You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PONDOK UPEH

JALAN BALIK PULAU


11000 BALIK PULAU
PULAU PINANG Tel : 04-8660218
Faks : 04-8660220
Emel : pea3038@jpnpp.edu.my

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Kami :
Tarikh :

ABDUL RAHMAN BIN ABU


820128-02-6263

Tuan/Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU MENTOR BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


(PPGB)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa bagi memenuhi keperluan perlaksanaan Program


Pembangunan Guru Baharu, maka dengan ini tuan/puan adalah dilantik sebagai Guru Mentor kepada
Encik ZULHASWADI BIN AYOB bermula pada 3 JULAI 2017 sehingga 3 JULAI 2018.

3. Pihak sekolah percaya komitmen tuan/puan dalam pelaksanaan program ini berdasarkan
pematuhan kepada Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012 dapat
membangunkan kompetensi profesional Guru Baharu seperti yang dihasratkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

PENDIDIKAN PULAU PINANG DIPERSADA ANTARABANGSA


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

( ROSLI BIN IBRAHIM )


Pengetua
Smk Pondok Upeh