You are on page 1of 1

UPUTSTVO

ZA INSTALACIJU ADSL OPREME

EUnet ADSL (Asymmetric digital subsribers line) servis se ostvaruje Ukoliko imate vie telefonskih aparata, preporueno je da spliter
preko postojee telefonske linije, bilo da je u pitanju analogna postavite tamo gde vam telefonska linija ulazi u stan, a odande je
telefonska linija ili se radi o baznom ISDN prikljuku. potrebno uraditi razvod telefonske instalacije do ostalih telefonskih
aparata. Takoe, od splitera je potrebno sprovesti telefonski kabl do
EUnet ADSL paket sadri: ADSL ureaj, adapter, USB/mreni kabl, ADSL ureaja, koji uglavnom stoji blizu raunara. Ovaj primer je
telefonski kabl i spliter. naveden i na slici:
TELEFONSKA
Uloga splitera/mikrofiltera je da kombinovani ulazni ADSL/telefonski LINIJA
signal razdeli na dva odvojena signala. Telefonski prikljuak na LINE

spliteru/mikrofilteru proputa samo opseg frekvencija koji se inae SPLITER


koristi u telefonskom saobraaju (300Hz - 4kHz).
TELEFONSKI KABL TELEFONSKI KABL
Bez postojanja splitera/mikrofiltera ova smetnja bi uticala na signal
u frekventnom opsegu ADSLa i na kvalitet prenosa podataka.
ADSL
MODEM
Spliter ima tri prikljuka: USB ili ETH
TELEFON TELEFON TELEFON

1. LINE - koji se prikljuuje na dolaznu liniju


2. PHONE - koji se prikljuuje na telefonski aparat RAUNAR
3. Modem ili ADSL( DSL) - koji se prikljuuje na ADSL ureaj

U jednostavnom sluaju kada imate samo jedan telefonski aparat Ako imate vie telefonskih aparata, a nije mogue ADSL signal
povezan na liniju, ema izgleda ovako: propustiti kroz svaki telefon postavljanjem kao na prethodnom
primeru, u tom sluaju je potrebno spliter postaviti ispred svakog
telefonskog aparata. Preporuljivo je da telefonski aparat ne
vezujete na dolaznu liniju bez splitera, jer njegovo korienje moe
da stvara smetnje u radu ADSL servisa.
TELEFONSKA
LINIJA

TELEFONSKA LINE

SPLITER
LINE

SPLITER
LINE

SPLITER
LINIJA
TELEFONSKI KABL TELEFONSKI KABL TELEFONSKI KABL TELEFONSKI KABL

LINE
ADSL ADSL
MODEM MODEM

SPLITER USB ili ETH

TELEFON TELEFON TELEFON

MODEM PHONE RAUNAR

TELEFONSKI KABL TELEFONSKI KABL Za povezivane telefona na spliter koristi se kabl sa Rj11 konektorima
(u nekim sluajevima kod ISDN splitera koristi se ponekad i Rj45)

Ukoliko imate ISDN telefonsku liniju, potreban vam je samo jedan


ADSL spliter. Spliter se postavlja na dolaznu liniju ispred ISDN ureaja koji
MODEM TELEFON je instaliran od strane Telekoma. Telefonski kabl koji ulazi u ISDN
ureaj izvadite i ukljuite u priljuak LINE na spliteru. Kabl iz splitera
USB ili ETH
iz prikljuka PHONE vratite u ISDN uredjaj, a iz splitera iz prikljuka
MODEM poveite sa ADSL ureajem koji ste dobili od EUneta.

Mesena zaduzenja se alju mailom na registrovanu email adresu.


Raune je mogue pregledati na korisnikom portalu
https://my.eunet.rs tako to ete uneti korisniko ime za ADSL servis
RAUNAR (u formi adsl.username) kao i lozinku za pristup.

Plaanje je mogue izvriti i online, u banci, poti kao i korienjem


e-banking usluge Vae banke.

Parametri za pristup EUnet ADSLa: Tehnika podrka 24x7


Protocol: PPPoE (PPP over ETH, RFC 2516)
Encapsulation: LLC
0700 300 400
poziv se tarifira po ceni lokalnog poizva
VPI: 8
VCI: 35 Korisniki portal 011 202 3636
DNS serveri:

username:
194.247.192.33 i 194.247.192.1

adsl.username@eunet
my.eunet.rs za korisnike koji pozivaju sa GSM mree

password: lozinka koju ste odabrali prilikom Webmail


otvaranja EUnetADSL naloga webmail.eunet.rs