You are on page 1of 4

AVALUACI INICIAL LLENGUA

1. EXPRESSI ORAL

Qui sn? Qu fan? A on et sembla que estn?

2.COMPRENSI ORAL
Lectura que fa el mestre per la prova de comprensi oral.

CONSIGNA: Escolta i escriu el nmero on correspongui:

- Busca una iaia amb un vestit lila, que porta un bast i est a punt de creuar el pas de
peatons. (escriu el n 1)

- De tots els edificis que pots veure, localitza l'hospital.( escriu el n 2).

- A la ciutat hi treballa molta gent, a veure si trobes el dentista ( escriu el n 3)

- De tota la quantitat de vehicles que es poden veure a la ciutat, troba dos motoristes ( escriu el
n 4)

- A la fleca es pot comprar el pa, busca un senyor que el porta sota el bra ( escriu el n 5)

- Troba una senyora que esta rentant els plats amb els guants posats ( escriu el n 6 )
AVALUACI INICIAL LLENGUA
AVALUACI INICIAL LLENGUA

2. COMPRENSI ESCRITA

RELACIONA AMB FLETXES LES PARELLES QUE PERTANYEN A LA


MATEIXA CONVERSA:
AVALUACI INICIAL LLENGUA

3. EXPRESSI ESCRITA

DESCRIU UN AMIC O UNA AMIGA.


(Recorda que has de dir el seu nom, quants anys t, a on viu, les
caracterstiques fsiques, el seu carcter , a qu li agrada jugar).