You are on page 1of 1

FILIP BUDI

CISTA PROVO-ARANO
SVIBI bb

Prekrajnom sudu u Sinju


putem PP Sinj

P R I G O V O R

Protiv prekrajnog naloga broj 511-12-31-05-N-3106/07


od dana 15.09.2007. godine podnesenog od strane PP Sinj

Ovim putem podnosim pravovremeni prigovor na prekrajni nalog broj 511-12-31-05-


N-3106/07 od dana 15.09.2007. godine koji je podnesen od strane PP Sinj, te elim da me se
saslua pred prekrajnim sudom u Sinju.

Naime, dana 15.09.2007. godine u 11,00 sati zaustavljen sam od strane djelatnika
prometne policije u Turjacima, kojom prilikom su mi isti priopili kako sam prekoraio
dozvoljenu brzinu na nain da sam vozio 84 km/h, a da je na tom mjestu dozvoljeno 50 km/h.
Ovom prilikom elim naglasiti kako nije istina da sam vozio 84 km/h, jer se u tom trenutku
ispred mene nalazila kolona od 8-9 vozila koja je vozila usporeno jer se na poetku iste
nalazilo teretno vozilo, no djelatnici policije su zaustavili samo mene te mi pokazali navodnu
brzinu. Obzirom da znam kako nisam vozio brzo, a i brzina na ureaju Traffic Patrol koji je
oitao navodnu brzinu se moe namjestiti te tako lano prikazati, traim suoenje sa
navedenim policajcem, kao i potvrdu o badarenosti navedenog ureaja.

Obzirom na svoje izrazito loe imovinsko stanje, te s obzirom da sam trenutno


nezaposlen bez ikakvih izvora primanja, nisam u stanju platiti izreenu mi kaznu od cca 700
kuna, te ovim putem umoljavam Sud da istu kaznu preinai u opomenu, jer mi je izreena
kazna isuvie prevelika te je nisam u stanju platiti. Takoer elim naglasiti da u svom
dosadanjem vozakom iskustvu nisam nikada kanjavan od strane policije.
S potovanjem,

U Cisti Provo, 18.09.2007. godine Budi Filip