh?
Hy n vi cch th 13 di y
Cch 13: T duy target ngc:
Target ngc c s dng khi bn mun th tip cn n mt s hoc 1
nhm s thch hon ton khng c lin quan n sn phm dch v ca mnh.
Cch tip cn ny m ra mt th trng tim nng m sn phm ca bn
l khc bit vi cc qung co m tp khch hng thng thy. V iu
ng nhin l khch hng tim nng ca bn s b thu ht nhiu hn.

Trang. 16 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


- Target ngc s thch:
VD: Chy qung co spa lm p cho n thng t duy s chy vo cc target:
lm p, m phm, spa Tuy nhin mnh s target n: bng , th thao,
Ronando, hon ton l s thch ca cnh n ng. Hay cc s thch boxing,
quyn anh, v thut
- Target ngc i tng:
VD: Sn phm dnh cho b bu v tr s sinh target i tng nam gii t 25-
35. Nhng set bu gp li thnh qu tng ca ngi chng s khin cc b
v xc ng trn tr khi quan tm ti vic chm con v sinh n ca ch em.
Ch d bn c target ngc nhng ni dung bi post phi hng n i
tng ny, ng c target nam ni rng cc ch em cn th ny cc ch em cn
th kia. S khng ai quan tm ti bn u m c khi n cn thnh 1 tro lu
comment do phn cm tru a trn bi qung co ca bn na.
Ch cch t duy ny phi kim nghim qua A/B test tri nghim, nu bn
d ng th hon ton sn chi qung co thuc v bn.
Cch 14: Ci pixel Facebook trn website theo di cookie khch hng
to tp i tng tim nng.
Hng dn ci t pixel rt n gin cc bn c th tm thy cc bi vit trn
mng. Phn giao din khi Facebook cp cho m pixel nh hnh sau, vic cn
li l bn copy m ny gn vo trn th </head> ca web bn l xong.

Sau khi ci t m xong bn cn to i tng Facebook bt u thu thp


nhng ngi vo trang ca bn.

Trang. 17 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Ch khi to i tng cn ch nhng quy tc ca URL nh ngha:
C (Contains) - Bng(Equals) - V (And) - Hoc (Or) ty theo mc tiu ca mnh
Ngoi ra cn khng bao gm loi b nhng ng link bn khng mun
nhm n
- C (Contains): khch vo URL c cha ng dn ny hoc nhiu hn. VD:
chn C: http://xyz.com/ th tt c khch vo URL c dng http://xyz.com/a
hoc http://xyz.com/b hoc http://xyz.com/c u c tip cn
- Bng(Equals): khch vo URL phi ging ht. VD: chn "BNG:
http://xyz.com/a" th ch tip cn c khch vo http://xyz.com/a m khng th
tip cn khch vo http://xyz.com/b
- V (And): Khch vo c 2 ng dn URL s c tip cn. Quy tc ny
cng dng nhiu i tng cng nh. Ph hp vi cc quy trnh v iu hng
ni dung c th trn website.
- Hoc (Or): Khch vo 1 trong s cc ng dn URL s c tip cn. Quy
tc ny i tng s ln hn nhng khng chc chn theo mc tiu ca mnh.
Sau khi to xong quy tc trn bn ch cn qung co v website v ch i
s lng ngi trong mc tiu tng ln qung co thi. Khi qung co vo
phn i tng (Audience) ca Facebook v chn l c th to c qung
co.
Li ch phng php tip cn ny l khi ni dung trn website tt, khch hng
t mua trn web hoc tng tc tt bn s c mt tp i tng tim nng
retarget li khch hng, ngoi ra y cng l mt tp lm mu look a like rt
hiu qu.

Trang. 18 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Cch 15: Target bng cch Bn r lng tm trn mi trng o
Ch cn s l bn s c tng 1 ci t, my bay hay tu v tr
Ch cn s l bn s c tng ngay 1 cp v xem phim hng VIP ti CGV
Ch cn s l bn s c tng ngay 1 cp o c t quc Hy th hin
lng yu nc yu dn tc
Ch cn s l bn c th mua c vng vi gi 1000 ng
..
Chc chn khng t cc bn ci ngoc ming vi cc chiu tr ny trn mng
x hi, ri cng t hi sao ngi ta g th li 1 tn s in thoi ri like
share in o. CHC CHN L KHNG BAO GI c ai tng hay cho bn
mt th sa x vi gi r mt m khng c mc ch c. Bn thy y d l mt
ngi giu c nhng ng trc 1 k n xin vi ng l bn vn lng l c
nn cho hay khng.
Mc ch ch yu ca cc page gi ny l thu thp data cng nhiu cng tt,
c data email hay s in thoi h s dng phn mm qut li (IzaFabo lm
c hay mt s phn mm ca bn ATP) v a ln To tp i tng mi.
Cch ny mang li hiu qu kh ln v ngoi ra data cng thuc vo hng cht
na nn look a like cng tt hn.
Mnh a t duy target ny ra l mi ngi c thm tham kho ch khng
khuyn khch thc hin. Hy tng qu thc s khi bn mun nhn li 1 th g
.
Cch 16: Xy page v tinh, page cng ng ca thng hiu
y l cch thc target ti i tng khch hng tim nng trong di hn, ph
thuc vo ngun nhn lc hin c ca bn. Chm sc 2 hay nhiu page hoc
group xy ln cng ng khng phi d. Bn s lun phi ngh cch mang
li nhiu gi tr hn cho tp khch tim nng quan tm m giai on u hn
ch hoc tuyt i khng bn sn phm hay qung co.
Page cng ng s c tng tc nhiu hn page bn hng, lan ta cao
hn v ng nhin bn hon ton c th target nhng ngi trong page cng
ng phc v cho qung co ca page bn hng.
Cch 17: S dng phn mm Interest Extractor
Cch s dng rt n gin, bn nghin cu qua Audience insight ca
Facebook. M Audience insight qua ng link sau:
https://www.facebook.com/ads/audience_insights

Trang. 19 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


V d y mnh nghin cu tp n Vit Nam t 18 n 25 c s thch mua
sm trc tuyn v qun o ph n.
Sau khi in xong thng tin bn ct tri bn m sang tab S lt thch trang s
thy xu hng like trang ca nhng ngi c nhm theo tui v s thch trn
ca bn nh hnh di y

Ko xung pha di bn s thy danh sch s lt thch trang. Bm vo


mc lin quan sp xp li theo th t.

Trang. 20 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


M phn mm Interest Extractor ln v in s dng bn mun phn mm lu
li. y mnh s dng l 100 phn mm ghi nhn.

Bm extract v ch cho phn mm ly ht cc thng s

Copy mc ny ra v loi b nhng ci bn thy khng ph hp hoc c th


gi c li copy lun vo phn target s thch ca qung co.
Cch 18: S dng Google Analytics nghin cu hnh vi s thch
khch hng
Cng nh cng c Facebook, Google cng theo di ngi dng qua cookie
trnh duyt, xem h tng tc vi nhng website no theo ch mc ca
Google phn loi i tng duyt website tim nng. Sau khi ci t

Trang. 21 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Google Analytics ln website mt thi gian bn s c s liu nht nh v
nhng i tng truy cp. V by gi da vo cng c phn tch ny tm
xem khch hng ca bn hin l ai nh:
Bc 1: ng nhp vo Google Analytics -> Hnh vi -> Ni dung trang web -
> Tt c cc trang -> Chn link sn phm cn phn tch -> Th nguyn ph ->
Ngi dng.

Bc 2: Trong mc Th nguyn ph -> Ngi dng bn c th phn tch cc


s liu v gii tnh, tui, s thch, v tr a l
T nhng s liu thng k bn c th s dng target i tng cho
qung co Facebook.
Cch 19: Dng Google Adwords target khch hng tim nng trn
Facebook
Bc 1: Lin kt ti khon Google Analytics vi Google Adwords
Bc 2: Truy cp ti khon Google Adwords -> tab Chin Dch -> Th vin
chia s -> i tng. Nu bn cha ci t th Tip th li th bn cn ci
t theo hng dn trong Adwords nh.

Trang. 22 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Sau to i tng theo di bng cch vo Danh sch tip th li -> Khch
truy cp trang web v nhp thng tin theo mu trong Adwords.
Bc 3: Bn ch sau 24h hoc lu hn ty vo lng traffic vo trang web
Adwords thu thp c 1 lng ngi dng v phn tch chng.
Sau khi c d liu phn tch bn click vo danh sch i tng s xem
c thng tin v i tng vi cc thng s nh S thch, tui, gii
tnh,. nh sau.

Trang. 23 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook


Danh sch s thch ca khch s c hin th ngay bn cnh cc bn c
nh hng target cho ph hp trong qung co facebook (cc s thch lin
quan vi cc s thch Adwords cho hin th)
Cch 20: Cch ny l cch ca ring bn
Chc chn 19 cch trn c bn tng th hoc th mt s tuy nhin mnh tin
l vn cn rt nhiu cch khc nhau tm ra target khch hng tim nng ca
bn. Mc 20 ny dnh cho chnh bn nhng nh qung co Facebook vit tip.
Cm n cc bn c n dng ny, y l nhng tng hp t kinh nghim
mnh p dng cho cc chin dch qung co facebook tm ra target khch
hng. Kin thc c kt y khng phi mnh sng to ra m u l do qu
trnh tm ti hc hi nn nh c bc no i ln cch ny tui sng to ra ng
v y lm g th mnh cng xin php --- THAM KHO --- . Mc ch chia s
cho cc bn lm Facebook c thm t duy mi th ch khng c mc ch
g khc.
Chia s l cho i cho i l sn sng mt.

www.fb.com/mr.linh.dinh

Trang. 24 20 Cch tm ra target khch hng trn Facebook